sessie 37 ppt éénmansdiensten_met_een_visie

271 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

sessie 37 ppt éénmansdiensten_met_een_visie

 1. 1. 37 éénmansdienst met visie!
 2. 2. - Wat zoeken jullie?- Wat is visie (missie)?- Start.
 3. 3. WAAROMZITJIJ HIER?
 4. 4. HEB JIJ EENJEUGDDIENSTVISIE?
 5. 5. WAAROMNIET ?
 6. 6. Maak beleidskeuzes!Hoe tewerk gegaan?Waarom welke keuze?
 7. 7. Hoogste universelewaarden …• Geluk• Vrijheid• Respect• Vrede• Gelijkheid• Liefde• Democratie
 8. 8. Waarden tov beleidkeuzesWelke waarden zette je voorop in je keuzes?Klopt dit met je eigen waarden?Welke?Klopt de volgorde?
 9. 9. “Een Open spelaanbod geeft allekinderen meer kansen op spelen!”
 10. 10. Welke overtuigingen zaten er in je keuzes?Vergissingen waarde tov overtuiging?Hoe verliep de discussie over de overtuigingen?Verschil waarde tov overtuigingen?
 11. 11. MISSIEMission statement
 12. 12. Wat ?beknopte omschrijving hogere doelstellingkernachtig vatten van het bestaansredento the point, wezenlijk, beknopt en eenvoudigWaarom ?fundament in beleidsontwikkelingintern afstemming, de neuzen in dezelfde richtingtoetssteen voor intern keuzes en beleidskeuzes
 13. 13. • de bestaansreden, de essentie van het bestaan• doel en of mikpunt van de organisatie• beschrijving van het eindresultaat op lange termijn• definiëren wat de organisatie wil bereiken• omschrijving van de primaire stakeholders• de verantwoordelijkheid van de organisatie > primaire stakeholders• uniciteit van de organisatie• de fundamentele én gedeelde waarden, overtuigingen of principes• achterliggende waarden!!!! to the point,wezenlijk,beknopten eenvoudigMogelijke ingrediënten:
 14. 14. Missie Topsport VlaanderenHet ontdekken van jong wielertalent,hen toelaten zich multidisciplinair te ontwikkelen,en hen opleiden en begeleiden in een professionele contextten einde hun kansen op doorstroming naar de top te bevorderen.Missie VVJVVJ ijvert voor meer, beteren breder lokaal jeugdbeleid in Vlaanderen.”
 15. 15. S T R AT E G I EDe jeugddienst is dé laagdrempelige, dynamische dienst binnende gemeente waar kinderen en jongeren steeds terecht kunnenmet hun noden en behoeften, ruimer dan enkel hetvrijetijdsbeleid.De jeugddienst heeft de deskundigheid in huis om de noden enbehoeften van kinderen en jongeren te detecteren en die opeen juiste manier te vertalen naar alle beleidsdomeinen diekinderen en jongeren aanbelangen.Hierdoor bewaakt de jeugddienst het welzijn van kinderen enjongeren in de gemeente Beveren en zorgt ze samen met henvoor een kind- en jeugdvriendelijk gemeentelijk beleid.Missie: jeugddienst Beveren
 16. 16. Missie Jeugddienst Menen:De jeugddienst van Menen is de laagdrempelige en proactieve dienst die alle kinderenen jongeren in Menen open benadert met respect voor hun leefwereld en eigenheid.We zien kinderen en jongeren als volwaardige partners in de samenleving.De jeugddienst werkt mee aan de realisatie van een levendige en leefbare stad, ookvoor kinderen en jongeren. De jeugddienst heeft de deskundigheid in huis om denoden en behoeften van kinderen en jongeren te detecteren en die in hun context teinterpreteren en situeren naar andere diensten en/of beleidsdomeinen. Dejeugddienst werkt niet op een eiland, maar zoekt naar versterkende samenwerking,partnerschap, zowel intern als extern.Om deze missie te realiseren zoekt de jeugddienst naar permanente enonvoorwaardelijke interactie met kinderen, jongeren en hun verenigingen. Dejeugddienst vertrekt vanuit bovenstaande missie om – aanvullend bij particuliereinitiatieven - eigen activiteiten en programma’s uit te bouwen. Dit met de intentie omkinderen en jongeren te versterken in hun persoonlijke ontwikkeling.
 17. 17. Missie Jeugddienst Aalst:De jeugddienst is de motor van het jeugd(werk)beleid.Ze gaat op zoek naar een kwalitatieve interactie met kinderen, jongerenen partners om het stedelijk beleid mee vorm te geven.De jeugddienst heeft de deskundigheid in huis om de noden en behoeften vankinderen en jongeren te detecteren en die op een juiste manier te vertalen naaralle beleidsdomeinen.Bovendien werkt de jeugddienst met behulp van een prikkelend enweloverwogen aanbod mee aan een ontmoetingsklimaat waarin kinderen enjongeren optimaal kunnen ontwikkelen en experimenteren.De jeugddienst is dé schakel tussen stadsdiensten en organisatiesen bouwt hierdoor op een energieke en doortastende wijze aan een kind- enjeugdvriendelijke stadsomgeving.
 18. 18. VISIE
 19. 19. In haar visie verduidelijkt een organisatie hettoekomstbeeld dat zij van zichzelf heeftin relatie tot haar omgeving,de plaats die de organisatie in die omgeving wil innemenen de functie die zij in de omgeving wil vervullen.– langetermijnperspectief– bindende functie (waar staan wij voor)– sturende functie (waar willen we naartoe)
 20. 20. Waarover ?• visie op de organisatie• visie op de organisatiestructuur / cultuur• visie op lokale groepen• visie op vrijwilligerswerk• visie op lokale ondersteuning van groepen• visie op jeugdwerk en jeugdwerkondersteuning• visie op lokaal jeugdbeleid• visie op kinderen en jongeren in de samenleving• visie op spelen• visie op veiligheid en avontuur• visie op jeugdcultuur
 21. 21. Waarover ?• visie op het team• visie op jeugdwerk en jeugdwerkondersteuning• visie op breed jeugdbeleid• visie op de plaatst van de jeugddienst• visie op kinderen en jongeren in de samenleving• visie op fuifbeleid• visie op jeugdcultuur• visie op de verdere uitbouw van het jeugdcentrum• …
 22. 22. Bereidingswijze:• Stel WAAROM vragen .(te vinden bij waarden)• DE VISIE = optelsom + samenhangvan kleinere onderdelen• Ontstaat in samenwerking• Werkt niet zonder gedragenheid
 23. 23. kinderen enjongerenPolitiekeagendaAmbtelijkeagendaAmbitie vande jeugddienst
 24. 24. Gedragenheid
 25. 25. Start
 26. 26. Visie op het team:• Welk soort team willen we in de toekomst zijn• Welke organisatiecultuur streven we na?• Hoe zien we de samenwerking tussen collega’s• …Visie op de jeugddienst:• Wat zou de rol van de jeugddiensten moeten zijn binnen 10 jaar• Wat is de relatie tussen de jeugddienst en het jeugdwerk, kinderen en jongeren, …• Hoe zien we de jeugddienst binnen de andere diensten?• …Visie op jeugdwerk(ondersteuning):• Waarom is jeugdwerk waardevol?• Hoe zien we het jeugdwerk evolueren?• Hoe moet de relatie zijn tussen het jeugdwerk en de jeugddienst?• …

×