Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba

410 views

Published on

Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Új lokális paradigma - 2005 - Varga Csaba

 1. 1. Az új lokális paradigma és a metaelmélet Csaba Varga researcher of social theory, metaphilosopher , h. academic reader President of Institute for Strategic Research
 2. 2. Bemutatkozás <ul><li>A magyar és a közép-európai megtöretések, fájdalmak, továbbá a növekvő jövőéhségek inspirálnak (erős külső és belső motivációk) </li></ul><ul><li>A tehetetlenség, a gondolattalanság és a jelenben való szenvelgés helyett – az új világ megértését és új program meghirdetését választom </li></ul><ul><li>Végzettségem szerint szociológus, belső alkatom szerint filozófus vagyok, és másfél évtizede vezetek egy magyar K+F intézetet </li></ul><ul><li>Átfogó transzdiszciplináris elméletet (metafilozófia) dolgoztunk ki, és evvel párhuzamosan lokális fejlesztési modellkísérleteket kezdeményezünk és vezetünk </li></ul>
 3. 3. Magyar minta fejlesztések <ul><li>Az általam képviselt Stratégiakutató Intézet négy regionális, kilenc megyei és közel húsz kistérségi komplex, tudástársadalom kori, innovatív stratégiát készített 1999 és 2005 vége között </li></ul><ul><li>Egyetlen minta fejlesztés: Aba nagyközség (4500 lakos) és a sárvízi kistérség (11 település) </li></ul><ul><li>Projektjei (polgármesterek éhségsztrájkja, intelligens város és kistérség stratégia, Dél-Kapuja projekt, művészeti középfokú képzés, intelligens „lakópark”, helyi társadalmi szerződés és civil magisztrátus, stb.) </li></ul>
 4. 4. Tartalom -> <ul><li>Bevezető tételek </li></ul><ul><li>Új felvetések </li></ul><ul><li>Metaelmélet </li></ul><ul><li>Új jövőkép </li></ul><ul><li>Lokális fejlesztési modellek </li></ul><ul><li>Magyar jövőkép, utóiratként </li></ul>
 5. 5. Bevezető tételek ↻
 6. 6. A jövő mint titok <ul><li>A jövő értelmezése már nem (vagy nemcsak) a normál-tudomány alapján történhet </li></ul><ul><li>Nem egy jövő van, hanem több (párhuzamos) jövő, amint ma is több jelen van </li></ul><ul><li>A jövő alternatívák hálózata, de nem csak a ma ismert forgatókönyveké </li></ul><ul><li>A jövő nem csak a múlt/jelen kényszerpályája, hanem legalább fele arányban a saját tudatunk/akaratunk alkotása </li></ul>
 7. 7. A jövő mint titok (2) <ul><li>A jövő (lehet, hogy) eleve eldöntött, de a szabad akarat is eleve bekalkulált </li></ul><ul><li>A jövő nem látható kolonista szemüvegen át, avagy a jövő ma már csak posztkolonista lehet </li></ul><ul><li>A ma belátható jövő sokkal nagyobb mértékben más, mint bármikor korábban </li></ul><ul><li>A jövő korláta – a külső feltételeknél erősebben – a korlátozott tudásunk </li></ul><ul><li>A jövő elvileg függ attól, hogy az egyének és közösségek milyen jövőképeket „álmodnak meg” vagy nem álmodnak </li></ul>
 8. 8. Mai társadalmi konfliktusok <ul><li>Ökológia szegények - ökológia gazdagok (integrált ökológiai javak megoszlása) </li></ul><ul><li>Jóléti szegények - jóléti gazdagok (integrált társadalmi tőke különbségek) </li></ul><ul><li>Hatalom-szegények - hatalom-gazdagok (integrált hatalmi tőke elosztása) </li></ul><ul><li>Média-szegények - média-gazdagok (integrált média-javak, presztízs-tőkék különbségei) </li></ul>
