Apie Nuolatines Studijas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Apie Nuolatines Studijas

on

 • 4,886 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,886
Views on SlideShare
4,861
Embed Views
25

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 25

http://www.slideshare.net 24
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Apie Nuolatines Studijas Apie Nuolatines Studijas Presentation Transcript

 • BAKALAURO STUDIJOS
 • STUDIJŲ FORMOS : n uolatinė ir ištęstinė
  • Nuolatinių studijų trukmė – 4 metai .
  • Ištęstinių studijų trukmė – 6 metai .
   • Savo lėšomis studijuojantieji ištęstinėse studijose studijų programą gali įvykdyti per 4 - 6 metus, priklausomai nuo galimybės vykdyti studijų programą pagal teikiamų studijuoti semestro dalykų tvarkaraštį.
   • Studijų nuolatine forma vienerių metų įprastinė apimtis – 40 k reditų .
   • Studijų ištęstine forma vienerių metų įprastinė apimtis – 30 kreditų.
  • I pakopos (bakalauro) studijų programų apimtis yra ne mažesnė kaip 160 kr ., įskaitant ir bakalauro baigiamąjį darbą.
  • Ištęstine forma studijuojamos programos turinys ir apimtis kreditais yra toks pat kaip ir nuolatine forma studijuojamos programos.
  • Studijuojant ištęstine forma įgytas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija yra lygiaverčiai, kaip ir studijuojant nuolatine forma.
 • I pakopos (bakalauro) studijų dalykai skirstomi į A, B, C ir D grupes:
  • A grupė – bendrieji universitetiniai privalomi dalykai (studijų eiliškumas nereglamentuojamas). Šiai grupei priklauso ir anglų kalba.
   • Filosofija (3 kreditai)
   • Gamtamokslinė pasaulio samprata (3 kreditai)
   • Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas (3 kreditai)
   • Anglų kalba (III lygis) (4 kreditai)
   • Anglų kalba (IV lygis) (4 kreditai)
    • Studentai, kurių žinios angl ų kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo metu neatitiko III anglų kalbos lygio reikalavimų, privalo studijuoti anglų kalbos I ir II lygius D grupėje.
  • B grupė – alternatyvūs mokslo sričių ir krypčių įvadiniai dalykai.
  • Šią dalykų grupę sudaro 5 pogrupiai:
    • biomedicinos ir fiziniai mokslai,
    • humanitariniai mokslai,
    • socialiniai mokslai,
    • menai,
    • ekonomika ir vadyba .
  • Per pirmuosius 5 semestrus studentai privalo pasirinkti po vieną studijų dalyką iš keturių pogrupių.
  • Studentai neprivalo rinktis dalyko iš tos studijų srities, kurios programoje jie studijuoja. Bendra šių dalykų apimtis yra 12 kreditų.
  • Biomedicinos ir fiziniai mokslai ( neprivaloma studijuoti GMF ir IF studentams)
  • Humanitariniai mokslai ( neprivaloma studijuoti HMF ir KTF studentams)
  • Socialiniai mokslai ( neprivaloma studijuoti SMF, SGF, PMDF , TF studentams)
  • Menai ( neprivaloma studijuoti MF studentams)
  • Ekonomika ir vadyba ( neprivaloma studijuoti EVF studentams)
  • C grupė – studento pasirinktos studijų programos (specialybės) dalykai, tarp jų – kursiniai darbai, praktika ir baigiamasis darbas.
  • D grupė – laisvai pasirenkami dalykai. Jų studijuoti neprivaloma, tačiau šiuos dalykus galima rinktis, jei studentas nori išmokti užsienio kalbų, praturtinti žinias kitose srityse.
  • Tai gali būti ir bet kuris kitas B grupės dalykas bei kitos nei studijuojama studijų programos C grupės I kurso dalykas.
  • Taip pat v isi pirmojo kurso studentai, rugsėjo 2 d. laikę informatikos testą ir jo neišlaikę, privalo pirmajame arba antrajame semestre studijuoti informatikos dalyką D grupėje .
 • 2009/2010 mokslo metų semestrą galima studijuoti šiuos D grupės dalykus:
  • Anglų kalba (I lygis) (4 kreditai)
  • Angl ų kalba (II lygis) ( 4 kreditai )
  • Informatika (3 kreditai)
  • Magija, religija ir mokslas XVI – XVIII a. Europoje
  • Antikin ė mitologija
  • Lytiškumo etika
  • Visuomenės sveikata
  • Netradicin ė s religijos
  • Simbolika
  • A rabų kraštų kultūra
  • Asmeninės ir profesinės karjeros planavimas
  • Klasikinis ir modernusis marketingas
 • REGISTRACIJA Į DALYKŲ STUDIJAS
