Tomi Hytönen: Valtion taloushallinto 2020

714 views
528 views

Published on

Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö

Valtio Expo 7.5.2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tomi Hytönen: Valtion taloushallinto 2020

 1. 1. Valtion taloushallinto 2020ValtioExpo 7.5.2013Budjettineuvos Tomi HytönenValtiovarainministeriö, BO/talousohjausyksikkö
 2. 2. Taloushallinto 2020 -hanke Toimikausi 9.10.2012 – 30.6.2013 VM107:00/2012 Tavoitteet Taloushallinnon tuloksellisuus ja vaikuttavuus Ajantasaistetaan tavoitteet ja tarkastellaankehittämispotentiaali Linjausten ja kehittämistyön läpikäynti Strategia ja sen toimeenpanoa tukevat tavoitteetvaltion taloushallinnolle Yhteinen tavoitetila kehittämiselle ja resurssiensuuntaamiselle Tarpeellisten muutosten toimeenpanon tuki jaedistäminen7.5.2013 2
 3. 3. mitä lisää:Uutta ajattelua ja yhteistyötäPäätöksiä: johtajuutta jatoimeenpanokykyäOsaamisen kehittämistä(Tietojärjestelmienhelppokäyttöisyyttä)mikä säilytetään:PalvelukeskusmalliYhteisten tietojärjestelmien japrosessien kehitysTietoisuus suorituskyvystämistä luovutaan:Kirjanpidon ja senmenettelyjenmonimutkaisuudesta(Turhasta) varmistelusta jatarkastuksestaesteet:Osaaminen ja resurssitTahtotilan puuteVanhassa pysyttäytyminenJohtajuuden puutemahdollistajat:Kehittäminen yhteistyön ja strategian avulla,muutoshalukkuusJohtajuuden ottaminenResurssien vähyys (pakottaa muuttamaan)Tarvittavat säädösmuutoksetProsessien yhtenäistäminen ja virtaviivaistaminen, selkeät työnjaotYhteiset tietojärjestelmät toimivia ja helppokäyttöisiäPalkeiden palveluiden ja roolin kehittäminen edelleenTaloustiedon hyötykäytön lisääminen suunnittelussa, seurannassa japäätöksenteossa7.5.2013 3Tavoitteisiin pääsemiseksi…Mitkä tavoitteet (2-3 tärkeintä) taloushallinnolle vuodelle 2020?Tavoitteiden saavuttamisen...
 4. 4. Valtion taloushallinnon tavoitetila -strategiakarttaTaloushallinnon tavoitetilaKriittiset menestystekijät/edellytyksetStrategiset tavoitteet ( v 2010 mennessä)Strategiset hankkeetEsitetty sivulla xx Esitetty sivulla xx Esitetty sivulla xx Esitetty sivulla xxValtion taloushallinto tukee johtamista ja päätöksentekoa laadukkaastikonserniohjauksen periaatteita noudattaen.Taloushallinnon roolit javastuut ovat selkeätvaltiokonsernin joka tasolla.Taloushallinnolla onarvostettu asema johdonkumppanina toiminnanohjauksessa.Taloushallinnontietojärjestelmät ovatajanmukaisia, yhtenäisiä,integroituja,käyttäjäystävällisiä jatietoturvallisia.Taloushallinnon prosessitovat yhtenäisiä,tarkoituksenmukaisia jakustannustehokkaita.Taloushallinnon henkilöstöon osaavaa,yhteistyökykyistä jakehittymismyönteistä.Roolit ja vastuut Tietojärjestelmät Prosessit Ihmiset ja osaaminenOsaamisen hallintaBudj, kp ja tp yksin-kertaistaminenProsessien kehittäminenSäädösuudistusTarkastustoiminnankehittäminenTulosohjauksenterävöittäminenTaloushallinnonrakenneuudistusPalvelukeskusmalliPalvelukeskuspilottiHankekoordinaatioTietojärjestelmästrategia,järj. käyttöönottoBearing Point /Taloushallintoselvitys2003Liikennevaloin merkittynäkemys 2003asetettujen edellytystentoteutuminen → Moninosin 2003 tavoitteetpätevät edelleen6.3.2013 4
