Nieuwsbrief Vppg Mei 2009

639 views
588 views

Published on

De nieuwsbrief van mei 2009

Published in: News & Politics, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Vppg Mei 2009

  1. 1. Nieuwsbrief 2e jaargang | mei 2009 | nr. 3 31 Van de vicevoorzitter Beste mensen, INHOUD VAN DE VICEVOORZITTER 1 De directeur van de Argumentenfabriek Frank Kalshoven heeft elke zaterdag een artikel in de Volkskrant. Onlangs schreef hij over de VAN DE BESTUURSTAFEL 2 Verantwoordingsdag, de dag waarop het kabinet ALV 30 MEI 2009 2 aan de Tweede-Kamer verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in 2008. In dat artikel stond de BELANGRIJKE DATA 3 volgende passage: “De Rijksoverheid is enorm: in aantallen mensen, in aantallen onderwerpen, in AANBOD MINDZ.COM WEBSITES 3 kilo’s papier die al die mensen over al die VPPG EN UW WEBSITE 3 onderwerpen produceren. De taak van het kabinet is hieraan (politiek) richting te geven”. Waarom hij REGIOBIJEENKOMSTEN 4 het woord ‘politiek’ tussen haakjes heeft gezet, is een raadsel. Want uit het artikel blijkt dat deze directeur argumenteert op basis van een onjuiste SUBSIDIERING POLITIEKE PARTIJEN 6 of zeer onduidelijke kennis van de grondbeginselen van een rechtstaat. Hij schrijft dat REGIOVERTEGENWOORDIGERS 7 uit de verantwoordingsystematiek het kabinet, parlement en burger eenduidig kunnen vaststellen VRAAGBAAK 7 of het kabinet doet wat het belooft. In een EERLIJK DELEN! 7 rechtstaat heeft een kabinet niets te beloven en de burger kan alleen de Tweede-Kamer ter LEDENWERVING 8 verantwoording roepen over het gevoerde beleid. TOT SLOT 8 In diezelfde editie was een ingezonden artikel van Arthur Pormes, voorzitter van de Nederlandse Wie bedacht heeft om ergens in het land een Huis Vereniging van Leraren Maatschappijleer. Hij is voor de Democratie en de Rechtsstaat neer te zetten, een verklaard tegenstander van het opnemen van heeft weinig besef van de echte democratie. In elke het Huis van de Democratie in het Nationaal gemeente staat dat huis al eeuwen. De raadszaal is Historisch Museum (NHM), het museum waar de ruimte waar leerlingen hun Plasterk en de Tweede-Kamer over ruziën. volksvertegenwoordigers aan het werk kunnen zien. Volgens Arthur Pormes heeft het Huis voor En leerlingen hoeven ook niet het hele land door te Democratie en Rechtsstaat een heel ander doel. reizen om met een officier van justitie of rechter te Het gaat over het heden. Over problemen en kunnen praten. dilemma’s waarmee politici worden geconfronteerd en hoe zij daarin keuzes maken, hoe zij omgaan Zolang leraren maatschappijleer, de meesten zijn lid met de media en hoe journalisten omgaan met de van een politieke landelijke partij, en kranten niet op politiek. Het Huis wil de kennis vergroten over een onafhankelijke en juiste wijze de basisbeginselen Europese, nationale, provinciale en lokale politiek. van onze rechtstaat verwoorden, zal het vertrouwen Maar de belangrijkste functie van het Huis is van de kiezer verder afnemen. leerlingen in contact brengen met levende politiek en recht: ze zien Kamerleden en ministers over het Binnenhof lopen en praten met een officier van Vriendelijke groeten, justitie. Dat is echt iets anders dan een historische Fons Zinken, vicevoorzitter wandeling door Den Haag, aldus Pormes.
