Apie Nuolatines Studijas

3,853 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apie Nuolatines Studijas

 1. 1. BAKALAURO STUDIJOS
 2. 2. STUDIJŲ FORMOS : n uolatinė ir ištęstinė <ul><li>Nuolatinių studijų trukmė – 4 metai . </li></ul><ul><li>Ištęstinių studijų trukmė – 6 metai . </li></ul><ul><ul><li>Savo lėšomis studijuojantieji ištęstinėse studijose studijų programą gali įvykdyti per 4 - 6 metus, priklausomai nuo galimybės vykdyti studijų programą pagal teikiamų studijuoti semestro dalykų tvarkaraštį. </li></ul></ul><ul><ul><li>Studijų nuolatine forma vienerių metų įprastinė apimtis – 40 k reditų . </li></ul></ul><ul><ul><li>Studijų ištęstine forma vienerių metų įprastinė apimtis – 30 kreditų. </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>I pakopos (bakalauro) studijų programų apimtis yra ne mažesnė kaip 160 kr ., įskaitant ir bakalauro baigiamąjį darbą. </li></ul><ul><li>Ištęstine forma studijuojamos programos turinys ir apimtis kreditais yra toks pat kaip ir nuolatine forma studijuojamos programos. </li></ul><ul><li>Studijuojant ištęstine forma įgytas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija yra lygiaverčiai, kaip ir studijuojant nuolatine forma. </li></ul>
 4. 4. I pakopos (bakalauro) studijų dalykai skirstomi į A, B, C ir D grupes: <ul><li>A grupė – bendrieji universitetiniai privalomi dalykai (studijų eiliškumas nereglamentuojamas). Šiai grupei priklauso ir anglų kalba. </li></ul><ul><ul><li>Filosofija (3 kreditai) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gamtamokslinė pasaulio samprata (3 kreditai) </li></ul></ul><ul><ul><li>Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas (3 kreditai) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglų kalba (III lygis) (4 kreditai) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglų kalba (IV lygis) (4 kreditai) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studentai, kurių žinios angl ų kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo metu neatitiko III anglų kalbos lygio reikalavimų, privalo studijuoti anglų kalbos I ir II lygius D grupėje. </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>B grupė – alternatyvūs mokslo sričių ir krypčių įvadiniai dalykai. </li></ul><ul><li>Šią dalykų grupę sudaro 5 pogrupiai: </li></ul><ul><ul><ul><li>biomedicinos ir fiziniai mokslai, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>humanitariniai mokslai, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>socialiniai mokslai, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>menai, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ekonomika ir vadyba . </li></ul></ul></ul><ul><li>Per pirmuosius 5 semestrus studentai privalo pasirinkti po vieną studijų dalyką iš keturių pogrupių. </li></ul><ul><li>Studentai neprivalo rinktis dalyko iš tos studijų srities, kurios programoje jie studijuoja. Bendra šių dalykų apimtis yra 12 kreditų. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Biomedicinos ir fiziniai mokslai ( neprivaloma studijuoti GMF ir IF studentams) </li></ul><ul><li>Humanitariniai mokslai ( neprivaloma studijuoti HMF ir KTF studentams) </li></ul><ul><li>Socialiniai mokslai ( neprivaloma studijuoti SMF, SGF, PMDF , TF studentams) </li></ul><ul><li>Menai ( neprivaloma studijuoti MF studentams) </li></ul><ul><li>Ekonomika ir vadyba ( neprivaloma studijuoti EVF studentams) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>C grupė – studento pasirinktos studijų programos (specialybės) dalykai, tarp jų – kursiniai darbai, praktika