• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba
 

Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba

on

 • 414 views

Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba

Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba

Statistics

Views

Total Views
414
Views on SlideShare
414
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba Presentation Transcript

  • Az új lokális paradigma és a metaelmélet Csaba Varga researcher of social theory, metaphilosopher , h. academic reader President of Institute for Strategic Research
  • Bemutatkozás
   • A magyar és a közép-európai megtöretések, fájdalmak, továbbá a növekvő jövőéhségek inspirálnak (erős külső és belső motivációk)
   • A tehetetlenség, a gondolattalanság és a jelenben való szenvelgés helyett – az új világ megértését és új program meghirdetését választom
   • Végzettségem szerint szociológus, belső alkatom szerint filozófus vagyok, és másfél évtizede vezetek egy magyar K+F intézetet
   • Átfogó transzdiszciplináris elméletet (metafilozófia) dolgoztunk ki, és evvel párhuzamosan lokális fejlesztési modellkísérleteket kezdeményezünk és vezetünk
  • Magyar minta fejlesztések
   • Az általam képviselt Stratégiakutató Intézet négy regionális, kilenc megyei és közel húsz kistérségi komplex, tudástársadalom kori, innovatív stratégiát készített 1999 és 2005 vége között
   • Egyetlen minta fejlesztés: Aba nagyközség (4500 lakos) és a sárvízi kistérség (11 település)
   • Projektjei (polgármesterek éhségsztrájkja, intelligens város és kistérség stratégia, Dél-Kapuja projekt, művészeti középfokú képzés, intelligens „lakópark”, helyi társadalmi szerződés és civil magisztrátus, stb.)
  • Tartalom ->
   • Bevezető tételek
   • Új felvetések
   • Metaelmélet
   • Új jövőkép
   • Lokális fejlesztési modellek
   • Magyar jövőkép, utóiratként
  • Bevezető tételek ↻
  • A jövő mint titok
   • A jövő értelmezése már nem (vagy nemcsak) a normál-tudomány alapján történhet
   • Nem egy jövő van, hanem több (párhuzamos) jövő, amint ma is több jelen van
   • A jövő alternatívák hálózata, de nem csak a ma ismert forgatókönyveké
   • A jövő nem csak a múlt/jelen kényszerpályája, hanem legalább fele arányban a saját tudatunk/akaratunk alkotása
  • A jövő mint titok (2)
   • A jövő (lehet, hogy) eleve eldöntött, de a szabad akarat is eleve bekalkulált
   • A jövő nem látható kolonista szemüvegen át, avagy a jövő ma már csak posztkolonista lehet
   • A ma belátható jövő sokkal nagyobb mértékben más, mint bármikor korábban
   • A jövő korláta – a külső feltételeknél erősebben – a korlátozott tudásunk
   • A jövő elvileg függ attól, hogy az egyének és közösségek milyen jövőképeket „álmodnak meg” vagy nem álmodnak
  • Mai társadalmi konfliktusok
   • Ökológia szegények - ökológia gazdagok (integrált ökológiai javak megoszlása)
   • Jóléti szegények - jóléti gazdagok (integrált társadalmi tőke különbségek)
   • Hatalom-szegények - hatalom-gazdagok (integrált hatalmi tőke elosztása)
   • Média-szegények - média-gazdagok (integrált média-javak, presztízs-tőkék különbségei)
  • Új társadalmi szakadékok a XXI. század elején-közepén
   • 1. Technológia-szegények - technológia-gazdagok
   • 2. Információ-szegények - információ-gazdagok
   • 3. Tudás-szegények - tudás-gazdagok (kultúra szegények - kultúra gazdagok)
   • 4. Tudat-szegények - tudat-gazdagok
   • 5. Istenélmény-szegények - Istenélmény-gazdagok
  • Új felvetések ↻
  • Új feltételezések
   • Az új tudás tartalmában gyökeresen más, mint ami most 300-400 évig volt
   • A tudományfejlődés a normál-tudománytól eljut a poszt-tudományig
   • Tudomány, vallás és művészet egységes elmélet és szellem lesz újra
   • A tudás funkciói jelentősen kibővültek (személyes és társadalmi tőkévé válás)
   • Az információ/tudás oda-vissza váltható pénzre/hatalomra/presztízsre
   • Új tudás a jövőről és a jövőhöz vezető utakról
  • Tudás-dilemmák
   • Ha az új tudás és új gondolkodás eljut az egyszerű emberekig, javul-e tőle a világ?
