De discotheek in beeld 2012

239 views
175 views

Published on

Al enige tijd wordt de noodklok geluiden voor de
traditionele discotheek in Nederland. Het afgelopen
jaar sloten per saldo weer 27 discotheken de deuren.
Innoveren, verrassen en samenwerken zouden
ondernemers het hoofd moeten gaan bieden.
Het aanbod van discotheken is in 2011 afgenomen
met 27 tot een totaal van 243, een daling van ruim
10%. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aanbod
met ruim 38% gedaald.
Tussen 2010 en 2011 is de gemiddelde
verkoopoppervlakte met 2% gedaald naar 458m². Dit
betekent dat ook sommige grotere discotheken de
deuren hebben moeten sluiten. Afgelopen jaar
bedroeg de totale verkoopoppervlakte circa
111.000m², in 2002 was dit nog 146.000m². Dit is
een daling van ruim 31%.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De discotheek in beeld 2012

 1. 1. ‘De Discotheek in beeld’ is een gratis publicatie vanVan Spronsen & Partners horeca-adviesin beeldDiscotheekDeJaargang: 2012
 2. 2. InleidingEven voorstellen…Van Spronsen & Partners horeca-adviesVan Spronsen & Partners horeca-advies is onderdeel van de VanSpronsen & Partners groep. Hiertoe behoren tevens de volgendeonafhankelijke bedrijven: horeca-salarisadministratie, horeca-administratie en gastvrije trainingen. Onder het motto “Andersdenken, anders doen” zijn wij al 25 jaar actief binnen de horeca- enleisuremarkt en stellen wij de opdrachtgever en zijn doel centraal.Werkzaamheden van horeca-advies bestaan voornamelijk uit hetuitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, bedrijfsdoorlichtingen, enrendementsverbeteringen, het ontwikkelen van nieuwehorecaconcepten, het opstellen van marketing encommunicatieplannen en het geven van management-ondersteuning.Het brancheonderzoek ‘De Discotheek in Beeld’ is één van deonderzoeken die wij gratis op onze website www.spronsen.compubliceren. Wij schrijven onderzoeken, zoals De Restaurantsector inbeeld, De Hotelsector in beeld en De Fastservicesector in beeld. Kijkvoor meer publicaties op www.spronsen.com/nl/brancheinformatie.Kijk voor meer informatie over onze andere afdelingen op www.salaris-spronsen.nl, www.rollemapartners.nl en www.training-spronsen.nl1Natuurlijk bestaat de discotheek over 10 jaar nogOf dit echter het geval zou zijn over 10 jaar was wel de vraag die wij onszelfhebben gesteld toen wij in de herfst van 2011 een persbericht publiceerdeover de ontwikkelingen binnen de discothekenbranche. Wat geen nieuws meeris, is dat deze branche het zwaar te verduren heeft, wat ook duidelijk naarvoren komt uit de cijfers. Verschillende (horeca)ondernemers vielen hierover,de discussie laaide op en ging een eigen leven leiden.Wij zijn echter van mening dat de discotheek nooit zal uitsterven. Er zal altijdbehoefte blijven aan discotheken. Wat veranderd is, is dat de ondernemerharder aan de markt zal moeten trekken. Jongeren worden steedsveeleisender, omdat we steeds meer verwend worden door alle verschillendebelevingsaspecten binnen het dagelijks leven. Tijdens het uitgaan verwachtende jongeren dan ook iets te beleven, waarvoor ze dan ook bereid zijn geld uit tegeven.Voor het Nightlife Magazine van maart/april 2012 hebben wij opnieuw onzevisie op de markt gegeven. Vanuit de basis van die gegevens is ditbrancheonderzoek opgebouwd. Dit hebben we uitgebreid met een blik op hetbuitenland, trends en een uitgebreidere versie van onze visie op de toekomst.De discothekenbranche staat al eentijdje op een omslagpunt. De zwakkerebedrijven zijn aan het omvallen (watnatuurlijk ook binnen de totale horecagebeurt), en nieuwe concepten en visiesop de branche zijn aan het ontstaan. Almet al blijft het een interessantebranche. Met dit brancheonderzoekgeven we de huidige ontwikkelingenweer (hoezeer deze ook negatief overkunnen komen), maar willen we vooralondernemers inspireren en nieuwedeuren openen.Veel leesplezier! Guido Verschoor