  2. 2. Van de VPPG bestuurstafel Op 25 april en 16 mei 2009 is uw bestuur in vergadering bijeengekomen. Ter sprake kwamen o.a. de volgende onderwerpen: • WSPP en de actie die wij voorstellen op de ALV • Art. 33 van de gemeentewet • Onze nieuwe website krijgt steeds meer vorm • Een aantal gemeenten hebben zich aangemeld om de regiobijeenkomsten mede te organiseren • Er een aantal leden hebben op gezegd i.v.m. de contributieverhoging. Het bestuur de partijen persoonlijk gaat benaderen. • De eerst volgende AB vergadering van het bestuur gepland staat voor 20 juni 2009 ALV 30 mei 2009 Geachte leden, Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op ZATERDAG 30 mei 2009 van 10.00 uur tot 13.00 uur in MERCURE HOTEL te NULDE, Strandboulevard 3, 3882 RN PUTTEN (tel. 0341 – 356464). De agenda luidt als volgt: 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Vaststelling verslag ledenvergadering 31 mei 2008. 3. Jaarverslag secretaris over het jaar 2008. 4. Verklaring kascontrolecommissie. 5. Jaarrekening 2008. 6. Begroting 2009. 7. Contributie 2009 8. Statutenwijziging 9. Afscheid aftredende bestuursleden. 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden, benoemingen in functies. 11. Verkiezing leden kascontrolecommissie. 12. Actievoeren? Maar hoe! Inleiding door Victor Kloos, fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA). 13. Aanwijzing congresplaats 2010. 14. Rondvraag en sluiting. De uitnodiging incl. notulen en bijlage is afgelopen weekend al digitaal naar u verzonden. Indien u prijs stelt om persoonlijk de vergaderstukken te ontvangen, stuurt u dan een mail naar secretaris@vppg.nl. De vergaderstukken worden dan per post of per mail toegezonden. U kunt de stukken ook raadplegen op de site van de VPPG (www.vppg.nl). 2|Pagina
  3. 3. Belangrijke data 30 mei 2009 ALV VPPG 5 september 2009 Regiobijeenkomst Brabant 3 oktober 2009 Regiobijeenkomst Flevoland 3 maart 2010 Gemeenteraadsverkiezingen Aanbod Mindz.com voor websites Tijdens het congres op 7 maart in Utrecht is een aanbod door Mindz.com gedaan voor lokale partijen met websiteproblemen of kennistekort. Er waren twee dingen die werden aangeboden: 1. Gratis deelname aan cursusavonden om uitleg te krijgen over de ontwikkelingen op internet en praktische handreikingen te ontvangen 2. De website van de lokale partij op Mindz.com waardoor Het laatste voorstel is door Mindz.com uitgewerkt. Er ligt bij de VPPG nu een voorstel voor leden en niet leden die hierin geïnteresseerd zijn. Het bestuur ziet voor leden en niet leden die geen verstand hebben van websites of een beperkt budget hierin veel kansen om ook op internet deel te kunnen nemen aan contacten met inwoners en lokale herkenbaarheid. Graag inventariseren wij welke leden en niet leden hierin geïnteresseerd zijn, dan kunnen we gezamenlijk overleggen over de wensen en vragen. Contact kan worden opgenomen met Elias Bom via e.bom@vppg.nl VPPG en uw website De website van de VPPG is technisch klaar, maar de content moet nog worden aangevuld. De leden worden momenteel nog ingevoerd, tegelijkertijd met een inventarisatie van alle lokale raadsleden van het hele land. Aan het einde van de maand moet dit proces afgerond zijn. Een belangrijke bron van actuele informatie komt van de leden. Door middel van RSS integreren wij uw nieuws direct in onze website. Onder ‘ledennieuws’ worden deze nieuwtjes tegelijkertijd met uw eigen website weergegeven, en de nieuwste staan bovenaan. Het is opgevallen dat veel websites geen RSS functionaliteit hebben, dat is jammer want ook veel media maken hier gebruik van. Ons advies is om uw webmaster deze functie te laten integreren! 3|Pagina
