Talking of words - Слово про слова

823 views

Published on

Lecture about elementary zoological wording, writing, scientific and vernacular nomenclature (in Ukrainian)

Published in: Education

Talking of words - Слово про слова

 1. 1. Слово про слова ѣ Письмове та усне мовлення зоолога.Наукова та вернакулярна номенклатура Валерій Корнєєв Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
 2. 2. Наукове мовлення  Попередня обміркованість (неспонтанність) висловів  Холера! той, хто вважає, що кит – це риба, той сам – цап і баран!  Суворий добір мовних засобів  Оця мулька стопіцот разів ахвігезніша у людини, як у шимпанзе  Тяжіння до нормованого мовлення
 3. 3. Науковий стиль Логічна послідовність викладу. «Про мову птахів» Упорядкована система звязку між частинами висловлювання. «Земля вся синя ніби апельсин Оман уже нема слова правдиві Вони вже не співати нам дають А тільки розумітися в обіймах» (Поль Елюар, пер. М. Москаленка) Прагнення авторів до точності, стислості, однозначності за збереження насиченості змісту. Е=mc2 «Можна й так сказати, що великий бугай, як сильно, карочі, розженеться, то так вшкварить, як та атомна бомба, аж іскри з очей, карочі, полетять, я тобі кажу!»
 4. 4. Науковий стиль Логічна послідовність: Висновки випливають із змісту, вони несуперечливі. Текст розбитий на окремі смислові відрізки, що відображають рух думки від окремого до загального або від загального до окремого. Ясність наукової мови передбачає зрозумілість, доступність. За ступенем доступності: наукові, науково-навчальні та науково- популярні тексти (різняться за
 5. 5. Туманність тексту (Fogginess) Вживання зайвих, невірних та заштампованих висловів. Що менше ви вживаєте слів, щоб висловити думку, не змінюючи сенсу та не жертвуючи деталями, то зрозумілішим є вираз. Ідеальна фраза для Вашої доповіді має складатися з СЕМИ СЛІВ (без прийменників).
 6. 6. Сталість понять Усталені назви для певних явищ, процесів та об’єктів. Універсальність та сталість ужитку назв (означають те саме – на заході і на сході, в минулому столітті і в наступному) Обов’язковість ужитку (є діалектні та застарілі форми, синоніми, але вживати обов’язково потрібно те слово, котре подано у словнику)
 7. 7. Улюблені ляпи Надмірне використання вставних слів (таким чином, зрозуміло що, відтак, although, though, therefore). В англійських статтях – незнання порядку слів у реченні. Спроба перекладати на інші мови фрази, сенс яких є темним, неповністю зрозумілим, туманним. Комп’ютерний переклад текстів: “Кількість пологів загону гризунів в Україні”
 8. 8. Наукоподібна метамова "Характерною особливістю хорології різноманіття рінограденцій є регіональна диференціація фауни, що визначає меридіональну різноваріантність широтних трендів таксономічного багатства." “Сформульовано гіпотезу про переважання автохтонних процесів у формуванні реґіональних рінограденціофаун на території України під час валдайського зледеніння та їх мультирегіональну післяльодовикову колонізацію. “The thesis presents the results of the study of spatial differentiation diversity parameters Rhinogradentia, as model group pedobiota, in macrogeographical scale on the Eurasian continent.”
 9. 9. Повсюдні русизми “на протязі ХХ ст.” – протягом “не дивлячись на це” – незважаючи “відноситься до родини” – належить “відношення до питання” – ставлення “дані матеріали” – ці “їх дані” – їхні дані “азіатські види” – азійські види “співставляючи результати” – зіставляючи “філогенетичні відносини” – зв’язки
 10. 10. Повсюдні русизми “слідкуючи за розвитком” – стежачи “слідкуючи за птахами” – спостерігаючи птахів “розповсюдження” – поширення “вірогідність” (рус.вероятность) – ймовірність “достовірність” – вірогідність “задачі дослідження” – завдання “згідно каталогу двокрилих” – згідно з “скорочується обсяг” – зменшується обсяг “об’єм дисертації не дозволяє” – обсяг “відсоток хижаків у родині складає” – становить, дорівнює, сягає
 11. 11. Повсюдні русизми “до складу родини входять наступні види” – такі “оточуючий” – навколишній “більш розвинутий” – розвинутіший “значно більш поширений” – поширеніший
 12. 12. Повсюдні русизми Прізвища на –ко, -енко, -єнко у чоловічому роді обов’язково відмінюються: Н.В. (Хто?) Проценко Р.В. (Кого?) Проценка Д.В. (Кому?) Проценку, Проценкові З.В. (Кого?) Проценка О.В. (Ким?) Проценком М.В. (На кому?) На Проценкові, Проценку
 13. 13. Мови наукового спілкування  проблеми охорони довкілля, українська фауністичні знахідки в межах України, біографічні нариси, англійська дисертації латинська  таксономічні, морфологічні, широкі фауністичні дослідження, зоогеографія, загальна екологія, теорія еволюції білоруська  наукові назви тварин та рослин німецька російська польська французька чеська
 14. 14. Термінологічні словники Словники наукових термінів Словники вернакулярних (народних, місцевих) та наукових назв тварин
 15. 15. Термінологічні словники Словники наукових термінів Словники вернакулярних (народних, місцевих) та наукових назв тварин
 16. 16. Латина Основна європейська міжнародна мова (разом з давньогрецькою). Сформувала міжнародну наукову термінологію.  В зоології сформувала велику частку термінів, зокрема, морфологічних та анатомічних.  Латину покладено в основу зоологічної біномінальної наукової номенклатури, тобто називництва.