 3. 3. Brancheontwikkeling3Consument5Trends & ontwikkelingen8Toekomstvisie10Inhoudsopgave2Buitenland6Concurrentie7
 4. 4. Al enige tijd wordt de noodklok geluiden voor detraditionele discotheek in Nederland. Het afgelopenjaar sloten per saldo weer 27 discotheken de deuren.Innoveren, verrassen en samenwerken zoudenondernemers het hoofd moeten gaan bieden.Het aanbod van discotheken is in 2011 afgenomenmet 27 tot een totaal van 243, een daling van ruim10%. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aanbodmet ruim 38% gedaald.Tussen 2010 en 2011 is de gemiddeldeverkoopoppervlakte met 2% gedaald naar 458m². Ditbetekent dat ook sommige grotere discotheken dedeuren hebben moeten sluiten. Afgelopen jaarbedroeg de totale verkoopoppervlakte circa111.000m², in 2002 was dit nog 146.000m². Dit iseen daling van ruim 31%.10 discotheken minder in Zuid-HollandIn negen provincies is afgelopen jaar het aanbodgedaald. Van alle provincies sloten in Zuid-Holland demeeste discotheken (per saldo 10) hun deuren. In deprovincies Friesland (+3) en Flevoland (+1) steeg hetaanbod.Kijken we naar de ontwikkeling over tien jaar, dan zienwe dat in de provincies Drenthe (-65%) en Groningen (-57%) de sterkste daling te zien is.De absolute afname was in de provincies Noord-Brabant (-26) en Zuid-Holland (-22) het grootst. Deafgelopen tien jaar moesten in Nederland 38% van dediscotheken de deuren sluiten.Brancheontwikkeling3Aantal discotheken en gemiddelde verkoopoppervlakte2202402602803003203403603804004202002200320042005200620072008200920102011Aantal320340360380400420440460480500Oppervlakteinm2Aantal discotheken Gem. verkoopoppervlakteOntwikkeling aanbod 2010-20110%17%13%-4% -4% -9% -14% -17% -17% -21% -23%-17%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%FlevolandFrieslandUtrechtGelderlandNoord-HollandZeelandDrentheGroningenNoord-BrabantOverijsselLimburgZuid-HollandBron: Bedrijfschap Horeca en Catering
 5. 5. Brancheontwikkeling3Discotheken in trek bij toeristenHiernaast is het aantal discotheken per 10.000inwoners tussen de 15-29 jaar weergegeven(dichtheid). Wat opvalt is dat de toeristischeprovincies Friesland, Zeeland en Limburg de grootstedichtheid hebben. Dit duidt erop dat in dezeprovincies het toerisme een belangrijke doelgroep isvoor de discotheken. Verder opmerkelijk is dat deRandstadprovincies Utrecht en Zuid-Holland delaagste dichtheid hebben. Een verklaring hiervoor zoukunnen zijn dat er in deze provincies een meer diversaanbod is qua dansgelegenheden (clubs, beachclubsen danscafés), waardoor er meer concurrentie is.Ruimte op de dansvloer in FrieslandIn de tabel hiernaast wordt de gemiddeldeoppervlakte van discotheken per provincieweergegeven. De provincies Overijssel en Drenthehebben gemiddeld de grootste discotheken. Zeelandheeft met afstand de kleinste discotheken vanNederland.Ook wordt er gekeken naar het aantal jongeren (15-29 jaar) per m² discovloer. Het drukst op dedansvloer is het in Zuid-Holland, waar 51 jongereneen vierkante meter discovloer moeten delen. InFriesland hebben de jongeren de meeste ruimte.Top 10 gemeentenAmsterdam blijft de gemeente met de meestediscotheken. Rotterdam behoudt de tweede plaats,ondanks dat het afgelopen jaar het aanbod met maarliefst zes discotheken is afgenomen. Stijgers zijnAlmere en Arnhem, beiden van vier naar vijfdiscotheken. In de gemeente Utrecht daalde hetdiscotheekaanbod van zes naar vier waardoor ze netbuiten de top 10 valt.Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering 4ProvincieGem.opper-vlakte in m²Jongeren perm²Zuid-Holland 401 m² 51Utrecht 515 m² 36Zeeland 196 m² 31Noord-Brabant 474 m² 31Gelderland 505 m² 28Noord-Holland 426 m² 27Groningen 489 m² 25Flevoland 469 m² 24Limburg 476 m² 21Drenthe 638 m² 19Overijssel 667 m² 16Friesland 364 m² 11Nederland 458 m² 27Provincie Discos 15-29 jaar DichtheidFriesland 27 112.574 2,4Zeeland 10 60.710 1,6Limburg 19 188.476 1,0Overijssel 20 208.993 1,0Flevoland 7 77.264 0,9Noord-Holland 43 492.274 0,9Groningen 10 123.223 0,8Drenthe 6 74.512 0,8Gelderland 25 355.817 0,7Noord-Brabant 30 434.247 0,7Utrecht 13 238.857 0,5Zuid-Holland 33 675.533 0,5Nederland 243 3.042.480 0,8Top 10 gemeenten 2002 2011 %2002-2011Amsterdam 20 14 -30%Rotterdam 17 8 -53%Den Haag 8 6 -25%Arnhem 5 5 0%Almere 2 5 150%Terschelling 2 4 100%Noordwijk 4 4 0%Schouwen-Duiveland 6 4 -33%Súdwest Fryslân 5 4 -20%Haarlem 2 4 100%71 58 -18%
 6. 6. ConsumentDalende bezoekparticipatie en bestedingDe afgelopen zes jaar is de bezoekparticipatie (het percentagemensen in de leeftijdscategorie 15-64 dat een discotheekbezoekt) fors gedaald. In 2006 bedroeg de bezoekersparticipatie5,3%, in 2011 bedroeg dit nog maar 1,9%. Wel moet wordenopgemerkt dat de daling tussen 2010 en 2011 een stuk mindersterk was dan hiervoor. De gemiddelde besteding maakte juisteen sterke daling door; tussen 2010 en 2011 daalde degemiddelde besteding met bijna één euro naar € 14,85. Ditbedroeg in 2006 nog € 17,40, een daling van bijna 15%.5Bezoekparticipatie en gemiddelde besteding0%1%2%3%4%5%6%20062008201020122014201620182020Bezoekparticipatie€ 12€ 13€ 14€ 15€ 16€ 17€ 18GemiddeldebestedingBezoekersparticipatie Gemiddelde bestedingBron: Bedrijfschap Horeca en Catering5
 7. 7. BuitenlandFoto: www.brandactivation.nl/node/1106Ushuaïa Ibiza Beach HotelIn het Ushuaïa Ibiza Beach Hotel zijnverschillende Facebook-checkpointste vinden. Via deze checkpoints enbijbehorende RFID-bandjes, kunnengasten en feestgangers foto’smaken en direct uploaden op hunFacebook–pagina’s.Foto: www.tips-please.blogspot.com/La Plage Rouge MarrakechLa Plage Rouge is een zwembadmet strand in Marrakech, wat ‘savonds wordt omgetoverd totdiscotheek. In het bijbehorenderestaurant Le White worden Fransegerechten geserveerd, waarmee hetultieme lounge-dagje compleet is.Foto’s: www.hdo.itHostaria dell’OrsoHostaria dell’Orso is een restaurantin het centrum van Rome, bekroondmet een Michelinster. Het isgevestigd in een historisch gebouw,wat ook een discotheek biedt enzeer bekend is onder inwoners uitde omgeving. Na je diner kan je dusgelijk achter aansluiten in de rij voorde discotheek.6Foto: www.loveibiza.net Foto: www.dutchcowboys.nlFoto’s: La Plage Rouge
 8. 8. ConcurrentieConcurrentie is grootRedenen voor de dalingen zijn nog steeds te vinden in het in het groteaanbod van dancefestivals de afgelopen jaren. In het hoog seizoen(vanaf mei tot en met september) zijn er wekelijks meerdere festivalsaf te struinen. Festivals bieden een gevarieerd aanbod in artiesten enmuziekstijlen en is hierdoor dus vrij toegankelijk. Al moet gezegdworden dat ook deze festivals het moeilijk hebben uitverkocht teraken, wat met name komt door een extreem groot aanbod.Voorbeelden hiervan zijn Dance Valley die afgelopen jaar zelfs het 2ekaartje