Boligmotivert flytting mellom
kommuner
NIBR 4.12.2013
Rolf Barlindhaug
Problemstillinger
• I hvilke flyttretninger er bolig et hovedmotiv
for flytting?
– I alt er det laget 9 (3x3) ulike flytte...
Noen egenskaper ved
storbyens boligmarked
• Byene vokser og boligprisene varierer med
reisetid inn til sentrum av storbyen...
Boligpriser i 2007.
Kvadratmeterpriser i 1000 kr
40
35

34,2

30

26,5
23,5

25

21,3

20

17,1
13,7

15
10
5
0
Oslo

Andr...
Bakgrunn
• Tradisjonelt er det arbeid og utdanning som har
vært hovedmotivene bak langdistanseflyttinger
• I stor grad er ...
Regionale inndelinger
• 160 bo- og arbeidsmarkedsregioner (NIBR:
Gundersen og Juvkam 2013)
• I en boligkarrieresammenheng ...
Data
• Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008
– Kun flyttere
– Flytting over kommunegrenser i løpet av en
syvårs periode (19...
Årlig flytterate etter alder. Flytting
innen og mellom kommuner. 2005
20
18
16

Innen kommuner

14

Mellom kommuner

12
10...
Årlig flytterate etter alder. Flytting mellom
kommuner. 2005-2012
16,0
14,0
12,0

2005
2006

10,0

2007
8,0

2008
2009

6,...
Viktigste flyttemotiv etter flytting
innen og mellom BA-regioner
Viktigste motiv
Helse
Sted
Bolig
Familie
Utdanning
Arbeid...
Undermotiv for å flytte fra
eksisterende bolig
Viktigste
undermotiv

Flytting mellom
BA-regioner

Flytting innen
BA-region...
Fordeling på flyttestrømmer
FraTil

Storbyer

Storbyomland

Resten av
landet

Sum

Storbyer

6

13

11

30

Storbyomland

...
Eie/leie og boligkonsum
FraTil
Storbyer
Storbyomland Resten av landet
Andel som var eiere før og etter flytting
Storbyer
2...
En multivariat analyse - variabler
• Avhengig
– Bolig som det viktigste motivet (0/1)

• Uavhengige variabler
–
–
–
–
–
–
...
Estimerte
koeffisienter
-1,4339
-0,3898 *
-0,7954 ***
-0,4381 **

Konstantledd
Alder 40-70 år (fra ung til eldre)
I parfor...
Konklusjon og noen spørsmål
• Unge par med barn som flytter ut av storbyen til
omlandet eller innen storbyomlandet oppgir ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Rolf Barlindhaugs presentasjon

372 views
272 views

Published on

Boligmotivert flytting mellom kommuner

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Rolf Barlindhaugs presentasjon

