Workshop H Maatschappelijke Stage
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Workshop H Maatschappelijke Stage

on

  • 1,416 views

Maatschappelijke stage: een instrument om te werken aan ...

Maatschappelijke stage: een instrument om te werken aan
sociale integratie?
Die vraag staat centraal in de pilot Maatschappelijke Stage
Plus. In de pilot laten zes koppels van scholen een beperkte
groep leerlingen in gemengde duo’s samen maatschappelijke
stage lopen. Het gaat om scholen die in de samenstelling van
hun leerlingpopulatie sterk verschillen (steeds een ‘witte’
en een ‘zwarte’ school). De maatschappelijke stage bevordert
participatie en actief burgerschap: leerlingen ervaren hoe
leuk en zinvol vrijwilligerswerk kan zijn. Doordat in de pilot
leerlingen met verschillende achtergronden samenwerken,
leren zij ook elkaars leefwerelden beter kennen. De zes
scholenkoppels geven op eigen wijze invulling aan deze
Maatschappelijke Stage Plus.
In de workshop krijgen deelnemers inzicht in de gevarieerde
praktijk die zo ontstaat. Bovendien willen we deelnemers
instrumenten, zoals een spelvorm, laten ervaren die in de pilot
worden ingezet om leerlingen met elkaar te laten kennismaken.

Statistics

Views

Total Views
1,416
Views on SlideShare
1,410
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 6

http://www.slideshare.net 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Workshop H Maatschappelijke Stage Presentation Transcript