   • Ha a hivatásos és nem hivatásos tudástermelők között esélyegyenlőség lesz, felborul-e az állami-egyetemi tudásintézmény rendszer?
   • Ha minden tudás digitálisan (és a médián keresztül) elérhető lesz, a tudás–feldolgozás és –értelmezés hogyan oldható meg?
   • Ha a jövőben elég lesz, ha a munkaképes lakosság húsz-harminc százaléka négy órát dolgozik, a felszabadult időt-energiát az emberek hajlandók lesznek-e tudásszerzésre fordítani?
  • Új jelenségek a tudáspiacon
   • Korábban elképzelhetetlen mennyiségű tudományos tudás és tömegkulturális termék érhető el
   • Személyes honlapok – bármit közölhetek, amit bárki meglátogathat
   • Családi és kisközösségi önkifejezés lehetősége teremtődik meg
   • A való világ helyett a mediatizált Internet segítségével ellenvilág teremthető
   • A nyelvi korlátok fokozatosan eltűnnek a fordító-programok fejlesztésével
   • Az egyén állami akarat és gazdasági támogatás nélkül virtuálisan beléphet a globális társadalomba és kultúrába
  • Domináns tőkefajták
   • Paraszti társadalom
   • Kézműves társadalom
   • Ipari társadalom
   • Államkapitalizmus (szocializmus)
   • Pénzkapitalizmus
   • Posztipari társadalom
   • Információs társadalom
   • Tudástársadalom
   • Tudattársadalom
   • Univerzális tőke
   • Kreatív tőke (+fizikai tőke)
   • Fizikai tőke
   • Hatalmi tőke (kapcsolati tőke)
   • Pénztőke
   • Alkalmazott szellemi tőke
   • Információs tőke (+ pénztőke)
   • Tudástőke
   • Tudattőke
  • Információs és tudástársadalom
   • Az információs társadalom : ember alkotta eszközökkel továbbított jelek társadalma és potenciálisan már ismeret-társadalom (egyúttal a jelenelmélet alaptézise); csak az információ válik személyes-csoportos tőkévé
   • A tudástársadalom : az értelmezett ismeretrendszer társadalma, amely potenciálisan már a tudásjel társadalma is, s amely a tudással és - részben - a tudásjellel újraszerkeszti a társadalmat (egyúttal a közeljövő-elmélet alaptézise); a tudás válik személyes és társadalmi tőkévé
  • A tudáskor állása
   • Tudásközpontú világmodell előtt állunk,
   • - globális információs társadalom közben..
   • A Tudás mennyiségi és főként minőségi fejlődése – Új Tudomány/Új Elmélet születése kezdődött..
   • Harminc-ötven éven belül új minőségű univerzális tudás és tudáshasznosítás várható..
   • A tudás személyes tőkévé válása
   • - az egyén megérti s alkalmazza az Új Tudást...
   • A tudás társadalmi tőkévé válása
   • a tudástársadalom kialakulása..
  • Metaelmélet ↻
  • Új állítások
   • A jelen és a jövő felfoghatatlan és megérthetetlen új elmélet, új tudomány, avagy metaelmélet nélkül
   • A metaelmélet alapján új jövővízió dolgozható ki (metavízió 2050-2100-ig)
   • A metavízió segítségével új világgyakorlat (például az univerzális metatudat és metademokrácia világtársadalma) szerveződhet meg
  • Új elmélet előtt (2005)
   • A magas rangú parcella-tudások nem egységesülnek, nincs átfogó, generális tudás
   • A normál és a poszt-normál tudomány válságai egymást követik (és most már a poszt-tudomány következik?)
   • Az alapkérdésekre (mi az ember, mi a tudat, mi a világ, stb.) változatlanul nincs meggyőző válasz
   • A tudomány, a vallás, a művészet egységes filozófiája lassan születik meg
   • Stb.
  • Új elmélet – metaelmélet
   • A metafilozófia a tudományok, vallások, művészetek egységes elmélete lesz (lehet?)
