Anders Borgs presentationsbilder VÅP2014 20140409

358 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anders Borgs presentationsbilder VÅP2014 20140409

 1. 1. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition 9 april Finansminister Anders Borg
 2. 2. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Internationell återhämtning men nedåtrisker dominerar alltjämt • Tydligare att de avancerade ekonomierna befinner sig i en återhämtningsfas – Euroområdet gradvis på väg ur krisen – Högre aktivitet i den brittiska ekonomin – Amerikansk data tyder på återhämtning • Något dämpade tillväxtutsikter i de framväxande ekonomierna – Valutaoro och finansiell turbulens i framväxande ekonomier – Tecken på inbromsning i den kinesiska ekonomin
 3. 3. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Sverige: Gradvis normalisering av det ekonomiska läget • Svensk ekonomi utvecklades svagt under helåret 2013 men starkare mot slutet av året • Tillväxten förväntas bli högre framöver • Svensk export förväntas åter växa 2014, men växer långsammare jämfört med tidigare återhämtningar • Konsumtion och investeringar väntas öka 2014 och 2015
 4. 4. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft • Fortsatt osäkerhet om europeiska banksystemet • Riskerna för en svagare utveckling i de framväxande ekonomierna har ökat • Ökad geopolitisk risk och risk för bredare sanktioner mot Ryssland Risker för svagare utveckling väger fortfarande över
 5. 5. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP 1,5 (1,2) 2,7 (2,5) 3,3 (3,6) 3,5 (3,9) 2,5 (2,9) 2,3 BNP, kalenderkorrigerad 1,5 (1,2) 2,8 (2,6) 3,0 (3,3) 3,2 (3,5) 2,7 (3,1) 2,4 Hushållens konsumtion 2,0 (2,1) 2,6 (3,1) 3,7 (3,9) 3,4 (3,6) 2,8 (3,1) 2,5 Offentlig konsumtion 2,0 (1,0) 1,0 (1,1) 0,6 (0,2) 0,9 (0,7) 0,3 (0,6) 0,2 Fasta bruttoinvesteringar -1,3 (-2,4) 4,7 (4,3) 7,4 (6,9) 6,5 (6,7) 4,5 (4,3) 4,2 Lagerinvesteringar1 0,2 (0,4) 0,1 (-0,1) -0,1 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 Export -0,9 (-2,3) 3,5 (3,0) 5,5 (6,8) 6,5 (7,7) 5,7 (6,2) 5,4 Import -1,2 (-2,7) 3,4 (3,3) 6,3 (7,1) 6,7 (7,4) 6,0 (6,1) 5,7 Nettoexport1 0,1 (0,0) 0,2 (0,0) 0,0 (0,3) 0,3 (0,6) 0,2 (0,4) 0,2 BNP-tillväxten bedöms öka 2014 Prognosen i budgetpropositionen för 2014 inom parentes. Procentuell förändring 1 Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar
 6. 6. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Nyckeltal Prognosen i budgetpropositionen för 2014 inom parentes. Procentuell förändring om inte annat anges 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP 1,5 (1,2) 2,7 (2,5) 3,3 (3,6) 3,5 (3,9) 2,5 (2,9) 2,3 Produktivitet i näringslivet, kalenderkorrigerad 1,7 (1,3) 1,8 (2,7) 2,2 (2,5) 2,1 (2,0) 1,9 (1,8) 1,9 Arbetade timmar, kalenderkorrigerad 0,4 (0,3) 1,4 (0,5) 1,2 (1,1) 1,4 (1,6) 1,1 (1,5) 0,8 Sysselsättning 1,0 (0,8) 1,2 (0,8) 1,2 (1,0) 1,2 (1,3) 1,0 (1,3) 0,9 Arbetslöshet1 8,0 (8,2) 7,7 (8,1) 7,3 (7,8) 6,7 (7,0) 6,3 (6,4) 5,9 Löner2 2,5 (2,7) 2,7 (2,8) 2,9 (2,9) 3,2 (3,2) 3,4 (3,4) 3,5 KPI3 0,0 (0,1) 0,2 (0,9) 1,6 (1,7) 2,5 (2,7) 2,8 (3,2) 2,9 KPIF4 0,9 (1,0) 0,8 (1,3) 1,5 (1,5) 1,7 (1,7) 1,9 (1,9) 2,0 TCW-index5 118 (116) 117 (116) 116 (116) 116 (116) 115 (116) 115 BNP-gap6 -2,9 (-3,5) -2,4 (-3,0) -1,5 (-2,1) -0,5 (-1,0) -0,2 (-0,2) 0,0 1) Procent av arbetskraften 15-74 år. 2) Konjunkturlönestatistiken. 3,4) Årsgenomsnitt. 5) Slutkurs. 6) Procent
 7. 7. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Prognosjämförelser BNP-tillväxt Arbetslöshet 2014 2015 2014 2015 FiD 2,7 3,3 7,7 7,3 FiD, kal.korr. 2,8 3,0 Konjunkturinstiutet (26/3) 2,6 3,2 7,9 7,3 Riksbanken (13/2) 2,4 3,6 7,8 7,2 IMF (8/4) 2,8 2,6 8,0 7,7 EU (25/2) 2,5 3,3 7,7 7,3 OECD (19/11) 2,3* 3,0* 7,8 7,5 ESV (3/4) 2,4 3,1 7,9 7,4 Swedbank (8/4) 2,8 2,9 7,9 7,4 Nordea (12/3) 2,8 2,5 7,9 7,6 SEB (11/2) 2,5 3,2 7,7 7,0 Handelsbanken (5/12) 3,1 2,6 7,9 7,7 Svenskt näringsliv (5/2) 2,5 3,4 7,7 7,3 LO (19/11) 2,3 2,6 8,0 8,0 Anm.: Prognosdatum inom parentes * Kalenderkorrigerad
