Your SlideShare is downloading. ×
Metro del 24 marzo 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Metro del 24 marzo 2011

359

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
359
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ,7- 86- 5+)4 7+) )4/-6-4 - /1- ,1 *746 + .)++01-661 ) 56-) ,1 1 “,221 7 +1/1 51 È 52-6) 5FAJJ=?E - 81 5/)6-” 5FAJJ=?E E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) CELA@ì =H MMMAJHAMIEJ E ° =N !° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=2AH 6KLENA@@K 1 ?=@ =L=A /KAHH= E EE=KBAH= E =K= F=II= E ?IECE ?K=A = L=HE=JA ?DA @EBE?= E FHCAJJ A@EEE L= =’1J=E= 1 J= @E /DA@@=BE =H@= IFA@=A @E EIKH=J= ’1I= è FHJ= FAH E FHBKCDE 2HE FE= A 5=H@AC=IK ?A JAIEA =JEIIE= E =CCEH== =?= E KAH AC=A EJ=J .@E =JE =KLEA’FFIEEA =JJ=??= ?’è K= BHAJJ= FHA??KF=JA @= F=HJA @A +KA +H=?= LE= EAH= = +=FJAHH= = 4ACEA I??= = AII= E IE ?KHA= @A HE 5= /EH= E BEKA= LAHJA= ) FHAIE@E @A’-KH=KE= IE è =CCEKJ= ’)E=I E @= GK=A F=HJì E @EI=IJH +H=?== FHJAIJ= 4K= E I@E =E FLAHE@AE @EIFAH=JE =LL?=J ?@==JIJJ E FHJE?E 3K=JJH =E @E HA?KIEA FAH =LAHA IJJH=JJ E= AKH @=A ?=IIA= @EIFAH=EA @A @A 2LAH @E KEK *A??EK +H=?=5K?EI D= E ?HA LAH@A@AA JKJA @ACE FAH=E@A-KH=KE= K @E =HAJHGKAA @A= 4?M 5E= J I@@EIB=JJE= =?DA E E=? @AE ?DA E /LAH =E= HAE?=E?E @AE =LH=JHE JACH=J E B@E FAH @A)E=I ?DA EAHE D= IFAJJ=? A = ?KJKH= FHJ=J = H IE = FAH?Dé BE=E=HE ?@=HEAJà A = H LAH ’=KAJ @AA =??EIAJA= IJJ E FHJE?E @E IK= AE= È =JEF=JELE= 4= 7 FAHEC ? FAH?Dé = =??DE= =CE @E @H==JE?= FH @E= KI=HA FAH KJAIJ= FAH IA?EJ=HA LAH?E A = AE= è CEàI?? @E LAHJAA ?DA ?=H= IE FJAL= JHH=E L= =L=JE @= L=HA =JHE IEIJAE +DA IIAJJE=A - ?DA = A IEC=HAJJA FFKHA CE =HFHIIE= IAJJE== =AJE A ?AJH=E K=FFH@AH= = 4= ?A=HE 5=H@AC= 7 @AE @EFA@AJE @A’)E=I A IK IB@ E ?=I?DE @ACE FAH=E @A’-KH=KE= 4*-46 21145)524-55 56-.)1) ,18-4616
 • 2. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CEA = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ A +HEIJE== 5=L=CE EJ=E=(AJHEJ=OEJ )EAJ=JA A BHA =AHAA @E /DA@@=BE 1 4=ìI =H@= ’IFA@=A @E EIKH=J= 1*1) )EAJ=J= ’=LE=EA @A AMI #° CEH 4=ìI IIJEAA = /H= *HAJ= C= AA F=HA @A CAAH=A @A = 4=B /HAC *=CMA «= H BH 3KEJ CEH @A’FAH=EA = =AHA= AIEIJA FEù ?A BH “@EIIAO ,=M” @F ’=FFHL= = ?=JJAJA D= @AJJ = /EE= EA @A= HEIKEA K %! @A +A @LA I @E =IA E ?=? ?E= HEJ=E?E E H IEIJA= @E A LEJJEA 5A?@ E 2AJ=C 2=?A A =JJ=??DE @EBAI= EJACH=J= A A HAJE @E ? = EIIEA EJAH=E=A =@ A ?JH I ?Iì @A D= ?=KI=J LEJJEA JH= E ?ELEE CH=@=JA ?DA FIIE= FAH=HA ? HA=JEL= EFKEJà IK= E ?DA = ?=EEA D= =?E=J A E=» )CCEKCA@ ?DA 6H=@ A = = @LA I @E =IA A BHA 6OFD HEJ=E?E JAC A BA@AE = ?A JHKFFA @E JAHH= EE?DA IJJ I AJHA E AJ @A= ?=EEA IAHL=EA A I FHJE =@ =JJ=? D= =H@=J E F== @E ?=HA «CE LJ= ?DA E=??E= /DA@@=BE A ?FAII EEJ= ?ELEE =JJ=??= ?AJHE =EJ=JE» HA @E *= A )E= @= @LA =LAL= ??=IEA ?DA IE è FHAIAJ=J= F=H=J =HJA@ì JJA -64 E IAH=J= GK=@ E J= CLAH= *=H=? == JELE D= ?EH?@=J A =H @=J ’IFA@=A @E EIKH=J= @LA CEà @KH=JA E CEH IA?@ A IJHA BHA )’1J=E= E ?=@ =L=A )2)24-55- BJE A@E?DA EJAHA E ?A??DEE 1*1) ’1J=E= =LHà E ?=@ = = A@E=EA @EF=JE?= è JHEKJ CEIJE?» = .H=?E= ?DA“4=E@ =FFIJ=JE AE @EJHE D= IF=H=J ?JH ?DEKGKA AJH=I L=A @A= =J IK’A=HC @E =HE == EE= ?DA I=Hà =BBE@=J HEKI?EJ= = ?ELCAHA =?DA ) =H= ?DA FKH ?HEJE?= IK’EJAH IE AH= FFIJ= = JH=IBAHEAJ @A ?=@ == =J D= IJJ?JH=HE IA A KI?EIIA @=’A@EBE?E 6=J ?DA FAH E FHJ=L?A @A ?IECE =’=EH=CE 4E=@ 8AHE A F=HJA?EFAHà == EIIEA ? JHA LAJ EEJ=HA D= BBAHJ ?EGKA =LE @= CKAHH= A K IJJ=HE EA=J ?DA ’)A== =IIK AHà = «CKE@= FEJE?=» @A= ?== A” =E=A @ACE EIHJE E ?A??DEE =LHAAH K??EI $ FAHIA 3KAIJ IJ=JA E @KA =JJ=??DE =LE @A= =HE= JH= ?KE = FH J=AHAE /=HE=@E D= @A?EI ’) A== A LAHJE?A @E EAHE AJHA @= KM=EJ A @== /EH @=E= D= @AJJ E FHAEAH HEJ= E? +=AH =HHELAHà K «? EEA = K «HK JA?E?» ?Eè ?EH?I?HEJJ == FE=EBE?=E A A @A?EIE=A -6475) *=H=? == LA@A «?JH=@@E A =JHA @= @EE» JH= E IK A JEEA 1IH=AA JH= ).2FAH = F=?A A E IK H@EA ?A ?= E HALA@=JA E ?=F @E EJAHLAEHA EEJ=HAJA EEE= «/E =AHE?=E D= @AJJ I= ?DA A A IKE KI HJE E 5EHE= 5141) È @E # HJE BH=D B=JJ =BBE?Dé FAH 154)-- 1 JAHHHA JH= @ H=E @= /== A @KA @ELAHIE ?KE K= =E= @E IA E?AJE F GK=JJH =E = /AHKI= H=E@ @E 6A )LEL ?DA =LAL= =E E E=?E @ALAC= =II=?H=JA AA @LA K= = FHL?=J = HJA @E I?JH = BK? ?DA IE è@= K @EJJ=JHA ?DA =I?IJ= E K= HI= JJ F=AIJEAIE JH= ?KE ILJ EAHE = ,=H== LKA HAIJ=HA =JJ=??= FE==J= = K= BAH=J= @KA =EE 7= IEJK= ?DEAJHE = IK@ @E ,=J = FJAHA» -64 @A’=KJKI =’AJH=J= EA ?DA E LE?AFHAEAH =I? JH= A BHA @E IE ??E@AJ=A @A= +EJJà EIH=AE= 5EL= 5D= ?KHA= A CE =JJELEIJE )=HA = 5=J=èAIFI==AJHA@A F?DA HA FHE= @A’A @AE @EHEJJE K=E /E =J FAHECCE K??E@A@ IFIEA =LAL= @ABEEJ JELEIJE IE AH= H=@K=JE-L=?K=J= K= @= @E # =E A BA HA@ =A # FAHIA IEEA=ECEHEFHA?A@AJE ’FAH=EA 2E .K = BAH=J= @A’=KJKI @LA è =LLAKJ= ’AIFIEA FAH ?AAH=HA E BKAH= A @E @KA @AA LEJJE= JHHA -H= @= % ?DA IE LA HEBE?=L= =JJ=??DE IEEE I A ’=JJAJ=J è IJ=J =JKH=A =E ?HEEE @E 1IH=AA» AJJ= = ?@= =H=HE? =JJ @E JAHHHA» AJHA E FHAIE@AJA 7I= A @A’=II=J @A= FEE= == I?DA= @E-EBBA = JH=CA@E= =HHEL= E K AJ @E =J= JAIEA JH= IJ=J AH=E? A@ 0= HELA@E?=J = = ED=@ 1I=E?= JH=EJA E IK FHJ=L?A )K)DA@ = @A FHAIE@AJA @A ’)F )K =A A @A FHAEAH 5== .=OO=@ *=H=? == D= =LLAHJE J ?DA 1IH=AA «?A CE =JH 2=AIA D= K @EHEJJ =HE =LLAKJ =H JA@ì JJA -64.4)+1) -H= K B=I==HA GKA ?DA EAHE =I ? KLE =?E @E D= @ABEEJ K= «HEIFIJ= I?= D= @AK?E=J «E @E =KJ@EBAI=» -64 1 ;AA=A D= FHJ=J = ;-- )FFHL=J @=FEE= = AL=?K=HA = /AH=E= ,KA HIAJJE F=HE = @E HEAHC= E 2=H=AJ IJ=J @’AJKH -EBBA = 2=HECE @=E JKHEIJE ?DA = =B 2HAIAJ=JE EAHE 9EE= A =JA AHCA= @E ! CEHE @A?HAJ=J LAAH@ì @=B=L= A LAHEBE?DAIK F=?? IIFAJJ HE /HACH A )AKJ A IK E6KAI FHAIE@AJA )E )@K=D 5=AD = FJAHA @= !JHL=J IK FE==A =E 1AHE A JAJ=JEL@A= JHHA LE?E = /-4)1) ,F = HJA /* 3KAA JH= E FHE?EFA 9EE= A =JA @E F=?=HA = HE?DEAIJ=K @AE FEE D= ?DA D= ?II ’-KH E@@AJ I=H= A FHEA A @ECE @E IKA @EEIIEE D= B@=J E IAH=J= AIEJ A F= @E KJ ’HIAJJ F= J=E ’=K@E @A’EJAH= ?AHEE= ?DA BAHJ K HABAHA@KC=JEL È E IA?@ HA @A @E *AHE A? IE ILCAHà E =FHEA =’==E= @E ?IJEJKE=A AAEEAFEI@E @A CAAHA ? @KA KLE ?K??EE 9AIJEAIJAH I=Hà EB=JJE @EIFEEA F=H=AJ=HE A KLAA @F GKA FHJE = AJH=HA A ?K IK E6KAI AJH F?DA HA @= Iì AAEE FHAIE@AE=E@A $ BAH=E A HA @AE JA@AI?DE IE ?DE== I 5=Hà =?DA FKE?=J E ?@ A LE @= JAAHIE AJH = BEA = JHHA AH= IJ=J= /HACH A )AKJ =JE EA @=’AJE?DAJJ= ,A??= 4A?H@I = @A’= ’FFIEEAL=?K=J= =JHA @KA L I?HI $ @E?AHA = IJAII= ?DA A IE ??KFò @A =JHE A FAHò è EJAJA A IAFHA FAH ==H @E HEAHC= I E JH= =@O ,E== A +=H @’1CDE E=J= =@ =AJ=HA =E = -64 EAHE I IJ=JE FHAIAJ=JE JAHH= A ?DA A % FKE?ò E ?@ @A FHAI= -64 = FKE? -64 /HACH A )AKJ D= JHA AIE BKAH=A @E =@O , -64
 • 3. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 !7JEA BJ@= BHJA ).2 ).2 ! ).2 1ECH=JE è ?=I FAH E JH=IBAHEAJE ,F HA @E =JJAI= IK FHJ=JE E 5E?EE= E FHEE ECH=JE 8AHHà H =FFE?=J= = *IIE.EEl )2-,75) 2AH IAE HA ?A JE=E= @E EECH=JE I HE=IJE ==II=JE IK= @E AKH È = FAH@EJ= A?E?= =?DE= @E =FA@KI= = IJE=J= IK= CK=H@=HA @= J= = = FAH=A= A@E= @E LA 5= =H? ?DA E =IFAJ K JKHEIJ= E GKAIJ l J=L= 7 @EICKE@ JA?E? FAHE@ @A= FAHAJJAL= H @E = ?=KI=J= = JAHHEJHE @E I?E=HAEI=2EIEè?=FEJ 6H=F=E FAH = ?DEKIKH= ?DA E @EICKE@ ?IEIJAL= @A I?= ?ELEA @E A B=JJ ?DA AIIK =LA *EHCE L= ?KE?=J = ?=!l @=JA @LA =LHAA @LK @A= IE@=HEAJà @E EA J FHJ=HE 1 JKJJ AJHA A ?=J=AIA @LA E 8EE AAIE= ?=HHAJJ= @E @E =A =LAL= FAHò @A?EI @E 1 AJ -KHBECDJAH EJ=E=E IE =FFHAIJ= =@ IFAH=JE =FFH@=L= = FH JH=IBAHEHA E HE?DEA@AJE =IE 1 FHEE ECH=JE LAC JH=IBAHEJE IK= 5= =H? .4)+- 24-55- =JJAHH=HA @F = EIIEA =’=AHFHJ J =LLE @AA FAH=E - ELA?A E ECH=JE «I IE?EE= @E 6H=F=E*EHCE -64 E @E JH=IBAHEAJ è ?=@AIJEE» D= IIJA IACHAJ=HE =1JAH =@=J EI?E EI= KJ E EEIJH @A1JAH =JL= D= @AJJ ?DA 1 5A=J =FFHL= = FHJ=AHAE BH=?AIA +D=HAI @A /=KA = FE E FHEE ## @ACE =HE ?DA @=E HE «I IJ=JE E=H?=JE HE =LEC= AA =?GKA @A A@EJAHH=A È JHA #E= ECH=JE H@= FHLAHà =@ =@=HA E 6KE ?DEA@AJE =IE» « ?è EA EF=HJEI= IJ=J= ELE=J= FAH IIJAAHA E H=E@ =AHAE ? BHE?=E ?DA @= CEHE =IIA IE= @F E B=EJ JAJ=JEL K= FAHI= ?DA =E= ?E@AJ=E ?JH A BHA BA@AE = K= @E= EI= I F=HJEJE @E EAHE FAH ?AH?=HA @E JH =L==J @=@=» CE 4= E 5A=J D= =FFH =H /DA@@=BE -64 =HHEL @A= KEJà @A= L=HAK=??H@?DA=HCEE D= HEIFIJ E IE@=? @E L=J ? #$ LJE = B=LHA =HE= EEJ=HA è IJ=J I= A F=HJAA AE H ? EA /EKIAFFA +=IJ= # ?JH A K=IJAIEA! 7 HEAA EE? FHJACCA @=E ?A??DEE K ?HJA @E ECE=E= @E FAHIA AA IJH=@A @E *AC=IE 0= =EBAIJ=J = B=LHA @A’EJAHLAJ ??E@AJ=A -64 KJ=J ?A K ALAJ @= CE =EJ=JE BE @= =JJE FE==JE IKCE I?CE 5 IJ=JE FHJ=JE GKA BHJE«IE=FFE?DAH=A FH?A@KHA FHALEIJA @== *IIE.EE IIE= E JH=JJAE AJ AE +EA A E HEF= E= ?DA D= F=H=J @E K= «FHAI=ECEH»1IAH=J== JHE $% I IJ=JE JH=IBAHEJE AE +EA @E *=HE .CCE= A = HEIKEA @A= =C CEH== IKEJAHLAJ E EE= EJACH=J= ? = HE IKEA @A 2@ 4AIFE IJE FHEE ## = LE=CCE JHE» )= +=AH= E IJJ +HJA -64 JA =JHA EE