 17. 17. Біномінальні назви видів Musca domestica Linnaeus 1758 – муха домашняприкметник Tephritis divisa Rondani 1871 – тефритіс розділенадієприкметник
 18. 18. Біномінальні назви видів Panthera leo (Linnaeus 1758) – пантера лев = Felis leo Linnaeus 1758 – кіт левІменник у називному відмінку (як прикладка) Anophthalmus hitleri Scheibel 1933 – Анофтальмус ГітлераІменник у родовому відмінку
 19. 19. Назви родів Scarabaeus Linnaeus 1758 Panthera Oken 1816 Anobium Fabricius 1775
 20. 20. Назви родів ScarabaeusІменник чоловічого роду PantheraІменник жіночого роду Anobium, DiplozoonІменник середнього роду
 21. 21. Біномінальні назви видів Scarabaeus albus, sacerІменник чоловічого роду Panthera albaІменник жіночого роду Anobium album, Diplozoon paradoxumІменник середнього родуЯкщо родова назва – це прикметник (який, яка, яке?), то її закінчення змінюється відповідно до граматичного роду родової назви (він, вона, воно).
 22. 22. Запис назв Musca domestica Linnaeus 1758 назва роду та виду - курсивом Musca – назва роду - курсивом Muscini – назва триби, родини – прямим кеглем Muscidae – те саме.
 23. 23. Скорочення M. domestica Linnaeus 1758 назва роду скорочується до однієї літери (навіть якщо це дифтонг!!!): Chalcis biguttata Spinola 1808 => C. biguttata Проте: Aedes aegypti (Linnaeus in Hasselquist 1762) => Ae. aegypti Якщо в тексті зустрічається ще й Anopheles gambiae => An. gambiae Culex pipiens => Cu. pipiens Якщо в тексті зустрічається ще й Culiseta melanura => Cs. melanura
 24. 24. Автори назв Оригінальна комбінація: Musca formosa Panzer 1798  Рід вид Автор Рік Комбінація з іншою родовою назвою:Ortalis formosa (Panzer 1798) combinatio nova Рід вид (Автор Рік) Латина Латина Латина(-иця) Цифри Латина(-иця)Автори назви роду (триби, родини) – завжди без дужок: Musca Linnaeus 1758; Muscini Latreille 1802; Muscidae Latreille 1802;
 25. 25. Автори назв Musca domestica Linnaeus 1758 – автора видової назви наводять повністю з першим згадуванням (а не M. domestica L.) – щоб не виникало плутанини, оскільки існують омоніми Авторів назви роду, триби, родини Musca Muscini Muscidae не згадують (якщо це тільки не спеціальна праця, присвячена номенклатурі і встановленню пріоритету назв!)
 26. 26. Автори назв Musca Linnaeus 1758; Автори назви триби, родини : Muscini Latreille 1802; Muscidae Latreille 1802; Muscides Latreille 1802.
