Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon

1,547 views
1,454 views

Published on

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Her er hans presentasjon fra konferansen Grønn byvekst 7. juni 2013.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon

 1. 1. Økosystemtjeneste ibyene – den virkeligeverdien av det grønneDag O. Hessen
 2. 2. Interesse for miljø og friluftHvor interessert anser du deg selv å være i miljøvern?(n=602) Prosent.79% sier de er interessert i miljøvernHvor interessert anser du deg selv å være i friluftsliv ogaktiviteter ute i naturen? (n=602) Prosent.84% mener de er interessert i friluftsliveller aktiviteter ute i naturen
 3. 3. Vi ønsker vern av natur”En større del av Norges landareal burde vernes somnasjonalpark, landskapsvernområde eller naturreservat.”(n=602) Prosent.• Klar økning i andelen somprefererer vern.• 68% sier seg nå enig i at enstørre andel av landarealetbør vernes. Det er en jevnfordeling i befolkningen somønsker dette.• Ingen er ”mot mangfold”,men hvorfor taper vi da arterog natur?
 4. 4. Fragmentert natur ”Villmarka” krymper Grøntstrukturer taper Merk endringstakten:STORE endringer i løpet av100 år Underkjent betydning avbynære grøntstrukturer 4500 mål av Oslos grønneområder, tilsvarende 20slottsparker, er nedbygd iløpet av de siste 12 år
 5. 5. Diskonteringens problem• 100 kroner i dag eller 20hvert år i 50 år?• Tømmerpris i dag motverdien av urskog i morgen(dvs. > 100 år)• Den evolusjonære tendenstil å høste gevinsten nå(kortsiktighetens tyranni)• Naturforringelse og tap avgrønareal posteres(ubevisst) som en”eksternalitet”
 6. 6. Allmenningens tragedie• Felles ressurser (evtresipienter), sterkepersonlige incentiv for åmaksimere eget utbytte avfellesressursen, svakeincentiver for reduksjoner.• Konsekvens blir kumulativoverbelastning og fellestragedie (på sikt)• Henger ofte sammen med”øyeblikkets tyranni”
 7. 7. Bevaringsargumenter• Antroposentriske :Matvaresikkerhet (eks. mais), medisiner (eks.Cyclosporin), bioprospektering - elleropplevelse• Biosentriske: Vern av mangfold formangfoldets skyld• Noen nødvendig motsetning? Nasjonalparker -ivaretar begge behov, reservater mer debiosentriske• Konvergerende interesse på sikt: intakteøkosystemer er på sikt i vår interesse
 8. 8. Naturens verdier• Naturens egenverdi (uavhengig avmenneskelige interesser)• Naturens estetiske eller rekreasjonsmessigeverdi (i grenseland mellom biosentriske orantroposentriske argumenter)• Naturens varer og tjenester (natures services)(fra monetær- til rekreasjonsmessig verdi)
 9. 9. Økosystemtjenester
 10. 10. Blomster,bier ogøkosystemtjenester• Bestøvning– £430 millioner per år i Storbritannia– $153 milliarder per år globalt• Coffea arabica (C=0,39)Uganda $227.000.000 * 0,39 = $88.500.000• Vannrensing, flomvern, karbonlagring,turisme,tømmer, jakt, beite….• …. OG opplevelsesverdi, helse og livskvalitet
 11. 11. Helse og livskvalitet somøkosystemtjeneste Argumentasjonen for det grønnemå gå ut over de tradisjonelle,naturfaglige og “objektive”begrunnelser Opplevelsesverdi er et legitimt ogsterkt undervurdertbevaringskriterium (stillhet,opplevelsen av - og vissheten omdet urørte) De indirekte, helsemessigeeffekter er underkommuniserte Og stadig flere bor i byer – denkortreiste naturen blir stadigviktigere
 12. 12. Helsemessige gevinster• Mindre smerte, mindre frykt, redusert blodtrykk,reduserte stresshormoner ved kontakt med natur• Natur – og spesielt dyr– har klar positive effekt forpersoner med adferdsforstyrrelser (e.g. ADHD) ellerdepresjoner• Mindre sykefravær og mer kreativitet hos bedriftersom satser på grønt nærareal – osv.• Samfunnsmessige gevinster ved bedre fysisk og psykiskhelse(Ulrich 1986: Human responses to vegetation and landscapes; Kaplan & Kaplan 1989: Theexperience of Nature; A physiological perspective; Kellert & Wilson 1993: The Biophiliahypothesis; Kellert 2005: Kinship to Mastery: Biophilia in human evolution anddevelopment)
 13. 13. Grøntarealer som salderingspost• Grøntområder i byer og tettstederhar krympet med 70-80% siden1950-tallet• De grønne områdene er blitt merparkliknende• Bekker og elver lagt i rør• Syn av grøntareal bra, opplevelseenda bedre (og selv urbanisterrangerer grøntareal som et sentraltgode ved byene…).• Fysisk og psykisk velvære i 10generasjoner mot øyeblikketstomtepris?
 14. 14. Nærmiljøet og forebyggende helsearbeid
 15. 15. Den reelle verdien av natur•Harde fakta: mindre smerte, mindre frykt,redusert blodtrykk, mindre stresshormoner(natur istedet for piller)•Natur stimulerer kreativitet, glede,mening og livskvalitet•Kortreist natur er miljøvennlig på mangevis•Storbyen som stjerne – tvihold løkkene ogde grønn-blå korridorene, gjenerobre derdet er mulig!

×