วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง<br />
Blog คืออะไร<br />บล็อก (Blog) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก (Weblog) หมายถึง บันทึกเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ...
หลักปฏิบัติ<br />เขียนจากเนื้อหาตน หรือ ในเชิงเล่าเรื่อง<br />อ้างอิงที่มาให้ชัดเจน<br />ไม่คัดลอกเนื้อหา ภาพ และสื่อผู้อื...
หลักปฏิบัติ<br />ระบุ Title ของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน แต่ไม่ยาวเกินไป<br />มีข้อความเกริ่นนำประมาณ 1 พารากราฟ (ไม่เกิน 5 บรร...
วิธีการสร้าง Blog<br />กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server)<br />เลือก และ ดาว์นโหลด (Download) โปรแกร...
วิธีการสร้าง Blog<br />กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server)<br />ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่และระ...
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ไปที่ http://th.wordpress.com/<br />เลือกที่ปุ่ม “สมัครตอนนี้เลย”<br />7<br />
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี และ กดปุ่ม “ต่อไป”<br />8<br />
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ระบบจะใส่ข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างบล็อก ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน url หรือ หัวข้อบ...
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นหน้านี้ <br />10<br />
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ให้ไปเช็คอีเมล์ (e-Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ...
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />คลิกที่ลิงก์ (link)<br />12<br />
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังนี้ <br />13<br />
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยWordpress<br />หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังรูป<br />กด 1 หรือ View your site เพื่อ ดูบล็อกขอ...
วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยWordpress<br />ยินดีด้วย คุณสามารถสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง แล้ว<br />15<br />
วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยกด 2 หรือ Login หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น<br />ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ แ...
วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ระบบจะแสดงผลที่หน้า My Dashboard เพื่อให้บริหารจัดการ ดังนี้<br />17<br />
วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ในกรณีที่ต้องการบริหารจัดการ Blog ในครั้งต่อไป ให้ไปที่ http://wordpress.com<br />ทำการใส่ชื่อผ...
วิธีบริหารจัดการ Blog<br />เลือกที่ปุ่ม“My Dashboard” เพื่อไปบริหารจัดการบล็อก<br />19<br />
วิธีบริหารจัดการ Blog <br />ระบบจะแสดงผลดังนี้<br />20<br />
การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />เลือกที่ “รูปแบบบล็อก”<br />21<br />
การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />จะปรากฏหน้า จัดการ Themes ดังรูป<br />เลือกธีม (Theme)ที่ต้องการโดยกดที่ “ใช้งาน...
การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />จะปรากฏหน้าจอดังรูปเลือกขอบเขตที่ต้องการ แล้วกด “Apply Filters” ระบบจะแสดงธีมที่...
การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต<br />วิดเจ็ต (Widget) คือ โปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้บล็อก เช่น ลิงก์ไปที่ต่าง ๆ แสดงสถิติเยี่ยมชม ...
การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต<br />การเพิ่ม หรือ ลบ วิดเจ็ต (Widget) ทำโดยการลากไปวางหรือลากออกจากช่อง sidebar กำหนดค่า และกด “บัน...
ผู้ใช้<br />หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในการบริหารจัดการบล็อกของคุณให้ไปที่ “ผู้เขียนและผู้ใช้งาน”<br />ระดับของผู้ใช้ คือ...
ผู้ใช้<br />หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ชื่อในการแสดงผล รูปภาพ ให้กดที่ “Profile ของคุณ” เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดที่ “...
ตั้งค่า<br />หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของค่าทั่วไป การเขียน การอ่าน สนทนา สื่อ ข้อมูลส่วนตัว ลบบล็อก OpenID หรือ Dom...
เรื่อง<br />หากต้องการบริหารจัดการเนื้อหาหรือบทความ ที่มีการเผยแพร่ปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลา และหมวดหมู่ที่เผยแพร่ ให้ไปเลือ...
