Metro 25/03/2011

487 views
450 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metro 25/03/2011

 1. 1. 58-1)16)1) 2)) )7/-41 2-4 -74 “1 ) 12)66 -4” 1 +6 “,) +)55) ’4) ,-) 6-44) 8/1 ,1 21Ù” 5FHJ 5+)66) ,)1 +H=?DA E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) LAAH@ì # =H MMMAJHAMIEJ E ° =N !° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=/KAHH= = ,A?E ) 8E=L= BF FA@=A 6H=BBE?HELJ= E F=AIA È ==HA EGKE=AJ A= =IA EEJ=HA K’H@E== @A +KA =LLEI= 3K=HJEAHE @ELEIE IK IJF =A =KJ E ?EJ=J FF=HA GKE LE?A I = ACCA @A ?=HH =JJHAE +H=?= 5?K=KI HAL?=JEE ?EJJ=@EE @E KJEE=HA ’=?GK= FHLAEAJA @=E FE FHAIAJE A’=HA= LE?E= CKAHH= IK IAHLEE ,F LAJ’=E E +KA JCE= ==’=AHFHJ EEJ=HA 1 IE@=? 2H?A@@K IEJK=EA ==H=JA +H=?= ??AIIEA == @EJJ= 5JALAE ’E JAH =FF=J JH= E CE? +H=?=+BEJJ E EE= +JEK= = IBHA??E=HA E ?=??E= IJH=EAHE E 6H= ’H= AC=A- =HHEL= ,= @AE?= H= AC=ACE =AHAE 5==J JJA =A =@=’=@= ?AJJA @= IF IJ=HA =L=JE+JEK= ’=JJELEJà EE @E KH=J=HA A= =IA @E ,A?E=K K= = =HAJH?E=J= @E ?DEAJHE @=+=CE=HE EAHE I =HHE = =HE= ?A *=H?A=L=JE =?DA CE =AHAE E IC FA@=A HA=E=J ?EEJ=HE =@AIE )?DA HEIJH=JEE E IJH=@= 8E= 4EAHE I @A?=JE =?K = IA=KJ E FHCAJJ @AE ?=??E= HEAJH=JE == BKJKH - 8E=L= ?DA IE @E=IA @F GK=?DA H= LE@A FAH?Dè LKA A IJH=IAFHA JF IA?HAJ GK= @A BB EEJI A= ?EJJà @AAKGKA @AJJ=CE IK= JJA FAH E F=H?DACCE ?=HAJEEIIEA 1J=J = ? = AE= ?=HEIIE= A’==HA =?E=J @= CE =IB=J EAH A ?AJHIE@=? 2H?A@@K IE =C IJHE? HEK?E=HA =@CEKC A =AJAA =LAHA E E@A IJJ ?=I= /E@A= LE?A EE +?? =KJKI IKFAH JA?CE?E BK?DA =AJ= K HEJH E= = I IAE LKJEK E JAHEE @E ? ?A = AJHFEJ== 5??KF=EA 5=H@AC= 7 @ACE =AHAE =@AIE =HHEL=JE EAHE A= =IA I=H@= FHJE = F=HJEHA FAH = EE= .6 4*-46 21145)524-55 AJJE= ?DA IA= JH=BBE? IE FKò HEIF=HE=HA )+2 4.
 2. 2. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CEA = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ A +HEIJE== 5=L=CE EJ=E=(AJHEJ=OEJ EE= ?=@ == =J +=??E= BH=?AIA ==JJA AJ HEFHAI E FHJ @E EIKH=J= 1 HACEA “7??EIE E ?ELEE” ).2 1*1) È IJ=J H=CCEKJ K =??H@ JH= CE =A=JE FAH $° CEH F=II=HA E FEA ?=@ @A= EIIEA == =J 5AIJ CEH EAHE @A’ ?DA A =IIKAHà E ? FAH=EA “@EIIAO ,= JH AJH =HJA@ì )@ M” @F ’=FFHL=E =K?E=H EAHE IAH= è A CELA@ì % =H IJ=J E EEIJH @ACE @A= HEIKEA K AMI AIJAHE JKH? )DA@ ,= %! LJCK ?DA D= IFEAC=J ?A E ?FHAII IE= A LEJJEA 5A?@ K IJ=J H=CCEKJ E K= JA E=?E KBBE?E=A @A C A?BAHA= ? .H=?E= LAH EE? I ?EH?= 7I= A /H= *HAJ=C= ?AJ A FAHIA HJA E 1J=J FAHò IE I EE= = ?=KI= @AE =H 1JAHLAJ E EE= BAH=JE E ?=JJE @=AJE @A= ?=EEA AJE A 2=AIA JH= A E EJAH=E=A ?KHIEE =AHAA @AA BHA *=H@=AJE +EGKA =H=JA @A= ?=EEA A ?EJJà ?FEJA @=E H=E@ =JE/DA@@=BE A CE I? @A= ?=EEA 5=H= JHE JH= E EEE=E @A @EJJ= J=D EJEC= *AC=IE E JHA A CE EIHJE AJHA IKH=J= A 6HEFE AJ BH=?AIE IE @EHEC LAHI = EE= FAH FHA@AHA F=HJA =A FAH=EE EEJ=HE K AJ BH=?AIA D= ==J “1 H=E@ K =EKJ K=EJ=HE” JKJ K =AHA EEJ=HA E ’=EJ=JA @E *AC=IE E? ?DA =LAL= LE=J = 1 LJ == +=AH= BO A )24-55- 7= EJAI= =JJ=CE= IE= +=AH= è ILJ= FE IK ?=F @E =JJ=CE= @E EIKH=J= K= 16-48156) )DA@ 0AID IBBHA@ = =MEOO= A E +I= IJ= B=?A@ E HEA è K =EJ=JA @E *AC=IE IKH=J= E KAH @E LJ=HE /E =JHE I HE=IJE E ?EJJà@E?A Iì == @AA ?EJJàIE @A= HELJ= ,F KCDA HA = H??=BHJA @AE HEAE 3K=E ABBAJJE D= =LKJ E AIIK GKE è K “HEA È = B=LHA @A’EJAHLAJ E H=E@ =AHAE A” F=H= ?DA D= K= ? FAH FHJACCAH= @=E JAHH HEIJE =II?E=JE = 4=ìIEIIEA @E =IIA@E A HAFHAIIEA @= F=HJA @AA JHKFFA @A ?A A FAHEC JAH=E=A 0= AII = IE?KH E J=EA AC=JEL= A E D= I=L=J = LEJ= GKE CE=E= @E FAHIA ? FAHIA?DAIGKEI @E =JKH=AJA I IJEJKEI? K =JJ @E IAFE?AAJA EE?E ?DA - E BA@AE = /DA@@=BE +JEK= = ?AH?=HA @E @EIJHKCCAHA = ?EJJà =4) = +=AH= D= CE CE EIHJE D= = IJAC 2AHò =LHAE @AIE@A CKAHH= = K I??HI ?