Caiet de sarcini pp consultanta parteneriatelor final

195 views
147 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Caiet de sarcini pp consultanta parteneriatelor final

  1. 1. Anexa 1 Asociatia pentru Tranzitie Urbana are în derulare proiectul VIVA Eastpart “Valorisation and ImproVing of mAnagement of Small Historic Centres in the EASTern PARTnership region.”, proiect finantat prin programul “Eastern Partnership Cultural Programme” derulat de Uniunea Europeana, avand ca autoritate contractanta Delegatia Uniunii Europene în Kiev. In cadrul proiectului se va implementa un proiect pilot „START VALEA HARTIBACIULUI: Solidaritate Intr-un Teritoriu Atractiv cu Respect pentru Traditie” care vizează să contribuie la creșterea nivelului de informare și conștientizare la nivel național si local pe tema potentialului patrimoniului cultural si natural ca resursă pentru creștere inteligentă și dezvoltarea sustenabilă a teritoriului, și la dezvoltarea sistemului și instrumentelor de planificare teritorială operațională în regiune. În vederea promovării unui sistem cultural teritorial care să răspundă la principala provocare a acestui tip de spațiu - generarea unei cresteri economice si a unei dezvoltări sociale menținând în acelasi timp peisajul natural deosebit de frumos si protejând patrimoniul cultural material si imaterial. Acest proiect pilot integrat va fi implementat prin diferite actiuni, una dintre acestea fiind: Creearea cadrului institutional și sprijinirea planului teritorial integrat pentru sistemul cultural Valea Hartibaciului și promovarea parteneriatelor publice-private pentru conservarea si punerea în valoare a patrimoniului, prin:  organizarea de ateliere de lucru cu primarii și administrațiile locale și actorii implicați susținători ai implementării proiectului pilot,  organizarea de strângere a datelor din teritoriu cu voluntari din zonă sub coordonarea echipei de management a proiectului, în vederea detalierii/completării fișelor de resurse culturale din Valea Hârtibaciului. Va rugam sa ne transmiteţi pîna pe data de 14.08.2013 oferta dvs. pentru acest contract, în concordanta cu caietul de sarcini anexat. Oferta dvs. va fi însotita de: Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura şi ştampila. Date de contact Asociatia pentru Tranzitie Urbana Proiect VIVA Eastpart Str. Voila nr 10, bl 21 sc 2 ap 16, sector 4 , Bucuresti. e.mail: atu@atu.org.ro Tel/fax: + 40 213 126 272
  2. 2. Caiet de sarcini Informaţii generale relevante despre Proiect Proiectul îşi propune o întarire a relaţiilor internaţionale existente între ţarile estice cum ar fi România şi Italia ca ţari ale Uniunii Europene şi Armenia şi Moldova ca țări parte a parteneriatului de est, relaţii care vizeaza conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural din zonele rurale, cât şi îmbunataţirea instrumentelor de lucru în vederea dezvoltarii activitaţilor culturale care au în vedere patrimoniul cultural istoric şi de mediu, prin crearea de instrumente care sa fie folosite cu scopul dezvoltării turismului regional, instrumente care sa creasca capacitatea de acţiune a persoanelor implicate la toate nivelurile (comunitar, professional, decisional) toate în vederea valorizarii resurselor patrimoniului cultural şi natural pentru dezvoltarea sustenabilitaţii rurale. Ţările şi zonele rurale implicate în proiect:  Armenia – provincia Tavush  România – Valea Hartibaciului, județul Sibiu  Moldova – zona Cahul  Universitatea din Bari, Departamentul de Inginerie ştiinţifica şi Arhitectura, în calitate de partener ştiinţific Zonele sunt caracterizate de o dezvoltarea economică lentă, de scadere demografica, de o agricultura de semi-subsistență şi venituri economice mici. Mai mult, în aceste zone oamenii nu sunt conştienţi de potenţialul cultural, iar patrimoniul este neglijat şi în multe cazuri abandonat. În regiunile vizate de Eastern Partnership există un potenţial cultural turistic (peisaj, obiceiuri locale specifice/ tradiţionale, resurse