Gebruikersonderzoek met focusgroepen (Steven Wellens)

1,317 views

Published on

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
321
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Makkelijker gezegd dan gedaan, een valkuil waar veel onderzoekers in trappen, velen beïnvloeden het gesprek toch – opletten voor suggestieve vragen, sluipen sneller binnen dan je denkt

  Zorgen dat de groep blijft ‘leven’ - dynamiek behouden
 • Er zijn geen regels voor de steekproefgrootte!
  Theoretische saturatie: onvoorspelbaar
  Geen statistische representativiteit; geen power
  Haalbaarheid: alles moet gecodeerd en geanalyseerd worden

  Diepte homogeen: 2 tot 4
  Breedte heterogeniteit: 5/6 tot 8

  De omvang van de focusgroep moet voldoende groot zijn om voldoende meningen te horen, maar
  klein genoeg om de groep in de hand te houden. Bloor e.a. (2001) stellen dat het optimaal aantal
  deelnemers zes à acht is.
  Indien er experts (vb. Opleidingscoördinatoren, departementshoofden, enz.) worden uitgenodigd voor een focusgroep is het beter een kleiner aantal te selecteren (vier à zes). Ze hebben vaak een degelijk onderbouwde mening die ze willen meedelen.

  Vrijwilligheid?
  Een deelnemer die geen bijdrage levert in de discussie, levert ook geen informatie op en is dus een
  gemiste kans. Daarom is het belangrijk dat er wordt gewerkt met vrijwilligers of iemand aanspreken en
  vragen of die bereid is mee te werken.
  Realiteit is vaak anders:
  opdrachtgever levert de deelnemers aan
  hiërarchische organisaties,
  verborgen beloning, …
  onvoldoende deelnemers (trommel je vrienden op)
 • Scenario moet goed voorbereid zijn, maar tegelijk ook heel flexibel; om in te kunnen spelen op het natuurlijke verloop van de groepsgesprekken

  Een topiclijst is een lijst met onderwerpen en subonderwerpen op basis van de probleemstelling
  Een moderator met minder ervaring zal meer nood hebben aan een houvast in de vorm van uitgeschreven vragen, terwijl een beknopte topiclist voor een meer ervaren moderator kan volstaan

  Afsluitende vragen (advies of ideale situatie) en/of samenvatting door moderator
 • Dominantere persoonlijkheden dichter bij de gespreksleider

  Stillere deelnemers verder – makkelijk oogcontact – nonverbaal motiveren

  Deelnemers die elkaar kennen uit elkaar zetten

 • Computer mediated communication is een proces waarbij boodschappen elektronisch worden overgebracht van een afzender naar een of meerdere ontvangers, zowel op synchrone als asynchrone wijze (Opdenakker, 2006). In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van enkele online kwalitatieve methodes.
  De verschillende methoden kunnen worden ingedeeld op basis van tijd en type interactie. Bij chatinterviews en focusgroepen via chat of webcam zijn de respondent(en) en interviewer op hetzelfde ogenblik online. Dit zijn synchrone methodes. Bij asynchrone methodes, zoals het e-mail interview en een online discussie via een forum, moeten de deelnemer(s) en interviewer niet op hetzelfde moment online zijn. Zij kunnen informatie uitwisselen wanneer zij dit willen. De kwalitatieve online onderzoeksmethodes die momenteel het meest worden gebruikt in de onderzoekswereld zijn online interviews via chat en e-mail en virtuele focusgroepen via chat en fora.
  Sinds de opkomst van smartphones, bestaat nu ook de mogelijkheid om respondenten te bevragen via mobiele applicaties. Dit biedt interessante mogelijkheden voor het verkrijgen van rijke en erg persoonlijke data. Zo kunnen respondenten met hun smartphone gemakkelijk doorheen de dag deelnemen en foto’s delen om hun bijdrages te illustreren. Kwalitatief onderzoek via smartphones is dus een erg interessante nieuwe piste.
 • Gebruikersonderzoek met focusgroepen (Steven Wellens)