แก้ไขบทความ<br />หากต้องการแก้ไขบทความให้ไปเลือกที่ “แก้ไข”<br />เลือกบทความที่ต้องการแก้ไข<br />แก้ไขเนื้อหา<br />ใส่ป้าย...
เพิ่มบทความ<br />หากต้องการเพิ่มบทความให้ไปเลือกที่ “เขียนเรื่องใหม่”<br />พิมพ์ชื่อบทความ<br />พิมพ์เนื้อหา<br />ใส่ป้ายก...
แก้ไขป้ายกำกับ<br />หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขป้ายกำกับ (Tag) ให้ไปเลือกที่ “แก้ไขป้ายกำกับ”<br />32<br />
หมวดหมู่<br />หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขหมวดหมู่ ให้ไปเลือกที่ “หมวดหมู่”<br />33<br />
หน้า<br />หากต้องการบริหารจัดการบทความที่ต้องการเผยแพร่ในลักษณะที่แสดงผลหัวข้อเรื่องตลอดเวลาบนบล็อกให้ไปเลือกที่ “หน้า”<br...
แก้ไขหน้า<br />หากต้องการแก้ไขหน้าให้ไปเลือกที่ “แก้ไข”<br />เลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข<br />แก้ไขเนื้อหา<br />ใส่หมายเลขเพื...
เขียนหน้าใหม่<br />หากต้องการเพิ่มหน้าใหม่ให้ไปเลือกที่ “เขียนหน้าใหม่”<br />พิมพ์ชื่อหัวข้อหน้าที่ต้องการเผยแพร่<br />พิม...
สื่อ<br />หากต้องการเพิ่ม แก้ไข ลบไฟล์วีดีโอ ไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “สื่อ” โดยมีพื้นที่ใ...
การเพิ่มไฟล์ใหม่<br />หากต้องการเพิ่มไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “เพิ่มไฟล์ใหม่”<br />38<br />
การเพิ่มไฟล์วีดีโอหรือไฟล์เสียง<br />หากต้องการเพิ่มไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ ปุ่ม <br />ตรงหน้าเพิ่มห...
ลิงก์<br />หากต้องการเพิ่มลิงก์ แก้ไขลิงก์ หรือเพิ่มหมวดหมู่ลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นให้ไปเลือกที่ “ลิงก์”<br ...
เครื่องมือ<br />หากต้องการนำเรื่องหรือความเห็นจากระบบอื่นมาไว้ที่เวิร์ดเพรส ให้ไปเลือกที่ “นำเข้า”<br />41<br />
ความเห็น<br />หากต้องการบริหารจัดการความเห็น เช่น อนุญาตให้โพสบนบล็อก ลบความเห็น ให้ไปที่ “ความเห็น”<br />42<br />
Q & A<br />43<br />
แหล่งอ้างอิง<br />http://www.whatis.com<br />http://searchsoa.techtarget.com<br />http://searchwindevelopment.techtarget.c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wordpress

1,279 views
1,150 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wordpress

 1. 1. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง<br />
 2. 2. Blog คืออะไร<br />บล็อก (Blog) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก (Weblog) หมายถึง บันทึกเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งหวังที่จะนำเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นความคิดเห็น ความชอบ ความสนใจ หัวข้อการอภิปราย งานเขียน หรือแม้กระทั่งแนวบทเพลงที่ผู้เขียนให้ความสนใจ ต่อสาธารณชนทั่วไป ผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บไซต์ (Website)<br />ในหนึ่งหน้าเว็บไซต์ของบล็อกจะถูกนำเสนอในลักษณะของ ชุดของบทความหรือสารสนเทศ ที่เรียงตามลำดับของวันเวลาที่บันทึกหรือเผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้น อาจเขียนโดยเจ้าของบล็อก หรือ รวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่น หรือนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือ ส่งมาจากผู้อื่น ก็ได้<br />2<br />
