Vinnande värderingar 25 juni 2014

760 views

Published on

Presentation av Tor Eneroth från Barrett Values Centre under Entreprenörsveckan i Båstad 25/6 2014

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vinnande värderingar 25 juni 2014

 1. 1. Vinnande värderingar! Entreprenörveckan i Båstad Tor Eneroth – 25 juni 2014
 2. 2. Internt Externt Vision Mission Barrett Values Centre - Vision, Mission & Värderingar Partners att vara en global resurs för utvecklandet av mänsklig medvetenhet Medarbetare att bygga ett globalt nätverk av förändringsagenter som brinner för kulturell transformation Kunder att stödja ledare i att bygga värderingsdrivna organisationer Samhället att skapa ett värderingsdrivet samhälle Värderingar Vision Mission Medarbetarförverkligande Engagemang Gemensam vision Kundtillfredsställelse Vi tror på att frigöra vår fulla mänskliga potential
 3. 3. Vad gjorde att det blev ett “Dream Team”? Tydliga definition Tydliga mål Flexibilitet Uppskattning Professionell attityd Gemensamma mål Litar på varandra Kreativitet Entreprenörsanda Rum för att prata igenom saker Delar med sig av kunskap och erfarenheter Driv att uppnå något Mål som alla känner meningsfulla Alla bidrog på sitt bästa sätt (talang) Entusiasm Meningsfullt Ansvarstagande Gemensam vision och värderingar Öppenhet och transparens Mod att vara kritisk Passion Kunskap Informerar varandra Högt ställda krav Bra team atmosfär Professionell stolthet Lånsiktig strategi Friktionsfri samverkan Kundfokus Utrymme för egna beslut Resultat / kvalitetsfokuserat ledarskap Personligt ledarskap Tydliga ansvar och befogenheter Målstyrt uppdrag Allas engagemang Respekt Humor och glädje Bemyndigande Mångfald Vilja att göra ”det lilla extra” Tillit Medkänsla Firar framgångar Samarbete Öppen kommunikation Flexibilitet Effektivitet Delad känsla av at det är viktigt Resultatsfokus Delaktighet Engagemang Individuell uppmärksamhet (beröm) Anpassningsförmåga Tydlig beslutsmatris Tydliga avtal Expertis och kompetens Samarbete Konsultation Ständigt lärande Positiv attityd Uthållighet Integritet Drar åt samma håll Ärlighet Vänskap Social samvaro “Vinnarmentalitet“ Peppande atmosfär
 4. 4. Ett mänskligt helhetssystem Ett helhetssystem som kräver åtgärder i alla fyra dimensioner på samma gång KOLLEKTIVINDIVID Källa: K Wilber – Integral Model “A Brief History of Everything” Miljö Uppdrags- överensstämmelse Strukturell överensstämmelse Värderings- överensstämmelse Personlig överensstämmelse Personlighet Prestation och beteende av individen/ledaren Karaktär Värderingar och övertygelser hos individen/ledaren Kultur Gemensamt syfte, vision och värderingar inom organisationen Struktur System, struktur och resultat av organisationenOBJEKTIV SUBJEKTIV 2 4 1 3
 5. 5. Powerful metrics that enable leaders to measure and manage cultures. www.valuescentre.com 6 Värderingar reflekterar vårt fokus Speglar våra energier och är basen för våra viktigaste beslut! Professionalism Positiva Potentiellt begränsande (L) Individuell (I) Relation (R) Organisation (O) Samhälle (S) Gemensamt goda Transformation Egenintresse Service till mänskligheten Göra skillnad Intern samstämmighet Transformation Självkänsla Relation Överlevnad Finans Kundrelationer Hälsotillstånd Kultur Samhällsinsatser Evolution Andliga Mentala Emotionella Fysiska
 6. 6. Powerful metrics that enable leaders to measure and manage cultures. www.valuescentre.com 7 Maslow’s behov  Barrett’s medvetenhet Andliga Mentala Emotionella Fysiska Mänskliga behov Transformation Service Att göra skillnad Intern samstämmighet Självkänsla Relation Överlevnad Mänsklig motivation Egenintresse Utveckling Gemensamt goda Fokus
