Dé senior bestaat niet
Nico De Witte
Hogeschool Gent, Gezondheidszorg, Vesalius
Vrije Universiteit Brussel, faculteit PE, ...
Inhoud
 Context
 Belgian Aging Studies, BAS
 Resultaten
Context
 Beeldvorming over ouderen
 Weinig gebaseerd op empirie
 Vnl gebaseerd op stereotypen, denkbeelden en
vooroorde...
Context
 Veel van deze denkbeelden zijn gebaseerd op
dé senior
Context
 Vaak is ook het beleid hierop gebaseerd
 Homogene benadering
 Paternalistische benadering
 Van een zeer heter...
Op zoek naar dé senior
 Bestaat dé senior?
 En zo ja:
 Wie is hij/zij?
 Wat zijn de kernmerken van dé senior?
 Empirie
 Context
 Belgian Aging Studies, BAS
 Resultaten
BAS, ontwikkeling
 Historiek:
 2002-2003:
 opmaak Participatiedecreet: ouderenbeleidsplan
 BAS: ontwikkeling methodiek...
BAS, ontwikkeling
 Doelstellingen
 Behoeften inschatten bij senioren lokaal
 Handvatten aanreiken voor lokaal beleid
 ...
BAS, ontwikkeling
 Methodologie
 Gestandaardiseerde vragenlijst (79 vragen)
 Draaiboek
 Inputsoftware
 Peerresearch m...
BAS, ontwikkeling
 Per gemeente:
 proportioneel gestratificeerde steekproef
 minimaal 400 zestigplussers getrokken
3 le...
BAS, ontwikkeling
 Historiek:
 2002-2003:
 opmaak Participatiedecreet
 ontwikkeling methodiek en vragenlijst ism provi...
BAS, actuele situatie
 155 gemeenten ingeschreven
 50% van Vlaamse Gemeenten (308)
 148 gemeenten afgewerkt
Beschrijving dataset
 Analyses op basis van 136 gemeenten
 64280 respondenten
 Leeftijd: 71,5 jaar
 Range: 60-107
 Ma...
Resultaten
 Demografische variabelen
Goed en gezond ouder worden ifv bronnen en middelen
69,4
21,6
3,3 3,6 1,7
79,1
31,5
7,4 7,3 3,9
54,5
15,1
0,9 1,4 0,3
gehuwd weduw (e)naar gescheiden nooitgehuwd samenwonend
...
79,9
9,4
68,6
23,5
44,2
48,4
gehuwd weduw(e) naar
Burgerlijke staat ifv leeftijdsklassen
60-69j 70-79j 80+
3,2
5,1
2,2
3,8
2,2
1,4
4,3
1,1 1,1
nooitgehuwd gescheiden samenwonend
Burgerlijke staat ifv leeftijdsklassen
60-69j 70-79...
Toekomst? vcomp
04 09 bm-prov bm
Burgelijke staat
gehuwd 64,8% 45,0% 70,0% 68
nooit gehuwd 4,2% 7,5% 3,7% 3
gescheiden 4,9...
81,1
9,7
59,6
31,4
gehuwd weduw(e) naar
Burgerlijke staat ifv geslacht
man vrouw
3,9
3,0
2,1
3,5 3,5
1,4
nooitgehuwd gescheiden samenwonend
Burgerlijke staat ifv geslacht
man vrouw
24,3
36,7
20,7
9,4 8,9
53,4
50,4
32,6
18,2
35,7
8,9 8,9 7,8
1,4 1,7
500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500
Inkomen
VL...
18,9 19,7
21,7
32,1
27
34,4
36,8
40,2
37,2
35,2
vlb a'pen lim wvl ovl
Inkomen ifv provincie
500 - 999 € 1000 - 1499 €
40,0
60,061,3
78,6
21,4
38,7
moeilijk makkelijk
Rondkomenmet het inkomen
VL Max Min
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt:
Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en
woonomgeving
 Woo...
95,2
2,5 2,3
98,7
9,0 6,2
89,3
0,5 0,2
zelfst.Thuis kinderen andere
Woonvorm
VL Max Min
2,7
1,6
3,3
1,9 2,4 2,5
9,0
3,6
6,3
4,7
3,9
9,0
0,8 0,5
1,4
0,5 0,5 0,5
vlb a'pen lim ovl wvl VL
Inwonen bij kinderen
Gem ...
