• Save
Naar een strategisch competentiemanagement in de bib
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Naar een strategisch competentiemanagement in de bib

on

 • 3,110 views

Annemie Celis, WIVO

Annemie Celis, WIVO

Statistics

Views

Total Views
3,110
Views on SlideShare
2,902
Embed Views
208

Actions

Likes
3
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 208

http://www.vvbad.be 183
http://www.slideshare.net 23
https://www.mturk.com 1
http://vvbad.wieni.be 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Naar een strategisch competentiemanagement in de bib Naar een strategisch competentiemanagement in de bib Presentation Transcript

 • Studiedag Competenties in beweging: naar een lerende organisatie
  ABD-BVD, LOCUS, VOWB, VVBAD
  Annemie Celis
 • Wat doet WIVO?
  Vorming, opleiding, training
  Selectie
  Consulting
  Coaching
 • Missie van WIVO
  WIVO WIL:
  • de openbare besturen helpen om een modern en harmonisch personeelsbeleid uit te bouwen
  • kwalitatieve oplossingen bieden in Human Resources en organisatieontwikkeling
  WIVOWERKT:
  • op vraag van de klant en garandeert resultaat
  • vanuit een sterke, theoretische onderbouw en volgt met een open blik de nieuwste ontwikkelingen op
  WIVOGARANDEERT:
  • een sterk geloof in het potentieel en de groei van mensen, teams en organisaties
  • dat de consultants vertrouwelijk en ethisch handelen
 • De omstandigheden voor bib veranderen snel
  De interesse van de klant wijzigt
  De concurrentie wordt groter
  De digitalisering van de maatschappij neemt een grote vlucht
 • Om de positie van de bib te handhaven dient het menselijk potentieel gemanaged
  Zicht krijgen op de huidige competenties van medewerkers
  De aanwezige competenties doelgericht inzetten
  Medewerkers begeleiden in hun ontwikkeltraject
  Medewerkers met de gewenste competenties aanwerven
  De organisatiestructuur van de bib aanpassen aan de nieuwe uitdagingen
  De dienstverlening optimaal organiseren
  Als team mee evolueren met de veranderingen
  De samenwerking met externen verbeteren
 • Inhoud
  Wat is competentiemanagement?
  Opmaak van competentieprofielen
  Competentiegericht selecteren
  Competentiegericht ontwikkelen en coachen
  Competentiegericht evalueren
  Een aanpak voor de invoering van competentiemanagement in uw bibliotheek
 • Pocket Competentiemanagement
 • 1. Wat is competentiemanagement ?
 • Kennismanagement
  Potentieelbeoordeling
  Rekrutering en
  selectie
  Competenties
  Promotie,mutatie
  Evaluatie
  Verloning
  Interne communicatie
  Vorming en coaching
  Competentiemanagement = integratie en beheersing van hr-systemen
 • Toegevoegde waarde van competentiemangement ?
  • Link met beleidsplan
  • Dialoog, betrokkenheid rond Human Resources
  • Gerichter beeld van de talenten en capaciteiten van de mensen zodat ze
  • Optimaal ingezet kunnen worden
  • Hun capaciteiten ook verder kunnen ontwikkelen
  • Helpt om mensen intrinsiek te motiveren en voorkomt onaangename verrassingen
  • Wat wordt er concreet verwacht van iemand?
  • Sluit dit wel aan bij de eigen verwachtingen?
  • Welke competenties moeten nog ontwikkeld worden?
  • Waar is men nu al heel goed in ?
 • Opwarmertje: wat zorgt ervoor dat zij zo goed presteert?
 • Competenties
  Competentie = kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor de uitoefening van een functie: herkenbaar, observeerbaar, meetbaar, beoordeelbaar, in min of meerdere mate te ontwikkelen
  Competentiemanagement = alle activiteiten die tot doel hebben de aanwezige en noodzakelijke competenties van medewerkers in kaart te brengen, te ontwikkelen en af te stemmen op de organisatie
  Competentie-ontwikkeling= gericht ontplooien van competenties binnen een lerende organisatie
 • Ontwikkelen van competenties :4 bepalende factoren
  KENNIS
  VAARDIGHEDEN
  MOTIVATIE
  PERSOONLIJKHEID
 • Voorbeeld van een competentie
  Beslissingsvermogen - cfr besluitvaardigheid
  Kan snel en doordacht een standpunt innemen
  Neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit
  Kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat
  Is bereid om beslissingen te nemen, zonder overleg met anderen
  Informeert alle betrokkenen
  Verdedigt een beslissing
 • 2. Opmaak van competentieprofielen
 • Enkele begrippen …
  • Competentiemodel: een gestructureerd overzicht van competenties
  • Competentiewoordenboek: opsomming van alle competenties en concrete gedragsvoorbeelden
