• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Evalueringskonferansen 2013: Randi Søgnen
 

Evalueringskonferansen 2013: Randi Søgnen

on

 • 319 views

Randi Søgnen 19.09.13:

Randi Søgnen 19.09.13:
Evaluering av politiske reformer – Forskningsrådets rolle

Statistics

Views

Total Views
319
Views on SlideShare
319
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Evalueringskonferansen 2013: Randi Søgnen Evalueringskonferansen 2013: Randi Søgnen Presentation Transcript

  • Evaluering av politiske reformer – Forskningsrådets rolle Randi Søgnen Dir., adm. dir. stab
  • Forskningsrådet som evalueringsaktør Utviklingslinjer i evaluering av forskning  Internvitenskapelig evaluering (« … til alle tider»)  Ekstern evaluering  Evaluering av programmer (1980-tallet …  Institusjons/instituttevalueringer (1990-talet …  Fagområdeevalueringer (1990-tallet …  Metaevalueringer (1990-tallet …  Systemevalueringer (2000-tallet - primært …  Effektevalueringer …  Ex ante evalueringer
  • Forskningsrådet som evalueringsaktør – forts.  Omfang av og type evalueringer  Fagevalueringer (29)  Virkemiddelevalueringer (32)  Institusjonsevalueringer (21)  Reformevalueringer (12)  Egenevalueringer  Andre (6)
  • Ny evalueringspolicy (2013) Fire mål  Styrke kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitisk rådgivning  Styrke virkemidlenes effektivitet og treffsikkerhet  Synliggjøre resultater og effekter av investering i forskning, utvikling og innovasjon  Bidra til læring og organisasjonsutvikling
  • Ny evalueringspolicy (2013) – forts. Tre arbeidsprinsipper  Økt systematikk – prosesshjul for evalueringsvirksomheten  Mer strategisk - langsiktig og målrettet initiering og oppfølging av evalueringer  Økt fornyelse– i evalueringsformer og evalueringsobjekter
  • Evaluering av politiske reformer Innhold  Typer reformevaluering  Fellestrekk ved reformevalueringene  Formål og organisering  Praktisk tilnærming  Forskningsbasert evaluering vs. anvendt samfunnsforskning  Betingelser for en vellykket evaluering  Reformevalueringenes verdi for Forskningsrådet
  • Reformevalueringer gjennom Forskningsrådet Reformevalueringer - utdanning:  Evaluering av reform 97 (1999)  Evaluering høyskolereformen (1999)  Evaluering av kvalitetsreformen (2007)  Evaluering av doktorgradsutdanningen (2011)  Evaluering av norsk forskerutdanning (2002) … ikke gjennom Forskningsrådet:  Evaluering av reform 94  Evaluering av Kunnskapsløftet (2006)
  • Reformevalueringer gjennom Forskningsrådet - forts. Reformevalueringer - helse/velferd  Evaluering av kontantstøtten (1998)  Evaluering av opptrappingsplanen av psykisk helse (2000)  Evaluering av fastlegereformen (2006)  Evaluering av sykehusreformen (2007)  Evaluering av Mammografiprogrammet (2007)  Evaluering av pensjonsreformen (2010)  Evaluering av samhandlingsreformen (2011)  Evaluering av NAV-reformen (2006)
  • Noen kjennetegn ved reformevalueringer  Komplekse evalueringsobjekt  Mange interessenter – mange forventninger  Fordrer sammensatt kompetanse – metodemangfold, bred empiri  Beslektet med:  … formativ evaluering  … følgeevaluering  … systemevaluering  … handlingsrettet samfunnsforskning
  • Formål og organisering  Formålet med reformevalueringer  Merverdi gjennom Forskningsrådet  Organisering av reformevaluering – hovedlinjer  Departement/direktorat som oppdragsgiver  Sekretariat i Forskningsrådet  Styringsgruppe oppnevnt av Forskningsrådet
  • Praktisk tilnærming  Planlegging: Mål- og rammedokument  Utlysning av prosjektmidler  Fokus på implementering, årsaksforhold, effekter, anbefalinger)  Søknadsbehandling  Hele utlysningstemaer, deltemaer  Ekspertpanel  Dialog med departementet/oppdragsgiver  Rapportering  Delrapporter, sluttrapporter, synteser  Årlige/el. halvårlige seminarer og konferanser
  • Forskningsbasert evaluering vs. anvendt samfunnsforskning Fellestrekk  Tema- og metodelikhet  Publikasjonslikhet MEN i forskningsbasert evaluering:  … forske på, forske for og forske med  Forventning om dialog/samhandling med oppdragsgiver  … både forsker, veileder og endringsagent  Strammere tidsplan/milepæler  Erfarne forskere (ikke stipendiater) Og innenfor langsiktig reformevaluering:  … også rom for virkemiddel-/systemkritiske tilnærminger
  • Betingelser for en vellykket reformevaluering ….  Tar dialog/brobygging mellom forskere – oppdragsgiver/interessenter på alvor  Men samtidig: Ivareta distanse  Sammensetning av styringsgruppen essensiell  Tett kobling mellom styringsgruppe og forskere  Trekke på erfaringer og kompetanse fra de handlingsretta programmene  Trøkk på evalueringselementene
  • Forskningsrådets rolle i reformevalueringer  Riktig og viktig …. (ref. kvalitet, legitimitet, langsiktighet)  Forskningsrådets rolle i reformevaluering i kontinuerlig i utvikling  Bidrar til Rådets ansvar for både politikk for forskning og forskning for politikk  Læringsarena for øvrig evaluering