Infosessie 11102013 * Het onroerenderfgoeddecreet: archeologie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Infosessie 11102013 * Het onroerenderfgoeddecreet: archeologie

 • 557 views
Uploaded on

Korte toelichting van het archeologieluik in het nieuwe onroerenderfgoeddecreet.

Korte toelichting van het archeologieluik in het nieuwe onroerenderfgoeddecreet.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
557
On Slideshare
557
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Onroerenderfgoeddecreet Archeologie 11 oktober 2013
 • 2. Inhoudstafel 1 2 3 4 5 Inleiding Instanties en actoren Inventarissen Archeologie Financiering 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 2
 • 3. Inleiding
 • 4. • Onroerenderfgoeddecreet bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 12 juli 2013 • Momenteel opmaak uitvoeringsbesluit • Najaar 2013: voorleggen uitvoeringsbesluit aan Vlaamse Regering voor 1ste principiële goedkeuring • Streefdoel is inwerkingtreding op 1/1/2015, met uitzondering van hoofdstuk 5. Archeologie  Voorjaar 2015: erkenning archeologen en vaststelling archeologische zones  Midden 2015: inwerkingtreding H 5 – archeologie  Uitwerking bijkomende uitvoeringsbepalingen 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 4
 • 5. Instanties en actoren
 • 6. Hoofdstuk 3 Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid • Erkenning als onroerenderfgoedgemeente • Decretaal bepaalde taken onroerenderfgoedgemeente  Behandelen melding archeologisch vooronderzoek en archeologische opgraving  Verlenen van toelating voor niet-vergunningsplichtige handelingen aan beschermd onroerend erfgoed  Verlenen advies bij verwijderen (= sloop of kap) van items opgenomen in de vastgestelde inventarissen bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen • Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 6
 • 7. Hoofdstuk 3 Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid • Erkenning als onroerenderfgoeddepot • Aanduiding als erkend archeoloog • Aanduiding als erkende metaaldetectorist  erkenningsvoorwaarden  duur, schorsing en intrekking erkenning Agentschap van rechtswege erkend als depot, archeoloog en metaaldetectorist 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 7
 • 8. Inventarissen
 • 9. Hoofdstuk 4 Inventarissen • Uitbreiding vaststelling naar alle inventarissen  Landschapsatlas  Inventaris archeologische zones  Inventaris bouwkundig erfgoed  Inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde  Inventaris historische parken en tuinen • Criteria voor opnemen en schrappen • Openbaar onderzoek 9
 • 10. Hoofdstuk 4 Inventarissen • Toegang van ambtenaren tot vast te stellen items • Gegevens vastgestelde inventaris  Gegeorefereerd plan  Benaming  Erfgoedkenmerken • Zorgplicht administratieve overheden • Advies van Onroerend Erfgoed of onroerenderfgoedgemeente voor het verwijderen (= sloop of kap) van items opgenomen in vastgestelde inventarissen bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen met erfgoedwaarde • Informatieplicht in akten van overdracht zakelijke rechten 10
 • 11. Archeologie
 • 12. Hoofdstuk 5 Archeologie • Algemene beginselen o Passief behoudsbeginsel o Metaaldetectie o Archeologisch onderzoek o Toevalsvondsten • Verplichtingen zakelijkrechthouders en gebruikers archeologische artefacten en ensembles o Als geheel bewaren, in goede staat behouden, beschikbaar stellen wetenschappelijk onderzoek o Wijziging bewaarplaats melden o Voornemen buiten Vlaams Gewest brengen melden 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 12
 • 13. • Code van goede praktijk o Vaststelling o Voor uitvoering van en rapportering over – Archeologisch vooronderzoek – Archeologische opgravingen – Gebruik van metaaldetectoren • Archeologisch vooronderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem (zowel bij stedenbouwkundige vergunning als bijverkavelingsvergunning) o Verplichtingen vergunningaanvrager – Bekrachtigde archeologienota toevoegen – Erkende archeoloog aanstellen – Tenzij hiervoor vrijgesteld (art. 5.4.1. en art. 5.4.2) Voor vrijstellingen van deze verplichtingen: zie volgende 2 slides 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 13
 • 14. VRIJSTELLING BIJ STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING o Aanvraag heeft betrekking op perceel binnen archeologische zone waarbij de totale oppervlakte ingreep in de bodem < 100m² en oppervlakte perceel < 300 m² o Aanvraag heeft betrekking op perceel buiten archeologische zone waarbij de totale oppervlakte ingreep in de bodem < 1000m² en oppervlakte perceel < 3000 m² o Aanvraag heeft betrekking op perceel binnen gebied waar geen archeologie te verwachten valt o Aanvraag heeft betrekking op werkzaamheden binnen gabarit bestaande lijninfrastructuur en aanhorigheden o Aanvraag heeft betrekking op perceel buiten woongebied, recreatiegebied, archeologische zone of beschermde archeologische site waarbij de totale oppervlakte ingreep in de bodem < 5000m² en de aanvrager is een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 14
 • 15. VRIJSTELLING BIJ VERKAVELINGSVERGUNNING o Aanvraag heeft betrekking op percelen binnen archeologische zone waarbij de totale oppervlakte percelen < 300 m² o Aanvraag heeft betrekking op percelen buiten archeologische zone waarbij de totale oppervlakte percelen < 3000 m² o Aanvraag heeft betrekking op perceel binnen gebied waar geen archeologie te verwachten valt 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 15
 • 16. o Verplichtingen vergunningverlener – Naleving bekrachtigde archeologienota opnemen als voorwaarde in vergunning o Verplichtingen erkend archeoloog – Verplichte melding vooronderzoek bij agentschap of onroerenderfgoedgemeente – Archeologienota indienen – Bekrachtiging archeologienota – Bekrachtigde archeologienota uitvoeren  Procedure bij de onmogelijkheid of onwenselijkheid om voorafgaand aan de vergunningsaanvraag een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren – Archeologierapport indienen – Eindverslag opmaken 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 16
 • 17. • Archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen o Door erkend archeoloog o Overeenkomst erkend archeoloog-zakelijkrechthouder o Toelating agentschap o Administratief beroep mogelijk o Facultatief advies VCOE o Aanvang vooronderzoek en archeologische opgraving melden o Archeologierapport o Archeologieverslag • Evaluatie van hoofdstuk 5 van het decreet o Jaarlijkse evaluatie door Vlaamse Regering o Evaluatierapport o Facultatief advies Vlaamse Commisie Onroerend Erfgoed 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 17
 • 18. Financiering
 • 19. Hoofdstuk 10 Financiering • Subsidies: 3 types o samenwerkingsovereenkomsten o beheersovereenkomsten o projectsubsidies • Premies: 7 types o o o o o o o werkzaamheden meerjarige premieovereenkomsten opmaak beheersplan beheer van beschermde goederen en erfgoedlandschappen beheer van onroerend erfgoed waarvoor beheersplan is goedgekeurd algemene landschapszorg (actieprogramma) buitensporige directe kost • Archeologie o vooronderzoek en opgraving o toevalsvondst o archeologische solidariteitsfondsen 14 oktober 2013 — Toelichting Onroerend Erfgoeddecreet — © Onroerend Erfgoed 19
 • 20. Bedankt 20