Kiss Endre Magyarország és a Globalizáció c. könyvéről - Varga Csaba

572 views

Published on

Kiss Endre Magyarország és a Globalizáció c. könyvéről - Varga Csaba

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kiss Endre Magyarország és a Globalizáció c. könyvéről - Varga Csaba

  1. 1. Varga Csaba Kiss Endre: Magyarország és a globalizációKiss Endre filozófus azon kevesek közé tartozik, aki a jelenelmélettel foglalkozik, s szinte az egyetlen, akiMagyarországon érvényes globalizációelméletet m vel. Ezért vállalta most, hogy a jelenMagyarországát elhelyezze az új globális világhelyzetben.El ször felépíti azt a teoretikus keretet, amelyben az alapfolyamatok és így az alapfogalmakértelmezhet k. Magam ugyan nem tartozom azok közé, akik a globalizációt politika-központúsággalelemzik, s ezért a globalizáció új fejleményeit én sem kötöm a szeptember 11-i események szimbolikuskifejez déseihez, ám járható és hasznos értelmezési útnak tartom Kiss Endre politika-központú, f kéntfunkcionális megközelítését. Igen, a politika mint mindig most is történelemmé lett, ám a politikaialakzatok-alakok mögött mélyebb gazdasági és kulturális változások mennek végbe.Kiss Endre munkájának hallatlan el nye, hogy a globalizációt az új világhelyzet egészének strukturálisés funkcionális összefüggéseiben vizsgálja. Akár azt is mondhatjuk, hogy Kiss Endre a funkcionálisglobalizáció teoretikusa és természetesen maga is tudja, hogy a globalizáció – a funkcionalizmusamellett – szubsztanciális (sz kebben ontológiai) folyamat is. A funkcionális globalizáció tétje valóbanez: a kijutás a globalitás óceánjára és az ott való eredményes tevékenység lehet ségének megteremtése.Nem véletlenül tér ki ugyanakkor arra is, hogy a globális és hazai társadalomlélektani-tudásszociológiaitraumák megoldatlansága nem tekinthet mellékesnek.A “mit látunk a jöv b l?” perspektívájából nézve Kiss Endre szerint a funkcionális globalizáció ötlegfontosabb témaköre a következ : a pólusok kérdése, a globalizáció politikai realizációi, az állam(nem kihegyezve a nemzetállamra), a társadalom (az egyenl ség-egyenl tlenség probléma tengelyén)valamint a kultúra (a legszélesebb és a legkomplexebb értelemben).Ezért könyvének legizgalmasabb és legjelent sebb részének az ötödik fejezet tartom, amelyben aglobalizáció pillanatnyi állapotát és ebben Magyarország lehet ségeit tárgyalja. Kiss Endre háromfunkcionális kérdésfelvetésre koncentrál: (1) a globalizáció önálló elemzése, (2) a globalizációtársadalom- és történelem-strukturáló térid -szerkezetei, (3) a globalizáció aktorainak elvi és gyakorlatielemzése, a globalizáció és az új nemzetközi világrend kialakításának nehézségei. Mindegyik kérdésr leredeti koncepciót ígér és teljesít, noha az alapos kifejtés a következ m vekben várható. Az egyiklegizgalmasabb teoretikus meglátása: a jelen szerinte a (globális) struktúrák térid -viszonyainak azaktorok térid -viszonyaival való elegye, azaz két térid -viszonylat egymásban.Az általa felvázolt jöv t kutató közel húsz trend közül valószín leg a negyedik érdemel leginkább –egyébként egyetért - reflexiót. Ebben az a kérdés vet dik fel, hogy ugyan globalizáció nem hozhat létreközvetlenül emancipativ tartalmakat, de ez egyáltalán nem jelentheti azt, hogy ugyanennek aglobalizációnak az emancipativ tartalmak ellenkez jét kellene létrehoznia, azaz a globalizációnak anti-emancipációs kihatásai kellene, hogy legyenek. Szerintem ez korunk f kérdése. Ennek amegválaszolása azonban már a globalizációelméleten is túlra vezet.Kiss Endre könyve jelent s és új teoretikus eredményeket hoz és ezért messze men en fontos volt, hogymegjelenjen. 1

×