Maes

1,898
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,898
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maes

 1. 1. Auteursrecht en beheersvennootschappen in België 14/03/2008 Presentatie VVBAD
 2. 2. Inhoud <ul><li>Auteursrechten en naburige rechten </li></ul><ul><li>Beheersvennootschappen </li></ul><ul><li>Auvibel </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 3. 3. <ul><li>Auteursrechten en naburige rechten </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 4. 4. Een beetje geschiedenis <ul><li>1886: Conventie van Bern, eerste auteurswet in België </li></ul><ul><li>30 juni 1994: wet over auteursrechten en naburige rechten </li></ul><ul><li>1995- nu: KB’s ter uitvoering van de wet </li></ul><ul><li>27 mei 2005: nieuwe versie auteurswet volgens Europese richtlijn van 2001 « informatiemaatschappij » (harmonisatie) </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 5. 5. Intellectuele eigendom <ul><li>Twee categorieën van IE: </li></ul><ul><li>Industriële eigendom (industriële ontwerpen, brevetten, merken, kwekersrecht…) </li></ul><ul><li>Auteursrecht en naburige rechten (literaire en artistieke werken : film, muziek, poëzie, schilderijen, fotografie, boeken,sculpturen,…) </li></ul><ul><li>Essentieel verschil : geen enkele administratieve formaliteit te vervullen om auteursrecht te verkrijgen </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 6. 6. Wat zijn auteursrechten ? <ul><li>=  bescherming van werken van letterkunde en kunst </li></ul><ul><li>Voorwaarde: creatie, gematerialiseerd en origineel (weerspiegelt de persoonlijkheid van de auteur) </li></ul><ul><li>Wat niet ? Bv. ideeën, geautomatiseerde werken, officiële akten van de overheid </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 7. 7. Wat zijn naburige rechten ? <ul><li>V ertolkingen of uitvoeringen van «  letterkundige of kunstwerken  », maar ook opvoeringen van circus- en variété-artiesten , fonogrammen, eerste vastleggingen van films , uitzendingen, databanken </li></ul><ul><li>Wat niet ? Bv. kosteloze privé-uitvoering in familiekring </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 8. 8. Auteursrecht ↔ Naburige rechten <ul><li>Auteursrecht : natuurlijk persoon die het werk creëert </li></ul><ul><li>Naburige rechten : </li></ul><ul><ul><li>uitvoerende kunstenaars </li></ul></ul><ul><ul><li>producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films </li></ul></ul><ul><ul><li>omroeporganisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>producenten van databanken </li></ul></ul><ul><li>Deze 2 begrippen zijn cumuleerbaar . </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 9. 9. Wat zijn morele rechten ? <ul><li>Recht op vaderschap en recht op integriteit m .b. t werken en uitvoeringen </li></ul><ul><li>Recht om werk al dan niet bekend te maken </li></ul><ul><li>Onoverdraagbaar </li></ul><ul><li>Enkel voor auteurs en uitvoerende kunstenaars; niet voor producenten of omroeporganisaties </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 10. 10. Wat zijn vermogensrechten ? <ul><li>Meestal exclusief recht : recht om de exploitatie van de werken en de prestaties toe te staan of te verbieden </li></ul><ul><li>Exploitatie = reproductie, distributie, verhuring, uitlening, adaptatie, vertaling, mededeling aan het publiek ,… </li></ul><ul><li>Voor auteurs en naburige rechthebbenden </li></ul><ul><li>Tot 70 jaar na het overlijden van de auteur ; 50 jaar na de datum van de prestatie voor uitvoerende kunstenaars,… </li></ul><ul><li>In bepaalde gevallen overdraagbaar </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 11. 11. Er zijn uitzonderingen… <ul><li>Uitzonderingen die de auteur verhinderen om zich te verzetten tegen de vervulling van bepaalde handelingen bv: citaat, karikatuur, parodie, kosteloze uitvoering publiek examen, kosteloze privé-mededeling in familiekring,… </li></ul><ul><li>Bewaring artistiek patrimonium Koninklijk Cinematheek </li></ul><ul><li>Wettelijke licenties </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 12. 