MakkelijkLezenPlein deel 2 Theek 5

1,939 views

Published on

MakkelijkLezenPlein deel 2
Marloes Deijl
Coördinator Kennisteam Jeugd
Basisbibliotheek Theek 5
Nav bezoek vakgroep Jeugdbibliothecarissen VVBAD

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De volgende materialen moeten op het makkelijk lezen plein te vinden zijn: Boeken(lees- en informatieve boeken), tijdschriften, audiovisueel materiaal zoals luisterboeken en verfilmde boeken op dvd’s, speelleermaterialen, foldermateriaal voor ouders en leerkrachten en aankondigingen van activiteiten die georganiseerd gaan worden. Elk gemeente beschikt binnenkort tevens over een daisy-rom kennismakingspakket. Een daisy-speler met af te spelen daisy-roms biedt meer mogelijkheden dan een cd-speler met een luisterboek. Een daisy-rom kan namelijk op eigen tempo afgespeeld worden. De volwassen en jeugd daisyrom pakketten worden bij Theek 5 ontzettend goed uitgeleend. Wanneer de daisyspeler geschikt is voor de lener, dan verwijzen wij door naar Loket Aangepast lezen. Het blijft voor ons een kennismakingspakket.
 • Niet te veel tegelijk aanbieden, maar wel gevarieerd. Dus steeds bijvullen uit de gewone omgewerkte collectie. Aan het einde van het jaar bekijken hoe vaak het materiaal is uitgeleend. Regelmatig afschrijven als blijkt dat een boek toch niet wordt uitgeleend of weer omwerken naar de gewone collectie. Een groot aantal materialen moeten uit de eigen collectie gehaald worden.
 • Claroread is een programma dat voorleest vanuit onder meer Word, websites, Windows en e-mailberichten. Claroread leest voor met natuurlijke stem in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Er is een scanfunctie, waarmee teksten gescand en voorgelezen kunnen worden. De aanschaf van het voorleesprogramma Claroread is nu ook aftrekbaar. Dit heeft de belastingdienst in mei 2008 bevestigd aan Opdidakt Supplies, leverancier van ondersteunende apparatuur en software bij dyslexie. Een leeslineaal vergroot variërend van 1.5 tot 2.2 maal de regel waarop de lineaal wordt gelegd. Kurzweil 3000 Kurzweil 3000 is een computerprogramma dat ondersteunt bij het lezen, schrijven en studeren. Het programma leest teksten voor en bevat veel mogelijkheden en hulpmiddelen, zoals woordenboeken, woordvoorspelling, een gesproken spellingscontrole en een synoniemenboek. Het softwarepakket kan zowel thuis als op school worden gebruikt, als ondersteuning bij de studie en het maken van toetsen. De vele mogelijkheden maken het programma wel prijzig. Lees meer over Kurzweil 3000 bij ICT-Hulpmiddelen bij lezen .   Readingpen De ReadingPen is een compacte leespen die hardop spreekt, spelt, verklaart, vertaalt en woorden onthoudt. De ReadingPen is speciaal ontwikkeld voor mensen met dyslexie. Het is een kleine handscanner in het formaat van een grote markeerstift, met ingebouwde woordherkenning (OCR) en een spraakfunctie. De gescande woorden worden vergroot in het leesvenster weergegeven. De ReadingPen bevat drie volledige woordenboeken: het van Dale Groot Woordenboek van het Hedendaags Nederlands, Engels-Nederlands vertalend en Nederlands-Engels vertalend. De Readingpen is in verschillende uitvoeringen te verkrijgen met ieder zijn eigen (extra) functionaliteiten. Het scannen van woorden of korte zinnen vereist vaardigheid die even geoefend moet worden.
 • Het is ontzettend belangrijk om het MLP goed bekend te maken bij de doelgroep. Dit hebben wij gedaan door een groot netwerk op te bouwen. Elke Basisschool heeft een Remedial Teacher en/of Intern Begeleider. Zij houden zich bezig met moeilijk lezende kinderen. Per gemeente bestaat een netwerk met RT-ers en IB-ers waar je mee van gedachten en ideeën kan wisselen. In onze gemeenten waren ze zeer enthousiast en te spreken over het MLP en hebben het gepromoot naar de doelgroep. Tevens zijn zij bereid om mee te denken en helpen voor het organiseren van activiteiten rondom dit plein. Daarnaast is Stichting Balans een ideale partner binnen dit verhaal. Dit is een ouderorganisatie voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen. Hun doelstellingen zijn informatie geven en verspreiden, belangenbehartiging en bevorderen van onderling contact en support d.m.v. lezingen op scholen en instellingen en het organiseren van inloopochtenden en thema-avonden. Hierbij kunnen wij veel voor elkaar betekenen. Theek 5 zal activiteiten, i.s.m. Balans organiseren voor onze gezamenlijke doelgroep. Ook Stichting Mee en Logopedisten of orthopedagogen moeten geïnformeerd worden. We bedienen dezelfde doelgroep, dus informeer elkaar. De instanties kunnen hun informatie kwijt op het Makkelijk Lezen Plein.
