Sessie11 - info(r)life kwaliteitsvolle jeugdinformatie trustylabel

232 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie11 - info(r)life kwaliteitsvolle jeugdinformatie trustylabel

  1. 1. NOTA Screening jeugdinformatieproducten o.b.v. het Trusty kwaliteitskader Datum: 12 maart 2014 Kinderen en jongeren hebben steeds meer keuzemogelijkheden. Om een bewuste keuze te kunnen maken hebben ze informatie nodig. Met hun eigen informatievragen, komen ze terecht in een omvangrijk informatieaanbod. Ze maken keuzes in relatie tot de informatie en bronnen die ze tegenkomen op hun weg, trachten antwoorden te vinden in hun sociaal netwerk, en creëren bewust of onbewust nieuwe vragen in hun werkelijkheid.1 Met het Trusty-label bieden we een indicatie voor kwaliteitsvolle en dus betrouwbare producten. De Ambrassade ontwikkelde samen met organisaties uit de sector een kwaliteitskader, ondersteuningstraject en bijbehorend label voor organisaties die jeugdinformatie producten maken, onder de noemer Trusty. 1. Wat kan Trusty voor jullie betekenen? Jullie vinden een overzicht(database) van kwaliteitsvolle informatieproducten van Trusty-leden op jeugdinfotheek.be2 . Daar kan je op basis van de leeftijd van de groep jongeren en op basis van thema zoeken naar het meest geschikte informatieproduct. Op jongerengids.be3 kunnen kinderen en jongeren hun weg vinden naar informatie over de verschillende thema’s. Het Trusty- label wordt toegekend aan organisaties die jeugdinformatieproducten maken. Ook sommige steden/gemeentes maken jeugdinformatieproducten. De Ambrassade wil de ‘jeugdinformatieproducenten’ ondersteunen om hun aanbod steeds beter te kunnen afstemmen op de complexe zoekstrategieën van kinderen en jongeren. 2. Het Trusty-kwaliteitskader Elke organisatie die digitale of fysieke jeugdinformatieproducten maakt, doet aan kwaliteitsmanagement op een eigen manier en heeft een systeem om projecten tot een goed einde te brengen. Met Trusty biedt De Ambrassade een kwaliteitskader om over de grenzen van de organisaties heen aan kwaliteitsmanagement te doen op een uitgebreide en systematische manier. Op die manier willen we een beter begrip krijgen van wat werkt en niet werkt in het jeugdinformatielandschap. _________________ 1 Uit Infoscan: De Hogeschool Gent bracht in opdracht van De Ambrassade het informatienetwerk en de zoekstrategieën van kinderen en jongeren in kaart. Verschillende informatiebronnen werden hiervoor naast elkaar geplaatst. Resultaat is een schets van het informatiezoekgedrag bij drie doelgroepen: kinderen van 8 tot 11 jaar, tieners van 12 tot 15 jaar en jongeren vanaf 16 tot 25 jaar. Het uitgebreide digitale onderzoeksrapport vind je op ambrassade.be/infoscan 2 Deze wordt in de loop van 2014 herwerkt naar een website die hoofdzakelijk dient als database voor jeugdinformatieproducten 3 Onder de naam Jongerengids.be vind je zowel online, op de websites, als offline, in de gidsen, actuele en allesomvattende informatie op maat voor drie leeftijdsgroepen: Kinderen van 8 – 11 jaar, tieners tussen 12 en 15 jaar en jongeren ouder dan 16 jaar. Gezondheid, vrienden, internet, geld, werk, seks, wonen, school, rechten, natuur,… het is slechts een greep uit de verschillende thema’s die aangereikt worden. De gidsen en de websites zijn enerzijds opgevat als vertrekpunt van waaruit kinderen, tieners en jongeren een antwoord kunnen zoeken op hun vragen. Anderzijds is het ook een informatieportaal voor iedereen die gewoon nieuwsgierig is. Het is de bedoeling om jongeren degelijk te informeren en hen tegelijk een middel aan te reiken om hun eigen weg te vinden in het informatieaanbod. Want informatie maakt keuzes mogelijk. Jongerengids.be is een initiatief van De Ambrassade.