  • Competentieprofiel: 5 tot 8 competenties eventueel aangevuld met resultaatgebieden en kennis.
 • De competentieboom
  Functie – of persoonsgebonden
  competentie
  Afdelings- of
  niveaucompetentie
  Kerncompetentie
 • Voorbeeld:Beroepscompetentieprofiel Bibliothecaris/Informatiemanager
  Informatie- en bibliotheekinfrastructuur uitbouwen
  Omschrijving:
  De bibliothecaris/informatiemanager neemt binnen het beleidskader initiatief om de dienstverlening naar de gebruiker toe facilitair mogelijk te maken. Hij zorgt ervoor dat de bibliotheek//informatiedienst voorzien is van een passende inrichting en logistiek, en ook voldoet aan de wensen en noden van de klanten. Ook zorgt hij voor de uitbouw van of de participatie aan een (bibliotheek)informatiesysteem, al dan niet in netwerkverband. Hiermee wordt zowel de toegang tot de aangeboden informatiebronnen (front-office) als het uitvoeren van de administratieve ondersteuning (back-office) mogelijk.
   = definiëring van een Kernresultaatsgebied
 • Beroepscompetentieprofiel Bibliothecaris/Informatiemanager
  Onderliggende kennis
  kennis van bibliotheek/informatietechnische principes en procedures
  kennis van de recentste ontwikkelingen op het gebied van bibliotheekautomatisering- en informatiesystemen
  kennis ict
  basiskennis functionele analyse
  kennis van de relevante wetgeving
  kennis van projectmanagement
   = kennisaspect als onderdeel van competentie
 • Beroepscompetentieprofiel Bibliothecaris/Informatiemanager
  Onderliggende attitudes en sleutelvaardigheden:
  beslissingsvermogen
  dienstverlening
  samenwerking
  milieubewustzijn
  veiligheidsbewustzijn
   = vaardighedenaspect als onderdeel van competentie
 • WIVO Competentiemodel
  • Uitbreidingen en actualisering van het competentiemodel WIVO ‘Management in lokale besturen’ naar alle functies
  • Centraal: zelfontwikkeling
  • 6 clusters
  • 31 competenties
 • WIVO Competentiemodel
 • Competenties in Kaart
  • Op een snelle en speelse manier competenties ‘in kaart’ brengen
  • In te zetten in alle situaties waarbij over functies en/of medewerkers wordt nagedacht
  • 2 spelvormen
  • samenwerking met uitgeverij Politeia
 • Competenties in Kaart
  • 1 handleiding
  • 31 competentiekaarten
  • 6 modelkaarten met het WIVO Competentiemodel
  • 1 spelbord, met blauwe en groene zijde
  • 1 cd-rom met scoreformulieren, Persoonlijk Ontwikkelplan, de handleiding en het WIVO Competentiewoordenboek
 • Competenties in Kaart
  • Spelvorm 1 : Competentieprofiel Functie
  • In kaart brengen van de kerncompetenties voor één of meerdere functie(s)
  • Bruikbaar bij aanwerving & selectie, ontwikkelen nieuwe functie, …
  • Spelvorm 2 : Competentieprofiel Medewerker en Persoonlijk Ontwikkelplan
  • In kaart brengen van het persoonlijk competentieprofiel van een medewerker
  • Bruikbaar bij evaluatie, coaching, loopbaanontwikkeling, jobrotatie,…
 • 3. Competentiegericht selecteren
 • Competentiematrix
 • Gedragsgerichte vragen voor de competentie ‘besluitvaardigheid’
  Welke beslissing was voor u het moeilijkst de afgelopen periode? Wat maakte het zo moeilijk?
  Welk soort beslissingen neemt u in het algemeen snel? Voor welk soort beslissingen heeft u meestal meer tijd nodig? Kunt u voorbeelden geven?
  Kan u vertellen over een recent besluitvormingsproces in uw afdeling? Wie was hierbij betrokken?
  Wat is de moeilijkste beslissing die u in uw loopbaan heeft moeten nemen? Hoe bent u tot het besluit gekomen?
  Hoe heeft u dit gecommuniceerd naar de organisatie, uw team? Welke procedures/afspraken hanteert u hiervoor?
  Wat was het resultaat? Hoe voelde u zich daarbij? Hoe werd hierop gereageerd door de betrokkenen?
 • Aanwerving op basis van competenties: wat kan jij doen?
  Rekening houden met de ware aard van de functie: wat wordt echt van de werknemer verwacht?
  Betrekken van aanwezige personeelsleden van diverse aard bij het opstellen van functiebeschrijvingen
  Geen te specifieke diplomavereisten of ervaring stellen, wanneer dit niet echt nodig is
  Contrasteren van technische en persoonlijke vaardigheden
  Inzetten van voldoende brede wervingskanalen
  Een stevig gestructureerd selectie-interview waar de capaciteiten van de kandidaat belicht worden
  Een jury die oog heeft voor diversiteit
  Persoonlijke opvolging voorzien voor nieuwkomers
  Rekening houden met de doorgroeimogelijkheden van de nieuwkomer