  1. 1. Studiedag VVBAD ‘Ken je klant’ 27 mei 2014 Steven Wellens – Karen Smet – Michelle Lenaerts Memori GEBRUIKERSONDERZOEK MET FOCUSGROEPEN 1
  2. 2. INHOUD • Wat is een focusgroep? • Rekening houden met … • Het belang van de moderator en de verschillende rollen • De focusgroep voorbereiden • Verschillende technieken • Verschillende types respondenten • Organisatie van een focusgroep • Enkele aandachtspunten • Aanvulling: online kwalitatief onderzoek
  3. 3. 3
  4. 4. • Is een gestructureerde discussie in een experimentele setting (mensen kennen elkaar niet noodzakelijk) • Is explorerend van aard (verkenning, uitdieping, oriëntering… van een topic), vertrekkende van een ‘open’ onderzoeksvraag (waarom?) • Verzamelt kwalitatieve data zoals opinies, gevoelens, ideeën, attitudes… • Focust voornamelijk op één topic (en enkele subtopics) • De onderzoeker is een goed getrainde moderator en observator FOCUSGROEPSGESPREK 4
  5. 5. • Kan gebruikt worden om interactie te observeren (groepsdynamiek) + deelnemers reageren op elkaars ideeën en maken associaties => daarmee stimuleer je creativiteit en diepgang • Is geconcentreerd op attitude, verwachtingen, ervaringen van respondenten (wat en hoe mensen denken over een topic) • Laat toe om te begrijpen waarom mensen iets doen • Relatief goedkope manier binnen kwalitatief onderzoek FOCUSGROEPSGESPREK 5
  6. 6. REKENING HOUDEN MET… Focusgroep Steekproef Organisatie Structurering en fasering Moderator (rollen en stijlen) Voorbereiding Groepstechnieken (incl. projectieve en associatieve technieken Respondenten (types en interactiepatronen) Aandachtspunten (do’s en dont’s)
  7. 7. DE MODERATOR • Héél belangrijke factor in het succes van een focusgroep • Bij kwalitatief onderzoek is de onderzoeker zelf het belangrijkste instrument voor het uitvoeren van een ‘goed’ onderzoek. • Enkele algemene aandachtspunten: − Neem voldoende tijd voor de introductie − Zorg voor een persoonlijk contact met de respondenten − Stel de respondenten gerust door het doel en het verloop van het gesprek uit te leggen en verzeker hen van het feit dat er geen foute antwoorden mogelijk zijn
  8. 8. DE MODERATOR − Motiveer de respondenten, maak hen duidelijk dat hun informatie van wezenlijk belang is − !! Draag kleding die voor iedereen aanvaardbaar is (de moderator lijkt qua kledij het best op de deelnemers  dezelfde sociale groep of klasse) − Gebruik de voornamen van de respondenten − Zorg voor een gezellige, comfortabele interviewruimte − Oogcontact en lichaamstaal (open versus gesloten houding) − Participerende houding, vanuit échte interesse: authenticiteit, geloofwaardigheid
  9. 9. DE MODERATOR: VERSCHILLENDE ROLLEN Moderator : centrale rol Facilitator Interviewer Leider Tijdsbewaker Psycholoog - therapeut
  10. 10. MODERATOR ALS ‘INTERVIEWER’ • Belangrijkste : dingen te weten komen van de deelnemers • Deelnemers stimuleren om te praten over de onderzoekstopics  vragen stellen • Maar : focusgroep = zware interviewtaak - intensief − Actief luisteren − Samenvatten − Doorvragen − …
  11. 11. MODERATOR ALS ‘FACILITATOR’ • Moderator mag een gesprek nooit ‘sturen’ of ‘controleren’ wel ‘faciliteren’ − Hij moet ervoor zorgen dat het gesprek aan de gang blijft en dat de deelnemers uitgenodigd worden om hun visie te geven − Zorgen voor diepte in het gesprek, verder gaan dan een oppervlakkig, alledaags praatje (cf. technieken) − Cf. “kameleon” : hij is er maar je ziet hem niet goed!