 • Het MLP biedt veel mogelijkheden tot het houden van informatieavonden, groepsbezoeken, informatiemarkten, voorleesbijeenkomsten, schoolopdrachten, een kinderpanel, een inloopspreekuur en overige activiteiten in samenwerking met onderwijsbegeleidingsdiensten, remedial teachers, intern begeleiders, Stichting Balans en overige organisaties die zich bezig houden met de doelgroep moeilijk lezende kinderen. Lexima
 • Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen t/m groep 8 Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat: het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt. de woordenschat uitgebreid wordt. het kind zich leert verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties. het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn. Vraag advies aan de informatiemedewerker voor titels van goede voorleesboeken of kijk op het Makkelijk Lezen Plein bij de voorleesboeken. Tip 2: Samen lezen De ouder leest het begin van een boek, totdat het kind goed in het verhaal zit en nieuwsgierig is naar de afloop. Doordat de structuur van het verhaal het kind dan duidelijk is, zal het meestal in staat zijn het boek zelf uit te lezen. Kies hiervoor uitsluitend boeken die het kind leuk vindt. Vindt het kind het boek bij nader inzien toch niet leuk, dan niet verder lezen, maar een ander boek kiezen. Op het Makkelijk Lezen Plein staan boeken die voor dat doel geschikt zijn Tip 3: Thuis een leessfeer creëren Hoe doe je dat? Lezen in aanwezigheid van het kind Kinderen meenemen naar de bibliotheek Reageren op wat je leest. Laten zien dat lezen iets met je doet en dat je dat leuk vindt. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten of tijdschriften zijn hiervoor geschikt. Voorlezen Tip 4: Abonnement nemen op een populair jeugdtijdschrift, Hierbij valt te denken aan:  Donald Duck: goede letter, weinig tekst, korte verhalen en leuk Penny: voor paardengekke meisjes Tina: voor meisjes Girlz: voor meisjes Zo zit dat: voor kinderen die alles willen weten National Geografic Junior: voor kinderen die alles willen weten over direen en de natuur Op het Makkelijk Lezen Plein kun je deze tijdschriften lenen. Tip 5: Series lezen Het kind proberen te interesseren voor een boek uit een serie. Als het kind het boek leuk vindt, wil het ook andere delen uit de serie lezen. Series die in aanmerking komen:  Stoute Hendrik Series van uitgeverij Kluitman, zoals: Wilde Mathilde Snelle Jelle Romana en Ragebol Kameleon De bende van de Korenwolf Meester Jaap Dolfje Weerwolfje Op het Makkelijk Lezen Plein vindt u meer series die makkelijk te lezen zijn. Tip 6: Dagelijks 10 minuten samen lezen oefenen Volg hierbij de volgende methode:  Neem een boek dat een paar AVI-niveaus hoger is dan het kind normaal leest. Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf mee. Begin met een bladzijde tekst. De lengte van het voor te lezen stuk aanpassen aan de praktijk. Gaat het niet goed: een korter stuk nemen. Daarna leest het kind zelf de tekst voor. Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het woord voor. Het woord wordt dan niet fout ingeslepen. Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen. Extra oefenen met uw kind Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om een minimaal technisch leesniveau te bereiken waar ze verder mee kunnen komen in het onderwijs. Dat betekent dus veel en vaak oefenen met lezen. U kunt uw kind daarbij helpen door veel voor te lezen en samen te lezen. Effectieve hulp (groep 3) Hulp van ouders is het meest effectief als: u regelmatig extra oefent met uw kind. Liever vier keer in de week 10 à 15 minuten met volle aandacht lezen, dan één keer per week een uur om snel het boek uit te lezen de extra hulp altijd op een leuke en ontspannen manier gebeurt, zodat het kind gemotiveerd blijft. het kind zelf meedenkt over de extra oefeningen. Bijvoorbeeld door samen naar de bibliotheek te gaan om nieuwe boeken uit te kiezen er voldoende afwisseling is in de oefeningen, bijvoorbeeld door af en toe stripboeken, dichtbundels, korte verhalen en informatieve boeken te kiezen. Omgaan met leesfouten (groep 3) Geadviseerd wordt om leesfouten niet voordurend te corrigeren, omdat een kind daardoor ontmoedigd kan raken. Dit komt neer op eerst even wachten (ongeveer 5 seconden), als een kind bij een woord aarzelt. Komt het kind er niet uit, dan zegt u het woord voor en herhaalt u samen het woord of de zin nog een keer hardop. Als een kind een woord of zin fout leest, wacht u tot het einde van de zin en geeft dan een aanwijzing door te zeggen: "Kijk nog eens naar dit woord". Vervolgens wacht u weer even. Komt het kind er niet uit, dan leest u het woord of de zin weer voor en herhaalt u dit samen nog een keer hardop. Complimenten mogen niet uitblijven! Het komt er op neer dat u probeert bij het samen lezen leesfouten te corrigeren. Verder kunt u in overleg met de leerkracht, remedial teacher of leesspecialist, thuis ook andere oefeningen doen.
