De bioscoop in beeld 2009

301 views
186 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De bioscoop in beeld 2009

 1. 1. ‘De Bioscoop in beeld’ is een gratis publicatie van VanSpronsen & Partners horeca-adviesProfiel van de Bioscoop-marktBioscoopDein beeldJaargang: 2009Profiel van de Bioscoop-markt
 2. 2. Blikje buitenlandBrancheontwikkeling2Consument4Interessante ontwikkelingen78Interview met Y. Bredewold9Trends en ontwikkelingen10InhoudsopgaveToekomstvisie12
 3. 3. aantal stoelen aantal jongeren jongeren per stoelZuid-Holland 7.858 355.012 45,2Utrecht 7.338 178.746 24,4Gelderland 11.990 290.069 24,2Friesland 3.944 94.178 23,9Noord-Brabant 14.574 346.661 23,8Overijssel 7.567 167.940 22,2Noord-Holland 11.997 254.870 21,2Flevoland 3.518 62.202 17,7Groningen 5.193 91.800 17,7Zeeland 2.996 51.714 17,3Limburg 9.505 155.533 16,4Drenthe 4.181 64.873 15,53 grote steden 24.638 258.009 11,6Nederland 115.299 2.371.607 21,6BioscoopdichtheidJongeren tussen 12 en 23 jaar zijn de belangrijkste doelgroep voor bioscopen. Debioscoopdichtheid geeft het aantal jongeren per bioscoopstoel weer. In de tabel zijn de driegrote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) apart vermeld en dus niet meegenomen inde desbetreffende provincies. De drie grote steden beschikken over de hoogste dichtheid.Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bioscopen in de drie grote steden een regionalefunctie bekleden. De provincie Utrecht beschikt over de laagste dichtheid. Theoretisch gezienis hier nog ruimte voor uitbreiding.Recette en bezoekIn de grafiek hiernaast is de ontwikkeling van het aantal bezoeken en de totale recette(exclusief horeca-bestedingen) weergegeven. In 2007 bedroeg de opbrengst € 159,7 miljoen,waarvan bijna 50% van afkomstig is uit top 20 films, de zogenaamde kas-krakers. Dit komtneer op ruim € 1.500,= omzet per bioscoopstoel. De totale omzet van de bioscopen is van1998 tot 2007 jaarlijks met gemiddeld 3,7% gestegen. Ten opzichte van de gemiddeldejaarlijkse inflatie van 2,2%, is de waarde dus jaarlijks met gemiddeld 1,5% gestegen.Schaalvergroting & schaalverkleiningIn 2008 telt Nederland 131 bioscopen en 30 filmtheaters. Het aantal bioscopen is vanaf 2003met bijna 8,5% afgenomen en ten opzichte van tien jaar geleden zelfs ruim 12%. Daarentegenis het aantal filmtheaters vrij stabiel gebleven. In de grafiek hiernaast is de ontwikkelingweergegeven van het aantal bioscopen en filmtheaters. Gezamenlijk bieden dezegelegenheden in 2008 112.000 stoelen, waarvan 6.200 stoelen in de filmtheaters, envertonen zij op 664 doeken verschillende films. Het aantal stoelen is ten opzichte van 2003met ruim 3% toegenomen en ten opzichte van 1999 zelfs bijna 14,5%. In 2008 beschikt degemiddelde bioscoop in Nederland over 4,5 zalen en 180 stoelen per zaal. In 2003 was ditnog 3,8 zalen met gemiddeld 190 stoelen per zaal. Er is dus sprake van schaalvergroting inhet totaal aantal zalen, maar een schaalverkleining in het aantal stoelen per zaal.In tien jaar tijd is het aantal bioscopen met ruim 12% afgenomenBron: Jaarboek2008, NVB enNVFBron: Jaarboek 2008, NVB en NVF en CBSBrancheontwikkelingRecette en bezoek0501001502001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Brutorecette(*mlj)051015202530Bezoek(*mlj)bruto recette (*mlj) bezoek (*mlj)2Ontwikkeling bioscopen en filmtheaters in Nederland01002003004005006007001998 2000 2002 2004 2006 2008aantalzalel/bioscopen9095100105110115aantalstoelen*1.000bioscopen doeken stoelenBron: Jaarboek2008, NVB enNVFBron:Jaarboek2008, NVBen NVF enCBS