12. Wettelijke licenties <ul><li>Recht op vergoeding als tegenprestatie voor de exp l oitatie van hun werk </li></ul><ul><li>Geen enkele voorafgaandelijke toestemming van de auteur nodig, </li></ul><ul><li>Maar wel de verplichting om de vergoeding te betalen </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 13. 13. Wettelijke licenties <ul><li>Reproductie voor eigen gebruik van geluids- of audiovisuele werken (thuiskopievergoeding) </li></ul><ul><li>O penbare uitlening van werken en prestaties ( leenrechtvergoeding ) </li></ul><ul><li>Reproductie voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek van werken op papier of soortgelijke drager (reprografievergoeding) </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 14. 14. Wettelijke licenties <ul><li>U itzending en mededeling op een openbare plaats van prestaties van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films (billijke vergoeding) </li></ul><ul><li>Openbare verkoop van werken van beeldende kunst (volgrecht) </li></ul><ul><li>Reproductie en mededeling binnen gesloten netwerken voor onderwijs /wetenschappelijk onderzoek (= digitale onderwijsuitzondering) </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 15. 15. <ul><li>Beheersvennootschappen </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 16. 16. Beheersvennootschappen <ul><li>In de praktijk onmogelijk om een directe contractuele relatie te organiseren tussen de rechthebbende en de exploitant : radio-uitzending, de openbare uitvoering van muzikale werken, de doorgifte via de kabel van werken, de thuiskopie, de reprografie en de openbare uitlening </li></ul><ul><li>Bij gebrek aan een collectief beheer zouden de meeste rechthebbenden niet worden vergoed in ruil voor de exploitatie van hun werken en prestaties </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 17. 17. Beheersvennootschappen <ul><li>“ Koepel”beheersvennootschap : Auvibel en Reprobel = wettelijke opdracht </li></ul><ul><li>Andere beheersvennootschappen: Assucopie, KVBKB, Scam, Sacd, Sofam, Sabam, Jam, Vewa, Uradex, Simim, Imagia, Procibel, Bavp, Repro PP, Repropress, Reprocopy, Copiebel, Ruit, Copiepresse, … = verzameling van zeer kleine tot zeer grote bedrijven </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 18. 18. Wie int wat? <ul><li>Auvibel: thuiskopie </li></ul><ul><li>Reprobel: reprografie en leenrecht </li></ul><ul><li>Uradex en Simim (via Honebel & Outsourcing Partners): billijke vergoeding </li></ul><ul><li>Andere auteursrechtenverenigingen: inning van andere rechten </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 19. 19. <ul><li>Auvibel </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 20. 20. Wat is Auvibel? <ul><li>Auvibel is een beheersvennootschap (bcvba) </li></ul><ul><li>Auvibel wordt gecontroleerd door de FOD Economie : </li></ul><ul><ul><li>Controledienst van de beheermaatschappijen voor auteursrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Mevr. D’Haeseleer </li></ul></ul><ul><ul><li>WTC III </li></ul></ul><ul><ul><li>Simon Bolivarlaan 30 </li></ul></ul><ul><ul><li>1000 Brussel http://mineco.fgov.be </li></ul></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 21. 21. Maatschappelijk doel Auvibel <ul><li>Beheer van thuiskopierechten en openbaar uitleenrechten van geluids- en audiovisuele werken = gecentraliseerde inning en verdeling </li></ul><ul><li>Eensgezindheid en solidariteit handhaven en bevorderen tussen auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars </li></ul><ul><li>Studies en onderzoeken uitvoeren </li></ul><ul><li>Verdediging en vertegenwoordiging van de Auvibel leden op alle niveaus </li></ul><ul><li>In rechte optreden voor de verdediging van de belangen van haar leden </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 22. 