   • A metafizika és a (kvantum)fizika elméleteinek közös elmélet-kísérlete
   • Anyag és/vagy tudat egységes elmélete
   • Transznacionális és posztkolonista elmélet
   • Tradicionalizmus és poszt-tradicionalizmus együtt
   • A metaelmélet az új tudás és az új valóság felfedezése
  • A tudástársadalom korszaka és a metaelmélet
   • A tudástársadalom korának poszt-normál tudománya (bár nem kizárólagosan) interdiszciplináris tudomány, vagy egyre inkább az lehet, de még a tudományágakon belül sem ment végbe az egyesített elméletek létrehozása (leginkább kivétel az elméleti fizika),
   • A vallásokon belül és főként között az egyesítés még szintén nem történt meg
   • A tudomány és a teológia újraegyesítése lehetővé válik, de erre egyelőre csak kitűnő szerzők mutattak példát és modellt (Caprától Ken Wilberig)
  • Új jövőkép ↻
  • Új feltételezések
   • Az univerzális-globális világ egyrészt globlokál jellegű, másrészt kultúra függő
   • Az univerzális-globális jövőkép egyaránt szembetalálkozik soha nem képzelt veszélyekkel és lehetőségekkel
   • Az univerzális-globális folyamatok soha nem várt mértékben befolyásolják egy kis európai állam jövőesélyeit
   • Akármilyen jövőt hoz a következő negyedszázad, ez gyökeresen más „valóság” lesz, mint a „tartományi” jelen
   • Bármely ország jövője csak egy összetett globális jövőképben értelmezhető
  • Jövő-dilemmák
   • Ha (nagyjából) tudnánk, mit hoz a jövő, s mi milyen jövőt akarunk (2020-ig), akkor minden európai állam nemzeti fejlesztési terve miben és mennyire felel meg ennek?
   • Ha egyáltalán nem tudjuk, milyen jövő vár ránk és azt sem, hogy milyen jövőt akarunk, akkor a jövőképek hiányának ismeretében mire és hogyan építjük az átfogó nemzeti-fejlesztési koncepciók?
   • Ha a jövőről keveset, de tudunk, ha már nincs idő az elmélyültebb felkészülésre, s ha politikai eliteknek a jelenlegi koncepcionális összetettség is sok, mit tehetünk?
  • A gazdaság ma
   • Európába fejlett felében az Ipari Kor már nem alternatíva, de még nem globális tévedés
   • A Tudás kor és gazdasága már alternatíva, ám nem globális gyakorlat, Európában sem
   • A tudásalapú gazdaság lényegileg társadalom-központú gazdaság lehetne (a gazdaság visszatér a társadalomba?)
   • A teljesítmény régen nem (vagy nem csak) GDP-ben mérendő, hanem az egyéni, a közösségi és szellemi hasznosságában
  • Az Új Világ 2020-ig (1)
   • Az emberi tudás mennyiségileg legalább meghatszorozódik – mit hoz ez?
   • Poszt-normál tudomány (Új Valóságkép, Új Tudatkép, Új Emberkép) születik, de hasznosítják-e?
   • Minimum három-négy, egymást követő, gyors technológiai forradalom fut le – beláthatatlan változások
   • A globális és kontinentális társadalmak csak korlátozottan kezelik az univerzális ökológiai és szociális válságokat
   • Mesterséges intelligencia kiemelt szerepet kaphat a digitális államban, a tudat-fejlesztésben, a tudományos kutatásban, stb.
  • Az Új Világ 2020-ig (2)
   • Nem Európa belső szétesésével számolunk, de azzal sem, hogy Európa megnyeri a kontinensek versenyét
   • Az Európai Unióban marad az újkapitalizmus vagy esetleg valóban eljut a tudás- és tudattársadalom első lépcsőfokaiig
   • A mindennapi élet sikeres bonyolításához egyetemi szintű végzettség és új, kreatív magatartás kell (vagy kellene)
   • A bolygónk lakói talán elérik az új tudatállapotokat és az új tudatosulásokat
   • Az ember vagy intelligens „robot” megérkezik a Marsra és máshova is…
   • Az európai ember is újra felismeri transzcendens voltát
  • Az új kibertér alternatívái
   • (1) Új, interaktív, globális e-kormányzás, e-állam az emberi társadalom irányítására
   • (2) A globális civil társadalom közös ügyintézése és ön-elrendeződése
   • (3) Az új infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások segítségével a „kollektív intelligencia” létrehozása
   • (4)A felhatalmazás (empowerment) elmélete alapján a világ polgárai részt erőteljesebben vesznek a kommunikációban és ellenőrzik a médiát, valamit az államot
   • (5) Az önszerveződés elterjedésével a helyi szereplők egy új, egyszerre globális, nemzeti és lokális, civil társadalom-hálózatot hoznak létre
   • Az UNESCO program továbbgondolása: az öt alternatíva különböző kombinációi alakulnak ki
  • Új globális és lokális világ az új világmodell ↻
  • Új feltételezések
   • A régi ipari (fordista, sőt posztfordista) világmodell és ennek gondolkodása (normál-tudomány) véget ért
   • Az egyik új (információs társadalmi) világmodell önmagában kevés – itt a poszt-információs kor
   • A fenntartható fejlődés világmodell önmagában – úgy tűnik - fenntarthatatlan
   • Európa most kétségbeesetten a meglévő modellek integrációjával és dinamizálásával kísérletezik? (Lásd: i2010 stratégia)
   • A modernizációs modellek ma viszont paradigmát váltanak, és itt vannak a poszt-modernizációs modellek
  • Kontinentális dilemmák
   • Ha a tízes években a tudás-központú világmodell uralkodólesz, elfogadható-e, ha egy európai ország távlati stratégiája középpontjában nem a tudás”termelés” és tudásalkalmazás áll?