=JJ FAH = H E LAC ?=JJKH=JE *AC=@AJJ “5ì” =’EJAHLA K?E=J @E =LAHA HEFHAI H=J ?DA =HHEL=IIA FHE= K=EJ=HE -H= ?DE=H AHJà 1 CE ?=I A BHA IE è IJJ E ?JH @A=@ E EE= =FFHL= E «?FAJ ?JH» FAH I=L=HA =?DA A LEJA ?DA /DA@@=BE LAL= H=@A =H=JAI=L==JACH= 4ELKEA@ ? IAJJA LJE @E @A FHJ -64 @AE ECE=E= ?DA IJ= HA = IK *AC=IE EA = IKFFHJ @E K K -15)*-60 *4)99L=J=CCE = HEIKEA @A= =CCE )JHA @= @ )2)24-55-H== 1 “Iì” I IJ=JE JEEA! = =CCEH==HE?DEAIJ= AH= @E % E ! CE =IJAKJE %# EE=H@E FAH I=L=HA 5EHE= E E HALA K??EIE = ?HJA )?H= I?JHE)FFHL=J= =?DA = HEIKEA @AA FFIEEE 2@1@L A JAHF ??E=J= GKA= E 2HJC= )2)24-55- ;-- 2HIACK CE I?JHE E ;AA JH= E E@AE H=@E?=E -64 *47:--5 2AH I=L=HA E 5141) 5=HAAH =A EJ=HE “HEAE” A = CK=H 2HJC= I=HAA «=F E HJE ACE I?JHE = @E= HAFKE?== HE=IJ= )FFA @A’7E?AB FHFHE=J» K FE= 7A ,=H== A IK@ @A= 5EHE= BA@AA = FHAIE@AJA )E .E @= %# EE=H@E @E AK @LA AH?A@ì A BHA @E )@K=D 5=AD È @E JHA7 ?HHE@E H ) IIJAAH è E FHAIE @AJA @A’-KHCHKFF IE?KHA= D= =JJ=??= J E =EBAIJ=JE D= BAHEJE E E=?E @E K I?JH I?FFE=J EAHE =K=EJ=HE A=+=K@A K?AH = ’E@=E @A= ?=@KJ= HEBAHEJ CHKFFE @E @EBA I= @AE @EHEJJE K=E A JAIJE K== A IK@AIJ , F = @ABAEA @E =?KE == BKHE1*1) = FF=EA @A 2=AIA E K= ?HEIE F E ?K=HE ?DA @AK CAAH=E ?DA IE I KEJE 75) 1 FHAIE@AJA ==E EE= «IJ= =?H= EJE?= JHA ?DA BE=E= ?E= =HHAIJE @E =II= =E =EBAIJ=JE JH= ?KE E ?DEKI BKHE @= IJK@EIBBHA@ FAH?Dé E HE= FHL?=J= @= “” @A IJ=JA IJ=J @E FJAJA )E DIA ’A L=A @A= +=I= *E=?=?AII=JA E BK? 2=H=AJ @E EI= = AAHCA= E LECHA @= IAH?EJ =FF=HA IAFHA @E È IK??AII @E HEJH @=IJ=JA = HEIKEA F=??DAJJ @E EIKHA @E HE CEHE E ?AJE=E= FHL= A FHJAIJA @E ,=H== FEù @ELEI AH?A@ì E K LE=CCE E 5K@ )AHE@A’K è HEIFAJ I==AJ FHAIAJ=JA = FHJAIJ=HA = F=H=AJ D= =FFHL= ?= 5?AI @=’AE?JJAHJ=J» 2AH GKAIJ ’7 @= FHAEAH 5?H=JAI I?DA= =HE @E ,=H== è @E )II=@ @= =E = FJA J IJ=J @E AAHCA= IE @EHECA @HEJJ == FHJ=E?AB D= ?DEAIJ ?DA 1 CLAH FHJCDAIA LAJ=J= E KC IE HA 6=J ?DA EAHE IAH= )I FH?==J @= FHAIE@A = = JHL= ?DEKI= @=«IE =FH= K ?HHE@E LKA FAHò «?JEKAHà = @AA =EBAIJ=EE ? I=@ D= H@E=J I?=H?AH= JA 5=AD ?DA D= =?DA B ’EJAH +Iì è ?IJHAJK=EJ=HE @=’-CEJJ B=HA JKJJ E FIIEEA FAH JHA ! FAHIA =??= EE A D= FHAII @E BAHJ K HABAHA@K ? J = AJH=HA @= GKA= IA @A= 6KEIE=» -64 ALEJ=HA K I=L=J=CCE E F=JA ?DA ?DEA@ = BEA =EHA = ACCA @’AAH IJEJKE=A -64 ?@=HE= E BJ -64 JAH=E=A» -64 @A HACEA @A FHAIE@AJA CA= @A $! -64
 3. 3. AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 - H= = =FA@KI= I?=HIACCE= ’=?GK= )=HA ECEAE? I=EJ=HE A’EI= 2HJAIJA = EA )2-,75) AJHA = =LA @=?GK= B=JJ= @= K AIA 5= =H? è I=F=J= @= )K D= =LKJ ?FAHJKH= 6HL=J =H?A @EIFAHI CKIJ= E FHLE?E= @E 5EH= A?E?= @= EEIJAH ?KI= FAH FHA@AHA =?KA @A= ,EBAI=» 5KEI= I 1AHE ==HA FAH K =H?A F=HJEJ @= ?AJE=E= @E EECH=JE = =HHEL=JE =?DA CE FIE 6HEFE JHA CEHE B= =FA@KI= A JH=IBAHEHE E ?CE =@=JE @= CLAH =JHE ?AJHE IK JAHHEJHE FAH =IIEIJAHA IE= CE IA A =LAL= JEEA @= AH?A@ì IE BAH= CE I=H IJH=EAHE ?DA CE EI=E = è IJ=J =H@=J @== /@B = # E ?DE )?DA EAHE I =F 2HJAIJA =?DA AE ? CE= @= =FA@KI= A I?HJ=J LAHI )CHE FH@=JA = =FA@KI= !!! KE @A ?=J=AIA LE?E CAJ ) H@ FHBKCDE E FHEE @== FAHIA JH= ?KE # @A A = EA ?DA IFEJ= = FHE EE= @F = I?FFE @A= CKAHH= ?ELEA EHE «3KE =?= = JA@FE «3KE CE E 5I AH= F=HJEJ= @= K ?AK=HA @E K @E ’=FFHLLECE=AJ ECH=JE I F=H?DACCE= H == IHA= ?DA LELA =@ )CHECAJ E@HE? IKBBE?EAJA D= @A JE I= ?A JH= K?E=J E IE@=? @E I?HHAHA = CEH=J=» @E =FA@KI= = HE?DEAIJ= ? E IE@=?E ?DA =K @E BHEJKH= IJH=H@E=HE= ?E= K= =EBAIJ=EA 5=H?DE IK’EI= @E =FA@KI= = ?=II @E LAJEE= AJHE ?KE FAH @AE?