 4. 4. BioscoopexploitantenDe bioscoopmarkt in Nederland wordt gedomineerd door vier grote ketens,waarvan Pathé de grootste is met een marktaandeel van bijna 37% van de totaleomzet. JT Bioscopen (20%), Minerva (11%) en Wolff (9,6%) zijn de overigegrootste ketens. Pathé is de enige van deze ketens die in de drie grote stedenopereert. De overige ketens zijn voornamelijk in de middelgrote steden gevestigd.Deze vier ketens ontvangen gezamenlijk ruim 77% van de bezoekers, ruim 77%van de totale recette in ons land en beschikken over bijna 69% van alle stoelen,hoewel nog niet de helft (48%) van het totaal aantal bioscopen en filmtheatersdeel uitmaakt van deze ketens. De vier grote ketens beschikken gezamenlijk over77 bioscopen, ruim 390 doeken en bijna 77.000 stoelen. Dit is te verklaren doorde grotere capaciteit aan stoelen en zalen. In 2008 is het gemiddeld aantal zalenper bioscoop bij de grote ketens (vijf) groter ten opzichte van 3,6 zalen bij deoverige commerciële bioscopen. Tevens ligt het gemiddeld aantal stoelen per zaalhoger, namelijk 195 stoelen in de grote ketens ten opzichte van 150 stoelen inde overige commerciële bioscopen.FilmtheatersDe filmtheaters beschikten in 2007 over een marktaandeel van circa 4,5% en ontvingen 5,2% van het totaleaantal bezoekers. In 2002 was dit nog 3,5% marktaandeel en 4,4% van de bezoekers, een lichte stijging dus.Vanwege de vertoning van voornamelijk art-house films, is het filmtheater vooral onder hoogopgeleidenpopulair. Ook bij de filmtheaters is sprake van schaalvergroting in het aantal zalen en schaalverkleining inhet aantal stoelen per zaal. In 2002 beschikten de filmtheaters gemiddeld over 1,9 zalen en 84 stoelen perzaal. In 2007 beschikten zij over 2,5 zalen met gemiddeld 80 stoelen per zaal.Brancheontwikkeling3
 5. 5. BezoekersprofielDe tabel hiernaast geeft het bezoekers- en niet-bezoekersprofiel vanbioscopen weer. Volgens het ContinuVrijeTijdsOnderzoek van het NRIT blijktdat de totale gemiddelde besteding tijdens een bezoek aan de bioscoop in2007 €10,30 per persoon was. Aan horeca en retail besteedt men gemiddeld€3,40. De duur van een bioscoopbezoek is gemiddeld 3 uur en 27 minuten.De gemiddelde top-20 film duurt circa 2 uur, dus een bezoeker besteedtgemiddeld bijna anderhalf uur buiten de film om, in de bioscoop. Dit betekenteen kans voor de horeca. De koopmoeitebereidheid voor een bezoek is ruim17 kilometer. Het vaakst wordt hiervoor de auto gepakt. Verder vindt 22%van alle bioscoopbezoeken op zaterdag plaats in vergelijking met gemiddeld12% op doordeweekse dagen. Een bezoek aan de bioscoop is voornamelijk ‘smiddags en ‘s avonds populair. De groepsgrootte bij een bezoekje aan debioscoop is gemiddeld 3,1 personen.JongerenJongeren tussen de 12 en 17 en tussen 18 en 23 jaar gingen in 2007 respectievelijk 3,3 en 3,95 keer perjaar naar de bioscoop. Totaal ging de Nederlander gemiddeld tussen de 1,4 en 1,7 keer naar de bioscoop.Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek zal het aantal autochtonen jongeren tussen de 12 en 23 jaarafnemen tot 2025 met bijna 8%, terwijl het aantal allochtone jongeren gaat toenemen (+7,1% tot 2025). Uitonderzoek (Crok et al, 2002) is gebleken dat de allochtone jongeren minder gebruik maken van hetculturele- en uitgaansaanbod in ons land. Echter, door verdere integratie zal de populariteit van bioscopenbij allochtone jongeren toenemen. Door het aanbod meer op deze groep aan te passen wordt hetaantrekkelijker voor deze groep jongeren de bioscoop te bezoeken. Door bijvoorbeeld LadiesNights,kinderfeestjes of GayNights worden ook andere doelgroepen aangesproken om het gemiddeld aantaljaarlijkse bezoeken te vergroten.Bron: Bioscoopmonitor 2007, NVB en NVFPersonen die in 2007 niet naarde bioscoop zijn geweestMinder frequentebezoekers (1-2keer)Frequentebezoekers (3 keerof vaker)- leeftijd: zijn vaker 40+ - vaak jonger dan55 jaar- zijn relatief jong(12-29 jaar)- wonen vaker in regio Noord - wonen vaker in de3 grote steden- wonen vaker in de3 grote steden- zijn vaak alleenstaand oftweepersoons-huishouden- huishoud- grootteveelal 3 of meerpersonen- huishoud- grootteveelal 3 of meerpersonen- komen vaker uit een lageresociale klasse- relatief vaakmidden tot hogeresociale klasse- relatief vaakmidden tot hogeresociale klasse- zijn relatief vaker lageropgeleid (LBO, MBO)- opleiding vakerHBO+- opleiding vakerHBO+Consument44
 6. 6. Bezoekfrequentie en motievenIn 2007 zijn de belangrijkste motieven om naar een bepaalde top-20 film tegaan de verhaallijn, reclame op televisie of aanbevelingen van anderen. Tenopzichte van 2006 is het belang van de verhaallijn, de acteurs en actrices en detrailer in de bioscoop toegenomen.Reclame heeft een grote invloed op de bekendheid van films. De belangrijkstekanalen hiervoor zijn televisie, reclame in bioscopen, of kranten en dagbladen.67% van de bioscoopbezoekers geeft aan een filmreclame op televisie gezien tehebben. Daarnaast is reclamemateriaal in de bioscoop (46%) en de krant ofdagblad (41%) nog steeds een sterk medium.In de tabel hiernaast is duidelijk te zien is dat de bezoekfrequentie in de driegrote steden een stuk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.De bezoekfrequentie van bioscoopbezoekers per maand ligt in 2007 gemiddeldop 0,27 keer. De bezoekfrequentie per maand is in januari (0,42) en februari(0,41) het hoogst. Ook juli (0,31), december (0,29) en augustus (0,28) scorenrelatief hoog.Bron: Bioscoopmonitor 2007, NVB en NVFBereikVan alle Nederlanders van vier jaar of ouder gaat 49% één of meerdere malen per jaarnaar de bioscoop. Het bereik is het hoogst onder jongeren van 12 tot 17 en 18 tot 23 jaar,respectievelijk 80% en 81% in 2007. Ook onder kinderen van 4 tot 11 jaar is het bereikmet 75% hoog. In Nederland heeft de regio Noord het laagste bereik met 44% en de driegrote steden het hoogste bereik met 57%.In de figuur hiernaast wordt het maandelijkse bereik onder bioscoopbezoekersweergegeven. In januari en februari is het bereik het hoogst met 31% en 27%. In demaanden april en juni is het bereik met 14% het laagst.Bron: Bioscoopmonitor 2007, NVB en NVFConsumentGemiddelde bezoekfrequentie per regio1,742,351,671,111,7 1,8400,511,522,5Gem Drie grotestedenRest west Noord Oost Zuid2004 2005 2006 20075
 7. 7. Foto is eigendom van Van Spronsen & Partners horeca-adviesEen 35mm filmrol zal in de bioscopen langzaam plaatsmaken voor diverse digitale technieken als High Definition.