  12. 12. MODERATOR ALS ‘LEIDER’ • Maar moderator is natuurlijk wel de ‘leider’ van de groep − Gesprek inleiden − Gesprek faciliteren − Gesprek beëindigen • Maar dus niet meer dan dat … geen ‘leiding’ geven … maar deel van het geheel  cf. kameleon
  13. 13. MODERATOR ALS ‘PSYCHOLOOG’ • Groep juist kunnen inschatten • Non-verbaal gedrag ‘lezen’ en interpreteren  Enkel op die manier hou je respondenten betrokken bij het gesprek (tot het einde)
  14. 14. MODERATOR ALS ‘TIJDSBEWAKER’ • Tijdsverloop van het gesprek in het oog houden • Nooit van uitgaan dat een groep die intens aan het discussiëren is de tijd wel uit het oog zal verliezen • Als de moderator dat niet doet, kan het zijn dat de groep zelf voortijdig een einde aan het gesprek maakt, zonder dat de moderator in staat is het gesprek degelijk af te sluiten.
  15. 15. VOORBEREIDING • Aantal focusgroepen • Aantal deelnemers • Rekrutering van de deelnemers (belangrijk!)  welke rekruteringscriteria • Interviewleidraad/gids • Praktische organisatie (datum, timing, zaal, evt. incentive,…)  Onderzoeker alleen versus overleg meerdere onderzoekers/collega’s
  16. 16. VOORBEREIDING • Aantal focusgroepen (saturatieniveau) • Voldoende groepen wanneer voor onderzoeker saturatiepunt is bereikt en hij geen nieuwe informatie meer hoort => na 3de, 4de, 5de … groep • Aantal deelnemers (ideaal : 6 à 8 – maar rekening houden met ‘grote’ uitval – eigen aan focusgroepen – belang van elke deelnemer benadrukken van bij de rekrutering) • Een focusgroep staat of valt met een ‘goede’ rekrutering
  17. 17. VOORBEREIDING Groepssamenstelling • Homogeniteit: doel is hier om de variatie tussen de deelnemers zo sterk mogelijk te vermijden. Mensen worden geselecteerd voor de FGG omdat ze sterk op elkaar lijken => om reacties van specifieke groep scherp in beeld te krijgen • Voordeel: je kan bepaalde groep gedetailleerd gaan beschrijven • Bv: mannen die huwelijksbreuk achter de rug hebben en minstens één biologisch kind hebben en die beroepsactief zijn (daarmee wordt veel variatie uitgesloten) • Doel: zoeken naar gemeenschappelijkheden in hun situatie na de scheiding 17
  18. 18. VOORBEREIDING • Heterogeniteit: doel is hier om de variatie tussen de deelnemers wel mogelijk te maken. Bij voorkeur variatie wel beperken tot enkele groepen. • Je ziet en voelt de verhouding tussen deelnemers van verschillende groepen, bv. tussen leidinggevenden niveau 1 en medewerkers (cfr. relatietherapie): het relationele aspect is hier van groot belang. • Kan onderlinge positieve dynamiek tot stand brengen waardoor oplossingen naar boven komen, gedragen door alle ‘partijen’ (ownership). • Voorwaarde: organisatiecultuur moet een bepaald niveau bereikt hebben; men beseft dat er problemen zijn, maar beide groepen willen vanuit een zekere maturiteit en openheid de problemen bespreekbaar maken en samen naar oplossingen zoeken. Weet je via voorafgaande solo-interviews. 18
  19. 19. VOORBEREIDING • Meestal semi-gestructureerde vragenlijst • Uitgangspunt: het voeren van een discussie en het bekomen van rijke kwalitatieve gegevens • Verschillende soorten technieken: − Actieve technieken − Projectieve technieken