  4. 4. Regiobijeenkomst Verslag van de regiobijeenkomst in Gelderland Twello Door adrie Gaasbeek bestuurslid VPPG Als VPPG-bestuurder wilde ik graag ervaren hoe een regiobijeenkomst in het Gelderse zou verlopen, zodoende ben ik zaterdag 9 mei de toeristisch route vanuit Drenthe gaan volgen op een stralende lentedag. Hotel “Korderijnk” was een fraaie vergaderplaats en ik belandde aan een tafeltje bij onze Fons, Auke uit de polder en Apeldoornse Theo v.d.Kerkhof. (Met Theo van Swol ging het geleidelijk aan achteruit en op verbetering kunnen we helaas niet meer hopen.). De voorzitter van Gemeentebelangen Voorst heette zo`n 25 aanwezigen welkom en leidde de beide sprekers in. Zijn lokale partij bezette niet de landelijke 25 % van de Raadszetels, maar 36,8 %. Hij gaf aan waarom een lokale partij zeer belangrijk voor een dorp met 12 kernen was, omdat de lokale partijen dichter bij de burgers staan en “maatwerk” kan leveren. Bij het binnenrijden van het dorp was mij al de “Evenementenladder” opgevallen, met het bord “Lekker lokaal”- VPPG Regiobijeenkomst 9 mei. 1.) Edo Horstmann : Over de verkiezingen op 3 maart 2010 . ‐ Deze week was er in dezelfde zaal een voorlichting over de Europese verkiezingen van 4 juni a.s. met een voorlichting van 6 politici ; 4 landelijke politici en 2 lokale politici, waarbij opviel dat de laatste 2 het meest “ter zake” bleken te zijn. De regionale politicus Terlouw leidde het geheel voortreffelijk. ‐ De ongeveer 700 lokale partijen in Nederland verkregen bij de Raadsverkiezingen in 1998 17% van de stemmen en dat was in 2002 gegroeid tot 26%. In 2006 daalde het iets omdat de PvdA landelijk even “de wind mee had” en electoraal veel succes boekte. Er was een idee dat als jezelf politieke ambities had je je beter bij een landelijke partij kon aansluiten; nu is de ervaring zeker anders. ‐ Van oorsprong ontstaat een lokale partij vaak uit onvrede of verontrusting over een plaatselijke situatie en soms ook omdat een groep burgers bepaalde idealen koestert. Men is alleen ingeschreven in de eigen gemeente en heeft geen banden met een landelijke partij. Zaken die aanspreken zijn de leefbaarheid en de duurzaamheid in de eigen gemeente en daar probeert men op integere wijze iets mee te doen. Er zijn vele valkuilen : lokale partijen wordt vaak verweten aan incidentenpolitiek te doen, ad hoc resultaten te behalen, te snel “in topvorm”te zijn , dezelfde issues hebben en geen hoge idealen na te streven , confettibeleid in slechte verpakking aan te bieden etc. ‐ Hoe kijken jongeren tegen de politiek aan? Ze vinden politiek saai en geschikt voor lelijke dikke oude heren. Het is suf, langdradig en niet interessant en ook de “spreektaal” spreekt geenszins aan. In de gemeente Voorst probeert men daar wat aan te doen door 1 keer in de 2 maanden een discussie met de jongeren te voeren over onderwerpen die hen interesseren zoals abortus, orgaandonatie, drankmisbruik etc. ‐ Dhr.Horstmann deed nog wat suggesties i.v.m. de komende verkiezingen: Zorg eens voor onvoorziene, onverwachte en opvallende manoeuvres, want variatie is altijd een goed middel tegen irritatie. Geef een eenvoudig 4|Pagina
  5. 5. cadeautje (b.v. een sleutelhanger met een munt voor een wandelwagentje). Maak een simpel en goed leesbaar uittreksel van je verkiezingsprogramma en kies wat topics. Laat zien wat je bereikt hebt als je uitgaat van je eerder geformuleerde doelen; probeer niet te oogsten waar niet gezaaid is. Val elkaar niet aan, maar vul elkaar aan en goed “luisteren” kan heel belangrijk zijn. Jong elan is essentieel. Men ging met een “fietscafe” de dorpen in. ‐ Er waren een aantal stellingen geformuleerd o.a. Afwezigen hebben ALTIJD ongelijk . Hoe grijzer de heren, hoe meer ze beweren. Hoe moeilijker het vraagstuk, des te meer mensen achten zich in staat om dat op te lossen. De bal op de zijlijn is nog altijd “in”. Doe niet geleerd; wees wijzer. Een oud-wethouder- Margreet Lagerweij – leidde de discussie en ik noteerde daarbij vooral opmerkingen als : Bevorder zoveel mogelijk dat men gaat stemmen; betrek de jeugd optimaal b.v. in een schaduwfractie of richt “Jeugdig Gemeentebelangen” als een afdeling op; ga met leerlingen van scholen over politiek in discussie; als je bij de politiek aanwezig bent, ben je thuis afwezig (“Opa, beterschap!”); er participeren maar weinig vrouwen; vrouwen bedrijven anders politiek (kort en bondig); jongeren verlaten steeds meer het platteland i.v.m. hun toekomst; vergoeding voor de Raadsleden is te laag; meer aandacht voor “hokken/ketenbeleid” van jeugd. 