Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Anders Borg presentation Affärsvärldens Bank & Finans Outlook 19 mars 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Anders Borg presentation Affärsvärldens Bank & Finans Outlook 19 mars 2014

 • 100 views
Published

 

Published in Investor Relations
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Finansdepartementet Det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten Finansminister Anders Borg Affärsvärldens Bank & Finans Outlook 19 mars 2014
 • 2. Finansdepartementet Internationell återhämtning men fortsatt negativa risker • Allt tydligare att de avancerade ekonomierna befinner sig i en återhämtningsfas • Osäkra tillväxtutsikter i de framväxande ekonomierna • Fortsatt negativa risker, bl.a. risk för finansiell turbulens till följd av bankgenomlysning i euro-området
 • 3. Finansdepartementet Sverige: Gradvis normalisering av det ekonomiska läget • Svensk ekonomi utvecklades svagt 2013 • Tillväxten förväntas bli högre framöver än vad den har varit de senaste kvartalen • Svensk export förväntas åter växa 2014, men växer långsammare jämfört med tidigare återhämtningar • Hushållens konsumtionsbidrag förväntas bli högt • Investeringsbehovet ökar 2014 och 2015
 • 4. Finansdepartementet Förtroendeindikatorer antyder starkare tillväxt Normaliserade värden, medelvärde = 0, standardavvikelse =1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 07 08 09 10 11 12 13 14 Barometerindikatorn PMI (Tillverkning) PMI (Tjänster) CCI Normaliseradevärden Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank
 • 5. Finansdepartementet Nyckeltal - februariprognos Prognosen i december/budgetpropositionen i september inom parentes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP 1,0 (1,0/ 1,2) 2,5 (2,4/ 2,5) 3,5 (-/ 3,6) 3,7 (-/ 3,9) 2,5 (-/ 2,9) 2,5 BNP, kalenderkorrigerad 1,0 (1,0/ 1,2) 2,6 (2,5/ 2,6) 3,3 (-/ 3,3) 3,3 (-/ 3,5) 2,7 (-/ 3,1) 2,5 Produktivitet i näringslivet, kalenderkorr. 0,8 (0,9/ 1,3) 1,8 (1,9/ 2,7) 2,3 (-/ 2,5) 2,3 (-/ 2,0) 2,0 (-/ 1,8) 1,9 Arbetade timmar, kalenderkorrigerad 0,5 (0,5/ 0,3) 1,1 (0,9/ 0,5) 1,3 (-/ 1,1) 1,3 (-/ 1,6) 1,1 (-/ 1,5) 0,9 Sysselsättning 1,0 (1,0/ 0,8) 1,2 (1,1/ 0,8) 1,2 (-/ 1,0) 1,2 (-/ 1,3) 1,0 (-/ 1,3) 0,9 Arbetslöshet (procent av arbetskraften) 8,0 (8,0/ 8,2) 7,7 (7,7/ 8,1) 7,3 (-/ 7,8) 6,7 (-/ 7,0) 6,3 (-/ 6,4) 5,9 Löner (KL) 2,5 (2,6/ 2,7) 2,7 (2,7/ 2,8) 2,9 (-/ 2,9) 3,2 (-/ 3,2) 3,4 (-/ 3,4) 3,5 KPI (årsgenomsnitt) 0,0 (0,0/ 0,1) 0,2 (0,4/ 0,9) 1,7 (-/ 1,7) 2,6 (-/ 2,7) 3,0 (-/ 3,2) 3,0 KPIF (årsgenomsnitt) 0,9 (0,8/ 1,0) 1,0 (0,8/ 1,3) 1,6 (-/ 1,5) 1,7 (-/ 1,7) 1,9 (-/ 1,9) 2,0 BNP-gap (procent) -3,2 (-3,3/ -3,5) -2,7 (-2,6/ -3,0) -1,7 (-/ -2,1) -0,7 (-/ -1,0) -0,3 (-/ -0,2) 0,0
 • 6. Finansdepartementet Inhemsk efterfrågan driver tillväxten Privat konsumtion Index, 100 = konjunkturbotten, kvartalsvärden sedan respektive konjunkturbotten Export Index, 100 = konjunkturbotten, kvartalsvärden sedan respektive konjunkturbotten 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2 4 6 8 10 12 14 16 1983Q1 1993Q4 2003Q2 2009Q2 2013Q3 90 100 110 120 130 140 150 160 2 4 6 8 10 12 14 16 1983Q1 1993Q4 2003Q2 2009Q2 2013Q3
 • 7. Finansdepartementet Principer för hantering av konjunkturcykler och överskottsmålet • Att värna jobb och tillväxt i kristider är förenlig med överskottsmålet, men när konjunkturen vänder ska offentliga finanser tillbaka till överskott • Starka offentliga finanser enda sättet att skydda ekonomin i händelse av kris – En liten öppen ekonomi med en stor banksektor extra känslig för händelser i omvärlden • Skyddsvallarna måste byggas upp i förväg under de goda åren för att vi ska stå rustade till nästa kris
 • 8. Finansdepartementet -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Finansiellt sparande Prognos sparande i BP BNP-gap Väl avvägd stimulanspolitik genom krisen Finansiellt sparande, procent av BNP, samt BNP-gap (högerskala) Källa: Finansdepartementet och SCB. Utfallet för 2013 är preliminärt
 • 9. Finansdepartementet 44 61 75 76 77 95 97 100 101 121 127 134 176 Sverige Danmark Finland Österrike Nederländerna Tyskland Frankrike Storbritannien Spanien Belgien Irland Portugal Italien Grekland 430,1 -1,5 -1,7 -1,9 -2,0 -2,3 -2,6 -2,7 -3,3 -3,8 -4,0 -5,0 -5,3 -5,9 Tyskland Sverige Danmark Österrike Grekland Finland Belgien Italien Nederländerna Frankrike Portugal Irland Storbritannien Spanien Sveriges starka offentliga finanser har gett utrymme 2008-2014 att motverka krisen Diagrammen visar EU15 utom Luxemburg Källa: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens höstprognos 2013 (övriga) Finansiellt sparande 2014. Procent av BNP Offentliga sektorns skuld 2014. Procent av BNP