 3. 3. หลักปฏิบัติ<br />เขียนจากเนื้อหาตน หรือ ในเชิงเล่าเรื่อง<br />อ้างอิงที่มาให้ชัดเจน<br />ไม่คัดลอกเนื้อหา ภาพ และสื่อผู้อื่นมา โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ์ หรือไม่อ้างอิง<br />ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาจาก Word หรือ สื่อดิจิทัลต้นฉบับมาวางทันที ควรวางผ่านโปรแกรมNotePad ก่อน แล้วจึงคัดลอกมาวางใน Blog เพื่อป้องกันปัญหาแบบอักษรที่แตกต่างไปจากค่ากำหนด (default) ของระบบ<br />จัดเตรียมภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนนำเข้าระบบ<br />ไม่แนบเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเข้าสู่ระบบ ควรแปลงเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมก่อน เช่น PDF<br />3<br />
 4. 4. หลักปฏิบัติ<br />ระบุ Title ของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน แต่ไม่ยาวเกินไป<br />มีข้อความเกริ่นนำประมาณ 1 พารากราฟ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) แล้วใช้เครื่องมือแบ่งตอน เพื่อนำเสนอเนื้อหาละเอียด<br />ระบุ Tag กำกับเนื้อหาเรื่องให้เหมาะสม<br />เลือกหมวดเนื้อหา/กำหนดเนื้อหาที่เหมาะสม<br />อ้างอิงurl แหล่งข้อมูลต้นฉบับด้วย Trackback<br />ใช้ภาษาสุภาพ<br />ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม โดยเฉพาะคำทับศัพท์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน<br />4<br />
 5. 5. วิธีการสร้าง Blog<br />กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server)<br />เลือก และ ดาว์นโหลด (Download) โปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส (Wordpress), ดรูปัล (Drupal) เป็นต้น<br />ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ ในกรณีที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูล เช่น หากเราต้องการติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส หรือ ดรูปัล จะต้องติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล คือ MySQL (มายเอสคิวแอล) <br />ติดตั้งโปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส หรือ ดรูปัล ที่เซิร์ฟเวอร์<br />5<br />
 6. 6. วิธีการสร้าง Blog<br />กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server)<br />ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่และระบบบล็อกมากมายบนอินเตอร์เน็ต (Internet) เช่น<br />http://wordpress.com<br />https://www.blogger.com<br />http://www.myspace.com<br />http://multiply.com<br />http://www.hi5.com<br />6<br />
 7. 7. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ไปที่ http://th.wordpress.com/<br />เลือกที่ปุ่ม “สมัครตอนนี้เลย”<br />7<br />
 8. 8. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี และ กดปุ่ม “ต่อไป”<br />8<br />
 9. 9. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ระบบจะใส่ข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างบล็อก ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน url หรือ หัวข้อบล็อกได้ <br />จากนั้นทำการกดปุ่ม signup โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าซ้ำหรือไม่<br />9<br />
 10. 10. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นหน้านี้ <br />10<br />
 11. 11. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ให้ไปเช็คอีเมล์ (e-Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ <br />11<br />
 12. 12. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />คลิกที่ลิงก์ (link)<br />12<br />
 13. 13. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังนี้ <br />13<br />
 14. 14. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยWordpress<br />หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังรูป<br />กด 1 หรือ View your site เพื่อ ดูบล็อกของคุณ<br />กด 2 หรือ Login เพื่อ <br />1<br />2<br />14<br />
