• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
723
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Politiets utlendingsenhet Politiets utfordringer og metoder ved klarlegging av utlendingers identitet. UDIs vårkonferanse 2009
 • 2. Politiets utlendingsenhet Når har politiet behov for å identifisere en person Som ledd i kriminalitetsbekjempelse Under etterforskning av straffesaker For å avdekke personer som søker opphold i landet for å skjule kriminelle handlinger For å avdekke personer som kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet
 • 3. Politiets utlendingsenhet Forts. For å avdekke personer som tidligere er utvist og har innreiseforbud i Schengenområdet. For å avsløre personer med ulovlig opphold i forbindelse med grense og territorialkontroller Ved saksbehandlingen innen utlendingsforvaltningen – vedtakssaker Asylsaksbehandlingen Uttransport av personer uten lovlig opphold i Norge
 • 4. Politiets utlendingsenhet For alle aktørene innen utlendingsforvaltningen er kartlegging av ID sentralt Saksbehandling utføres av politiet, UDI, UNE og utenriksstasjonene Kartlegging av ID en forutsetning for å kunne Yte god service Fatte korrekte vedtak
 • 5. Politiets utlendingsenhet Riktig identitet viktig også for andre etater og institusjoner Skatteetaten NAV Finansinstitusjoner Utdanningsinstitusjoner m.fl.
 • 6. Politiets utlendingsenhet Identitet Summen av en rekke ulike kjennemerker som er egnet til å fastslå hvem en person er eller skille denne fra andre Sentral kjennetegn i utlendingssaker er: Navn Fødselsdato, Statsborgerskap Fingeravtrykk
 • 7. Politiets utlendingsenhet Ulike krav til graden av identitetsfastsettelse Varierer mellom sakstyper Ulike krav fra de ulike myndigheter
 • 8. Politiets utlendingsenhet Politiets har ansvar for identifisering PU har nasjonalt ansvar for å identifisere asylsøkere Politidistriktene identifiserer alle andre oppholdssøkende med usikker Id.
 • 9. Politiets utlendingsenhet Regelverk Utl.§ 37 første ledd – utlendingen plikter å medvirke til avklaring av ID. Utl.l.§ 37,2 ledd – beslag Utl.l.§ 37,3 ledd undersøkelser Utl.l. § 37, 4 og 5 ledd –foto og fingeravtrykk Utl.l. § 37 , 6 ledd meldeplikt, pågripelse og fengsling
 • 10. Politiets utlendingsenhet Eurodac Europeisk, automatisk fingeravtrykkssystem for identifisering av Asylsøkere Utlendinger som oppholder seg ulovlig i riket
 • 11. Politiets utlendingsenhet Dokumentkontroll Avgjørende for å fastslå identitet til asylsøkere
 • 12. Politiets utlendingsenhet Språktest/kunnskapstester I registreringsfasen tas det rutinemessig språktester fra ca 20 utvalgte land I forbindelse med registreringen tas ofte også kunnskapstest – spørsmål om kultur, geografi , historie og politikk i oppgitt hjemland
 • 13. Politiets utlendingsenhet Visitasjon/undersøkelser Søkers klær og bagasje Mobiltelefon Elektronisk medier
 • 14. Politiets utlendingsenhet Kontakt med ambassader Yter viktig bistand for å kunne avklare riktig Id. Spesialutsendinger i politisaker
 • 15. Politiets utlendingsenhet Pågripelse og fengsling Utlendingsloven 37 og 41 hjemler fengsling Usikker identitet/unndra seg iverksetting av negativt vedtak Alle som fengsles etter utlendingsloven skal plasseres ved Politiets utlendingsinternat , Trandum
 • 16. Politiets utlendingsenhet Forutsetninger for å avklare identitet Id må avklares så tidlig som mulig Tilgjengelig metoder må tas i bruk Økt kunnskap og kompetanse