ir baigiamasis darbas. </li></ul><ul><li>D grupė – laisvai pasirenkami dalykai. Jų studijuoti neprivaloma, tačiau šiuos dalykus galima rinktis, jei studentas nori išmokti užsienio kalbų, praturtinti žinias kitose srityse. </li></ul><ul><li>Tai gali būti ir bet kuris kitas B grupės dalykas bei kitos nei studijuojama studijų programos C grupės I kurso dalykas. </li></ul><ul><li>Taip pat v isi pirmojo kurso studentai, rugsėjo 2 d. laikę informatikos testą ir jo neišlaikę, privalo pirmajame arba antrajame semestre studijuoti informatikos dalyką D grupėje . </li></ul>
 8. 8. 2009/2010 mokslo metų semestrą galima studijuoti šiuos D grupės dalykus: <ul><li>Anglų kalba (I lygis) (4 kreditai) </li></ul><ul><li>Angl ų kalba (II lygis) ( 4 kreditai ) </li></ul><ul><li>Informatika (3 kreditai) </li></ul><ul><li>Magija, religija ir mokslas XVI – XVIII a. Europoje </li></ul><ul><li>Antikin ė mitologija </li></ul><ul><li>Lytiškumo etika </li></ul><ul><li>Visuomenės sveikata </li></ul><ul><li>Netradicin ė s religijos </li></ul><ul><li>Simbolika </li></ul><ul><li>A rabų kraštų kultūra </li></ul><ul><li>Asmeninės ir profesinės karjeros planavimas </li></ul><ul><li>Klasikinis ir modernusis marketingas </li></ul>
 9. 9. REGISTRACIJA Į DALYKŲ STUDIJAS <ul><li>Registracija į A, B, D, ir C grupių dalykus vykdoma tik kompiuteriu per „ FirstClass “ kliento programą. Leidimai su slaptažodžiais naudotis „ FirstClass “ programa bus išduoti pirmos registracijos į dalykų studijas metu rugsėjo 4 d. </li></ul><ul><li>Studentas, neužsiregistravęs į dalykų studijas, neturi teisės lankyti užsiėmimų, laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų. </li></ul><ul><li>Studentai, neužsiregistravę į tiek dalykų, kad kreditų skaičius atitiktų leistiną minimalų per semestrą kreditų skaičių , t.y. nu o latinėje studijų formoje – 1 7 kr ., ištęstinėje studijų formoje – 10 kr . , yra braukiami iš studentų sąrašų . </li></ul>
 10. 10. STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS <ul><li>Akademinius mokslo metus sudaro du semestrai: </li></ul><ul><ul><li>rudens semestras ( prasideda rugsėjo 1 d ., egzaminų sesija vyks gruodžio 12–23 d.d .); </li></ul></ul><ul><ul><li>pavasario semestras ( prasideda vasario 1 d. , egzaminų sesijos laikas bus paskelbtas pavasario semestro akademiniame kalendoriuje). </li></ul></ul><ul><li>Studijų procesą reguliuoja tvarkaraščiai. Jie skelbiami VDU interneto svetain ėje www.vdu.lt > Studijos. </li></ul><ul><li>Universitete taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. </li></ul><ul><li>Tarpiniai atsiskaitymai (kontroliniai darbai, kolokviumai ir kt.) vyksta semestro eigoje. </li></ul>
 11. 11. Kaip susidaryti individualų studijų planą? <ul><li>Savo studijas planuoja ir organizuoja patys studentai sudarydami individualius studijų planus (studijų tvarkaraščius). </li></ul><ul><li>Individualūs studijų planai rengiami laikantis šių reikalavimų : </li></ul><ul><ul><li>pirmą semestrą studijuojamų dalykų apimtis nuolatinių studijų studentams 17 - 2 3 kreditų, ištęstinių studijų studentams 10-15 kreditų. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad surenkama 40–42 kreditai per visus bakalauro studijų metus. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kitais semestrais ištęstinių studijų studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose, pasirenkamų per semestrą dalykų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 kreditų ir ne didesnė kaip 15 kreditų. </li></ul></ul><ul><ul><li>kitais semestrais savo lėšomis studijuojančiųjų  ištęstinių studijų studentų pasirenkamų per semestrą dalykų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 kreditų ir ne didesnė kaip 25 kreditai. </li></ul></ul>