  • 1. Maatschappelijke stage Plus Workshop voor het VO-congres 19 maart 2009 Els Broekhuijsen (CED) Arie Olthof (Olthof Onderwijs)
  • 2. Pilot MaS+ In opdracht van de directie Inburgering en Integratie, ministerie van WWI Begeleid door het Kenniscentrum Gemengde Scholen (KCGS): www.gemengdescholen.nl In KCGS werken samen: Centrum Educatieve Dienstverlening Walraven & Haest
  • 3. Pilot MaS+: uitgangspunt Leerlingen van scholen die qua sociaal- culturele achtergrond verschillen, doen in duo’s samen hun maatschappelijke stage. Dit bevordert de sociale integratie van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  • 4. Deze workshop - doel “Willen wij de + aan onze maatschappelijke stage willen toevoegen en zo ja, hoe?”
  • 5. Deze workshop - opzet Kennismakingsronde Ideeën achter MaS+ Stellingenspel Schoolvoorbeelden Uitwisseling
  • 6. Kennismakingsronde In duo’s, 2 keer 3 minuten. De één: Stel jezelf voor aan je buurman/-vrouw, door aan de hand van een persoonlijk eigendom dat je dagelijks gebruikt (sleutelbos, mobieltje, pda, enzovoorts) iets te vertellen over je persoonlijke sociale leven. De ander: Reageer eens. Was je verrast over wat je buurman/-vrouw je vertelde? Zegt dat iets over jouw verwachtingen van het persoonlijk sociale leven van bezoekers van het VO-congres?
  • 7. Ideeën achter MaS+ MaS: leerlingen stimuleren om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daar iets van te leren MaS+: verbeteren van beeldvorming tussen leerlingen met verschillende achtergronden en culturen MaS+: voertuig om sociale integratie te bevorderen
  • 8. Ideeën achter MaS+ Leerlingen van verschillende achtergronden maken kennis met elkaar en zijn wederzijds afhankelijk van elkaar: samen op zoek naar stageadres wederzijds afhankelijk: je hebt elkaar nodig eventueel extra activiteiten waarbij de leerlingen elkaar op een open en informele wijze leren kennen
  • 9. Pilot MaS+ Uiteindelijk: zes scholenkoppels Steeds twee scholen uit dezelfde stad, verschillend in leerlingenpopulatie Twee leerlingen van verschillende scholen lopen samen hun maatschappelijke stage
  • 10. Stelling De MaS hoort al niet thuis in het onderwijs, laat staan de MaS+. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 11. Stelling Ook scholen hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bevorderen van sociale integratie. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 12. Stelling Sociale integratie is typisch iets waar onze generatie van wakker ligt: voor de jeugd van tegenwoordig is het volstrekt geen issue. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 13. Stelling Ook al zou maatschappelijke integratie voor de jeugd van tegenwoordig geen issue zijn, dan nog is een project als MaS+ hard nodig. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 14. Stelling Leerlingen uit verschillende sociaalculturele milieus samen hun maatschappelijke stage laten doen, is een goed idee. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 15. Stelling Het regelen van de maatschappelijke stage geeft al genoeg gedoe, maak het door de + erbij te zetten niet nog ingewikkelder. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 16. Stelling Het effect van MaS+ op sociale integratie is moeilijk aan te tonen, maar: baat het niet, het schaadt ook niet. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 17. Scholenvoorbeeld Rotterdam Wellant College en Noordrand College 3e jaars VMBO start met kennismakingsactiviteit op één van de scholen de stage duurt één week 10 leerlingen (2 x 5) gaan in duo’s samen op stage formule wordt maximaal 3 keer herhaald voor de eerste groep zoeken scholen stageplaatsen de vervolggroepen gaan steeds meer zelf op zoek
  • 18. Scholenvoorbeeld Nijmegen Canisius College: VWO en ISK 20 leerlingen VWO en 20 leerlingen ISK voorbereidingsactiviteiten (5 lesuren): leerlingen leren elkaar in spelvorm kennen leerlingen vullen interesselijst in speed date leerlingen leveren een top-3 in docenten maken koppels koppels zoeken zelf een stageplek leerlingen lopen in totaal 3 dagen stage de stage wordt met de leerlingen geëvalueerd
  • 19. Scholenvoorbeeld Nijmegen doelen: leerlingen maken kennis met leerlingen uit andere culturen leerlingen leren sociale vaardigheden leerlingen leren samenwerken (vaardigheden zoals: overleggen, taken verdelen, op tijd komen, evalueren) ISK-leerlingen doen aan taalverwerving in de praktijk
  • 20. Scholenvoorbeeld Eindhoven Novalis College en Pleincollege Nuenen 4e jaars resp. 3e jaars VMBO-T startbijeenkomst t.b.v. vorming koppels; koppels zoeken zelf stageadres; terugkommoment voor leerlingen die nog geen stageadres hebben gevonden. eerste kennismaking bij de stageverlenende instelling leerlingen lopen twee weken stage ieder stageadres wordt door de school bezocht leerlingen maken een stageverslag en houden een presentatie over de stage en de samenwerking
  • 21. Scholenvoorbeeld Amsterdam Wellant en Calvijn met juniorcollege 2 x 10 leerlingen (3e resp. 2e jaars vmbo) verdeeld over vijf groepen vier keer twee dagen activiteiten in en rond natuurpark Vrije Geer: beheer; flora en fauna; gebruik en toegankelijkheid; public relations activiteiten gespreid over het jaar, zodat leerlingen te maken krijgen met het park in de verschillende jaargetijden en de activiteiten die daarbij horen
  • 22. Scholenvoorbeeld Amsterdam doelen: leerlingen met verschillende achtergronden leren hoe leuk en zinvol vrijwilligerswerk kan zijn doordat zij samenwerken leren zij ook elkaars leefwerelden beter kennen leerlingen maken kennis met planten, dieren en de wereld om hen heen en ontdekken en beleven bijzondere momenten in de natuur. Hierdoor worden leerlingen zich bewuster van hun (groene) leefomgeving, waardoor zij er meer zorg en respect voor ontwikkelen
  • 23. Scholenvoorbeeld Eindhoven Stedelijk College en Eindhovense school link met internationalisering/uitwisseling met Turkije streven is een langdurige relatie tussen de scholen en een vervolgproject/leerlinguitwisseling in Turkije: koekjes gemaakt voor en gebracht naar verzorgingstehuis leerlingen uit Turkije bezoeken in maart Nederland; leerlingkoppels begeleiden gedurende het bezoek een “eigen” Turkse leerling verschillende activiteiten, waaronder samen ontwikkelen van een spel dat ‘s middags op het COA wordt gespeeld
  • 24. Scholenvoorbeeld Eindhoven doelen: creëren van begrip voor elkaar, elkaars cultuur en bijzondere omstandigheden; oefenen van de Engelse en Nederlandse taal het maken van een spelvorm het onderhouden van digitale contacten
  • 25. Scholenvoorbeeld Amsterdam Montessori Lyceum en Amstellyceum van beide scholen één vmbo-t klas, 2e leerjaar leerlingen werken in duo’s koppeling vindt plaats via dating in samenwerking met het vak Nederlands; leerlingen schrijven een brief over zichzelf, de mentoren matchen de leerlingen vijf dagen/één schoolweek
  • 26. Scholenvoorbeeld Amsterdam Montessori Lyceum en Amstellyceum introductiedag: leerlingen maken zelf een plan van de plekken en activiteiten in elkaars leven die zij zullen onderzoeken op de tweede dag (bezoek aan elkaars scholen, wijken, huizen, sportclubs, enzovoorts, of het kennismaken met elkaars familie en/of eten bij elkaar) dag 3 en 4: samen stage lopen; afsluitingsdag: presentaties, hapjes, evt. worden ook ouders uitgenodigd
  • 27. Uitwisseling In de oorspronkelijke duo’s: wil je de + toevoegen aan de MaS? zo ja, welke vragen heb je nog?
  • 28. Slotstelling Wij gaan de + aan de MaS toevoegen. geheel mee eens geheel mee oneens
  • 29. Meer informatie Els Broekhuijsen – CED E: E.Broekhuijsen@cedgroep.nl T: 010 40 71 599 Arie Olthof E: A.Olthof@inter.nl.net I: www.olthofonderwijs.nl T: 035 6 40 90 40