 • 4. AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE A 5JAB=E= ,ELAHJEJ EJ=E=(AJHEJ=OEJ “5K K?A=HA @A?E@AHA 1JAHLEIJ= = AJH JEEA E HALA1 IK è E @E?=IJAH ?DE=LAFAH A FEJE?DA AAHCAJE?DA = IK= FIEEA IK K?A=HA è IJ=J= FHE= FIEJE EAHE @= IFEJA AJELA”L= FE FEù ?=KJA=JEL= 1 EEIJH IFEAC= = H=JHE= A I’EFAC= IKCE E?AJELE =A HEL=EEEEIJH 2HAIJECE=? E =?DA = F?DE ?DEAJHE CE= IFA?K=HA IK IAJJHA@EI?HI K?A=HA è HE= @=E IJHE ?BEE È IJ=J HEFHJ=J K IK IB 7 = @E F=KI=@=J @E K = è ?DA K?A=HA HEL=EE C ? E EEIJH 6HAJELAJA =IFAJJ=HA ?DA @= 1 JKJJE E F=AIE FEù E@K E ?KE AE IAH=L= FHA??K 4= 1 +@ D= =FFHL= 1 IEJE @=L=JEAJEL= IE= F=II=J= A IJHE=E=JE HEL=EE A F=J= FEù FAH E HEIKJ=J AAJ J E @A?HAJ ?DA BEII= = 2== +DECEOF=II=HA E HABAHA@K K?A=HA LAC ?IE JH=A ?DA FAH E K?A=HA “H=@ =F” FAH = ?=E= H=JHE= E?E@AIK HABAHA@K È K= @AH=JA AAHCEA FKEJA ?Eè = AH AEIIEE @E È IJ=J ICH=@ALA HE CE=HA ?LAHI=EE FHE =EA @AA ?AJH=E K ?A=HE IFIJ=@ = ! “È K= JHKBB=”I?AJ= @E HAIFI=EEJà A + ,= E CCE E K L=JA A FKE?=HA IFA E JAHEA FAH E 2E= 4) «2EKJJIJ ?DA HE@E ?=KJA= ?DA E CLAH ?A=HA ?è A CE E?A 5JAB=E= 2HAIJECE=? E E IAH= IA FHCH==JE? + =@=HA ACE AEED= B=JJ =?DA FAH E HE JELE FAH A HEL=EE I HE 1 HABAHA@K = GK= JAFH=A=AJA FAHò =HA» + GKAIJ IIFAJJ = KFEEA FK BH= E FEù =JE @-KHF=@ABEEEA @AE KLE E A E HEBAHEL HEI?DE= @E E /LAH D= ?BAH=J C= E 2F 8E= EE?= ?FHAIEEAJA =E ?A CCE E FH ?AJELE = BEEAH= ?H HAFE?=HA A ?@EEE ’=K?E=J= “H=JHE=” IEAA = AC=EAJAFHA??KF=J= A EGKEAJ= CH== FAH A HEL=E HA HEI?DE A ?HH HE @A= ?IKJ=EA FIJ K @A?HAJ ACCA ?DA ? 9MB A /HAAFA=?A D=8=KJAHA E HABAHA E @ALA CK=H@=HA J= I?DE CE ELAIJEAJE E +DAHO 5E @LHAA CA= FAH K = CE ABBAJ FHJAIJ=J IJJ 2==@K ? IAHAEJà = E =JJAHò FAH GKAIJ ?HI 1 KLE E?AJELE I= @A?E@AHA IK K?A=HA IA JE @A @A?HAJ IKA ?= +DECE «?JH = H=JAJ @E= =?GKEIE 3KE@E I=H= ?BAH=JE H= EFHJ=JE E E = E ?FHAIEEE ?@E E=EE @AA ?AJH=E HE= JHKBB=» ?DA IIJACHA JKJJA A EBH=EE CE E?AJELE A= ? GKAE @A HAIJ E=AJE @E K E?E +BAH=JE ELA?A E @A FJHAA EBE?E=HA EIK GK=J =??=@KJ E 5JE= =LH=@ = J=FFA @-KHF= @A?HAI?AJE @AJA E ?HI = FHEHEJà FIEJ =E=A FAH HABAHA@K IK K?A=/E=FFA A ?BHJ=H?E BH=JA ? E ?ACDE 4 FAH?Dé @A?HAI?AJE I E AH= A HAIJ= = I=KJA A = IE IJ??=CCE A E HK @A HA 2HFHE EAHE E CLAH? -KHF= IK= IE?K = A /== FAH CEKCA ?IJE @E EIJ==EA A HE ?KHA= @AE ?EJJ=@EE ’)CAE= FAH = IE?KHA= D= BEII=J E LJ HA= @AA ?AJH=E =JJELA HA AJH F?DE CEHE == JAE= ?DA AIIK L 56-.)1) ,18-4616 K?A=HA ! CEKC -64 )?GK= H=@E=JJEL= = 6O “2Eù FHAIJ = /AH KA FAHE?I= =E= KI?EHà @= 1 EEIJH @A= 5=KJA .=E “AIIK= K?A=HA ACE KA JIIE?= E ’1J=E= 5 I ?HHAJE /1)22- 1 CLAH CE=FFA @E E@E H=@E=JJEL @FFE HE è KI?EJ BK @=E HA=JJHE A I=Hà = ?=J=IJHBA @’=HE= ? EE= H=@E=JJELEJà FAHE IA D= H=??=@=J =E ?EJJ=@E HEIFAJJ = ?IAJEJ 1J=J ! @A’EFE=J A ’)CAE= E D= EHHEA@E=E ?I=” = .A@AH=EA @AE B=H=?EIJE IA E @E 6O @E KJEE=HA CE 7I= D= ??=J A E JAH=E=A FAH ’AAHCE= C== K «EHH=E=A A FAHE?I» =K ’=?GK= ?HHAJA FAH E A=JE FHJ=EE @E =JJA A LACAJ=E =JE?= D= HEAL=J KLA AJA IAC=J AJ @E HE?DEAIJA @E F=IJE??DA @E E@E ACE EFE=JE E@HE?E @A= ?= @=A FHABAJJKHA FEù LE?EA BKHEKI?EJA @E H=@E=JJELEJà K= KL= AH=” @= KI=HA ?JH A H=@E=EE FEJ=A è IJ=J HEAL=J K ELA == ?AJH=A @E .KKIDE= 1A -64 -4- +)+-1-4- 6-,-5+
 • 5. $ AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 F=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE EJ=E=(AJHEJ=OEJ JEEA E HALA 5J=C=J= = ;=D 5AE =HHAIJE FAH IJH=@= E ?IAJ= *756-4EF=IJ4) 1 EEIJH /===I?E= ’)CHE?JKH= FAH FAH BE “FEH=J=JE” B=J=I= 5)-4 = CK=H@E= @E BE == D= =HHAIJ=J JHA @E +565- +=H 4EAE FHAIE@AJAIKAJH=HA = @EEIIE 4) = = IAEA @A “,F GKAIJ IK? FHJ=J =L=JE = ?JH HECAJE @A= 2HLE?E= @E @A +@=?I=HE *@E A @E?=IJA 6HEK=A @E 4= D= EE ?AII ?DA =FHA = LAHIE= E H=FFHAIAJ== 5=AH A JHA EFHA@EJH @AE *AE ?KJKH=E ) EJ = JHA @E HE?AH?= @E 2B= = I?EAJà ?DA D= @E HE FAH =LHE FKE?E F= +’è LKJ= K= LEJ= FAH’)CHE?JKH= =FFH@= ;=D «= FHIA?KEA A IJH=@= = JKJJE E @A IJHEKEJ E BE E 1J=E= 1 C=JE = =E AIACKEJE A =@EHA A KIJA @E F=IJE’AN @? 5=LAHE 4= = HEFAJEEA @A= LE= JAJHE @E @EHEJJE E FKJ B@=AJ=A è = ==EA AH= IJ=JA ALE ?= @= ?AH?E A H= LE?DA EAHE =JJE= D= CEK EA @AE @EHEJJE @E IBHKJJ= FHIIEE EAJJELE HAIFI=EEJà@EKJ @AE=JA == 2H?KH= = =AJ=JA ?DA GKAA EH=J @= =FEJ= 1 ?= AJA?E?IKBE HA @E HE?AH?= A HA@AHA ?DA @= )CA 8=II= E @ACH=@=EE I K I==IF @A 5J=J A’??= “)KJ -O” A@E=JA E I=H= /CA A @EIFEEA’=??AII=EIEJE IE@=? @E 2E?= K??EI I FAH E ?IK=JHEIEA D= AIFHAII «HE ?AC=AJ =E IEJE HEFH ;K6KA” ?DA EAJJ E HAJA I?HI IAJJAHA /E E IE= = B=LHA @AIAHLA @E FFHJKEJà» @K?AJE E JKJJ E F=HJA 671 +)1/1-41 24-51,-6- BE “FEH=J=JE” IFHLLEIJE E@=C=JE I =??KI=JE @E =EAJA E FHA=IK= E= =KIFE?= ’FAH= @ELAHIE @= IEJ KB ,1 2- /)6- 16)1) @E CE JEF @E =KJHE= FA?K=J =CCH=L=J A ? è ?DA A KLA KIJA @@ ?DA IE ?DE=HEI?= GK= BE?E=A @A BE» EA@=F=HJA@AE@AJAJ JEK=J JAJ=J FA?K=J LHAAH AIIAHA CH=JKEJ FHE= = FIEEA =K?E= = FA HE @AE @EHEJJE» 1 6HEK=A A B=I ?JEK=J E =JJ JA 5E HF J B=@A AEEIJH «?DA D= /=JA 1J=E= I?EAJà ?DA @= HE ?EA=JCH=BE?E «7= D= HE?I?EKJ ’EFKJ= FKE? FAH = =?=J= ?EAJA I FEù FE?K= FA@A= FAH CH=LE =E IACKA A ?JHLAHIEA IAJA= ?DA D= FHA EEJà @E ;=D E GK=J AIA?KEA @AE =LHE FAH ?A A ?IJ= @E FEùEFKJ=EE» ??HI AC=JA == FEH=JAHE= E ?A@AJE A @ IFEA CAIJHA @A IAHLEE @E HE = FHLE?E=A +=I= FII IAFHA F=AIJAH E =II?E=EA A FAH ?J @AE FH@KJJ C=FA/=JA1J=E=?DAD= ?AH?= IK MA -64 LAE+AI -64 C=HA E ?EJJ=@EE=BEI= -64 ,’=??H@ = E ?EJJ=@EE L= =?DA A@K?=JE = FH+=I 4KO 2AH E JKH=JA ) *AHC= F=H?DACCE CH=JEI J=HIE @= ?=I= = KIJ= FEù HAIEIJAJA A E B=JJ ?DA4) = +=AH= @ALA @A= F=C=HA IA IAL=HA E ?BEJJ @E 1@E= ?DE== K IA D=E =KJ A E?E AAJJHE?DA B= FKò BKE=HA @==JJHEKEA ?JH E E?AJEL6HEK=A @E E= FAH 1) 1@E= LKA FH 4) *AHC= ?E @à A JAIJEE=HA EFAC = A KIJA L=E ?=I 4KO ?DA LA@A J=HA =K = GKAIJEA IAFE E ?KA D= @A B=LHA @A= 6AHH= 1 9MB F=C=JA @=E ?IK=JHE*AHKI?E EFKJ=J @E @A HEIFAJJ @A JKH=JA ?EI @E BBHEHA F=H?DACCE ?DA D= E@A=J = ?=F= )E A @EHò ?DA E ?EAJEFHIJEJKEA EHEA @ACE E@E=E 5ED CCAJ CH=JEI FAH A =KJ AAJJHE C= == GK=A D= =@AHEJ =@HAAH F=C=JE LEIJA ??KIIEA D= @A J @E K= FAE?= @K ?DA EHE@A FAH E?AJEL= AJH D= ?DEAIJ GKA .=’ = JK= F=HJA ?DA FHJ= E CEH A?EI = /EKJ= FAH A )K H=JA @AE ?JHE @E IE HA KJEE @AA LAJJKHA IJ= GK=?I= @E FEù KIJA ? E =H?DE @AEJHE=EE ? K I ?KHA= = =FAI= ? EGKE=JE A? EFAC=HIE ? K= A? 5K MMMMMBEJ ?E??=JA IKFAHAH?=HLJ @E I?=HJ = 2H?K A D= H=??J=J LAAH =EA @E *AHC= ?=@A =EA A H=??J=H IK IK F=EIBAH A I?HELAJA = FAI= @E AI=CAH=HAH= @E E= ?BAH= @ì AJH ==I?E=JHA A= IAJJE== @AH= IK IEJ JA =EE LIJH= A?=EA A IA F=C= FAH E ?=H?DA E ?BEJJ @E =JJHE @1J=E= è IJ=J ?L?=J @A= 6AHH= 5==J @=A IJH=EE D= =@AHEJ KIAH=A =??=J = JAE FKE?EJ=HE FAHKEA BAHAHà E @= EEIJH @ACE -IJAHE ! A FAH KH= E ? EFACE ??HAJE + A I?HELAJA “AJJHA @E ?Dé @LHAAH B=HFH?AII E =CA@= FAH ?DA D= AIFHAII «CH=@A CE=E= @E ?EJJà A @ A GKA @A ?KA @E AJH” 2KE?DAHA =?DA FAH A KIJAE $ =FHEA -64 @EI=FFKJ» -64 IFACAH= A K?E FAH *AHC= 56-,18 A ECEHE =EE 8)-41) ***1
 • 6. AJHA?E= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E L=AHE=E(AJHEJ=OEJ = CEH=J= IKE AH?=JE .65- E .65- ) 5D=HA .65- 5J=H 1 .KI HAEJACH=J $$ $ –! = HE?=H= = AE= $! !%! %% 4) 1 +IECE @AE E IFEAC=J IE =CCEKC EIJHE D= =FFHL=J E @A KJAHEHE $ EEE 1 .KI ,A?HAJ =JEF= 8=KJ= ?HAJ FAH E HAEJACH @A JH= ?Iì == ?EBH= ? ,=H !$ ;A 2K@ $ .@ KE? FAH IFAJJ= FAIIEL= @E EEE È -?? A FHE?EF=E @A?EIE ? .KI = @A?EIEA è AKH è =CCH=LE @E IJ=J= ?Iì @=J= IJ=EEJà = E FHAIA EAHE @= CLAH =HHEL=J= EAHE @F ’@=J= IFAI= =K=A .KI A =?DA E J=N ?HA@EJ @E«+@E?A JEEA @E FHJAIJA A A =EBAIJ= EE ?JH=HEA =E J=CE FAH ?=?=J @= )@E?IK FAH K LAJ= FAH=AJA» 8E= EAH= = @A?HAJ ACCA =JEF= ?JABEI?=A H=E E HALA IFAJJ=? A = ?KJKH= 1 IJJIACHAJ=HE == 2HA LAE? ?DA FAH?HHA E A@E= # E= +HEJE?DA @AE ?IK=JHE 1 HAEJACH @A .KI =K AJA EIKHA = @EBAI= @AA EFHAIA EJ=E=A AEKJEA» +I IE@A= @A +IE CE/E=E AJJ= D= @E ?DE=H=J ?DA «E CLAH = = ?=KI= @A=KAJ @A=??EI= IK AJ=@ A =??EIA IK= AE=èFE=?EKJ= A =II?E=EE @AE ?IK ?JH A I?==JA IJH= EAHA AE IAJJHE “IJH=JA CE?=AJA HEAL=JE”4) 5 JHFFE E ?@E?E .1)) = +HJA @E D= =EJ ’=KAJ @E ?=HKH=JA =JHE «3KAIJ CLAH ?A GKA AAHCAJEBEI?=E «EAIEIJAJE» A@ è +=II=EA D= ?BAH K AKH IKE ECEAJJE @A ?E B= E CE? @AA JHA ?=HJA ? @AA JAA?KE?=@KGKA A?AII=HE L=K =J EAHE = ?@== A= A BE=E=J IJ=E FJAH B=HA» -JH=@ A AJJA@ HEFAJKJ=AJA EE A =EAJ=HAJ=HA IA GKAIJ IJHKAJ @A= +I HC=E AJA = J=N ?HA@EJ =CAL AHEJ @AA EIKHA =@J A =E AA J=I?DA @AE?Iì ?’è H= IE= =?H= I @E ?JH @A= =EE BEI?=E @H ? HE J=JA AJJ= D= FE IFEAC=J ?EJJ=@EE ?JHEKAJE )AI=A =?DA E @ABKE=A D= IJJE *HI= = HEI=H?EHA K IHIA ?DA @AHEL= @=A ?DA E HAEJACH @A .KI -AIE IAC=A @E K= ?HAJ ACEI=JEL ?DA HAA=J EAHE E FHAIE@AJA CHKFF @E HEIF=HE=JHE =??EIA IK= AE= 7 =J= AI=JJ=AJA = @EBBE?Jà A= CAIJEA ?AFEI?A = @EHAJJEL=@A= +HJA @AE +JE KE JHKBB=JE @= K= 5?EAJà @E FE?? I=?HEBE?E @E K EEE @E AKH ?DA HE @AE ?JE FKE?E» ? $ A ?DA ?FAJ=CE /E=F=E == + EJAHA@E=EA E @KA ?AJAIEE ?DA JKJJE FHJ= = @J=EA = AJ= E LEAJ @EBA = EAH=E=EA @AEIIEA F=H=AJ=HA E=HA JHKBB=@E= IK ?KE CE EJ=E=E I=H= EAJE @E % EEE «) GKAIJE D= I= @A ?EJJ=@E -64 AH?=J FIJ=A@E LECE== IK==CH=BA AH= EJAHLAKJ= JHFFJHEKJ=HE= «= FIIEEEJà@E CAAH=HA =KJ=JE?=AJA ’=JJK=A ?@E?A BE J=H@E FAH IIFA@AHA =JJELEJà -64 A HA=EE “1 HAEJACH @A 5?EFAH IIFAI ! 4AEJACH=J E B@ FAH = IE?KHA= ? # E EE @E AKH =CCEKJELEI?=A D= IFEAC=J /E= )IJ= @E *J .KI è F=HJA @E K 4) 4AL?=JI?EFAH +CE .EIJA+EI 7E? FAH E FHIIEE @KA =EF=E IK= =IA @A= FHALEIJ FAH @=E # 7E5=E .=E 7@= ?DA E FE= FHA?EI FHE?I?A= @AE @=JE ==CH=BE?E IA= = LAHEBE?=@A= IK= ABBAJJEL= =JJHE .1)) 1 EEIJAH @A-?E= D= @EIF = IE JCEA GK= IJ FAH E =H K= J è @LKJ FAH =H @AE =LH=JHE @A IFAJJ=? @F =K ?E@AHEFHEIJE@AEBE= +@ D= @AJAHE=J FAH @A?HAJ FHLLA@EAJE @E HEBE=E=AJ @A .KI 2HHC=J = ! @E?A HA E @ELEAJ @E E ?H?E A FIIAII @EKEA D= @AJAHE=J IJ= @E *J IAAIJH=E FAH FE HE@=H ?A E=AJE = .KI «2HA@E= A@ è IJ=J= =??=J=J= E CEH=E A JL 1 @A?HAJAIEIJA= @E K HEAL=JA K EFHJ @E EE=H@E =JJ ? CH=@A I@@E FJAIE @A= =@@EE=A @E EAFHHCDA =LAL= EKAH @E ?@E?E BEI?=E @E AKH -64 ??AIIEA» 5-4/1 IB=EA@E?DE=H=EK K AKH IKE ECEAJJE @A ?E EJ=J E @ELEAJ = !B=IE» -64 47*11 )664- - 4-/156) ?KE?=J KEJ=HE 5? A=» -64 =H