   • Ha az Európai Unió sem 2010-re, sem 2015-re nem, vagy csak részlegesen lesz a fenntartható és innovációs tudásközpontú kontinens, akkor Magyarország vagy más európai ország hogyan reagálja le ezt a nyomasztó késést?
   • Ha a tízes években várhatóan az új uralkodó világmodell már egy következő modell, akkor ezt hogyan lehet feltárni, s erre hogyan lehet felkészülni?
  • Új globalizáció
   • Az új globalizáció új fogalma
   • Globalizáció és lokalizáció egyszerre (glokalizáció)
   • Globalizáció funkcionalitás
   • szubsztancialitás
   • (egységesülés)
   • Kvantitatív és kvalitatív globalizáció
   • 21. század első fele: globlokál világ
  • Nemzet az információs korban
   • Új közvetítő szerep a globális és lokális világ között
   • A közvetítés módja nem az uralkodás, de nem is a feltétlen önfeladás
   • A nemzet nem elsősorban államként tételeződik, hanem tudástérként
   • A nemzet megtartása nem állam-nemzetként, hanem tudás/kultúra-nemzetként lehetséges
   • Nemzeti megmaradás alapfeltétele minden nemzeti érték/tudás/tudomány digitalizálása
  • Domináns hajtóerők
   • Paraszti társadalom
   • Kézműves társadalom
   • Ipari társadalom
   • Államkapitalizmus (szocializmus)
   • Pénzkapitalizmus
   • Posztipari társadalom
   • Információs társadalom
   • Tudástársadalom
   • Tudattársadalom
   • Természet és Isten
   • Anyag
   • és szépség
   • Pénz és innováció
   • Anyag
   • és hatalom
   • Pénz és presztízs
   • Technológia és kreativitás
   • Információ
   • és technológia
   • Tudás
   • Tudatállapot
  • A modernizációs modellek
   • Hagyományos modernizációs modellek
   • Erőforrás-vezérelt
   • Befektetés-vezérelt
   • Innováció-központú
   • Információ-alapú
   • Stb.
   • Poszt-modernizációs modellek (tudáskor? kvantum-kor?)
   • Tudás-központú
   • Új demokrácia modell
   • Tudat-vezérelt
   • Mesterséges intelligencia vezérelt
   • Integrált új modellek
   • Stb.
  • A modernizációs válság várható időpontja: 2008-2009
   • A Prodi-Barroso korszak végére várhatóan visszavonhatatlanul kiderül, hogy Európa lemaradása nem csökkent
   • A baj legfőbb oka nem a politikusok személye vagy felkészültsége
   • A kudarc lényege: a normál tudomány racionális-pozitivista jelen/jövőképe alapján lehetetlen a felzárkózás
   • Másodlagos válságtünet lesz: az alternatív mozgalmak többsége sem tud jobb megoldást
  • Új lokális paradigma ↻
  • Új feltételezések
   • Nem tart már Európában évtizedekig a lokális apátia és a tehetetlenség
   • Az univerzális-globális versenyben Európa a tudás- és kultúra többletével versenyképes
   • A magára találás (és egyben felzárkózás) egyik eszköze az európai lokalitások reorganizációja, újra kitalálása
   • A lokális modellkísérletek kora érkezett el
   • A lokális fejlesztések két evidens forrása: a helyi állam és a helyi civil társadalom
   • De mind a két erőforrást tudással és új tudattal kell feltölteni – lehetőleg belső akaratból
  • Lokális-dilemmák
   • A lokalitások többsége félig-meddig képes-e önmagát függetleníteni a globális tértől?