 9. 9. Új társadalmi szakadékok a XXI. század elején-közepén <ul><li>1. Technológia-szegények - technológia-gazdagok </li></ul><ul><li>2. Információ-szegények - információ-gazdagok </li></ul><ul><li>3. Tudás-szegények - tudás-gazdagok (kultúra szegények - kultúra gazdagok) </li></ul><ul><li>4. Tudat-szegények - tudat-gazdagok </li></ul><ul><li>5. Istenélmény-szegények - Istenélmény-gazdagok </li></ul>
 10. 10. Új felvetések ↻
 11. 11. Új feltételezések <ul><li>Az új tudás tartalmában gyökeresen más, mint ami most 300-400 évig volt </li></ul><ul><li>A tudományfejlődés a normál-tudománytól eljut a poszt-tudományig </li></ul><ul><li>Tudomány, vallás és művészet egységes elmélet és szellem lesz újra </li></ul><ul><li>A tudás funkciói jelentősen kibővültek (személyes és társadalmi tőkévé válás) </li></ul><ul><li>Az információ/tudás oda-vissza váltható pénzre/hatalomra/presztízsre </li></ul><ul><li>Új tudás a jövőről és a jövőhöz vezető utakról </li></ul>
 12. 12. Tudás-dilemmák <ul><li>Ha az új tudás és új gondolkodás eljut az egyszerű emberekig, javul-e tőle a világ? </li></ul><ul><li>Ha a hivatásos és nem hivatásos tudástermelők között esélyegyenlőség lesz, felborul-e az állami-egyetemi tudásintézmény rendszer? </li></ul><ul><li>Ha minden tudás digitálisan (és a médián keresztül) elérhető lesz, a tudás–feldolgozás és –értelmezés hogyan oldható meg? </li></ul><ul><li>Ha a jövőben elég lesz, ha a munkaképes lakosság húsz-harminc százaléka négy órát dolgozik, a felszabadult időt-energiát az emberek hajlandók lesznek-e tudásszerzésre fordítani? </li></ul>
 13. 13. Új jelenségek a tudáspiacon <ul><li>Korábban elképzelhetetlen mennyiségű tudományos tudás és tömegkulturális termék érhető el </li></ul><ul><li>Személyes honlapok – bármit közölhetek, amit bárki meglátogathat </li></ul><ul><li>Családi és kisközösségi önkifejezés lehetősége teremtődik meg </li></ul><ul><li>A való világ helyett a mediatizált Internet segítségével ellenvilág teremthető </li></ul><ul><li>A nyelvi korlátok fokozatosan eltűnnek a fordító-programok fejlesztésével </li></ul><ul><li>Az egyén állami akarat és gazdasági támogatás nélkül virtuálisan beléphet a globális társadalomba és kultúrába </li></ul>
 14. 14. Domináns tőkefajták <ul><li>Paraszti társadalom </li></ul><ul><li>Kézműves társadalom </li></ul><ul><li>Ipari társadalom </li></ul><ul><li>Államkapitalizmus (szocializmus) </li></ul><ul><li>Pénzkapitalizmus </li></ul><ul><li>Posztipari társadalom </li></ul><ul><li>Információs társadalom </li></ul><ul><li>Tudástársadalom </li></ul><ul><li>Tudattársadalom </li></ul><ul><li>Univerzális tőke </li></ul><ul><li>Kreatív tőke (+fizikai tőke) </li></ul><ul><li>Fizikai tőke </li></ul><ul><li>Hatalmi tőke (kapcsolati tőke) </li></ul><ul><li>Pénztőke </li></ul><ul><li>Alkalmazott szellemi tőke </li></ul><ul><li>Információs tőke (+ pénztőke) </li></ul><ul><li>Tudástőke </li></ul><ul><li>Tudattőke </li></ul>
 15. 15. Információs és tudástársadalom <ul><li>Az információs társadalom : ember alkotta eszközökkel továbbított jelek társadalma és potenciálisan már ismeret-társadalom (egyúttal a jelenelmélet alaptézise); csak az információ válik személyes-csoportos tőkévé </li></ul><ul><li>A tudástársadalom : az értelmezett ismeretrendszer társadalma, amely potenciálisan már a tudásjel társadalma is, s amely a tudással és - részben - a tudásjellel újraszerkeszti a társadalmat (egyúttal a közeljövő-elmélet alaptézise); a tudás válik személyes és társadalmi tőkévé </li></ul>