 12. 12. Individualaus studijų plano pavyzdys
 13. 13. Kaip vyksta registracija į dalykus? <ul><li>Registracija vyks rugsėjo 4 d., penktadienį, nuo 9 iki 19 val. VDU V. Biržiškos (Didžiojoje) skaitykloje (K. Donelaičio g. 52, 2 aukštas). </li></ul><ul><li>DALYVAUTI REGISTRACIJOJE BŪTINA </li></ul><ul><li>Studentų eilės registracijai sudarytos pagal stojamąjį balą. Sąrašai jau paskelbti VDU interneto svetainėje www.vdu.lt > rubrika „Naujienos“ > „Rugsėjo 4 d. - privaloma pirmakursių registracija į studijų dalykus“ ir VDU naujienų portale www.viduje.lt . </li></ul><ul><li>Neturintys galimybės naudotis internetu registracijos eilę galės sužinoti „VDU informacijos centre“ (K. Donelai čio g. 52 , 1 au kštas) bei fakulteto dekanate. </li></ul><ul><li>Prieš registraciją bus išduoti leidimai su slaptažodžiais prisijungti ir naudotis „FirstClass“ programa. </li></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Registracija į A, B , C ir D grupių dalykus vykdoma tik kompiuteriu per „FirstClass“ kliento programą. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuolatine studij ų forma studijuojantiesiems įsiregistruotų dalykų apimtis turi sudaryti 17– 2 3 kreditus, įskaitant 4 kreditus užsienio kalbos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ištęstine studij ų forma studijuojantiesiems įsiregistruotų dalykų apimtis turi sudaryti 15 kreditų, įskaitant 4 kreditus užsienio kalbos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Studentas, neužsiregistravęs į dalykus, neturi teisės lankyti užsiėmimų, laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per pirmąsias dvi semestro savaites studentai gali persiregistruoti – išsibraukti iš vieno dalyko sąrašo ir įsirašyti į kitą, jei pageidaujamo studijuoti dalyko sąraše dar yra laisvų vietų. </li></ul></ul>
 15. 15. Ar galima rinktis gretutines studijų programas? <ul><li>Pagrindinių studijų studentai taip pat gali studijuoti gretutinių studijų programoje. </li></ul><ul><li>Ją galima pradėti studijuoti jau nuo pirmojo semestro . </li></ul><ul><li>Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai savo lėšomis sumoka už 50% gretutinės studijų programos dalykų, </li></ul><ul><li>Mokamose vietose studijuojantys studentai moka už visus gretutinės studijų programos studijuojamus dalykus . </li></ul><ul><li>Pabaigus gretutinę studijų programą (t. y. surinkus 28–36 pasirinktos gretutinės studijų programos kreditus), i šduodamas gretutinės specialybės pažymėjimas . </li></ul><ul><li>Gretutinės studijų programos leidžia ne tik įgyti žinių pasirinktoje srityje, bet ir vėliau stoti į kitos studijų krypties magistrantūrą. </li></ul>
 16. 16. Kas tai yra gretutinės studijos? <ul><li>Gretutinės studijos – nenuoseklios studijos, kurių turinį sudaro konkrečios studijų programos pagrindų dalykai . </li></ul><ul><li>Šios studijos skirtos asmenims, norintiems kelti ar keisti profesinę kvalifikaciją, o taip pat plėsti profesinį ar bendrąjį išsilavinimą. </li></ul>
 17. 17. STUDIJŲ NUTRAUKIMAS IR ATNAUJINIMAS <ul><li>Studentai turi teisę gauti akademines atostogas (studijų pertrauką). Akademinės atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip užbaigus pirmąjį semestrą. </li></ul><ul><li>Studentai iš studentų sąrašų išbraukiami už nepažangumą, nesumokėję už studijas, neužsiregistravę į semestro dalykus, negrįžę iš akademinių atostogų ir kt. studento pareigų nevykdymą bei pačių prašymu nutraukti studijas. </li></ul><ul><li>Studentai yra braukiami iš studentų sąrašų, jei turi tris ir daugiau egzaminų įvertinimus, mažesnius už 5 (akademines skolas). </li></ul>