 • Boeken op avi-1 of 2-niveau zijn vaak moeilijk te lezen, doordat ze in een soort telegramstijl zijn geschreven. Door de veelvuldige korte woordjes, bieden ze een kind vaak weinig houvast. Boeken op avi-3 niveau of hoger bieden ook interessantere verhalen en de context geef meer houvast bij het lezen van moeilijker woorden. Bij deze methode gaat erom dat het kind vloeiend leest. Het kind hoeft niet snel te lezen, als het maar op toon leest en als de zinnen maar vloeiend gelezen worden. Kies een stuk tekst . Begin met een halve bladzijde en bekijk hoe dit werkt. Gaat het lezen van het kind moeilijk, neem dan een korter stukje, gaat het goed lees dan een langer stuk.
 • www.aangepast-lezen.nl Iedereen die moeite heeft met het lezen of hanteren van boeken kan zich laten inschrijven bij het centrale loket van de voorziening voor mensen met een leeshandicap, dat in samenwerking met het openbare bibliotheekwerk eind 2006 is opgericht. Het telefoonnummer is (vanaf begin 2007) 070 - 3381 500. Dus niet alleen blinden en slechtzienden, ook anderszins gehandicapten, bijvoorbeeld reuma-, ms-, afasiepatiënten, mensen met een motorische handicap, spastici en dyslectici zijn welkom. Ook mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis en door wat voor oorzaak dan ook tijdelijk geen gewone boeken meer kunnen lezen. U kunt ook informatie krijgen en kennis maken met het aangepaste materiaal in uw openbare bibliotheek. Kortom, iedereen met een leeshandicap kan boeken lenen bij het loket aangepast lezen. Wie twijfelt of men tot de doelgroep behoort, kan vanaf begin 2007 contact opnemen met telefoonnummer 070 - 3381 500. www.makkelijklezenplein.nl Bij uw Theek 5-bibliotheek is een Makkelijk Lezen Plein te vinden voor kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar. Op www.makkelijklezenplein.nl vindt u veel tips en handig materiaal voor ouders en leerkrachten van kinderen die moeite hebben met lezen, maar ook voor de kinderen zelf. www.nvbs.nl De nvbs is een belangenorganisatie waarin visueel gehandicapten zich zélf inzetten voor verbetering van de positie en integratie van mensen die niet of slecht zien in de samenleving. http://www.onderwijsenhandicap.nl/ of http://www.onderwijsenhandicap.nl/index.cfm?pid=20 Alle informatie over naar school gaan en studeren mét een zichtbare of onzichtbare (dus ook dyslexie) beperking, handicap of chronische ziekte (van basisonderwijs tot en met universiteit). www.stichtingmakkelijklezen.nl Stichting Makkelijk Lezen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen met leesproblemen. http://toegankelijkheid.startpagina.nl/ Algemene startpagina met links naar websites van belangenverenigingen en naar websites over wetgeving. www.fodok.nl fodok is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen. Ze is opgericht om de belangen van dove kinderen en hun ouders te behartigen. Dat betekent dat fodok zowel (onafhankelijke) informatie verschaft als (politiek) belangen behartigt op vele fronten. fodok geeft verschillende boekjes en brochures uit voor ouders, pleegouders en andere verzorgers van dove kinderen. www.leeshandicaps.nl