 8. 8. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Återhämtning på något fastare mark BNP-tillväxt, procent Källa: EU-kommissionens vinterprognos 2014 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Italien Finland Nederländerna Portugal Spanien Frankrike Belgien Danmark Österrike Tyskland Storbritannien Irland Grekland Sverige 2014 2015
 9. 9. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Offentliga sektorns finansiella sparande Miljarder kronor och procent av BNP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Finansiellt sparande, mdkr -26 -49 -59 -13 7 30 56 Finansiellt sparande, % av BNP -0,7 -1,3 -1,6 -0,3 0,2 0,7 1,2
 10. 10. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Offentliga finanser Finansiellt sparande respektive bruttoskuld. Prognosen i budgetpropositionen för 2014 inom parentes. Procent av BNP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Finansiellt sparande -1,3 -1,6 -0,3 0,2 0,7 1,2 (-1,2) (-1,5) (-0,4) (0,4) (1,1) Strukturellt sparande 0,0 -0,2 0,5 0,4 0,8 1,2 (0,5) (0,2) (0,8) (1,0) (1,2) Konsoliderad bruttoskuld 40,6 41,3 39,7 37,3 34,8 31,7 (41,9) (42,6) (41,2) (38,3) (35,1)
 11. 11. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft -4,7 -3,0 -2,7 -2,0 -1,7 -1,4 -1,2 -1,0 -1,0 -0,6 -0,5 0,1 0,2 0,7 Nederländerna Spanien Storbritannien Irland Portugal Österrike Frankrike Finland Danmark Grekland Italien Belgien Tyskland Sverige Finansiellt sparande 2017. Procent av BNP -5,8 -5,8 -5,0 -4,0 -3,5 -3,3 -3,2 -2,5 -2,4 -2,1 -2,1 -2,0 -1,6 -0,1 Storbritannien Spanien Irland Portugal Frankrike Grekland Nederländerna Belgien Österrike Italien Finland Danmark Sverige Tyskland Finansiellt sparande 2014. Procent av BNP Sveriges starka position ska värnas Källa: Finansdepartementets prognos (Sverige) samt IMF (övriga)
 12. 12. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Kommunsektorns inkomster och utgifter Miljarder kronor, löpande priser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inkomster, totalt 839 872 895 925 963 1 004 1 040 Utgifter, totalt 843 880 904 932 970 1 010 1 048 Finansiellt sparande -4 -8 -9 -7 -6 -6 -7 procent av BNP -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 Resultat 19 14 10 12 13 14 14
 13. 13. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft • Sverige gick in i krisen med stora överskott • Regeringens reformer har stöttat tillväxten under krisen • Åtgärder som varaktigt stärkt ekonomin och samtidigt skjutit in energi under krisen • Välfärden har värnats • Sverige har bland Europas starkaste offentliga finanser Svensk ekonomi har visat motståndskraft
 14. 14. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft • Stora överskott innan krisen en viktig förklaring till att Sverige klarat krisen bättre än de flesta jämförbara länder • Tillbaka till överskott avgörande för att också vid nästa kris kunna skydda jobb och välfärd – En liten öppen ekonomi med stor finansiell sektor behöver skyddsvallar – Omvärlden riskerar möta nästa kris med begränsat utrymme för aktiv politik • Överskottmålet bör ligga fast under kommande mandatperiod Tid att stärka skyddsvallar
 15. 15. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft 41 42 60 74 75 77 93 96 99 100 105 120 127 134 177 Sverige Danmark Finland Österrike Nederländerna Tyskland Storbritannien Frankrike Spanien Belgien USA Irland Portugal Italien Grekland Stapeldiagrammet visar EU15 utom Luxemburg. Källor: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens vinterprognos februari 2014 (övriga) Sårbar omvärld ger ökat behov av skyddsvallar för att möta nästa kris Offentliga sektorns bruttoskuld 2014. Procent av BNP