5,0
2,4
1,1 1,1
0,5
500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500
Inwonen bij kinderen ifv inkomen
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt:
Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en
woonomgeving
 Woo...
5,4
7,7
11,6
9,6
12,6
19,9
2,8 3,3
6,2
woningin slechte staat woningte duur moeilijk warmte stoken
Woning
VL Max Min
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt:
Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en
woonomgeving
 Woo...
6,3
21,2
14,112,9
44,8
23,8
2,4
10,0 8,5
wijk bevaltniet afstand tot voorzieningen afstand tot kinderen
Woonomgeving
VL Ma...
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt:
Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en
woonomgeving
 Woo...
26,7
4,5 4,8
15,5
39,2
8,0
14,4
23,9
18,2
1,8 1,1
7,1
woningaanpassen verhuizen naar WZC inwonen bij
kinderen
verhuizen na...
30,8
3,7 3,3
17,7
23,7
4,2 4,6
14,8
22,3
6,9
9,3
11,6
woningaanpassen verhuizen naar WZC inwonen bij
kinderen
verhuizen na...
1,68 1,68 1,68 1,671,67
1,58
1,53
1,68
woningaanpassen verhuizennaar WZC inwonenbij
kinderen
verhuizennaar
serviceflat
Woo...
Inkomen
24,0
26,8
30,1 31,3 32,2
woningaanpassen
Woonalternatieven
500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500
4,9 5,1
4,4...
3,81 3,82 3,82 3,823,82
3,74
3,77 3,77
woningaanpassen verhuizennaar WZC inwonenbij
kinderen
verhuizennaar
serviceflat
Woo...
48,0 46,9
39,7 41,4
12,3 11,7
woning aanpassen neg woningaanpassen pos
Woningalternatievenifv
eenzaamheid
niet matig ernst...
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt:
Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en
woonomgeving
 Woo...
43,3
39,2
35,7
32 30,2
22,2
55,9
50,7
66,1
50,5
46,6
37,2
24,6
14,3 16,1
9,6
13,9
5,7
openb toilet rustbank kruidenier pos...
19,7
18,2
17,0
café verlichting kerk
Geen tekort in de wijk
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
Goed en gezond ouder worden ifv psychisch w...
15,4
6,8
8,5 8,3
10,1
8,7
22,7
11,4
14,6 15,3 15,8
17,9
8,5
3,3
4,1
2,8
4,0 4,3
slechtslapen ongelukkigvoelen zelfvertrouw...
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
Goed en gezond ouder worden ifv psychisch w...
47,6
40,3
12,1
55,7
49,2
28,9
38,1
33,0
4,6
nieteenzaam matig eenzaam ernstig eenzaam
Eenzaamheidsgevoelens
VL Max Min
49,2
39,0
11,8
47,3
40,6
12,1
43,5 43,4
13,2
nieteenzaam matigeenzaam ernstigeenzaam
Eenzaamheidifvleeftijdsklassen
60_69 ...
50,4
46,0
37,6
49,3
39,438,8
41,1 42,1
38,0
45,5
10,9
12,9
20,3
12,7
15,1
gehuwd nooitgehuwd gescheiden samenwonend weduw(...
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
 Gezondheid en vallen
Goed en gezond ouder...
49,5
25,7
32,8 34,8
28,9
14,1
66,2
42,3
49,6 50,2
38,0
21,0
45,8
21,5
26,8
31,8
16,2
6,1
zware
inspanningen
minder zware
i...
7,0
14,0
33,4
adl
Gezondheidifv leeftijd
60_69 70_79 80+
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
Gezondheidifv leeftijd
zwareinsp
lichtein...
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
 Gezondheid en vallen
Goed en gezond ouder...
26,6
35,6
20,0
vallen (min 1x / 12 maand)
Vallen
VL Max Min
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
 Gezondheid en vallen
 Hulpbehoefte en hu...
10,9
23,3
20,9
18,8
31,0
28,5
4,6
16,0
13,1
persoonlijkeverzorging huishouden verplaatsingen
Hulpbehoefte
VL Max Min
6,5
15,2
3,4
uren hulp in de week
Urenhulp in de week
VL Max Min
5,3 5,4
8,2
uren hulp in de week
Urenhulp in de week ifv leeftijd
60-69 70-79 80+
6,9 6,6
5,4
5,8
6,9 7,2
8,4
Urenhulp in de week ifv inkomen
uren hulp in de week
6,7
6,2
moeilijk makkelijk
Urenhulp in de week ifv rondkomen
met het inkomen
uren hulp in de week
6,9
7,0
6,7
6,4
500 - 999 € moeilijk 500 - 999 €
makkelijk
1000 - 1499 €
moeilijk
1000 - 1499 €
makkelijk
Urenhulp in de w...