 18. 18. MOKESTIS UŽ STUDIJAS <ul><li>Nuolatinių studijų studentai už studijas moka semestro kainą. </li></ul><ul><li>Ištęstinių studijų studentai už pirmąjį studijų semestrą studentas sumoka visą semestro studijų kainą, o kitus semestrus studentas moka priklausomai nuo pasirenkamų dalykų kreditų skaičiaus . </li></ul><ul><li>Studentai, norintys mokytis kitų (retų) užsienio kalbų, turi mokėti nustatyto dydžio mokestį. Paskaitos vyksta pagal sudarytą tvarkaraštį. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Studentai, įstoję į valstybės finansuojamas vietas ir neužsiregistravę į studijas, privalės sumokėti valstybei 40 MGL dydžio mokestį. </li></ul><ul><li>S varbu !!! Nusprendus nestudijuoti, iki rugsėjo 8 d. bū tina nutraukti sudaryt ą su Universite t u sutartį, parašant prašymą išbraukti iš studentų sąrašų. </li></ul><ul><li>Studentai studijuojantys valstybės finansuojamose vietose ir nusprendę nutraukti studijas pirmame semestre, privalės sumokėti semestrinio dydžio mokestį. </li></ul>
 20. 20. Valstybės finansuojami studentai privalo mokėti už studijas tais atvejais kai: <ul><li>Kreditų skaičius viršija studijų programos apimtį daugiau nei 4, </li></ul><ul><li>Kartoja studijų dalyką, </li></ul><ul><li>Pasirenka studijuoti mokamą užsienio kalbą. </li></ul>
 21. 21. Dalykai, kuriuos bus galima studijuoti nuotoliniu būdu: <ul><li>A grupė </li></ul><ul><li>Filosofija (dėst. G.Karoblis) </li></ul><ul><li>B grupė </li></ul><ul><li>Fiziniai mokslai </li></ul><ul><li>Informacinės visuomenės technologijos (dėst. K.Šidlauskas) </li></ul><ul><li>Statistika (dėst. A. Rutkienė) </li></ul><ul><li>Socialiniai mokslai </li></ul><ul><li>Psichologija (dėst. V. Legkauskas, V.Čepukienė) </li></ul><ul><li>Socialinė gerovė (dėst. D.Snieškienė) </li></ul><ul><li>Menai </li></ul><ul><li>Teatras (dėst. V.Truskauskaitė) </li></ul><ul><li>Ekonomika ir vadyba </li></ul><ul><li>Vadyba (dėst. S.Staniulienė) </li></ul>
 22. 22. Jeigu ištęstinių dieninių studijų studentas pageidauja studijuoti dalykus su neakivaizdinių-savaitgalinių studijų studentais ir šie dalykai yra dėstomi, tuomet jis turi: <ul><li>Parašyti prašymą Rektoriui. </li></ul><ul><li>Išėjus Rektoriaus įsakymui dėl leidimo studijuoti su neakivaizdinių-savaitgalinių studijų studentais jo registracija bus pakoreguota. </li></ul>
 23. 23. Jeigu dalykas nėra dėstomas neakivaizdinių-savaitgalinių studijų studentams, tuomet: <ul><li>Studentas rašo prašymą fakulteto dekanui dėl leidimo studijuoti individualiu grafiku. </li></ul><ul><li>Fakulteto administracija parengia individualaus grafiko planą. </li></ul><ul><li>Fakulteto dekanas išleidžia potvarkį dėl leidimo studijuoti individualiu grafiku. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ DIENINIŲ STUDIJŲ STUDENTAI </li></ul><ul><li>DALYVAUJA ĮVADINĖJE Į STUDIJAS SAVAITĖJE IR REGISTRUOJASI Į STUDIJŲ DALYKUS </li></ul><ul><li>RUGSĖJO 4 d. penktadienį. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Kviečiame sekti oficialią informaciją, kurią galima rasti Universiteto Intranete ir fakultete. </li></ul><ul><li>Su studijų tvarką reglamentuojančiais dokumentais pirmakursiams rekomenduojame susipažinti universiteto tinklalapyje www.vdu.lt bei „Firstclass“ tinkle. </li></ul>
 26. 26. SĖKMĖS STUDIJOSE !

×