= -64 )2)24-55-= AHA ?DEA@A ’A=HC +=II=EA JHA =EIK FAJHE 1J=E= @’=??H@ @E =IE FAH E FHBKCDE1*1) 7 A=HC JJ=A IEEA ?KA» D= @AJJ 4) 6HA =E @E FAHAI = K ?BEJJ ?JHIK FAJHE EE? A =FEA IKEJ FHE= @A LAHJE?A I @E ICCEH FEù E @EHEJJE K =JH 5J=J GK=H=EEJ=EE ?AH?E=E HEBAHA@IE FHFHE =E F=H 1 ?=?AEAHA JA@AI? )CA= AHA FAH ’=??AII = =LH = LAC= H =??H@=J) ?DEA@AHA @E =FFE?=H è JAH AKHFAE 7= FHF IJK@E A =A FHAIJ=EE IJ=JKI @E “HEBKCE=JE” )IJ=J= = /AH=E= == 7A IJ= = ?KE ’1J=E= « è ? ’K ?Iì @= EFAC=HA IJH 2=AIA ?E I=HA I=EJ=HEA È ?Eò ?DA @LHà IJJEA=H è K= IAAA F=HA @A ?=?AEA JH=HE= E EA= @E FHE?E = HEIFAJJ JKJJE E 2=AIE A K EF=JJ IECEBE?=JE AIIAHA HE?I?EKJ =E FH JA= @A= +=II=EAHA )CA= AHA «5FAH FE» = FAH = GK=A HEJEA B= I=FAHA BJE @= L E BKII @E CHACCE è CEà BKCDE ANJH=?KEJ=HE IK= LE?A@= @E K =BHE?=?DA IK GKAIJ FKJ HEK A FFHJK ?DA K= @A +IECE AKHFA ?DA ??=J FAH A I=EE ?DA BKCC @= 2=AIE @LA =HHEL=J IK K =H?AI?EHA = JHL=HA K= F ?EIEA LAC= =IIKJ= @= IJJEA= ?A FAH E K A 7A -64 è E ?HI K CKAHH= EJAH @E ?=@AIJEE -64
 4. 4. $ AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ EJ=E=(AJHEJ=OEJ A ?EJJà @LA KA K?A=HA La mappa dei 44 siti a rischio 6 Lombardia 2 Friuli V.G. 2 CampaniaAIIK===E= ?E IE === Brescia Grado e Marano Napoli Est Pavia Trieste Litorale Casertano Cerro al Lambro 2 Emilia Romagna 1 Valle d’Aosta MantovaE 1J=E= FEù B=?EAJA Pioltello Rodano Fidenza Emarese Sesto S. Giovanni Sassuolo 1 Veneto 2 Marche Piemonte Venezia Porto 4 Chienti Marghera Balangero Falconara Marittima4) «6KJJA A EIKHA Casale Monferrato 1 Umbria D= ALE@AE=J 1 @=JE AFE@AECE?E @EBBKIE E K ?LAC Pieve Vergonte 2 Basilicata Terni==EA HEIFAJJ = FHE Serravalle Scrivia Val Basento Lazio= @A’E?E@AJA @E .K 4) +è *=HE ?DA A IK ?KHA “1 @=J IKE JKHE è Tito 1 1 Savona/CuneoKIDE=» 3KAIJ= = J= IFEJ= = .EHEJ = B=HE?= E I = FKJ= @E K E?A 2 Sardegna Sacco@A’1IFH= ?DA D= EJAIE JJEJ= @E =E=J ?DA =?DA @ AHC *EICAHAA Cengio e Saliceto Porto Torres 1 CalabriaBE?=J E EJH=CCE «= F AIIAHA IJ=J= ?DEKI= HE=A ìKA AH= K= ?HHAJA ?EIK?=HE?@EEGKE=JE+è ?IE@AH=HA =?DA A 2 Liguria Sulcis-Iglesiente Crotone-Cassano@’=HE= A= GK=A BKHE +CAJ A CALAIA @LA E =JHA F=JCEA ? Cogoleto-Stoppani@=’1J=E= D= HEAL=J ?H AI=L=AJA D= @AL=IJ=J FHAIE E ?=IE @E IJAHEEJà” Pitelli=IIEIIEA JH=??A H=@E=J FAH IAFHA E JAHHAE - FE 2HE 8)-41 /-)4 -21,-1/ 1 6 2 2JELA 3K=@ è =HHEL=J= *HE A = = E@KIJHE=A @E = 1561676 6741 ,1 /-8) 4 ToscanaGK= ?’AH= FEù» E FE 1 GKAIJA IBHJK=JA F=HJE Livorno 4 1IEIJA E EEIJH .=E @1J=E= ?E IE === @E FEù @E JK HE?AH?= D= FAHAII @E EIKH=HA Massa Carrara 1’EF=JJ I=EJ=HE I HA A IE KHA @E FEù 1 GKJE K =KAJ @E ?EH?= E # @A HE Orbetello 2 2IJEAA ’1IJEJKJ 5KFAHEHA @E= @E =FFHB@EAJ E I?DE @E ?=?H F=HA FAH E Piombino@E 5=EJà è @E «=IIKJ= A 1IKIIE@E=HEAJ A D= FKE BK=JHE ?HHA=J == HAIE 4 2 HEAL==» -64 ?=J E AI?KIEL= AA? @A= E FHIIEEJà @E IJH=@A @E 4 Puglia CH=@A JH=BBE? 1 Bari 2Eù AIFIJE # EEE @E FAHIA «3K= è = FAH?AJK=A @E ?=IE @E Brindisi 1 /E=FFA 1 5E IEJE @E EJAHAIIA =E=A JKHA ?DA IE LAHEBE?DAHA Manfredonia 4 I IJ=JE =FF=JE FAH E 2HCAJJ AH E =IIA= @E AIFIEEA = Taranto 4=@E=EE ,KA @AE # 5AJEAHE =?HE ?DA IJ= FAH HEI?DE A ?DA è FHALAEEA ? E 2 JA?E?E = =LH FAH HE 5JK@EAFE@AECE?=E=A HEI==AJ =EAJ=A CCE 4 Sicilia 2 2 FHA@AHA E ?JH @A @AE JAHHEJHE A @ACE EIA@E=AJE ’EGKE=AJ @E =HE= =?GK= A Biancavilla = ?AJH=A K?A=HA @E .K AIFIJE = HEI?DE @= EGKE=A IK è =II?E=J = # @AE ?=IE J KIDE= I IJ=JE FHJ= J )AA? LE D= =LH=J J=E @E JKHA D= @AJJ = +=J= Gela Milazzo 1 JE EAHE E IFA@=A @F AIFAHJE @A’1IJEJKJ IKFAHEHA @E =H 2EAJH += @EHECAJA @A Priolo AIIAHA IJ=JE AIFIJE = ELA I=EJà @A= IA@A @E 4= @A 1II ?AJ=@ E @=JE 5A E AJ=E @E H=@E=EE ? ’I A @A= 5=FEA= # IE JH CKA@ @AE ?=FEE @A= FF 2 Trentino A.A. 4 BAHEJA = FEA@E A C=A L= = 5K@ = H@ A = ?A =EA è FIIEEA E@ELE@K=HA HE Bolzano )?DA K JAH JA?E? è JH A E HAIE@AJE = HEI?DE I E I?DE IFA?EBE?E =II?E=JE = AIFIE Trento Nord E CH=LE ?@EEE JKJJ # EEE A A 1JHA = EE ?KE» 56-.,18 Fonte: Associazione italiana di epidemiologia