 • 10. Finansdepartementet Sysselsatta, 15−74 år Förändring procent, 2006Kv3−2013Kv3 (s.j.)7,6 7,1 5,7 5,2 5,2 4,5 4,0 3,2 3,0 2,5 0,7 0,4 -1,1 -3,6 Belgien Sverige Österrike Storbritannien Spanien Nederländerna Italien Tyskland Frankrike Grekland Irland Finland Danmark Portugal Källa: OECD 1,4 1,2 1,1 0,8 0,5 0,5 0,4 0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -3,0 Sverige Tyskland Österrike Belgien Nederländerna Frankrike Finland Storbritannien Irland Spanien Danmark Portugal Italien Grekland* Källa: Eurostat BNP-tillväxt Genomsnittlig BNP-tillväxt, medelvärde 2007-2012, procent Real disponibelinkomst Procentuell förändring 2007–2012 19,1 11,5 6,5 5,5 4,9 4,7 3,5 3,1 1,7 0,3 -1,3 -4,2 -8,3 -24,6 Sverige Finland Belgien Frankrike Danmark Tyskland UK Österrike Irland Portugal Nederländerna Spanien Italien Grekland Källa: Eurostat Källa: OECD Arbetskraften, 15−74 år Förändring procent, 2006Kv3−2013Kv3 (s.j.) 8,6 7,0 5,9 5,2 2,9 2,1 0,9 -0,1 -2,7 -4,6 -8,0 -12,5 -15,8 -19,0 Tyskland Belgien Sverige Österrike UK Frankrike Nederländerna Finland Italien Danmark Irland Portugal Spanien Grekland
 • 11. Finansdepartementet 2015 och framåt: Ny fas i finanspolitiken • När tillväxten gradvis väntas stiga, sysselsättningen öka och arbetslösheten dämpas, avtar behovet att stötta återhämtningen • Politiken 2015 och framåt inriktas på att vända underskott till balans och överskott • Detta kräver att alla reformerna för nästa år är fullt finansierade, krona för krona
 • 12. Finansdepartementet Nu prövas överskottsmålet • Återgång till överskott ställer stora krav på regeringen de kommande fyra åren • Nödvändigt vara tydlig med finanspolitikens ramar för att säkra överskott i nästa kris • Samhällsutmaningar kräver fortsatta reformer, men en ansvarsfull politik förutsätter att dessa finansieras – Reformer måste prioriteras hårdare – Betydande besparingar krävs, men åtgärder som skadar jobb och sysselsättning måste undvikas
 • 13. Finansdepartementet • Ansvarsfull politik med starka offentliga finanser • Stärkt arbetslinje och fler i jobb • Återupprätta kunskapslinjen • Förbättra bostadsmarknaden och öka byggandet • Värna trygghet och sammanhållning Samlad reformagenda för Sverige
 • 14. Finansdepartementet Finansiell stabilitet - viktigt för samhällsekonomin Finansiell kriser tenderar att ha stora negativa effekter för produktion, jobb och offentliga finanser Flera risker att beakta i Sverige – Stor finansiell sektor – Bankerna marknadsfinansiering – Hushållens höga skuldsättning
 • 15. Finansdepartementet En finanskris hotar jobb och välfärd på både kort och lång sikt BNP-utveckling före och efter en kris, samt trend (streckad linje) Källa: Finansdepartementet och Reinhart & Rogoff, 2010 Japan 1990-talEurozonen 2000-tal Sverige 1990-tal 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1995 2000 2005 2010
 • 16. Finansdepartementet Utmaning 1: Stor svensk finansiell sektor Bankernas tillgångar som andel av BNP Källa: Riksbank
 • 17. Finansdepartementet Utmaning 2: Storbankernas marknads- finansiering i Sverige och utlandet • Miljarder kr Source: Riksbank
 • 18. Finansdepartementet Utmaning 3: Hushållens höga skuldsättning Skuld i procent av disponibelinkomst Source: Riksbank
 • 19. Finansdepartementet Regeringens reformer • Stärkt tillsyn • Högre kapital- och likviditetskrav • Golv för bankernas riskvikter på bolån • Tydligare ansvarsfördelning • Finansiellt stabilitetsråd
 • 20. Finansdepartementet Regeringens reformer (forts) • Bolånetak och sundare amorteringskultur • Förstärkt insättningsgaranti • Stabilitetsfond och stabilitetsavgifter
 • 21. Finansdepartementet Inriktning för att stärka den finansiella stabiliteten ytterligare • Stärka bankernas egna kapital • Minska likviditetsrisken i det finansiella systemet • Motverka riskerna med hög skuldsättning och stigande huspriser
 • 22. Finansdepartementet Avslutning • Stabilare återhämtning i omvärlden, dämpad tillväxt i Sverige • Finanspolitiken in i en ny fas när konjunkturläget normaliseras • Reformarbetet fortsätter, men nödvändigt att reformerna finansieras krona för krona • Finansiell stabilitet är en grundläggande förutsättning – behov av ytterligare reformer