 16. 16. A tudáskor állása <ul><li>Tudásközpontú világmodell előtt állunk, </li></ul><ul><li>- globális információs társadalom közben.. </li></ul><ul><li>A Tudás mennyiségi és főként minőségi fejlődése – Új Tudomány/Új Elmélet születése kezdődött.. </li></ul><ul><li>Harminc-ötven éven belül új minőségű univerzális tudás és tudáshasznosítás várható.. </li></ul><ul><li>A tudás személyes tőkévé válása </li></ul><ul><li>- az egyén megérti s alkalmazza az Új Tudást... </li></ul><ul><li>A tudás társadalmi tőkévé válása </li></ul><ul><li>a tudástársadalom kialakulása.. </li></ul>
 17. 17. Metaelmélet ↻
 18. 18. Új állítások <ul><li>A jelen és a jövő felfoghatatlan és megérthetetlen új elmélet, új tudomány, avagy metaelmélet nélkül </li></ul><ul><li>A metaelmélet alapján új jövővízió dolgozható ki (metavízió 2050-2100-ig) </li></ul><ul><li>A metavízió segítségével új világgyakorlat (például az univerzális metatudat és metademokrácia világtársadalma) szerveződhet meg </li></ul>
 19. 19. Új elmélet előtt (2005) <ul><li>A magas rangú parcella-tudások nem egységesülnek, nincs átfogó, generális tudás </li></ul><ul><li>A normál és a poszt-normál tudomány válságai egymást követik (és most már a poszt-tudomány következik?) </li></ul><ul><li>Az alapkérdésekre (mi az ember, mi a tudat, mi a világ, stb.) változatlanul nincs meggyőző válasz </li></ul><ul><li>A tudomány, a vallás, a művészet egységes filozófiája lassan születik meg </li></ul><ul><li>Stb. </li></ul>
 20. 20. Új elmélet – metaelmélet <ul><li>A metafilozófia a tudományok, vallások, művészetek egységes elmélete lesz (lehet?) </li></ul><ul><li>A metafizika és a (kvantum)fizika elméleteinek közös elmélet-kísérlete </li></ul><ul><li>Anyag és/vagy tudat egységes elmélete </li></ul><ul><li>Transznacionális és posztkolonista elmélet </li></ul><ul><li>Tradicionalizmus és poszt-tradicionalizmus együtt </li></ul><ul><li>A metaelmélet az új tudás és az új valóság felfedezése </li></ul>
 21. 21. A tudástársadalom korszaka és a metaelmélet <ul><li>A tudástársadalom korának poszt-normál tudománya (bár nem kizárólagosan) interdiszciplináris tudomány, vagy egyre inkább az lehet, de még a tudományágakon belül sem ment végbe az egyesített elméletek létrehozása (leginkább kivétel az elméleti fizika), </li></ul><ul><li>A vallásokon belül és főként között az egyesítés még szintén nem történt meg </li></ul><ul><li>A tudomány és a teológia újraegyesítése lehetővé válik, de erre egyelőre csak kitűnő szerzők mutattak példát és modellt (Caprától Ken Wilberig) </li></ul>
 22. 22. Új jövőkép ↻
 23. 23. Új feltételezések <ul><li>Az univerzális-globális világ egyrészt globlokál jellegű, másrészt kultúra függő </li></ul><ul><li>Az univerzális-globális jövőkép egyaránt szembetalálkozik soha nem képzelt veszélyekkel és lehetőségekkel </li></ul><ul><li>Az univerzális-globális folyamatok soha nem várt mértékben befolyásolják egy kis európai állam jövőesélyeit </li></ul><ul><li>Akármilyen jövőt hoz a következő negyedszázad, ez gyökeresen más „valóság” lesz, mint a „tartományi” jelen </li></ul><ul><li>Bármely ország jövője csak egy összetett globális jövőképben értelmezhető </li></ul>
