Evaluering av pensjonsreformen –
til hvilken nytte og for hvem?
Axel West Pedersen
Drammen 18. september 2013
www.samfunnsforskning.no
Ti års reformprosess
Pensjons-
kommisjonens
rapport
Pensjonsforlik
i Stortinget 2005
Stoltenberg-...
www.samfunnsforskning.no
En strukturell reform
• Livsløpsbasert opptjening:
Sterkere belønning for arbeid og mindre omford...
www.samfunnsforskning.no
Reformkomplekset
- Ny alderspensjon i folketrygden
- Obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor...
www.samfunnsforskning.no
EVAPEN forhistorie
- Brev fra Statsministeren til Riksmeklings-
mannen ifm. tariffoppgjøret i 200...
www.samfunnsforskning.no
EVAPEN organisering
-Styringsgruppe av internasjonale eksperter
-Brukerråd med representanter for...
www.samfunnsforskning.no
EVAPEN: Utlysningene
- Første utlysning 9 millioner, februar 2011
∙ Politisk prosess
∙ Informasjo...
www.samfunnsforskning.no
Pågående prosjekter
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Process and content:
ISF/Rokkan/UIB
Know...
www.samfunnsforskning.no
Formål med evalueringen
Eksplisitt formulerte i AD’s rammedokument
og i utlysningene
-Frembringe ...
www.samfunnsforskning.no
Sentrale mål ifl. rammedokumentet
-økonomisk og sosialt bærekraftig
pensjonssystem
-å legge til r...
www.samfunnsforskning.no
Rammedokumentet
Punkt 6: Analyse av den politiske prosessen
«Evalueringen bør vurdere gjennomføri...
www.samfunnsforskning.no
Konsekvenser for organiseringen
«Med tanke på at evalueringen også vil dekke
prosessen frem mot d...
www.samfunnsforskning.no
Tradisjonell instrumentell evaluering
13
Vedtak og
målformulering
Gjennomføring Utfall
Prosesseva...
www.samfunnsforskning.no
Demokratisk/refleksiv evaluering
-Se også oppdragsgiver i kortene
-Målkonflikter og målforskyvnin...
www.samfunnsforskning.no
Eksempel på målforskyvning
«Pensjonssystemet i Norge fremstår samlet sett
som komplisert. (…) Kom...
www.samfunnsforskning.no
‘It happened here’. The Norwegian
pension reform; process and content
-Institutt for samfunnsfors...
www.samfunnsforskning.no
Ambisjonen er å
∙ beskrive
∙ forklare
∙ evaluere
Den politiske beslutningsprosessen
www.samfunnsforskning.no
Evalueringskriterier
-Åpenhet
∙ Ideer
∙ Aktører/interesser
-Forankring
-Konsistens
www.samfunnsforskning.no
Hypoteser og tentative vurderinger
-Avkrefter pessimistiske vurderinger av
politikkens evne til å...
www.samfunnsforskning.no
Demokratisk/refleksiv evaluering
Krav til organisering
-Armlengdes avstand
-Dialog og ikke styrin...
www.samfunnsforskning.no
Demokratisk/refleksiv evaluering
Krav til organisering
-Armlengdes avstand
-Dialog og ikke styrin...
www.samfunnsforskning.no
Konklusjon: Til hvilken nytte?
Bidra til en informert
offentlig debatt om den videre
utviklingen ...
Evalueringskonferansen 2013: Axel West Pedersen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Evalueringskonferansen 2013: Axel West Pedersen

204
-1

Published on

Axel West Pedersen 18.09.13:
Evaluering av pensjonsreformen – til hvilken nytte og for hvem?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
204
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evalueringskonferansen 2013: Axel West Pedersen