Deze website is de landelijke vraagbaak op het domein van leeshandicaps. De kennis en informatie is zowel in digitale als in aangepaste leesvorm (op aanvraag) beschikbaar. Dit Kennis- en Informatiecentrum Leeshandicaps ontsluit relevante gegevens over de doelgroep zelf, maar treedt ook op als intermediair voor mensen die beroepsmatig of vanuit persoonlijke motieven kennis en informatie behoeven. De website is toegankelijk voor mensen met een leeshandicap door speciale aanpassingen. http://www.leesplein.nl Alles over boeken en lezen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Op http://leesplein.bibliotheek.nl/6LLvolg.html?http://leesplein.bibliotheek.nl/includes/onderwerpen_ll.php?forward=1&id=68 staat informatie over makkelijk lezen. Belangenorganisaties: Balans, landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen. Postbus 93, 3720 AB Bilthoven. Website: www.balansdigitaal.nl Advies- en informatielijn: 030 – 225 50 51. Voor informatie over scholen en dyslexie kunt u bellen met het Steunpunt Dyslexie: 030 – 225 50 52. In beide gevallen bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9.30 – 13.00 uur en donderdagavond van 18.00 – 20.00 uur. Balans geeft ook een blad uit met informatie over leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen: Balans Belang. Nederlandse vereniging voor dyslexie Woortblind, vereniging voor en door mensen met dyslexie. De Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht. Dyslexielijn: 0900 – 6662666 (op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur). E-mail: [email_address] Website: www.woortblind.nl Woortblind geeft vier keer per jaar het blad ‘Woortblind’ uit. Handicap en studie, expertisecentrum voor studenten met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of dyslexie.   Tel. 030 – 275 33 00. E-mail: [email_address] . Site : www.handicap-studie.nl . Handicap en Studie geeft vier keer per jaar het blad Binding uit, dat gratis is voor studenten. In Binding is altijd de rubriek ‘dyslexie-expertise’ opgenomen.   De Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken is één van de instellingen die is aangesloten bij de Anders Lezen Bibliotheken en verzorgt onder andere ingesproken leer- en studieboeken voor leerlingen met dyslexie in het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs.   Een abonnement kost € 90 per jaar en geeft tevens toegang tot alle faciliteiten van Anderslezen.nl. De ingesproken tekst van de boeken wordt op cd-roms gezet die kunnen worden afgespeeld op een speciale Daisy-speler. Voor gebruikers van studie- en vaklectuur in het regulier onderwijs worden de Daisy-spelers vergoed op grond van de Wet REA.   Dit moet worden geregeld via het plaatselijke UWV-kantoor.
 • Het is trouwens de bedoeling dat er na een half jaar geëvalueerd zal worden. We denken dat de start niet perfect zal zijn, maar de ervaring wijst dit uit en we zullen de komende jaren nodig hebben om het product als maar te verbeteren. Uitleningen bijna verdubbeld, Lezingen uitverkocht, Netwerkimpuls, Enthousiaste ouders en leerkrachten, Maar vóóral de kinderen die weer plezier in lezen krijgen!