 8. 8. MengfunctiesHet Metropolis in Antwerpen beschikt over 24 zalen, waarvan de grootste een capaciteit heeft van circa 750personen. Op en rond het complex bevinden zich verschillende cafés, restaurants en een cd/dvd winkel. Bezoekershebben de mogelijkheid om een hele dag of avond door te brengen op het complex.MustSee bioscopenDe zalen van dit nieuwe concept van Minerva en Wolff Cinema Group zijn uitgerust met een Club-gedeelte. Ditaparte Club-gedeelte heeft stoelen en banken van verschillende afmetingen met een ieder een eigen tafeltje. Derest van de zaal is in normale opstelling ingericht. Op deze manier krijgen de bezoekers een extra keuzeoptie enwordt de opbrengst per vertoonde film vergroot, omdat de prijs van een Club Seat hoger ligt dan een normalestoel. Recentelijk is er een nieuwe MustSee bioscoop in Breda geopend, waarmee het totaal op vier bioscopenkomt.InbreidingHet Pathé Tuschinski in Amsterdam is meer dan alleen een bioscoop. De bioscoop wordt gebruikt voorgalapremières, congressen, feesten en concerten. Op deze manier combineert de bioscoop meerdere functies.Tijdens het bekijken van een film kan tevens een wijnarrangement worden besteld wat zorgt voor hogerebestedingen per bezoeker.Foto afkomstig van www.kinepolis.comFoto afkomstig van www.amsterdamimage.comFoto afkomstig van www.mustsee.nlFilmfestivalsHet Nederlands Filmfestival werd in 2008 door 145.000 mensen bezocht, ten opzichte van 2003 is dit een stijging van38% (2003: 105.000 bezoekers). Het Film Festival Rotterdam ontvangt al enkele jaren achtereen 350.000 bezoekers.Op filmfestivals worden voornamelijk onafhankelijke art-house films vertoond, waardoor er geëxperimenteerd kanworden met film. Meer mensen raken dus geïnteresseerd in art-house films, wat een positief effect heeft op de vraagnaar filmtheaters.Foto’s afkomstig van www.wereldomroep.nlEn home.planet.nlInteressante ontwikkelingen7
 9. 9. In dit onderdeel bekijken we verschillende bioscopen in het buitenland. Hierin zijn verschillende ontwikkelingen te ontdekken. Voornamelijk het belevingsaspect en deuitstraling als luxe zien we terug in het buitenland.Interieur als belevingHet AMC Pacific Place Cinema in Hong Kong is een zeer futuristische bioscoop. Buitenhet futuristische design zijn alle stoelen van leer en extra ruim. Zelfs de bewegwijzeringis aangepast aan de futuristische look. De ticketbox lijkt meer op de receptie van eenchique hotel en aan de speciaal ontworpen Aqua-bar zijn tien soorten mineraalwater tekoop.In deze bioscoop wordt veel aandacht besteed aan het interieur. Door middel van hetinterieur wordt de beleving vergroot.Grotere doeken als belevingIn enkele bioscopen van Greater Union and Birch Carrol & Coyle Cinemas (Australië) zijngigantische doeken van 25 meter doorsnee geplaatst. In deze zalen zijn eveneens groterestoelen en digitaal geluid aangebracht. Door deze grotere afmetingen wordt de belevinggeïntensifieerd.In andere bioscopen van ditzelfde concern is het mogelijk om te genieten van ‘GoldClasscinema’. Dit zijn kleine zalen voor 30-40 personen waar een compleet menu geserveerdwordt, bestaande uit verschillende kleine hapjes. Er is tevens een ober beschikbaar of je kanplaatsnemen in de GoldClass lounge. Op deze manier wordt er meer luxe en service gebodenaan de gast.Luxe als belevingDeze exclusieve privé club in Londen, The Rex Cinema and Bar heeft een warmjaren ’30 interieur met veel pluche en kristallen kandelaars. In de bar wordendiverse cocktails geserveerd. Tevens wordt er een uitgebreide wijn- enchampagnekaart aangeboden. De bioscoopzaal biedt ruimte aan 75 personen en isvoorzien van ruime, luxe stoelen. Diverse beroemdheden als Justin Timberlake,Usher en Britney Spears hebben deze bioscoop al bezocht. The Rex is een goedvoorbeeld van hoever luxe en comfort doorgevoerd kunnen worden in een bioscoop.Foto afkomstig van www.flickr.comFotoafkomstig van www.greaterunion.com.auFoto afkomstig van www.fluideating.co.ukauBlikje buitenland8