 27. 27. Назви таксонів групи родини Триба, підродина, родина  Scarabae-ini, Scarabae-inae, Scarabae-idae  Panther-ini, Panther-inae, Panther-idae  Anobi-ini, Anobi-inae, Anobi-idae  Scarabaeidae Laicharting 1781 Scarabaeinae Laicharting 1781 Scarabaeini Laicharting 1781  Anobiidae Fleming 1821 Anobiinae Fleming 1821 Anobiini Fleming 1821  Tephritini Newman 1834 (as Tephrit-ites Newman 1834 )
 28. 28. Назви таксонів вище групи родини Підряд, ряд, клас, тип, царство – не регулюються Кодексом Coleoptera, Insecta, Protostomia, Metazoa (Animalia), Eukaryota Пропозиція Б.Б.Родендорфа (1977)  class Insecta Linnaeus 1758 = Scarabaeoda Laicharting 1781 subclass Pterygota Lang, 1888 = Scarabaeona Laicharting 1781 cohors Holometabola = Scarabaeiformes Laicharting 1781 ordo Coleoptera = Scarabaeida Laicharting 1781
 29. 29. Читання латинських назв Приголосні (consonantes): C — у класичній латині тільки як [k] C — у середньовічній вульґаті: ci [tsi], ce [tse], cy [tsi]: Círsium — цірзіум; Centáurea — центауреа ; Сyprinus — ціпрінус ca [ka], co [ko], cu [ku]: Cánis — каніс, Cónus — конус, Curcúlio — куркуліо
 30. 30. Читання латинських назв Приголосні (consonantes): ti в класичну епоху вимовлялося як [ti] З IV-V вв. перед голосними — як [tsi] colléctio — колекція ti descríptio — опис ti differéntia — різниця ti але: sti, xti, tti і перед приголосним ti вимовляється як [ti]: stígma — стигма, míxtio — змішування, stí xti
 31. 31. Читання латинських назв Приголосні (consonantes): h вимовляється як українське [г] Hystrix, Hymenoptera, Herina j вимовляється як [й] Japyx, Jujuba qu вимовляється як [kv] quadrifasciata, quiquemaculatus, qu qu qu ngu перед голосними вимовляється як [ngv] lingualis, sanguineus, unguicornis ngu ngu ngu su перед голосними a, e вимовляється як [sva], [sve] Sueda, suave Sue sua
 32. 32. Читання латинських назв Приголосні (consonantes): h вимовляється як українське [г] Hystrix, Hymenoptera, Herina j вимовляється як [й] Japyx, Jujuba qu вимовляється як [kv] quadrifasciata, quiquemaculatus, qu qu qu ngu перед голосними вимовляється як [ngv] lingualis, sanguineus, unguicornis ngu ngu ngu su перед голосними a, e вимовляється як [sva], [sve] Sueda, suave Sue sua
 33. 33. Читання латинських назв  ch вимовляється як [х]  Chiroptera, Chordata, Chelicerata Ch Ch Ch  ph вимовляється як [ф]  Philanthus, Phthirus, Phylloxera Ph Ph Ph  th вимовляється як [т]  rh вимовляється як [р]  Rhopalocera, Cryptorrhynchus, Rhinoceros Rh rh ch Rh  l вимовляється як [ль]  littoralis, Laphria, Lepis, Lepus, Lampetra, Labrus  s між голосними вимовляється як [з]  Rósa, Isóptera, dorsális  sch вимовляється як [сх]  schizmatica, Schizophora, schóla sch Sch sch
 34. 34. Синоніми«— Це паскудство, коли такі речі довіряються не спеціалістам, а грубіянам. Хто коли називав сойку горішником? У творі «Наші птахи» на стор. 148 маємо латинську назву «Ganulus glandarius В. А.». Це і є сойка.Редактор вашого журналу, напевно, визнає, що я краще знаю птахів, ніж їх може знати неспеціаліст. Горішник називається, згідно з професором Баєром, „Mucifraga carycatectes В.“, і це латинське «Б» зовсім не означає як мені писав ваш редактор, початкову літеру слова «бовдур». Чеські птахознавці взагалі знають лише сойку звичайну і аж ніяк не вашого «жолудника», якого винайшов саме той пан, до якого, згідно з його теорією, і стосується ініціал «Б». Це нахабно-груба нападка, яка, по суті справи, нічого не міняє. Сойка залишиться сойкою, хоч би навіть редактор «Світу тварин» наклав у штани, і це залишиться лише доказом, як легковажно і несуттєво автор пише, хоч він так абсолютно безцеремонно посилається на Брема. Цей невіглас пише, буцімто сойка належить, згідно з Бремом, до родини крокодиловидних, стор. 452, на якій, до речі, говориться про жулана, тобто про сорокопуда звичайного (Lanius minor). Потім той, м’яко кажучи, невіглас знову посилається на Брема, мовляв, сойка, згідно з Бремом, належить до родини 15-ї, тоді як Брем воронових зараховує до родини 17-ї, куди належать ворони і родина галок, до того ж автор листа настільки грубий, що й мене назвав галкою (Colaeus) з родини сорок, а саме — синіх ворон, різновиду йолопів безглуздих, хоч на цій сторінці йдеться про сойок лісових і сорок строкатих...»— Лісові сойки, — зітхнув мій видавець журналу, вхопившись за голову, — дайте-но сюди газету, я сам дочитаю.Я злякався, коли він зненацька захрип, читаючи:— «Груздяк, або дрізд чорний турецький, залишиться так само в чеському перекладі груздяком, як дрізд сірий залишиться сірим дроздом».— Дрізд повинен називатися ялівник, або ялівка, пане шефе, — сказав я, — бо він живиться ялівцем.»