  2. 2. In ruil voor het engagement van organisaties om Trusty-informatie te verschaffen, biedt De Ambrassade ondersteuning aan in de vorm van vormingen, begeleidingen en intervisie. Trusty-leden onderschrijven voor hun informatieaanbod voor kinderen en jongeren de Trusty-kwaliteitsprincipes: 1. OP MAAT – het informatieproduct is aangepast aan de taal en leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk 2. CORRECT en VOLLEDIG – het biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden 3. EMPOWEREND – het creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. Het helpt de doelgroep om zelf keuzes te maken over ‘leventhema’s’ 4. TRANSPARANT – de visie en beweegredenen van de makers van het product worden openlijk gecommuniceerd. De informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden. 5. EFFECTIEF – heeft de beoogde impact op de doelgroep en vervult een wezenlijke behoefte 6. PARTICIPATIEF – de organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product 7. EVALUATIEF/REFLECTIEF – de organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig
  3. 3. 3. Checklist Het screenen van jeugdinformatieproducten op hun kwaliteit kan complex lijken. Met onderstaande vragenlijst proberen we een beeld te schetsen van elementen waarmee je rekening kan houden bij de screening. VRAAG Ja Neen Inhoudelijk o Vind je referenties? Contactgegevens voor meer achtergrondinfo of bijbestellen Verantwoordelijke uitgever, organisator en medewerkers o Wordt er verwezen naar andere informatiebronnen wanneer dit zinvol is? o Krijgen kinderen en/of jongeren een antwoord op een bepaalde belangrijke vraag door dit product? o Helpt dit product kinderen en jongeren om keuzes te maken over belangrijke thema’s? Reikt dit product ‘actiemogelijkheden’ aan? o Wordt eventueel de link gelegd naar een plaats/organisaties waar men met hun vragen terecht kan? Is er informatie over de bereikbaarheid (& openingstijden waar zinvol) ? o Is er een mogelijkheid voor feedback (Klachten, opmerkingen, suggesties)? o Worden de visie en beweegredenen van de makers van het product openlijk gecommuniceerd. Is de boodschap onafhankelijk van religieuze, politieke, of commerciële beïnvloeding? o Vind je een datum van publicatie? Redactionele karakteristieken o De tekst is geschreven met eenvoudige en korte zinnen o De informatie is begrijpbaar, bruikbaar en duidelijk voor de doelgroep. o De tekst is vrij van een specifiek jargon o De tekst is overzichtelijk o De hoeveelheid tekst is aangepast in de doelgroep
  4. 4. o De tekst bestaat uit activerende taal (bijvoorbeeld geen al te veel passieve woorden zoals “worden”). De tekst zet aan tot actie. o De titels zijn ‘to the point’ geformuleerd Vormgeving o De drager(s) werd gekozen in functie van de (sub)doelgroep o Er is een inhoudstafel (bij grote publicaties) o Er is een duidelijke en eenvoudige structuur o De boodschap wordt ondersteund met relevant beeldmateriaal, waarin de (sub)doelgroep zich herkent o Het lettertype is duidelijk en leesbaar o Er is een duidelijke herkenbaarheid van het product: huisstijl van de organisatie, formaat, kleur, foto’s… o Er is een toegankelijk digitaal alternatief voor de geschreven tekst Verspreiding o Waar zou je dit product verspreiden? (plaatsen waar de (sub)doelgroep komt) o Wanneer zou je deze informatie verspreiden? o Door wie worden deze producten best gebruikt? Door intermediairen uit de omgeving van de (sub)doelgroep of door de doelgroep zelf? o Hoe kun je dit product in de kijker zetten in jouw stad/gemeente? o Is dit product ook online makkelijk terug te vinden?

×