 • MakkelijkLezenPlein deel 2 Theek 5

  1. 9. Plaatsing MLP-boeken <ul><li>Zo veel mogelijk in MLP-kast </li></ul><ul><li>- Plein 1000 </li></ul><ul><li>- Plek 250 </li></ul><ul><li>- Punt 125 </li></ul><ul><li>Overige boeken in reguliere kast </li></ul><ul><li>MLP-kast aanvullen waar nodig met </li></ul><ul><li>materialen uit de reguliere kasten </li></ul><ul><li>Sowieso alle nieuwe boeken in MLP-kast </li></ul>
  2. 10. Plaatsing op Thema/Genre <ul><li>Liefde </li></ul><ul><li>Spannend </li></ul><ul><li>Fantasie </li></ul><ul><li>Vriendschap </li></ul><ul><li>Dieren </li></ul><ul><li>Vroeger </li></ul><ul><li>Sport </li></ul><ul><li>School </li></ul><ul><li>Natuur </li></ul><ul><li>Weet je dat? </li></ul>Sluit goed aan op de beleving (bavi-lezen)
  3. 11. Collectie <ul><li>Boeken (lees- en informatieve boeken) </li></ul><ul><li>Tijdschriften (Wakou en Donald Duck zeer geschikt!) </li></ul><ul><li>Audiovisueel materiaal (luisterboeken, dvd’s) </li></ul><ul><li>Speelleermaterialen </li></ul><ul><li>Foldermateriaal ouders/opvoeders/ </li></ul><ul><li>leerkrachten </li></ul><ul><li>Aankondiging activiteiten </li></ul><ul><li>Daisy-rom pakket </li></ul>
  4. 12. Presentatie collectie <ul><li>Frontaal presenteren op stahoogte. </li></ul><ul><li>Moet er leuk uitzien en in het oogspringend. </li></ul><ul><li>Overzichtelijk. </li></ul><ul><li>Niet te veel tegelijk aanbieden, maar wel gevarieerd. </li></ul><ul><li>Regelmatig afschrijven of omwerken naar de gewone collectie. </li></ul><ul><li>Een groot aantal materialen moeten uit de eigen collectie gehaald worden. </li></ul>
  5. 13. Criteria boeken <ul><li>Voorkant boek moet er leuk en sprekend uitzien. </li></ul><ul><li>Woordgebruik </li></ul><ul><li>Vrij nieuw </li></ul><ul><li>Pakkende illustraties </li></ul><ul><li>Bladspiegel; dus veel wit tussen de tekst </li></ul><ul><li>Series die prettig lezen </li></ul><ul><li>Geronimo Stilton, Stoute Hendrik, Koen Kampioen, Lizzy Mcquire, Mijn eerste boek over…. </li></ul>
  6. 14. Hulpmiddelen <ul><li>Lexima en Didicom </li></ul><ul><li>Daisyspeler </li></ul><ul><li>Claroreader </li></ul><ul><li>Leeslineaal </li></ul><ul><li>Kurzweil 3000 </li></ul><ul><li>ReadingPen </li></ul>
  7. 15. Netwerk <ul><li>Remedial Teachers / Intern Begeleiders </li></ul><ul><li>Presentatie netwerkoverleg </li></ul><ul><li>Basisscholen </li></ul><ul><li>Doelgroep (kinderen en ouders) </li></ul><ul><li>Stichting Balans </li></ul><ul><li>Logopodisten/Orthopedagogen </li></ul>
  8. 16. Activiteiten <ul><li>Lezingen </li></ul><ul><li>Groepsbezoeken </li></ul><ul><li>Informatiemarkt </li></ul><ul><li>Bijeenkomsten </li></ul><ul><li>Schoolopdrachten / lessen </li></ul>
  9. 17. Tips ouders <ul><li>Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen t/m </li></ul><ul><li> groep 8 </li></ul><ul><li>Tip 2: Samen lezen </li></ul><ul><li>Tip 3: Thuis een leessfeer creëren </li></ul><ul><li>Tip 4: Abonnement nemen op een populair jeugdtijdschrift </li></ul><ul><li>Tip 5: Series lezen </li></ul><ul><li>Tip 6: Dagelijks 10 minuten samen lezen oefenen </li></ul>
  10. 18. Belangrijkste advies <ul><li>Plezier in Lezen! </li></ul><ul><li>Dus laat het kind zelf een boek uitkiezen dat hij of zij leuk vindt. </li></ul>
  11. 19. Websites <ul><li>www.aangepast-lezen.nl </li></ul><ul><li>www.makkelijklezenplein.nl </li></ul><ul><li>www.nvbs.nl </li></ul><ul><li>www.stichtingmakkelijklezen.nl </li></ul><ul><li>www.fodok.nl </li></ul><ul><li>www.leeshandicaps.nl </li></ul><ul><li>www.leesplein.nl </li></ul><ul><li>www.balansdigitaal.nl </li></ul><ul><li>www.woortblind.nl </li></ul><ul><li>www.handicap-studie.nl </li></ul><ul><li>www.fnb.nl </li></ul>
  12. 20. Evaluatie <ul><li>Uitleningen bijna verdubbeld </li></ul><ul><li>Lezingen uitverkocht </li></ul><ul><li>Netwerkimpuls </li></ul><ul><li>Enthousiaste ouders en leerkrachten </li></ul><ul><li>Maar vóóral de kinderen die weer plezier in lezen krijgen! </li></ul>
  13. 21. Makkelijk Lezen Luisteren Theek5 Lezen Beleven Internetten Genieten Informatie

  ×