Irma Väänänen-Tomppo: Yksilöiden työpanos ja työyksiköiden aikaansaavuus valtiolla
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Irma Väänänen-Tomppo: Yksilöiden työpanos ja työyksiköiden aikaansaavuus valtiolla

on

 • 476 views

Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo, Valtiokonttori

Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo, Valtiokonttori

Valtio Expo 7.5.2013

Statistics

Views

Total Views
476
Views on SlideShare
476
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Irma Väänänen-Tomppo: Yksilöiden työpanos ja työyksiköiden aikaansaavuus valtiolla Irma Väänänen-Tomppo: Yksilöiden työpanos ja työyksiköiden aikaansaavuus valtiolla Presentation Transcript

 • YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDENAIKAANSAAVUUS VALTIOLLATyöyhteisöjen aikaansaavuus – mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea?Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkijaValtiokonttori, Talous ja henkilöstö
 • Aikaansaavuuteen liittyviä käsitteitä jamittareitaVaikuttavuus-tuloksellisuus -ohjelma:Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyäaikaansaada tuloksellisuutta (=saavuttaa organisaation tai sen yksikönkokonaistavoitteet). Aikaansaannoskykyyn sisältyy yhtenä näkökulmanalaatu. Mittarina VM-barosta muodostetut henkilöstön aikaansaannoskyvynindeksit.Kaikki hyvin työssä? –kyselyssä henkilön ja arvio oman. Kumpaakin arvioidaan asteikolla 0-10.7.5.2013Valtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo
 • 2012OKU Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen 3,412.2 Työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön 3,844.1 Uralla eteneminen ja sen tukeminen työyhteisössä 3,174.2 Työpaikkakoulutusmahd. ja muut osaamisen kehittämistoimenp. 3,354.3 Tulos-/kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä 3,045.3 Osaamisen ja työpanoksen arvostus työyhteisössä 3,68B2.1 Esimiesten ja johdon antamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,25MTI Motivaatio ja työn imu 3,642.3 Työn haastavuus 3,882.4 Työn innostavuus ja työssä koettu työnilo 3,555.1 Sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri työyhteisössä 3,646.1 Mahdollisuudet yhteensovittaa työ ja yksityiselämä 3,866.2 Työpaikan varmuus nyt ja tulevaisuudessa 3,516.3 Jaksaminen ja energisyys 3,41JTV Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus 3,461.1 Esimiehen antama tuki työnteossa ja sen edellytysten luonnissa 3,661.2 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,221.3 Esimiehen palaute työtuloksista, ammatinhallinnasta ja kehittymisestä 3,461.4 Oikeudenmukainen kohtelu esimiehen taholta 3,771.5 Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä 3,145.2 Oikeudenmukainen kohtelu työtovereiden taholta 3,927.2 Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 2,99Lähde:Veli-MattiLehtonen2013Valtion henkilöstön aikaansaannoskyvyn indeksit2012 (VM-barosta)7.5.2013Valtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo
 • Arviot omasta työpanoksesta ja työyksikönaikaansaavuudesta valtiollaValtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo35123834805101520253035400-4 5-6 7 8 9 10Prosenttia612183325605101520253035400-4 5-6 7 8 9 10ProsenttiaArvio omasta työpanoksestaasteikolla 0-10(keskiarvo 8,12; arvo 8-10 80 %)Arvio oman työyksikönaikaansaavuudesta asteikolla 0-10(keskiarvo 7,62; arvo 8-10 65 %)”Millaisena pidät omaa työpanostasi asteikolla 0 – 10?(0=erittäin huono, 10=erittäin hyvä)””Miten aikaansaava oma yksikkösi (yhteinen lähiesimies)mielestäsi on keskimäärin työssään asteikolla 0 - 10?(0=erittäin aikaansaamaton, 10=erittäin aikaansaava)”7.5.2013
 • Aikaansaavuuteen voimakkaimmin korreloivien, työtä jatyöyhteisöä kuvaavien muuttujien (10 kpl) keskiarvo asteikolla1-5 työyksikön aikaansaavuuden eri tasoillaTyöyhteisön toimivuus ja yhteistyökeskimäärin asteikolla 1-5Yksikön aikaansaavuus työssä 0-102.2 2.22.7 2.62.83.13.43.53.84.01.01.52.02.53.03.54.04.55.00-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Keskiarvossa mukanaolevat muuttujat-tuen saaminen esimieheltätarvittaessa-luottamus esimiesten jaalaisten kesken työyhteisössä-ilmapiirin kannustavuus-ilmapiirin leppoisuus-ilmapiirin riidattomuus-luottamus työtovereidenkesken työyhteisössä-työn sujuvuus omassatiimissä/työryhmässä-oman työn koettu arvostustyöyhteisössä-tiedonkulku omaa työtäkoskevissa asioissa-tiedonkulku työyksikköäkoskevissa asioissaValtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo 7.5.2013
 • Kuuluminen eriryhmiin, prosenttiaArvio omastatyöpanoksesta 0-10(ka 8,12)Arvio työyhteisönaikaansaamis-kyvystä 0-10 (ka.7,62)61638221905101520253035404550Valtio Expo, Irma Väänänen-TomppoOma työpanos verrattuna työyksikön aikaansaavuuteen(molemmat asteikolla 0-10)omatyöpanosväh. 2pienempiomatyöpanos1 numeronpienempioma työpanosja yksikönaikaansaavuusyhtä suuretomatyöpanos1 numeronsuurempiomatyöpanosväh. 2suurempi5.67.58.38.6 8.68.38.57.65.5012345678910Oma työpanos (0-10) verrattuna oman työyksikönaikaansaavuuteen (0-10) ja molempien keskiarvot eritilanteissaProsenttia Keskiarvo7.5.2013
 • 45241921322197784224116152022142344475754577165563949616157545647463638392733404960 40 20 0 20 40 60 80 100herättäävasten-mielisyyttämotivoi jakannustaaei herätävasten-mielisyyttäeikä motivoiValtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo%työpanos väh. 2 pienempityöpanos 1 pienempityöpanos yhtä suurityöpanos 1 suurempityöpanos väh. 2 suurempityöpanos väh. 2 pienempityöpanos 1 pienempityöpanos yhtä suurityöpanos 1 suurempityöpanos väh. 2 suurempityöpanos väh. 2 pienempityöpanos 1 pienempityöpanos yhtä suurityöpanos 1 suurempityöpanos väh. 2 suurempiOmatyöpanossuhteessatyöyksikönaikaansaavuuteenTyötehtävätTyöilmapiiriJohtaminenEri tekijöiden motivoivuus työssä työpanos-aikaansaavuus -suhteen mukaan7.5.2013
 • 2325254648472539191255556559184333232422420 20 40 60 80Oma työpanosvähintään 2pienempi kuinyksikönaikaansaavuusOma työpanos jayksikönaikaansaavuusyhtä suuretOma työpanosvähintään 2suurempi kuinyksikönaikaansaavuusValtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo%Työtä ja työoloja kuvaavien asioidenkeskiarvo yli mediaanin (3,34 asteikolla 1-5)Työhyvinvointi 8-10 (asteikolla 0-10)Työn imua vähintään muutaman kerranviikossaMotivaatio-ongelmat eivät haittaa työssäOn henkistä kuormittuneisuuttaTyökykyindeksi heikko tai kohtalainenKoherenssin tunne: kuuluu parhaaseenkolmannekseen (po. 33 %)Työhön ja työhyvinvointiin liittyvien asioidentiloja työpanos-aikaansaavuus-suhteen mukaan7.5.2013
