Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden konseptin esittely

757 views

Published on

Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskuksen asiakaspäivä 9.10.2012, verkkotoimittaja Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden konseptin esittely.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden konseptin esittely

 1. 1. Suomi.fin uusi konseptiVerkkotoimittaja Marko Latvanen, Suomi.fi-toimitus, Valtiokonttori
 2. 2. Suomi.fi on osa kansalaisille suunnattujasähköisen asioinnin palveluita Kansalaisen Suomi.fi Portaali kansalaisille asiointitili Sähköiset päätökset • Palvelut on tarkoitettu koko julkishallinnon Lomake.fi Vetuma käyttöön. Asiointipalvelut ja Kansalaisen tunnistus- lomakkeet ja maksamispalvelu • Palvelut tuottaa Valtion IT-palvelukeskus ValtiokonttorissaVIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 2
 3. 3. Uuden konseptin mukainen Suomi.fi…• On käytettävyydeltään erinomainen ja teknisesti edistynyt,• Tarjoaa julkisen hallinnon keskeisten palvelujen tiedot kattavasti, ajantasaisesti ja proaktiivisesti,• Välittää täsmällistä ja rikasta tietoa julkishallinnon palveluista; - poikkihallinnollisten palvelutarjottimien avulla se tuottaa myös lisäarvoa perustiedolle,• Voi toimia vahvan tunnistautumisen kautta myös henkilökohtaisena asiointivälineenä ja tietolähteenä,• Jakautuu kahteen erilaiseen palvelukokonaisuuteen: - yleiseen palvelutietovarantoon perustuva palveluhaku - tunnistetun käyttäjän palvelut tai työpöytä.• Uuden Suomi.fin konseptissa kuvatuille uusille palveluille ja toiminnallisuuksille löytyy benchmark-toteutuksia Suomen kanssa vertailukelpoisten maiden sähköisistä kansalaispalveluista, ensi sijassa Tanska ja Iso-Britannia.• Kehittäminen tapahtuu avoimesti, loppukäyttäjiä ja kehittäjiä mukaan ottaen. Palvelu on jatkuvasti kehittyvää ”pysyvää betaa”, johon ei tehdä massiivisia kertaversiointeja.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 3
 4. 4. Suomi.fin rooli kansalaisen asiointi-,neuvonta- ja tietopalveluna eri kanavilla Suomi.fiVIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 4
 5. 5. Tulevan Suomi.fin rakenne ja keskeiset liittymätVIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 5
 6. 6. Kärki 1: Palvelutietovaranto japalvelujen haku• Palvelutietovaranto on tietokanta, joka sisältää kaikkien julkisten palvelujen metatiedot. - Tietorakenteen taustalla on tulevaan JHS183-suositukseen sisältyvä metatietomalli.• Toteutetaan koko hallinnon yhteiseksi tietoresurssiksi.• Palvelujen metatiedot voidaan tallentaa koneellisesti tai manuaalisesti ja noutaa rajapinnoista koneellisesti.• Palvelutietovarannolle on kaavailtu pilotiksi 0.1-versiota, jossa nykyisin käytössä olevat poikkihallinnolliset palvelutietoresurssit (Lomake.fin metatietosisältö, Suomi.fin järjestelmässä olevat palvelujen metatiedot ja palvelukartalla olevat palvelupisteiden paikkatiedot) yhdistetään tietokannaksi.• Palvelutietovarannon jatkuvassa tuotannossa tietojen viennistä ja ylläpidosta vastaavat palveluja tuottavat organisaatiot. - Samaa tietoa ei tallenneta useaan kertaan.• Tulevassa Suomi.fissä palvelujen haku toteutetaan palvelutietovarannon rajapintaan tehtävällä hakuliittymällä.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 6
 7. 7. Kärki 2: Palvelutarjottimet• Palvelutarjottimet ovat toimitettuna sisältönä tuotettuja, poikkihallinnollisia, temaattisia, opastavia, asiointi/palvelukokonaisuuksia, jotka tyypillisesti liittyvät jonkin elämäntilanteen palveluihin. - Tarjottimet kokoavat yhteen ja asettavat kontekstiin sisällöt ja palvelut, jotka ovat tällä hetkellä yksittäisinä palveluina ja tietoina Suomi.fissä.• Palvelutarjottimilla pyritään tehostamaan palvelujen löytämistä, opastamaan käyttäjää palveluprosessin vaiheissa ja vähentämään asiointiin liittyviä kyselyjä palvelutuottajille.• Palvelutarjottimet toteutetaan itsenäisinä, muissakin palveluissa toimivina palvelukomponentteina.• Tarjottimet toteutetaan yhteistyössä kunkin palvelupolun vastuu- ja asiantuntijatoimijoiden (viranomaiset ja järjestöt) kanssa.• Palvelutarjottimiin voidaan liittää lisätieto- ja joukkoistamisvälineitä kulloisenkin tarpeen mukaan, esim. tilastoja, artikkelilinkkejä, palvelujen käyttäjien vertaisneuvontaa jne.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 7