 7. 7. Sju Nivåer av medvetenhet© Osjälvisk service Vara sitt syfte. Medkänsla, ödmjukhet, förlåtelse. Omtanke om mänskligheten och jorden. Service till mänskligheten och att bidra till samhället Samhällsansvar, långsiktigt perspektiv, etik, medkänsla och ödmjukhet. Global hållbarhet Mänskliga rättigheter, långsiktigt perspektiv, miljöhänsyn, fred, fokus på framtida generationer och jämställdhet. Globalt perspektiv. Göra positiv skillnad i världen Leva sitt syfte. Empati, allianser, samarbete, intuition, mentorskap och fokus på välbefinnande (fysiskt, emotionellt mentalt, själsligt). Internt/Externt samarbete, samhällsengagemang Miljömedvetenhet, medarbetarförverkligande, coachning/ mentorskap och omtanke om det lokala samhället. Strategiska allianser och regionala partnerskap Regionalt samarbete, miljömedvetenhet, livskvalitet, samhällsengagemang och hållbarhet. Omtanke om naturen och om de utsatta. Finna mening i tillvaron Finna sitt syfte. Integritet, ärlighet, äkthet, passion, entusiasm, kreativitet samt humor och glädje. Känsla av meningsfullhet och en stark intern gemenskap Delad vision och värderingar. Engagemang, kreativitet, entusiasm, integritet, ärlighet, generositet, rättvisa, öppenhet, transparens och tillit. Stark sammanhållen kultur Delad vision och värderingar. Rättvisa, transparens, tillit, medborgardialog och social sammanhållning. Positiv gemensam anda. Släppa sina rädslor Finna mod att växa och utvecklas. Anpassningsbarhet, livslångt lärande, kontinuerlig förnyelse och personligt växande. Ständiga förbättringar och delaktiga medarbetare Anpassningsbarhet, ansvar, bemyndigande, lagarbete, målinriktning och ständiga förbättringar. Demokratiska processer och kontinuerlig förnyelse Frihet, jämställdhet, bemyndigande, ansvar, anpassningsbarhet, delade värderingar, entreprenörskap och konsensus. Känsla av egenvärde Förtroende, kompetens och självförtroende Rädsla: Jag är inte tillräcklig. Leder till behov av respekt, erkännande, makt, auktoritets- eller statussökande. Högpresterande system och processer Pålitlighet, kvalitet, effektivitet, produktivitet och spetskompetens. Byråkrati, hierarki, förvirring och självbelåtenhet. Institutionell effektivitet Laglydighet, nationell och samhällelig stolthet, statlig effektivitet och högkvalitativ samhällsservice. Byråkrati, centralstyrning, elitism, självbelåtenhet och likgiltighet. Känna sig skyddad och älskad Familj, vänskap, lojalitet, säkerhet Rädsla: Jag är inte tillräckligt älskad. Leder till avundsjuka, att man skyller på varandra och diskriminering. Positiva relationer som stöttar organisationens behov Lojalitet, öppen kommunikation, kundtillfredsställelse. Manipulation, man skyller på varandra, favorisering och hemlighetsmakeri. Känsla av tillhörighet och social stabilitet Granngemenskap, konfliktlösning, harmoni mellan etniska grupper och fokus på familj och vänskap. Ojämlikhet, diskriminering intolerans, hat, ensamhet/isolering. Tillgodose överlevnadsbehov Hälsa, säkerhet, finansiell stabilitet. Rädsla: Jag har inte tillräckligt. Leder till kontroll, dominans, krav och otålighet. Finansiell hållbarhet och säker arbetsmiljö Finansiella resultat, organisatorisk tillväxt och anställdas hälsa och säkerhet. Kontroll, girighet, exploatering, och ”micro-management”. Ekonomisks stabilitet och medborgarnas säkerhet Välstånd. Hälsovård, arbetstillfällen, räddningstjänst, försvar och socialt skyddsnät. Korruption, våld, fattigdom, miljöförstöring och girighet. Personlig Organisatiorisk Samhälle EgenintresseGemensamtgoda Över- levnad Relationer Självskänsla Transformation Intern samstämmighet Göra skillnad Service Positivt fokus/ Överdrivet fokus www.valuescentre.com
 8. 8. Powerful metrics that enable leaders to measure and manage cultures. www.valuescentre.com 14 Rädsla och misstro blockerar vår fulla potential 1. byråkrati (L) 2. försiktighet (L) 3. kundsamarbete 4. erfarenhet 5. kortsiktigt fokus(L) 6. hierarki (L) 7. intern konkurrens (L) 8. resultat orientering 9. kundtillfredsställelse 10. kostnadsmedvetenhet 11. håller på information (L) 1. ärlighet 2. respekt 3. anpassningsbar 4. humor/glädje 5. samarbete 6. pålitlighet 7. tar ansvar 8. medkänsla 9. familj 10. rättvisa Personliga värderingar Befintliga kulturvärderingar
 9. 9. Ett mänskligt helhetssystem Ett helhetssystem som kräver åtgärder i alla fyra dimensioner på samma gång KOLLEKTIVINDIVID OBJEKTIV SUBJEKTIV Nivå av kompetens, beteende, prestation Ledarskap Samarbetsförmåga Personlig mognad Gemensamma värderingar Attityder som begränsar Delad strategisk vision Källa: K Wilber Miljö Strukturer, system produkter, utrustning, resultat Personliga Befintliga Önskade