 • - Ei poikkea sosiodemografisten tekijöiden osalta muista ryhmistä, paitsi keski-ikävhieman alempi- Psykososiaaliset työolot verrattain lähellä keskiarvoa- Työtehtävät koetaan motivoiviksi muita harvemmin- Työilmapiiri motivoi muita useammin (”viihtyminen”?)- Johtamisen motivoivuus keskimääräistä vähäisempää- Motivaatio-ongelmat haittaavat työssä muita useammin- Päivittäiset tekemiset koetaan merkityksettömiksi muita useammin; koherenssin tunnevkaikkiaan usein keskimääräistä heikompi- Ammattitaidon puutteet haittaavat jonkin verran useammin kuin muita- Työpaikka tarjoaa keskimääräistä vähemmän mahdollisuuksia osaamisenvkehittämiseen- Henkistä kuormittuneisuutta ja jatkuvia tules-oireita muita useammin- Työkykyindeksi heikko tai kohtalainen muita useammin- Sairauspoissaoloja muita enemmän- Työn imua muita harvemmin ja työhyvinvointi huomattavasti muita heikompiRyhmää ”työpanos vähintään 2 numeroa pienempi kuinyksikön aikaansaavuus” luonnehtivia piirteitäValtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo 7.5.2013
 • Ryhmää ”työpanos vähintään 2 numeroa suurempikuin yksikön aikaansaavuus” luonnehtivia piirteitä- Ei poikkea sosiodemografisten tekijöiden osalta muista ryhmistä- Psykososiaaliset työolot huomattavasti muita heikommat- Työtehtävät koetaan motivoiviksi suhteellisen usein- Työilmapiiri motivoi huomattavasti muita harvemmin- Johtaminen motivoi vain harvoin- Motivaatio-ongelmat eivät haittaa työssä juuri keskimääräistä useammin, muttavtyöyhteisön vuorovaikutusongelmat haittaavat huomattavasti muita yleisemmin- Mm. esimies-alais/työtov. -luottamus ja tiedonkulku paljon muita heikompia- Tavallista useammin pettymyksiä ihmisiin ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia;vkoherenssin tunne kaikkiaan usein keskimääräistä heikompi- Ammattitaidossa vähiten puutteita, mutta työpaikka ei myöskään tarjoa erityisen paljonvmahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen- Henkistä kuormittuneisuutta jonkin verran keskimääräistä enemmän- Työkykyindeksi heikko tai kohtalainen hieman keskimääräistä useammin- Sairauspoissaoloja hieman keskimääräistä enemmän-Työn imua kohtalaisesti, työhyvinvointi heikompi kuin tasapainoisemmassa tilanteessaValtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo 7.5.2013
 • Haasteita myönteisen tasapainonlöytämiseksi– sekä oma työpanos että yksikön aikaansaavuus ovat keskimääräistäparempia silloin, kun ne ovat yhtä suuria: molemmat 8,3 vs. kaikkientyöpanoksen keskiarvo 8,1 ja työyksiköiden aikaansaavuus 7,6– psykososiaaliset työolot ja henkilöstön työhyvinvointi ovat parhaallatasolla tasapainotilanteessa tai lähellä sitä– jos joidenkin työntekijöiden työpanos on paljon työyksikönaikaansaavuutta alhaisempi, tarvitaan tilanteen selvittämistä jamahdollisia tukitoimia– jos yksikön aikaansaavuus on huomattavasti heikommalla tasolla kuinjoidenkin työntekijöiden työpanos, parannusta tilanteeseen täytyyetsiä ainakin työyksikön sisäisiä toimintatapoja ja vuorovaikutustakehittämällä– miten aikaansaava työyhteisö voi vetää heikomman työpanoksenantavaa ylöspäin ja miten hyvän työpanoksen antava voi vetää kokotyöyhteisön aikaansaavuutta ylöspäin?7.5.2013Valtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo
 • Kiitos!7.5.2013Valtio Expo, Irma Väänänen-Tomppo