Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015 116 000 fler jobb — arbetslösheten minskar

386 views
231 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arbetsförmedlingens prognos för åren 2014 och 2015 116 000 fler jobb — arbetslösheten minskar

 1. 1. Presskonferens 12 december 2013 Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2013 Tord Strannefors
 2. 2. Antaganden • Att den globala ekonomin växer med 3,8 procent 2014 och 4 procent 2015 • Att euroområdet inte drabbas av något nytt stort bakslag • Att en ny överenskommelse om skuldtaket nås i USA • Att kronan apprecieras mot euron • Att löneökningarna uppgår till 2,7 procent 2013 och till 2,9 procent 2014 • Att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter • Att prisförändringarna på hus och lägenheter blir små
 3. 3. Valda indikatorer Procentuell förändring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BNP, till marknadspris 3,3 -0,6 -5,0 6,6 2,9 0,9 0,9 2,7 3,3 BNP, kalenderkorrigerat 3,5 -0,8 -4,9 6,4 3,2 1,2 0,9 2,8 3,1 Arbetade timmar, kalenderkorrigerat 3,4 0,7 -2,6 2,0 2,0 0,6 0,5 1,5 1,3 Produktivitetstillväxt 0,1 -1,5 -2,3 4,4 1,2 0,6 0,4 1,3 1,8 KPIF, inflation, årsgenomsnitt 1,5 2,7 1,7 2,0 1,4 1,0 0,9 1,1 1,7 Timlön 3,3 4,3 3,4 2,6 2,4 3,1 2,8 2,9 3,0 Hushållens reala disp. inkomster 5,5 2,1 2,1 1,6 3,3 3,5 3,1 3,3 2,6 Privat konsumtion 3,7 0,0 -0,3 4,0 1,7 1,6 1,9 2,9 3,3 Sparkvot, inkl. avtalspension 7,2 9,0 11,0 8,3 10,4 12,2 12,6 12,9 12,0
 4. 4. Nyckeltal Tusental/procent Förändring, tusental / %-enhet Utfall Prognos Utfall Prognos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Arbetskraft 4782 4812 4873 4895 4949 4998 5040 62 22 54 49 42 Sysselsatta 4381 4395 4491 4502 4549 4610 4665 96 11 47 61 55 Arbetslösa % av arbetskraften 401 8,4 417 8,4 383 7,9 394 8,0 400 8,1 388 7,8 375 7,4 -34 -0,6 11 0,2 6 0,1 -12 -0,3 -13 -0,4 Programdeltagare % av arbetskraften 127 2,7 185 3,9 178 3,7 187 3,8 202 4,1 204 4,1 203 4,0 -7 -0,2 9 0,2 15 0,3 2 0,0 -1 -0,1
 5. 5. Arbetskraft och sysselsättning januari 1987 - oktober 2013 Sysselsatta 5000 Arbetskraft Tusental 4750 4500 4250 4000 3750 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Källa: SCB, säsongrensade data, trendvärden
 6. 6. Sysselsättningsförändring 2012 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 2013 2014 Tusental Jord- och skogsbruk Byggverksamhet Industri Offentliga tjänster Privata tjänster Källa: SCB, Arbetsförmedlingen
 7. 7. Utmaningar • Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning • Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning • Arbetslösa utomeuropeiskt födda • Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga • Arbetslösa personer 55-64 år
 8. 8. Presskonferens 12 december 2013 Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2013 Clas Olsson, tf generaldirektör
 9. 9. Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa (ej dubbel räkni ng m ell an grupperna), j anuari 2004 - oktober 2013 Utsatta 260 Övriga inskrivna arbetslösa Tusental 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förgymnasialt utbildade, äldre 55-64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning Källa: Arbetsförmedlingen, säsongrensade data, trendvärden 2013
 10. 10. Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, jan 2005-okt 2013 150000 Arbetslösa 55-64 år Funktionsnedsatta* Antal personer Utomeuropeiskt födda Förgymnasialt utbildade 100000 50000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *som medför nedsatt arbetsförmåga. Säsongsrensad och trendad serie. Källa: Arbetsförmedlingen 2013
 11. 11. Ant al perso n er som ko mmit t ill Arb et sf ö rmed lin gen gen om ref o rmern a 120000 Från Försäkringskassan Antal personer Etableringsuppdraget 100000 80000 60000 40000 20000 0 2010 2011 2012 Källa: Arbetsförmedlingen 2013
 12. 12. Sysselsatta inom yrken fördelade på olika utbildningsnivåer kv 3 1997 - kv 3 2013 Högst förgymnasial nivå (hö) 1900 Eftergymnasial nivå (vä) Tusental Tusental 800 1800 700 1700 600 1600 500 1500 400 1400 300 1300 200 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Säsongrensade data, trendvärden Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

×