VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2

1,079 views

Published on

De zeer zwakke scholen willen zich verbeteren en zijn daar ook hard mee bezig. Daarin leggen ze de focus op het verbeteren
van de opbrengsten. De onvoldoende opbrengsten zijn immers de reden waarom scholen zeer zwak zijn geworden. Er zijn
inmiddels voorbeelden van scholen die zich in relatief korte tijd voldoende hebben verbeterd en van de lijst af zijn.
Hoe de opbrengstencijfers van de inspectie tot stand komen, is voor veel scholen ondoorzichtig. En daarmee al helemaal
hoe je daar op zou moeten sturen. Bruno Vreeburg en Louis Jongejans benaderen rendementen en opbrengsten vanuit twee
invalshoeken. Bruno licht als inspecteur toe hoe de getallen tot stand komen en Louis licht het traject van zijn school toe. Hij laat zien hoe zijn school in dat traject ‘van zeer zwak naar ruim voldoende’ gebruik heeft gemaakt van de inspectiegetallen om
rendementen te verbeteren. De vraag ‘hoe wordt een school zeer zwak en hoe kun je dat voorkomen?’ staat daarin centraal.
Een interessante workshop voor deelnemers die zelf ook aan de slag willen met opbrengsten en rendementen.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VO-congres 2009 Workshop K Schoolverbetering 2

