• Like
Ajankohtaista rakentamisen ohjauksesta 13.11.2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Ajankohtaista rakentamisen ohjauksesta 13.11.2013

 • 129 views
Published

Varsinais-Suomen ELY-keskus - Rakentaminen ohjauksen seminaari 13.11.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus - Rakentaminen ohjauksen seminaari 13.11.2013

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ajankohtaista rakentamisen ohjauksessa Rakennusvalvontaseminaari 13.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Alueiden käytön yksikkö, Anna-Leena Seppälä
 • 2. Rakennusjärjestysopas    Kuntaliiton verkkojulkaisu 2013 Mallista (edellinen 1999) ohjeeksi Tavoitteena edistää paikallisuutta – Harkinnan rajat: MRL 14§, tasapuolinen kohtelu, määräysten kohtuullisuus (ei täydellisiä kieltoja) – Hierarkisesti laki, asetus ja kaavat ylempänä – Rakennusjärjestyksessä vain määräyksiä (lain jatke), ohjaus eri välilehdellä, kohdistuvat vain rakentamiseen (ei toimintaan) Varsinais-Suomen ELY-keskus, Alueiden käytön yksikkö, Anna-Leena Seppälä 2
 • 3. Ulkomainonta  Rakennusjärjestyksissä voidaan ohjeistaa  Mainostaulut liikkuvalla kuvalla – liikenneturvallisuus – Maantien suoja-alueella ELY-L:n lausunto vaaditaan Varsinais-Suomen ELY-keskus, Alueiden käytön yksikkö, Anna-Leena Seppälä 3
 • 4. Energiatehokkuus – rakennuksen ominaispiirteet Varsinais-Suomen ELY-keskus, Alueiden käytön yksikkö, Anna-Leena Seppälä 4
 • 5. Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 20092015 • • • VARELY/ALS Ohjelmassa kartoitetaan mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on kulttuuriympäristöjen hoidossa saatu Satakunnassa aikaan, nostetaan esiin ajankohtaisia teemoja sekä haasteita, joihin pyritään vastaamaan ohjelman toimenpideosassa. Ohjelmaan on koottu artikkeleita kulttuuriympäristöjä koskevista ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjelmassa esitellään myös toteutettuja hankkeita esimerkkeinä kulttuuriympäristöjen monista mahdollisuuksista sekä tehdään toimijoita tutuksi esimerkeillä hoitotyöstä. 20.5.2013
 • 6. Mitä on kulttuuriympäristö? VARELY/ALS 13.5.2013
 • 7. Pyhän Olavin luostarin raunioita (Turku, Kaskenkatu 2). Kuva: Turun museokeskus, C.J. Gardberg 1969 Museovirasto, Stefan Wessman 2006 VARELY/ALS 13. 5.2 013
 • 8. VARELY/ALS
 • 9. Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma Visio 2015  Kulttuuriympäristö on vakiinnuttanut asemansa osana arjen arvoja. VARELY/ALS 20.5.2013
 • 10. Tavoitetila 2015 • • • • VARELY/ALS Kulttuuriympäristön erityispiirteet on turvattu säilyttämällä maisemassa näkyvät ihmisen pitkäaikaisen läsnäolon jäljet tasapainoisesti ja korostamalla kulttuuriympäristöä paikallisen identiteetin vahvistajana. Kulttuuriympäristö otetaan huomioon kaikessa maisemaan ja maankäyttöön liittyvässä suunnittelussa ja sen hoito on turvattu riittävällä rahoituksella. Tieto alueen kulttuuriympäristöstä on lisääntynyt inventointien ja tutkimuksen myötä. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö on mielletty vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi ja myös sen taloudellinen arvo ymmärretään. Kulttuuriympäristökasvatus on vakiintunut osa koulujen opetussuunnitelmaa ja tietoa kulttuuriympäristöstä on helposti kaikkien saatavilla. 20.5.2013
 • 11. Mitä – miksi - miten  Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen   monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Jotta osaamme ottaa vastuun, tarvitsemme tietoa kulttuuriympäristöstämme. Tiedon pohjalta voimme määritellä kulttuuriympäristömme arvot, jotka vuorostaan ohjaavat toimintaamme. VARELY/ALS 20.5.2013
 • 12. Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman tavoitteet ja painopistealueet – Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon ja tietoisuuden vahvistaminen. – Korjausrakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon määrällinen ja sisällöllinen kehittäminen. – Kulttuuriympäristön huomioiminen osana maankäytön suunnittelua. – Seuranta vuosittain seminaareissa – Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009, toim. Niina Uusi-Seppä VARELY/ALS 20.5.2013