 5. 5. Taloushallinto 2010-luvun alussa, 1 Taloushallinnon henkilötyövuosissa ollut laskeva trendi 2002-2010/2011 2002-2010/2011 htv-määrä vähentynyt n. 16 % Trendi on tasaantunut 2008 jälkeen, htv-määrä vähentynyt 2008 jälkeen 6% Taloushallinnon tuottavuus on kasvanut vuosina 2008-2011 Tuottavuudessa on suuria vaihteluita hallinnonaloittain jakirjanpitoyksiköittäin Valtiolla ollaan edelleen jäljessä BM vertailuaineiston tuottavuudesta Taloushallinnon sähköistäminen edennyt ja kattavuus n. 90 % Järjestelmä- ja prosessikohtaisia eroja löytyy vielä Taloushallinnossa rakennemuutoksia toteutettu useallahallinnonalalla ja palvelukeskuistaminen lähes läpiviety Siirtyminen palveluiden kehittämiseen alkanut Tietotuotanto pidetty laadukkaana ja toimintatapoja saatuyhtenäistettyä57.5..2013
 6. 6. Taloushallinto 2010-luvun alussa, 2 Taloushallinnon voimavarasta käytetään edelleen paljonrutiineihin, vain vähäisessä määrin työtä on siirtynytlisäarvopalveluihin Suunnittelu-, raportointi- ja analysointiprosessien osuus kasvanut vähän v.2002 tasosta Menojen käsittely oli 2010/2011 selkeästi suurin taloushallinnon prosessisitoen n. 40 % työpanoksesta, sen suhteellisesti suurin resursseja käyttäväosaprosessi on laskujen hyväksymiskierto (25 %) Prosessissa palvelukeskuksen osuus on vähäinen Valtiokonttori arvioinut että: valtiolla menotositteiden hyväksymiskierto osaprosessi maksoi 35,6 milj. €henkilötyön osalta yhden menotositteen käsittely päästä päähän vei noin 55 minuuttia ja käsittelymaksoi noin 27 € henkilötyön osalta (+ järjestelmäkulut) Posiitivista, että monessa virastossa työnjakoa Palkeiden kanssaon aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tehty sekä tarkasteltu omantuotannon uudelleenorganisoinnin mahdollisuuksia67.5..2013
 7. 7. Taloushallinto 2010-luvun alussa, 3 Taloushallinnon voimavarat ovat pääosin virastoissa Kirjanpitoyksiköissä tehdään edelleen 89 % kaikista taloushallinnontehtävistä htv-määrällä mitattuna Palvelukeskuksen hyödyntämisaste alhainen ja vaihteleemerkittävästi Hallinnonaloittain vaihteluväli huomattava (4-20 %), keskimäärinhyödyntämisaste 11 % Palvelukeskuksen työn osuus kirjanpidossa hallinnonaloittain vaihtelu on 6-37 % välillä, keskim. 19% menojen käsittelyssä hallinnonaloittain vaihtelu on 6-29 % välillä,keskim. 15 % tulojen käsittelyssä hallinnonaloittain vaihtelu on 2-28 % välillä,keskim. 14 % Muiden taloushallinnon pääprosessien osalta palvelukeskuksen rooli onvähäinen Positiivista, että palvelukeskuksen työn osuus on v. 2008 jälkeenselkeästi lisääntynyt ja vastaavasti virastoissa se on vähentynyt77.5.2013
 8. 8. LUONNOS: Nykytila 2013 =…ohjausmallin, säädösten ja toimijoiden osalta haasteita ovatseuraavat:Säädöspohjassasekäohjeistuksessamuutostarpeita…taloustiedon hyödyntämisessä haasteena on, ettäValtion taloushallinnossa...taloushallinnon järjestelmien haasteita ovat:Järjestelmienlaadussa onongelmia….päästä päähän –prosesseissa haasteita ovat:Kuvaukset eivätkata prosesseja,vastuut epäselviäYhteisiäprosesseja einoudatetaJärjestelmiä paljon,niiden omistajuus jahallinta hajallaanYhteisestimääritellytprosessit eivättoimiviaPalkeiden asemakaipaaselkeyttämistä,menojen