 10. 10. Zijn er in de toekomst minder bezoekers te verwachten gezien de demografische ontwikkelingen? (vergrijzing, toename aantalallochtone jongeren)“Wij verwachten in de toekomst niet minder bezoekers dan nu. De demografische ontwikkelingen laten een duidelijke daling zienvan de groep tot 25 jaar (onze core doelgroep is 16-25 jaar), maar we zien ook dat er kansen bestaan om ouderen (50+ bios),allochtonen (bijv. bollywoodfilms scoren erg goed) en andere doelgroepen meer aan te spreken (gay nights, ladies nights,meezingbioscoop, kinderfeestjes). De gemiddelde frequentie van bioscoopbezoek zal in deze categorieën stijgen en de daling vande jeugd compenseren. Daarnaast zien we dat initiatieven als de Pathé Unlimited Card (met deze kaart krijg je onbeperkt toegangtot alle reguliere filmvoorstellingen in alle Pathé bioscoopen in Nederland) voor een enorme stijging in het aantal bezoeken perjaar per persoon zorgen in de categorie tot 25 jaar. Dus er zijn ook mogelijkheden om de jeugd vaker naar de bioscoop te latengaan en ondanks de daling in aantal personen toch op hetzelfde niveau te blijven danwel te stijgen.”Het totaal aantal bioscoopstoelen in Nederland daalt. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren?“Er worden meer zalen gebouwd/verbouwd met minder stoelen. De trend is het aanbieden van kleinere zalen. Zo ontstaan erhogere bezettingspercentages. Niet iedere film kan een zaal met 750 stoelen wekenlang vullen. Een stoel kun je maar één keerverkopen. Lege stoelen betekenen definitief omzetverlies. In feite verschillen we niet veel van hotels en hun streven naar hogekamerbezettingen. Meer zalen bieden daarnaast ook meer mogelijkheden om een diversiteit aan films en alternative content tekunnen aanbieden. Kortom, liever acht zalen met ieder 150 stoelen dan een bioscoop met drie zalen van 500 stoelen.”In welke ontwikkelingen ziet u potentie voor de branche?“Een ontwikkeling met potentie is digitale cinema (we blijven onszelf dan onderscheiden van de home cinema sets) en “alternativecontent” (bijv. live concerten, live opera, live sportevenementen etc). We bieden dit sinds een jaar aan en daar is enorm veelbehoefte aan. Via satellietverbindingen en uitstekende beeld- en geluidsfaciliteiten (soms in combinatie met 3D) zorg je voor eenvolwaardig alternatief voor het evenement an sich.”Ziet u piraterij of de opmars van YouTube e.d. als een bedreiging voor de branche?“Bioscoopbezoek is al jaren gestabiliseerd tot licht stijgend. Ondanks alle bedreigingen als piraterij blijft het voor velen eenavondje uit. En dat is ook wat wij bieden.”Welke ontwikkelingen zijn volgens u het meest bedreigend voor de bioscoopbranche?“Bedreigend is eigenlijk alleen piraterij. De branchevereniging schat in dat, door piraterij, 50% van de totale omzet op jaarbasiswordt gemist. Dat zijn gigantische percentages. Het is moeilijk je er tegen te wapenen, maar via o.a. Stichting Brein wordt er al hetmogelijke aan gedaan. Een kleine bedreiging is de steeds kortere tijd tussen release van de film en van de dvd. Echter, wij ziennog steeds dat een dvd kijken door de consument als een tussendoortje gepland wordt of iets wat de kinderen bezig houdt. Hetaspect van een avondje uit zijn kan het nooit vervangen. En op een groot scherm een film zien is toch anders dan op een 42"scherm.”Youry Harvey Bredewold is senior manager Marketing & Concessions bij de grootste bioscoopexploitant van Nederland, Pathé Bioscopen. Met een marktaandeel vanbijna 37% is het interessant om te horen hoe zij tegen ontwikkelingen in de markt aan kijken.Interview met Y. Bredewold9