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
 Gezondheid en vallen
 Hulpbehoefte en hu...
11,9
36,6
1,9
hulp van niemand
Hulp nodig voor zorg en/of
huishoudenen/of verplaatsingen
VL Max Min
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
 Gezondheid en vallen
 Hulpbehoefte en hu...
15,9 15,6
27,6
32,7
7,8
9,4
doet vrijwilligerswerk wil het in toekomst doen
Vrijwilligerswerk
VL Max Min
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
 Gezondheid en vallen
 Hulpbehoefte en hu...
64,9
81,3
48,0
lid van verenigingen
Verenigingsleven
VL Max Min
Resultaten
 Demografische variabelen
 Wonen en buurt
 Psychisch welbevinden
 Gezondheid en vallen
 Hulpbehoefte en hu...
70,1
56,2
46,3
32,4
27,7 24,5
80,6
73,4
62,9 64,4
39,3 39,5
56,9
36,1
24,9
17,4
12,3
19,1
luisteren
naar deradio
wandelen ...
Conclusie
 De senior hebben we bij de 64000
bevraagde ouderen niet gevonden
 Apart lokaal verhaal
 Elke gemeente heeft ...
 Dus:
 Strategie met focus op gezond ouder worden
= rekening houden met de individuele, lokale,
sociale en economische v...
DANK VOOR UW AANDACHT
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

P2 Nico De Witte : De senior bestaat niet

842
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
842
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P2 Nico De Witte : De senior bestaat niet

 1. 1. Dé senior bestaat niet Nico De Witte Hogeschool Gent, Gezondheidszorg, Vesalius Vrije Universiteit Brussel, faculteit PE, vakgroep agogische wetenschappen L. De Donder, T. Buffel, S. Dury, D. Verté
 2. 2. Inhoud  Context  Belgian Aging Studies, BAS  Resultaten
 3. 3. Context  Beeldvorming over ouderen  Weinig gebaseerd op empirie  Vnl gebaseerd op stereotypen, denkbeelden en vooroordelen  Niet positief  Betaalbaarheid pensioenen, zorg en vergrijzing  Ouderen zijn een last voor de maatschappij  Problemen: medisch, esthetisch, andere …
 4. 4. Context  Veel van deze denkbeelden zijn gebaseerd op dé senior
 5. 5. Context  Vaak is ook het beleid hierop gebaseerd  Homogene benadering  Paternalistische benadering  Van een zeer heterogene groep
 6. 6. Op zoek naar dé senior  Bestaat dé senior?  En zo ja:  Wie is hij/zij?  Wat zijn de kernmerken van dé senior?  Empirie
 7. 7.  Context  Belgian Aging Studies, BAS  Resultaten
 8. 8. BAS, ontwikkeling  Historiek:  2002-2003:  opmaak Participatiedecreet: ouderenbeleidsplan  BAS: ontwikkeling methodiek en vragenlijst ism provincie West-Vlaanderen
 9. 9. BAS, ontwikkeling  Doelstellingen  Behoeften inschatten bij senioren lokaal  Handvatten aanreiken voor lokaal beleid  Aanzet geven tot seniorenbeleidsplan  Senioren activeren in functie van de constructie van de lokale samenleving
 10. 10. BAS, ontwikkeling  Methodologie  Gestandaardiseerde vragenlijst (79 vragen)  Draaiboek  Inputsoftware  Peerresearch methodologie  Opleiding  Ouderen bevragen ouderen
 11. 11. BAS, ontwikkeling  Per gemeente:  proportioneel gestratificeerde steekproef  minimaal 400 zestigplussers getrokken 3 leeftijdsklassen 60-69 mannen en vrouwen 70-79 ,, 80+ ,,  Verhoudingen bevolking = verhoudingen steekproef  Geen analyse indien hier niet aan voldaan wordt