 24. 24. Jövő-dilemmák <ul><li>Ha (nagyjából) tudnánk, mit hoz a jövő, s mi milyen jövőt akarunk (2020-ig), akkor minden európai állam nemzeti fejlesztési terve miben és mennyire felel meg ennek? </li></ul><ul><li>Ha egyáltalán nem tudjuk, milyen jövő vár ránk és azt sem, hogy milyen jövőt akarunk, akkor a jövőképek hiányának ismeretében mire és hogyan építjük az átfogó nemzeti-fejlesztési koncepciók? </li></ul><ul><li>Ha a jövőről keveset, de tudunk, ha már nincs idő az elmélyültebb felkészülésre, s ha politikai eliteknek a jelenlegi koncepcionális összetettség is sok, mit tehetünk? </li></ul>
 25. 25. A gazdaság ma <ul><li>Európába fejlett felében az Ipari Kor már nem alternatíva, de még nem globális tévedés </li></ul><ul><li>A Tudás kor és gazdasága már alternatíva, ám nem globális gyakorlat, Európában sem </li></ul><ul><li>A tudásalapú gazdaság lényegileg társadalom-központú gazdaság lehetne (a gazdaság visszatér a társadalomba?) </li></ul><ul><li>A teljesítmény régen nem (vagy nem csak) GDP-ben mérendő, hanem az egyéni, a közösségi és szellemi hasznosságában </li></ul>
 26. 26. Az Új Világ 2020-ig (1) <ul><li>Az emberi tudás mennyiségileg legalább meghatszorozódik – mit hoz ez? </li></ul><ul><li>Poszt-normál tudomány (Új Valóságkép, Új Tudatkép, Új Emberkép) születik, de hasznosítják-e? </li></ul><ul><li>Minimum három-négy, egymást követő, gyors technológiai forradalom fut le – beláthatatlan változások </li></ul><ul><li>A globális és kontinentális társadalmak csak korlátozottan kezelik az univerzális ökológiai és szociális válságokat </li></ul><ul><li>Mesterséges intelligencia kiemelt szerepet kaphat a digitális államban, a tudat-fejlesztésben, a tudományos kutatásban, stb. </li></ul>
 27. 27. Az Új Világ 2020-ig (2) <ul><li>Nem Európa belső szétesésével számolunk, de azzal sem, hogy Európa megnyeri a kontinensek versenyét </li></ul><ul><li>Az Európai Unióban marad az újkapitalizmus vagy esetleg valóban eljut a tudás- és tudattársadalom első lépcsőfokaiig </li></ul><ul><li>A mindennapi élet sikeres bonyolításához egyetemi szintű végzettség és új, kreatív magatartás kell (vagy kellene) </li></ul><ul><li>A bolygónk lakói talán elérik az új tudatállapotokat és az új tudatosulásokat </li></ul><ul><li>Az ember vagy intelligens „robot” megérkezik a Marsra és máshova is… </li></ul><ul><li>Az európai ember is újra felismeri transzcendens voltát </li></ul>
 28. 28. Az új kibertér alternatívái <ul><li>(1) Új, interaktív, globális e-kormányzás, e-állam az emberi társadalom irányítására </li></ul><ul><li>(2) A globális civil társadalom közös ügyintézése és ön-elrendeződése </li></ul><ul><li>(3) Az új infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások segítségével a „kollektív intelligencia” létrehozása </li></ul><ul><li>(4)A felhatalmazás (empowerment) elmélete alapján a világ polgárai részt erőteljesebben vesznek a kommunikációban és ellenőrzik a médiát, valamit az államot </li></ul><ul><li>(5) Az önszerveződés elterjedésével a helyi szereplők egy új, egyszerre globális, nemzeti és lokális, civil társadalom-hálózatot hoznak létre </li></ul><ul><li>Az UNESCO program továbbgondolása: az öt alternatíva különböző kombinációi alakulnak ki </li></ul>
 29. 29. Új globális és lokális világ az új világmodell ↻