 1. 1. Opbrengstbeoordeling Voortgezet Onderwijs Algemene aspecten Algemene Presentatie 2008-2009 Dr. B.A.N.M. Vreeburg
 2. 2. Opbrengstbeoordeling Voortgezet onderwijs Vier indicatoren: Onderbouwrendement Bovenbouwrendement Hoogte cijfers centraal examen Verschil schoolexamen en centraal examen
 3. 3. Algemene benadering We berekenen een score en bepalen een bolletje volgens de verdeling 10, 15, 50, 15, 10 (die bolletjes leveren 1, 2, 3, 4 of 5 punten) Bij verschil SE - CE gaat het iets anders. We kijken naar drie opbrengstenkaarten en schatten een gemiddelde over drie jaar. Onvoldoende is een gemiddelde kleiner of gelijk aan 2. Daarna mag maar één van de indicatoren onvoldoende zijn. Voor praktijkonderwijs: Aparte regeling
 4. 4. Algemene benadering: Vervolg Het is een balansmodel. D.w.z.: het zijn contrair op elkaar inwerkende indicatoren. Het is moeilijk om alle elementen tegelijk zeer goed te krijgen.
 5. 5. Onderbouw Verschil basisschooladvies en positie derde leerjaar. Onderscheiden worden: B, K, T (vmbo basis, kader en theoretische leerweg), H (havo) en V (vwo). Scoretoekenning: 1 punt per verschil. Bijv. H/V -> V geeft 0,5 punt; K ->B geeft –1 punt. Zittenblijven geeft –1 punt. Lwoo geeft + 0,25 punt. Dit leidt tot een score.
 6. 6. Bijzonderheden onderbouw Advies niet breder dan drie schoolsoorten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1 en 2 op de school zitten, tellen mee. Kengetal in leerjaar 3 zonder zittenblijven moet berekend kunnen worden. M.u.v. van havo-vwo geldt dat leerlingen in leerjaar 3 eenduidig geplaatst moeten zijn, anders tellen ze niet mee. Scholen hebben heel verschillende mogelijkheden om stijging te realiseren. Dit geeft plafond- en bodemeffecten. Daarom wordt er alleen binnen scholengroepen vergeleken.
 7. 7. Gebruikte vergelijkings- groepen onderbouw Vmbo-BK Vmbo-(G)T Vmbo-breed en Vmbo-breed/Havo Vmbo-breed/Havo/Vwo Vmbo-(G)T/Havo/Vwo Havo/Vwo Vwo
 8. 8. Bovenbouwrendement Van het eerste bovenbouwjaar (3 vmbo of 3 havo/vwo) zonder zittenblijven naar het eind. Score komt tot stand door te schatten hoeveel % van de leerlingen het diploma zonder te blijven zitten, haalt. In zekere zin is het een slaagpercentage, maar het neemt ook de voorafgaande jaren in de bovenbouw mee.
 9. 9. Kenmerken bovenbouwrendement Correctie voor • Armoedeprobleem-cumulatiegebied • Lwoo • Tussentijdse instroom. Leerwerktraject en assistentenopleiding: geen negatief effect tenminste als de leerling niet blijft zitten in leerjaar 3. Vavo-(‘Rutte’-)route wordt niet meegenomen. Relatief genormeerd (de laagste 25% is onvoldoende).
 10. 10. Centraal examen De gemiddelde score voor het centraal examen. Correctie voor • Armoedeprobleem-cumulatiegebied • Lwoo • tussentijdse instroom Vavo-(‘Rutte’-)route wordt niet meegenomen. Relatief genormeerd (de laagste 25% is onvoldoende)
 11. 11. Correctie opbrengsten voor achtergrondfactoren Opbrengsten Oa A B Ob % APCG, tussentijdse instroom, LWOO (enz.)
 12. 12. Gevolgen van de correctie Door de rekenmethode worden scholen met veel APCG-leerlingen in positieve zin gecorrigeerd. Die correctie is zodanig dat landelijk gezien er geen effect van APCG meer over is. Hetzelfde geldt voor de andere variabelen.
 13. 13. Verschil schoolexamen - centraal examen Bij alle vakken waarvoor een schoolexamen en een centraal examen bestaat, wordt de verschilscore genomen. Het gewogen gemiddelde over drie jaar wordt berekend. Geen correctie. Absolute norm als SE > CE: Bij vmbo-basis: 0,25 punt; bij alle andere opleidingen: 0,5 punt. Groot verschil wordt als onvoldoende beschouwd. We kennen ook nog een zeer groot verschil (resp. 0,5 en 0,75 punt).
 14. 14. Praktijkonderwijs: 3 indicatoren Er zijn nu drie indicatoren in gebruik: 11.1 Hoe ontwikkelen de leerlingen zich? 11.6 Hoe worden de leerlingen geplaatst na de praktijkschool? 11.12 Hoe doen de leerlingen het na één jaar?
 15. 15. 11.1. Leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht Vraag: Wat hebben ze nu geleerd? Alleen beoordeeld tijdens schoolbezoek. Dossiers van 5 leerlingen in het vierde jaar worden geraadpleegd. Zijn de uitstroomprofielen op het niveau dat werd verwacht bij de start. Norm is 80%. Deze indicator veronderstelt dat het volgsysteem goed op orde is.
 16. 16. 11.6. De leerlingen ontwikkelen zich volgens individuele leerroute De indicator is geoperationaliseerd naar goede uitstroomplaatsing. Uitstroomgegevens van alle leerlingen op individueel niveau over een reeks van twee jaren worden opgevraagd. Ten minste 90% is geplaatst in opleiding, arbeidsplaats, dagopvang, verschermde werkomgeving. Negatief tellen bijv.: in behandeling, werkloos. Bij schoolbezoek: Check op het uitstroomprofiel/individueel ontwikkelingsplan.
 17. 17. 11.12 leerlingen functioneren naar verwachting De indicator meet de bestendigheid van de plaatsing (omdat er geen diploma is). Zelfde gegevens als bij 11.6, maar dan na een jaar. Hoe doen de leerlingen het op de betreffende plek een jaar later. Norm: 75% functioneert nog steeds op de betreffende opleiding, werkplek of andere omgeving of is succesvol herplaatst.
 18. 18. Beoordeling praktijkonderwijs Ten minste twee van de drie indicatoren moeten voldoende zijn. Bij risico-analyse zonder schoolbezoek worden alleen de indicatoren 11.6 en 11.12 onderzocht. Zij moeten beide voldoende zijn, anders vindt er verder onderzoek plaats.
 19. 19. Toekomst: Ontwikkelingen opbrengstbeoordeling Mogelijke ontwikkelingen zijn: Absolute normen. Presentatie van zowel reële als gecorrigeerde scores. Verdere ontwikkeling van de statistische rekenmethodes. Verbeterde grafische presentatie. Nieuwe of additionele kengetallen. Beleidswijzigingen leiden mogelijk tot andere normen.
 20. 20. Kantoor Utrecht Postbus 2739, 3500 GS Utrecht 030-6690600 E-mail: b.vreeburg@owinsp.nl

×