 10. 10. Powerful metrics that enable leaders to measure and manage cultures. www.valuescentre.com 18 Från mätning till handling 1 2 34 5 6 Värderingsmätning Kommunicera resultaten och starta dialogen Prioritera nyckelvärderingar att fokusera på Utforska nyckelvärderingar och beteenden Skapa en kulturutvecklingsplan Lev värderingarna och väx den önskade kulturen
 11. 11. KOLLEKTIVTINDIVIDUELLT OBJEKTIVT SUBJEKTIVT Mitt teams nivå av tillit Sid 152 Värderingar och önskat beteende i team Page 123 Elefanten i rummet Sid 157 Leadership Values Assessment Ställ viktiga frågor Sid 69 Samrikta strategi och kultur Sid 109 Från CVA till handling Sid 129 Värderingar i handling Sid 143 Individual Values Assessment Dialogverktyg i ett helhetstänkande
 12. 12. Synliggör våra värderingar - www.sverigestudien.se #sverigestudien @sverigestudien
 13. 13. Syftet med Sverigestudien Att synliggöra värderingarna hos Sveriges befolkning. Människor med kunskap om sina egna och sin omgivnings värderingar fattar mer medvetna, och därmed klokare beslut. 22 Detta är våra tolkningar av resultaten, välkommen att göra dina på sverigestudien.se
 14. 14. Kort om Sverigestudien Under 3-22 mars 2014 genomfördes två mätningar om 1000 personer. Säkrat statistiskt representativt underlag (Nordstat) Frågor: 1. Beskriv vem du är genom att välja ut tio för dig viktiga värderingar/ egenskaper/beteenden. Välj inte ord som beskriver vem du skulle vilja vara. 2. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som bäst beskriver det Sverige* du lever i idag. 3. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som du anser vara centrala för att Sverige* skall kunna fungera som bäst. Från en lista med totalt c:a 100 väljs 10 ord. Antalet respondenter som valt de olika orden räknas och rangordnas därefter. 23 För 6:e året i rad * och för… Arbetsplats Kommun
 15. 15. Trender - Personliga värderingar ärlighet humor/glädje familj ansvar tar ansvar medkänsla positiv attityd vänskap självständighet rättvisa respekt ödmjukhet anpassningsbarhet ständigt lärande omtanke logik lyhördhet engagemang samarbete ambition ärlighet familj humor/glädje ansvar medkänsla tar ansvar självständighet positiv attityd rättvisa respekt vänskap ödmjukhet omtanke lyhördhet engagemang ständigt lärande ekonomisk stabilitet ambition anpassningsbarhet kreativitet familj humor/glädje ansvar tar ansvar ärlighet positiv attityd medkänsla rättvisa anpassningsbarhet omtanke självständighet vänskap ständigt lärande engagemang lyhördhet respekt ekonomisk stabilitet generositet kreativitet miljömedvetenhet 2009 2010 2011= 9 = 8 2012= 9 humor/glädje familj ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla positiv attityd rättvisa ständigt lärande omtanke vänskap anpassningsbarhet självständighet lyhördhet kreativitet respekt ekonomisk stabilitet ödmjukhet miljömedvetenhet generositet 2013= 8 humor/ glädje familj ansvar ärlighet tar ansvar medkänsla positiv attityd rättvisa anpassningsbarhet självständighet ekonomisk stabilitet omtanke generositet ständigt lärande vänskap engagemang respekt kreativitet miljömedvetenhet effektivitet familj humor/ glädje ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla ekonomisk stabilitet positiv attityd vänskap omtanke respekt rättvisa hälsa anpassningsbarhet självständighet trygghet balans hem/arbete ödmjukhet generositet miljömedvetenhet 2014= 7 Negativ Trend Positiv Trend Neutral Trend Begränsande ”Bubblare” i år
 16. 16. ansvar lagarbete humor/glädje kostnadsjakt samarbete ärlighet engagemang målinriktad byråkrati anpassningsbarhet kvalitet förvirring effektivitet hierarki finansiell stabilitet ständigt lärande etik jämlikhet resultatinriktat gemensamma värden 2009 20122011 ansvar lagarbete humor/glädje kostnadsjakt samarbete engagemang målinriktad byråkrati kvalitet effektivitet ständigt lärande kundtillfredställelse anpassningsbarhet ömsesidigt beroende ärlighet hierarki förvirring etik gemensam vision respekt Trender – Befintliga organisationsvärderingar kostnadsjakt resultatinriktat hierarki lagarbete förvirring ansvar humor/glädje kortsiktighet osäkra