 30. 30. Új feltételezések <ul><li>A régi ipari (fordista, sőt posztfordista) világmodell és ennek gondolkodása (normál-tudomány) véget ért </li></ul><ul><li>Az egyik új (információs társadalmi) világmodell önmagában kevés – itt a poszt-információs kor </li></ul><ul><li>A fenntartható fejlődés világmodell önmagában – úgy tűnik - fenntarthatatlan </li></ul><ul><li>Európa most kétségbeesetten a meglévő modellek integrációjával és dinamizálásával kísérletezik? (Lásd: i2010 stratégia) </li></ul><ul><li>A modernizációs modellek ma viszont paradigmát váltanak, és itt vannak a poszt-modernizációs modellek </li></ul>
 31. 31. Kontinentális dilemmák <ul><li>Ha a tízes években a tudás-központú világmodell uralkodólesz, elfogadható-e, ha egy európai ország távlati stratégiája középpontjában nem a tudás”termelés” és tudásalkalmazás áll? </li></ul><ul><li>Ha az Európai Unió sem 2010-re, sem 2015-re nem, vagy csak részlegesen lesz a fenntartható és innovációs tudásközpontú kontinens, akkor Magyarország vagy más európai ország hogyan reagálja le ezt a nyomasztó késést? </li></ul><ul><li>Ha a tízes években várhatóan az új uralkodó világmodell már egy következő modell, akkor ezt hogyan lehet feltárni, s erre hogyan lehet felkészülni? </li></ul>
 32. 32. Új globalizáció <ul><li>Az új globalizáció új fogalma </li></ul><ul><li>Globalizáció és lokalizáció egyszerre (glokalizáció) </li></ul><ul><li>Globalizáció funkcionalitás </li></ul><ul><li>szubsztancialitás </li></ul><ul><li>(egységesülés) </li></ul><ul><li>Kvantitatív és kvalitatív globalizáció </li></ul><ul><li>21. század első fele: globlokál világ </li></ul>
 33. 33. Nemzet az információs korban <ul><li>Új közvetítő szerep a globális és lokális világ között </li></ul><ul><li>A közvetítés módja nem az uralkodás, de nem is a feltétlen önfeladás </li></ul><ul><li>A nemzet nem elsősorban államként tételeződik, hanem tudástérként </li></ul><ul><li>A nemzet megtartása nem állam-nemzetként, hanem tudás/kultúra-nemzetként lehetséges </li></ul><ul><li>Nemzeti megmaradás alapfeltétele minden nemzeti érték/tudás/tudomány digitalizálása </li></ul>
 34. 34. Domináns hajtóerők <ul><li>Paraszti társadalom </li></ul><ul><li>Kézműves társadalom </li></ul><ul><li>Ipari társadalom </li></ul><ul><li>Államkapitalizmus (szocializmus) </li></ul><ul><li>Pénzkapitalizmus </li></ul><ul><li>Posztipari társadalom </li></ul><ul><li>Információs társadalom </li></ul><ul><li>Tudástársadalom </li></ul><ul><li>Tudattársadalom </li></ul><ul><li>Természet és Isten </li></ul><ul><li>Anyag </li></ul><ul><li>és szépség </li></ul><ul><li>Pénz és innováció </li></ul><ul><li>Anyag </li></ul><ul><li>és hatalom </li></ul><ul><li>Pénz és presztízs </li></ul><ul><li>Technológia és kreativitás </li></ul><ul><li>Információ </li></ul><ul><li>és technológia </li></ul><ul><li>Tudás </li></ul><ul><li>Tudatállapot </li></ul>
 35. 35. A modernizációs modellek <ul><li>Hagyományos modernizációs modellek </li></ul><ul><li>Erőforrás-vezérelt </li></ul><ul><li>Befektetés-vezérelt </li></ul><ul><li>Innováció-központú </li></ul><ul><li>Információ-alapú </li></ul><ul><li>Stb. </li></ul><ul><li>Poszt-modernizációs modellek (tudáskor? kvantum-kor?) </li></ul><ul><li>Tudás-központú </li></ul><ul><li>Új demokrácia modell </li></ul><ul><li>Tudat-vezérelt </li></ul><ul><li>Mesterséges intelligencia vezérelt </li></ul><ul><li>Integrált új modellek </li></ul><ul><li>Stb. </li></ul>
