Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2014 2014-01-15

323 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2014 2014-01-15

 1. 1. Ökad konkurrens och fler möjligheter – utmaningar för svensk ekonomi i en globaliserad värld Finansminister Anders Borg 15 januari 2014 Finansdepartementet
 2. 2. Utmaningar i en globaliserad värld • Ökad och tuffare konkurrens – Tillväxtekonomier en alltmer betydande del av världsekonomin • Bevara stabilitet och undvika allvarliga finansiella kriser • Fler och snabbare teknologiskiften Finansdepartementet
 3. 3. Europa har lägre tillväxt än konkurrerande ekonomier BNP-tillväxt 1980-2012 och 2013-2017 (prognos), årlig procentuell förändring 16 12 8 4 0 -4 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -8 Afrika söder om Sahara Världen Sverige USA EU Tillväxt- och utvecklingsekonomier Kina Finansdepartementet Källa: IMF
 4. 4. Utvecklingen utgör både möjligheter och hot • Goda förutsättningar för tillväxt – Större diversifiering av handelsparters – Snabbare spridning av innovationer • Samtidigt som världen kan bli mer instabil – Världen blir alltmer sammanlänkad vilket ökar sårbarheten – Möjlig risk för ökad förekomst av bubblor – Klimatförändringar och miljöproblem Finansdepartementet
 5. 5. Världen har förändrats • Kina och övriga tillväxtekonomier växer i betydelse • Afrika växer snabbt och kan utgöra viktig handelspartner på sikt • Åldrande befolkning och sämre tillväxtförutsättningar i Europa – Avsaknad av reformer i Tyskland skapar oro för framtida tillväxt Finansdepartementet
 6. 6. Tillväxtekonomierna har allt större del av världshandeln Andel av världshandeln, i procent 16 48 14 42 12 36 10 30 8 24 6 18 4 12 2 6 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Afrika söder om Sahara EU USA Sverige Kina Tillväxt- och utvecklingsekonomier (höger axel) Källa: IMF Finansdepartementet
 7. 7. Kina – snart världens största ekonomi • Kommer enligt IMF och OECD att passera USA som världens största ekonomi inom de närmaste åren • Fortsatt behov av reformer – – – – Finansdepartementet Omfattande statlig inblandning i ekonomin Miljöproblem Utbredd korruption Hög skuldsättning, framförallt på lokal nivå
 8. 8. Nya kinesiska ledningen har ambitiösa reformplaner • Fortsatta liberaliseringar av ekonomin – Konvertibilitet för valutan – Marknadsanpassning av räntan • Effektivisering av offentlig sektor – Korruption – Statsägda företag • Landreformer och reformering av hukousystemet • Kinesiska ekonomin kommer att växa i betydelse även för Sverige Finansdepartementet
 9. 9. Gynnsam utveckling i Afrika söder om Sahara • Goda demografiska förutsättningar – Förutsättningar för låglöneproduktion under överskådlig tid • Minskad politisk osäkerhet – Fler demokratiska regimer och färre konflikter • Ökad ekonomisk stabilitet och växande medelklass • Strukturella reformer som har förbättrat tillväxtförutsättningarna • Informationsteknologi Finansdepartementet
 10. 10. Kraftig befolkningstillväxt och ung befolkning Befolkningsutveckling till 2050 Fler i arbetsför ålder Miljoner invånare Procent av befolkningen mellan 15 och 65 år Källa: ISS och Pardee Center for International Futures Finansdepartementet
 11. 11. Den snabba tillväxten väntas fortsätta Prognostiserad genomsnittlig BNP-tillväxt 2013-2018 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Moçambique Etiopien Kina Rwanda Tanzania Nigeria Uganda Ghana Angola Botswana Källa: IMF Finansdepartementet
 12. 12. Fortsatt många utmaningar för Afrika söder om Sahara • Politisk osäkerhet – Svag demokratisk tradition – Närmare hälften av demokratierna bedöms vara sämre fungerande • Utbredd korruption • Sociala spänningar – Sydafrika har bland de högsta GINI-koefficienterna i världen • Fortsatt stort beroende av naturtillgångar • Risk att reformtempo stannar av pga. politiska låsningar och folkligt missnöje Finansdepartementet
 13. 13. Osäkerhet kring Europas långsiktiga utveckling • Lång period av låg tillväxt • Åldrande befolkning och växande försörjningsbörda • Avsaknad av större strukturreformer i många länder • Svaga banker hotar återhämtningen Finansdepartementet
 14. 14. BNP-tillväxt Arbetslöshet Genomsnittlig tillväxt sedan 2006. Procent. Procent av arbetskraften, 15-74 år, 2013Q3 (s.j.) 14 12 10 8 6 4 2 0 USA Sysselsättningsgrad EU Euroområdet Sverige Offentliga sektorns bruttoskuld Procent av befolkningen, 15-64 år, 2013Q3 (s.j.) 76 120 Procent av BNP 2013 2006 74 72 100 70 80 68 66 60 64 62 40 60 20 58 56 USA Anm.: * Avser 2013Q2 EU* Euroområdet* Sverige 0 USA EU Euroområdet Sverige Källor: OECD och Kommissionen Finansdepartementet
 15. 15. Fler strukturreformer behövs i Europa • Fortsatt förstärkning av den inre marknaden • Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och öka arbetskraftens rörlighet • Stärka förutsättningar för innovationer • Hållbara pensionssystem för en åldrande befolkning • Tyskland var tidigare förebild men avstannande reformtempo med ny regering Finansdepartementet
 16. 16. Ny teknik kan bidra till fortsatt tillväxt • Kan motverka negativa tillväxteffekter som följer av demografi, hög skuldsättning m.m. • Regeringens framtidskommission lyfter bl.a. fram – Ökad automatisering och utökad användning av robotar – Ökad digitalisering av produktionsprocesserna, t.ex. genom 3D-skrivare – Medicinteknikutveckling och E-hälsa – Fortsatt utveckling av miljöteknik Finansdepartementet
 17. 17. Utmaningar för svenska företag • Anpassa sig till tuffare konkurrens – Effektivare produktion – Stor del av försäljning utanför Sverige • Ligga i framkant av teknikutvecklingen och ta till sig nya innovationer • Tjänsteproduktion och export av tjänster allt viktigare Finansdepartementet
 18. 18. Hur ska en liten öppen ekonomi möta den förändrade världen? • Starka offentliga finanser • Investeringar i utbildning och forskning • Konkurrenskraftiga och tillväxtvänliga skattesystem • God infrastruktur • Minska riskerna i det finansiella systemet • Fler i arbete Finansdepartementet
 19. 19. Sammanfattning • Globaliseringen innebär stora möjligheter och stora utmaningar • Ökad konkurrens och fler möjligheter till handel – Världen förändras – tillväxtekonomier växer i betydelse • Ny teknik kan bidra till fortsatt tillväxt • Företag och politiker måste anpassa sig till den nya verkligheten Finansdepartementet

×