   • A lokalitás autonómiája alapvetően a pénzügyi fejlesztési forrásoktól vagy/és a hasznosított tudásoktól függ?
   • Vagy egyiktől sem a kettő közül, hanem egy harmadiktól: a lokális innovációtól és kreativitástól?
   • Az európai lokalitások megerősödésében az állam vagy/és a helyi „állam” a kulcsszereplő?
   • Vagy egyik sem a kettő közül, hanem a civil társadalom és a cselekvőképes tudáspolgár?
  • Új lokalizáció elmélet
   • A lokalizáció fogalma – alávetett lokalitás
   • Lokalizáció színterei: régió, megye, kistérség, település (város és falu)
   • A globális világ alapegysége és ellensúlya (autonómia-paradigma)
   • Az új társadalom első szintje
   • A virtuális lokalitás – kvalitatív lokalitás?
   • Lokalizáció és új közösségek, új gyülekezetek
  • Lokalitás szerkezet
   • Felső életvilág (régió, megye)
   • Alsó életvilág
   • Környező világ (kistérség, település)
   • Kéznéllévő világ (család, egyén)
   • Belső vált életvilág (a személyek felettes éne)
   • A globalizáció hatásai – a lokalizáció viszontválaszai
   • Az információ és tudás hozzáférés térstrukturáló szerepe
  • Tudatfejlesztő társadalom modell
   • A személyes és társadalmi tudás befogadása és alkalmazása alapvetően tudatállapot és tudatfejlesztés függő
   • A társadalmi kohézió, a társadalmi együttműködés szintén tudatminőség kérdése
   • Az európai, nemzeti és lokális identitás erősítése mindenekelőtt az egyén tudatától-tudatosságától függ
   • A személyes és közösségi egészség alapvetően a tudat/öntudat tudatos fejlesztésén múlik
   • Így olyan társadalom (és társadalmi kommunikáció) modell szükséges, amely a tudatok fejlesztését/önfejlesztését támogatja
  • Lokális fejlesztési modellek ↻
  • Tudásrégiók, intelligens régiók
   • Az információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében, vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e-gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékőrző, az értékteremtő tartalom-szolgáltatások elterjedése.
  • Intelligens kistérség
   • Ha az információs társadalom régió intelligens híd, akkor az intelligens kistérség kreatív működési központ
   • A globális kötelező és a lokális egyedi elemek lokalitást erősítő, életvilág átalakító kombinációja
   • Az intelligens életvilág szülőhelye
   • A helyi társadalom folytonos (tudásalapú) újraszervezése, avagy helyi út a tudástársadalomba
  • Mitől lesz egy térség intelligens?
   • Az egyéni és közösségi (szélessávú, gyors) hozzáférés teljes megteremtése
   • A globális technológiai forradalom eredményeinek folyamatos adaptálása
   • 3. A tudásalapú gazdaság , a tudáspiac kialakulása és a K+F előtérbe kerülése
   • 4. A digitális tartalomipar prioritása és fejlesztése – az új tudás elterjesztése
   • 5. A lokális tudásközpontú civil társadalom és kohézió megteremtése
   • 6. A szociális és információs egyenlőtlenségek sikeres kezelése
  • Mitől lesz egy térség intelligens?
   • 7. Virtuális önkormányzás a térségekben és a településeken
   • 8. A z alsó és középszintű közigazgatás átalakulása e-közigazgatássá
   • 9. A helyi e-demokrácia, e-népszavazás létrejötte
   • 10. A regionális egyetemi tudásközpontok megerősödése és az élethosszig tartó tanulás megvalósulása
   • 11. Az új tudás térségi teremtésének és alkalmazásának növekedése
  • Mitől lesz egy térség intelligens?
   • 12. A lokális kultúra megőrzése és globális szinten való bemutatása
   • 13. A regionális politikai- gazdasági elit személyes felkészül ése a korszakváltásra
   • 14. A tudáspolgári életforma és életminőség elterjedése
   • 15. A térségek/települések sikeres felzárkózása és szereplése a kontinentális térversenyben
   • 16. A tudástársadalomban az egyházak, a civil szervezetek és szolgáltatásaik megváltozása
  • Magyar lokális példák
   • Szentlőrinci kistérség (egy város és 19 falu), hátrányos helyzet, nincs fejlett ipar, stb. Új elemek: 1. Új módszertan, 2. Informatikai, információs és információs társadalom program, 3. Kilenc közszolgáltatás, 4. Intézményfejlesztés, 5. Döntéshozók képzése, 6. Lobbi-nap, stb.