naturale şi patrimoniu cultural), dar o dezvoltare redusa a relaţiilor care ar trebui sa susţina aceste sisteme. Obiectul Proiectului În baza proiectului Viva Eastpart, teritoriul devine scenă pentru implementarea abordării integrate a patrimoniului cultural şi a beneficiilor acestuia prin articularea lui din punct de vedere spaţial, social şi cultural. Aceasta se poate realiza prin reiterarea acţiunilor participatorii integrate de evidenţiere a patrimoniului cultural regional şi a schimbului de experienţe şi iniţiative, a relaţiilor care se vor stabili în urma implementarii programului de parteneriat cultural. În cadrul proiectului se va implementa un proiect pilot care vizează să contribuie la creșterea nivelului de informare și conștientizare la nivel national și local pe tema potențialului patrimoniului cultural și natural ca resursă pentru creștere inteligentă și dezvoltarea sustenabila a teritoriului, și la dezvoltarea sistemului și instrumentelor de planificare teritoriala operatională în regiune. Succesul pentru implementarea oricărui proiect si gradul de absorbție al fondurilor europene este dependent de gradul de corelare între
  3. 3. competențele si resursele fiecărei categorii de actori. Obiectivele generale al contractului Acest proiect pilot integrat va fi implementat prin diferite actiuni, una dintre acestea fiind creearea retelei cultural teritoriale care sa sustina planul teritorial integrat pentru sistemul cultural valea Hartibaciului și promovarea parteneriatelor publice-private pentru conservarea si punerea în valoare a patrimoniului, obiect al acestui contract. Este deci esențial să se stimuleze crearea de alianțe între instituții publice, organizații ale societății civile, etc.  Organizarea unui atelier–simpozion dedicat primarilor/ politicientilor locali si actorilor implicati cu care s-a semnat pactul in cadrul proiectului, dar și urbaniștilor, arhitecților și altor specialiști implicați în adminstrație și dezvoltarea rețelei cultural teritoriale în zonă (aproximativ 30 de participanti pentru care se va asigura cazarea (dacă este necesar), transportul la locul evenimentului, pauza de cafea si prânzul.  Organizare de vizite de lucru pentru persoane din zona Văii Hârtibaciului interesate de dezvoltarea unor micro-facilități turistice (cameră de oaspeți, eco/agro-turism) pentru prezentarea bunelor practici in domeniul turismului „Bed and Breakfast” – exemplul Viscri, județul Brașov (transport, pauza de cafea si pranzul). Programul va fi pus la dispozitie de echipa proiectului in timp util pentru organizarea logistica a evenimentelor. Simpozionul și atelierul au ca scop în primul rând conștientizarea potențialului patrimoniului cultural și natural ca resursă pentru creștere inteligentă și dezvoltare sustenabilă, precum și rolul dezvoltării sistemului și instrumentelor de planificare teritorială operatională în regiune (PATJ, PATZ, PUG). În al doilea rând este urmărită inițierea unor acțiuni comune și coordonate, în vederea dezvoltării rețelei publice-private ca bază a dezvoltării rețelei cultural teritoriale în zonă. Evenimentul este planificat în 18 și 19 octombrie 2013 la Sibiel, oraș Săliște, județul Sibiu. În data de 18 octombrie vor avea loc prezentări și ateliere de discuții, iar în data de 19 octombrie va avea loc o excursie de o zi în regiune pentru vizionarea unor exemple de bune practici. Programul evenimentului va fi pus la dispozitie de echipa proiectului in timp util pentru organizarea logistică a evenimentelor.  Organizarea de vizite de lucru in zona de implementare cu cca 10 voluntari care vor completa fișele de resurse culturale din Valea Hartibaciului (transport și prânz asigurat pentru participanți) pentru inițierea bazei de date cu informații