 36. 36. A modernizációs válság várható időpontja: 2008-2009 <ul><li>A Prodi-Barroso korszak végére várhatóan visszavonhatatlanul kiderül, hogy Európa lemaradása nem csökkent </li></ul><ul><li>A baj legfőbb oka nem a politikusok személye vagy felkészültsége </li></ul><ul><li>A kudarc lényege: a normál tudomány racionális-pozitivista jelen/jövőképe alapján lehetetlen a felzárkózás </li></ul><ul><li>Másodlagos válságtünet lesz: az alternatív mozgalmak többsége sem tud jobb megoldást </li></ul>
 37. 37. Új lokális paradigma ↻
 38. 38. Új feltételezések <ul><li>Nem tart már Európában évtizedekig a lokális apátia és a tehetetlenség </li></ul><ul><li>Az univerzális-globális versenyben Európa a tudás- és kultúra többletével versenyképes </li></ul><ul><li>A magára találás (és egyben felzárkózás) egyik eszköze az európai lokalitások reorganizációja, újra kitalálása </li></ul><ul><li>A lokális modellkísérletek kora érkezett el </li></ul><ul><li>A lokális fejlesztések két evidens forrása: a helyi állam és a helyi civil társadalom </li></ul><ul><li>De mind a két erőforrást tudással és új tudattal kell feltölteni – lehetőleg belső akaratból </li></ul>
 39. 39. Lokális-dilemmák <ul><li>A lokalitások többsége félig-meddig képes-e önmagát függetleníteni a globális tértől? </li></ul><ul><li>A lokalitás autonómiája alapvetően a pénzügyi fejlesztési forrásoktól vagy/és a hasznosított tudásoktól függ? </li></ul><ul><li>Vagy egyiktől sem a kettő közül, hanem egy harmadiktól: a lokális innovációtól és kreativitástól? </li></ul><ul><li>Az európai lokalitások megerősödésében az állam vagy/és a helyi „állam” a kulcsszereplő? </li></ul><ul><li>Vagy egyik sem a kettő közül, hanem a civil társadalom és a cselekvőképes tudáspolgár? </li></ul>
 40. 40. Új lokalizáció elmélet <ul><li>A lokalizáció fogalma – alávetett lokalitás </li></ul><ul><li>Lokalizáció színterei: régió, megye, kistérség, település (város és falu) </li></ul><ul><li>A globális világ alapegysége és ellensúlya (autonómia-paradigma) </li></ul><ul><li>Az új társadalom első szintje </li></ul><ul><li>A virtuális lokalitás – kvalitatív lokalitás? </li></ul><ul><li>Lokalizáció és új közösségek, új gyülekezetek </li></ul>
 41. 41. Lokalitás szerkezet <ul><li>Felső életvilág (régió, megye) </li></ul><ul><li>Alsó életvilág </li></ul><ul><li>Környező világ (kistérség, település) </li></ul><ul><li>Kéznéllévő világ (család, egyén) </li></ul><ul><li>Belső vált életvilág (a személyek felettes éne) </li></ul><ul><li>A globalizáció hatásai – a lokalizáció viszontválaszai </li></ul><ul><li>Az információ és tudás hozzáférés térstrukturáló szerepe </li></ul>
 42. 42. Tudatfejlesztő társadalom modell <ul><li>A személyes és társadalmi tudás befogadása és alkalmazása alapvetően tudatállapot és tudatfejlesztés függő </li></ul><ul><li>A társadalmi kohézió, a társadalmi együttműködés szintén tudatminőség kérdése </li></ul><ul><li>Az európai, nemzeti és lokális identitás erősítése mindenekelőtt az egyén tudatától-tudatosságától függ </li></ul><ul><li>A személyes és közösségi egészség alapvetően a tudat/öntudat tudatos fejlesztésén múlik </li></ul><ul><li>Így olyan társadalom (és társadalmi kommunikáció) modell szükséges, amely a tudatok fejlesztését/önfejlesztését támogatja </li></ul>
