Caiet de sarcini pp consultanta patz final

209 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Caiet de sarcini pp consultanta patz final

  1. 1. 1 Anexa 1 Asociatia pentru Tranzitie Urbana are in derulare proiectul VIVA Eastpart “Valorisation and ImproVing of mAnagement of Small Historic Centres in the EASTern PARTnership region”, proiect finantat prin programul “Eastern Partnership Cultural Programme” derulat de Uniunea Europeana, avand ca autoritate contractanta Delegatia Uniunii Europene in Kiev. In cadrul proiectului se va implementa un proiect pilot care vizeaza sa contribuie la cresterea nivelului de informare si constientizare la nivel national si local pe tema potentialului patrimoniului cultural si natural ca resursa pentru crestere inteligenta si dezvoltarea sustenabila a teritoriului, si la dezvoltarea sistemului si instrumentelor de planificare teritoriala operationala in regiune: START VALEA HARTIBACIULUI: Solidaritate Intr-un Teritoriu Atractiv cu Respect pentru Traditie. VIVA EAST PART include şi desfăsurarea activitaţilor din cadrul proiectului pilot, asistenta tehnica pentru elaborarea „Planului Teritorial Integrat Pentru Sistemul Cultural Valea Hartibaciului”: Asistenta de specialitate in identificarea aspectelor de completare/ modificare a PATZ si elaborarea documentelor de planificare teritoriala aferente. In acest sens se vor identifica si lista valorile existente si potentiale (culturale si turistice in zona de implementare), si se va amenda planul territorial zonal in conformitate cu nevoile identificate. Rezultatele vor servi administratiei publice in actul decizional in vederea imbunatatirii proceselor de planificare integrata a patrimoniului cultural. Vă rugăm să ne transmiteţi pină pe data de 14.08.2013 oferta dvs. pentru asistenta tehnica pentru elaborarea „Planului Teritorial Integrat Pentru Sistemul Cultural Valea Hartibaciului”, in concordantă cu caietul de sarcini anexat. Oferta dvs. va fi insotită de: Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, in copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnatură şi ştampilă. Date de contact: Asociatia pentru Tranzitie Urbana Proiect VIVA Eastpart Str. Voila nr 10, bl 21 sc 2 ap 16, sector 4 , Bucuresti. e.mail: atu@atu.org.ro Tel/fax: + 40 213 126 272
  2. 2. 2 Caiet de sarcini Informaţii generale relevante despre Proiect Proiectul işi propune o intărire a relaţiilor internaţionale existente intre ţările estice cum ar fi Romania şi Italia că ţări ale Uniunii Europene şi Armenia şi Moldova că tari parte a parteneriatului de est, relaţii care vizează conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural din zonele rurale, cat şi imbunătăţirea instrumentelor de lucru in vederea dezvoltării activităţilor culturale care au in vedere patrimoniul cultural istoric şi de mediu, prin crearea de instrumente care să fie folosite cu scopul dezvoltării turismului regional, instrumente care să crească capacitatea de acţiune a persoanelor implicate la toate nivelurile (comunitar, professional, decisional) toate in vederea valorizării resurselor patrimoniului cultural şi natural pentru dezvoltarea sustenabilităţii rurale. Ţările şi zonele rurale implicate in proiect:  Armenia – provincia Tavush  Romania – zona Sibiului – Valea Hartibaciului  Moldova – zona Cahul  Universitatea din Bari, Departamentul de Inginerie ştiinţifică şi Arhitectură, in calitate de partener ştiinţific Abordarea propusă se bazează pe identificarea nevoilor si avantajelor competitive ale teritoriului si stabilirea unor obiective realiste, tinand cont de specificul local si de capacitatea de implementare a actorilor locali. Interventiile vor fi relevante pentru intregul teritoriu si vor avea un impact transversal asupra diferitelor sectoare si vor influenţa capacitatea comunitătii de a se implica in strategiile regionale. In acest sens, informarea autoritătilor locale privind instrumente de dezvoltare teritorială de planificare si de proiectare