2.) Fons Zinken over de VPPG “in relatie tot Den Haag”: ‐ Fons begon uiteraard met zijn PON-filosifie. “De eerste overheid is de Raad” en de raadsleden van de lokale partijen moeten meer beleidsvrijheid hebben. Raadslid zijn is nu vaak een vrijwilligersbaantje. Lokale partijen scoren hoog in hun contact met de burgers. ‐ Sprekend over de rechten van lokale partijen citeert hij art.124.1 en 132.1 van de Grondwet en wijst op de onjuistheid van art.1 van de Wspp (Wet subsidiëring politieke partijen); ten onrechte worden daarbij de lokale partijen uitgeschakeld voor overheidssubsidie. ‐ In chronologische volgorde geeft Fons aan welke vormen van overleg zijn gevoerd sinds de roemruchte Motie van de PvdA’er Dubbelboer en de betrokkenheid van de VNG. Art.33 van de Gemeentewet werd duidelijk toegelicht en geeft de mogelijkheden voor een lokale partij aan. De zaal wilde graag weten wat op dit terrein de ervaringen van andere lokale partijen zijn en een beeld daarvan lijkt heel zinnig. Door de zaal wordt gefilosofeerd over de mogelijkheden van de Bestuursrechter. ‐ Over de ALV van de VPPG werden enkele kritische kanttekeningen gemaakt over de snelheid van de besluitvorming en werd de vraag gesteld of alles niet te duur wordt. De VPPG is geen politieke partij maar meer een vakbond, die geprofessionaliseerd moet worden. Met de Nieuwsbrieven kan men nog meer ondersteuning bieden. Ook de website biedt in dat opzicht mogelijkheden. Probeer een soort model-verordening te maken voor art.33-procedures. Lokale partijen kunnen daaromtrent informatie uitwisselen met de VPPG-secretaris en getracht wordt de gestelde vragen te beantwoorden. ‐ Het boekwerkje “Gestolen energie” van Fons blijkt thans zeer actueel te zijn en zeker nu b.v. in Gelderland de energie-aandelen ter discussie staan. 5|Pagina
  6. 6. ‐ Er zal nog onderzocht worden of de VPPG kan ondersteunen rond de aanschaf van verkiezingsmateriaal en de prijzen daarvan. Tenslotte : De organisatie bood ons nog een drankje aan en men verdiende het predicaat GESLAAGD Subsidiering lokale partijen De Tweede-Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) twee amendementen ingediend die betrekking hebben op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Met het amendement Bilder c.s. wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van de post ‘functioneren openbaar bestuur’ verhoogd met € 400.000,=. In de toelichting staat het volgende. Toerusting van (kandidaat-)gemeenteraadsleden is in de eerste plaats een taak van politieke partijen en hun scholingsinstituten. Daarom beoogt dit amendement de middelen voor toerusting van (kandidaat-)gemeenteraadsleden in te zetten via politieke partijen en hun scholingsinstituten. In de brief van 12 januari 2009 aan de VPPG heeft de minister laten weten dat ook lokale partijen gebruik kunnen maken van deze gelden. Zij zal de VPPG van de uitvoering op de hoogte houden. Zodra de regeling bekend wordt, zal het bestuur van de VPPG alle lokale politieke partijen over de uitvoering berichten. Het tweede amendement Heijnen c.s. betreft een bedrag van € 500.000,=. De Tweede-Kamer heeft bij de behandeling gesteld dat de opkomst bij de verkiezingen niet alleen kan worden bevorderd door algemene publiekscampagnes maar ook door politieke partijen. De minister heeft de Tweede-Kamer voorgesteld dit gehele bedrag toe te voegen aan het budget van de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp). Dat betekent dat lokale politieke partijen ook niet in aanmerking komen voor deze extra campagnegelden. Immers een politieke landelijke partij maakt via de Wspp