 43. 43. Lokális fejlesztési modellek ↻
 44. 44. Tudásrégiók, intelligens régiók <ul><li>Az információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében, vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e-gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékőrző, az értékteremtő tartalom-szolgáltatások elterjedése. </li></ul>
 45. 45. Intelligens kistérség <ul><li>Ha az információs társadalom régió intelligens híd, akkor az intelligens kistérség kreatív működési központ </li></ul><ul><li>A globális kötelező és a lokális egyedi elemek lokalitást erősítő, életvilág átalakító kombinációja </li></ul><ul><li>Az intelligens életvilág szülőhelye </li></ul><ul><li>A helyi társadalom folytonos (tudásalapú) újraszervezése, avagy helyi út a tudástársadalomba </li></ul>
 46. 46. Mitől lesz egy térség intelligens? <ul><li>Az egyéni és közösségi (szélessávú, gyors) hozzáférés teljes megteremtése </li></ul><ul><li>A globális technológiai forradalom eredményeinek folyamatos adaptálása </li></ul><ul><li>3. A tudásalapú gazdaság , a tudáspiac kialakulása és a K+F előtérbe kerülése </li></ul><ul><li>4. A digitális tartalomipar prioritása és fejlesztése – az új tudás elterjesztése </li></ul><ul><li>5. A lokális tudásközpontú civil társadalom és kohézió megteremtése </li></ul><ul><li>6. A szociális és információs egyenlőtlenségek sikeres kezelése </li></ul>
 47. 47. Mitől lesz egy térség intelligens? <ul><li>7. Virtuális önkormányzás a térségekben és a településeken </li></ul><ul><li>8. A z alsó és középszintű közigazgatás átalakulása e-közigazgatássá </li></ul><ul><li>9. A helyi e-demokrácia, e-népszavazás létrejötte </li></ul><ul><li>10. A regionális egyetemi tudásközpontok megerősödése és az élethosszig tartó tanulás megvalósulása </li></ul><ul><li>11. Az új tudás térségi teremtésének és alkalmazásának növekedése </li></ul>
 48. 48. Mitől lesz egy térség intelligens? <ul><li>12. A lokális kultúra megőrzése és globális szinten való bemutatása </li></ul><ul><li>13. A regionális politikai- gazdasági elit személyes felkészül ése a korszakváltásra </li></ul><ul><li>14. A tudáspolgári életforma és életminőség elterjedése </li></ul><ul><li>15. A térségek/települések sikeres felzárkózása és szereplése a kontinentális térversenyben </li></ul><ul><li>16. A tudástársadalomban az egyházak, a civil szervezetek és szolgáltatásaik megváltozása </li></ul>
 49. 49. Magyar lokális példák <ul><li>Szentlőrinci kistérség (egy város és 19 falu), hátrányos helyzet, nincs fejlett ipar, stb. Új elemek: 1. Új módszertan, 2. Informatikai, információs és információs társadalom program, 3. Kilenc közszolgáltatás, 4. Intézményfejlesztés, 5. Döntéshozók képzése, 6. Lobbi-nap, stb. </li></ul><ul><li>Zselici Édenkert (Bárudvarnok és „holdjai”. 22 ezer hektár természetvédelmi terület. Új projekt: 1. Jövőváros zöldmezős beruházásként, 2. Egyben tematikus turizmus park, 3. Szakrális városfalu-szerkezet, 4. A jövővárosban 12 testet, lelket, szellemet (stb.) szolgáló „gyógyító-központ,5. E-turizmus központ, stb. </li></ul>