gratis aanbood en Extrema wat vanaf dit jaar kleiner engoedkoper wordt.Andere belangrijke oorzaken van de dalende bezoekersaantallen enbestedingen zijn de veranderende uitgavenpatronen (meer geld aanbijvoorbeeld mobiele telefonie), de trend dat jongeren steeds meerthuis drinken en het slechte economische klimaat. Ondanks datNederland de laagste jeugdwerkloosheid van Europa kent, is dezetoch gestegen naar 8,6%.Ook speelt de social media een grote rol. Waar vroeger de discotheekof andere uitgaanslocatie ook diende om vrienden en nieuwe mensente ontmoeten en bij te kletsen, heeft de social media deze rolovergenomen. Via social media ontmoeten we nieuwe mensen enkletsen we bij met vrienden, dit doen we dus niet meer in dediscotheek. Wanneer jongeren een avondje gaan stappen, is de focusverplaatst naar beleving. Jongeren willen vermaakt worden en stellenhogere eisen.Uitgaan doen we allang niet meer alleen in de traditionele discotheek.Concurrentie is ook te vinden vanuit de poppodia, en concepten zoalsde Westergas-fabriek en Sugar Factory met een breed en gevarieerdaanbod voor een breed publiek. Ook is VRIJ op vrijdag een voorbeeldhiervan. Sinds 2008 wordt dit op verschillende vrijdagen opspectaculaire locaties georganiseerd, zoals in het Okura Hotel en in deWesterkerk in Amsterdam met verschillende dj’s en live acts. Eenander voorbeeld is Bungalup, een weekend georganiseerd op en doorCenter Parcs De Eemhof; een weekend lang optredens van artiestenen dj’s in het vakantiepark.7Foto: www.dj2dj.nlBron: www.vrijopvrijdag.nlFoto: www.barkers.nl7
 9. 9. Trends en ontwikkelingenChampagnebierBrouwerij Bosteels heeft met deze ´DeusBrut des Flandres´ een alternatief voorchampagne bedacht voor op oudejaarsavond.Het bier is gebrouwen in België en de drank isvervolgens gerijpt in Frankrijk volgens deChampenoise methode.InsectencocktailIn de VS en Groot-Brittannië maken bar-keeperssteeds vreemdere cocktails. Zowelreuzenmieren, megasprinkhanen als harigespinnen worden als ingrediënt gebruikt.Sommige insecten zijn slechts ter decoratie enanderen worden geroosterd om het drankje meersmaak te geven. Een bar in Londen serveert zelfseen cocktail met gebakken tarantalu enschorpioen!Luxe Jello ShotsEen leuk en trendy idee om Jello shots inplaats van cocktails en anders shotjes tepresenteren. Met gebruik van exotischeingrediënten en creatieve mallen worden Jelloshots gemaakt, zoals de blue martini,strawberry margarita en blueberry gin sour.Leuk idee om als aperitief te presenteren?Bekijk de website voor recepten.www.yummly.com/recipes/jello-shotAperol SpritzDit Italiaanse drankje is al tientallen jaren oudmaar begint langzaam heel Europa te veroveren.Het oranje drankje bestaat uit een mix vanAperol, prosecco en soda, en smaakt naar dezoete en bittere smaak van sinaasappels metkruiden, heerlijk afgemaakt met een ijsblokje eneen schijfje sinaasappel.Happy drinksOp initiatief van Pierre Wind en het Trimbos-instituut is het barconcept Happy Drinksgelanceerd. De website happydrinks.nl bevatverschillende recepten voor alcoholvrijecocktails die zijn ingedeeld in de categorieënStrength, Social, Love en Strange. Deinspiratie kwam uit de vele berichten over hetcoma-zuipen en het zeer beperkte aanbodvan alcoholvrije drankjes in de horeca.8BarTune appMet de BarTune app kunnen gasten zelf bepalenwelke muziek ze willen horen uit de boxen. Ditkan door je aan te melden bij een deelnemendekroeg en uit de beschikbare nummers jefavorieten te kiezen. Zo kan iedereen in de bargenieten van het nummer dat jij hebt gekozen.