  20. 20. ACTIEVE TECHNIEKEN • Respondenten moeten eerst iets ‘actief’ doen voor de discussie op gang komt • Het resultaat van de actie vormt voor de moderator een uitgangspunt voor een verder gesprek over het thema of over een van de resultaten − Ofwel in groep − Ofwel individueel, dan pas in groep (voordeel: indien dominante of stille/timide respondenten)  ideale manier om stillere respondenten bij het groepsgesprek te betrekken
  21. 21. ACTIEVE TECHNIEKEN: VOORBEELDEN • Brainstorm: in groep spontane reacties/associaties − Flip-over alles ideeën – dieper ingaan op bepaalde items > trechter • Bijvoorbeeld: NMBS (merken of organisaties) maar ook heel algemeen bijvoorbeeld ‘televisie’ en dan verder uitdiepen • Conceptual mapping: de verschillende items worden gegroepeerd door respondenten − Bijvoorbeeld: nieuwe website stad Gent: https://www.youtube.com/watch?v=ZBsIogLIGFs • Foto’s sorteren – Fotosort: uit een stapel foto’s worden foto’s gekozen die voldoen aan bepaalde criteria – de discussie gaat vervolgens over waarom bepaalde foto’s gekozen werden − http://m.newsmonkey.be/article/12134
  22. 22. PROJECTIEVE TECHNIEKEN • Projectieve technieken worden gebruikt bij: − Terughoudendheid om correct te antwoorden of antwoord te geven − Taboeonderwerpen − Maar ook emotioneel niveau – dieper ‘graven’
  23. 23. PROJECTIEVE TECHNIEKEN: VOORBEELDEN • Collage: uit kranten of magazines wordt een collage gemaakt (foto’s uitkiezen kan in groep of individueel) • Personificaties of chinees portret − Als dit merk verandert in een auto, (bekend) persoon, … • Fantasieën en dagdromen: vb. planeet X (moeilijke techniek – sceptische respondenten)
  24. 24. TYPES VAN DEELNEMERS • Inschatten van de respondent • Maar verschillende respondenten, dus moeilijker dan slechts 1 respondent • Mortelmans (2007) onderscheidt vijf soorten participanten !! De moderator moet leren elk van de respondenten te herkennen, zodat hij gepast kan reageren om het verloop van het gesprek niet in gevaar te brengen.
  25. 25. TYPES VAN DEELNEMERS • Experten: meer ervaring met het onderwerp, en willen dat ook laten merken − Èchte experten versus respondenten die dènken dat ze expert zijn (dominant) − ‘X, jij hebt blijkbaar heel wat ervaring met dit onderwerp, nu zou ik graag horen wat de anderen over het onderwerp te zeggen hebben’ − Erkenning, maar anderen gelijkwaardige plaats geven − Plaats naast moderator – verbreking oogcontact – nonverbaal gedrag
  26. 26. TYPES VAN DEELNEMERS • Storende participanten: verstoren het groepsgebeuren − Uitlachen, kleineren, … van andere respondenten − Bedreiging kwaliteit gesprek − Kordaat optreden − Sfeer in de groep ernstig verstoord • Uitweidende respondenten: vertellen en blijven vertellen − Meestal vanuit een vorm van verplichting om te blijven praten − Bij stilte of pauze moderator ingrijpen en vraag opnieuw stellen aan de anderen om het gesprek terug in goede banen te leiden
  27. 27. TYPES VAN DEELNEMERS • Stille en verlegen deelnemers: zeggen weinig en praten stil. Het zijn mensen die eerst nadenken over hun standpunt en pas nadien spreken. Meestal wel interessante dingen te vertellen, verantwoordelijkheid van moderator om ook hun mening te vragen en hen aan te moedigen hun standpunt te vertellen • Onaandachtige deelnemers: geven soms de indruk stil en verlegen te zijn maar zijn eigenlijk onaandachtig. Ze antwoorden dikwijls naast de kwestie.