käsittelyyksinkertaistamistaHallintomallinvastuut,velvollisuudet jaoikeudet epäselvätvoimavarat käytetään pakolliseenrekisteröintitehtävään, eitaloustiedon hyväksikäytöntukemiseenyhteisrahoitteinen toimintaaiheuttaa monia ongelmiakäytännön työssäTilintarkastuskeskittyyyksittäisiinvirheisiin...henkilöstön osaaminen, sijainti ja parhaat käytännöt –osa-alueenhaasteita ovat:Keskitetyn työnosuus alhainenOsaamistaso eivastaa muuttuviavaatimuksiaParhaatkäytännöt eivätleviä virastostatoiseen 7.5.2013 8Nykytilassa koetut keskeiset haasteet
 9. 9. LUONNOS: VISIO 2020Taloushallinnosta talouden hallintaan…on selkeät työnjaot, roolit ja palveluiden tuotantoketjut.5) Taloushallinnonkehittämiseenluodaan selkeätmenettelyt…lisätään taloustiedon hyötykäyttöä suunnittelussa, seurannassa ja päätöksenteossa.Valtion taloushallinnossa vuoteen 2020 mennessä...yhteiset tietojärjestelmät ovat toimivia jahelppokäyttöisiä.11) Kaikkiuudistuksetotetaanvirastoissakäyttöön….prosesseja yhtenäistetään javirtaviivaistetaan edelleen7) Hankinnastamaksuun –prosessi keskeisinkehittämiskohde8) Kaikki toimivatyhteisten prosessienmukaan ja ovatPalkeiden asiakkaita10) Taloushallinnontietojärjestelmättoimialariippuvaisia,koko valtionhallintokäyttäjä4) Palkeet ja VKkiinteä osataloushallintoa javirastojenkumppani1) Tarjotaanpäätöksenteontarpeita tukevaataloustietoa2) Taloushallinto ontaloudellista. Olennaisuustekemisessä, seurannassaja tarkastuksessa6) Selkeytetäänyhteistyö- jaohjausrakenteita....osaamistasoa nostetaan.13) Osaamisen hallintaanpanostetaan12) Keskite-tyssä mallissariskeihin onvarauduttu.9) Uusitoimintatapapilotoidaan ainaennen laajaakäyttöönottoa3) Määritellääntoimijoiden roolitsuhteet javastuut7.5.2013 9
 10. 10. KARKEA LUONNOS: Taloushallinnon strategiset tuloksellisuustavoitteet10VaikuttavuusTaloudellisuustiedot raportoitu oikeina ja riittävinä,kattavuus valtionhallinnossa >95 %Sähköisen taloushallinnon säästövaikutus eur /levinneisyys %Jne.PalvelukykyAsiakastyytyväisyys ml. tietojärjestelmät (Valtiokonttori,Palkeet ja Viraston taha)Tulokertymien ja määrärahojen ennustetarkkuus,kustannusvastaavuus maksullinen toimintaTaloustiedon sopivuus käyttäjän tarpeeseenJne.Aikaansaannoskyky:Valtiokonttorin palveluiden ”käyttöaste” /kehittämishankkeiden läpiviennitPalkeiden ”käyttöaste”Riittävä laatu – esim. mittarit myöhässä maksettujenlaskujen osuus, viivästyskorkojen määrä,keskuskirjanpitoon tehtävien korjausten määrä jne.Työtyytyväisyys (ml. Tietojärjestelmät ja osaaminen)Valtion taloushallinnon tehokkuus vrt. vertailuryhmäänJne.Tuottavuus ja taloudellisuus:Taloushallinnon kustannustehokkuus”Puuttuvan” tuottavuusosuuden kotiuttaminenTietojärjestelmäkustannuksetTaloushallintoon sitoutuvat eurot ja henkilötyövuodetJne.Taloushallinnon tuloksellisuuden komponentit1. Taloustiedon hyötykäyttö ja sen tukeminen2.Prosessien yhtenäistäminen ja virtaviivaistaminen3.Yhteiset tietojärjestelmät toimivia ja helppokäyttöisiä4. Ihmiset ja osaaminen5.Selkeät työnjaot, roolit ja palveluiden tuotantoketjutUlkoinen Kaikkia tarkennettava,alustavasti keskusteltuTaha2020 hankkeessaToimeenpanonsuunnittelu!
 11. 11. Kiitos mielenkiinnosta!7.5.2013 11

×