 35. 35. СинонімиЗасада пріоритету(Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури): Засада пріоритету (принцип приоритета, principle of priority) : Чинною (валидное, valid) назвою таксона є найстарша з придатних (пригодное, available) назв, за умови, якщо цю назву не було знечинено або що іншій назві не було надано першості згідно з положеннями Кодексу. Засада пріоритету має слугувати сталості (стабильности).
 36. 36. СинонімиCampiglossa messalina (Hering, 1936) comb. n.Syn.: Paroxyna messalina Hering 1936Paroxyna cleopatra Hering 1937Paroxyna babajaga Hering 1938Paroxyna ziae Hering 1953
 37. 37. Омоніми«— Якого це Фердінанда, пані Мюллерова? — спитав Швейк, не перестаючи розтирати коліна. — Я знаю двох Фердінандів. Один служить у аптекарському магазині Пруші й одного разу помилково випив там пляшку якоїсь гидоти проти випадання волосся; а потім знаю ще Фердінанда Кокошку. Той збирає по вулицях собаче лайно. Обох анітрохи не шкода.— Та що ви, паночку, таж це пана ерцгерцоґа Фердінанда з Конопіште, отого гладкого, богомільного.»
 38. 38. ОмонімиOxyna dracunculi Rondani, 1871Oxyna dracunculi Richter, 1975⇒ Замінна назва:Oxyna dracunculina Richter, 1990 proOxyna dracunculi Richter, 1975, nonOxyna dracunculi Rondani, 1871
 39. 39. Тригрошова латина Кожен зоолог має вміти правильно утворити латинську назву (якщо він захоче назвати його на честь коханого шефа, Батьківщини, кормової рослини або сусідського песика).Приклад (якщо Ви раптом надибали поклади викопних видів котів) – патронім (родовий відмінок іменника) :Кіт Лопарьова – Felis loparev-i Petrenko 2012Кіт Матушкіної – Felis matushkin-ae Petrenko 2012Кіт Проценка – Felis protsenko-i Petrenko 2012Кіт Остапченко – Felis ostaptshenko-ae Petrenko 2012Видові назви - іменники не змінюють закінчення при перенесенні в інший рід.
 40. 40. Тригрошова латина Видова назва (друге слово у біномені) може бути іменником у родовому відмінку Видові назви - іменники не змінюють закінчення при перенесенні в інший рід.Приклад (якщо Ви помилково описали викопного кита замість кота) :Кит Лопарьова – Balaena loparev-i (Petrenko 2012)Кит Матушкіної – Balaena matushkin-ae (Petrenko 2012)Кит Проценка – Balaena protsenko-i (Petrenko 2012)Кит Остапченко – Balaena ostaptshenko-ae (Petrenko 2012)
 41. 41. Тригрошова латина Видова назва (друге слово у біномені) може бути також іменником у називному відмінку Видові назви - іменники не змінюють закінчення при перенесенні в інший рід.Урофора сталкер – Urophora stalker KorneyevГесенська муха (руйнатор) – Mayaetiola destructor SayБракон (нудьгувальник) – Bracon hebetor SayТиранозавр (цар) – Tyrannosaurus rex Osborn 1905
 42. 42. Вернакулярні назви Чинна назва будь-якого біологічного таксону – його наукова, латинська назва (Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури). Часто тварин називають вернакулярними назвами (від лат.vernaculus — домашній, рідний).  (І.В.Загороднюк – WIKI)
 43. 43. Вернакулярні назви Вернакулярні назви формують величезні синонімічні ряди, які включають різні діалектичні, місцеві, запозичені, художні та інші назви (напр., пес і собака, лис і лисиця). Існують регіональні особливості вживання тих чи інших назв (напр., вивірка і білка, сурок і бабак). У окремих обєктів класифікування існують спеціальні позначення окремих вікових чи статевих груп (напр., кінь, лоша, кобила, жеребець; вівця і баран, бик, корова, теля, говядо).  (І.В.Загороднюк – WIKI)
 44. 44. Номенклатурні словники Словники вернакулярних та наукових назв тварин