  4. 4. georeferențiate actuale asupra sistemului cultural-teritorial al Văii Hârtibaciului. Vizitele de lucru se vor organiza până cel târziu la sfârsitul lunii Septembrie 2013 pe parcursul a minimum 7 zile. Programul întâlnirilor va fi pus la dispozitie de echipa proiectului in timp util pentru organizarea logistică a evenimentelor. Toate aceste actiuni vor fi agreate si implementate sub supervizarea echipei VIVA EASTPART. La fiecare intalnire de lucru pentru pregătirea acțiunilor vor participa cel putin doi membri ai echipei de proiect. Consultantii vor trebui sa-si coreleze actiunile cu rețeaua de parteneriat și cooperare dintre organizațiile și instituțiile semnatare ale protocolului de colaborare pentru conservarea patrimoniului cultural și natural și revitalizarea satelor și orașelor din Transilvania, rețea din care face parte și ATU. Toate materialele elaborate ca rezultat al consultanței vor respecta cerințele manualului de vizibilitate al programului proiectului (EastEuropean Cultural Programme) si kit-ul de vizibilitate al proiectului , finanțat de Uniunea Europeana. Rezultatele aşteptate 1. Workshop organizat cu succes cu participarea a 30 de reprezentanti ai primariilor, administratiilor locale si actorilor locali (liste de participare la eveniment) și o buna organizare a evenimentului – (feedback pozitiv in chestionarele de la finalul evenimentului). Logistica asigurata in concordanta cu programul evenimentului oferit de echipa de proiect. 2. Vizite de lucru in zona de implementare organizate cu succes in cadrul evenimentului a bunelor practici in domeniul turismului „Bed and Breakfast” (liste de participare la eveniment, feedback bun in chestionarele de la finalul evenimentului). Logistica asigurata in concordanta cu programul evenimentului oferit de echipa de proiect. 3. Vizite de lucru in zona de implementare organizate cu succes cu participarea voluntarilor selectionati de echipa de proiect in vederea completarii fiselor de resurse culturale din Valea hartibaciului (liste de participare si liste completate) Logistica asigurata in concordanta cu programul evenimentului oferit de echipa de proiect. 4. 10 voluntari care vor participa la actiune de completare a fișelor de resurse culturale din Valea Hartibaciului Limba de redactare a documentelor necesare Limba engleza şi Limba româna
  5. 5. Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica va conţine: O descriere a serviciilor care se vor executa, din care sa rezulte îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. Propunerea tehnica poate conţine orice alte elemente pe care prestatorul considera ca este necesar sa le menţioneze sau orice alte documente pe care considera ca este necesar sa le ataşeze. Modul de prezentare a propunerii financiare Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului. Modul de prezentare a ofertei Documentul va avea fiecare pagina scrisa numerotata şi semnata de catre prestator. Numarul de exemplare: 1 original si 1 copie. Oferta va contine:  documente de calificare;  propunere tehnica;  propunere financiara.  oferta economica pentru serviciile ce urmeaza a fi prestate în acord cu activitaţile şi cerinţele caietului de sarcini;  serie de documente justificative (documente de clarificare): o Situaţia personala a candidatului sau ofertantului (Statutul/ actul constitutiv); o Capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale (Certificat Registrul comertului sau documente similare); o Capacitatea tehnica si/sau profesionala (Lista proiecte; CV- urile expertilor)  O oferta tehnica care va conţine şi va detalia cerinţele prezentate activitaţile efectuate de ofertant Propunerea tehnica Propunerea tehnica: 1. Descrierea obiectivele ofertei 2. Presentarea ofertantului şi a echipei de expertei precum şi rolul şi responsabilitaţile în cadrul proiectului. 3. Conţinutul propuneri tehnice 4. Coordonarea şi monitorizarea metodologiei propuse; acestea vor fi evaluate de echipa tehnica responsabila pentru proiectul VIVA EASTPART 5. Planificarea activitaţiilor propuse 6. Identificarea şi descrirea materialelor livrate 7. Termene de livrare. 8. Echipa ce va furniza suportul tehnic Criteriu de atribuire  70% oferta tehnica  30% oferta financiara

×