  • Registracija į A, B, D, ir C grupių dalykus vykdoma tik kompiuteriu per „ FirstClass “ kliento programą. Leidimai su slaptažodžiais naudotis „ FirstClass “ programa bus išduoti pirmos registracijos į dalykų studijas metu rugsėjo 4 d.
  • Studentas, neužsiregistravęs į dalykų studijas, neturi teisės lankyti užsiėmimų, laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų.
  • Studentai, neužsiregistravę į tiek dalykų, kad kreditų skaičius atitiktų leistiną minimalų per semestrą kreditų skaičių , t.y. nu o latinėje studijų formoje – 1 7 kr ., ištęstinėje studijų formoje – 10 kr . , yra braukiami iš studentų sąrašų .
 • STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS
  • Akademinius mokslo metus sudaro du semestrai:
   • rudens semestras ( prasideda rugsėjo 1 d ., egzaminų sesija vyks gruodžio 12–23 d.d .);
   • pavasario semestras ( prasideda vasario 1 d. , egzaminų sesijos laikas bus paskelbtas pavasario semestro akademiniame kalendoriuje).
  • Studijų procesą reguliuoja tvarkaraščiai. Jie skelbiami VDU interneto svetain ėje www.vdu.lt > Studijos.
  • Universitete taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema.
  • Tarpiniai atsiskaitymai (kontroliniai darbai, kolokviumai ir kt.) vyksta semestro eigoje.
 • Kaip susidaryti individualų studijų planą?
  • Savo studijas planuoja ir organizuoja patys studentai sudarydami individualius studijų planus (studijų tvarkaraščius).
  • Individualūs studijų planai rengiami laikantis šių reikalavimų :
   • pirmą semestrą studijuojamų dalykų apimtis nuolatinių studijų studentams 17 - 2 3 kreditų, ištęstinių studijų studentams 10-15 kreditų.
    • Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad surenkama 40–42 kreditai per visus bakalauro studijų metus.
   • kitais semestrais ištęstinių studijų studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose, pasirenkamų per semestrą dalykų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 kreditų ir ne didesnė kaip 15 kreditų.
   • kitais semestrais savo lėšomis studijuojančiųjų  ištęstinių studijų studentų pasirenkamų per semestrą dalykų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 kreditų ir ne didesnė kaip 25 kreditai.
 • Individualaus studijų plano pavyzdys
 • Kaip vyksta registracija į dalykus?
  • Registracija vyks rugsėjo 4 d., penktadienį, nuo 9 iki 19 val. VDU V. Biržiškos (Didžiojoje) skaitykloje (K. Donelaičio g. 52, 2 aukštas).
  • DALYVAUTI REGISTRACIJOJE BŪTINA
  • Studentų eilės registracijai sudarytos pagal stojamąjį balą. Sąrašai jau paskelbti VDU interneto svetainėje www.vdu.lt > rubrika „Naujienos“ > „Rugsėjo 4 d. - privaloma pirmakursių registracija į studijų dalykus“ ir VDU naujienų portale www.viduje.lt .
  • Neturintys galimybės naudotis internetu registracijos eilę galės sužinoti „VDU informacijos centre“ (K. Donelai čio g. 52 , 1 au kštas) bei fakulteto dekanate.
  • Prieš registraciją bus išduoti leidimai su slaptažodžiais prisijungti ir naudotis „FirstClass“ programa.
   • Registracija į A, B , C ir D grupių dalykus vykdoma tik kompiuteriu per „FirstClass“ kliento programą.
   • Nuolatine studij ų forma studijuojantiesiems įsiregistruotų dalykų apimtis turi sudaryti 17– 2 3 kreditus, įskaitant 4 kreditus užsienio kalbos.
   • Ištęstine studij ų forma studijuojantiesiems įsiregistruotų dalykų apimtis turi sudaryti 15 kreditų, įskaitant 4 kreditus užsienio kalbos.
   • Studentas, neužsiregistravęs į dalykus, neturi teisės lankyti užsiėmimų, laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų.
   • Per pirmąsias dvi semestro savaites studentai gali persiregistruoti – išsibraukti iš vieno dalyko sąrašo ir įsirašyti į kitą, jei pageidaujamo studijuoti dalyko sąraše dar yra laisvų vietų.
 • Ar galima rinktis gretutines studijų programas?
  • Pagrindinių studijų studentai taip pat gali studijuoti gretutinių studijų programoje.
  • Ją galima pradėti studijuoti jau nuo pirmojo semestro .
  • Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai savo lėšomis sumoka už 50% gretutinės studijų programos dalykų,