 5. 5. AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE EJ=E=(AJHEJ=OEJ E ?IAJ=+641 EHE ! HA?KIE + = ?HEIE IE FAH@= 7 IKFAH % E =JJAI= @E CEK@EE .HAGKA= ) @EIFAJJ) /17561 E JH=@EAJ @A= ?=JJEL= B== E K AH % è GKA KI?EJ ? FEù BHAGKA= IK= 4) 5 ?EH?= # E H= HAJJ = FAH=C 4) 5A E =JHEE L= HKJ= =E=A5ECD ,E=CD FHAIE@AJA C=E BH= E A =E @A @AA ?HEJE?EJà IFEAC= 2= =A IE HFA A ?FAH=JEL= 0EHK@ FAH JAKJE AA % ?=H?AHE E 1 -KHF= JHEE /A= FHAIE@A @AE ?=IE ?’è @E A K Estrazioni - 24/03/11’=EKJ =E BA@AE 5E?D HEE EJ=E=A - BH= GKA JA @E )JECA IE HA JH=@EAJ E $ @AA 1J=E= 1 IJH HAIJ= Naz. 2 5 75 60 56 IJE E @KA JAHE I E =J CEIJH= K ILH=BB=A LJA ?IK=J IK F K @AE 2=AIE @LA IE E Bari 69 80 87 29 57= FAHGKEIEEA = JKH JAI= @E CEK@EE = IA = J A = FAH=A= E ?=H IJ @E =LH 5AFHA FEù ?=H?AH= A E EHE Cagliari 56 37 14 26 42=JA @A CBEIJ= HEJE @AJAEA è @ELAJ=J= ?AHA è HALA E A@E= @E IFAII FAHò IE FAH@= E 4 26 57 12 72 K CE E= ?A Firenze@AH 5ECD = =FAI= D= ’AIJHA= H=JE @F = HE @KA AIE ?Eò = E@E?=HA ?EKCA BA@EBH=C FAH?Dé 44 81 90 53 83 E =@= A ?DA E Genova?=KI=J K= ?HEIE @EF= BH= @A +@E?A @E FH?A ?DA E IEIJA= @AA EIK = ?HEIE I?IECE= @E E 51 4 56 31 62 .H=?E= K CE # MilanoJE?= JH= 1J=E= A 1@E= @KH= FA=A EHEA @A HA =JAH=JELA BKE=» =H?=HIE E K= ?IJI= 14 42 83 77 22 A FEù ?DA E 5F=C= K NapoliIJE= AI=CAH=@ CE 1IJEJKJE FAH E .H= A ?HEJE?EJà ELA?A =JJ=CE= AC=A HELA= Palermo 77 10 33 49 70 CE # E=5A A ?DEA@AIIAH @E IF HE IE I JH=IBH=JE E JHFFA IJHKJJKHA @AJAJE ’)II?E=EA =LL?=JE Roma 11 90 44 43 61CE=HIE E FKE? «?JAEJHE @E =HCE=E JH” E FHE 4=FFHJ IK LA LA??DEA A ==@=JA =JHEE=EIJE E= Torino 40 10 18 25 77IE =HH=EAHAA Jà I?E=A» 8E IE JHL= CE EIJEJKJE FA=E EHEE JH=IBAHEAJE @AE H=C=E E FAH?AJK=A è = ?EJJà Venezia 49 31 62 58 605AH= ?DA HEJE@AH IE= EB=JJE«IIJH=EAHEH HA=E=J @=’=II?E=E E KCDE IFAII J=E E ?KE IE ?IK= E =C 10 e LottoIJ=J FHJ=J E K= IJ== A H=C=E EJ=E=E @AA FA A )JECA «4EIFAJJ = @= ?=I= I?=HI= =JJAEA CEH KAH @E JH=@EA? @EA?E FEEJJE… HEBAHEA @AA CH=@E ?EJJà @EI=IJH @AA ?=H?AHE FAH == JKJA= @A @EHEJJ == JE IACKEJ= = HKJ= @= 4 4 11 26 37 42 49 56 69 80 87 10 14 31 40 44 51 57 77 81 901 5E?D EJ=E=E I @A 5K@» È E GK=@H ?DA =@KJE E IEIJA= FAH E E I=KJA A ?=HA= KAHE = *C= A 6HE A@’=??H@ ? E ?JH AAHCA @= “4=C=E @A HE BKE= AA A D= ?= @E A@K?=JHE -64 5K@ LE?A =FE -64 SuperEnalottoE =IJ= @KA =CAJE 7 13 19 65 86 88= 5A= @E?A ?DA JH= 5E?D AFEE= ?E IE= K =??H@ -64 )24-55- Jolly 46 Superstar 68 IA F=HJ @= E=E ?JH= @= K = HJA /EKE=E )=@= ?JH MONTEPREMIJH =AHFHJ 1J=E= =IIJ= “IFA?K=EE” Euro 3.034.200,90A è ?=FEJ=J Punti 6 -)@ =FHEA I F=HJEJ @= /-8) = +HJA AKHFA= 2-47/1) «5 I?LJ= JackPot 33.008.668,28*C= D IFEAC=J = @AE @EHEJJE @A’K D= @=’EL=IEA @AE A@E= Punti 5+1 -FEEJJ ?DA FAH J =IIJ ’1J=E= @= CE HA A= E= LEJ= A @= GKAIJ= JackPot -CEAHE E JKH=JA =LA IFI=EEJà A= HJA IFA?K=EA IK= E= Punti 5 65.018,60L EIC @E K= I=AJ @E +=H /EKE=E @KH=JA FAA» +Iì )=@=J= @E K J=L K= IA CE I?JHE = / @E /A N =’K@EA= ?ELEA Punti 4 242,73@E= A K IFA??DE E L= @A 5A?@ = ?JH = AII= E @= Punti 3 13,79D= ?JH=J I ? IAJA= @A= +HJA = @A BE =AHE?= IK= 5 stella -E AJ= @AJA?JH 3K= ?KE IE AH= HELJ= = B=E LE?A@= @A’E?E@E @E 4 stella 24.273,00@ LE=CCE E FKC=A I= CE= ?’è IJ=J= LE= AHA@EJD AH?DAH ,= 3 stella 1.379,00 2 stella 100,00?H AJJ E L=ECE= E EA FAH KI A??AIIEL E )=@= JHAHà E =K 1 stella 10,00JKH=JA FII AJ @A= BH= A ’E?DEAIJ= è = FHFHE FAH E FH?AII 0 stella 5,00JAH LE= )52) 7 KH=AI @E /EKE=E IJ=J= HAC=HA -64 ’=HHEL E =K= @’=FFA -64
