Աղետներ

2,813 views
2,378 views

Published on

Աղետների մասին

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Աղետներ

 1. 1. Աղետներ<br />հին հունարեն՝ καταστροφή «հեղաշրջում, գահավիժում, մահ»— պատահար է,որն առաջանում է բնական կամ տեխնածին արտակարգ իրավիճակների արդյունքում, իր հետ բերելով մարդկանց մահ կամ այս կամ այն օբյեկտի պատմության մեջ անուղղելի հետևանքներ:<br />
 2. 2. Աղետների դասակարգում<br />Տիեզերական մարմինների աղետներ (գալակտիկաներ,աստղերի պայթյուն,մոլորակներ)<br />Երկրոլորտի աղետներ<br />երկրակեղևում (հրաբուխների ժայթքում, երկրաշարժեր)<br />ջրոլորտում (ցունամի, ջրհեղեղ, լճագիտական աղետ )<br />մթնոլորտում (օզոնային անցք)<br />մագնիտոսֆերայում<br />Աղետներ կենսոլորտում (առանձին տեսակի օրգանիզմների կտրուկ մահ, Կատաստրոֆիզմ)<br />Սոցիալական աղետներ (հեղափոխություն, պատերազմ, ահաբեկչական գործողություն)<br />Տեխնածին աղետներ<br />
 3. 3. Աղետների հետևանքների վերացում<br />Փրկարարական աշխատանքներ<br />Ենթակառուցվածքների վերականգնում<br />Ավերված օբյեկտների վերականգնում<br />
 4. 4. Բնական աղետների պատճառներ<br />Բախում տիեզերական մարմնի հետ<br />Արևի ակտիվության բարձրացում<br />Հրաբխային ակտիվություն<br />Երկրակեղևի սալերի շարժ<br />Շրջակա միջավայրի աղտոտում (Էկոլոգիական աղետ)<br />
 5. 5. Տեխնածին աղետների պատճառները<br />Վթար<br />Բոլոր տեխնածին աղետների հիմնական պատճառը հանդիսանում է մարդկային գործոնը<br />Մարդու վատ ուսուցանում.<br />Մարդու անուշադիր վերաբերմունք աշխատանքի նկատմամբ<br />Աշխատանքային կարգապահության ցածր մակարդակ կամ դրա բացակայություն<br />
 6. 6. Բնածինաղետներ<br />Սողանք<br />Սելավ<br />Երկրաշարժ<br />Վարարում,գետավարարում<br />Ջրհեղեղներ<br />Քարաթափում<br />Ձնահյուս<br />Փոշեփոթորիկ<br />Մրրիկ<br />Փոթորիկ<br />Պտտահողմ, մրրկասյուն<br />Փոթորկանք<br />Երաշտ<br />Խորշակ<br />Համաճարակներ<br />Սիներգետիկ գործընթացներ<br />
 7. 7. Բնականաղետներիցմիքանիսի <<սահմանումները>><br />Ջրհեղեղներ Ջրհեղեղները բնության ուժերի գործողության հետեւանքով ցամաքի զգալի մասի ժամանակավոր ջրածածկումներ են։<br />Վարարում,գետավարարումՁյան արագ հալոցքի կամ ուժեղ անձրեւի հետեւանքով գետում ջրի մակարդակի կտրուկ բարձրացում, որը հաճախ ուղեկցվում է հեղեղմամբ։<br />ՍողանքՍողանքը երկրաբանական վտանգավոր երեւույթ է երկրակեղեւի մակերեսային հատվածներում հողազանգվածների երբեմն երկարատեւ ու աստիճանաμար, երբեմն արագ տեղաշարժով, որն արտահայտվում է սարերի, բլուրների լանջերում, գետահովիտներում, ծովերի ու լճերի ափերին։<br />Երկրաշարժեր<br />Անկախ առաջացած պատճառներիցª երկրաշարժի գլխավոր դրսևորումը մեկ և նույնն էª երկրակեղևի ալիքավոր շարժումները: Ըստ պատճառներիª մեծ մասամբ, ըստ դրսևորմանª միշտ, երկրաշարժը երկրաբանական երևույթ է:<br />ԵրաշտԵրաշտը օդերեւութաբանական եւ ագրոօդերեւութաբանական վտանգավոր երեւույթ է։ Երաշտը սկսվում է տարվա տաք ժամանակ՝ ամռանը, երբ տեւական ժամանակամիջոցում անձրեւներ չեն գալիս, բույսերի աճի շրջանում տեղումների քանակը կազմում է 200 միլիմետրից պակաս։<br />
 8. 8. Տեխնածինաղետներ<br />Տեխնածին բնույթի վթարներ ու աղետներ<br />Ճառագայթային (ռադիացիոն) աղետներ<br />Աշխարհում պահպանվող ռազմական վտանգը<br />Համաճարակներ<br />
