Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Rolf Barlindhaugs presentasjon

 • 125 views
Uploaded on

Boligmotivert flytting mellom kommuner

Boligmotivert flytting mellom kommuner

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
125
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Boligmotivert flytting mellom kommuner NIBR 4.12.2013 Rolf Barlindhaug
 • 2. Problemstillinger • I hvilke flyttretninger er bolig et hovedmotiv for flytting? – I alt er det laget 9 (3x3) ulike flytteretninger mellom: • Storbyer • Storbyomland • Resten av landet • Hva karakteriserer husholdninger som oftest rapporterer bolig som et hovedmotiv for flytting mellom kommuner?
 • 3. Noen egenskaper ved storbyens boligmarked • Byene vokser og boligprisene varierer med reisetid inn til sentrum av storbyen – Storbyens boligmarked er segmentert, med tett utnyttelse i de indre områdene. Tilbudet av småhus er størst i storbyens ytre områder og i storbyomlandet • Forslag til nye statlige planretningslinjer vektlegger i større grad fortetting rundt kollektivknutepunkter, og vil gi bolig forrang i planprosesser
 • 4. Boligpriser i 2007. Kvadratmeterpriser i 1000 kr 40 35 34,2 30 26,5 23,5 25 21,3 20 17,1 13,7 15 10 5 0 Oslo Andre storbyer Oslos omland Andre storbyers omland Byer Resten av Norge
 • 5. Bakgrunn • Tradisjonelt er det arbeid og utdanning som har vært hovedmotivene bak langdistanseflyttinger • I stor grad er det unge enslige som flytter til de store byene med dette som motiv • 60 prosent av dem forblir i storbyområdene og i økende grad fødes barn som vokser opp i storbyområder • Teorier om og studier av flytting
 • 6. Regionale inndelinger • 160 bo- og arbeidsmarkedsregioner (NIBR: Gundersen og Juvkam 2013) • I en boligkarrieresammenheng flytter de fleste innen en BA-region for å tilpasse boligkonsumet til livsfase, husholdningsstørrelse og økonomi • Relative priser mellom områder i BA-regionene har betydning for flyttinger innen en region
 • 7. Data • Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008 – Kun flyttere – Flytting over kommunegrenser i løpet av en syvårs periode (1999-2006) – 1524 flyttere • Flyttehistoriematerialet fra SSB • Andre flyttedata fra SSB • Levekårsundersøkelsen fra 2007
 • 8. Årlig flytterate etter alder. Flytting innen og mellom kommuner. 2005 20 18 16 Innen kommuner 14 Mellom kommuner 12 10 8 6 4 2 0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90 år og over
 • 9. Årlig flytterate etter alder. Flytting mellom kommuner. 2005-2012 16,0 14,0 12,0 2005 2006 10,0 2007 8,0 2008 2009 6,0 2010 4,0 2011 2012 2,0 0,0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90 år og over
 • 10. Viktigste flyttemotiv etter flytting innen og mellom BA-regioner Viktigste motiv Helse Sted Bolig Familie Utdanning Arbeid Flere motiv Sum % av N=1371 Flytting mellom BA-regioner Flytting innen BA-regioner Flytting mellom kommuner 2 14 13 30 6 25 10 100 58 % 2 17 41 23 1 8 8 100 42 % 2 15 24 27 4 18 9 100 100 %
 • 11. Undermotiv for å flytte fra eksisterende bolig Viktigste undermotiv Flytting mellom BA-regioner Flytting innen BA-regioner Flytting mellom kommuner Boligen var for liten 34 42 39 Boligen var for stor 5 6 6 Feil boligtype 10 14 13 Ønsket å eie 34 27 30 Andre motiver Sum 17 10 13 100 100 100 N= 143 229 372 Flere motiver kunne oppgis. 18 prosent oppga 2 eller 3 motiver. Alle oppgitte motiv er beregnet i prosent av 100. 12 prosent av respondentene ble utelatt fordi de kun nevnte sted som et (bolig) undermotiv
 • 12. Fordeling på flyttestrømmer FraTil Storbyer Storbyomland Resten av landet Sum Storbyer 6 13 11 30 Storbyomland 8 11 8 27 10 5 28 43 23 29 48 100 Resten av landet Sum Andel i hver flyttestrøm som oppgir bolig som viktigste motiv FraTil Storbyer Storbyer Storbyomland Resten av landet Sum 9 51 17 31 Storbyomland 29 44 28 35 Resten av landet Sum 10 15 22 18 16 43 22 27
 • 13. Eie/leie og boligkonsum FraTil Storbyer Storbyomland Resten av landet Andel som var eiere før og etter flytting Storbyer 29 68 47 Storbyomland 49 57 56 Resten av landet 28 42 37 Alle 35 60 42 Andel som flytter fra leie til eie Storbyer 39 23 34 Storbyomland 25 32 22 Resten av landet 46 34 37 Alle 37 27 34 Andel som øker boligkonsumet Storbyer 51 71 68 Storbyomland 32 46 40 Resten av landet 40 34 42 Alle 40 57 48 Alle 55 54 36 46 29 27 38 33 67 40 41 49
 • 14. En multivariat analyse - variabler • Avhengig – Bolig som det viktigste motivet (0/1) • Uavhengige variabler – – – – – – Sivilstand Alder Barn Kjønn Type flytter Type flyttestrøm
 • 15. Estimerte koeffisienter -1,4339 -0,3898 * -0,7954 *** -0,4381 ** Konstantledd Alder 40-70 år (fra ung til eldre) I parforhold før flytting (fra par til ikke-par) Hadde barn før flytting (fra har barn til har ikke barn) Referanse: Regionflytter 0,2418 Tilbakeflytter -0,4617 Internflytter Referanse: Flytteretning resten av landet-resten av landet (mellom BA-regioner) -0,3592 Storby – storby 1,4429 K,B,S,T – storbyomland 2,2917 Oslo – storbyomland 0,3016 Storby - resten av landet 1,220 Storbyomland – storby 1,655 Storbyomland – storbyomland 1,070 Storbyomland - resten av landet -0,122 Resten av landet – storby 0,793 Resten av landet – storbyomland 1,575 Resten av landet til resten av landet – (innen BA-regioner) 0,073 Kjønn (ref mann) * *** *** *** *** *** * *** Endring i sannsynlighet i %-poeng -5 -10 -6 4 -6 -5 31 51 5 25 36 22 -2 15 34 1
 • 16. Konklusjon og noen spørsmål • Unge par med barn som flytter ut av storbyen til omlandet eller innen storbyomlandet oppgir ofte bolig som viktigste flyttemotiv • De flytter for å få en større eid bolig til en relativt lav pris • Vil nye statlige planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging endre på dette mønsteret? • Kan endrede flyttemønstre blant unge eldre løse deler av utfordringene som planretningslinjene gir?