anställningar byråkrati engagemang samarbete anställdas hälsa anpassningsbarhet vinst effektivitet gemensam vision prestation målinriktat produktivitet = 8 = 5 lagarbete ansvar kostnadsjakt resultatinriktat förvirring humor/glädje anställdas hälsa hierarki engagemang samarbete byråkrati långa arbetstider kvalitet effektivitet ständigt lärande kortsiktighet anpassningsbarhet ekonomisk stabilitet medarbetarengagemang osäkra anställningar 2010 = 7 2013= 8 kostnadsjakt lagarbete ansvar resultatinriktat förvirring hierarki humor/ glädje engagemang byråkrati kortsiktighet effektivitet anställdas hälsa osäkra anställningar anpassningsbarhet kvalitet långa arbetstider samarbete håller på information vinst medarbetarengagemang 2014= 9 lagarbete kostnadsjakt ansvar resultatinriktat humor/ glädje hierarki engagemang samarbete förvirring kortsiktighet byråkrati osäkra anställningar kvalitet anställdas hälsa anpassningsbarhet balans hem/arbete effektivitet ekonomisk stabilitet vinst gemensam vision Negativ Trend Positiv Trend Neutral Trend Begränsande ”Bubblare” i år
 17. 17. anställdas hälsa ärlighet ansvar anpassningsbarhet humor/glädje engagemang erkännande av anställda lagarbete öppen kommunikation effektivitet ekonomisk stabilitet gemensam vision medarbetarengagemang kvalitet samarbete positiv attityd balans hem/arbete respekt gemensamma värderingar lyhördhet 2009 2010 2011 anställdas hälsa ansvar ärlighet anpassningsbarhet humor/glädje engagemang effektivitet erkännande av anställda lagarbete gemensam vision kvalitet ekonomisk stabilitet öppen kommunikation samarbete balans hem/arbete entusiasm lyhördhet mål fokusering innovation positiv attityd Trender - Önskade organisationsvärderingar anställdas hälsa erkännande av anställda humor/ glädje lagarbete ansvar engagemang anpassningsbarhet balans hem/arbete ekonomisk stabilitet öppen kommunikation gemensam vision medarbetarengagemang positiv attityd personlig utveckling gemensamma värderingar samarbete effektivitet kvalitet medarbetar- tillfredsställelse coaching/ mentorskap = 9 = 8 2012= 9 anställdas hälsa erkännande av anställda lagarbete humor/ glädje ansvar engagemang anpassningsbarhet balans hem/arbete ekonomisk stabilitet kvalitet gemensam vision medarbetarengagemang positiv attityd samarbete effektivitet öppen kommunikation personlig utveckling coaching/ mentorskap gemensamma värderingar långsiktighet 2013= 9 anställdas hälsa humor/ glädje lagarbete erkännande av anställda ansvar ekonomisk stabilitet anpassningsbarhet kvalitet engagemang medarbetarengagemang effektivitet balans hem/arbete gemensam vision positiv attityd samarbete gemensamma värderingar öppen kommunikation långsiktighet personlig utveckling entusiasm 2014= 9 Negativ Trend Positiv Trend Neutral Trend Begränsande ”Bubblare” i år anställdas hälsa humor/ glädje erkännande av anställda lagarbete ansvar balans hem/arbete ekonomisk stabilitet engagemang anpassningsbarhet kvalitet medarbetarengagemang effektivitet gemensam vision positiv attityd samarbete öppen kommunikation personlig utveckling gemensamma värderingar långsiktighet respekt
 18. 18. 27 Organisatoriskt perspektiv De regionala skillnaderna är tydliga Fokus: • Den positiva utvecklingen drivs av Storstockholm, Storgöteborg går åt motsatt håll • Skillnaderna stämmer med andra nyligen genomförda undersökningar Utmaning: • Vad krävs för att förändra organisationskulturen i Göteborg? Positivt: • Storstockholm visar en oväntad kombination mellan ord som resultatinriktat och balans hem/arbete
 19. 19. 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Stockholm Västra Götaland Södra Övriga Antidepressiva mediciner 2013 (dygnsdoser per tusen invånare) 10 15 20 25 30 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Procent(%) Organisatoriskt perspektiv Storstockholm Storgöteborg Södra Sverige Övriga Sverige 20 25 30 35 40 45 50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Procent(%) Nationellt perspektiv Storstockholm Storgöteborg Södra Sverige Övriga Sverige Vilka samband syns och vad lär vi oss av dem? Värt att prata om… Företagsklimat i Sveriges Kommuner 2013 www.foretagsklimat.se
 20. 20. Tack!

×