 9. 9. Բնականաղետներիցմիքանիսի <<սահմանումները>><br />Ձայն և աղմուկ(աղտոտվածություն)<br />Ձայնայինաղտոտվածությունըդաոչբնականգրգռողաղմուկէ,որըազդում է շրկաջկամիջավայրիկենդանիօրգանիզմների,այդթվումնաևմարդուվրա:Գրգռողաղմուկներկաննաևբնությանմեջ,սակայնդրանցկենդանիօրգանիզմըհարմարվումէ,այդպիսիաղմուկներըսխալկլինիհամարելձայնայինաղտոտվածություն:Ձայնայինաղտոտվածությանհիմնականաղբյուրներըտրանսպորտայինմիջոցներնեն:Դրանցիցհետոգալիսենգործարանները:Ձայնայինաղտոտվածությունըկարող է վատհետևանքթողնելմարդուվրա՝կարող է փոխելնրավարքը,ավելիգրգռվածդարձնել,մարդըկարող է սկսելիրենտարօրինակպահել՝ինքնէլայդչզգալով:Մարդուհամարառավելգրգռիչենայնաղմուկը,որիհաճախականությունըտատանվում է 3000-5000 Հց(հիշեցումմարդըընդունում է 6Հց-ից 20ԿՀց):<br />
 10. 10. Ճառագայթում<br />Որոշ աբստրակտացմամբ կարելի է ասել, որ ճառագայթումը դա երևույթ է, որը տեղի է ունենւմ ռադիոակտիվ տարրերում, միջուկային ռեակտորներում, ատոմային զենքի կիրառման ժամանակ, որի ընթացքւմ արձակվում են մասնիկներ և բազմազան ճառագայթներ, ինչի արդյունքում առաջանում են մարդու վրա ազդող վնասակար և վտանգավոր գործոններ:Հետևաբար, իոնացնող ճառագայթումը դա ռադիոակտիվ տարրերում ընթացող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների կողմերից մեկն է: Ներթափանցող ճառագայթումը կարելի է հասկանալ ինչպես իոնացնող ճառագյթման խոցող գործոն, որը առաջանում է, օրինակ միջուկային ռեակտորի պայթյունի ժամանակ: Իոնացնող ճառագայթումը դա ցանակցաց ճառագայթ է, որը առաջ է բերում միջավայրի իոնացում, այսինքն` միջավայրում (ինչպես և մարդու օրգանիզմում) էլէկտրական հոսանքի առաջացում, որը բերում է բջիջների քայքայմանը, արյան բաղադրության փոփոխմանը, այրվածքների և այլ ծանր հետևանքների:Իոնացնող ճառագայթման տեսակները և աղբյուրները:Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր են հանդիսանում ռադիոակտիվ տարրերը և նրանց իզոտոպները, միջուկային ռեակտորները, լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչները և այլն: Ռենտգենյան սարքավորումները, հաստատուն հոսանքի բարձրավոլտ աղբյուրները հանդիսանում են ռենտգենյան ճառագայթման աղբյուր: Այստեղ պետք է նշել որ նորմալ օգտագործման ժամանակ նրանց վտանգը չնչին է, այն մեծանում է վթարային ռեժիմում և կարող է երկար ժամանակ հանդես գալ միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտման տեսքով:Ինչպես է ազդում ճառագայթումը մարդու և շրջակա միջավայրի վրա: Սա այսօրվա բազմաթիվ խնդիրներից մեկն է և այն, որը շատ մարդկանց ուշադրություն է գրավում: Ճառագայթումը, իսկապես, վտանգավոր է. մեծ քանակություններով այն բերում է հյուսվածքների, կենդանի բջիջների քայքայման, իսկ փոքր չափաբաժիններով` առաջացնում է քաղցկեղային հիվանդություններ և խթանում է գենետիկական փոփոխությունները: Սակայն, վտանգ են ներկայացնում ոչ այն ճառագայթման աղբյուրները, որոնց մասին ընդունված է խոսել: Միջուկային էներգետիկայի զարգացումից եկող ճառագայթման բաժինը չնչին մաս է կազմում, ճառագայթման հիմնական մասը ազգաբնակչությունը ստանում է ճառագայթման բնական աղբյուրներից` տիեզերքից, երկրակեղևում գտնվող ռադիոակտիվ նյութերից, բժշկությունում կիրառվող ռենտգենյան սարքավորումներից: Մարդիկ նույնպես ճառագայթվում են ինքնաթիռով երթևեկելիս:<br />
 11. 11. <<ECOMAN>><br />ՆյութըպատրաստեցՎարդանՊետրոսյանը:<br />Մնացածը՝<br />www.ecoman.do.am-ում<br />ՎԵՐՋ<br />

×