 1. 1. Boligmotivert flytting mellom kommuner NIBR 4.12.2013 Rolf Barlindhaug
 2. 2. Problemstillinger • I hvilke flyttretninger er bolig et hovedmotiv for flytting? – I alt er det laget 9 (3x3) ulike flytteretninger mellom: • Storbyer • Storbyomland • Resten av landet • Hva karakteriserer husholdninger som oftest rapporterer bolig som et hovedmotiv for flytting mellom kommuner?
 3. 3. Noen egenskaper ved storbyens boligmarked • Byene vokser og boligprisene varierer med reisetid inn til sentrum av storbyen – Storbyens boligmarked er segmentert, med tett utnyttelse i de indre områdene. Tilbudet av småhus er størst i storbyens ytre områder og i storbyomlandet • Forslag til nye statlige planretningslinjer vektlegger i større grad fortetting rundt kollektivknutepunkter, og vil gi bolig forrang i planprosesser
 4. 4. Boligpriser i 2007. Kvadratmeterpriser i 1000 kr 40 35 34,2 30 26,5 23,5 25 21,3 20 17,1 13,7 15 10 5 0 Oslo Andre storbyer Oslos omland Andre storbyers omland Byer Resten av Norge
 5. 5. Bakgrunn • Tradisjonelt er det arbeid og utdanning som har vært hovedmotivene bak langdistanseflyttinger • I stor grad er det unge enslige som flytter til de store byene med dette som motiv • 60 prosent av dem forblir i storbyområdene og i økende grad fødes barn som vokser opp i storbyområder • Teorier om og studier av flytting
 6. 6. Regionale inndelinger • 160 bo- og arbeidsmarkedsregioner (NIBR: Gundersen og Juvkam 2013) • I en boligkarrieresammenheng flytter de fleste innen en BA-region for å tilpasse boligkonsumet til livsfase, husholdningsstørrelse og økonomi • Relative priser mellom områder i BA-regionene har betydning for flyttinger innen en region
 7. 7. Data • Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008 – Kun flyttere – Flytting over kommunegrenser i løpet av en syvårs periode (1999-2006) – 1524 flyttere • Flyttehistoriematerialet fra SSB • Andre flyttedata fra SSB • Levekårsundersøkelsen fra 2007
 8. 8. Årlig flytterate etter alder. Flytting innen og mellom kommuner. 2005 20 18 16 Innen kommuner 14 Mellom kommuner 12 10 8 6 4 2 0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90 år og over
 9. 9. Årlig flytterate etter alder. Flytting mellom kommuner. 2005-2012 16,0 14,0 12,0 2005 2006 10,0 2007 8,0 2008 2009 6,0 2010 4,0 2011 2012 2,0 0,0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90 år og over
 10. 10. Viktigste flyttemotiv etter flytting innen og mellom BA-regioner Viktigste motiv Helse Sted Bolig Familie Utdanning Arbeid Flere motiv Sum % av N=1371 Flytting mellom BA-regioner Flytting innen BA-regioner Flytting mellom kommuner 2 14 13 30 6 25 10 100 58 % 2 17 41 23 1 8 8 100 42 % 2 15 24 27 4 18 9 100 100 %
 11. 11. Undermotiv for å flytte fra eksisterende bolig Viktigste undermotiv Flytting mellom BA-regioner Flytting innen BA-regioner Flytting mellom kommuner Boligen var for liten 34 42 39 Boligen var for stor 5 6 6 Feil boligtype 10 14 13 Ønsket å eie 34 27 30 Andre motiver Sum 17 10 13 100 100 100 N= 143 229 372 Flere motiver kunne oppgis. 18 prosent oppga 2 eller 3 motiver. Alle oppgitte motiv er beregnet i prosent av 100. 12 prosent av respondentene ble utelatt fordi de kun nevnte sted som et (bolig) undermotiv
 12. 12. Fordeling på flyttestrømmer FraTil Storbyer Storbyomland Resten av landet Sum Storbyer 6 13 11 30 Storbyomland 8 11 8 27 10 5 28 43 23 29 48 100 Resten av landet Sum Andel i hver flyttestrøm som oppgir bolig som viktigste motiv FraTil Storbyer Storbyer Storbyomland Resten av landet Sum 9 51 17 31 Storbyomland 29 44 28 35 Resten av landet Sum 10 15 22 18 16 43 22 27
 13. 13. Eie/leie og boligkonsum FraTil Storbyer Storbyomland Resten av landet Andel som var eiere før og etter flytting Storbyer 29 68 47 Storbyomland 49 57 56 Resten av landet 28 42 37 Alle 35 60 42 Andel som flytter fra leie til eie Storbyer 39 23 34 Storbyomland 25 32 22 Resten av landet 46 34 37 Alle 37 27 34 Andel som øker boligkonsumet Storbyer 51 71 68 Storbyomland 32 46 40 Resten av landet 40 34 42 Alle 40 57 48 Alle 55 54 36 46 29 27 38 33 67 40 41 49
 14. 14. En multivariat analyse - variabler • Avhengig – Bolig som det viktigste motivet (0/1) • Uavhengige variabler – – – – – – Sivilstand Alder Barn Kjønn Type flytter Type flyttestrøm
 15. 15. Estimerte koeffisienter -1,4339 -0,3898 * -0,7954 *** -0,4381 ** Konstantledd Alder 40-70 år (fra ung til eldre) I parforhold før flytting (fra par til ikke-par) Hadde barn før flytting (fra har barn til har ikke barn) Referanse: Regionflytter 0,2418 Tilbakeflytter -0,4617 Internflytter Referanse: Flytteretning resten av landet-resten av landet (mellom BA-regioner) -0,3592 Storby – storby 1,4429 K,B,S,T – storbyomland 2,2917 Oslo – storbyomland 0,3016 Storby - resten av landet 1,220 Storbyomland – storby 1,655 Storbyomland – storbyomland 1,070 Storbyomland - resten av landet -0,122 Resten av landet – storby 0,793 Resten av landet – storbyomland 1,575 Resten av landet til resten av landet – (innen BA-regioner) 0,073 Kjønn (ref mann) * *** *** *** *** *** * *** Endring i sannsynlighet i %-poeng -5 -10 -6 4 -6 -5 31 51 5 25 36 22 -2 15 34 1
 16. 16. Konklusjon og noen spørsmål • Unge par med barn som flytter ut av storbyen til omlandet eller innen storbyomlandet oppgir ofte bolig som viktigste flyttemotiv • De flytter for å få en større eid bolig til en relativt lav pris • Vil nye statlige planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging endre på dette mønsteret? • Kan endrede flyttemønstre blant unge eldre løse deler av utfordringene som planretningslinjene gir?

×