  28. 28. ORGANISATIE VAN EEN FOCUSGROEP • Rekrutering − Probleem van afhakers • Opname • Incentive – kleine attentie – onkosten • Catering • Naamkaartjes • Ruimte en de organisatie van de ruimte (ovaal – moderator en observator naast elkaar) • Verdeling van de taken (moderator – observator – notulist)
  29. 29. DE STRUCTUUR : AANDACHTSPUNTEN • De kennismaking − Communicatie (reden – methodiek – rolverdeling – spelregels) − Sfeer scheppen (ruimte – oefening vrije associatie – toestemming vragen) • LUISTEREN en vragen − Meer verduidelijking vragen − Ogen op je rug − Suggestieve en gesloten vragen versus open vragen − Durf interviewgids te verlaten − Non-verbale taal
  30. 30. DE STRUCTUUR : AANDACHTSPUNTEN • Slotoefening: ideale situatie – advies geven door deelnemers • Wees alert voor het ‘na-interview’: vaak ontspinnen er zich nog spontane gesprekken tussen respondenten of wordt er nog interessante info meegegeven na het afzetten van de recorder • Analyse!! = het werk voor de onderzoeker begint … − Ideale situatie: debrief moment − Vertikale analyse (info per respondent) − Horizontale analyse (info per onderwerp) − Samenvattend document − ++ overleg
  31. 31. One-to-one One-to-many Synchroon (respondent en interviewer op zelfde moment online) Chatinterview Focusgroep via chat Webcaminterview Focusgroep via webcam Asynchroon E-mail interview Online forum E-delphi/expert panel Synchroon + asynchroon Online forum + chat Market Research Online Communities (MROC) Forum + chat via mobiele applicatie ONLINE KWALITATIEF ONDERZOEK 31
  32. 32. • Kenmerken − Anonimiteit: afstand tussen onderzoeker en respondent • Voordeel: » respondenten kunnen openhartiger zijn » Ideaal om moeilijke onderwerpen te onderzoeken » Minder sociaal wenselijke antwoorden (dus eerlijker) » Respondenten die anders niet zouden meedoen aan onderzoek • Nadelen: » Nooit 100% zeker dat respondent die onderzoeker wil bevragen ook effectief de vragen beantwoordt ONLINE KWALITATIEF ONDERZOEK 32
  33. 33. • Kenmerken − Onafhankelijkheid van plaats • Voordelen: » Respondenten wereldwijd bevragen » Toegang tot doelgroepen die via traditionele methoden moeilijk bereikbaar zijn (mensen met beperking of ernstige ziekte) » Toegang tot gesloten gemeenschappen (gevangenissen, religieuze gemeenschappen) • Nadelen: » Ontbreken van non-verbale communicatie => moeilijker om groepssfeer te creëren » => kan leiden tot lagere interactiegraad ONLINE KWALITATIEF ONDERZOEK 33
  34. 34. • Kenmerken − Onafhankelijkheid van tijd − Gebrek aan non-verbale communicatie kan opgevangen worden door gebruik van emoticons en acroniemen, tekst onderstrepen, gebruik van hoofdletters − Geen transcriptie nodig => output direct beschikbaar in exacte verwoording van respondent ONLINE KWALITATIEF ONDERZOEK 34
  35. 35. • Smartphone => interessant om rijke en erg persoonlijke data te verkrijgen − Bv: respondenten doorheen de dag laten deelnemen aan een onderzoek en foto’s laten delen om hun bijdrage te illustreren ONLINE KWALITATIEF ONDERZOEK 35
  36. 36. • https://www.youtube.com/watch?v=9FTdc7E qoOk • https://www.youtube.com/watch?v=CHj8EAm DMM8 VOORBEELDEN 36
  37. 37. • Enkele leestips: − Kwalitatief interviewen: kunst en kunde – Jeanine Evers − Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden – Dimitri Mortelmans
  38. 38. KAREN SMET - MICHELLE LENAERTS - STEVEN WELLENS www.memori.be BEDANKT!

  ×