 12. 12. BAS, ontwikkeling  Historiek:  2002-2003:  opmaak Participatiedecreet  ontwikkeling methodiek en vragenlijst ism provincie West- Vlaanderen  2004:  “pilot” in 11 West-Vlaamse gemeenten en steden  2005:  verfijnen vragenlijst en methodiek  2006:  Provincies Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant
 13. 13. BAS, actuele situatie  155 gemeenten ingeschreven  50% van Vlaamse Gemeenten (308)  148 gemeenten afgewerkt
 14. 14. Beschrijving dataset  Analyses op basis van 136 gemeenten  64280 respondenten  Leeftijd: 71,5 jaar  Range: 60-107  Mannen: 45,3%  Vrouwen: 54,7%
 15. 15. Resultaten  Demografische variabelen Goed en gezond ouder worden ifv bronnen en middelen
 16. 16. 69,4 21,6 3,3 3,6 1,7 79,1 31,5 7,4 7,3 3,9 54,5 15,1 0,9 1,4 0,3 gehuwd weduw (e)naar gescheiden nooitgehuwd samenwonend Burgerlijke staat VL Max Min
 17. 17. 79,9 9,4 68,6 23,5 44,2 48,4 gehuwd weduw(e) naar Burgerlijke staat ifv leeftijdsklassen 60-69j 70-79j 80+
 18. 18. 3,2 5,1 2,2 3,8 2,2 1,4 4,3 1,1 1,1 nooitgehuwd gescheiden samenwonend Burgerlijke staat ifv leeftijdsklassen 60-69j 70-79j 80+
 19. 19. Toekomst? vcomp 04 09 bm-prov bm Burgelijke staat gehuwd 64,8% 45,0% 70,0% 68 nooit gehuwd 4,2% 7,5% 3,7% 3 gescheiden 4,9% 11,8% 2,1% 3 samenwonend 1,5% 2,8% 1,9% 2 weduw(e) naar 22,8% 32,4% 21,3% 21 kloosterling(e) 1,8% 0,4% 0,9% 0
 20. 20. 81,1 9,7 59,6 31,4 gehuwd weduw(e) naar Burgerlijke staat ifv geslacht man vrouw
 21. 21. 3,9 3,0 2,1 3,5 3,5 1,4 nooitgehuwd gescheiden samenwonend Burgerlijke staat ifv geslacht man vrouw
 22. 22. 24,3 36,7 20,7 9,4 8,9 53,4 50,4 32,6 18,2 35,7 8,9 8,9 7,8 1,4 1,7 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500 Inkomen VL Max Min
 23. 23. 18,9 19,7 21,7 32,1 27 34,4 36,8 40,2 37,2 35,2 vlb a'pen lim wvl ovl Inkomen ifv provincie 500 - 999 € 1000 - 1499 €
 24. 24. 40,0 60,061,3 78,6 21,4 38,7 moeilijk makkelijk Rondkomenmet het inkomen VL Max Min
 25. 25. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt: Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en woonomgeving  Woonvorm
 26. 26. 95,2 2,5 2,3 98,7 9,0 6,2 89,3 0,5 0,2 zelfst.Thuis kinderen andere Woonvorm VL Max Min
 27. 27. 2,7 1,6 3,3 1,9 2,4 2,5 9,0 3,6 6,3 4,7 3,9 9,0 0,8 0,5 1,4 0,5 0,5 0,5 vlb a'pen lim ovl wvl VL Inwonen bij kinderen Gem Max Min
 28. 28. 5,0 2,4 1,1 1,1 0,5 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500 Inwonen bij kinderen ifv inkomen
 29. 29. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt: Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en woonomgeving  Woonvorm  Woning
 30. 30. 5,4 7,7 11,6 9,6 12,6 19,9 2,8 3,3 6,2 woningin slechte staat woningte duur moeilijk warmte stoken Woning VL Max Min
 31. 31. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt: Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en woonomgeving  Woonvorm  Woning  Woonomgeving
 32. 32. 6,3 21,2 14,112,9 44,8 23,8 2,4 10,0 8,5 wijk bevaltniet afstand tot voorzieningen afstand tot kinderen Woonomgeving VL Max Min
 33. 33. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt: Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en woonomgeving  Woonvorm  Woning  Woonomgeving  Wensen ivm woningalternatieven
 34. 34. 26,7 4,5 4,8 15,5 39,2 8,0 14,4 23,9 18,2 1,8 1,1 7,1 woningaanpassen verhuizen naar WZC inwonen bij kinderen verhuizen naar serviceflat Woningalternatieven VL Max Min