reeds aanspraak op rijkssubsidie die voor diverse activiteiten gebruikt kan worden zoals voor verkiezingscampagnes. Het doel van de Wspp is het in stand houden en zo mogelijk versterken van de positie van de politieke landelijke partijen in het democratisch staatsbestel. Daarmee geeft het Kabinet met steun van de Tweede-Kamer subsidie aan politieke landelijke partijen om de lokale politieke partijen te verzwakken. Dit is niet alleen in strijd met artikel 1 van de Grondwet maar maakt de Rijksoverheid zich schuldig aan bevoordeling van partijvrienden. Het spreekt voor zich dat het bestuur van de VPPG hiertegen bij zowel de minister als bij de Tweede-Kamer geprotesteerd heeft. Lokale politieke partijen zijn van veel groter belang voor het versterken van het democratische staatsbestel. Zij hebben minstens evenveel recht op Rijkssubsidie. Fons Zinken, vicevoorzitter 6|Pagina
  7. 7. Regiovertegenwoordigers In elke provincie hebben wij een vertegenwoordiger die uw belangen zal behartigen. Hieronder vindt u de provincie met betreffende persoon en e-mailadres. Heeft u specifieke vragen m.b.t. uw Regio of provincie, heeft u een idee of plan welke u binnen uw provincie met andere lokale partijen wilt delen of heeft u een behoefte om met uw partij het initiatief te nemen voor het houden van een Regiobijeenkomst neem dan contact op met uw vertegenwoordiger in uw eigen regio. GRONINGEN Hink Ketting 06-52616587 groningen@vppg.nl FRIESLAND Auke Osinga 06-19875981 friesland@vppg.nl DRENTHE Adrie Gaasbeek 06-22760106 drente@vppg.nl OVERIJSSEL Hans van Agteren 06 53269952 overijssel@vppg.nl GELDERLAND Clementine Wintraecken 0575-493241 gelderland@vppg.nl FLEVOLAND Auke Osinga 06-19875981 flevoland@vppg.nl UTRECHT Elias Bom 06-14293143 utrecht@vppg.nl NOORD HOLLAND Viktor Kloos 06- noordholland@vppg.nl ZUID HOLLAND Wim Hoogendijk 06-30054189 zuidholland@vppg.nl ZEELAND Wim Hoogendijk 06-30054189 zeeland@vppg.nl NOORD BRABANT Hink Ketting 06-52616587 noordbrabant@vppg.nl LIMBURG Fons Zinken 06-44855311 limburg@vppg.nl Vraagbaak Volgens artikel 33 van de Gemeentewet stelt de raad een verordening vast met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigende groeperingen. Het bestuur van de VPPG roept u op om een kopie van deze verordening te sturen naar de secretaris Hans van Agteren Mooienhof 309 7512 EE Enschede Of stuur een mail naar secretaris@vppg.nl Eerlijk delen! De VPPG wil de druk op Den Haag opvoeren onder het motto quot;eerlijk delenquot;. Nog steeds krijgen lokale partijen geen subsidie uit de subsidieruif. De landelijke partijen krijgen totaal 15 miljoen per jaar, waar ze nu ook campagne van mogen voeren. In een eerder stadium is het de Tweede Kamer geweest die per motie uitsprak dat lokale partijen ook geld moesten kunnen krijgen. De VPPG constateert dat de ministers deze wens maar niet willen uitvoeren. De VPPG zal in het najaar ludieke acties gaan voeren om ons doel toch te bereiken! We houden u op de hoogte en rekenen op uw steun! 7|Pagina
  8. 8. Ledenwerving Om landelijk een vuist te kunnen maken is het van ultiem belang om te zorgen dat de VPPG zoveel mogelijk leden kan vertegenwoordigen. Op dit moment vertegenwoordigen wij ca. 200 plaatselijke politieke partijen maar ons streven is om dit jaar er minimaal 100 leden bij te krijgen. Daarom vraag ik langs deze weg uw medewerking, om in uw omgeving en in uw regio te kijken welke lokale partijen er nog geen lid zijn van de VPPG en hen te benaderen en te wijzen op het belang van onze vereniging. Indien gewenst kunnen wij u hierbij natuurlijk ondersteunen. Neem gerust contact op met: secretaris@vppg.nl Tot slot Heeft u berichten of informatie die u graag in de volgende Nieuwsbrief ziet opgenomen? Schroom dan niet en stuur uw gegevens aan ons op. Ook opmerkingen of aanvullingen nemen wij graag ter harte! Dank voor uw medewerking, Hans van Agteren, secretaris@vppg.nl Bezoek onze website! URL: webadres 8|Pagina

×