   • Zselici Édenkert (Bárudvarnok és „holdjai”. 22 ezer hektár természetvédelmi terület. Új projekt: 1. Jövőváros zöldmezős beruházásként, 2. Egyben tematikus turizmus park, 3. Szakrális városfalu-szerkezet, 4. A jövővárosban 12 testet, lelket, szellemet (stb.) szolgáló „gyógyító-központ,5. E-turizmus központ, stb.
  • Mintaként új típusú fejlesztések?
   • Embert kiváltó, embert-helyettesítő (például bioinformatikai) technológiák bevezetése
   • A világegyetemek energiáit megértő és alkalmazó technológiák elterjesztése
   • A személyes/kollektív (és önfejlesztő) tudat lesz a gazdasági-társadalmi fejlesztés legfontosabb motorja
   • A mesterséges intelligenciát magas szinten alkalmazó digitális „állam/önkormányzás”
   • A spirituális erőforrásokat hasznosító (egyéni és közösségi) fejlesztések
  • KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
   • Varga Csaba
   • www.vargacsaba.hu
   • www.strategiakutato.hu
   • www.inco.hu
   • www.evilagonline.hu
   • www.metatheory.info
  • A magyar „jövőkép” (utóirat) ↻
  • Feltételezések
   • A globalizáció-lokalizáció természete itthon nem jól (és előítéletesen) „ismert”, s ezért jórészt elutasított, így részben emiatt nekünk sincs jövőképünk a globális világról
   • Magyarország (és/vagy a magyar nemzet) jövőképe kidolgozatlan, mint az elmúlt másfél században oly sokszor; a jövő inkább a szorongás, a remény-vesztés, mint a pozitív várakozás tárgya
   • A magyar régiókban nem jönnek létre egyedi, autonóm jövőképek, ugyanakkor néhány kisebb térségben meghökkentően messzire látnak és távlatosan cselekszenek
  • Dilemmák
   • Ha jelenleg nincs átfogó magyar (Magyarországra vonatkozó) jövőkép és nemzeti stratégia, ennek hiányában az új nemzeti fejlesztési terv szükségképpen csak légüres térben és nemzeti egyetértés nélkül születhet meg?
   • Ha a politikai pártok csak szlogenekben és kvázi-módon képesek megegyezni, a politikai látvány-alkuk mellett milyen további (és érdemibb) koncepcionális és projekt-generáló lépések lehetséges a hátralévő kevés időben?
  • A lehetséges forgatókönyvek (még jórészt a normál-tudomány alapján)
   • Univerzális forgatókönyvek (legalább négy alapváltozat)
   • Globális forgatókönyvek (minimum három – 23 különböző változatban)
   • Nemzeti forgatókönyvek (tíz alternatíva és öt forgatókönyv)
   • Lokális forgatókönyvek itthon (öt alternatíva – számos forgatókönyv)
  • Alternatívák Magyarországról (készült 1998-2000-ben)
   • Fekete (világvége) alternatíva
   • Sötétszürke (alámerü-lés) alternatíva
   • Világosszürke (libikóka) alternatíva
   • Kék (tudástársadalom) alternatíva
   • Fehér (egységteremtő, új tudatosságú) alternatíva
   • A normál-tudomány jelen és jövőképe szerint
   • -----------------
   • A poszt-normál tudomány új paradigmái szerint
  • Mit tehet Magyarország?
   • Kénytelen-kelletén elfogadja az Európai Unió jelenlegi jövőképét és teljesen ehhez igazítja új nemzeti fejlesztési tervét
   • Benne marad az európai akolban és csak rejtett új (és más) változtatási lehetőségeket épít be (például az intézkedési tervek szintjén)
   • Arra is felkészül, hogy a Barroso-korszak végén nem lesz más esély, mint egy gyökeres paradigmaváltás (2009-2010?)
   • Az új (2007-től kezdődő) ciklus nemzeti fejlesztési tervébe tudatosan és nyíltan betervezi a tízes-húszas évek követelményei szerint (nagy) projekteket
  • Köszönöm figyelmüket!
   • www.vargacsaba.hu