urbană este crucială, precum si cresterea gradului de constientizare a membrilor comunitătii. Obiectul Proiectului In baza proiectului Viva Eastpart, teritoriul devine scenă pentru implementarea abordării integrate a patrimoniului cultural şi a beneficiilor acestuia prin articularea lui din punct de vedere spaţial, social şi cultural. Aceasta se poate realiza prin reiterarea acţiunilor participatorii integrate de evidenţiere a patrimoniului cultural regional şi a schimbului de experienţe şi iniţiative, a relaţiilor care se vor stabili in urma implementării programului de parteneriat cultural. In cadrul proiectului se va implementa un proiect pilot care vizeaza sa contribuie la cresterea nivelului de informare si constientizare la nivel national si local pe tema potentialului
  3. 3. 3 patrimoniului cultural si natural ca resursa pentru crestere inteligenta si dezvoltarea sustenabila a teritoriului, si la dezvoltarea sistemului si instrumentelor de planificare teritoriala operationala in regiune. Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal (PATZ) Valea Hartibaciului ar putea fi un instrument puternic pentru implementarea sistemelor culturale teritoriale, prin care ar putea fi stabilite atat moduri de cooperare intre administratiile locale de aici, cat si restrictii clare pentru fiecare din localităti pentru a păstra o coerentă de ansamblu a acestei zone. Doar astfel vor putea fi impiedicate interventii nocive care ar conduce la pierderi iremediabile pentru peisajul cultural de aici. In acest sens se vor identifica si lista valorile existente si potentiale (culturale si turistice in zona de implementare), si se va amenda planul territorial zonal in conformitate cu nevoile identificate. Rezultatele vor servi administratiei publice in actul decizional in vederea imbunatatirii proceselor de planificare integrata a patrimoniului cultural. Obiectivele generale al contractului Acest proiect pilot integrat va fi implementat prin diferite actiuni, una dintre acestea fiind asistenta tehnica pentru elaborarea „Planului Teritorial Integrat Pentru Sistemul Cultural Valea Hartibaciului”: Asistenta de specialitate in identificarea aspectelor de completare/ modificare a Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal.  Participarea cu prezentări sintetice în cadrul întâlnirilor cu minimum 15 reprezentanti ai primariilor din Valea Hartibaciului si ai Consiliului judetean Sibiu si organizarea de sesiuni de dezbatere pe marginea planului teritorial zonal conform planului de actiune din cadrul proiectului, parte din proiectul de implementare (15 participanti reprezentanti ai administratiilor locale si cei ai Consiliului judetean, carora li se va asigura transportul la locul evenimentiului, pauza de cafea si pranzul). Programul intalnirilor va fi pus la dispozitie de echipa proiectului in timp util pentru organizarea logistica a evenimentelor.  Oferirea consultanţei de specialitate in elaborarea documentelor de planificare teritoriala a sistemelor culturale teritoriale.  Oferirea de consultanţa de specialitate privitor la aspectele legale si administrative legate de planificarea teritoriala, in vedera amendarii/ completarii planului teritorial zonal conform planului de actiune din cadrul proiectului, in cadrul intalnirilor bilateral care vor avea loc in cadrul proiectului pilot, cu primarii din Valea Hratibaciului, pentru ajungerea la
