• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
sessie 33 ppt beleidsinteractie en participatie: de jeugdraad
 

sessie 33 ppt beleidsinteractie en participatie: de jeugdraad

on

 • 95 views

 

Statistics

Views

Total Views
95
Views on SlideShare
95
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  sessie 33 ppt beleidsinteractie en participatie: de jeugdraad sessie 33 ppt beleidsinteractie en participatie: de jeugdraad Presentation Transcript

  • Wat gaan we doen? • Wat verandert er allemaal op het vlak van jeugdparticipatie en de jeugdraad? • Goede dynamiek in de jeugdraad • JR en particpatie
  • Jeugdparticipatie vanaf 2013: wat verandert er?
  • Meerjarenplan (BBC) en planlastdecreet • Geen sectorplanning wel integrale planning. • Neuzen in 1 richting • Lange termijn-/management-denken/ • Juiste niveau
  • • Verdeelt middelen: – Jeugdwerkondersteuning (vb.brandveiligheid) – Jeugdcultuur – MKJ • Legt participatie en inspraak vast Decreet lokaal jeugdbeleid
  • Wat verandert vanaf 2013 niet? • De samenstelling van de jeugdraad wijzigt niet – Afgevaardigden van het jeugdwerk – Geïnteresseerde jeugd – Mandatarissen kunnen geen lid zijn
  • • Jeugdraad kan te allen tijde op eigen initiatief advies geven • Het CBS moet motiveren waarom een beslissing afwijkt van een advies*
  • Wat verandert wel vanaf 2013? • De ondersteuning van de jeugdraad – NU duidt de gemeente een ambtenaar aan die het secretariaat waarneemt – VANAF 2013 bepaalt de gemeenteraad de wijze waarop de jeugdraad zal ondersteund worden
  • Hoe doenze’t bij jullie?
  • Wat zou je willen? Wat verwacht je van de gemeente? Afsprakennota?
  • • NU moet het CBS advies vragen aan de jeugdraad - JBP (3jaar) - verantwoordingsnota (jaarlijks) • VANAF 2013 toont het CBS aan dat het advies vraagt - over alle aangelegenheden betrekking jeugdbeleid, - ook bij de opmaak van het meerjarenplan Wat verandert nog vanaf 2013?
  • Wat verandert nog vanaf 2013? Participatie in brede zin • NU is jeugdraad één van de schakels in een participatieproces in het kader van het JBP • VANAF 2013 is jeugdraad de enige verplichte schakel
  • Wat moet er geregeld zijn?Decreet 6 juli 2012 • Erkenning door GR • GR bepaalt de voorwaarden tot samenwerking met de JR door: – maatregelen recht op informatie – ondersteuningswijze JR – wijze van uitbrengen gemotiveerd standpunt – maatregelen mbt openbaarheid van de adviezen en de werkzaamheden van de JR
  • Wat regel je best? Afspraken in GR beslissing Relatie JR-GR ≠ statuten Extern JR ≠ huishoudelijk reglement Intern JR
  • Wat verandert nog vanaf 2013? DUS • Er ligt geen termijn vast voor de jeugdraad om een advies te formuleren op het meerjarenplan • Het CBS moet enkel advies vragen over het meerjarenplan, tussentijds niet. • Geen informatieplicht over planningsproces • Geen bezwaarprocedure meer
  • Alles netjes op rij
  • Tijdslijn (1) • 2 januari 2013: start legislatuur – Installatie gemeenteraad – Nieuw CBS wordt aangesteld – Start opmaak meerjarenplan • Eerste helft 2013: erkenning van de jeugdraad – Gemeenteraad erkent de jeugdraad – Statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota herbekijken?
  • Tijdslijn (2) • Juni 2013: Verantwoordingsnota 2012 – Voorlaatste jaar van het JBP – Advies van de jeugdraad • Eind 2013: meerjarenplan – Advies (wellicht) in oktober of november – Goedkeuring van het meerjarenplan op de gemeenteraad (nov-dec) • Juni 2014: Verantwoordingsnota 2013
  • Wat is de jeugdraad eigenlijk? Waarom is er een JR volgens het bestuur ? Waarom vind de JR dat ze er zijn?
  • DOEL: Decreet 6 juli 2012 Adviesorgaan dat opgericht is om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente.
  • BASISTAAK: Decreet 6 juli 2012 Het college van b&s toont aan dat ze advies vraagt over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. Het college van b&s motiveren bij het nemen van beslissingen waarom het college het advies van de jeugdraad niet of maar gedeeltelijk volgt.
  • Doel volgens de jeugdraad zelf?
  • Waar is uw JR goed in?
  • Wat doet uw JR allemaal?
  • • Goede Inspraak • Meer interactie : JR - doelgroep/ gemeente- JR • Brengt K & j perspectief • Biedt meer wederzijds begrip • Leidt naar participatie?
  • De flairtest • Wat is goede inspraak? JD ≠ JR? Wie kan dit binnen de JR? – Meerjarenplan 0 of 1 punt – Andere SC vragen 0 of 1 punt – Eigen JR insteken 0 of 1 punt – Gevoel JD 0 of 1 punt – Gevoel JR 0 of 1 punt • Meer interactie: – JR/ doelgroep - JR heeft interactie met : minimum 3 groepen: 1 punt vanaf 4 groepen: 2 punten – Gemeente/JR - De gemeente heeft interactie met de JR Enkel via de JD 0,5 punt Ook met de schepen van jeugd 0,5 punt Ook met andere schepenen 1 punt SC antwoord degelijk op een advies 1 punt
  • • Brengt K & J perspectief binnen – Enkel de JR toont dit soms te hebben 0,5 punt – Ook de JD toont dit soms te hebben 0,5 punt – Andere ambtenaren tonen dit soms te hebben 1 punt – Schepen van Jeugd toont dit soms te hebben 1 punt – Schepencollege toont dit af en toe te hebben 1 punt – Schepencollege toont dit geregeld 2 punten • Biedt wederzijds begrip JR→ Gemeente X ….. 1 punt Gemeente → JR X …. 1 punt Gemeente ↔ JR X …. 1 punt X …. 1 punt X …. 1 punt
  • Uw score?
  • Wie is de jeugdraad?
  • •Binnenhalen •Begeleiden •Belonen •Behouden •Beëindigen
  • Dynamiek in de jeugdraad Beleid Groep Extern
  • Beleid GroepExtern
  • Beleid • Prioriteiten • Talent • Informatie • Argumenten • Draagvlak • Constructief
  • Groep • Vergadercultuur • Samen • Locatie • Sfeer • Kansen
  • Extern • Communicatie • Imago • Logo • Ongeorganiseerde jongeren
  • JR ondersteunen Jeugdraad = vrijwilligers = jongeren = dynamiek die lijkt op jeugdwerk ?
  • Eigenheid • afhankelijk van personen en trekkersfiguren • afhankelijk van betrokkenheid en engagement • fluctueus: continuïteit is geen zekerheid • wisselende agenda • flexibiliteit • wisselende draagkracht • ruimte voor experiment • ruimte voor fouten • ruimte om opnieuw het warm water uit te vinden • niet noodzakelijk efficiënt, zeer procesgericht • …
  • Kernvraag?
  • Wat heeft de JR nodig? Wat heeft de JD nodig? Wat heeft de gemeente nodig?
  • 3 vragen 1 antwoord Doel = Participatie klimaat verbeteren
  • Voorbeelden