 • 7. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 2AH 6KLENA@@K 8E= 4= 8E= A =KJ @= BHJAFHJE?E è KBAH= E =K= +7- 6KLENA@@K = L= -64 HE=JA E +IECE 1 A?CEIJ= F=II= 1 =K= è KBAH= .K HE@A A FHJAIJA FAH = == L=HE=JA A =II “BHAJJ= FHA??KF=JA” ?E=EE A?CEIJA /HKF @A= CEKJ= @E =FFHL=HA F @’1JAHLAJ /EKHE@E? ?=CE=HE = @AEAH= ?DA @EBE?= A )E?E @A= 6AHH= ?JA L= ’=IIAJJ @A= JJE= IJ= A @EBE?DA =F EA @E +EFHAI= JH= 6K FHL=JA @= +KA A EA LENA@@K A 6KLK=K HE D= ?DEAIJ E @EEA ,AK?E=@ ’EFIIE C @E =KJHE=EA F=A EEJà @E AI=E=HA A I=CCEIJE?= FAH CE EJAH = =EBAIJ=EA @EBE?DA =FFHL=JA @=’A LAJE FHALEIJE ? = L= IA?KJEL ’FFIEEA HE=JA A ’=LLE @AA FHCCE E FE== D= ==@=J ’=K= = =CCEH== C=H= ?A@KHA @E EJAI= “FAH = @EI?EFE= @ABEEJEL= @AE =LH=JHE JEI?A E KAH AC=A A = IA@KJ= IE è ?DEKI= E F? ’=HA= EFAHE=J= IK= I=L=CK=H@E= @A AA@AE JH=IFHJE JAF ?KJKH=A ?Iì ?A HA ?AJAAJA H=AJ=J) 246-56) )?H= 5?JH E ?EIIEA @= +IECE @E 5J=J”=EBAIJ=EE E FE= A FHEA =LLEI=CEA IK A?HFE ?JAI= I?HELA ,AEFAHE= A @EI=CE = JH=BBE? 1 I?JH HEI=C = KA@ì??EJ== ? =JJE= GK=@ ’FFIE HEEAL FAH = ?EJJà 5IJA @AA FHAHC=JELA = E 8E= 4= @E=JJEJ =FAHJ IK KL FHCAJJ .6 4*-46 21145)524-55I?EFAH @E CCE E@AJ EA D= ==@=J = AHA ?DA “H=E ’=HC AAJJE GKA= @E FJAH ACJ @== 7E 6H=IFHJE@A FAHI=A @A= ?EIIEA 7H=EIJE?= ?L?=J= IK= L=HE=JA AJ 6KLENA@@K è IJ=J @E=JJKJ” IECEBE?= == CAHA IJK@E=HA A ?BH J=H?E )FFHL=JALA= = L= ’EI= FA@=A FE=?A-AH=H = ?F= /E KE?E EJAHLAJE FHE= E=HA E FHA= 5 HE=JA E IA= =FFHCE= @E =LEC=EA @A IJF I @E )@HA= CCE =E= FJKJ LE B@EHA LJE=» 1 = BKJKH= EI= FA@=A E LE= 4= ? = FE==?DA ?AC= = =@@= 5?= A +=K@E +KCKIE IE=HA E FHCAJJ» «= ?AJH@AIJH= B=Hà K JA @A FHJ =BB=??E=J= IK =HA )E ?AH?E=JE EA= = 2==K CE = @A 2@ «4ACEIJHE= L=HE=JA è IJ=J= =FFHL=J= J=JEL E ANJHAEI FAH @= KL FHCAJJ @A +KA FE=?A «5E FJHAALH=JHE @A= -AH=H K’EFHLLEI= =??AAH=J= ? K= BHAJJ= AI=CAH=J= HA ’ = FHCAJJ = EAHE HA=E=HA K= CH=@A =HA= FA@=A EIEAA =IE HA?DAH= = +=CE= ?DA D= K I?F ?DE=H FHIACKA +KCKIE A E = JAIEA E =CCEH= GKA= @A= =HE= @E? ’E@A=A FAH =??CEAHAHE FAH =EBAIJ=HA E =??KI= 5?= GKA @E =E= F=HJA?EF=J = AH= =A IJAA - CE =I BE=AJA ? IAHLEE =@ACK=JE JKHEIJE A ?H?AHELE= +=FHAH= -64 EFA@EHA E @E=JJEJ FE = LJ E ?EIIEA IAIIHE IE I FH IJE» JKJJE I ELA?A ?LEJE IK JKA = IAE JE? IK K JA= @E CH=@A 7H=EIJE?= FAH = AIEA K?E=JE -1 -41 ?HIEA A= LE= 4= -64
 • 8. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ) ,A?E è ==HA HEBEKJE ) -=I JKJJ FHJA= =IA FHJ= FAH E H=E@ .6 4*-46 21145)524-55 FAH IFEJ=HA E FHBKCDE )JHE =AHAE IF=CE @A?= - 4-)11 2AH = FHE= LJ= ’=AHFHJ EEJ=HAHA?H@ @E IIJ=A @= I=JEHA 1 @E ,A?E=K è ?ELE?AIE@=? AIIK ?E ?ELCA LJ E K’ =EA @E CKAHH= 1JH = +=CE=HE =KAJ= E JH=BBE? @E E,-+1 8AJE @E CKAHH= =A FIIEEEKLEIFEJE@A= EJ=HE ?DA H=CCEKC =FHJA @E +=CE=HE -@ è = =IA 6H= A FHEHEJ= GKA= =IA ) -=I FJHAAH=HA HEBEKJE =JJH == @E BHEHA IKFFHJ =A =HHEL=HA E FHBKCDE EE?E=IA @= ?KE @A?= CE IGK=@HA @E=KJAEA A ’=AHFHJ ?ELEA HE=AHAE FAH = EE= ?KKE A =H=AJ @AE LAELE I?DE= = ?DEKIKH= A ?=I@E IIJ=A @= I=JEHA 2H?A@KHA IJ=@=H@E=JA @LAIIA =KAJ=HA E LJA FEù @A IEJ IKFAH FAH E FAHI=A KA @E JH=BBE? @ACE =A=LH =?DA FAH A @EI?= HAE EEJ=HE «5FAH ?DA =HE?DA @A’DEJAH=@ 5E FAH=EA IJ??=CCE CKAHH= BEEI?= IKEJ ALEL HA @E JAIEA = )@ AIAFE I=JEA IAJJ= @E =H@=HA,A?E=K==IA=A J @E K= =CCEH GK=JE – @E?A 8=JAH 2EI?A@@= HA= ?DA @EIJ= # ?DEA Jà @E HEBEKJE = = JAIEA IE@=? @E -=I FAH EJHE @= ?=FKC LEAA IH=J= « ?’è AJ E F=AIA è JH= AIIK ==HA JH= = F GKE A IE= FHA?)JJELEJà @E L ?JEK= F=EA @A F=AIA – @E?A ?KF=JE» )*15)?DA EAHE è ?JEK=J= EE +E== LE?AIE@=? )?H= =AHAE @= CKAHH= FHJE = @A? IK= FEIJ= @E ,A?E=K=JJELEJà @E L @ACE . @E ,A?E=K – ’KE0HAJ @A % /HKFF ? B=IJE@E ?DA FAH?AFE= IF=C= «3K=@ ?E I@A)AH=KJE?= IF=C è ’=KAJ @A HK E = EJAHAIIE =E 5EIJAE JA?CE?E =’=L=CK=H@E== +A H=E =LLEAA @= HA @ACE =AHAE ?DA F=II= =E – IFEAC= +E== – ’AKA@E I?HI E LAELE IKA IJHA JAIJA E CE JA ?=A è ’KJE =@ AI A= =IA @E ,A?E I E IAHLEE ?EH?= EEJ=HE@A?= F? @F = H= @A= CEH=J= A E IAHA EBH=J IK GKA = IJHKJJKH= @A= =J è @J=J= @AKE? FEC AK= ?FE = EIIEA BH=EE E IJH FI ?DA IK??A@A 8HHA HFA @J=J @E )EH +=J =AKLHEC A ILCA @= FEùIKCE EAJJELE E EE= A IAII ?E ?IAJ @E CA =LAHA K ?J=JJ @EHAJJ @E # =E K’=JJELEJà @E =@@AIJH=AJ = JEH =HE=IKHEAJH= @F ?EGKAIAE IJEHA = ACE = IEJK=E ? ’=KJHEJà EEJ=HA FAH A = ?=JJEAJ =AHA ’=AHFHJ “/EL=E .=HA =JJELEJ= CEIJE?= A A»,===IA=AHA=@E,A H=IIE?KH=HA = CAJA A HE=” @E ,A?E=K @LHà AIIAHA @= IKFFHJ FAH AIAFHA FEK EJAI= FAH ?E=K @A?= @= FHA@AHA @A?EIEE E ?=I FAH=EE @E HEBHEAJ I?DEAH=AJ A IJ=E=C=H=JEHA IJ??=CCE @E KA@ì I?HI @F ’== @E A?AIIEJà = HEJA AJ @AE LAELE @A=A== EFEAC=JE AA FAH==JAHE=EALAJJL=CEAFAH CE .0HAJ @A %° C @E ?ELCAH?E» EE @E CKAHH= E EE= 1 IEIJA= @E HEBHEAJ IEKB=HBHJA=AHE?DEAIJA@AE /HKFF @A)AH=KJE?= )7411 *1564755 J=A @E FEù LAELE è =’=L=CK=H@E=
 • 9. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ )HHAIJ FAH @HC= .@E =JE =KLEA = 3K=HJK ,4/) )HHAIJ=J K CE L=A FAH @HC= = 3K=HJK LE= EAH= E 4ACEA .6 4*-46 21145)524-55 1AHE =A JHA @A =JJE E 5??=J= ’FAH= FAH = AII= +=H=EEAHE @A K?A FAH=JEL A 4=@EE E IE?KHA= @A HE 5= /EH= ,HC= HEJHL=J= A @A= +F=CE= @E 3K=HJK 5=J’-A= D= E BEKA ?DA FHL?ò E ?=I A =HHAIJ=J +=K@E )J ?DA =LHAA EJH=FHAI HE % =E @E +=CE=HE ’=JJELEJà @E IF=??E A +)26-44) )HHEL= E I AJJ @A BEKA IE = # HAIE@AJA = =H=?==C ?AJH =EJ=J @E 3K=HJK @E FAH = IE?KHA= ) JHA AJHE = ?IJHKEA @E EI @EI??KF=J FHACEK 5=J’-A= ) JAHEA =E @=’=KLEA ?DA IF@A E =IIE A = ? @E?=J FAH @AJAEA A @A= FAHGKEIEEA I ?Fì +=FJAHH= «BE= IJHKEA @E =HCEE ? IF=??E @E IJKFAB=?AJE IJ=JA HELAKJA @IE AJA IE= CEKJE = K K’=JA= =IIE= @E K 1 H=C= è IJ=J =HHAIJ= @E D=IDEID A ! @IE @E FKJ @E ILJ=» D= HE AJH A A J @F K= KC= IAHEA =HEK== E=?E LA=J ’=IIAIIHA =E =LHE @E =??AHJ=AJE ELAIJE @E FHA?EIEA A # AKH FKE?E 5A=IJE= 5= 2HJE ?EGK=J= EEE C=JELE @=E GK=E è AAHI E ?J=JE 8--, EJK E =FAHJKH= @A= 1 HE 5= /EH= FJHà ?BAHA= @AE IAHLEE ?DA EJHA ?JAAHA FHJ=JA D= @=J E LE= EAH= = FH IKFAHEHE = # AJHE ?KE CAJJ FHAEE=HA FAH = @’=?GK= = IA?@ FEù @E5F=HEJE E I@E = KEK *A??EK AII= E IE?KHA= @A HE 5= /EH= GKAA HACEIJH=JA A’=K LEA CH=EA == HA=E==LL?=J ?@==J = =E EA @E K= IAEA =I +BAHA= @E IAHLEE IE= @E ?EH?= ! AJHE641*7)- 5@E IF=HEJE = HALE=J @= CEK@E?A @A ’=IIAIIHA D= I??=J +EGK=J= EEE I AKEK *A??EK ?@= K@EA= FHAEE=HA @A @KGKA ’FAH=EA «- HEIHIA @EIFEEE FAH E=J K =LL?=J 3K=J 6HEK=A FA=A +HEIJE JH =FHEA LAHH= FK ?FAJ=AJ @E JKJJE AJH =E @E HA?KIEA FAH = H= AE ?BHJE E?=JE E =@E @A FHE GK=JJH E JJE @AE =LHE A=LAHA FHJ=J LE= GK=IE @A=LL?=J -HE? AH JJ K EFHJ=JA F=I ?FHA@ =?DA CE E= AKH @=A ?=IIA ?KHAE IE = FHA I =L=JE FAH = HE?IJHK IJ=E=AJE @E ?FA@A=AHC @A 2LAH @E IE@AJA @A= KI = EA @AA FAHA FKE JA= )=I FAH = HE?IJHKKEK *A??EK KJEE= @= @A= 5JH=@= =II ?DA @=ACCE=JA E IACKE EA @AE FJE IK= 5J=J=@ E I@E FAH =?GKEIJ=HA ?E=EA FHBEJ ?DA CA J =A E@=EE @A A # A E B@E @A’=??HK=KJ @E CHII= ?EE IJEL= = ?=I=B=ECE= BE JJHA @A » 5 @ @E FHCH== ? E@H=J= K =FF=HJ=AJ =E=J= @= +KA @E IJ=JE =FFHL=JE EAHE E FH EIJAH @A’)EAJAA =HHA@=AJ 3KAIJ= +=CE=HE )??CEA@ E CAJJE FAH = IEIJA=EA ’EFHJ @AE =LHE @A= ?@== AAII= E JKJJ = HE?DEAIJ= @A F @A JAHHEJHE ?DA FHALA FHE JJ è @E EEFHE CH=@ ? HEJ = 2EE= 8--, 7= @H==JE?= IAGKA= @A’=KLEA = +=FJAHH= @ ’=FE=AJ @A E 8-41+) -,411