 45. 45. Вернакулярні назви:біномени українською мовою У виданнях щодо фауни України склалася стійка традиція подання назв тварин у двослівній формі — Назва роду + назва виду. Такий порядок наведення назв у формі «рід+вид» («Звір ікластий», а не «ікластий звір», «Жаба зелена», а не «зелена жаба») не є обовязковим, але його прийнято в оглядах багатьох груп тварин, зокрема: наземних хребетних України (2003), ссавців України (2003—2011), птахів України (2007), риб України (2008—2009), рідкісних видів тварин України (2010). Завдяки такій формі вдається уникнути збігів характеристик окремих особин від видових назв (напр., плямистий олень і Олень плямистий, індійський буйвіл і Буйвіл індійський, степовий орел та Орел степовий, сіра гуска та Гуска сіра). Для маловідомих видів нерідко формуються назви на основі схожості з іншими видами (або й родами), через що виникають трислівні назви. Прикладами є назви риб : Рід «Карликовий сомик» та вид «Карликовий сомик коричневий», «Рід Товстолобик білий» та вид «Товстолобик білий амурський». Подібні проблеми зникають при формуванні власних назв, прикладом чого є заміна у наукових працях давньої родової назви назви «морська свинка» назвою «кавія» або «морська видра» = «калан». (І.В.Загороднюк – WIKI)
 46. 46. Уніфікація вернакулярних назвВернакулярні назви вживають при створенні словників, офіційних державних документів (Червона книга) визначників, довідників, підручників, науково-популярних статей тощо потрібні уніфікація або, принаймні, формування синонімічних рядів.Такі задачі варто розділяти на рангами таксонів: 1) назви родів і видів та 2) назви вищих таксонів.  (І.В.Загороднюк – WIKI)
 47. 47. Уніфікація вернакулярних назв ранг опис назви морфема приклад лат. морфема приклад таксону лат. укр. укр. ряд множина -formes Muriformes -подібні мишоподібні підряд множина -morpha Murimorpha -виді (- мишовиді видні)надродина множина -oidea Muroidea -уваті мишуваті родина множина -idae Muridae -ові (еві) мишовіпідродина множина -inae Murinae -ині мишині триба множина -ini Murini -і(и) миші рід однина - Mus - миша вид однина - Mus musculus - миша хатня
 48. 48. Кодекс  «Де чорт не зможе – там Кодекса нашле»
 49. 49. Муха, що зветься Iyaiyai
 50. 50. Муха, що зветься АйяйяйСерйозна номенклатура та почуття гуморуНіл Евенайс (Neal Evenhuis) та Дуг Янега (Doug Yanega)–колекція дивних назв:  Gammaracanthuskytodermogammarus loricatobaicalensis Dybowski, 1921 (Crustacea)  Pericompsus bilbo Erwin  Oligodranes zzyzxensis Evenhuis (Diptera: Bombylidae)  Eucosma bobana, E. cocana, E. dodana, E. fofana... E. vovana Kearfoot, 1907 (Oleuthreutidae)
 51. 51. Муха, що зветься Айяйяй Trombicula doremi and T. fasola Brennan and Beck, 1955 (Trombiculidae) Zyx Smit, 1953 (Siphonaptera) Zyzzyx Pate (Hymenoptera) – замінна назва для Therapon Parker Aa Baker, 1940 (Mollusca) This D. K. McAlpine (Diptera) Aaadonta Solem, 1976 (Mollusca) Avalanchurus lennoni, Avalanchurus starri, and Struszia mccartneyi Edgecombe and Chatterton, 1993 (Trilobita) Urophora tsoii V.Korneyev (Diptera) Arcticalymene viciousi, A. rotteni, A. jonesi, A. cooki, and A. matlocki Adrain and Edgecombe, 1997 (Trilobita)
 52. 52. Муха, що зветься Айяйяй  Mozartella beethoveni Girault, 1926 (Hymenoptera)  Abra cadabra Eames & Wilkins 1957 (Mollusca)  Vini vidivici Steadman & Zariello 1987 (Aves)  Ytu brutus Spangler 1980 (Coleoptera)  Pison eu Menke 1988 (Hymenoptera: Sphecidae)  Verae peculya Evenhuis (Diptera)  Phthiria gravitae Evenhuis (Diptera)  Kamera lens Woodcock 1917 (Protozoa)  La cucaracha Blesynski, 1966 (Lepidoptera)
 53. 53.  Angelopteromyia alf V.Korneyev (Diptera) Nosferatumyia no V.Korneyev (Diptera)

×