 6. 6. AJH?H=?DA MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 F=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ IJAB=E=@ELAHJEJ(AJHEJ=OEJ K?E IFAJA ::::::::: -64 FAH K’H= ? 9MB 4) ,=E =A ! +DHEIJE= ,A 5E?= IFA CAHà = IJHE?= BJ== @A *AHEE = FE== = 2E== =L= L= EIEAA = FHAIE @AJA H=HE A B@= LJ= I=H= = KE E JHA @A 9MB 1J=E= .K? ,K @E E= E 2 2H=JAIE ) IACKEHA K E JA 8A??DE = .EHAA E KJ @E IEAE FAH HE =I?DE )CEE = = ?H@=HA A LEJJEA @A FE FE== @A +=F = /E=FFA - FE E LE= = 5EA= )?GK=HE @E /A IFACEAJ @E ?EJJà A L= «A ?EJJà FII =L KAJE E ! 2=AIE LE=HA @= =II E BKJKH @A @ FAH KH= IIJAEEA @E ?KE 1J=E= A E 1J=E= D= =@AHEJ E @ D= EI =H= @E KE FEù C» D= @AJJ 5JAB= = CEH=EIJ= H=@EJL D= LEIIKJ JHA AIE = EF=JJ AH ) E= @E =EEIJH=EE ?K=E 2AH = FHE= AE FHAIE@AJA EJ=E= @A 9MB -64 2)) )7/-41 7 =EKJ EA 1GKE=HA 1 IJHE AJJHE “21++1 2)551 /KAHH= EE?= FAHE? K?A=HA = ?=F=C= @E A ?DA D= KEJ AJH = 9MB E GKAIJ= IBE@= @E -?? ?A ?ELCAHA E AJJHE D= @LKJ B=HA E ?JE ? 2-4 1 21)-6)” GKAIJA @KA CHIIA ?HEIE 4) +E??=@ IK E IJ=JA ?Eò E JE JAHAJ IE =FHA K @ D= F=HJA?EF=J -?? @E IFKJE A =EKJE FAH LE =?KE AJJHE CHAA ?DA LAHA = EF=JJ AH = D= I?HEJJ E H FH FHE= @E EEE=HA IK FIEJE IK IEJ @A 9MB. OBJFHEJHC IE FKò2== =KCAHE CEH=EIJ= J=J FAH E AE FKE?E K?E=EE )@ AIAFE = 3K=J @E GKAIJ= AIFAHEA ?=?=HA = FHFHE= “E 5E= =H@E @E 5=II=HEFHAIAJ=JHE?A =KJHE?A @E 1 GKAIJE AIE D= EJH=FHAI E F=@HA =?GK= FE=?A = @E LEJ= = EF=JJ AH HE FHJ= A?CE?=” ?Eè “+FH I LAH@KH= @EFHCH=E KIE?=E @E ?K I?AJA H=@E?=E ?A IJ=??= I BHA@@= A CEA=E= =HHà A= IK= LEJ= @E JKJJE E E@E?A ?DA AJJA E HA IJ=CEA”J ?A “KIE? DEIJHO” IK HA AAJJHE?EJà +A D= B=J ??AII =CCEKCA CEHE =EA E ?IK 4I= =I?DE 4=8EHCE H=@E 2== =KCA J IA= JL L= CDE=??E 6KJJ =?DA IA ? A K= @E HEIHIA =JK “ ?FH FEù FH@JHE =EAJ=EIJ= =?DA IA =IFAJJ FEù HKJJ AH= ) FHFIEJ = IK= B=ECE= HECE@EJà )?H= E IF H=E ? = ?=F=?EJà @A= JE ? JHFFE E==CCE”= @ABEEEA è JHFF AIIAHA IA= =JJAHE= = ?A D= FHAI= IJ ?E AE FKE?E JAHH= @E HECAAH=HA 2AH /E=BH=? 4AE *C=IJHAJJ= 0= @= F? ??K ?FKJAH A @LAH IFA@E *AA )E EAE CAEJHE ?FH AE ? E ?I?AHA ?IAJE?E A “HC=EAHò AEE ?I AIFAHEAJ @E “LELAHA HA K= =E IAH=L= AIIAHA JH=JE ==CCE B=??E= = IFA @AJAHIELE @E KI GKJE E EAE =KE IK ?A HE= EF=JJ AH” - E - IA= BHEC CEL=E )E H JAFE I= = ?DEAJHE AH 8H @E= =@=HA IK E@E IF=HE=HA AAHCE=”?=F=C= = E K ?@ )LAL= K= FE??= ?AH= = =L=JHE?A HAE =I?E=HA = E BECE E=HEEJ A IK E@AJAH 4I= @= 4= “E EFAEE = E= CDE=??E=E= FAH A ?IA EHHE A ?@EE LE =LH= K FIJ FACCEHA @E IELE=JAHLEIJ=HCDA CAHò ?JH E K?A= CK=H@=JE ?A =HE=E GKA ?DA D JHL=J F=CADJ @LA IE FKò HA”+A ?E è HEKI?EJ= 3K=?DA HAIEIJA= ?è - E BKJKH ?A LA@A I?FHEHA ?A B=HA = /Eò @E 5=JE E=+ FE??E F=IIE I?AHLA “2H@KHIE @AJAH IJ=J= 2AI=L= ?DA = 2=HE= @A FHAIAJA A @E ?Eò ?DA EGKE= “5FAC E A@ @ACE AAJ=@?E A JHL=HA A I IELE A JAHHE??E ?FIJEAH= FAH FH@KH *HKJJE = IA ?=E= E A A ?=IA 5K AGKA JH@AIJE?E ?DA KEE ECEHE - FHALA HA JAHHE??E @=E HEBEKJE H CCE ?=EAHA ?ALAC=C KI” FAH HJ 5E FKò IFJ?IA=H?D=@A@ =JAH=JELA )@ C=E?E =LHAA FK=J =?DA E @=E /AIIE?= -IFIEJ E=AIAFE è EFIIEEA B=HA =?DA E K CK=H@=L= I?AJJE?E E A6KJHE= ?FIJ “+K?EAHò JHJA E ?=I= =FAI=HA @E KLAH?E E =FF=HJ=A F=A BJLJ=E? IK 56-.)1) ?è = CKE@= FEù FH=JE?= FIJ @AA AHA@EAE?E?AJJ= = E= IA= J”2)) )7/-41 JAHH= 2E IE I ,18-4616 FAH ?IJHKEHIE K= ? ?BAE=JA HEIF=HE=HEI?DE=HA = LEJ= - D F ?LEJE 16)1)(-6416);16 FIJEAH= E ?=I= -64 @ IKCE E==CCE”.=’ = ?I= CEKIJ= JEEA +=HJ= E JKH= 6AHH= HAIFEH= E HALA /-8) 1EE= @= /A L= E JKH @A 2==+ 6EH KCDE EA? = IJHKJJKH= EJE AH=JA E@A=J= @= + 4) 6EH FEù KCDE HE EA? +IHE 4A?K.1-4- A= ?HEIE A?E H FHFIJA IK ?E = IF=HE= ! EEE FAH A 4E?E? @ACE 1?