Infosessie 11102013 * Het onroerenderfgoeddecreet: archeologie

649
-1

Published on

Korte toelichting van het archeologieluik in het nieuwe onroerenderfgoeddecreet.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
649
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infosessie 11102013 * Het onroerenderfgoeddecreet: archeologie

 1. 1. Onroerenderfgoeddecreet Archeologie 11 oktober 2013
 2. 2. Inhoudstafel 1 2 3 4 5 Inleiding Instanties en actoren Inventarissen Archeologie Financiering 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 2
 3. 3. Inleiding
 4. 4. • Onroerenderfgoeddecreet bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 12 juli 2013 • Momenteel opmaak uitvoeringsbesluit • Najaar 2013: voorleggen uitvoeringsbesluit aan Vlaamse Regering voor 1ste principiële goedkeuring • Streefdoel is inwerkingtreding op 1/1/2015, met uitzondering van hoofdstuk 5. Archeologie  Voorjaar 2015: erkenning archeologen en vaststelling archeologische zones  Midden 2015: inwerkingtreding H 5 – archeologie  Uitwerking bijkomende uitvoeringsbepalingen 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 4
 5. 5. Instanties en actoren
 6. 6. Hoofdstuk 3 Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid • Erkenning als onroerenderfgoedgemeente • Decretaal bepaalde taken onroerenderfgoedgemeente  Behandelen melding archeologisch vooronderzoek en archeologische opgraving  Verlenen van toelating voor niet-vergunningsplichtige handelingen aan beschermd onroerend erfgoed  Verlenen advies bij verwijderen (= sloop of kap) van items opgenomen in de vastgestelde inventarissen bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen • Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 6
 7. 7. Hoofdstuk 3 Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid • Erkenning als onroerenderfgoeddepot • Aanduiding als erkend archeoloog • Aanduiding als erkende metaaldetectorist  erkenningsvoorwaarden  duur, schorsing en intrekking erkenning Agentschap van rechtswege erkend als depot, archeoloog en metaaldetectorist 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 7
 8. 8. Inventarissen
 9. 9. Hoofdstuk 4 Inventarissen • Uitbreiding vaststelling naar alle inventarissen  Landschapsatlas  Inventaris archeologische zones  Inventaris bouwkundig erfgoed  Inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde  Inventaris historische parken en tuinen • Criteria voor opnemen en schrappen • Openbaar onderzoek 9
 10. 10. Hoofdstuk 4 Inventarissen • Toegang van ambtenaren tot vast te stellen items • Gegevens vastgestelde inventaris  Gegeorefereerd plan  Benaming  Erfgoedkenmerken • Zorgplicht administratieve overheden • Advies van Onroerend Erfgoed of onroerenderfgoedgemeente voor het verwijderen (= sloop of kap) van items opgenomen in vastgestelde inventarissen bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen met erfgoedwaarde • Informatieplicht in akten van overdracht zakelijke rechten 10
 11. 11. Archeologie
 12. 12. Hoofdstuk 5 Archeologie • Algemene beginselen o Passief behoudsbeginsel o Metaaldetectie o Archeologisch onderzoek o Toevalsvondsten • Verplichtingen zakelijkrechthouders en gebruikers archeologische artefacten en ensembles o Als geheel bewaren, in goede staat behouden, beschikbaar stellen wetenschappelijk onderzoek o Wijziging bewaarplaats melden o Voornemen buiten Vlaams Gewest brengen melden 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 12
 13. 13. • Code van goede praktijk o Vaststelling o Voor uitvoering van en rapportering over – Archeologisch vooronderzoek – Archeologische opgravingen – Gebruik van metaaldetectoren • Archeologisch vooronderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem (zowel bij stedenbouwkundige vergunning als bijverkavelingsvergunning) o Verplichtingen vergunningaanvrager – Bekrachtigde archeologienota toevoegen – Erkende archeoloog aanstellen – Tenzij hiervoor vrijgesteld (art. 5.4.1. en art. 5.4.2) Voor vrijstellingen van deze verplichtingen: zie volgende 2 slides 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 13
 14. 14. VRIJSTELLING BIJ STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING o Aanvraag heeft betrekking op perceel binnen archeologische zone waarbij de totale oppervlakte ingreep in de bodem < 100m² en oppervlakte perceel < 300 m² o Aanvraag heeft betrekking op perceel buiten archeologische zone waarbij de totale oppervlakte ingreep in de bodem < 1000m² en oppervlakte perceel < 3000 m² o Aanvraag heeft betrekking op perceel binnen gebied waar geen archeologie te verwachten valt o Aanvraag heeft betrekking op werkzaamheden binnen gabarit bestaande lijninfrastructuur en aanhorigheden o Aanvraag heeft betrekking op perceel buiten woongebied, recreatiegebied, archeologische zone of beschermde archeologische site waarbij de totale oppervlakte ingreep in de bodem < 5000m² en de aanvrager is een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 14
 15. 15. VRIJSTELLING BIJ VERKAVELINGSVERGUNNING o Aanvraag heeft betrekking op percelen binnen archeologische zone waarbij de totale oppervlakte percelen < 300 m² o Aanvraag heeft betrekking op percelen buiten archeologische zone waarbij de totale oppervlakte percelen < 3000 m² o Aanvraag heeft betrekking op perceel binnen gebied waar geen archeologie te verwachten valt 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 15
 16. 16. o Verplichtingen vergunningverlener – Naleving bekrachtigde archeologienota opnemen als voorwaarde in vergunning o Verplichtingen erkend archeoloog – Verplichte melding vooronderzoek bij agentschap of onroerenderfgoedgemeente – Archeologienota indienen – Bekrachtiging archeologienota – Bekrachtigde archeologienota uitvoeren  Procedure bij de onmogelijkheid of onwenselijkheid om voorafgaand aan de vergunningsaanvraag een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren – Archeologierapport indienen – Eindverslag opmaken 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 16
 17. 17. • Archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen o Door erkend archeoloog o Overeenkomst erkend archeoloog-zakelijkrechthouder o Toelating agentschap o Administratief beroep mogelijk o Facultatief advies VCOE o Aanvang vooronderzoek en archeologische opgraving melden o Archeologierapport o Archeologieverslag • Evaluatie van hoofdstuk 5 van het decreet o Jaarlijkse evaluatie door Vlaamse Regering o Evaluatierapport o Facultatief advies Vlaamse Commisie Onroerend Erfgoed 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 17
 18. 18. Financiering
 19. 19. Hoofdstuk 10 Financiering • Subsidies: 3 types o samenwerkingsovereenkomsten o beheersovereenkomsten o projectsubsidies • Premies: 7 types o o o o o o o werkzaamheden meerjarige premieovereenkomsten opmaak beheersplan beheer van beschermde goederen en erfgoedlandschappen beheer van onroerend erfgoed waarvoor beheersplan is goedgekeurd algemene landschapszorg (actieprogramma) buitensporige directe kost • Archeologie o vooronderzoek en opgraving o toevalsvondst o archeologische solidariteitsfondsen 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 19
 20. 20. Bedankt 20
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×