 15. 15. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยWordpress<br />ยินดีด้วย คุณสามารถสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง แล้ว<br />15<br />
 16. 16. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยกด 2 หรือ Login หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น<br />ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”<br />16<br />
 17. 17. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ระบบจะแสดงผลที่หน้า My Dashboard เพื่อให้บริหารจัดการ ดังนี้<br />17<br />
 18. 18. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ในกรณีที่ต้องการบริหารจัดการ Blog ในครั้งต่อไป ให้ไปที่ http://wordpress.com<br />ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) แล้วกดปุ่ม “Login”<br />18<br />
 19. 19. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />เลือกที่ปุ่ม“My Dashboard” เพื่อไปบริหารจัดการบล็อก<br />19<br />
 20. 20. วิธีบริหารจัดการ Blog <br />ระบบจะแสดงผลดังนี้<br />20<br />
 21. 21. การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />เลือกที่ “รูปแบบบล็อก”<br />21<br />
 22. 22. การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />จะปรากฏหน้า จัดการ Themes ดังรูป<br />เลือกธีม (Theme)ที่ต้องการโดยกดที่ “ใช้งาน” หรือ กดที่ “ดูก่อน” หากต้องการดูการแสดงผลของบล็อกก่อนตัดสินใจ<br />หากต้องการค้นหาเพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตธีมที่เราต้องการเลือก กดที่ “Feature Filters”<br />2<br />1<br />22<br />
 23. 23. การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />จะปรากฏหน้าจอดังรูปเลือกขอบเขตที่ต้องการ แล้วกด “Apply Filters” ระบบจะแสดงธีมที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ<br />23<br />
 24. 24. การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต<br />วิดเจ็ต (Widget) คือ โปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้บล็อก เช่น ลิงก์ไปที่ต่าง ๆ แสดงสถิติเยี่ยมชม แสดงหัวข้อเรื่อง แสดงข่าวสารจาก twitter เป็นต้น<br />24<br />
 25. 25. การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต<br />การเพิ่ม หรือ ลบ วิดเจ็ต (Widget) ทำโดยการลากไปวางหรือลากออกจากช่อง sidebar กำหนดค่า และกด “บันทึก”<br />25<br />
 26. 26. ผู้ใช้<br />หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในการบริหารจัดการบล็อกของคุณให้ไปที่ “ผู้เขียนและผู้ใช้งาน”<br />ระดับของผู้ใช้ คือ ผู้ควบคุมเว็บ ผู้ตรวจทาน ผู้เขียน ผู้สนับสนุน<br />26<br />
 27. 27. ผู้ใช้<br />หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ชื่อในการแสดงผล รูปภาพ ให้กดที่ “Profile ของคุณ” เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดที่ “อัปเดตโปรไฟล์”<br />27<br />
 28. 28. ตั้งค่า<br />หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของค่าทั่วไป การเขียน การอ่าน สนทนา สื่อ ข้อมูลส่วนตัว ลบบล็อก OpenID หรือ Domains ให้ไปเลือกที่ “ตั้งค่า” และเมื่อต้องไม่ลืมกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เมื่อปรับเปลี่ยนค่าเสร็จ ก่อนย้ายไปปรับเปลี่ยนค่าตัวอื่น ๆ<br />28<br />
 29. 29. เรื่อง<br />หากต้องการบริหารจัดการเนื้อหาหรือบทความ ที่มีการเผยแพร่ปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลา และหมวดหมู่ที่เผยแพร่ ให้ไปเลือกที่ “เรื่อง”<br />29<br />