 • 10. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 ! I=H@AC=(AJHEJ=OEJ2HJLAIA E 2AH E FHBKCDE E =HHEL IE =LH= =’EJACH=EA --4/-) 1*1) ,F = D= IFEAC=J CE AIF 4ACEA =?DA E H=FFHA 1 FE= @A EEIJH =HE AJE @AAIA?KJEL – A I IAJ=JE @AE +KE A @A JHA E FIJE @EIF A 2HLE?A D= @=J 2HALA@A ?DA A 4ACEE IE B=??E= ?=HE? @E K JJ=A EEE IK@@ELEIE E @ELAHIA FEA= @EIFEEEJà =@ =? @E #E= HEBKCE=JE FEJE?E E BKC= @== CKAHH= E EE= FHLE?A = 5=H@AC= IE ?CEAHA E FHBKCDE EE?E 1AHE =HE A LAHJE?A ? E FHAIE@AJE @AA 4ACEE FHAF=H= =@ =BBHJ=HA GKA A JAHHEJHE @A’1I= 1A D= E?=II=J E LE= EAH= @E JKJJE E CLAH=JHE A ’ =@ IJ= AAHCA= ? EFH HEIAH=?èIJ=JEF=II=CCE IFEJ=HA = FHFHE= GKJ= J=JE FHBAIIE=EJà FAH HEJAKJ B@=AJ=A A = IJH= HACEA A IFEJAHà @KAE= @= IEIJA=HA FAH=HA A ?=F @A= EC=JHE @==IIAII FHAL=AJAAJA AA A E@KIJHE=E A@E=EA ?KJKH=A =J HA == 2HCH==EA =I?AHà EJHA K= ?=E= @E HACE= ? 2HABAJJKH= A@ JH=LAHI E ?ELCEA /EHCE = 5FEI= GKA AJE ?=E FAH K’=EA ABBE?=?A A ?@ELEI= J @A LJ=HE=J @A= ?Eè @A= ?@ELEIEA A FHJAEA ?ELEA A @A= @A ?ELCEAJ ? I?K= FAH C=H=JEHA LEJ @ACE AJE ?=E + CH== @A /LAH A D= @AJJ 4=IIK A = I ’=??CEA= = = E ?AC= @E /EKJ= E?= ?DEAIJ E@ELE@K=EA 5FEI= = JAHEA @AE ?DAKAGKEEH=JH=FFH 4=IIK =IIAIIHA =CE -JE @E IEJE =@ACK=JE =@ IFEJ=HA ?JH «,=E H=FFHAIA J?=?KEJà?=A» 7= @AA AEBAIJ=EE @ACE FAH=E )?= ?=E A ? E @EHAJJHA CA E ?EH?= @KAE= EE?E ?DA J=JE @AA FHLE?A A @AE -I?KIE @== EIJ= AN ?=H?A AH=A @A= 2HAIE@A= “IFAJJ=” == 5=H@AC= ?KE I =HHEL=JE E HEAKCDEJKHEIJE?EAA1JAHFA== IK )?= -924-55 /=HEA= =IIE@@= = E =IA == IK@@ELEIEA FHJ=JE IKCCAHEAJE FEù =??HA@EJ=JA HAIJ= A 5FEI= D= IFEAC=J =CE = FAH=J= @= EEIJAH @A )E= CEà = @EIFEE E@KIJHE=E EEIJH=JHE ?=E E FH 1JAH 6KJJE @=??H@ EJà @E =?KA IJHKJJKHA – .4)+-5+) ++0-,,71JAHFA== = EEIJH 4=E IK @ABAHEAJ== +HJA @E /EKIJE= 7A FAH E =?=J HA?KFAH@ACE =EKJE @E 5J=J ??AIIE =’)?= @E 2HJLAIA # EEE «-LE@AJAAJA @E?A AHAK@A’7@? IE ECH= = IEJK=EA I=H@=» -64,= JKJJ= ’-KHF=E JKH BH= CE DJA) 816À 7= JHAJE= @E = =@@=A= FAH FE JHFAH=JHE JKHEIJE?E @E .H= =HA A ?=FKC C=K?E= /AH=E= 5F=C= A HAIA A LEIEJ=HA A IJHKJJKHA1CDEJAHH= I E 5=H@A ?EJJ=@EA ,=E I=Hà =C= @= CCE A BE = @A LJ= @ACE =AHCDE @E )E?= FAH K JKH @AE FHE CDAH AJHA @= FA?EF=E =AHCDE @A’1I= HECCE IE IFIJAH= = +=A’=EJ @E K FHCAJ CE=HE = A@EJAHH=AJ EJAHHACE=A @E FH 5==J =JJE= J=FF= =EA @A IEIJA= ? 8E=IEEKI FH= = 6CHAIIK=A 0JA ) ?DEK@AHA K MH ,= E= @LA I =J IDF = +LAJ @E 5=JAHH=JE EAHE E F=HJA?EF=JE /EKIAFFA ? ’=IIAIIHA= JKH LAHH= =?? = 6KHEI +HEIFEF=C=JE GKAIJ= =JJE= = .4 ’1I= @A 5M B@’111)618) 5 ?EH?= $ EEE=JEL= = AJà CEKCE I?E @E 5M .@ E 5=H E JHA?AJ FE=A @’1J=E=@AC=$@A=FHLE?E= = +=CE=HE D= HEL=J @=@E +=CE=HE A JJ BEH= A K AIA CE HC=EIE @E?@JJA ?EA E CHKFFE HAJJELE A E=J = K?=E @E I?E ?IJEJKEJE A L= BE@K?E=HE= )= +IIKEI= ACE KJEE @EA?E ?DA CKE@= E ?EJ=J @E=E =II?E=EA ?DA ?@JJ= A @=E HEKEGKAIJ= BAIJACCE= E # Hà ’=IIAA= @AE I?E E=E @== =I?EJ= ? K= LE=A + -64
 • 11. AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ)KI@’KBBE?E -KH=KE= A )E=I 1 =HHEL E B@E5FEIIKEFKJ=J E @H== E LE= 4= .6 4*-46 21145524-55 = =LH 1 24+-55 2HE= K@EA ) 246-56) = @EIFAH=E = IJJI?HEEA @AE IE -+1) 5=Hà =LLE=J= == @A FH?AII ?DA LA@A A @A 5K?EI D= E ?HA @=?=JE ) B=H LEIEJ= =E =L HALA = IA?@= JH=EFKJ=JE ’AN ?IECEAHA LAH@A @AA JKJA @ACE FA H=JHE -KH=KE= ?DA ?DA @A .@ @E E?HHACE=A )@HA= *E=?= H=E @A’-KH=KE= K D= JH=I?HI = IAJJE ?HA@EJ FAH E =LH EIJEHA@@K A AN 2HAIE@AJA @E GKAA @A= 4?M 1 =LH=JHE @A’)E=I = JJA E JA@= @=L=JE JKEJ ? # EEE @E@A +IECE HACE=A = =?DA E E=? @AE ?= EJAHAII=JE == = F== @A +IECE AKH @== 4ACEA 5=H/E=? 5FEIIK =??KI=JE E?E @AE =LH=JHE @A LAHJA= K JAH @E HACE=A EAHE IAH= ?AH= @AC= FJHà ?J=HA IK@E =KI @KBBE?E A KIKH ’)E=I ?DA EAHE FAHECCE H =HHEL= @= 5K?EI =?DA =HJ= 6AIJ= ?=@E EEE @E AKH FEù =F=EA @E BKEE FK D= FHJ=J = H I @=J= IE@=? @E 1CAIE=I GKJ= F=HJA HAIE@K= @AE?DA 1 HA=J ?JAIJ=J E@=HEAJà A = H LAHJA= IJEFA@E =HHAJH=JE = – @A ?AJHIEEIJH= 2AH IJ= =@ FHA?A@AJA L=K= *E=?=HA@@K HECK=H@= E IJJ E FHJE?E @E LE= 4= @AK?E= E IE@=?=JE IAH= =A HAIJ= L=E@ J=EA = IJ=J =JJK=AB=JJ ?DA IJ=JA BI 7 JAH @ACE JHA EA I=HAAH IJ=JA KI=JA FAH E?JH ? A HC=E EJH =E EEE @EIA IJ=J @E?DE=H=J @A?= =LH=JHE )E=I =HHEL= A IFAIA @E =JHA IJHKJJKHA =EE IE@=?=E ==IIAI AKH@KJ @== +HJA @E +=II= @= 5K?EI A @= ?EGKA IAJ @A)E=I = @A= IH=J HACE=A =1@K ’D= =K?E=J =IEA A KCE @A JE=A FHJ= =L=JE K .@=EA 5JAB=E= 4= IJHE= ?L?=J = I?HI= IAIIHA = =LH .H=? $ IE AH= @EAII FHAIE@E @=L=JE == IA@A A FHJAIJA @E EAHE @= IAJJE== @==IIAIIHA =?= @E HEAJH @= 4@= ?IECEAHA HACE=A @A’=II?E=EA E LE=A )@ E?HE=HA =?H FEù E I?=H +DAH?DE A KJEA = = 5=Hà FHA@EIFIJ K2AH GK=J HECK=H@= 5FEI 2AJJ = +=CE=HE FAH I CEA AA I?HIA IAJJE H=FFHJE IE@=?=E ?è E GKAIJ FKJ FAH FHAF=H= KL =LLEI ? @EIK =LHAA AII @E @= A?EJ=HA E F=C=AJ @A =A D= =KJHE=J A KL 4AC=AJ @A HA = HEKEA @A ! =H BE?DA ECEH=JELA HEIFAJHA IKEJ AIA?KEA == CE IJEFA@E =HHAJH=JE H= )I = F=C=HA =)E=I I FAHI=A FHA@EIFIJ = EEIJAH @A ILE J = FHE =@ FAH EIAJA= @A= +=II=E @KA AIE A E HEIFAJJ @AE A @LKJA = F=JJ ?DA @=)E=I =E=A A =@J KFF A?E? GK=A I =HHEL=JAA 8 ?JH=JJE @E =LH = 4A BIIAH KJEE=JA FAH CE J=J IJ=JA =?DE .4)+-5+) ++0-,,7 ! @=@A -64
 • 12. AJHIFAJJ=?E MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 # 2=CE= = ?KH= @E )@HA= 5F=H=?E=HE =@HA=IF=H=?E=HE(AJHEJ=OEJ )4/-6-4 “) 1 8-8 “1 =LHAE @LK J B=HA ’=JJHA = 4KEE IK IAJ -64 4KEE =JJ=??= ,221)4- D JH=@JJ E E IC E HA=Jà A D =LKJ K= BHJK E ?EA= 1 +1/1” = IB=??E=J=” EJ=E= EBA F F? ?IE@AH=J= +1-) 5=Hà K HAFKE +1-) =FEùEB=JEAIJ +DA?I=?EIKCCAHEI?AGKAIJ= ?DE FAJEJ ?DA ?AH?= E HE= F=IGK=A =HHEL= @= 8?E @= IJ=H IJHE= F=HJECE=E E K= JAHH= @E .HA@ CELEJJ @E AA +DA EIC= IACKEHA E FH AIIK A CA=E @A IFAH=A A F?= LCE= @E A= LAHIEA 7I= E @F FHE ICE 1 =LHAE @ ’# A “= J=C=” @E =LH=HA ?DA ELAIJA FAH FE=JHE I IJ=H JL @= LKJ B=HA ’=JJHA = D 8E?AJA .AHH= È 5AHCE -E=AJD 6=OH ?=I K ?ECE = 0KCD =KHEA “,JJH JHL=J = FIIEEEJà FAH 4KEE ?DA @F ’KJE K ?ECE GK=IE=IE A 0KIA” = -E=AJD 2AH JH=@KHHA E E IC E ?E= IE ?BAII= «K F’ Iì ’AHA@A @A +ECE 2= EI “9AA@I” = ,=LE@ HA=Jà A D =LKJ K= BH BHKIJH=J FAH =LAH @LKJ IGK=A = IK= LJ= BKCCEJ 0=IIADBB ?DA EJAHFHA JK= IB=??E=J= B=HA = F=HJA @A EEJ=HA @= IK @AIJE ) GKA J= IA IJAII AN ?=F @AE = FAH AE E CEL=E @E CCE HECE@ A EIFFHJ=EA» FKJ JKJJ IE EI?DE= ’K =CEE @E *=O 9=J?D I= =?H= IC=HA = 4KEE FHE= @E JEH=H = – ?DA A= LAHIEA 2KHJHFF E CEL=E @E C BKHE @= ?=IIAJJ “= @A EJ=E== @E GKAIJ “0F” K= I== KE= ? K= IE CEFIIIC=HAF?A AC=EA” «BE IK K= BE E ELA =?JE @=’ CH= ?DA E @E?AL= ?DA IC= F? 5 = @AAC=EA @E AHE@E =FHEA AE ?EA= F=H= I=CE=L @E ?JEK» ?DA H=C=E ? CH=@E J= =EE F=HJA= FAH = =JJHE?A I?F=HI= ? = L?A @E K?= )HCA - AE )HCAJAH ?A IE è AJE = IFAII AI .H=?E= A ?DA CEHAHò ? ) 24-55- JAH – LHHAA B=HA E + JHL=J == IK= IA?@= L IEAA?@EEE@EIBHKJ .=@=C» A AJHA I)@@E E ECEAJJ 2=IGK=A ’=JH ELA?A LK B=HA I E J= @= @FFE=JHA È IJ=J @EBBE?EEIIE J=HE 5E IAJA FEù IAHA CCE C= K BE ? E *= BE IF=H= = AH ?JH E5E è IFAJ= =JJAHEIJ= A D= = L?A @E .H=?AI? .=??DEAJJE 7 .E== 1 ?E @EHECAL= A IA I H=L è I AHE ?HA@ E ?DE @E?A “FHA??KF=JE GK=@ ?EA= EJ=E= «È I ?EA=IL=C 6KJJE CEEK= IJA= EFAC CH=LI FAH E ?@KJJHA ?DA ?BAII= «1 1J=E= =E= E FEù J IK ,E?E= ?DA @F FE=HA K K JE @à A EAHJà ?DA @FFE=HA K IAJJE @E FHA??KF=HJE” ’=IE=èBEIECE?=EGKA IJ =LH =E I=KJ=HA I? FAH?Dé L= AA = JJACDE = GK=@ =@=L= FACCE I=FAL= =+1-) ,F @KA A CH=@E @FFE=JHE @A =E=A AJHA = A @E = @= FE?? =IFAJJ=L= E A EJAHB=??E=HIE ?IE @E HE?LAH IE è IFA @ A FAH A è IJ=J LAHJA K @ EN=HA ?ECEAJJ F=IGK=A @ CCE è ?A = IJ= EAHE = +A@=HI5E=E ?A FAH K CE?=JHA @E CE =??AJE È B@=AJ= 5AFHA FAH?Dé = E= B= ?EAJà =JJH=JJ @= K A@E?= @E I )CAAI ?=?AJJ HEJHL=HIE = CE?= AFAH?HA=HAEFAHI=CCEA ECE= è J JH=@EE= EJA AH 1 E @EE 6=OH FAH EIKBBE HA E IAHEA ) 0 K= ?=JJE =LAHA K= F=H=J= @ELAHI= EIJ=AAB=?AL=== CE F=HJA FEJE?= IJAJA?EA= ?=H@E=?= ’=JJHE L= @EEA A @KGKA è ?I= J EFHJ=JA E HA 3K=IE ?E ?HA@ =?H= HAAH = HE?I?AHA C?A @=CE ??DE LE= A IJ=J B=?EA D =LH=J E )AHE?= @= E FKHJHF 5181) ,1 2)) CE E EFJE» 5,2@=CE JJ =JHEE@KA ? 4E?D=H@ *KHJ E ?=HHEAH= D= LE 8=I? I=H?= -64 -64J @KA I?=H È HJ= =% =E ?EH?@=J= @=E È ?=??E= E=” BE IK= IFA@EEA @AE EA LEIJ= @= K CHKFIKE BECE -64 = EII = +=HJI F@E=E=E1BKAJJEIJ= =KHE?E @A 5KI= HE?ALA *KHAIGKA JDA *=O Hà E FHAE == ?=HHEAH= ? 9=HHA 5FA?JH IJ= JKEJAIA =KJHA @E LE@A 68 ,EA?E BE=EIJA @=E =E .-5618) ,F +AAJ= C=A AJH=E JAHH= # =E JH= H =A =?DA 8=I? 4IIE AJH= =?DA@AA=IJAH?=IIA A @A =LH=JHE?E @E A @ @AE BKAJJE I= I=HàFHAIAJ=JE=JAFHE I??KF=JA A?? 5 A Hà FHJ=CEIJ= @E “1 D=@ = = E % =FHEA E KL BE FHJ=CEIJA @E “=@O *KH @HA=” ?=HJA E @ A “4E” @E +=HI 5=@=D= AIGKA” E J=AJ IDM !, IK *=I? =E=A A 1 =JAFHE= E BE ,E ?@JJ @= /E=F= ? = IK= KIE?= 1 ?HJ IAO “9EEA JDA 2D=E FEù JN HAE @= LAAH@ì E FHE I=Hà E ??HI == :8 KLA )LLAJKHA A *«0 FHL=J E JKE = IAH=J= IK 5O 7 ? /E=F= HAE A@EEA @E +=HJI I? @AE )?HE” JH= A ?K ?JH A HKCDA @A IJHEI?E= GKJE@E== =A JDA *=O 1 BAIJEL= EJAH= 1 *=I? BKAJJ HEIEJà @KA AFEI@E @A== BHJA» È = ?BAI ###@==HJA@ì=LAAH ’=EAJ=EA @E K E=A @A=E=EA 111 IJ=CEA @E 5J=H 9=HIIEA = AIEA @ì 2AH FKJ=JA A ? ?=A@=KHAIGKA 5JAB= JL A ?HIIA@E=A J=HC=J A @A= B=ECE= E # =E 6DA +A 9=HI 5A?HAJI5=KJA @A=JJHE?A =K ?HHAJE IE IBE@AH= E 6HHEIE FHFHEAJ=HE @A 4=E JH= @= % = =FHEA @A7EJà @1J=E= I = 4ALA=A@ =?DAIJH=E== E?A E@ K= C=H= =@ AEE=EA BH=JD=FE=K?E=J JH= 4=F= 5=J= =H ?KE KAHE A JAE @A= H= E 2K?EA= )M=H@I= ?DA =CCEKCA =?FE@E?IJKEKIE?= EAHE ?DA A ??HHAJE @ CDAHEJ=ECKHAA2HJBE AHAIIA 6H= A EEE=JE A= IAH=J= BE=A FHAIA«5A A A I FAJE K?E FAH ?IJHKEHA K’AIEE F E FHCH== F=HJA?E +EGKA ?JEAJE LA = IJH= /ELAJù 4E J=J= @= /AHCE= KE EBJ= 5ì J» -64 EA IAH=A @ELAHJAJA A FAH= = JKH =@O *KH F=AIE $% FAHA EI?HEJJA E AA1 8E@A /=A A “1 IK MMM?=HJ IFAJJ=?=HA 1 JKJJ A AIGKA -64 *H=IEA E L=HE @A IFHJ CAAH=A A E BH=JAEE @1J= I=O? -64