 11. 11. In--house activiteitenIn-house activiteiten kunnen op verschillende manieren toegepast worden.Zoals op de foto te zien is, is het mogelijk om een traditionele opstelling tebehouden en voor de bezoekers een tafeltje toe te voegen waar men eenmaaltijd kan nuttigen. Voor of tijdens de film kan een (thema)diner wordengeserveerd geheel in stijl van de film.Wanneer de zaal niet gebruikt wordt voor filmvertoning, kan een zaalworden gebruikt voor bijvoorbeeld lezingen of vergaderingen. Zo wordenbijvoorbeeld de zalen van Pathé Schouwburgplein in Rotterdam gebruikt alscollegezaal voor Erasmus studenten geneeskunde.Beleving en horecaMet digitale cinema komen de films op een schijfje of via de satelliet de bioscoopbinnen. Op deze manier kunnen bioscopen ook live voetbalwedstrijden ofoperavoorstellingen vertonen. Tevens is het mogelijk om effecten toe te voegen inde film zoals waterdruppels en geur. Dit draagt bij aan de beleving tijdens de film.Horecaconcepten doen zijn intrede binnen de bioscopen. Eind 2008 haalde PathéBioscopen het bekende Franse loungeconcept Buddha bar naar zijn vestiging aanhet Leidseplein in Amsterdam. De opening hiervan staat rond het einde van dezomer op de planning. Op deze manier willen zij een compleet avondje uit bieden.In de toekomst moet het bij Pathé mogelijk zijn om je kaartje aan tafel tijdens hetdiner te bestellen en dat de bediening een seintje geeft wanneer de film begint.PiraterijUit het interview is gebleken dat de branchevereniging schat dat de bioscopencirca 50% van hun omzet mislopen door piraterij. Via onder andere Stichting Breinwordt er alles aan gedaan om dit tegen te gaan. In Frankrijk en Engeland bestaatal een strengere wetgeving die ervoor kan zorgen dat mensen die herhaaldelijkillegaal films downloaden van internetgebruik ontzegd kunnen worden door hunprovider.Foto afkomstig van www.nightliferatings.comTrends & Ontwikkelingen10
 12. 12. Film verhuur- en verkoopmarktVolgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeursvan beeld- en geluiddragers (NVPI) blijkt dat de verhuurmarkt van video’s endvd’s tussen 2003 en 2005 zijn omzet met 30% zag dalen tot €107 miljoen.De verkoopmarkt van deze schijfjes groeit echter jaar na jaar. Zo werd er in2003 nog voor €323 miljoen verkocht, in 2007 was dit gestegen tot €350miljoen (+8%). De grootste groei ligt bij de verkoop van (televisie)series. Dezeseries nemen inmiddels 26% van de totale dvd-omzet voor hun rekening. Tevenszorgt een succesvolle film in de bioscoop voor een verhoogd succes in de losseverkoop erna.Yield managementBedenker van EasyCinema, Stelios Haji-Ioannou (EasyJet), zag dat de gemiddeldezaalbezetting in Engelse bioscopen laag was. Door de toepassing van yieldmanagement daalt de prijs van een kaartje tijdens de niet-populaire uren,waardoor de gemiddelde bezetting kan stijgen. Ook is het mogelijk om je kaartjeruim van te voren te kopen, waardoor de prijs lager is. Naarmate devertoningdatum nadert, stijgt de prijs eveneens.Echter, de grote filmdistributeurs zagen hier niet zoveel in, omdat zij van meningwaren dat deze aanpak niet leidt tot meer bezoekers en hogere omzetten. Dedistributeurs krijgen een vast percentage van de filmopbrengst en vreesden voorhun omzet door de mogelijk lagere prijzen van filmtickets. EasyCinema kreeg geenpremièrefilms aangeleverd en heeft in 2006 na drie jaar zijn deuren moetensluiten.Met deze prijsafspraak tussen bioscopen en filmdistributeurs wordt concurrentietussen bioscopen erg lastig. Men concurreert niet zozeer op prijs, maar eerder oplocatie en faciliteiten. Tevens blijkt hieruit dat de macht van de filmdistributeurszeer groot is.Trends & Ontwikkelingen11
