• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon
 

Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon

on

 • 183 views

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Her er hans presentasjon fra konferansen Grønn byvekst 7. juni 2013.

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Her er hans presentasjon fra konferansen Grønn byvekst 7. juni 2013.

Statistics

Views

Total Views
183
Views on SlideShare
183
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon Presentation Transcript

  • Økosystemtjeneste ibyene – den virkeligeverdien av det grønneDag O. Hessen
  • Interesse for miljø og friluftHvor interessert anser du deg selv å være i miljøvern?(n=602) Prosent.79% sier de er interessert i miljøvernHvor interessert anser du deg selv å være i friluftsliv ogaktiviteter ute i naturen? (n=602) Prosent.84% mener de er interessert i friluftsliveller aktiviteter ute i naturen
  • Vi ønsker vern av natur”En større del av Norges landareal burde vernes somnasjonalpark, landskapsvernområde eller naturreservat.”(n=602) Prosent.• Klar økning i andelen somprefererer vern.• 68% sier seg nå enig i at enstørre andel av landarealetbør vernes. Det er en jevnfordeling i befolkningen somønsker dette.• Ingen er ”mot mangfold”,men hvorfor taper vi da arterog natur?
  • Fragmentert natur ”Villmarka” krymper Grøntstrukturer taper Merk endringstakten:STORE endringer i løpet av100 år Underkjent betydning avbynære grøntstrukturer 4500 mål av Oslos grønneområder, tilsvarende 20slottsparker, er nedbygd iløpet av de siste 12 år
  • Diskonteringens problem• 100 kroner i dag eller 20hvert år i 50 år?• Tømmerpris i dag motverdien av urskog i morgen(dvs. > 100 år)• Den evolusjonære tendenstil å høste gevinsten nå(kortsiktighetens tyranni)• Naturforringelse og tap avgrønareal posteres(ubevisst) som en”eksternalitet”
  • Allmenningens tragedie• Felles ressurser (evtresipienter), sterkepersonlige incentiv for åmaksimere eget utbytte avfellesressursen, svakeincentiver for reduksjoner.• Konsekvens blir kumulativoverbelastning og fellestragedie (på sikt)• Henger ofte sammen med”øyeblikkets tyranni”
  • Bevaringsargumenter• Antroposentriske :Matvaresikkerhet (eks. mais), medisiner (eks.Cyclosporin), bioprospektering - elleropplevelse• Biosentriske: Vern av mangfold formangfoldets skyld• Noen nødvendig motsetning? Nasjonalparker -ivaretar begge behov, reservater mer debiosentriske• Konvergerende interesse på sikt: intakteøkosystemer er på sikt i vår interesse
  • Naturens verdier• Naturens egenverdi (uavhengig avmenneskelige interesser)• Naturens estetiske eller rekreasjonsmessigeverdi (i grenseland mellom biosentriske orantroposentriske argumenter)• Naturens varer og tjenester (natures services)(fra monetær- til rekreasjonsmessig verdi)
  • Økosystemtjenester
  • Blomster,bier ogøkosystemtjenester• Bestøvning– £430 millioner per år i Storbritannia– $153 milliarder per år globalt• Coffea arabica (C=0,39)Uganda $227.000.000 * 0,39 = $88.500.000• Vannrensing, flomvern, karbonlagring,turisme,tømmer, jakt, beite….• …. OG opplevelsesverdi, helse og livskvalitet
  • Helse og livskvalitet somøkosystemtjeneste Argumentasjonen for det grønnemå gå ut over de tradisjonelle,naturfaglige og “objektive”begrunnelser Opplevelsesverdi er et legitimt ogsterkt undervurdertbevaringskriterium (stillhet,opplevelsen av - og vissheten omdet urørte) De indirekte, helsemessigeeffekter er underkommuniserte Og stadig flere bor i byer – denkortreiste naturen blir stadigviktigere
  • Helsemessige gevinster• Mindre smerte, mindre frykt, redusert blodtrykk,reduserte stresshormoner ved kontakt med natur• Natur – og spesielt dyr– har klar positive effekt forpersoner med adferdsforstyrrelser (e.g. ADHD) ellerdepresjoner• Mindre sykefravær og mer kreativitet hos bedriftersom satser på grønt nærareal – osv.• Samfunnsmessige gevinster ved bedre fysisk og psykiskhelse(Ulrich 1986: Human responses to vegetation and landscapes; Kaplan & Kaplan 1989: Theexperience of Nature; A physiological perspective; Kellert & Wilson 1993: The Biophiliahypothesis; Kellert 2005: Kinship to Mastery: Biophilia in human evolution anddevelopment)
  • Grøntarealer som salderingspost• Grøntområder i byer og tettstederhar krympet med 70-80% siden1950-tallet• De grønne områdene er blitt merparkliknende• Bekker og elver lagt i rør• Syn av grøntareal bra, opplevelseenda bedre (og selv urbanisterrangerer grøntareal som et sentraltgode ved byene…).• Fysisk og psykisk velvære i 10generasjoner mot øyeblikketstomtepris?
  • Nærmiljøet og forebyggende helsearbeid
  • Den reelle verdien av natur•Harde fakta: mindre smerte, mindre frykt,redusert blodtrykk, mindre stresshormoner(natur istedet for piller)•Natur stimulerer kreativitet, glede,mening og livskvalitet•Kortreist natur er miljøvennlig på mangevis•Storbyen som stjerne – tvihold løkkene ogde grønn-blå korridorene, gjenerobre derdet er mulig!