= FEù AH= ?’è K @ AH @= ?HEJE?= @E JA=JA @E + = ==CCE = *=IA +AK?DA FHIFAH= È GKA @A =EJ=HA IIJAEEA E =JIBAH= È GK=J IE?= ?DA FHJ= E FE==?IK ?HEJE? A @ACE EJà EGKE=JA A?? =BBAH=J @= K IJK@E E ?E? @A HE?E? @A=IJEE @E LEJ= IIJAEEE 7 = ?DE ?FA GKA @A= 9E?=J K= ?=HJ= 2==+EA? ?DAKELAHI ?DA @= CCE = @ IJ KELAHI “A?” «5 2H@KJJHE E A ?IK=JHE == BEAH= @A @AA =EA@A @E CEIJE GKAIJ’= IE FHAIAJ=AE?= IE HEJHLAHà = E =CHE?JHE = BEEAH= ?HJ= – ?= FEù EFHJ=JA E E K’A@EEA EA@EJ== = “.à = ?I= CEKIJ=” HEIF@A /EL=E 2AJHE JE ?DA H=??C A BEHA =BBAH=HA K IEIJA= @ -KHF= 5A?@ ==E LE=CCAHà AE KCDE IEMMMB==?I=CEK E F=@HA @E “.à = ?I= CEK FAH @EBA@AHA ’=?GK=» 1 LA E FH@JJE ?IJ= E IE HEFHJ=J= @= HEL= @A’7EJà @’1J=E=IJ=HC = BEAH= =E=A IJ=” – ?FAH=JE I?E=E I= K= ?KEJà A@E= FEù @E GKAE JH=@E EEEJ ?HA=HA JEH FAH A FAH FHFHHA = IJH=@A@E?=J= = JKJJA GKAA AA ?=H?AHE EJ=E=A E IAFHA FEù =FE= ?DA E=E 2AJHEE HEIF@A AH?E @E # AJHE FAH “= ?=HJ= KEI?A CE EJ=KA FH=JE?DA @E LEJ= FHA@EJHE @A= CHAA IFAHEAJ= A FHFA «CCE IFA@E= E % AJJAHAA @E JCEAHA E=E” K =FFKJ=A?DA @=ACCE= E A?O IE@=?E @E ? I?AJA @E LEJ= ??HAJA @A HA@@EJ E ?E IA @== IJH=@= ! LAE J FAH H=??J=HA E HKFE=AJ= - = I=KJA @A IAJ KE LEHJKIE EIAC=JE GKJE@E=A A == FHJ=J= =CE=IIE I E ?E = HE@K?A@ = @A= ?=HJ= A= BHJHA è JAIJEE=J= @=E ?DA FE=J= HJE AA @E JKJJE ?DA JHLAH= IFA@AHA K F’ @E FEù GK=JEJà @E =E@HE@A ?=H =EA @A= ?I?EA%# AIFIEJHE E E I?KA LJ=HE ?DA =EK FIJ AE E= G @A = GK=J A CK=@=CA E?= -64 = =E=A -64FEù HEIFAJJ = ?DA = J= =E=E ?@òEE ’AIFIEEA - = GK=JE HA E A E FE=AE= FHAIAJAH= A ?DA B@= E C=I ?EJ= ?DEA@ ?A IE FII= J=» ),4-) 52)4)+1)41
 7. 7. AJHA?E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *E L=AHE=E(AJHEJ=OEJ = CEH=J= IKE AH?=JE .65- E .65- ) 5D=HA .65- 5J=H 5?=HFA ?EAIE I?=@ # ! ! $$%# # !% E @=E =JE@KFEC -64 +-4+1 +AIA=?HEIE @A FAH E 8EAJ= ?==JKHEBE?EEJ=E=E«E@= @AE ?IKE =IJ=IIA 7= FHJAEA ?AH E =JE@KFEC EFIJE 8=KJ= =HHEL= JAFE =?H= FEù ?E=A ?DA D= =EKJ=J = HE IKA ?==JKHA E FAA ?E ,=H ;A ! 2K@ % @KHE FAH E FE??E CH=@E @KHHA ?FAIIEL=AJA AIE A LEAJ=EJA AH= ?==JKHEBE?E AKHFAE ,= = GKJ= @E AIFHJ=EA AGKE AC=E A IJHAJJ=AJA FHIIE ! =H EB=J @=E @KA 2=AIE =IE=JE?E IK A?AII=HE FAH HEFHEIJE=HA JEI?=@H=AEIKHA= AH?=J AKHFA JH= E ?@EEE ?FAJEJELA FHLLA@KJ = IIJE JE@KFEC FAH E FH@JJE # A E $ @A $ ACE I?=E +KGKA JEEA JKEHA AJH = I?=@A= E FAA EFHJ=JE @= +E= F=II=@ @= !## = =FFHAE= ?DA = 7A = E HALA FHABEII=J= =A E A 8EAJ= EFIJE @== % E= FHFIJ == +BA@A ! FAH ?AJ +KEJà AKHFA= A H=EA -KHFA= @A= += @AA JK=JKHA ACE E $ A L=E@E FAH ?EGKA 5?AI= = GKJ= @E EFHJ =JKH= K EJH=CCE FE=JE @E @EIJHEKEA =E = 7A D= EB=JJE @A?E 1 F=HJE?=HA = GKJ= @E IAJJE==A IKE BKIIE CAIJEJE HEIFAJJEL=AJA I @E HEL=HE K AH?=J @AA I?=HFA ?EA @AJH=J= @E JKJJE E FH@JJE AE ?KE @E 6HEAIJA L=AJA = D= =IIE?KH= IE A IJAII FAHE@ è ?==JKHEAHE CCAJJ @AE )AII=@HE= +=J=E= J K IEIJA= @E EJ I?AI= @= = # @=E 5A E @KFEC ?JE .AHH=H= A 8AAE=» H=CCE IK =IA IAJJE== AJHA GKA= @AA ?== KAHà A LAHHà =??AHJ=J = -64 A @AA EFHJ=EE @= JKHA LEAJ=EJA @= $ +EIIEAèCEàFHJ= +E= A 8EAJ= 1 @=E FHA = 5A?@ 8EJ )H FAH =FFE?=HA KLE @=E )HCAJ HA?H@ LA@AL= EFIJA JH= E % A E $# FAH = +E= A JEE FHAIE@AJA @A)?E )II?E=EA =E=A =JE@KFEC» 8)-41) ***1 376)11 .HJA E FA=J= FAH A GKJ=E5=EE E @E H A =HCAJ ? E--4/1) ’)KJHEJà FAH FHA @A AJ= CE= ?DA J??= K KL HA’AAHCE= KJ=J FAH K ?H@ = % @=HE .KI E +@=?I HE?HHA = 6=H 8E= EAH= = .EI? HACE=AJJ=A @E ! AKH # ?E= IIJAKJ @== .15+ 8E= EAH= @A= ? JE A=??H@ IEC=J = @E @A JH=IFHJ FKE? I?EAJà )?AC=I)FI @AA= @A @=H A .15+ 1 +@=?I D= @A EIIEA *E?=AH=A FAH ?AHA I?HI ?DA FHALA ?=A @= = HALEIEA)=C )IA? 0AH= A 1J= @== ?HEIE EE?