• Like
Verdikt utlysning 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

Details about the VERDIKT call 2011

Details about the VERDIKT call 2011

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. VERDIKT investerer i Fremtidens internett Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT – VERDIKT - et stort program i Forskningsrådet, 2005 - 2014 André Fossen Mlonyeni, Seniorrådgiver Olaug Råd, Seniorrådgiver/Programkoordinator VERDIKT
 • 2. VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT VERDIKT er Forskningsrådets store program for IKT. Programmet retter seg mot IKT-basert samhandling i bred forstand.
 • 3. VERDIKT skal frembringeIKT-kompetanse og verdiskaping i verdensklasse - Kompetansebygging – utdanne forskere, økt forskningskompetanse - Kunnskapsbygging – forskningsresultater til nytte for samfunn og næringsliv - Innovasjon – og verdiskaping drevet av IKT-forskning Status:  Portefølje ca. 1,5 mrd. kroner (1 mrd. kroner finansiert av VERDIKT)  115 forskningsprosjekter / 151 stipendiater / 69 Post Doc. Budsjett 2010: ca. 170 mill. kroner - SD 42 %, NHD 40 %, FAD 6 %, KD 5 %, Forskningsfondet 8 %
 • 4. VERDIKTs virkeområde VERDIKT har virkemidler som dekker fra innsats i forskningsfront til forskningsbasert innovasjon og utvikling i etablerte bedrifter. Et krav til porteføljen er at den skal inneholde høy grad av forskning.Forskningskomponent Forskningsrådet Inkubator Innovasjon Business VC Norge angels Utviklingsfase
 • 5. Tema og fagsøyler i VERDIKT
 • 6. VERDIKT investerer i Fremtidens internett 2010 - 2013: 200 mill 2011 - 2014: 150 mill Utlysningen er den største noensinne innenfor målrettet IKT fra Norges forskningsråd Søkt totalt første utlysning: 1,7 mrd. kroner, innvilgningsprosent 11,5
 • 7. Investeringsprofil nye prosjekter 2010
 • 8. April 2010: VERDIKT bevilget 204 mill. kroner tilFremtidens internett, utløst ca. 165 mill. fra næringslivetSøkt totalt: 1,7 mrd. kroner, innvilgningsprosent 11,5Nye prosjekteksempler: 80 70 Informasjonssikkerhet/tilgjengel 60 ighet, risikohåndtering, og prosesskontroll (NR, BankID, 50 FP Intrapoint, ABB Oil & Gas) 40 BIP 30 KMB Domene navn Internett (UiO Ifprivatrett) 20 10 Tingenes internett; sw 0 plattform, forbrukere og smarte Sosiale nettv. Tingenes int. Mobilt int. byer (UiO IfI, SI Forbruks- forskning, Arkitektur og design HO, Telenor - Tromsø) Energieffektive • Sosiale medier som verktøy for kommunikasjonsløsninger læring, sosial trening, (Energy Micro, Bach Technlogy) samhandling pasienter- behandler, distribuert opplæring Mobile helsenettverk for land og spillutvikling med manglende infrastruktur (InterMedia, AHO, OUS, Sim (UiO Ifi) Surgery, FunCom)
 • 9. 21 nye prosjekter starter i 2010Noen eksempler;IntraPoint AS: Institutt for samfunnsforskning:Information Security Incident Social media and the new publicManagement and Emergency sphere: consequences forPreparedness citizenship and democracy • This project examines how new social media such as Facebook, YouTube and Twitter change the conditions for participation and influence in public sphere, and to analyse the consequences for citizenship and democracy Statens institutt for forbruksforskning:  RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation
 • 10. Endring i profil fagsøyler i VERDIKT;Bevilgninger 2006-2010
 • 11. 150 millioner fordeles på to utlysningerFor bedrifter og offentlige virksomhet: 16. februar 2011, inntil 80 millioner til:  Innovasjonsprosjekt i næringslivet  Innovasjonsprosjekt i offentlig sektorFor forskningsinstitusjonene: 8. juni 2011, inntil 80 millioner til:  Forskerprosjekt  Kompetanseprosjekt for næringslivet
 • 12. Hva vektlegger VERDIKT? Prosjektforslagene må rette seg inn mot ett eller flere av temaene og fagsøylene VERDIKT fokuserer på. Alle prosjekter må inneholde forskning. Prosjektet må ha en god begrunnelse (les: verdiskapingspotensiale og nyhetsverdi). Konkret samarbeid med forskningsinstitusjoner, helst i form av PhD eller Post Doc. Kvinner i sentrale roller. Resultater til nytte for samfunnsutfordringer, spesielt rettet mot klima, energi, miljø og helse. Til opplysning: Alle prosjekter evalueres av eksterne fageksperter
 • 13. Mal for InnovasjonsprosjektDel 1: Innovasjonen Overordnet idé Innovasjonsgrad Verdiskapingspotensial Plan for realisering Risikoelementer MålDel 2: FoU-prosjektet FoU-utfordring, metode Organisering og plan Sentrale milepæler Kostnader pr. partner Finansiering pr. partner Øvrige samarbeidsrelasjoner Øvrig samfunnsøk. nytteverdiDel 3: Andre forhold Formidling og kommunikasjon Miljøkonsekvenser Etikk Kjønnsrelaterte forhold Utlysningsspesifikke opplysninger
 • 14. Forskjellige søknadstyper Forskerprosjekt  Initieres av forskermiljøer. Bør involvere partnere fra næringslivet Innovasjonsprosjekt i næringslivet eller offentlig sektor  Initieres av næringslivet eller offentlig aktør. Må inneholde forskning, f.eks. gjennom partnerskap eller ved kjøp Kompetanseprosjekt for næringslivet  Prosjektets hensikt er å bygge kompetanse i forskningsmiljøene som er særlig relevant for næringslivet i Norge
 • 15. Finansiering Forskerprosjekter kan få støttet inntil 100% av prosjektkostnadene Innovasjonsprosjekter får normalt inntil 35% men kan oppnå inntil 50% ved høyt forskningsinnhold Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning kan støttes med inntil 80%. Resten må dekkes inn som kontantbidrag Internasjonale partnere må bære sine egne utgifter med noen unntak Typisk støtte er 1-3 millioner over 2-4 år
 • 16. Tips til søknadsskriving Sett deg inn i hensikten med utlysningen. Sjekk at utlysningsteksten er besvart. Ta deg tid til å lese søknaden med en evaluators øyne. Få prosjektidéen enkelt og klart frem. Besvar alle punkter i prosjektbeskrivelsen – sjekk at alle vurderingskriterier er adressert så godt det er mulig. Lag deg en ferdigdato minst en dag før søknadsfristen. Lever elektronisk søknad så tidlig som mulig, legg inn nye versjoner fortløpende. Systemet stenger automatisk kl. 1300 den 16. februar 2011.
 • 17. Kontakt Dere finner oss her: www.forskningsradet.no/verdikt Twitter/VERDIKTprat LinkedIn-gruppen ”VERDIKT” slideshare.net/verdikt Olaug: olr@rcn.no André: afm@rcn.no