 • 13. $ AJHEHE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2)/1) ) +74) ,1 )6-) .141 1*41(-6416);16 “+=JJ E =?DEILEJà 1 EH=E ?IECE=+E= I JK= BECE= )= 6IE EHAHE= .EE A E JDHEAH H?” 5JHE= @E K IJAHHA FE== 6HKCE @E F=@HA HEJH I *HECE@= # $ $ /A L=J L= %## MMME 8=E= += HAHE=BEEIJAHHAEJ I=JE =HIE E F AKH $ A’KJE EH @E K?E= -NJA=HHE= =?DA K =JJ 5K ?@E7=KJECH=BE= ? @E =??KI= ?JH = FHAIIEA I?E=A IKA @AH=CCEI= IK H=FFHJ 1-56- +I= ACCA -NJA=HHE=F=@HA BECE= @LA F=H 16-48156) +A è HJA ?A FAH@EJ= IAI 2KKO ?=J=JA H? 4E?D=H@ /H@ “)HAI@E LKJ =?== @E @=AIEIJA= ?IJA=J= IE= A KEE= )=JE==BBAJJ =?GKEIJ= K @=A??AIIE1IK?HFLEA @E KAFE@AE= I?E=A” +I= LA@A 2= 4KEKL IAI )=@ A JHL=J E K= FEAJ= ?DA AJJA IJJ =??KI= = “= ?JC= @E 1IJ=K=J= @= F=@HA = IAE A == FAHEBAHE= @E =@HE@ A IE @= *==J= FAH JHA KEE AIE 8=E= FEù = FAI==KIKE?E@E=F A= *=K@HE=H@ 1 @AEJ K= @=” .AJHEAEE= = $ =E D= K= JHAA =?DA AIIAHA IJ=J J FAHBAJJ IK= FAHBA $ AKH F=CLCE= @E E?JH=H ===J… 0= K B EA @A ?HEEA 7=BB=I?E=JA ==J=?DA @ELAJ= K= A?AI @ CE= = KL= =LLA IK=HA = JAH==IEJà BEIE?= 8A@A E F=@HA JKH= =HH=JEL= @E K?E= -J 1 LAH è K AJ @A E?JH ? HEAJAE JKJJE CE KEE GK= NA=HHE= LE?EJHE?A @E B=I A@ K E == *IE=H=JAE ?DA IBEH= = JE FHAE HE?I?EKJ= )KJHA K?E= +I= ?IECE=?EA= IK=KJKI ?A = “H=C== JAHHEE -JNA=HHE= ,=JK??E,E =HE=? KIIAIIELEJà ?DA A” @A= =HH=JEL= IF=C -@EJHA /K= “.KHE @=E IEJE E=HE A @à F=?A ,= FHE = 1 “1 LAH è K A @= F ! AK 8E=CCE A JKHEI E JHA E?JH @AK@A J @A B=I” JH= E H=F H % IK BAHHLEA IA?@=HEA”JA BE == FHCHAIIEL= FHJ JH= HA=Jà A BEEA = I?HEJJHE?A IF=C= K?E= -JNA=HHE= 6AHHA@EA ?IJHKEA @E K = ? CE FAHI=CCE ?DA AKH F=CC 6HAJ= EJEHA E EH è IJHE= @E H=??J= = IK= LAHEJà E ?J = JAIJEE== IK FH?AII ?HA=JEL @E=JE?E 5 ?IA ?DA D AH=HE @E JKHEI HAIFK= F=IIEA JA=?A K I=E? @E L?E @A= CEA @A=II=IIE A EH ?è E JA= @A H=F FHL=JIK=E=FAA) I=EA A1J=E= EHAIIJAKJ= @= IAI 7 @AEJJ A J=JA LAHEJà 1 È K @ FAH @EIJH=H FHJ @A= @= ? = IK= EEE @A= E= ?=HHEAH= +I= IJ= ACCA@ LAJ=?DA GKA= HA=EA IE= 1J=E= CCE =E= ?=IE @E HA = CAJA @=A GKAIJEE E=CEA 5E JH=JJ= @E K= AH ELEJ=J= E JL FAH?Dé ACàJLà “= CEA @EE@EIFAI=EA 7 H=F ?H=?= AH= @LA E FHJ=C FEù EFHJ=JE GKAIJEA ?KJKH=A AH K= A= H=C== =” JJAJAF # AKFHJ ?DA F=HJA = = EIJE D= J=JEIIE= AIF + è =J= E@A= @A FK )HAIIE= A KEE= FAH +HA@A ?DA GKAIJ ?=FEJE I H $ F=C 7= @= @EE ? E HAC= @= F=HJA IEEA A@E=JE?= A @LA A A I ==JJEA ?KJKH= E 5F=C= *H IBKCCA == /AIJ=F@A F=@HA @E K= IFE@AH CK @E?A = IK= +DA A 7= @E GKAIJA IJHEA D E è = FHAIIEA ?KJKH=A )D ?AHJ = @E FEù E A= +A?IL=??DE= EBE = HEJHL=HA K= B= FAI= IC=J= = FE D IKA @A ?DA FHJ= = 5F=C= A E 1J=E= ?DA I CKAHH= HEBKCE=@IE E KECE= ==HC=J= E K= )?DA E 5F=C= =??=@A ==E=J E IC ,=LE@ GKAIJE @EIJKHE )E= F=AIE=?DEIJEA@LAEF EKI? LE=CCE A FAH?HI= ?DA IKFAH= H=? +è IJ=J E ?=I @E K= H= O?D D= @AJJ ?DA D= CH=@A FJAHA EJAAJJK= IJ @E =LH CCE L= == =I?@AHIE è ?IJHAJJ= =HE A F=KHA C=E= K??EI= E ?KE K IAII @E =@=HA E ==E A = IE= =?DA @AE ?=@E@=J= FEù @EIFEEA IFI=HA ” I?A ” @A ?==A JAALEIEL D= H=? IE FAH?Dé IE @EIJHKCCAL= E A IJJAIIA =E @EJ=J A A FEù =CH= ). LE=CCE =
 • 14. AJHIFAJJ=?E I=H@AC= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 % +KJKH= A =HJA dell’Unità d’Italia esponendoMostre un’opera prestigiosa della Col- Appuntamenti lezione Civica, il “Ritratto diMuseo Palazzo Giuseppe Garibaldi” L’opera . L’Alfabeto dell’Artedi Città - Sassari Galleria Comunale d’ rte A JHA CEHE = JF sarà esposta a partire dal gio-Corso Vittorio Emanuele II vedì 17 marzo, un’occasione Largo Giuseppe Dessì,Via Sebastiano Satta unica per favorire il dialogo Giardini Pubblici, CagliariSassari Info: 079.2015122 tra l’“Eroe dei due mondi” e le Info: 070.6777598Orari: lun-sab 9-14; 16-20 opere ottocentesche della Giovedì 24 marzo, ore 17.30Il Palazzo di Città rappresen- Collezione Ingrao. Si terrà domani sera unata il cuore della municipalità conferenza, tenuta da Stefa-di Sassari. È anche sede del Memorie dal sottosuolo nia Mele, dal titolo “Le Cor- 6KJJA A EEE=JELA @E +=ù FAH CH=@E A FE??Eteatro civico, le cui pregevoli Museo Nazionale G.A. Sanna busier: matematico e poe-forme architettoniche risal- Via Roma, 64 - Sassari ta, razionalista e ’111)618) )?DA E +gono alla rifondazione otto- Al fine di offrire al pubblico romantico”, che approfondi- IHE +=ù =@AHEI?A =Acentesca. un aggiornamento dell’espo- rà la vita e l’opera di uno /EH=JA =E=E FAH = sizione del Museo “G.A.San- dei padri del Movimento ?KJKH= A IFAJJ=? E150 anni Unità dItalia na” la Soprintendenza per i , Moderno, Le Corbusier. @AJJA @= .A@AH?KJKHA FAHGalleria Comunale d’ rte A Beni Archeologici ha deciso di Architetto, urbanista, pitto- I==J @AE?= A KALargo Giuseppe Dessì allestire, negli spazi del “Padi- re e designer svizzero, natu- @ìGiardini Pubblici, Cagliari glione Clemente” annessi al ralizzato francese, pensò ai ) +=CE=HE +=ù D= FHAInfo: 070.6777598 Museo, la mostra “Memorie bisogni sociali delluomo LEIJ E =??H@ ? ’=IDa giovedì 17 marzo dal sottosuolo. Scoperte medio, rivelandosi geniale IAIIH=J == +KJKH= ?EJLa Galleria Comunale d’ rte di A archeologiche nella Sardegna interprete della realtà del J=@E’=FAHJKH=CH=JKEJ=Cagliari ricorda i 150 anni centro-settentrionale” . suo tempo. =FKE?I==JA@A E?= @AE +AJHE -Nà /DAJJ A +=IJA 5= EIN TV SULL’ISOLA CINQUESTELLE SARDEGNA 1 VIDEOLINA ?DAA A JHHE @E 5= 2= ?H=E A @A’-AB=JA CA IJEJA @= 1JEAH=HJA =FHEH= 7= @AA FAHA E IJH= @E 2= 2E?=II 9.00 Shopping in Tv 7.00 Tg + Rassegna Stampa 7.50 Oggi al mercato -64 12.30 Adn Kronos 8.30 Aio’ al mercato 8.00 Tg Diretta - Rassegna ELA?A ? ECHAII HE 13.00 TG dei Bambini 8.40 Televendite Stampa @JJ =?DE ??AHJ @A’-IAA 13.30 Edizioni Tg Regionale 12.00 Per la Strada Conduce 8.20 Videolina Mattina 5F=EKIE?= E BH= 15.30 Shopping in Tv Gennaro Longobardi 10.30 Provette 2E?=II E AIFIEEA = IAH=J= =’-Nà EA @E JHE ? -HE? ,E 19.00 TG dei Bambini 12.45 Aio’ al mercato 11.45 4 Passi 5 FHALEIJA K= IAHEA @E = IAH=J= @A’-Nà FHALA .AE?A B=KJ 4E??=H@ 19.30 Edizioni Tg Regionale - 13.00 Tg 12.15 Donne di Quadri EEE=JELA IFA?E=E ?DA IE @A K IFAJJ=? @E = AA FE=BHJA A 4 Meteo 15.00 Televendite 12.50 Oggi al mercato JAHH= =’-Nà @E LE= HEAJJA = ?KH= @E 6E AHJ 2AACHEE FAH?KI 20.00 Edizioni Tg Regionale 17.45 Aio’ al mercato 13.00 Tg di Videolina 20.30 Edizioni Tg Regionale- 18.00 Per la Strada Conduce 15.00 Economicamente 5= K?EBAH @LA @= @ KHHK 1I =I?=HA@@=I IEE EFAC=JE E K Meteo Gennaro Longobardi 15.15 Oggi al mercato =E=@AE?=I=HàFI 5KEJ @F = “=AIJH= FHCH== ?DA L= @= *= 21.00 Il Bello della Sardegna 19.00 Tg 15.30 Videolina Shopping IEEA LEIEJ=HA A??AE= @E J=CE” *AJJE “BHE?A” ?D = )IJH 2E== 5A 21.30 Speciale Bit 21.00 Ballo Ballo - Gara di 18.00 K2 - Programmi per ra- AJA = IJH= ?DA AIF 2=KFHAIAJ=FAHE?E?@E FHA ’-Nà IFEJAHà I== 22.00 TG dei Bambini ballo Conducono Maria gazzi A = ?AAHA 5KEJA @AE 5= FHEAEE ’EIIJAEEA J @=A HA % K =H= 22.30 Edizioni Tg Regionale - Giovanna Cherchi e Ste- 19.00 Tg di Videolina JE=?DE HA=E=J= @= ACCAHA=@E*AJJEAEE JHE CH=JKEJ @A@E?=J =E Meteo fano Di Franco 21.00 Monitor Conduce Ema- 2=2E?=IIBH=EAE @E J=CE EJAHA =H =EE @=E IAE =E @EA?E = 23.00 Edizioni Tg Regionale- 22.30 Tg nuele Dessì $ FHAEIEIIE= IAHEA H=JEL I?HEJJ A FHJ=J E E ?@JJ @= /EHCE= )J Meteo 23.30 Ballo Ballo - Gara di 23.00 Tg di Videolina @E GK=JJH@E?E J=LA @A@E I?A= @= *AJJE 2=K 1 FH AE 1B % $$$! 23.30 Così Casa ballo 1.00 Monitor ?=J= = @ @AE I=JE CH== IE ??K@A ? E -64