22. Algemene Vergadering <ul><li>De AV is het hoogste orgaan en bestaat uit 10 leden beheersvennootschappen </li></ul><ul><li>Deze zijn: </li></ul><ul><ul><li>Bavp 5. Sacd 9. Procibel </li></ul></ul><ul><ul><li>Imagia 6. Scam 10. Uradex </li></ul></ul><ul><ul><li>Jam/Saj 7. Simim </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabam 8. Sofam </li></ul></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 23. 23. Raad van Bestuur <ul><li>De bestuurders zijn: </li></ul><ul><ul><li>Bavp 5. Sacd </li></ul></ul><ul><ul><li>Procibel 6. Scam </li></ul></ul><ul><ul><li>Simim 7. Sofam </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabam 8. Uradex </li></ul></ul><ul><li>Mandaat van 2 jaar </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 24. 24. Colleges <ul><li>Collegeleden: enkel beheersvennootschappen die één van de 3 categorieën van rechthebbenden vertegenwoordigt voor elke categorie van werken (nu: enkel geluid en AV) </li></ul><ul><li>6 colleges : 2 voor auteurs/componisten, 2 voor producenten en 2 uitvoerende kunstenaars </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 25. 25. Inning <ul><li>Inning bij fabrikanten, invoerders of intra-EU verkrijgers </li></ul><ul><li>Op blanco dragers die kunnen gebruikt worden voor het kopiëren van geluids-en audiovisuele werken (bv. Blanco CD’s en DVD’s). </li></ul><ul><li>Op apparaten die kunnen gebruikt worden voor het kopiëren van geluids-en audiovisuele werken (bv. DVD recorders) </li></ul><ul><li>Wanneer deze dragers en toestellen in de handel worden gebracht op de Belgische markt. </li></ul><ul><li>Enkel voor de thuiskopie </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 26. 26. Vastleggen tarieven <ul><li>Adviescomissie thuiskopie : vastgelegd door de wet </li></ul><ul><li>Voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Minister </li></ul><ul><li>Leden : vertegenwoordigers van rechthebbenden, fabrikanten, verdelers, consumenten </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 27. 27. Verdeling 14/03/2008 Presentatie VVBAD Vergoeding Artikel 55 Geluidswerken Audiovisuele werken CD R Data DVD R College Auteurs College Uitv. kunst College Producent College Producent College Uitv. kunst College Auteurs
 28. 28. Verdeling <ul><li>Van inning tot verdeling = bijna 2 jaar </li></ul><ul><ul><li>Boekjaar : 1/1 – 31/12 </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedkeuring AV juni </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdeelsleutel geluid / AV via studie </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedkeuring verdeelreglementen per college </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdeling binnen de 6 colleges </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdeling rechthebbenden </li></ul></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 29. 29. Het Auvibel team <ul><li>Algemeen Directeur: François Stroobant     </li></ul><ul><li>Directieassistente/ verantw. verdeling : Annemie Maes     </li></ul><ul><li>Commerciële verantwoordelijke : Charles Vermeir     </li></ul><ul><li>Boekhouding : Despina Konstantinidis     </li></ul><ul><li>Inningen: Richard Steegmans, Diane Huysmans,  Rebecca Bouvier,  Guy Turmes ,  Kurt Stas </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 30. 30. Het Auvibel team <ul><li>Kostenpercentage: 5,85% </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 31. 31. Meer informatie <ul><li>www.auvibel.be </li></ul><ul><li>www.reprobel.be </li></ul><ul><li>www.bvergoed.be </li></ul><ul><li>http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/author_law_nl.htm </li></ul><ul><li>www.wipo.int </li></ul><ul><li>www.gesac.org </li></ul><ul><li>www.ifrro.org </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 32. 32. Vragen ? <ul><li>Dank u voor uw aandacht </li></ul><ul><li>Aan u het woord… </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×