  • Mokamose vietose studijuojantys studentai moka už visus gretutinės studijų programos studijuojamus dalykus .
  • Pabaigus gretutinę studijų programą (t. y. surinkus 28–36 pasirinktos gretutinės studijų programos kreditus), i šduodamas gretutinės specialybės pažymėjimas .
  • Gretutinės studijų programos leidžia ne tik įgyti žinių pasirinktoje srityje, bet ir vėliau stoti į kitos studijų krypties magistrantūrą.
 • Kas tai yra gretutinės studijos?
  • Gretutinės studijos – nenuoseklios studijos, kurių turinį sudaro konkrečios studijų programos pagrindų dalykai .
  • Šios studijos skirtos asmenims, norintiems kelti ar keisti profesinę kvalifikaciją, o taip pat plėsti profesinį ar bendrąjį išsilavinimą.
 • STUDIJŲ NUTRAUKIMAS IR ATNAUJINIMAS
  • Studentai turi teisę gauti akademines atostogas (studijų pertrauką). Akademinės atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip užbaigus pirmąjį semestrą.
  • Studentai iš studentų sąrašų išbraukiami už nepažangumą, nesumokėję už studijas, neužsiregistravę į semestro dalykus, negrįžę iš akademinių atostogų ir kt. studento pareigų nevykdymą bei pačių prašymu nutraukti studijas.
  • Studentai yra braukiami iš studentų sąrašų, jei turi tris ir daugiau egzaminų įvertinimus, mažesnius už 5 (akademines skolas).
 • MOKESTIS UŽ STUDIJAS
  • Nuolatinių studijų studentai už studijas moka semestro kainą.
  • Ištęstinių studijų studentai už pirmąjį studijų semestrą studentas sumoka visą semestro studijų kainą, o kitus semestrus studentas moka priklausomai nuo pasirenkamų dalykų kreditų skaičiaus .
  • Studentai, norintys mokytis kitų (retų) užsienio kalbų, turi mokėti nustatyto dydžio mokestį. Paskaitos vyksta pagal sudarytą tvarkaraštį.
  • Studentai, įstoję į valstybės finansuojamas vietas ir neužsiregistravę į studijas, privalės sumokėti valstybei 40 MGL dydžio mokestį.
  • S varbu !!! Nusprendus nestudijuoti, iki rugsėjo 8 d. bū tina nutraukti sudaryt ą su Universite t u sutartį, parašant prašymą išbraukti iš studentų sąrašų.
  • Studentai studijuojantys valstybės finansuojamose vietose ir nusprendę nutraukti studijas pirmame semestre, privalės sumokėti semestrinio dydžio mokestį.
 • Valstybės finansuojami studentai privalo mokėti už studijas tais atvejais kai:
  • Kreditų skaičius viršija studijų programos apimtį daugiau nei 4,
  • Kartoja studijų dalyką,
  • Pasirenka studijuoti mokamą užsienio kalbą.
 • Dalykai, kuriuos bus galima studijuoti nuotoliniu būdu:
  • A grupė
  • Filosofija (dėst. G.Karoblis)
  • B grupė
  • Fiziniai mokslai
  • Informacinės visuomenės technologijos (dėst. K.Šidlauskas)
  • Statistika (dėst. A. Rutkienė)
  • Socialiniai mokslai
  • Psichologija (dėst. V. Legkauskas, V.Čepukienė)
  • Socialinė gerovė (dėst. D.Snieškienė)
  • Menai
  • Teatras (dėst. V.Truskauskaitė)
  • Ekonomika ir vadyba
  • Vadyba (dėst. S.Staniulienė)
 • Jeigu ištęstinių dieninių studijų studentas pageidauja studijuoti dalykus su neakivaizdinių-savaitgalinių studijų studentais ir šie dalykai yra dėstomi, tuomet jis turi:
  • Parašyti prašymą Rektoriui.
  • Išėjus Rektoriaus įsakymui dėl leidimo studijuoti su neakivaizdinių-savaitgalinių studijų studentais jo registracija bus pakoreguota.
 • Jeigu dalykas nėra dėstomas neakivaizdinių-savaitgalinių studijų studentams, tuomet:
  • Studentas rašo prašymą fakulteto dekanui dėl leidimo studijuoti individualiu grafiku.
  • Fakulteto administracija parengia individualaus grafiko planą.
  • Fakulteto dekanas išleidžia potvarkį dėl leidimo studijuoti individualiu grafiku.
  • NUOLATINIŲ IR IŠTĘSTINIŲ DIENINIŲ STUDIJŲ STUDENTAI
  • DALYVAUJA ĮVADINĖJE Į STUDIJAS SAVAITĖJE IR REGISTRUOJASI Į STUDIJŲ DALYKUS
  • RUGSĖJO 4 d. penktadienį.
  • Kviečiame sekti oficialią informaciją, kurią galima rasti Universiteto Intranete ir fakultete.
  • Su studijų tvarką reglamentuojančiais dokumentais pirmakursiams rekomenduojame susipažinti universiteto tinklalapyje www.vdu.lt bei „Firstclass“ tinkle.
 • SĖKMĖS STUDIJOSE !