 • 4. Competentiegericht ontwikkelen en coachen
 • Vorming of persoonlijke ontwikkeling strategisch inzetten binnen de organisatie
  • Gewenste competenties verwerven
  • Talenten verder ontwikkelen
  • Passend binnen de organisatieverandering
  • Zich persoonlijk ontwikkelen
  • Uitdagingen in de job beter aankunnen
  • Vorming gericht op doorgroei, jobrotatie
  • De interne organisatie beter laten verlopen
  • Zich gewaardeerd voelen
  • Sterker groepsgevoel
  • Beter en klantvriendelijk omgaan met mondige klanten
 • Competentieontwikkeling
  Wat is de opleidingsbehoefte?
  Aandacht ervoor hebben in:
  Selectie: zijn er leerpunten?
  Functioneringsgesprekken
  Evaluatie
  Zelfevaluatie of 360°-feedbacksysteem
  Loopbaanplanning
  Op vraag van de medewerker
  Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) van de medewerker
  Hiaat tussen competentie-profiel medewerker en functie?
 • Vorming strategisch inzetten binnen de organisatie – competentieprofiel als basis
  Vorming
  als middel
  tot verwerven
  van kennis,
  tot persoonlijke
  ontwikkeling…
  Jaarlijkse
  beleidsnota/
  Jaarplannen
  van de
  diensten
  Functie-beschrijvingen,
  persoonlijke
  actieplannen,
  taakafspraken
  Functioneren
  medewerker:
  kloof tussen
  gewenste en
  aanwezige
  competenties
  Centrale missie
  of visie
  Strategisch
  beleidsplan /
  Bestuurs-
  akkoord
  medewerker
  organisatie
  dienst
 • Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)
  Persoonlijk Ontwikkelplan = soort ‘contract’ waarin zowel de leidinggevende als de medewerker afspreken zich in te spannen voor ‘elkaars’ ontwikkeling
  • Niet enkel verantwoordelijkheid medewerker, ook van de leidinggevende (coach)!
  • POP-gesprek of POP-formulier
  • Afspraken over ontwikkeling binnen huidige en/of richting waarin de medewerker zich wil ontwikkelen
  • Brengt structuur: Wanneer actie, wanneer follow-up,…
  • In samenhang met andere HR-instrumenten gebruiken
 • De VTO diagnose in schema
  Huidig functioneren van de medewerker(s) of van de organisatie
  Gewenst functioneren van de
  medewerker(s) of van de organisatie
  analyse
  Er is geen kloof
  Er is een kloof
  Kloof is te wijten aan een
  tekort aan competenties én er
  is de wens dit op te heffen
  d.m.v. een VTO activiteit
  (VTO behoefte)
  Kloof is te wijten aan een
  tekort aan competenties én er
  is niet de wens dit op te
  heffen d.m.v. een VTO activiteit
  Kloof is niet te
  wijten aan een tekort
  aan competenties
  Kosten-baten
  analyse
  Deelname aan een
  VTO activiteit is de beste
  interventie (VTO nood)
  Er zijn betere interventies dan
  deelname aan een
  VTO activiteit
  Bepalen van
  prioritaire VTO-noden
 • Ontwikkelen = VTO?
  Ontwikkelen kan VTO betekenen maar niet altijd.
  Hou rekening met:
  • Specifieke competentie
  • Voorkeur van de medewerker
  • De effectiviteit/efficiëntie en haalbaarheid van een leervorm
  • Er zijn grenzen aan de ontwikkelbaarheid van competenties
  Andere: zelfstudie, jobverruiming, peter /meter in de organisatie, intervisiegroep, …
 • Effect ?!
  Vooraf:
  • In hoeverre is de competentie NU aanwezig? (nulmeting)
  • Wat verwachten we na ontwikkeling?
  Nadien:
  • Meten opbrengst van competentie-ontwikkeling:
  Wat is de Return OnInvestment?
  • Gaan we dit in de toekomst nog gebruiken?
 • Opmerkingen
  Vooraf nadenken: is de competentie echt ontwikkelbaar?
  Kennis & vaardigheden: goed
  Gedragscompetenties: moeilijker als ze samenhangen met waarden, normen en persoonlijkheid
  Competentieontwikkeling kan op 3 niveaus: individueel, op niveau van de dienst of de functie en op niveau van de organisatie.
  Organisatiecultuur = lerend?
  Competentie duidelijk? Concretiseer, maak de competentie zichtbaar!
 • Condities die het informeel leren stimuleren
  • Sterke missie en beleidsvisie
  • Faciliterende managementstijl
  • Toerusting van werkplek als leerplek
  • Een voorbeeld zijn
  • Coachen van leerprocessen
  • Voldoende autonomie en verantwoordelijkheid
  • Open communicatiesysteem
  • Lerende organisatiecultuur
 • 5. Competentiegericht evalueren
 • Competentiegericht evalueren
  Kapstok voor evaluatie is het competentieprofiel en de taakomschrijving (tov de vroegere evaluatiecriteria)
  Van een evaluatie- naar een begeleidingssysteem, gericht op groei
  Cfr POP, ontwikkelcirkels: belang van afspraken, opvolging
  Van een kwantitatief naar een kwalitatief systeem
 • In kaart brengen en benutten van aanwezige competenties: wat kan jij doen?
  Opstellen competentieprofielen
  Functioneringsgesprekken
  (360°) feedback
  Opmaken van lijsten met eerder verworven competenties – ervaring – gevolgde opleidingen
  Persoonlijk ontwikkelplan
  Creatieve vormen van taakverdeling
  Groepsvergaderingen / brainstorms
  Werkgroepen / denkgroepen / projectwerking
  Opleiding