 13. 13. Product & InnovatieIn de toekomst verwachten wij een tweedeling binnen debioscoopbranche. Enerzijds vindt de opkomst van de zogenaamdeservicebioscoop plaats. Door hogere eisen vanuit de consument zal hetserviceniveau in bioscopen stijgen. In kleinere bioscopen inmiddelgrote steden was het al langer mogelijk om bijvoorbeeld eendrankje te bestellen tijdens de film. In de grotere bioscopen zal dezeontwikkeling zich ook voordoen.Anderzijds is de toename aan populariteit van filmtheaters. Door destijgende interesse in filmfestivals zal de vraag naar filmtheatersdoorzetten, evenals de groei in het aantal filmtheaters.Terug naar zwart-wit films?De vergrijzing en ontgroening van de maatschappij heeft ook effect opde bioscoopbranche. Om deze veeleisende consumenten tevreden tehouden moet de komende jaren veel aandacht komen voor veiligheiden bereikbaarheid (ook voor gehandicapten) van bioscopen. Volgensonderzoek van Koninklijke Horeca Nederland vinden ouderen ditnamelijk erg belangrijk tijdens een bezoek. Er kan ook gedacht wordenaan speciale filmdagen voor ouderen. Dit heeft als gunstig effect dat dedagbezetting wordt vergroot.Schaalvergroting/schaalverkleiningIn de toekomst verwachten wij dat de schaalvergroting enschaalverkleining zal doorzetten. Bioscopen zullen groter worden, maarwel kleinere zalen aan gaan bieden. Tevens zal de daling in het aantalbioscopen aanhouden.MultifunctionaliteitIn de toekomst zal het aantal faciliteiten, zoals cafés en restaurants,binnen een bioscoop zich uitbreiden.Tevens zien wij mogelijkheden in het verhuren van zalen voorbijvoorbeeld congressen en colleges tijdens daluren van de bioscoop.Ook live concerten zullen in de toekomst in meer bioscopen vertoondworden.Toekomstvisie12
 14. 14. Deze uitgave is van Van Spronsen & Partnershoreca-advies, onderdeel van de Van Spronsen &Partners Groep.Hiertoe behoren tevens de volgende onafhankelijkebedrijven: personeel en salarissystemen,administratieve dienstverlening en trainingen. Onderhet motto “Anders denken, anders doen” zijn wij al21 jaar actief binnen de horeca- en leisuremarkt enstellen wij de opdrachtgever en zijn doel centraal.De werkzaamheden van horeca-advies bestaanvoornamelijk uit het uitvoeren van haalbaarheids-onderzoeken, bedrijfs-doorlichtingen, enrendements-verbeteringen, het ontwikkelen vannieuwe horecaconcepten, het opstellen vanmarketing-communicatieplannen en het geven vanmanagement-ondersteuning.Voor een compleet overzicht van ons dienstenpakketverwijzen wij u graag naar onze websitewww.spronsen.com. Hier kunt u tevens terecht voordagelijkse horeca-gerelateerde nieuwsberichten,diverse horeca-kennisdocumenten, een lijst vanonze referenties en alle andere uitgaven van onzebrancheprofielen.Bezoek nu ook www.horecatrends.com, de nieuwewebsite van Van Spronsen & Partners.Van Spronsen & PartnersBronnenlijst:Continu VrijeTijdsOnderzoek 2006-2007Jaarboek 2008, NVB en NVFBioscoopmonitor 2007De Toekomst van de Bioscoop,afstudeeronderzoek 2007Nederland houdt van dvd, NVPIAllochtone jongeren in Nederland – factsheet,E. Nieuwenhuizen, 2005www.z24.nlwww.kinepolis.bewww.pathe.nlwww.nvpi.nlwww.greaterunion.com.auwww.rexbar.co.ukwww.slashfilm.comwww.mustsee.nlwww.filmfestival.nl

×