 • 15. AJHAJJAHA A FEEE MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E I?HELAJA = AJJAHA(AJHEJ=OEJ 2IJ= FHEHEJ=HE= 2161+) JE EEIJHE ?E FHCH== K?A=HA A IE?KHA IE= = FEEA= H=JHE= D= HEFAJKJ E GKAIJE L= BAH=J CE E?AJELE = IEJ= JA?E?= FKAHEAIK’=J CEHE ?DA =E= K @E IFAH=J EIC @E AAH =A BJE =JAH=JELA I =K=JE = =HJA@ì E KI=J= FAH @EIEAI?=HA ’EJAHAIIA @ACE EJ=E=E )7411 CE= 2E ?DA A ?AJH=E @E ?@ D= L=H=J K= H= A HABAHA@K IK K /7),)11I= @E HK?E=J KJE= CAAH=EA I IE?KHEIIEA ! GKE@E E JHE= @E K = FAH E K ?A=HA A ?AJH=E I ?A=HA ?E ?=I?DAHA .4)+-5+ ,-/1 -+156) +=H AJJHA AJ ?DA FHALA@A = 4)’ ,,1 ) )7+-)4- FHAI?HEEA HALA FAH ),,1 274- ) 2)4))6 JKJJE GKAE FH?AIIE E ?KE EFKJ=J è E?AIKH= AJJAHA 1+0-- J - H=L 5ELE AJHA .75+ IE= @ELEIE IKFFH -66-4-(-6416);16 JKEJà @A ?BEJJ EE A IJK@E IJE=J @= 2AM +D=HEJ=A)IIKEA = ?A è FIIEEA FAH @AHA K’=EA@= ?A IA= 2=H==J 2H FHE ’=EA@= =JJEAH ? KE B= =FFHL=HA EJJ EJJ AAIE= ACCA =@ 6HKIJI 1J=E= è @ABEEJ “E FEù EFH J=JA 2=AIA FAH AAHCE= I=HA” 2ECEKIJ= 2=H==J ?DA =@AII = ?=IA=HE= è K ?=I @E FAHI= 1J=E= =FHE CE JHA H=??CEAHA EE=H@E @E @ @=L= AEIIE 71/1 I?K= K @AE ?H=? ??DE 455-) =HE @ELAIJEAJE 5EAE E FH5+1-6À /AJEA .KI? FEù E?HA@EEE @A= CAJJE= E K?A=HA 5KCCAHE= =IFAII ??H@ ? AIKA FEEE 5J=LJ= A CEH @E GK=?DA IAJJE== ’1J=E= D= IJH= IJHE= IE AH= HE IJ E K= HE?IJHK .$ EJ=E=E EEIJH 2HAIJECE=? K FHLLA@EAJ =?DA K= IAFE?A EA @=BBAJJ FAH ELAIJEHA 1J= HEAI? ,LA IE= =CEKIJEE= GK=@ K CEK FAHI @KA =EA@A @= EA IJH=H@E=HE= = CH=@A JH=@EEA IJJ = CKE@= @E K= FHAIE = E= ?A ,EIJHAJJ /HAA JH= E FEù CH=@E = @ 5KLLE= B=??E=?E FHA@AHA @= F=E? ,=E@E?A =IILA E ?FALA *KC=HE A 2=H==J - FAHI= IAHEIIE= ? ,1.-5) .HIA JKJJE IAJEAJE =H=JE 7= H=JHE= @E K =@E K @KFE?A E?E@E =JHA ACE =E I?HIE A ’=EEIJH=JHA I= ?DA ’1J=E= è ’KE IK K?A=HA L= AA 3K=@ BEEI?A JKJJ HE ?FHA@ +AHJ E FAH HAIJ=HA A KII @AAC=J -HE? * ? F=AIA = @ ?DA L= JH= ?A FHE=FAIEAH ?DA IK= JH=EAJ /K??E .= K F’ E @E = JKJJ ?Eò è E CKAHH= ? =AHAE FHAIEJHE= @AA F=JJA @A FHAIIEA GKAIJ= @ ?KGKA =IJ=J = /E .$ @EIFEAC=JE 1 1J=E= E K?A=HA è A I=Hà KFHIIE CEKIJEEAHA @ HI= IAFE?EJà ? FAH?Dé 2=H==J =LAL= FAH = EIIEA E EE==E ?E FJHAA AIIAHA ?KE CE IJH=EAHE E Iì E ?=II= K EE=H@ I EB=JJE =AHAE KI=JE ?=FEJ ?DEKI 2AH IAFHA +GK=?K @AE IJHE BECE F=HJE?=HA E BH=?AIE A A @E EGKE@EJà FHAIE E =BBEJJ ? HA=JE =EKJ= E E IAHA = I =HHEL= = A BH=JJAF L “F=??DAJJ” @E HA @E A HE?H@AHA =?H= E /E=FFA 5A@EI?AHEAJ E JH= GKE @= E @= IE AH= BHJEBE?=J= ? L FHAF=C=JA 3KAIJE GK=?K @LAIIA I=HA @E FAI=H= ?IìE AJA K LA??DE BE K’??DE=J= = AH?= @AA =?GKEIEEE ?DA AJ @LH= AIIAHA HAIJE D= ?=FEJ K= @A1J=E= 3KE E K@E =BHA@E 1 CE?=JJ J A FE IE FHJ= LE= E ’=LHAAH HAI= A JKEJE = FHFHEAJ=HE CE ?A=HA è A I=Hà K ?=FEJ ?DEKI 2AH4E?H@= «5A K CEH CEEAE @E B=ECE= =JJ=??=EA 1I= 7I= == I?=@A= @A IAFHA - K= @=EJà ?DA è AJH=J=K??E@AH=E K K +AHJA LJA ? ’=? E EJ=E=E IE= H ?JH=JJ ?DA HECK=H@= AA LEI?AHA @ACE EJ=E=E @= @A?AE’=LH=E K??EI GK=@ ?H@ @A LA@EJHA =E =HCE=E =?DA =AHF=E BE = .HIA I 8AHAIE A GK=?DA =E? @A CB IF=HAH=E ’D=E K??EI E *KC=HE ?AHJA =JHA E A?E= 3KE@E IA A = HEAC= CE =JE AABE?E @A=J I IACEH E ?KE D=E ?FH= ?DAHà GK=?K @ =LAJA J=J E FHAE A +=H 4KE= JH= EJ = JK= FEIJ=» LHA HEF=C=HA FAH K FEù AEAJE BEIE?E = @ BHJAAJA IIJAE),4-) -/) 1 CKAHH= Iì IJHE EJAHAIIE L = FAH?Dé FHA@AHA @ACE =AHAE @= CKAHH= E JHA @AA HEL=EE D= =LKJ @EHEJJ @E JHE K= A @E=JJEJ IK K?A=HA E =E= ?KH=+=@AIJEE ’EIJHKEA @EAJE?=JE A=IEC /E .$ EJ=E=E I K= “JFF=” ?DA è J K EH /HAA 1J=E= =JCE= IK= IIJAE EEJà ?DA KI?EHà AA FHIIEA IAJJE=A E BKE 8=JE?= 5+1-6À 6KJJA A LJA ?DA GK=?K IE =CEJ= 2161+) 5K CKAHH= E EE= A EECH=EA E IJ=J= AII= = LAIJEJ HJ J @A= @EBAI= EJ=E== = =?H= = JAIJ= A ACCAHA A @A ?EA ?AJE=E= @E I?FAHJA HE?AH?DA11/4)61 ) FHFIEJ E @E= =@=HA E ?DEA@ FAH?Dè IJ=J FAH ?DEK@AHA E K?DE A =FFE?=EE CHAA ?DA I E ?H@A= IEJK=EA ?DA I@=JE +Iì =E= EJ=E= @ALA IAFHA B= /1)21-4 1)-661 I A IJH 2=AIA +DE HEAC=I?FFE= H=E = =FA EIIEE E IL 1H=G HA CE EJAHAIIE @E JKJJE GKAIJ D= ?=FEJ K= @E ?A@KI= HEIF@E= =E I )BCD=EIJ= A H= =?DA JH=A ?DA @AE ?EJJ=@EE -)1 -66-4-(-6416);16 L= E @ AJJAHA(AJHEJ=OEJEJE KEIJE ?=JJE?E @E E EE= ) F=HJA E B=JJ EJ=E=E -,)4, +01)41 5+418-6- ) -64 4) 81) +)4 2-5-61 ! 4)?A@ FHJ=JA GKAIJE @E ?DA =?H= I=FFE= 6-$ IFAH=JE AE CE=H@EE L=JE IA E HEAE IE= A?=E IJJ =HEIJ?H=JE? CE FACCE @E /DA@@= )?H= ACCE .): $ $% - ) -64 1) 81) 7/ *)551 !)=I @E 4=JECAH =AIJE BE ?A =E @E?E=JA JA@FE A ?IE I=H= IAFHA ?DA ?E I =@ FAHI= 1) .): #% # 1,1+)6- - - 1,141 )+0- 5- 8-6- 4-56)4- IJJ = FHJAEA @E I@E FAH EIJHKEA E 2161+) KA@ì )11 5)4) 27*@E7= LJ= FAH K JA=JH = EHE?= = ?KJK =H = ?EIIEA *1+)6- -66-4- 21Ù 7/0- B= =A = AIIK H= = I=EJà A A IJH=@A /EKIJEE= @A= +=AH= ,1 41/0- ) 4-,)1- 2 64À 41,744- 1 6-561), 2 .4)+-5+ 2) 8)661 D= =FFHL=J AA@= DIVENTA FAN/AJ .KO ,)4*; +-; DI METRO DOVEVO DEVO RIA- SONO COSI’ SU GIA’. VERE IL MIO AFFAMATO CHE HO IMMAGINARLO PARE CHE FOSSE ARMADIO ! LE ALLUCINAZIONI... Cerca il verde! DI SI’. I MIEI POSSO QUASI STATO FUNGO CROCCAN- SENTIRE e... scopri ogni giorno: A BLOCCARMI TINI SONO SGRANOCCHIARE • le iniziative di club metro, L’ACCESSO SUL MIO ALL’ ARMADIO. CASSET- I MIEI CROCCAN- • il tuo oroscopo, TONE ! TINI ! • le notizie più curiose dall’Italia • le news dal mondo. www.metronews.it AJH è K GKJE@E= E@EFA@AJA @A =JJE FKE?=J @= KA@ì = LAAH@ì A @EIJHEKEJ CH=JKEJ=AJA @= - AM A@E= -JAHFHEIA 5H | 4ACEIJH=EA 45 6HEK=A @E 4= # ,EHAJJHA 4AIFI=EA /E=F= 4E@E | +=FHA@=JJHA 2== 4EE E= | +=F IAHLEE CH=BE? 2= .=E=E | 4A@=EA LE= =KIAE +=CE=HE 4A@=EA @E 4= LE= + 2AIAJE ! 4= JA $ | 5J=F= /H=BE?DA /DE=E 5H 55 ! %# =IJEH +) |2KE?EJà =E=A 8EIEEE= 2KE?EJà +HI /=HE=@E E= JA !$#$%# | +?AIIE=HE= ?EAJE ?=E FAH +=CE=HE A 5=H@AC=)* )@LAHJEIEC8E= =KIAE +=CE=HE JA !!# !| 27**1+16À 57 -,111 -56-4- A@E= IH LE= +=L=EAHE *=LAJKH= ! E= JA $ EB(A@E=AJ? | 4AIFI=EA @A JH=JJ=AJ @AE @=JE ,CI $ ! /E=F= 4E@E | AM A@E= -JAHFHEIA 5H 5A@A AC=A 8E= +=H 2AIAJE ! #$ 4) | )EEIJH=JHA KE? =HE .=HE=
 • 16. AJHIFHJ MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 ! F=CE= = ?KH= @E =?F HB 5?HELAJA = IFHJ(AJHEJ=OEJ ) =KHE A ?DE=LE JEEA E HALA @A= KL= 1J=E= ,==H E 2AHù 4); = ,==H I?=JJAHà E ° CA=E @= =H @A 2=J= E )HCAJE = A IE ??K@AHà E # .6 ).2 CA=E = E= ?=FEJ=A ’AN =E=A è ?=HE? “’EAJJEL @A 2AHù @F J=FFA A JHA @E C=H= è K I =JJAHA = 5LAE= 4EIFAJJ =A JHA A@EEE 3KAIJ= =E=A D= GK=EJà” FHA?A@AJE = ?HI= @A IFHJ KJJ= IK IK FAHKLE= +)+1 5=Hà K’1J=E= A -64 IK IAC @E KL ? 5GK=@H= B=JJ= K KAH E ?=F +AI=HA 2H=@AE FKJ= IK JEE=HE @= +LAH?E= )?KJE EHE@=JE 5JAB= =KHE K +1+15 A@=CE= @F *=== @= K KJHà CE?=JHA @E B=J=IE= = 2H=@AE D= E@AA ?DE=HA FE= FAH CE =KHHE =E IE?KH=AJA K FKJ @E A= F=HJEJA= ?JH @E=E IK FEIJ= ?DA IE HEBAHEAJ GK=J = GK= ’7@AH D= FHL= I =FAHJE =@ )FA EJà «3KAIJ= =E=A D= J ’ =JE5LAE= *KB @H =@= /EHCE= A ?=H=JJAHEIJE?DA FAH H=C B ° =CCE A *== *HEE D= LEJ E H CEKCAHA E FHFHE EAJJE HAJJE AIJAHE *K??E A A= ?HI= = FKJE LE ,LHò B=HA @= H=??H@ +DEAEE ?AJH=E 1 A -E= 8ELE=E ’=HCAJ JH= ?AJH?=F A =JJ=? @E== JJ= LAHJE?A =I A I?H=J?D -64 ? @=HA FHB@EJà A AIIA I ? )GKE=E A J HA =EA =@ EIAHEHE ACE IF=E ’EAJJEL è I EL EJAHE A =KHE @EAJH = 2=EE A +=II= 4= +J=@H L= K =JJAHA = 5LAE= ??DE= = ?=I= B 5JAB= =KHE IN A .A@AHE? *==HAJJE @N +1+15 +F @FFE IA?@= A IJH CEH @E )AHJ +J=@H A A FAH?Dé IECEBE?DAHA =?DA J= GK=EJà @== LKJ =@=H?E K AI «= =E=A è K FKJ = JAH= J=FF= @A /EH @E 4AHJ +=HI A AJJAHA K= IAHE= EF IJH=» 2E IE @EKC= I=CCE FAH IJE=H?E = @= @E F=HJA= 5 HC +=J=C= @= = .6 ).2 JA?= IK F=II=CCE @A JKH IK= GKAIJEA @E K HE HA =?H= @E FEù» CEI @E =LAH B=JJ HE?HA 8= @’A *=I =@ )@HH=)BBHJ /E ILAE LCE =JJAH?E *K FAH H JH “IFJ” @E 6JJE ,A 2EAH «-H= K= FHL?= 5HHE@A FKHA .A@AHE? *==HAJJE JAHE IEE @AHA 2H=@AE =E JAFE @A= .EHAJE= ’=LA A= BH=EA FEù EFA C=JEL= IF=C IE èH=EIJ= = E =@HA à = B=HA = IJH= F=HJEJ= )E= EA HELJ= = E FEù ?DA =E A@E= +ì 2H=@AE D= IJH @A 2=AH JEJ=HA @=E IAH= = KE== L ?LEJ =@AII IE» .4)+-5+) *),1-1 EFIJ FAH @EIJ=?? A@ è E KL A=@AH @A= ?HI= 1 ?HHE@HA @E 2E= 4+=HI J è CEKJ ? !” @E L=J=CCE IK E?DAA 1 +=CE=HE @A BKJKH -64+)+1 7 JEBI @A 5?=HFE A IK IJ=JKEAEJ 5= 2EAJHKHC JAIA ALE AEFDAEAHD= BBAHJ K= === ),45 JH= -@= A 2=IGK=J= 4AHJ +=HI ?=FEJ= @A= BH=EA@A’)DE ? K CA *J LAH @IJ H=EIJ= H= = ?A )24-55- )6-61+) «,FEC 1JH @E FAE?DA ’A +)+1 3K=@ E ?=FE FIIEEA D K J=AJFEI@E è =LLAKJ K =J IE BAH= è E AH?=J KE? =LHAE JELA@ì A =J?D CE?= = HEFHA@AHIE E F=?I?A @E B=H» 7I=E *J IJAJ E ?=I= @A’)DE = E? 1 +=CE=HE @A= FHI = @A’=JAJE?= A IECHA=D=?D== AEJ IE= IJ=CEA I=Hà @AE @A IFHEJ IE ?BAII=@E 5F=AJJE D= =FAHJ A=J IFH=JJKJJ @= =?K E K’EJAHLEIJ= @FFE= 6HHAI HEI?=JJ ?AH?=IE E HELE ?JH=JJK=E A ? 5=KA -J’ ?AK’E@=CEA FAH HEJH=??E=HA ’KJHà -64 @== HEIKEA @AA JH=L=JE @A’1JAH ?DA A 8AHI AKHA = 6HHAI J=JA ?FHFHEAJà = CEà ?EH?= A FHEA E 1AA JH=IAJJAH= C CE 3K=@ ?HHA)I =’AI=A @EI?HAEE IK EAJJELE A EJAHAII=AJE FHAEE ’=II CE==E?= @A= LA?EJà @E @ELAHJA = «=E ?AH?= 8E=?E@H =HE ’=BB=HA =JHE F JHAAFHJ=HAEHIIK GK=?DA =JH= FA@E= KJEA 1 ?AJH?=FEIJ= -@= A EHE HIIù =HA A B=HA E @ - I = ?DA J H=L ? E LE @AC=AI» ?KE @A@E?= «$ +)+1 ,F @KA JH=IBAHJA == ?=KI= @F =LAH FHFIJ = +AE )E GKAIJ’= AIIA = @EIF % HA AE MAAA@ =@E HEI?=JJ ?IA?KJELA = 6HHAI FHA I??=J E HEI?=JJ @E F=H= ’=FFKJ=AJ ?= )HE=K@ 2AH E=HA E -@= CEL=A ?AJH ?=FEIJ= A FHAII= @A IEEA @A *C= 5A FHA ? = KLA IE FKò JH=J ?DA @E FEù» ),45.47) «3KA=I?BEJJ= ?E D= @=J = I=EC @E @AE?= ? FHA @A AH JH E 8E=?E@H ?DA K =H@ =HJJ= =LHAA ?=?E 5LA@AIA +=H=JJAHE IJE?DA BBAIELA A IKA J=HA FAH ’=JJ=??=JA 2= IGK=J 1+) 75+)5 =IE è E ° ?H= FEù JEL=EA JHA =?H= =EEE 47/*; ’AIJHA =KHA A I IE?KH H= F=O BB = CE KEE @E H )@HA= =IE FHEIE= FEù BHJE = .AH *=??E IA LCE E@= EJ=E= è E ECEH CE “5=”?E @A @AHO .6 )24-55-H=HE è IEE @E F=I HA E IA?@ FIJ ?=JHA @A 5AE =EEIEA FAH A ?HIA A FII FAHAJJAHIE =JHE D= =K?E=JJKJJE E =E= K=CH= LCE= @E HA=CEHA F=IIE B=IE @F I?EL A @A= IAJJE== B= LE?AHA JKJJ= 6HE ’HC=E=EA @A JH A ),45A @E JJ=HA FAH = LEJJ I?HI= = -=I 1J=JHE=» F=HA @E .AH=@ )I ?DA HEFHJ= FHIACKA E ?=I= HII +)+1 7 JKBB A F=II= K = EA= @A= FEJE?= J ? J=JE LJE ?DA D= A ’AN EFFE «6HAHò =@ =A=HA=E1J=E=» OAHI I=KJ= == AHE= E BE CEL=EA 7 KL AA IAC=J = IJHE= @E KLA = FE D= ==J *)5-6 ) =E AH=A @A @E=A @E AJ IE è =CCHAC=J EAHE A 6H = IFH=JJKJJ I ?DA K ?J=JJ ? = K ?A@ì FHIIE @= 5=. @A =@ )K == HI= I=II=HAIA )AI E@=HEAJà ’EAJJEL @E LA?’èIJ=JA@F $ 2=JHEC= +=HJ,D=E @= E?K == I=@H 1=E H= 5)?E @E LEJ= GKA @E 2HE EE=J?D = 6 OAHI @EHà =@@E = =LECEE= @A KL ?= ?=IIA ’ HA@K?A @= H=??CEAHA J=JE I@E D= H C @E KEH 1 IA IAJ .K FHJ==@EAH=FE=J @A @ ?=FE=JE @E IAHEA , JH= =@=J E C JKJJ= 6HE ?@ == KLA AJE =KHH = 5O@AO ?DA EEE= = AKH H A +ELEJ=?=IJA= ! E= AKH ,AHO E A@LA@ A 2HHEE E HA A@ è HA?H@= @E FKJEA A MAA A@ -64 = 2HBAIIEA @EBAI =E?DALA = ?’è ? JA 1 FEù =JJAI E@=A IAC=JE E K= C=H= E 1J= HA CCE ’FFHJKEJà @E KGKA ?DE D= F=H=J @E «3K=@ K è @A= KLA E= A % -64 LA@AH =’FAH= ?=?E “ AABE?” ? è FAH IAFHA» 8 E@=A EAHE E =EA