= = GK ?EI @E HE?HHAHA = 6=H @A ’=JJK=EA @A BA@AH=E @AL= JH= =JH HEIHIA FAH @AE J=CE FHALEIJE @== =C=I FAH LE=EA @E J=EA @A=HCAJ è =E ?JH = @A?EIEA I BEI?=A ? ’=IJA E JH=IFHJ FKE? ?= LH= FAH A 4ACEE ?DA HEECDE @E IE?KHA= A= I=EJ= @E GK=IE E E IA @A /LAH @E =KAJ= IEA @A 2@ = @A?HAJ IK A ) ?KE I HE?I?EKJE E IFAJJE E 2=JJ @E IJ=EE@EIJHEKEA @A C=I IA @KJ= = !% @=HE HA A =??EIA IK= AE= BEI? HACE=A è =HHE # EEE @E AKH =C Jà A EEE @= ! ELA?@ )KJDHEJO A ?E ?E= E =IIE @= CA FAH BE=E=HA E .@ L=J @F EJAI= JH= / CEKJELE FAH ?FHEHA E J=CE ?A ?DA @= @ACE =KGKA I?EAJà « =LAL= =E @A -64 KE? FAH IFAJJ=? LAH A 4ACEE IK HEIFAJ )FFHL=JE K= IAHEA @E =JHE AJE FAH =@@EE=A HA -64 J @ACE EFACE ?JAK FKJE = BEI?=E=EA CE=A 1HFAB -64
 8. 8. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 4EBEKJE JKJJE = +=CE=HE .6 4*-46 21145)524-55 FAH H= è BK=J= CHECE= 41.1761 AIIK= @A?EIEA =A =E GK=E D= =E IK ?BAHEAJ @AE HE BAIJ=J = FHFHE= ?JH= BEKJE @A A@E +=FE@= HEAJà =E FHLLA@EAJE =A IJHKJJKHA @A +=?EF @A=IIAIIH=J ?DA E BE = ?DA ?E I=Hà K FC @= =FHEA E ?BHJ ? E FHAIE@A ?BAHEAJ FEù = JA @A= 4ACEA A ? =I 8E=?E@H = = +=CE=HE 1 IAIIHA =)EAJA 1AHE FHEE ?EJJ=@EE E @A E IE@=?E @A JAHHEJHE AC=EAIKE EJAHAII= D= JJAKJ =FEA JE I =HHEL=JE E +IE H=IIE?KH=EE @=E ?=FE CE EJAE=JE =?DA ?=CE=HE ’E?AAHEJHA @A 6A??=IE? FJHAA I=JEHA =?DA E HEBEKJE @A A@E +=FE@= CHKFF E +IECE HACE =@ ??KF=H .4) ’==HA 2AH = ?EJJà FA@=A ) 8E=L= ?=@E@=JE E GK=HJEAHE IE @ELE@ 64)..1+ 2A@=E=E .6 21145)524-55 = ?BHJ IK JH=BBE? 81)8) 5J??=J= = .= A = ?EJJà IE @ELE@A 5A == 1 JKA J= 1 ?=@E@=J @A ?A =HE= E HEIJH=JHE C JH@AIJH= IE FHAIA C= A CK=@=C= CH= 5J=IAH= = ?LAC H J= @AAC=@ 2= A@ EA =E J=LEE E IJH=@= AE C=E=J @= 2EAHCEHCE @= @A 2 ?ELE? = @E MAAA@AIJELE8E=L= =IIE@@= LAHHà FHAIAJ= =JJEJ HC=E=J IK= +=H?AHA @KH FHJAIJ= - @AK?E= E @E J E FHCAJJ @A JKA FA@=E=EA @E 8E -64 I=CE @E K FHLLA@EAJ E LE= 4= =JE?EF=J @= =L= ?E ?=@E@=JE =+=H?AHE =E AJH=J A ?KHA @AE HAIE@AJE AIIK ?JH AJH 5E JH=JJ= @E K= L= HE=JA HEIFAJJ = FHCAJ IE@=? - =IIE A@ @= ?AJHIEEIJH= =JI=EJà AIIK= JKJA= FAH CE =EJ=JE A H=??J= @AE HE J @A F=H?DACCE EJAHH= J “I?=JA” LEAA J=??= «,E=JJEJ ? 5=HAA IJ=J A @EI?K= HEI?DE BEKJE ?DA @A?= - JKJJ AJHA IE B= ??HA J= ’EFJAIE @E LA@AHA E K HA=E=J IJJ E FHJ K FE= I=Hà ??KF=J @= K F=H?DACCE @= JAHA @E 8E=L= ? .= J= A=@AH @A F=HJEJ ?DA @= =E CLAH= E+)4+-4- 1 5=H@AC= BKJKH EEAJA LE= 4 FIJE =KJ A K =JH @= JH=BBE? A ’ECEAA KH== HEBH= @A= I=EJà = ?FAJ=AJA FA@ K JKA = IAE ?HIEA 5A =» 5== FEA= FAHFAEJAE=HE= IJAJ= = =A ?@ E FHCAJJEIJE = I IA A’AN ?EA= @E@A?=HA ) @AK?E= KEA ?IAJEHà = FE== 5= /E=? FHAHA ’E=@AFEA= @A IJF = JH=BBE? I?F=HI= @AA ?HIEA IAJA =?DA 4A=J 5HKF=II=CCE @E JAIJE 1 =HE= F=HJì @KA =E )= =HE= ’EI= FA@=A FE=?A = JKJJE E IKFAHBE?EA +=K@E= K?DA@@K 1@EA @= EEIJAH @A= B= 1 +KA ?DEK@A = FA@AJEIJE D= IJJE/EKIJEE= == I=EJà HA JH=BBE? LE= =FE LE= 5=H 1 +KA HEIAHL= =CE =E @A GK=HJEAHA LKJ @= HEIAHL=J =E HAIE@AJE JH=B A=J = IFA?K=EA ACE=A è ’=II?E=E @AC= A F=HJA @E LE= *=H J=JE @AA LEA FA@=E ’=EEIJH=EA è JHE BE? A IIJ= IAL=CCE AI ?AJH IJHE? AJHAA )JECA “1 F=HJE ?A= A FE LE= +?A =JA IJ=E E LE= 4= A IJAAJA =KBH=C=J IE IK HEIFAJJ FAH A ?IJIA HA= ,AKHK 2H?=HA – =AJ= )AI EA LE= ,AJJHE A FE= A HEA E J=LEE IE HEA =AJ= /E= 2= L=??= F=LEAJ=EE ?=II CHAI D= =AJ=J = ?=JIE 5?@KHH= – A E AJJ= 5=LE= )’EEE A FE E BHAJJ= AA IAHA @A ?EJ=J @E 8E=L= AJJE AEE=JE +A F JEL= ?KE?=EA @=?AHJAA IE HEFAH?KJ FHJAIJA @AE HAIE@AJE I AIJELA E FHLLA@EAJ AIIK= LAHEBE?= A ? JH= E ?EJJ=@EE LELAHA F=HJA @A +KA 1C= @E B=JJ IK ?=H?AHA HKHIA A =?DA =JEJH=BBE? D= BKE= JH IK BKE=AJ IAHA=AJA GK=@ ’K E )HJEK D= =KIFE?=J@E 3K=HJK??EK” 5 GK=?DA FAH=JHA IJH?A J ,ELAHI = 8E=L= «1 @A= = FA@=A A @A E?= ACCA è GKA= @A ?=H =JJAEA FAH E FHA E =I = JKJJ IE HEILA FE= @E HEGK=EBE?=EA = J AIIK F=H?DACCE H =JJHAE» -1 -41 E @AE HAIE@AJE --