 10. 10. Trends en ontwikkelingenStappie AppRuim vijftig Bredase horecaondernemershebben in samenwerking met vijftienstudentenreisorganisaties een appuitgebracht speciaal voor het stappen inBreda. De app verwerkt gegevens vanuitTwitter en Facebook, zo kunnen degebruikers opzoeken waar vrienden zijn,referenties delen en inchecken. StappieAmsterdam is recent ook gelanceerd.Cocktailbar met 3 Michelinsterren?The Aviary is een luxe en exclusieve cocktailbarin Chicago, geopend door de chefs Grant Achatzen Nick Kokonas. Hier worden cocktailsverheven tot ware gerechten, gecreëerd enbereid in een state-of-the-art keuken, waar zowelinnovatie wordt toegepast als traditie in erewordt gehouden. Je kan enkel reserveren en opuitnodiging kan je een kijkje komen nemen en deervaring beleven.Pop-up cocktailbarWhiskey Tango Foxtrot is een pop-upcocktailbar in New York, bedacht door MaxMessier en is immens populair. Hij creëertcocktails, gemaakt van zelfgemaaktevermouth en siropen. Regelmatig is hij zelfsook bij mensen thuis te vinden om demooiste creaties te shaken. Afgelopenzomer heeft hij een cocktailbar geopend inBrooklyn.Branchevervaging?De Impact Coiffure is een kapsalon die s avondsverandert in een bar. Hoewel men hier overdagook terecht kan voor een drankje, ligt s avondsde nadruk op het socialisen, ook al kan men erdan ook nog gewoon geknipt worden. Er zijnmomenteel twee vestigingen te vinden, beiden inNice, waar elke avond 2 djs draaien.Create the Club of the FutureHeineken kwam vorig jaar met het originele ideeom door middel van co-creatie metkledingontwerpers, grafische vormgevers,interieurdesigners en projectontwikkelaars denachtclub van de toekomst te creëren. Hetconcept wordt gepresenteerd tijdens de MilaanDesign Week in april 2012.Primeur in Nederland: DiscotankenTankstation De Lucht had eind vorig jaareen ludieke avond. De eigenaar toverdezijn shop om in een heuse discotheek,voorzien van discolichten, gratisalcoholvrije drankjes en een dj. Dit omdatveel bezoekers van het tankstation op wegwaren naar een technofeest in het nabijgelegen Den Bosch. Mooi voorbeeld vansamenwerking met andere ondernemers.9
 11. 11. 10ToekomstvisieNatuurlijk verdwijnt de discotheek niet. Indien we de negatieve trendlijnvan de dalende besteding en bezoekparticipatie doortrekken is over tienjaar de discotheek nagenoeg verdwenen. Maar de discotheek zal nooithelemaal verdwijnen. De vraag is alleen waar het dieptepunt zal liggen.Vooral in de toeristische provincies zal de discotheek blijven bestaan, almoeten de ondernemers wel blijven vernieuwen om de veeleisendejongeren aan zich te binden. We verwachten dat het aanbod indiscotheken zal dalen tot 220 discotheken eind 2012.Zware periode. De markt blijft in zwaar verkeren. Zeker wanneer deplannen van accijnsverhoging op alcohol van 50% in 2013 (voorstelJellinek en Trimbos-instituut), door het kabinet worden uitgevoerd. Ofwanneer de alcohol-leeftijd van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd. Dit typemaatregelen zullen discotheekeigenaren direct in hun portemonneevoelen. Daarnaast zullen deze maatregelen het thuis indrinken en hetelkaar ontmoeten in de zuipketen vergroten. En daar zitten zowel deoverheid als de ouders en de discotheekeigenaren niet op te wachten.Tweedeling binnen de markt. Er is