Evalueringskonferansen 2013: Alexandra Bech Gjørv

805 views

Published on

Alexandra Bech Gjørv 18.09.13:
Evaluering (granskning) som innovasjon

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evalueringskonferansen 2013: Alexandra Bech Gjørv

 1. 1. EVALUERING (GRANSKNING) SOM INNOVASJON - NIBR ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER
 2. 2. Et krevende spørsmål: • I hvilken grad og på hvilken måte, utviklet man et design med tanke på læring og endring i etterkant av granskningen?
 3. 3. Oppdraget kom helt uforberedt 3
 4. 4. Bred bakgrunn 4 •Jurist •Konserndirektør i Hydro – HR, HMS, CSR, integritet •Linjeleder i Hydro og Statoil •Styrearbeid •Advokatfirmaet Hjort – Krisehåndtering/forebygging/granskning – Arbeidsrett og energi – Hjort er erfarne granskere og forsvarere
 5. 5. Mandatet Oppnevnt av Kongen i statsråd 12. august 2011 ”…Kommisjonen skal se nærmere på samfunnets og myndighetenes evne til: - å avdekke planer om og avverge angrep - å beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep - å håndtere situasjonen under og etter slike hendelser, herunder ivaretakelse av skadede og pårørende…” F.v: Guri Hjeltnes, Torgeir Hagen, Laila Bokhari, Karin Straume, Einar Enger, Alexandra Bech Gjørv, Linda M. Paulsen, Stefan Gerkman, Ragnar L. Auglend og Hanne Bech Hansen
 6. 6. Oppstarten av et granskningsoppdrag • Skaffe oversikt – Personer – Regelverk og planer – Hvor finnes informasjon? • Utvikle analytisk tilnærming – Hvilke temaer, hvilke normer? – Hva slags formidling/sluttprodukt? • Hvordan sikre legitimitet? 6
 7. 7. Oppstartsmøte (dag 6) • Hva kan jeg bidra med, og hva mener jeg det er viktigst å undersøke? 27. september 2013 7
 8. 8. Analysemodellen Narrativ Kontekst opp til 22/71525 Terror etter 9/11 Overvåking PST Trussel- bilde Sikring av terrormål Nasjonal krise- håndtering Politi og andre etater Helse- og redning Direkte berørte og pårørende Data Analyse 22/7 i lys av andre hendelser/scenarier/sårbarhet Lærdom og anbefalinger Metode Samlet fremstilling Dimensjoner •Ansvar og rolle •Ressurser •Kompetanse •Samhandling og læring Tidslinjer Våpen
 9. 9. Inspirasjon 9
 10. 10. Kommisjonens sekretariat • Bjørn Otto Sverdrup statsviter, direktør Statoil (sekretariatsleder) • Olav Njølstad professor i historie UIO • Ida Skirstad Pollen Kommuneadvokaten i Oslo • Åsne Julsrud tingrettsdommer i Drammen • Tor Erik Heggøy advokatfirmaet Tenden, tidligere hundepatruljen • Kristin Rande ph.d. sos.antropolog, E-tjenesten • Marianne Aa. Gisholt jurist, Trygderetten • Geir Ivar Tungesvik historiker, Riksarkivet • Unni Lundby Fossen, advokatassistent, Hjort • Tidligere statsadvokat og lagdommer Walter Wangberg, geoanalytiker Erwin Oosterhoff og analytiker John Martin Dervå har vært knyttet til sekretariatet i kortere perioder for spesielle oppdrag. Christopher Olssøn har vært engasjert i en periode som fotoredaktør.
 11. 11. Tidlige møter med de mest sentrale 11
 12. 12. Ut og se og høre selv - jobbe nedenfra og opp 12
 13. 13. Ettersporbarhet • Skriftlige pålegg, kort svarfrist • Førte til mye mer-offentlighet • Media kunne følge ikke-gradert del av kommisjonens arbeid 13
 14. 14. Kilder og datamateriale • Befaringer og besøk • Tusenvis av dokumenter og rapporter • Store mengder tekniske data • Foto, video, lydlogger, GPS og teledata • 123 formelle forklaringer • 166 andre samtaler og møter, 700 personer • Spørreundersøkelser med 3700 respondenter • Analysert store datasett – Politiets operative logg 2011 – Arbeidstid 2011 – Politiets etterforskning • 12 eksterne ekspertuttalelser
 15. 15. Ambisjon • Dypt nok for å gi tillit – Unngå ”granskning av granskningen” – Unngå ”hvorfor så dere ikke på” fra pårørende • Overordnet nok for å gi læring – Omdefinerte; ”læring” -> ”endringsbehov” – Gjøre beskrivelsene gjenkjennelige for dem det gjelder 15
 16. 16. Alvorlige funn - måtte prege sluttrapporten • Tydelig budskap • Enkelt og korrekt språk • Nærgående detaljer, men i nøktern form • Unngå å avspore; funksjon, ikke løsning • Faktaorienterte bilder, ikke melankoli 16
 17. 17. Kilder og datamateriale • Befaringer og besøk • Tusenvis av dokumenter og rapporter • Store mengder tekniske data • Foto, video, lydlogger, GPS og teledata • 123 formelle forklaringer • 166 andre samtaler og møter, 700 personer • Spørreundersøkelser med 3700 respondenter • Analysert store datasett – Politiets operative logg 2011 – Arbeidstid 2011 – Politiets etterforskning • 12 eksterne ekspertuttalelser
 18. 18. Spørsmålene • Hva skjedde? • Hvorfor gikk det slik? • Hvordan kunne vi la det skje? 18
 19. 19. REDNING PÅ STRANDEN - FRA HELSE
 20. 20. 22. juli-kommisjonens seks hovedfunn 1. Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak. 2. Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7. 3. Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde ha vært iverksatt 22/7. 4. Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte. 5. Regjeringens kommunikasjon til befolkningen var god. Departementene maktet å videreføre sitt arbeid på tross av skadene. 6. Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene.
 21. 21. Utfordringer i politietaten • ” Det har […] ikke vært noen kobling mellom mål, økonomi og personalressurser sett opp imot de aktivitetene etaten utfører”. • Svært mange mål, men få knyttet til politiets operative virksomhet. • En politietat som selv har pekt på utfordringer, men som i for liten grad har arbeidet med å ta styringen over det de kan styre på sitt eget organisatoriske nivå. 27. september 2013 35 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 reell IP 1 3 4 Antall av oppdragsid
 22. 22. Strukturer og ressurser er viktige, men vi så at: • Overordnet organisering av samfunnssikkerhet er klar • Lovene har rimelige avveininger mellom åpenhet og sikkerhet • Det er betydelige ressurser på oppgaven, men de må styres mer aktivt, og det må følges opp at resultater nås, før eventuelle ytterligere ressurser kan nyttiggjøres 36
 23. 23. Viktigste læring • Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten. • Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak. • Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull. • Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet. • Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig.
 24. 24. Anbefaling 1. Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til – risikoerkjennelse – gjennomføringsevne – samhandling – IKT-utnyttelse – resultatorientert lederskap – 31 enstemmige anbefalinger
 25. 25. Takk for oppmerksomheten 27. september 2013 39 Alexandra Bech Gjørv abg@hjort.no/918 06 193

×