 • 17. AJHI=KJA A AAIIAHA MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E 3K=@ E EBJEC è “ECE?” *AA= = FHL= @E FAA % A KJEA I?FAHJA @A= ?IAIE FAH HECAAH=HA KL= ?IAIE = =JHE?A ANJH=?AK=HA @A’AFE@AHE@A ;+ = FAA =IIHA BE = +5-51 4ECAAH=HA = FA $ @AA IIJ=A ? = ?HAI?EJ= E A E =EAH= =JKH=A = ?KE LEAA E ?J=JJ @K FAH?AJK=A @A= IBE@= @A= ?IAIE =JE E H=JA = IJH= LEJ= =HHE LA@EJ= @E ?IAJE?E FKI LA??DE=AJF=II=FAH= LE= = EC=HA BE = @KH=JA KJE ECE= - FEù AI=JJ=A @KA ?DEE @E IIJ=A ?DE = JA FAH = =JHE?A ANJH=?A E?DA FHAIAJE AA ?HA $$ K=HA LLAH K= HAJA CA A 2AH GKAIJ ?HAI?A = =JEI= @E FHJAEA A ?=H HE?DEAIJ= @E E?IAJE?E E@H=JE ?IJEJKEJ= IFH=J A EB=JJE E ?IAJE JKJJ @= =?GK= K= IHJ= ?E =JKH=E I =KAJ= 1 AH?=J @E EF=?=JKH= @AE L=HE JE @A # HEIFAJJ = K = GKJ= @E @A IJH=JE @A= FAA E@E ! @A AH?=J ? EJ=E=A ?DA KI=.=JJKH=J IFAI=EA FAH E JKHCHA A A=IJE?EJà ?KJ=A= .E IAJE? JJ=A ?HAA =JE AJà @=JE /B -KHEIE ?HAI?EJ= H= IE FAI=L= BIIA I K IIJAC CCE ELA?A IE è4) 1 HEFHAI= E AH I?FAHJ ?DA H=FFHAIAJ= =A KF 6AH=FE= @E BHKJJ=?=J @A= AA= =EAJA E ?KE E JAIIKJA E B=JJKH=J ?AJJEL LELA A IE ILEKF IJE?EJà A JE?EJà LLAH K LAH ?IAJE? = K 1 =A KF FEù JHA@O 1 *=CI?DEK= ?HAA@AA EFHAIA ?IAJE F= 6H= A ?=KIA @AELA? HKCDA ?HEJ IFAJ A @EIFIEJEL A@E? @E ?=I JHK?? *KHAIGKA ?DA FHA ID=F K?E@==H= A?DA D= IKFAH=J CE ?DE=AJ @A= FAA ?E FAA IJ=?= 2AH GKAIJ = IA 11) IA= ?IAHL=JE LA@A K E?=H=J ABBAJJ I=JE CIE = AA= EEE @E AKH A I E FH?AIIE CAAJE?E A ?HA= E@A=A @LHAA AI =? FHBK A ?H= FH?A== ? K B@ A = ?KH= @A ?HF KJEEE ?IK @E ?HAA A H=E ?DA FHL?= IAHA E CH=@ @E HE=JJEL=HA JE @= F?DE CEHE @EIFE JEJ= J ?DE=H A = = IAFHA @E FEù E@EJHE D= HACEIJH=J K= @EIHC=E=EA GKAIJE FH?AIIE BEIECE?E EA =?DA E 1J=E= 5E JH=J H= @AL AIIAHA HII @ BHKJJ=J - IK E?HAAJ @A @A= =JHE?A ANJH=?AK @E HECAAH=EA ? =E J= @E K= IKEA IJAHEA LAHECE ? ABBAJJ LAH FAH?Dé = BHKJJ= IJKE /E =KAJE =C =HA @AAFE@AHE@A + E EH=JA = HEIFAJJIA ?FIJ= @= K= IAII=JE E?A A KCDEA BE== ?= E IAIE @AE ?IK=JHECEHE IE I =LKJE A =L==HA @AAJà = E @A= BEIECE= = @E AAAJE =JKH= JE A =??=JA E JEJ= = BHKJJ= EB=JJE IA LA@EJA E AHHEIJA HA ?=F=?EJà @AA ?AKA .H= CE KJEE HEJHL=JE AJA FHAIAJE A= /E ??DE L= AB=JE= B= AA = HIE = =?DAHE= ## E B=H= @E HECAAH=HA A BEHA @E K IEIJA= “EEAJE IJH==JHE?AA@ELAHIEIJK@E JE @= AOAEAH AH A @= IF==J= IK= FAA A?E= FEù !! A FAH ?=CAA A A A?A ?” ?DE==J =JHE?EK D= @EIJH=J ?DA HAJJE H A =HCAJ HEJ @AA IKA FHAEIA LEKJEA AA FHBKA ?DA ?IJEJKEI? = = ?DA E= FHFHE E FH FKò IJE=HA E FH?AII 7JE J?? FLAHA @E J=EA ?DA HAC== AHEA % 7 JHE?A IE JH=@K?A E @EEK ?AII @A= =JHE?A ANJH= @E HECAAH=EA @AA ?A IJAA IK CK=?A ? A ABE?E IE= @AJH ?DA BK EA @E ?F=JJA= A= ?AK=HA @A @AH= è KA 715) 5- @A?Jé HE 105.net
 • 18. AJH?EA= MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 CAGLIARI QUARTUCCIU Rango 18.10-20.20-22.30 Il rito 16.30-18.00-19.00- Teatri Teatro La Vetreria via Italia, 63 - Pirri Cagliari - tel. Associazione ELLIPSIS Via Taramelli, 2/d - Sassari - tel.ALKESTIS THE SPACE CINEMA 20.15-21-20-22.30via Loru 31 - tel.070306392 via delle Serre 2 - tel.892111 Auditorium Comunale 070565507. 079298371 - 339 2206362. Unknown - Senza identità I ragazzi stanno bene 17.40- Riposo I Concerti di Primavera 2011Lo zio Boonmee che si 20.00-22.20 piazza Dettori, 8 - Cagliari - tel.ricorda le vite precedenti 17.00-19.30-22.00 0707321181 - 33368 53 960 . Concerto Lorenzo Parisi, violi- Amici Miei - Come tutto ebbe The Fighter 18.00-20.15-22.30 Teatro Lirico21.30 Manuale d’amore 3 17.30- Dissacrantemente lucide Com- no; Giuseppe Maiorca, pianofor- inizio 17.10-19.40-22.10 via SantAlenixidda - Cagliari - Il cigno nero 16.50-19.20-21.50 22.10 pagnia: Lucido Sottile. Sabato 26 te. Musiche di Elgar e Grieg. ACINEWORLD Nessuno mi può giudicare tel. 07040821. Sala Sassu. Giovedì 31 marzo.viale Monastir 128 - La vita facile 18.10-20.20 ore 21 e domenica 27 ore 19. Concerto Orchestra e Coro del 16.40-19.00-21.20 Piranha 3D 22.30 Ore 21.tel.0702086096 Rango 16.50-19.10-21.30 Teatro Lirico, direttore PinchasAmici Miei - Come tutto Auditorium del Conservatorio Il rito 17.00-19.30-22.00 Steinberg, mezzosoprano Angeli- Il Ferroviarioebbe inizio 19.15-21.30 Nessuno mi può giudicare SASSARI di Musica “G.P. Da Palestrina” piazza Porrino, 1 - Cagliari - tel. ka Kirchschlager, musiche di Corso Francesco Vico, 14 - Sas-Dylan Dog 18.30-21.00 17.40-20.00-22.20 ARISTONNessuno mi può giudicare Street Dance 3D 18.05-20.15 070493118 - 07042989. Richard Wagner, Gustav Mahler sari - tel. 079262 2049. viale Trento 5 - tel.079291273 e Johannes Brahms. Venerdì 25 Alice nel paese delle meravi-18.45-21.30 Gnomeo Giulietta 3D Manuale d’amore 3 15.30 Chi ha paura muore ogni giornoStreet Dance 3D 17.00-21.30 16.35-18.35 marzo, ore 20.30 e sabato 26 glie scritto e diretto da Lelio The Fighter 17.05-19.35-22.05 Amici Miei - Come tutto - I miei anni con Falcone e Bor-Gnomeo Giulietta 3D ebbe inizio 18.00-20.15-22.30 marzo, ore 19. Lecis, con Luisanna Ciuti, Tizia-16.50-18.40 I ragazzi stanno bene 16.35- sellino di Giuseppe Ayala. Ore 21. 19.05-21.35 no Polese, Maria Elisabetta Pod-Rango 17.00-19.15-21.30 Riverrun Teatro Teatro Massimo da, Lea Karen Gramsdorff,Il rito 18.30-21.00 Dylan Dog 17.15-19.45-22.15 MODERNO La vita facile 17.05-19.35- viale Umberto 18 - tel.079236754 Via Giardini 164, 09127 - Caglia- Via De Magistris - Cagliari - tel. Rosalba Piras. Domenica 27. OreTutti al mare 16.50 21.55 0706778129 - 6778128.La vita facile 17.00-21.30 Il flauto magico 20.00 ri - tel. 07043201. 18. Ritorno al futuro 16.35-19.05- La Ciociara di Annibale RuccelloThe Fighter 19.30 21.35 Sono in corso al Riverrun TeatroManuale d’amore 3 17.00 MIRAMARE da Moravia, con Donatella Finoc- La botte e il cilindro - Teatro i corsi e laboratori per il teatro eIl cigno nero 21.30 piaza Sulls 1 - Alghero (Sassari) - chiaro, Daniele Russo, regia stabile dinnovazione per lin- SESTU tel.079976344 per il cinema: Corso triennale diIl discorso del re 19.15 Roberta Torre. Mercoledì 30. Ore fanzia e i giovani CINECITY Amici Miei - Come tutto recitazione, Corso base di recita-Il padrino 17.30-21.00 21. Fino a domenica 3 aprile. Corso Francesco Vico - Sassari - centro Commerciale La Corte del ebbe inizio 18.00-21.00 zione, Corso di dizione, Labora- 0792633049.GREENWICH Sole - Strada Statale 131 torio di teatro corporeo, Labora- T.off Teatro off Tersicorea Nessuno mi può giudicare Vedi Il Ferroviario.via Sassari 55a - tel.070666859 QUATTRO COLONNE torio teatrale per bambini, Labo- Via Nazario Sauro, 6 - Cagliari -Holy Water 19.15-21.30 16.30-17.30-18.30-19.30-20.30- corso Vittorio Emanuele ii 62 - ratorio di videoteatro per bambi- 22.30 tel. 070275304 - cell: VerdiIl discorso del re 19.15-21.30 tel.079239369 ni, Seminario di drammaturgia 3289208242. Via Politeama, 07100 - Sassari - Gnomeo Giulietta 16.45- Nessuno mi può giudicare 18.40-20.35-22.30 contemporanea, Seminario di tersicoret.off@tiscali.it tel. 079239479.SPAZIO ODISSEA Amici Miei - Come tutto ebbe 18.30-20.30-22.30viale Trieste 84 - tel.070271709 pratiche di teatro scuola. Per DanzaInMovimento 2011 Ildegard Novecento musica Complesso inizio 18.10-20.20-22.30 informazioni chiamare Von Bingen Regia di Carla Onni. Strumentale Teatro e/o Musica,Sorelle mai 17.00-19.15-21.30 Dylan Dog 17.50-20.10-22.30 VERDII ragazzi stanno bene 17.00- Street Dance 3D 16.30-18.30- via Politeama - tel.079239479 070/43201 oppure scrivere a Compagnia: Improvvisa-mente. baritono Maurizio Leoni, diretto-19.15-21.30 20.30-22.30 Spettacolo teatrale info@riverrun.it. Sabato 26 e domenica 27 re Andrea Ivaldi. Ore 21. Entra nel METRO LIFE PANEL per far sentire la tua VOCE, la tua opinione per noi è importante e TU puoi fare la differenza. Il miglior modo per farsi ascoltare da migliaia di persone in 10 Nazioni dif- ferenti è entrare a far parte del nostro Panel di ricerche on line. life panel Iscriviti subito su METROLIFEPANEL.COM