 16. 16. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Stapeldiagrammet visar EU15 utom Luxemburg. Källor: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens vinterprognos februari 2014 (övriga) Sårbar omvärld ger ökat behov av skyddsvallar för att möta nästa kris Offentliga sektorns bruttoskuld 2014. Procent av BNP EU15 2000: 63% 41 42 60 74 75 77 93 96 99 100 105 120 127 134 177 Sverige Danmark Finland Österrike Nederländerna Tyskland Storbritannien Frankrike Spanien Belgien USA Irland Portugal Italien Grekland
 17. 17. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Stapeldiagrammet visar EU15 utom Luxemburg. Källor: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens vinterprognos februari 2014 (övriga) Sårbar omvärld ger ökat behov av skyddsvallar för att möta nästa kris Offentliga sektorns bruttoskuld 2014. Procent av BNP EU15 2008: 65% EU15 2000: 63% 41 42 60 74 75 77 93 96 99 100 105 120 127 134 177 Sverige Danmark Finland Österrike Nederländerna Tyskland Storbritannien Frankrike Spanien Belgien USA Irland Portugal Italien Grekland
 18. 18. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft EU15 2014: 93% Stapeldiagrammet visar EU15 utom Luxemburg. Källor: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens vinterprognos februari 2014 (övriga) Sårbar omvärld ger ökat behov av skyddsvallar för att möta nästa kris Offentliga sektorns bruttoskuld 2014. Procent av BNP EU15 2008: 65% EU15 2000: 63% 41 42 60 74 75 77 93 96 99 100 105 120 127 134 177 Sverige Danmark Finland Österrike Nederländerna Tyskland Storbritannien Frankrike Spanien Belgien USA Irland Portugal Italien Grekland
 19. 19. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Omvärlden möter nästa kris från svagare position med höga skulder Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld. Procent av BNP 62,0 62,5 53,0 73,3 104,8 1990 1998 2000 2008 2014 USA 67,0 118,3 140,1 191,8 244,9 1990 1998 2000 2008 2014 Japan Källa: EU-kommissionen (AMECO). Siffrorna för 2014 är en prognos Uppgift saknas 72,8 69,2 70,1 95,9 1990 1998 2000 2008 2014 EZ 33,0 45,8 40,5 51,9 93,4 1990 1998 2000 2008 2014 Storbritannien
 20. 20. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Inriktning för finanspolitiken de kommande åren • När konjunkturläget förbättras avtar gradvis behovet att via finanspolitiken stötta ekonomin • 2015 och framåt inriktas politiken på att vända underskott till balans och överskott • Återgång till överskott ställer stora krav på regeringen de kommande fyra åren • Samhällsutmaningar kräver fortsatta reformer, men en ansvarsfull politik förutsätter att dessa finansieras krona för krona
 21. 21. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft I fokus för finanspolitiken • Ordning och reda i offentliga finanser • Säkra återhämtning • Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt • Mer kunskap för stärkt arbetskraft • Stärka Sveriges konkurrenskraft • Välfärd och sammanhållning
 22. 22. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft VÅP14: Utbildningspaket för mer kunskap och fler lärare • Fallande resultat i internationella jämförelser sedan lång tid • Regeringen har genomfört omfattande reformer som tar tid innan de får fullt genomslag • Fortsatta insatser krävs för att förbättra skolan – Mer kunskap • Bättre resultat • Ökad likvärdighet • Trygghet och studiero i klassrummen • Nyanlända elevers studieresultat – Stärka lärare och rektorer • Läraryrkets status och attraktionskraft • Rektorernas pedagogiska ansvar • Tillgången till behöriga lärare i vissa ämnen – Smidigare övergång mellan gymnasieskola och arbetsliv