 • 13. Toteutuminen  Inventointeja (Pisara-Hanke)  Pakki-inventointisovellus  Kulttuuriympäristöohjelmat: Eura ja Merikarvia  Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna  Vanhan Rauman rakennustutkimus (kahden ajan   maailmaperinnöt –hanke) Selkämeren kansallispuisto – saariston rakennusperinnön inventointi Sarakunnan arkkitehtuurikartasto ja SAPOLI VARELY/ALS 20.5.2013 13
 • 14. VOIMAA KULTTUURIYMPÄRISTÖSTÄ Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2010-2015 VARELY/ALS 13.5.2013
 • 15. Tavoitteet ja toimenpiteet 1. 2. 3. Kulttuuriympäristötietoisuuden lisääminen – Tietoisuus lisää myös kulttuuriympäristömme arvostusta ja on edellytys sen onnistuneelle vaalimiselle Kulttuuriympäristö osana ihmisen arkea – Kulttuuriympäristöt ovat useimmiten ihmisten tavallisia arkiympäristöjä, ja tuovat lisäarvoa jokapäiväiseen elämään. – Ihmisille tulee luoda edellytyksiä vaalia ympäristöään Alueellisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen – Jotta kulttuuriympäristön vaaliminen onnistuisi, tulee tietoisuuden kulttuuriympäristöistä myös läpäistä eri hallinnon tasot. – Tähän päästään vain toimivan yhteistyön kautta. VARELY/ALS 13.5.2013
 • 16. 1. Kulttuuriympäristötietoisuutta lisätään  Rakennuskannan inventointi kaikissa kunnissa,     tietokanta saatavilla (Lounaispaikka, MIP, Pakki) Rakennusinventointijulkaisuja valmistuu Kulttuuriympäristön arvot tiedostetaan (maankäyttö, rakentaminen ja liikenne) Säännöllinen tiedottaminen ja kouluttaminen, aiheina ajankohtaiset kulttuuriympäristön hoitoon liittyvät teemat (2013 kehittämiskeskustelut) Aktiivinen yhteistyö eri korkeakoulujen kanssa VARELY/ALS 13.5.2013
 • 17. 2. Kulttuuriympäristö osana ihmisten arkea  Rahallinen tuki laajasti käytössä  Joka kunnassa kaavoittaja ja/tai    kulttuuriympäristöasiantuntija (esimerkiksi aluearkkitehti) Kulttuuriympäristön vaalimisen edistäminen, vanhojen rakennusten käytön tukeminen ja korjausrakentamiskeskukset Paikallisen kulttuuriympäristön hoitoon kouluttaminen Yksi laajan kulttuuriympäristön hoitoa edistävä yleinen projekti vuosittain kuntien kanssa VARELY/ALS 13.5.2013
 • 18. VARELY/ALS 13. 5.2 013
 • 19. 3. Alueellista yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan  Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmän toiminta     jatkuu Kulttuuriympäristöt otetaan huomioon kaavoituskatsauksissa ja –ohjelmissa Kulttuuriympäristöselvityksiä ja inventointeja käytetään aktiivisesti ja ne otetaan huomioon kaavoituksessa Kulttuuriympäristötietoa käytetään yhteisesti tietojärjestelmien rajapintojen kautta Kuntien kulttuuriympäristöohjelmat laaditaan puoleen Varsinais-Suomen kunnista VARELY/ALS 13.5.2013
 • 20. VAT ja kulttuuriympäristö  Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva   VARELY/ALS valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. Alueidenkäytöllä tulee edistää kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.
 • 21. Inventoinnit    VARELY/ALS Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina. Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, www.rky.fi Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), päivitysinventointi meneillään Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitusja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983).
 • 22. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Alueiden käytön yksikkö, Anna-Leena Seppälä 22
 • 23. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Alueiden käytön yksikkö, Anna-Leena Seppälä 23
 • 24. MRL 173§ Poikkeamismenettely  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto on kuitenkin pyydettävä aina, kun poikkeaminen koskee: 1) aluetta, jota koskevat erityiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet; VARELY/ALS 20.5.2013 24
 • 25. Oppaita   Museovirasto RHS ELY Maisemaselvitys Varsinais-Suomen ELY-keskus, Alueiden käytön yksikkö, Anna-Leena Seppälä 25