 • 6. Een aanpak voor de invoering van competentiemanagement
 • Praktisch stappenplan
  • ‘Ideaal’ model van aanpak bestaat niet
  • Praktisch stappenplan als kapstok
  • … realiteit versus theoretisch model …
  • In de praktijk: uit noodzaak, oplossen van een praktisch probleem
  • De kansen en uitdagingen van een pilootproject
 • 1. Planning en voorbereiding
  • Projectplan:
  • Doel
  • Resultaat
  • Planning en organisatie (projectleider/stuurgroep)
  • Communicatieplan
  • Eventueel aan te vullen met randvoorwaarden
 • 2. Diagnosefase
  • Visie, missie en beleid
  • Hebben wij missie/visie en is deze nog actueel?
  • Wat zijn onze kerntaken?
  • Hoe zien we de samenwerking met andere organisaties, in een ruimer netwerk ?
  • Huidige instrumenten en procedures
 • 3. Inventariseren competenties
  • Technieken om competenties in kaart te brengen
  • Competentiegericht interview
  • Critical incident
  • Competentiekaarten
  • Competenties kiezen
  • Kerncompetenties
  • Profiel voor een functie/persoon
 • 4. Invoeren van competentie-management
  • Integratie met andere personeelsinstrumenten
  • Meten van aanwezige competenties en actieplan
 • 5.Evaluatie en bijsturing
  • Hebben wij ons doel bereikt ?
  • Competentiemanagement … a never ending story …
 • Competentiemanagement =
  De basisarchitectuur
  (functiebeschrijvingen,
  competentieprofielen,
  gedragsindicatoren, …)
  Het gebruik van
  competentiemanagement
  in de HR processen
  Change management (communicatie topmanagement, leidinggevenden, medewerkers, vakbonden, projectmatige aanpak, systeem levend houden)
  De ondersteunende tools (woordenboeken, 360°feedback,assesment, geautomatiseerde systemen,…)
  52
 • Kritische succesfactoren
  • Kwaliteit leidinggevenden en hun geloof erin
  • Gebruiksvriendelijke tools – simpel houden!
  • Zoveel mogelijk personeelsledenerbij betrekken
  • Communicatie!
  • Link met het geheel behouden
  • Bestuur staat er achter
  • Goede begeleiding vanuit de personeelsdienst
  • Externe ondersteuning
  • Gemeenschappelijke taal in alle HR-processen