 35. 35. 30,8 3,7 3,3 17,7 23,7 4,2 4,6 14,8 22,3 6,9 9,3 11,6 woningaanpassen verhuizen naar WZC inwonen bij kinderen verhuizen naar serviceflat Woningalternatievenifv leeftijdsklassen 60-69 70-79 80+
 36. 36. 1,68 1,68 1,68 1,671,67 1,58 1,53 1,68 woningaanpassen verhuizennaar WZC inwonenbij kinderen verhuizennaar serviceflat Woonalternatievenifv gezondheid (MOS) neg post
 37. 37. Inkomen 24,0 26,8 30,1 31,3 32,2 woningaanpassen Woonalternatieven 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500 4,9 5,1 4,4 3,5 4,1 verhuizen naar WZC Woonalternatieven 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500 7,1 5,3 3,7 3,1 2,7 inwonen bij kinderen Woonalternatieven 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500 11,8 15,4 19,0 21,2 20,3 verhuizen naar serviceflat Woonalternatieven 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 >2500
 38. 38. 3,81 3,82 3,82 3,823,82 3,74 3,77 3,77 woningaanpassen verhuizennaar WZC inwonenbij kinderen verhuizennaar serviceflat Woonalternatievenifv buurtbetrokkenheid neg post
 39. 39. 48,0 46,9 39,7 41,4 12,3 11,7 woning aanpassen neg woningaanpassen pos Woningalternatievenifv eenzaamheid niet matig ernstig 48,1 39,3 39,9 45,8 12,0 15,0 verhuizen naar WZC neg verhuizen naar WZC pos Woningalternatievenifv eenzaamheid niet matig ernstig 47,6 47,7 40,2 40,7 12,2 11,6 inwonen bij kinderen neg inwonen bij kinderen pos Woningalternatievenifv eenzaamheid niet matig ernstig 48,4 44,1 39,8 42,3 11,8 12,1 verhuizen naar serviceflatneg verhuizen naar serviceflatpos Woningalternatievenifv eenzaamheid niet matig ernstig
 40. 40. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt: Goed en gezond ouder worden ifv woonsituatie en woonomgeving  Woonvorm  Woning  Woonomgeving  Wensen ivm woningalternatieven  Wonen in voor ouderen aangepaste buurt:  Age Friendly cities (W.H.O.)
 41. 41. 43,3 39,2 35,7 32 30,2 22,2 55,9 50,7 66,1 50,5 46,6 37,2 24,6 14,3 16,1 9,6 13,9 5,7 openb toilet rustbank kruidenier postkant bank groen Tekorten in de wijk VL Max Min
 42. 42. 19,7 18,2 17,0 café verlichting kerk Geen tekort in de wijk
 43. 43. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden Goed en gezond ouder worden ifv psychisch welzijn  Negatieve stemmingsstoornissen
 44. 44. 15,4 6,8 8,5 8,3 10,1 8,7 22,7 11,4 14,6 15,3 15,8 17,9 8,5 3,3 4,1 2,8 4,0 4,3 slechtslapen ongelukkigvoelen zelfvertrouwen verliezen problemen niet aankunnen onder constante spanningstaan niks meer waard zijn Negatieve stemmingsstoornissen VL Max Min
 45. 45. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden Goed en gezond ouder worden ifv psychisch welzijn  Negatieve stemmingsstoornissen  Eenzaamheidsgevoelens
 46. 46. 47,6 40,3 12,1 55,7 49,2 28,9 38,1 33,0 4,6 nieteenzaam matig eenzaam ernstig eenzaam Eenzaamheidsgevoelens VL Max Min
 47. 47. 49,2 39,0 11,8 47,3 40,6 12,1 43,5 43,4 13,2 nieteenzaam matigeenzaam ernstigeenzaam Eenzaamheidifvleeftijdsklassen 60_69 70_79 80+
 48. 48. 50,4 46,0 37,6 49,3 39,438,8 41,1 42,1 38,0 45,5 10,9 12,9 20,3 12,7 15,1 gehuwd nooitgehuwd gescheiden samenwonend weduw(e) naar Eenzaamheidifvburgerlijke staat nieteenzaam matig eenzaam ernstig eenzaam
 49. 49. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden  Gezondheid en vallen Goed en gezond ouder worden ifv fysisch welzijn  gezondheid