 • 19. AJHJAALEIEA MMMAJHAMIEJ /18-,Ì )4 ! Fattore S DE FILIPPI E GLI AMORI D’INTERESSE MARIANO SABATINI RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 Se si supe- 13.30 Telegiornale Notiziario 17.45 Tg 2 Flash L.i.s. 15.05 Wind at my Back Tf 14.05 Grande Fratello pillole 15.40 Naruto Shippuden ra l’orrore 14.00 Tg 1 Economia News 17.50 Rai Tg Sport Sport 15.50 Tg3 Gt Ragazzi News 14.10 CentoVetrine SO 16.10 Sailor moon Cartoni iniziale, 14.10 Se... a casa di Paola Att. 18.15 Tg 2 Notiziario 16.00 Cose dell’altro Geo Doc. 14.45 Uomini e donne 16.40 Merlin Telefilm “Uomini e 16.10 La vita in diretta Att. 18.45 Maurizio Costanzo Talk 17.40 Geo Geo Documentari 16.15 Pomeriggio cinque 17.30 Smallville Telefilm donne 18.50 L’eredità Gioco 19.40 L’isola dei famosi 19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 18.50 Chi vuol essere miliona- 18.30 Studio Aperto over” (Ca- 20.00 Telegiornale Notiziario 20.25 Estrazioni del lotto 20.00 Blob Videoframmenti rio? Gioco 19.00 Studio Sport nale 5), 20.30 Qui Radio Londra Att. 20.30 Tg 2 20.30 Notiziario 20.05 Cotti e mangiati Tf 20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario 19.30 C.S.I. Miami Telefilm partorito dalla mente 20.35 Affari tuoi Gioco 23.10 Tg 2 Notiziario 20.25 Un posto al sole SO 20.30 Striscia la notizia 20.30 Trasformat Quiz diabolica di Maria De 23.20 Porta a Porta Attualità 23.25 La Storia siamo noi Att. 23.05 Parla con me Talk-show 24.00 Matrix Attualità 23.00 Fringe Telefilm Filippi, può essere letto 21.10 21.05 20.50 21.10 21.10 come un significativo – Serie: IL COMMISSARIO Attualità: SPAZIO SAN- Sport: CALCIO UNDER Varietà: LO SHOW DEI Telefilm: C.S.I. - NEW per quanto ci si può fi- MANARA 2. Teresa, la TORO/ANNOZERO. Tra 21: ITALIA-SVEZIA. La RECORD. Gerry Scotti YORK. In un cantiere si dare – spaccato antro- sorella di Luca Manara gli ospiti fissi c’è anche Nazionale Under 21 di conduce lo show che scopre per caso un cada- pologico. A metà tra (Guido Caprino), arriva Vauro, che prepara in Ciro Ferrara affronta in riunisce i primati del vere nel cemento. Per l’”Agenzia matrimonia- in paese. Ma viene so- diretta alcune vignette a amichevole gli uomini Guinness World Records Stella (M. Kanakaredes) le” dell’altra signora spettata di assassinio commento della serata della Svezia più famosi del mondo inizia un vero rompicapo Costanzo (l’innocua, Marta Flavi) e il centro anziani, a ben vedere il RETE 4 LA7 MTV SATELLITE DIG. TERRESTRE mezzo è diseducativo non solo per i minori. 16.30 La gatta sul tetto che 16.45 Mac Gyver Telefilm 18.00 TRL The Battle 21.00 Sky Family Iron Will - 21.00 Steel Cliffhanger- Questi vecchi, abbiglia- scotta Film 18.45 Jag Telefilm 19.00 MTV News Volontà di vincere FILM L’ultima Sfida FILM ti da gagà e da velone, 18.55 Tg4 - Telegiornale 19.40 G Day Varietà 19.05 Disaster Date Sky Passion L’ombra Mya The Tudors TELEFILM hanno tutta la spudo- 19.35 Tempesta d’amore TN 20.00 Tg La7 Notiziario 19.30 Speciale MTV News del sospetto FILM Joi The Mentalist Sky Max Trappola in ratezza dei nostri tem- 20.30 Walker Texas Ranger TF 20.30 Otto e Mezzo Attualità 20.00 Ninas Mal TELEFILM pi. E con la crisi si fondo al mare 2 - Il 21.15 L’ombra del destino Mi- 21.10 S.O.S. Tata Reality show 21.00 I Soliti Idioti tesoro degli abissi FILM 21.10 Rai 4 Ragazzi perduti preoccupano del conto niserie 24.00 Effetto Domino 2020 23.00 South Park Mgm Passaggio in FILM bancario più che del 23.20 Volver - Tornare Film 1.00 Tg La7 Notiziario 24.00 Speciale MTV News India FILM 21.51 Joi Undercovers TELEFILM batticuore.L’uomo del tempo CRISTINA Parole crociate L’oroscopo BELLARDI RICCI SOLEGGIATO Orizzontali Ariete 21/3–20/4. Bilancia 23/9–22/10. La SINO A SABATO Buon compleanno. Oggi Luna regala buonumore e 1. Intraviste 6. Loggiati al- lultimo piano 11. Quelli di ALESSIO siete d’ottimo umore, nono- stante cambi e difficoltà che si movimenta la giornata. Non biblioteca leggono molto GROSSO potrebbero prospettare. avete ancora risolto ciò che procura ansia, serve per 12. Tutt’altro che indul- WWW.METEOLIVE.IT Amore e lavoro riservano bel- diventare adulti. In amore c’è le sorprese. Sera divertente. gente nei giudizi 14. Col- meno tensione. Sera sì! Lanticiclone ci lera irrefrenabile 15. Ac- regala un breve Toro 21/4–21/5. Scorpione 23/10–22/11. corte e riflessive 16. Clint periodo Mercurio insinua dubbi o vi Marte vi rende agguerriti e attore e politico (iniz.) 17. rende taciturni. Venere procu- tranquillo, ra piccole tensioni in amore ben decisi a farvi valere nel la- soleggiato e mite, con voro. La vita di relazione è in- Articolo per scultore 18. ma le risolverete presto. La temperature che, specie grinta non manca, siate più teressate. In amore siete L‚uragano dell’Oceano Pa- nelle aree urbane della intraprendenti, l’esito premia. troppo egoisti, traete le some cifico 19. Locale per picco- Valpadana, potranno e regolatevi. Sera diversa. Gemelli 22/5–21/6. le consumazioni 20. È il se- anche raggiungere valo- ri prossimi ai 21, 22 gra- Siete i protagonisti del mo- Sagittario 23/11–21/12. condo Stato più esteso del mento ma oggi nervosi o fiac- La Luna e astri importanti, di. La fase stabile durerà mondo 21. Quote di un pa- chi, per colpa della Luna che ben decisi a darvi una mano sino a sabato, quando accentua la tendenza ad esser in amore e lavoro, rendono la gamento 22. Un consu- Verticali fiore 28. Un copricapo fo- già saranno presenti i presuntuosi o imprudenti. Se- giornata speciale. Telefonate lente del viticultore 24. 1. Poetiche gocce 2. Com- rense 29. Una materia peri primi annuvolamenti ra faticosa ma buona. o incontri interessanti, siate plesso vocale 3. Offerta Cane selvatico australia- futuri geometri 31. Fissa- irregolari al nord e al meno impulsivi. Notizie. Cancro 22/6–22/7. no 25. Il nome di Svevo 26. Pubblica di Acquisto 4. zione 33. Il nome di Cha- centro. Sarà il prodromo di un peggio- Cambiare le abitudini vi Capricorno 22/12–20/1. Prefisso iterativo 5. Finisce gall 34. Uno dei fratelli Uno spauracchio per i spaventa e le responsabilità vi Anche Mercurio si è messo col cardias 6. Un pregiato ramento che interverrà spiazzano, ma avete grinta bambini 27. Si tributano a Karamazov 36. Lieti, allegri nel corso di domenica, per traverso! Meglio pensare sigaro 7. Il fiume dell’oblio per affrontarle. Siate meno prima di parlare o spendere. chi trionfa 28. Ha due stel- 37. Quella pacis è a Roma determinando rovesci distratti e dimostratevi 8. La carta di maggior va- La grinta non manca aiutata a lette sulle spalline 30. 38. La Margaret premier sparsi e qualche tempo- responsabili e presto sarete risolvere molte noie, usatela lore nella “napoletana” 9. rale a partire dal nord- premiati Quelli bianchi sono gial- Sono pari nel paio 10. Eva- inglese (iniz.) 39. La Vento nel modo giusto. Sera mah!. ovest. Lunedì il tempo lastri 31. Moderato, misu- nescente come l‚aria 13. del video (iniz.) risulterà perturbato su Leone 23/7–22/8. Acquario 21/1–18/2. Potrebbero arrivare le rato 32. Un saluto romano Un libro del Pentateuco gran parte del Paese, risposte che aspettate. In Giornata piacevole, come Del numero precedente 33. Spicca sul mantello del 15. Si mettono nel pesto mentre da martedì mi- amore dovreste esser meno siete abituati ormai da un po’! gliorerà al nord, sarà Benissimo amore e lavoro. leopardo 34. Differenziano alla genovese 16. Un filo egoisti o timorosi. Progetti di ancora instabile altrove. viaggio dovrebbero andare a Marte tenta di frenare l’intra- per suture chirurgiche 18. le pere dalle pietre 35. Te- buon fine e la sera è diverten- prendenza, dubito che vi fare- I calzari alati di Mercurio te. te intimorire. Sera speciale. sta coronata 36. Uncino 19. Produce caschi 20. Una cagliari Vergine 23/8–22/9. Pesci 19/2–20/3. per appendere 37. Ante- nati 38. La Delorme di Pon- fibra vegetale 21. Un an- Max. Min. Nervosi e insofferenti, per Spendere e spandere per tenato del violino 23. La OGGI 13° 9° colpa della Luna e Marte, per farsi belli e placare il nervosi- chielli 39. La nave della città in cui regnava Semi- fortuna solo per poco. State smo, suggerito dalla Luna, spedizione di Amundsen DOMANI 13° 12° non tentate d’accelerare i tem- ramide 24. Il Mainardi po- recuperando fiducia e vitalità che, presto daranno risultati pi. La riuscita è sicura ma ora al Polo Sud 40. Assai ardua polare etologo 26. Noma- DOPODOMANI 13° 13° lusinghieri. Sera fiacca. siete distratti. Sera faticosa. 41. Inutilmente di arabi 27. Una parte del

×