een tweedeling in de discotheken aanhet ontstaan. Enerzijds zet de traditionele discotheek zijn bestaan voort inde toeristische gebieden. Anderzijds zullen de pop-up discothekenverschijnen, waarbij (deels) leegstaande bedrijven of fabrieken de perfectelocatie bij uitstek bieden, welke zich voornamelijk buiten de stadscentrabevinden. Het credo blijft om verliesgevende uren rendabeler te maken,waarbij dus ook gedacht kan worden aan mengvormen, waarbij eengebouw bijvoorbeeld doordeweeks als beurshal, schoolgebouw ofkinderopvang wordt gebruikt. Het zou hierbij zelfs mogelijk zijn dat ermeerdere huurders van een gebouw komen, waarbij de vaste lasten vooreen deel gedeeld kunnen worden. In Berlijn zijn daar al verschillendevoorbeelden van, overdag een kantoorgebouw, ‘s avonds op de 15everdieping een discotheek met een terras met prachtig uitzicht over destad. In Parijs worden er al kookcursussen, wijn/bierproeverijen,cocktailworkshops en kinderfeestjes georganiseerd inhorecagelegenheden die op dat moment gesloten zijn. Een mooi voorbeeldis het Fiber festival wat afgelopen maart werd georganiseerd in dediscotheek Trouw in Amsterdam. Tijdens dit festival komen kunst- enmuziekliefhebbers bij elkaar voor een dag- en avondprogramma rondaudiovisuele ontwikkelingen.Concurrentie blijft groot. De concurrentie is en blijft groot voor de discothekensector.Vanuit verschillende kanten wordt de markt aangevallen, zoals dance festivals, danceconcepten en strandpaviljoens. Maar tegenwoordig heeft de retailsector ook de strijdgeopend, wat duidelijk wordt met het voorbeeld van de kapper in Nice, die zijn salon ‘savond omtovert in een club. Branchevervaging treed op en zet door. Kijk ook een watdeze concurrentie organiseert voor hun gasten, wat kan je daarvan als ondernemerleren? Zo is het pop-up effect van discotheken op “vreemde” locaties geen alternatiefvoor discotheekondernemers maar het pop-up effect kan natuurlijk wel op anderemanieren gebruikt worden binnen een discotheek.Aan de markt blijven trekken. Daarom is het belangrijker dan ooit tevoren deconcurrentiestrijd aan te gaan. Creatieve oplossingen moeten gezocht worden enhiermee moet aan de markt getrokken worden. Hierbij kan gedacht worden aan hetzoeken van samenwerkingen; co-creaties met andere bedrijven, met organisaties ofmet leveranciers. Maar ook gastenparticipatie van is belang. De ondernemer moetweten waar de doelgroep zich bevindt en hoe deze aan te spreken. In samenwerkingmet je gasten heb je de antwoorden op deze vragen.Creëer een unieke beleving. De ondernemer moet zijn creativiteit in de strijd gaangooien. Het belevingsaspect zal een grotere rol gaan spelen dan ooit daarvoor.Wanneer een unieke beleving een toegevoegde waarde aan de stapavond geeft, zijnjongeren bereid meer geld uit te geven. Het prijsniveau speelt dan geen rol voor dezedoelgroep.
 12. 12. 11BronnenlijstBedrijfschap Horeca en Cateringwww.nightlifemagazine.nlwww.horecatrends.comwww.brandactivation.nlwww.loveibiza.nlwww.dutchcowboys.nlwww.tips-pleas-blogspot.comwww.laplagerougemarrakech.comwww.ushuaiabeachhotel.comwww.hdo.itwww.dancevally.nlwww.dj2dj.nlwww.vrijopvrijdag.nlwww.barkers.nlwww.bungalup.nlwww.trimbos.nlwww.horecaentree.nlBekijk ook onze andere brancheonderzoekenop www.spronsen.com/nl/brancheinformatie

×