 30. 30. แก้ไขบทความ<br />หากต้องการแก้ไขบทความให้ไปเลือกที่ “แก้ไข”<br />เลือกบทความที่ต้องการแก้ไข<br />แก้ไขเนื้อหา<br />ใส่ป้ายกำกับ (Tag) เพื่อการค้นหา<br />เพิ่มหรือเลือกหมวดหมู่ของบทความ<br />เมื่อสิ้นสุดการแก้ไข เลือก “อัปเดตเรื่อง”<br />1<br />5<br />2<br />3<br />4<br />30<br />
 31. 31. เพิ่มบทความ<br />หากต้องการเพิ่มบทความให้ไปเลือกที่ “เขียนเรื่องใหม่”<br />พิมพ์ชื่อบทความ<br />พิมพ์เนื้อหา<br />ใส่ป้ายกำกับ (Tag) เพื่อการค้นหา<br />เพิ่มหรือเลือกหมวดหมู่ของบทความ<br />หากต้องการบันทึกเลือก “บันทึกฉบับร่าง”<br />หากต้องการดูเลือก “ดูก่อน”<br />หากต้องการเผยแพร่เลือก “เผยแพร่”<br />ส่ง“trackbacks”เมื่อมีการอ้างอิงไปที่แหล่งอื่น <br />พิมพ์เนื้อหาสรุปในส่วนของ ”ตัดทอน” <br /> เพื่อการแสดงผลในการสืบค้น หรือ RSS Feed (การส่งข้อมูลในลักษณะ XML)<br />1<br />6<br />5<br />7<br />2<br />3<br />9<br />4<br />8<br />31<br />
 32. 32. แก้ไขป้ายกำกับ<br />หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขป้ายกำกับ (Tag) ให้ไปเลือกที่ “แก้ไขป้ายกำกับ”<br />32<br />
 33. 33. หมวดหมู่<br />หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขหมวดหมู่ ให้ไปเลือกที่ “หมวดหมู่”<br />33<br />
 34. 34. หน้า<br />หากต้องการบริหารจัดการบทความที่ต้องการเผยแพร่ในลักษณะที่แสดงผลหัวข้อเรื่องตลอดเวลาบนบล็อกให้ไปเลือกที่ “หน้า”<br />34<br />
 35. 35. แก้ไขหน้า<br />หากต้องการแก้ไขหน้าให้ไปเลือกที่ “แก้ไข”<br />เลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข<br />แก้ไขเนื้อหา<br />ใส่หมายเลขเพื่อแสดงลำดับการแสดงผล<br />เมื่อสิ้นสุดการแก้ไข เลือก “อัปเดตหน้า”<br />1<br />4<br />2<br />3<br />35<br />
 36. 36. เขียนหน้าใหม่<br />หากต้องการเพิ่มหน้าใหม่ให้ไปเลือกที่ “เขียนหน้าใหม่”<br />พิมพ์ชื่อหัวข้อหน้าที่ต้องการเผยแพร่<br />พิมพ์เนื้อหา<br />ใส่หมายเลขเพื่อแสดงลำดับการแสดงผล<br />หากต้องการบันทึกเลือก “บันทึกฉบับร่าง”<br />หากต้องการดูเลือก “ดูก่อน”<br />หากต้องการเผยแพร่เลือก “เผยแพร่”<br />1<br />4<br />5<br />6<br />2<br />3<br />36<br />
 37. 37. สื่อ<br />หากต้องการเพิ่ม แก้ไข ลบไฟล์วีดีโอ ไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “สื่อ” โดยมีพื้นที่ในการจัดเก็บ 3GB<br />37<br />
 38. 38. การเพิ่มไฟล์ใหม่<br />หากต้องการเพิ่มไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “เพิ่มไฟล์ใหม่”<br />38<br />
 39. 39. การเพิ่มไฟล์วีดีโอหรือไฟล์เสียง<br />หากต้องการเพิ่มไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ ปุ่ม <br />ตรงหน้าเพิ่มหรือแก้ไข เรื่องหรือหน้า<br /> รูป วีดีโอ เสียง ไฟล์อื่นๆ โพล<br />39<br />
 40. 40. ลิงก์<br />หากต้องการเพิ่มลิงก์ แก้ไขลิงก์ หรือเพิ่มหมวดหมู่ลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นให้ไปเลือกที่ “ลิงก์”<br />40<br />
 41. 41. เครื่องมือ<br />หากต้องการนำเรื่องหรือความเห็นจากระบบอื่นมาไว้ที่เวิร์ดเพรส ให้ไปเลือกที่ “นำเข้า”<br />41<br />
 42. 42. ความเห็น<br />หากต้องการบริหารจัดการความเห็น เช่น อนุญาตให้โพสบนบล็อก ลบความเห็น ให้ไปที่ “ความเห็น”<br />42<br />
 43. 43. Q & A<br />43<br />
 44. 44. แหล่งอ้างอิง<br />http://www.whatis.com<br />http://searchsoa.techtarget.com<br />http://searchwindevelopment.techtarget.com<br />http://wordpress.com<br />https://www.blogger.com<br />http://www.myspace.com<br />http://multiply.com<br />http://www.hi5.com<br />44<br />

×