 8. 8. Kärki 3: Tunnistetun käyttäjänpalvelut, ”oma.suomi.fi”• Kirjautuneelle käyttäjälle tarjotaan hänen tilanteessaan relevanttia palvelutietoa.• Tunnistetun kansalaisen oma työpöytä luo henkilökohtaisen ulottuvuuden viranomaisten sähköisiin palveluihin.• Palvelun keskeiset toiminnallisuudet ovat: - kansalaisen katselu- ja palautepalvelu omiin rekisteritietoihinsa - sijaintiin liittyvän tiedon käyttäminen - käyttäjän rooliin ja tilanteeseen (esim. hoitovapaalla, opiskelija, muuttamassa ulkomaille…) vastaavat täsmälliset palvelutiedot - käyttäjän määrittelemien tietovirtojen tilaaminen esim. SADe- palvelukokonaisuuksista - automaattisesti tulevat ajankohtaiset henkilökohtaiset palveluvinkit, herätteet ja muistutukset, esim. matkustusasiakirjan uusimisen tarve (jatkokehitysvaiheessa?)• Rekistereissä olevia tietoja ei siirretä Suomi.fin järjestelmään, vaan Suomi.fi toimii vain esityskerroksena.• Henkilökohtaisia tietoja esitetään vain tunnistetun käyttäjän valtuutuksella.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 8
 9. 9. Uuden Suomi.fin hyödyt kansalaiselle• Yhden luukun periaatteen toteutuessa tunnistettu käyttäjä - löytää tärkeät palvelut helpommin - voi saada proaktiivisesti tietoa hänelle eri elämäntilanteissa tarjolla olevista palveluista - löytää omat tietonsa paremmin - voi vaikuttaa omien rekisteritietojensa oikeellisuuteen ja ajankohtaisuuteen paremmin.• Palveluprosesseja ja eri viranomaisten palvelujen välisiä yhteyksiä selventävien palvelutarjottimien avulla Suomi.fi on käyttäjäystävällisempi ja hyödyllisempi kansalaiselle.• Joukkoistamisen avulla kansalaisille tulee mahdollisuus myötävaikuttaa viranomaistietojen sisältöön, laatuun ja ajantaisuuteen. - Lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus kuulla muiden kansalaisten näkemyksiä viranomaistiedoista ja viranomaisten toiminnasta ja palveluista.• Palvelutietovarannon yhtenäisellä tavalla tarjoama tieto palveluista nostaa palvelukuvausten laatua.• Uusi laajempi brändi (Yleisneuvontapalvelu/Suomi.fi) tekee palvelukokonaisuudesta tunnetumman kansalaiselle.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 9
 10. 10. Uuden Suomi.fin hyödyt hallinnolle• Palvelutietovaranto yhdenmukaistaa palvelujen kuvaamisen ja hallinnan ja poistaa päällekkäisen työn palvelutietojen ylläpidossa. - Tämä edellyttää sitä, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus hyödyntää keskitettyä tietovarantoa.• Hallinto voi palvelutietojen avaamisen kautta luoda eri tahoille edellytyksiä tuottaa olemassa olevasta tiedosta uusia, innovatiivisia palveluja.• Hallinto saa avoimien rajapintojen kautta käyttöönsä muiden – yksityisten tai julkisten – tahojen tuottamaa tietoa.• Julkisen tahon tuottama tieto pysyy joukkoistamisen ja eri tahojen aktivoinnin avulla entistä paremmin ajan tasalla. - Tällöin luottamus hallinnon toimintaan ja hallinnon tuottamaan tietoon yhteiskunnassa kasvaa.• Rekisteriviranomaisille luodaan mahdollisuus avata tietojaan kansalaiskäyttöön.• Uusi palvelukonsepti mahdollistaa jakelukanavista riippumattoman palvelun.• Palvelun komponenttirakenne tekee palvelusta joustavamman muutoksille: - Ympäristömuutokset, esim. uudet palvelut, voidaan tuoda tarjolle nopeammin.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 10
 11. 11. Uuden Suomi.fin taloudelliset hyödyt• Suomi.fin kehittäminen myös yleisneuvontapalvelun tarpeisiin vähentää hallinnon kustannuksia ja poistaa päällekkäistä kehittämistyötä.• Palvelutietojen keskitetty toimitus- ja ylläpitotyö Suomifissä vähenee tai päättyy: - työ voidaan palvelutietovarannon avulla hajauttaa laajasti kentälle.• Uusi laajempi brändi (Yleisneuvontapalvelu/Suomi.fi) tekee palvelusta tunnetumman: -  Käyttö kasvaa ja keskitetyn palvelun hyödyllisyys lisääntyy.• Uuden Suomi.fin toteuttamisessa voidaan harkita hallinnon yhteisten alustojen käyttöä ja saavuttaa tätä kautta konsernitason säästöjä.• Palvelutietovarannon hyödyntämisen myötä kuntien palvelutietojen ylläpito yhdenmukaistuu ja helpottuu.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 11
 12. 12. Alustava kehittämisaikataulun raami• Palvelutietovarannon suunnittelun ja palvelutarjottimien konseptoinnin on kaavailtu alkavan aivan loppuvuodesta tai ensi vuoden alkupuolella.• Tunnistetun käyttäjän palvelujen suunnittelu alkaa aikaisintaan syksyllä 2013.• Uusi Suomi.fi syntyy julkisessa verkossa osapalvelujen ja komponenttien kaikkien kokeiltavina alpha- ja beta-vaiheina.• Kun palvelu on kokonaisuutena tarpeeksi kypsä, nykyinen Suomi.fi ajetaan alas. - Britannian kehittämismallin mukaisesti pidetään siis stable- versiota ja alpha/betaa yhtä aikaa verkossa.VIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 12
 13. 13. Kiitos!www.suomi.fiwww.suomi.fi/työhuonesuomifi@suomi.fiVIP-asiakaspäivä, Marko Latvanen 9.10.2012 13

×