 50. 50. Mintaként új típusú fejlesztések? <ul><li>Embert kiváltó, embert-helyettesítő (például bioinformatikai) technológiák bevezetése </li></ul><ul><li>A világegyetemek energiáit megértő és alkalmazó technológiák elterjesztése </li></ul><ul><li>A személyes/kollektív (és önfejlesztő) tudat lesz a gazdasági-társadalmi fejlesztés legfontosabb motorja </li></ul><ul><li>A mesterséges intelligenciát magas szinten alkalmazó digitális „állam/önkormányzás” </li></ul><ul><li>A spirituális erőforrásokat hasznosító (egyéni és közösségi) fejlesztések </li></ul>
 51. 51. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! <ul><li>Varga Csaba </li></ul><ul><li>www.vargacsaba.hu </li></ul><ul><li>www.strategiakutato.hu </li></ul><ul><li>www.inco.hu </li></ul><ul><li>www.evilagonline.hu </li></ul><ul><li>www.metatheory.info </li></ul>
 52. 52. A magyar „jövőkép” (utóirat) ↻
 53. 53. Feltételezések <ul><li>A globalizáció-lokalizáció természete itthon nem jól (és előítéletesen) „ismert”, s ezért jórészt elutasított, így részben emiatt nekünk sincs jövőképünk a globális világról </li></ul><ul><li>Magyarország (és/vagy a magyar nemzet) jövőképe kidolgozatlan, mint az elmúlt másfél században oly sokszor; a jövő inkább a szorongás, a remény-vesztés, mint a pozitív várakozás tárgya </li></ul><ul><li>A magyar régiókban nem jönnek létre egyedi, autonóm jövőképek, ugyanakkor néhány kisebb térségben meghökkentően messzire látnak és távlatosan cselekszenek </li></ul>
 54. 54. Dilemmák <ul><li>Ha jelenleg nincs átfogó magyar (Magyarországra vonatkozó) jövőkép és nemzeti stratégia, ennek hiányában az új nemzeti fejlesztési terv szükségképpen csak légüres térben és nemzeti egyetértés nélkül születhet meg? </li></ul><ul><li>Ha a politikai pártok csak szlogenekben és kvázi-módon képesek megegyezni, a politikai látvány-alkuk mellett milyen további (és érdemibb) koncepcionális és projekt-generáló lépések lehetséges a hátralévő kevés időben? </li></ul>
 55. 55. A lehetséges forgatókönyvek (még jórészt a normál-tudomány alapján) <ul><li>Univerzális forgatókönyvek (legalább négy alapváltozat) </li></ul><ul><li>Globális forgatókönyvek (minimum három – 23 különböző változatban) </li></ul><ul><li>Nemzeti forgatókönyvek (tíz alternatíva és öt forgatókönyv) </li></ul><ul><li>Lokális forgatókönyvek itthon (öt alternatíva – számos forgatókönyv) </li></ul>
 56. 56. Alternatívák Magyarországról (készült 1998-2000-ben) <ul><li>Fekete (világvége) alternatíva </li></ul><ul><li>Sötétszürke (alámerü-lés) alternatíva </li></ul><ul><li>Világosszürke (libikóka) alternatíva </li></ul><ul><li>Kék (tudástársadalom) alternatíva </li></ul><ul><li>Fehér (egységteremtő, új tudatosságú) alternatíva </li></ul><ul><li>A normál-tudomány jelen és jövőképe szerint </li></ul><ul><li>----------------- </li></ul><ul><li>A poszt-normál tudomány új paradigmái szerint </li></ul>
 57. 57. Mit tehet Magyarország? <ul><li>Kénytelen-kelletén elfogadja az Európai Unió jelenlegi jövőképét és teljesen ehhez igazítja új nemzeti fejlesztési tervét </li></ul><ul><li>Benne marad az európai akolban és csak rejtett új (és más) változtatási lehetőségeket épít be (például az intézkedési tervek szintjén) </li></ul><ul><li>Arra is felkészül, hogy a Barroso-korszak végén nem lesz más esély, mint egy gyökeres paradigmaváltás (2009-2010?) </li></ul><ul><li>Az új (2007-től kezdődő) ciklus nemzeti fejlesztési tervébe tudatosan és nyíltan betervezi a tízes-húszas évek követelményei szerint (nagy) projekteket </li></ul>
 58. 58. Köszönöm figyelmüket! <ul><li>www.vargacsaba.hu </li></ul>

×