  4. 4. 4 un accord privind planul territorial zonal.  Oferirea de consultanta de specialitate privitor la aspectele legale si administrative legate de planificarea teritoriala in cadrul intalnirilor cu reprezentantii Consiliului Judetean Sibiu in vedera amendarii/ completarii planului teritorial zonal conform planului de actiune din cadrul proiectului. Toate aceste actiuni vor fi agreate si implementate sub supervizarea echipei VIVA EASTPART. La fiecare intalnire vor fi cel putin doi membri ai echipei de proiect participant. Consultantii vor trebui sa-si coreleze actiunile cu rețeaua de parteneriat și cooperare dintre organizațiile și instituțiile semnatare ale protocolului de colaborare pentru conservarea patrimoniului cultural și natural și revitalizarea satelor și orașelor din Transilvania, rețea din care face parte și ATU. Toate materialele elaborate ca rezultat al consultanței vor respecta cerințele manualului de vizibilitate al programului proiectului (EastEuropean Cultural Programme) si kit-ul de vizibilitate al proiectului, finanțat de Uniunea Europeana. Rezultatele aşteptate  intalniri cu 15 reprezentanti ai primariilor din Valea Hartibaciului si ai Consiliului judetean Sibiu organizate cu succes (liste de participare la eveniment, feedback bun in chestionarele de la finalul evenimentului). Logistica asigurata in concordanta cu programul evenimentului oferit de echipa de proiect.  fişe sintetice despre modul in care se reflectă in documentaţia PATZ obţinută de la MDRAP situaţia existentă şi propunerile privind fiecare localitate din Valea Hartibaciului  prezentare a aspectelor legale si administrative privind planificarea teritoriala in cadrul intalnirilor cu primarii din Valea Hartibaciului  prezentare a aspectelor legale si administrative privind planificarea teritoriala in cadrul intalnirilor cu reprezentantii Consiliului Judetean Sibiu.  facilitarea unei sesiuni de dezbatere pe marginea PATZ – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal, conform planului de actiune din cadrul proiectului, parte din proiectul de implementare (15 participanti reprezentanti ai administratiilor locale ai Consiliului judetean, carora li se va asigura transportul la locul evenimentiului, pauza de cafea si pranzul).  Raport de intalnire pe tematica PATZ  amendare/ completare a PATZ conform acordului obtinut in
  5. 5. 5 urma sesiunilor de dezbatere - 5 Planşe care să aducă amendamentele solicitate de actorii locali la documentaţia existentă  documente de planificare teritoriala - Memoriu cu propunerile de modificări asupra documentaţiei PATZ Limba de redactare a documentelor necesare Limba engleza şi Limba romană Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnică va conţine: O descriere a serviciilor care se vor executa, din care să rezulte indeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. Propunerea tehnică poate conţine orice alte elemente pe care prestatorul consideră că este necesar să le menţioneze sau orice alte documente pe care consideră că este necesar să le ataşeze. Modul de prezentare a propunerii financiare Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului. Modul de prezentare a ofertei Documentul va avea fiecare pagină scrisă numerotată şi semnată de către prestator. Numarul de exemplare: 1 original si 1 copie. Oferta va contine:  documente de calificare;  propunere tehnica;  propunere financiară.  ofertă economică pentru serviciile ce urmează a fi prestate in acord cu activităţile şi cerinţele caietului de sarcini;  serie de documente justificative (documente de clarificare): o Situaţia personala a candidatului sau ofertantului (Statutul/ actul constitutiv); o Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (Certificat Registrul comertului sau documente similare); o Capacitatea tehnică si/sau profesională (Lista proiecte; CV- urile expertilor)  O ofertă tehnică care va conţine şi va detalia cerinţele prezentate activitaţile efectuate de ofertant Propunerea tehnică Propunerea tehnică: 1. Descrierea obiectivele ofertei 2. Presentarea ofertantului şi a echipei de expertei precum şi rolul şi responsabilităţile in cadrul proiectului. 3. Conţinutul propuneri tehnice
  6. 6. 6 4. Coordonarea şi monitorizarea metodologiei propuse; acestea vor fi evaluate de echipa tehnică responsabila pentru proiectul VIVA EASTPART 5. Planificarea activităţiilor propuse 6. Identificarea şi descrirea materialelor livrate 7. Termene de livrare. 8. Echipa ce va furniza suportul tehnic Criteriu de atribuire  70% oferta tehnică  30% oferta financiară

×