 1. 1. Evaluering av pensjonsreformen – til hvilken nytte og for hvem? Axel West Pedersen Drammen 18. september 2013
 2. 2. www.samfunnsforskning.no Ti års reformprosess Pensjons- kommisjonens rapport Pensjonsforlik i Stortinget 2005 Stoltenberg- regjeringens stortingsmelding Pensjonsforlik i Stortinget 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pensjons- kommisjonen nedsatt Proposisjon og endelig vedtak IkrafttredenBondevik- regjeringens stortingsmelding Stortingsvalget 2001 Stortingsvalget 2005 Stortingsvalget 2009 Start Mål Tariffoppgjørene 2008 og 2009
 3. 3. www.samfunnsforskning.no En strukturell reform • Livsløpsbasert opptjening: Sterkere belønning for arbeid og mindre omfordeling av livsinntekt • Valgfri pensjonsalder fra 62 på nøytrale vilkår: Den enkelte skal selv betale for sitt valg av avgangstidspunkt • Levealdersjustering: Hver kohort må bære kostnadene ved endringer i forventet levealder
 4. 4. www.samfunnsforskning.no Reformkomplekset - Ny alderspensjon i folketrygden - Obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor - Tilpasning av AFP – offentlig/privat sektor - Tilpasning av tjenestepensjon – offentlig/privat sektor - Nye skatteregler for pensjonister - Ny alderspensjon til uføre - Tilpasning av reglene for arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller/samboere - Tilpasning av korttidsstønadene for personer 62+
 5. 5. www.samfunnsforskning.no EVAPEN forhistorie - Brev fra Statsministeren til Riksmeklings- mannen ifm. tariffoppgjøret i 2008. - Oppdraget formelt gitt til NFR i februar 2010. - Alternativene: ∙ finansiert og styrt direkte av departementet ∙ styrt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd ∙ ingen evaluering – se til Sverige 5
 6. 6. www.samfunnsforskning.no EVAPEN organisering -Styringsgruppe av internasjonale eksperter -Brukerråd med representanter for departementene, arbeidslivets parter, interesseorganisasjoner. Informasjonsutveksling/formidling 6
 7. 7. www.samfunnsforskning.no EVAPEN: Utlysningene - Første utlysning 9 millioner, februar 2011 ∙ Politisk prosess ∙ Informasjonsstrategi og kunnskap i befolkningen ∙ Internasjonal komparasjon - Andre utlysning, 15 millioner april 2012 ∙ Økonomisk og sosial bærekraft ∙ Utviklingen i det samlede pensjonssystemet - Tredje utlysning, 28 millioner november 2013 ∙ ??? 7
 8. 8. www.samfunnsforskning.no Pågående prosjekter 8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Process and content: ISF/Rokkan/UIB Knowledge and retirement: NOVA Information and legal protection: AFI Working life: Frisch-senteret Fiscal and social sustainability: SSB
 9. 9. www.samfunnsforskning.no Formål med evalueringen Eksplisitt formulerte i AD’s rammedokument og i utlysningene -Frembringe instrumentell kunnskap om reformens virkninger sett i forhold til målene -Oppbygging og vedlikehold av forskningsbasert kompetanse 9
 10. 10. www.samfunnsforskning.no Sentrale mål ifl. rammedokumentet -økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem -å legge til rette for en fleksibel og individuelt tilpasser overgang fra arbeid til pensjon -å motivere til arbeid -god fordelings- og likestillingsprofil -enkle hovedprinsipper og god informasjon 10
 11. 11. www.samfunnsforskning.no Rammedokumentet Punkt 6: Analyse av den politiske prosessen «Evalueringen bør vurdere gjennomførings- prosessen fra Pensjonskommisjonens rapport til endelig forslag til reformert system. Den bør omfatte hvordan organiseringen av arbeidet (…..) har hatt betydning for sluttresultatet.» 11
 12. 12. www.samfunnsforskning.no Konsekvenser for organiseringen «Med tanke på at evalueringen også vil dekke prosessen frem mot det endelige forslaget og dermed departementets rolle i pensjonsreformen, og for å sikre uavhengighet, ser vi det ikke som formålstjenlig at AD deltar i styringsgruppen» Brev fra AD 23.3 2010. 12
 13. 13. www.samfunnsforskning.no Tradisjonell instrumentell evaluering 13 Vedtak og målformulering Gjennomføring Utfall Prosessevaluering Effektevaluering tiltakets eier=oppdragsgiver=adressat
 14. 14. www.samfunnsforskning.no Demokratisk/refleksiv evaluering -Se også oppdragsgiver i kortene -Målkonflikter og målforskyvning underveis i beslutningsprosessen -Uintenderte konsekvenser -Nye problemer -Allmenheten den primære adressaten 14
 15. 15. www.samfunnsforskning.no Eksempel på målforskyvning «Pensjonssystemet i Norge fremstår samlet sett som komplisert. (…) Kommisjonen må vurdere tiltak som kan bidra til forenklinger og gjøre et framtidig pensjonssystem mer oversiktlig.» (Pensjonskommisjonens mandat) «Et mål med pensjonsreformen er at den skal bygge på enkle hovedprinsipper i opptjenings- og utbetalingsfasen» ADs Rammedokument. 15
 16. 16. www.samfunnsforskning.no ‘It happened here’. The Norwegian pension reform; process and content -Institutt for samfunnsforskning + Urban Lundberg, Stockholms universitet -Rokkansenteret -Universitetet i Bergen, Økonomisk institutt + Research Center for Generational Contracts, Freiburg
 17. 17. www.samfunnsforskning.no Ambisjonen er å ∙ beskrive ∙ forklare ∙ evaluere Den politiske beslutningsprosessen
 18. 18. www.samfunnsforskning.no Evalueringskriterier -Åpenhet ∙ Ideer ∙ Aktører/interesser -Forankring -Konsistens
 19. 19. www.samfunnsforskning.no Hypoteser og tentative vurderinger -Avkrefter pessimistiske vurderinger av politikkens evne til å håndtere demografiske utfordringer -En reform som likevel (så langt) har blitt mindre konsistent som følge av konsesjoner til: ∙ sterke interesser ∙ fastlåste logikker i tilgrensende policy-områder
 20. 20. www.samfunnsforskning.no Demokratisk/refleksiv evaluering Krav til organisering -Armlengdes avstand -Dialog og ikke styring Krav til forskerne -Politisk og normativ realisme 20
 21. 21. www.samfunnsforskning.no Demokratisk/refleksiv evaluering Krav til organisering -Armlengdes avstand -Dialog og ikke styring Krav til forskerne -Politisk og normativ realisme 21
 22. 22. www.samfunnsforskning.no Konklusjon: Til hvilken nytte? Bidra til en informert offentlig debatt om den videre utviklingen av det norske pensjonssystemet 22
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×