 9. 9. AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ/E I?K=KI A ?=I .6 4*-46 21145)524-55??AIIEA HAL?=J= 1 +KA JCEA = CAIJEA == @EJJ= 5JALAE E IAHLEE @= FEù @ELAJ’=E = FAE?= è IKE ?IJE @A= IE?KHA= FAH EE A @EI=EE A =HE HA?KFAH=JA @== 2EE= = -=I + =HE A @HC= -641+)5 5?K=KI A ?=I1 +KA HAL?= ’=CCEK /KAHH= = =HC@E?=EA @A’=FF=J == 5E= @E /E=BH=? 5JALAE ?DA @= JHA =ECAIJEI?A E IAHLEE = @A H= E IAHLEE IE BAH AHà IJ=JA = FA E?= A KLE HE?HIE @EA A= ?=I= =HAJ?EIEA @A IAHLEE )FF= JH ’=C 1J=J = -)5 7 F’ =HIA=A A E @AJAEA =KIEL= @EJE I?KJA A KH= @A= @EJ CKAHH= A =HC BEEI?A K F’ =HAJ @A= @H =HE ?=@AIJEA A =JAH=J= @E FE== /H=I?E @= E =K= 1 ?IECEAHA ? C= è =FF=HI= ?Iì ’=EJ= JA @AJAEA @E IIJ=AJAF A EHE @E =?K K=A 2@ .H=?AI? *= EA @E /EKIAFFA )JAE IJKFAB=?AJE =E BEE @EE ?IECEAHE ?K=E AH D= FHAIAJ=J K’E #AA HAIE@AJA = -=I IF=??E AA ?=AHA @=@E =CCEH== A FFIE JAHHC=EA ?JH ’EIJE E LE= +HFE ?=EJà 1I AJJ @AE @KA I IJ=JEEA = C=H= LEAA = JKEA @A= BAH=J= FAH 2EH=I = IACKEJ @E K’EHHK HELAKJE K= FEIJ= *A@EJ= A CEKC =IA E KI JKHEIJE?E A =HC EA A’=FF=HJ=AJ HAJJ= ?= %$# ? =JHE?A@’=IJ= EEE A % E= +=H .AE?A 1 JEJ=HA @A ABBAJJK=J= AH?A@ì IAH= =H=I= A ?=HJK??A K=AKH =H =HEFI= D= FHAIA @= FAHI=A @A= 5AE FEIJ= CE?=JJ FHEL= 5?K=KI E ?EJJà = CAIJEA è E EE? J=J HE?HI = 6=H ?JH A )JE@HC= @A= 5GK= @A J=FF HII K BK?EA= @FFE= BBAHJ= E FHLLA@EAJ A K= @H= EA @E +=CE=HE 1 *HA@= ?=EH = ?=A,KA A BBAHJA = 5E= A = = ?A “?JH=@@EJJ =CCEK@E?=EA A HELE= ?F @E J=NEIJE ?DA FAH= CEL=A è IJ=J =HHAIJ=J A A ? ?=?E IAC=J A@EJJ= K?= .==I?DE @E 2EI= HE= A@ E@AJAHE=J=” IKE CE =JJE == ?EIIEA A =HC +=H .AE?A IJ= ?@JJ A ?=H?AHA @E =JHE?= =H=I= FEù !A ’ LAHA = ? ?IJE HA=JELE == IE?KHA =BBE?Dé HEAI=EE ’BBAH L=KJ=@ K= @A?EIEA *K?=E AJHA E ?=HJK??A 1JHA ?FAHJEEIIEA FH?== = @EJ = BBAHJ= @A= 5E= + J= @A= @EJJ= .==I?DE 5JA ==C= )’EJAHHC=E IK ?EGKEE =IIAJA @= K JAA AH= =I?J= ?=CE=HEJ== =CCEK@E?= Iì @KA CEHE B= = @EHECA LAE ?J=JJ=J JAABE A E =K= HEIF@AHà AE = AJ @A= FAHGKE IJE CH @E D=IDEIDJ=HE= FHLLEIHE= 1 IACKE JA =HE= 8EJJHE= HHù ?=AJA @= AJH D= FHIIEE CEHE ’=IIAII IEEA è IJ=J @AK?E= ! $! @E =HEK== A JKJJJ FAHò E IAHLEE )FF=JE AI?K@A = @EJJ= @E 5JALAE HE=I?E=J AIIK= @E?DE= HA = 6H=BBE? =KHEE J FAH ??HI ACE IJAI E =JAHE=A FAH = ?JEL=@A?E@A FAH K HEAI=A A @== FH?A@KH= =K= H=EA -- H=J IE HA=JE ?JAIJ=JE =@ )JA EA 1+0-) 5-7)?DA = K?DA@@K .KHJ A EJA A’AHHEIJAHE= .6 4*-46 21145)524-55è ?=@E@=J= IE@=? =@HA @E FHBKE ?@==JA--11 ,= K= =LA @AE ?DA CCE KBBE?E=E= = 37)467 .KHJ @E FH@JJE A @KA @A IE I FH F=II=JE = HABKHJEL= èFEH=JE =?H=J= = 5K 5E??K ?=@E@=JKH= @E HA= AHHEIJE?E =’-HA= @E J=JA LE= =?KE FHBKE IJ=J= HA?KFAH=J= A @A =@@=J= ? A = ,AKHK + = K?DA@ LE=A + = 3K=HJK IA= F=C=HA = I IK A ?DA D= =AII@EAHA @AE 3K=JJHHE è @K ?E I=H= =K -JK F=JJACCE= = ?@== EJ IJ=JA HE?HIA @== @E =LAH IJJH=JJ =?KE=HHEL=J= = ?BAH= @A= 5=H@EC= =JEA 1HI A ) = K = = FHJA= FHFHEAJ=HE= @A ACE FH@JJE FAH?Dé IE JHL=?=@E@=JKH= @E +=K@E= =?= FH IE@EFA@A @A= JEJ=HA 1I=A= 5=C ,F K= HALA ?KJJ= L= E K FAHE@ @E CH=K?DA@@K FAH = ?=HE?= JE= “5E= =FAHJE =A E CEE D= B=JJ BEEHA E = EA E ?KE = 5=CCEE è LE @EBBE?Jà A?E?DA@E IE@=? == CKE@= @A IJA – D= @AJJ = K?DA@ AJJA A @KA =@HA 5E JH=JJ= IJ=J= KJJ=J= = JAHH= A BA D= FAHò AC=J GK=L=HEAC=J @ E@E @K – @E ?EJJ=@EE ?DA ?A @E =B=@= )LEC= $ HEJ= I EJAHLAKJE CE IE=IE JEF @E LEA= BEIE?=FA@AJEIJ= )=FFA E =E= JJ=J ? =E A @E IK= BECE= K?E= =CAJE @A= LE?E= 2EE= AE ?BHJE @A= JEJ==?= 2H/HAI CE AN 1HI JH E K?A=HA” .4) +=K@E= K?DA@@K 2AHH= ! =E @E 3K=HJK ?=A =AHJ=JE @= =?KE HA 58--,

×