Sessie 6 - ppt Een strategische partnerschap met de bib

 • 54 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
54
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Studiedag Vereniging Vlaamse Jeugdiensten Een strategisch partnerschap met de OB … inspelen op de strategische ambities van de “doelgroephoeder” Prof.dr. Nathalie Vallet Universiteit Antwerpen- fac. OW Woensdag 12/03/2014
 • 2. • OB’s koesteren verschillende strategische ambities in relatie tot de meer algemene strategische ambities van steden en gemeenten (incl. doelgroepambities) • Cruciale vraag: op welke wijze hebben ze hierbij aandacht voor jongeren/jeugd als doelgroep én wat impliceert dit concreet in hun OB-beleid ? … (A) hoe zien “zij” (i.e. medewerkers van de OB) dit ? … (B) hoe zien “wij” (i.e. medewerkers van de jeugddienst) dit ? … een koppeling aan jeugdbeleid • Structuur van de sessie: … (A) een stukje informeren … (B) en een stukje werken ( i.e. hoe kunnen wij de strategische ambities van OB’s benutten en verder concretiseren/uitwerken?) 1. Inleiding
 • 3. 2. De ruimere context … het begin • Toenemende aandacht voor zogenaamde netwerken en regierollen in de publieke sector (+/- vanaf de jaren ‘80… Ook in België en Vlaanderen) … op verschillende bestuurlijke niveau’s; … in verschillende materies of beleidsdomeinen; … met diverse types van actoren en belanghebbenden; • Onze bijzondere (onderzoeks)aandacht: … de lokale besturen (steden en gemeenten); … de strategische beleidsvorming (o.a. LT ontwikkeling/groei van de integrale stad en gemeente); … het stadsbestuur en lokale publieke actoren (o.a. de OB); Strategische partnerschappen van het stadsbestuur met deze lokale publieke actoren Hamvraag: Aan welke strategische ambities van het stadsbestuur kan de OB bijdragen + hoe kan de OB dit doen (i.e. beleidsaandachtspunten van de OB?
 • 4. 3. Het onderzoek … de zoektocht naar een antwoord • Opstart van een onderzoekstraject … een “eerste” project in 2010 … 4 Nederlandse en 5 Vlaamse OB’s in grote steden; … de identificatie van 3 strategische rollen voor OB’s die verwijzen/ tegemoet komen aan 3 strategische ambities van (hedendaagse) stadsbesturen; … en die elk andere implicaties hebben voor de beleidsaandachtspunten van de OB (o.a. locatie, infrastructuur, collectie, activiteiten, partners) De stadsbaken … een(typisch) imago , profilering De gebiedsgerichte heraut … een stadsgebied/wijk De doelgroephoeder … een (welbepaalde) doelgroep • Vervolg van het onderzoekstraject … een “tweede” project vanaf 2013 (Locus) … 10 OB’s in kleine en middelgrote Vlaamse steden … meer aandacht voor de strategische prioriteiten van het stadsbestuur … dito lokaal cultuurbeleid Doelgroephoeder : Aandacht voor jongeren/jeugd . Hamvraag: Hoe (beleidsaandachtspunten)?
 • 5. 4. Een eerste houvast … beleidsaandachtspunten van de doelgroephoeders (“zij”) • De locatie • De infrastructuur (i.e. gebouw + ruimtes + uitrusting) … beperkte aandacht; … (makkelijk) toegankelijk , laagdrempelig; … bijzondere aandacht voor sociaal-economisch kwetsbare jongeren (vb. de nabijheid van goedkoop openbaar vervoer, fietspadverbinding); … bijzondere aandacht voor een site-concept (meerdere actoren of partners actief rond jeugd/jongeren) … veel aandacht … aantrekkelijk (“thuis”) ; … het inrichten als trefplek voor (face-to-face) sociaal contact ; … het infrastructureel faciliteren van leerprocessen en kennisontwikkeling (vb. Roeselare: flexibele zones, ICT-faciliteiten, leerplekken voor scholen) … het prikkelen van de verwondering en de ontdekking (vb. Roosendaal: mysterieuze boekzoektocht doorheen de verhaalkamer, de griezelkamer, het labyrinth , vb. Delft verkleedkist ….)
 • 6. • De activiteiten • De partners (incl. processen) • De collectie … veel aandacht; … maatwerk met de wensen/noden van jeugd/jongeren ; … bijzondere aandacht voor niet-Nederlandstalige jongeren; ... het verstrekken van info/docs over creatviteit, vrij tijd, hobbies en educatie ; … bijzondere aandacht voor jeugdboeken en strips; … bijzondere aandacht voor games, films/DVDF’s, incl. music-bowls … veel aandacht; … maatwerk met de wensen/noden van jeugd/jongeren (vb. voordrachten tijdens de jeugdboekenweek, schrijf zelf je verhaal initiatieven); … het integreren van andere socio-culturele initiatieven en events (vb. toneel en/of muziek en/of radio in de bib, intergenerationele erfgoedontsluiting in Delft, mediaexperimenten door studenten in Delft) … diverse actoren partners rond jeugd/jongeren … communicatie en participatie (co-creatie)
 • 7. 5. Een verdere uitwerking … beleidsaandachtspunten volgens de medewerkers van jeugddiensten(“wij”) • Het algemeen strategisch belang van OB’s voor jeugdbeleid Oefening 1 Groene fiches: ja, de OB is voor de realisatie van het lokaal jeugdbeleid een belangrijke strategische partner want ….. (min.3) Rode fiches: neen, de OB is voor de realisatie van het lokaal jeugdbeleid geen belangrijke strategische partner want …..(min.3) • De beleidsaandachtspunten van OB’s volgens de medewerkers van jeugddiensten Oefening 2 Witte bladzijde : 1 beleidsaandachtspunt en 3 vragen (toegankelijk + aantrekkelijk + uniek) ….. (min.3)
 • 8. 6. Conclusie • Wat leren we over “onszelf” en onze eigen ambities (zie 5) ? • Hoe gaan we verder … hoe kunnen we dit kenbaar maken bij de OB’s en stadsbesturen …. én procesmatig verankeren ? ***