 50. 50. 49,5 25,7 32,8 34,8 28,9 14,1 66,2 42,3 49,6 50,2 38,0 21,0 45,8 21,5 26,8 31,8 16,2 6,1 zware inspanningen minder zware inspan trappen lopen buigen,tillen blokje stappen adl Gezondheid VL Max Min
 51. 51. 7,0 14,0 33,4 adl Gezondheidifv leeftijd 60_69 70_79 80+
 52. 52. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 Gezondheidifv leeftijd zwareinsp lichteinsp trappen buigen blokjestappen adl
 53. 53. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden  Gezondheid en vallen Goed en gezond ouder worden ifv fysisch welzijn  Gezondheid  Vallen
 54. 54. 26,6 35,6 20,0 vallen (min 1x / 12 maand) Vallen VL Max Min
 55. 55. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden  Gezondheid en vallen  Hulpbehoefte en hulp Goed en gezond ouder worden ifv hulpverlening  Hulpbehoefte en uren hulp
 56. 56. 10,9 23,3 20,9 18,8 31,0 28,5 4,6 16,0 13,1 persoonlijkeverzorging huishouden verplaatsingen Hulpbehoefte VL Max Min
 57. 57. 6,5 15,2 3,4 uren hulp in de week Urenhulp in de week VL Max Min
 58. 58. 5,3 5,4 8,2 uren hulp in de week Urenhulp in de week ifv leeftijd 60-69 70-79 80+
 59. 59. 6,9 6,6 5,4 5,8 6,9 7,2 8,4 Urenhulp in de week ifv inkomen uren hulp in de week
 60. 60. 6,7 6,2 moeilijk makkelijk Urenhulp in de week ifv rondkomen met het inkomen uren hulp in de week
 61. 61. 6,9 7,0 6,7 6,4 500 - 999 € moeilijk 500 - 999 € makkelijk 1000 - 1499 € moeilijk 1000 - 1499 € makkelijk Urenhulp in de week ifv inkomen en rondkomenmet het inkomen
 62. 62. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden  Gezondheid en vallen  Hulpbehoefte en hulp Goed en gezond ouder worden ifv hulpverlening  Hulpbehoefte en uren hulp  Zorgtekorten
 63. 63. 11,9 36,6 1,9 hulp van niemand Hulp nodig voor zorg en/of huishoudenen/of verplaatsingen VL Max Min
 64. 64. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden  Gezondheid en vallen  Hulpbehoefte en hulp  Vrijwilligerswerk en verenigingsleven Goed en gezond ouder worden ifv informele rollen  Vrijwilligerswerk
 65. 65. 15,9 15,6 27,6 32,7 7,8 9,4 doet vrijwilligerswerk wil het in toekomst doen Vrijwilligerswerk VL Max Min
 66. 66. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden  Gezondheid en vallen  Hulpbehoefte en hulp  Vrijwilligerswerk en verenigingsleven Goed en gezond ouder worden ifv informele rollen  Vrijwilligerswerk  Lidmaatschap van verenigingen
 67. 67. 64,9 81,3 48,0 lid van verenigingen Verenigingsleven VL Max Min
 68. 68. Resultaten  Demografische variabelen  Wonen en buurt  Psychisch welbevinden  Gezondheid en vallen  Hulpbehoefte en hulp  Vrijwilligerswerk en verenigingsleven  Activiteiten Goed en gezond ouder worden ifv activiteiten
 69. 69. 70,1 56,2 46,3 32,4 27,7 24,5 80,6 73,4 62,9 64,4 39,3 39,5 56,9 36,1 24,9 17,4 12,3 19,1 luisteren naar deradio wandelen tuinieren boek winkelen cafe Activiteiten (wekelijks of meer) VL Max Min
 70. 70. Conclusie  De senior hebben we bij de 64000 bevraagde ouderen niet gevonden  Apart lokaal verhaal  Elke gemeente heeft zijn eigen profiel  Sterke variaties onderling  Verschillen tussen de ouderen zijn groot  Benadering op basis van gemiddelden onvoldoende
 71. 71.  Dus:  Strategie met focus op gezond ouder worden = rekening houden met de individuele, lokale, sociale en economische verschillen
 72. 72. DANK VOOR UW AANDACHT

×