 23. 23. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft VÅP14: Utbildningspaket för mer kunskap och fler lärare • Mer kunskap – Förskolepaket: Höjd kompetens, förstärkt tillsyn och mer resurser till personal – Tioårig grundskola inkl. förlängd skolplikt 1 år – Lågstadielyft: Mindre undervisningsgrupper, fler speciallärare m.m. – Ökad undervisningstid i matematik i åk 7-9 • Säkra hög kunskapsnivå för alla elever – Förstärkt sommarskola och läxhjälp – Satsningar på nyanlända, bl a mer svenskaundervisning (3 timmar mer i veckan under 4 år) – Utökat läslyft 2015-2018 • Möt behovet av fler lärare – Utbyggnad av antalet platser på lärarutbildningen från 2015, total ökning ca 9 000 platser till 2018 – Examenspremie för lärare i matematik, teknik och NO • Totalt satsas 3,8 mdkr 2015 och 6 mdkr varaktigt
 24. 24. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Utbildningspaket i VÅP14 Miljoner kronor 2014 2015 2016 2017 2018 Varaktigt Förskolepaket 200 200 200 50 10 Lågstadielyft 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Mellan- och högstadiet 510 755 1 142 1 132 1 052 Nyanlända elever och utrikes födda elever 360 410 530 480 330 Tioårig grundskola inkl. fortbildning 68 220 1 068 1 747 1 427 Utbyggd utbildning och fortbildning för lärare 539 916 1 213 1 315 991 Studielånshöjning 114 122 139 168 168 Övriga skolfrågor 6 26 27 7 7 7 Summa utbildningsreformer 6 3 817 4 650 6 299 6 899 5 985
 25. 25. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Sverige ska ha ett företags- och innovationsklimat i världsklass • Hinder för möjligheterna att starta och driva företag i Sverige ska fortsatt minska • Ny ersättning för höga sjuklönekostnader • Världsbankens granskning av företagsklimatet fortsätter – Första delrapporten lyfte bl a fram planprocessen för bostäder, tillgången till finansiering och långa handläggningstider • Entreprenörskapsutredning: Se över förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige
 26. 26. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Reformer för fler bostäder Effektivisera plan- och byggprocessen • Förenklingar i plan- och bygglagen • Gemensamma byggregler – inga kommunala särregler • Krav på kommunal markanvisningspolicy • Fler bygglovsbefriade åtgärder • Samordnade bullerregler • Mindre regelbörda för små lägenheter • Nya strandskyddsregler
 27. 27. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Inkomstförstärkningar ger finansiering • Begränsat avdrag för privat pensionssparande • Höjd fordonsskatt för lätta fordon • Höjd skatt på öl, vin och sprit • Höjd tobaksskatt • Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt
 28. 28. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Mdkr 2015 2016 2017 2018 Sänkt avdrag för privat pensionssparande 2,88 4,55 4,55 4,55 Höjd fordonsskatt för lätta fordon 1,49 1,49 1,49 1,49 Höjd skatt på alkohol 0,76 0,64 0,67 0,70 Höjd skatt på tobak 0,79 0,66 0,69 0,73 Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt 0,40 0,40 0,40 0,40 Övrigt 0,07 0,06 0,06 0,07 Summa inkomstförstärkningar 6,39 7,79 7,86 7,93 Utgiftsbegränsningar 0,74 1,45 1,51 1,51 Summa finansiering 7,13 9,24 9,36 9,44 Ej ianspråktagen finansiering 1,85 3,08 1,54 1,02 Finansiering
 29. 29. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft I fokus för finanspolitiken • Stärka arbetskraften och möjligheten att anställa, stötta de som står långt från jobb • Bättre villkor för tillväxtinvesteringar i bl a bostäder och infrastruktur • Värna sammanhållningen med riktade insatser för grupper med svag ekonomi eller större försörjningsbörda
 30. 30. Vårproposition 2014 Kunskap för stärkt arbetskraft Avslutning • Dämpad återhämtning i omvärlden, stabilare återhämtning i Sverige • Finanspolitiken in i en ny fas när konjunkturläget normaliseras • Reformarbetet fortsätter, men nödvändigt att reformerna finansieras krona för krona

×