• Like
 • Save
Metro 25/03/2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Metro 25/03/2011

on

 • 454 views

 

Statistics

Views

Total Views
454
Views on SlideShare
450
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 4

http://urbancenter.eu 3
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Metro 25/03/2011 Metro 25/03/2011 Document Transcript

  • 58-1)16)1) 2)) )7/-41 2-4 -74 “1 ) 12)66 -4” 1 +6 “,) +)55) ’4) ,-) 6-44) 8/1 ,1 21Ù” 5FHJ 5+)66) ,)1 +H=?DA E GKJE@E= CH=JKEJ 5)4,-/) LAAH@ì # =H MMMAJHAMIEJ E ° =N !° AJH è IJ=F=J IK ?=HJ= HE?E?=J=/KAHH= = ,A?E ) 8E=L= BF FA@=A 6H=BBE?HELJ= E F=AIA È ==HA EGKE=AJ A= >=IA EEJ=HA K’H@E== @A +KA =LLEI= 3K=HJEAHE @ELEIE IK IJF =A =KJ E ?EJ=J FF=HA GKE LE?A I = ACCA @A ?=HH =JJHAE +H=?= 5?K=>KI HAL?=JEE ?EJJ=@EE @E KJEE=HA ’=?GK= FHLAEAJA @=E FE FHAIAJE A’=HA= LE?E= CKAHH= IK IAHLEE ,F LAJ’=E E +KA JCE= ==’=AHFHJ EEJ=HA 1 IE@=? 2H?A@@K IEJK=EA ==H=JA +H=?= ??AIIEA == @EJJ= 5JALAE ’E JAH =FF=J JH= E CE? +H=?=+BEJJ E E>E= +JEK= = IBHA??E=HA E ?=??E= IJH=EAHE E 6H= ’H= AC=A- =HHEL= ,= @AE?= H= AC=ACE =AHAE 5=>=J JJA =A =@=’=@= ?AJJA @= IF IJ=HA =L=JE+JEK= ’=JJELEJà EE @E KH=J=HA A= >=IA @E ,A?E=K K= = >=HAJH?E=J= @E ?DEAJHE @=+=CE=HE EAHE I =HHE = =HE= ?A *=H?A=L=JE =?DA CE =AHAE E IC FA@=A HA=E=J ?EEJ=HE =@AIE )?DA HEIJH=JEE E IJH=@= 8E= 4EAHE I @A?=JE =?K = IA=KJ E FHCAJJ @AE ?=??E= HEAJH=JE == BKJKH - 8E=L= ?DA IE @E>=IA @F GK=?DA H= LE@A FAH?Dè LKA A IJH=IAFHA JF IA?HAJ GK= @A BB EEJI A= ?EJJà @AAKGKA @AJJ=CE IK= JJA FAH E F=H?DACCE ?=HAJEEIIEA 1J=J = ? = >AE= ?=HEIIE= A’==HA =?E=J @= CE =IB=J E>AH A ?AJHIE@=? 2H?A@@K IE =C IJHE?  HEK?E=HA =@CEKC A =AJAA =LAHA E >E@A IJJ ?=I= /E@A= LE?A EE +?? =KJ>KI IKFAH JA?CE?E BK?DA =AJ= K HEJH E= = I IAE LKJEK E JAHEE @E ? ?A = AJHFEJ== 5??KF=EA 5=H@AC= 7 @ACE =AHAE =@AIE =HHEL=JE EAHE A= >=IA I=H@= FHJE = F=HJEHA FAH = E>E= .6 4*-46 21145)524-55 AJJE= ?DA IA= JH=BBE? IE FKò HEIF=HE=HA )+2 4.
  • AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CEA = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ A +HEIJE== 5=L=CE EJ=E=(AJHEJ=OEJ E>E= ?=@ == =J +=??E= BH=?AIA =>>=JJA AJ HEFHAI E FHJ @E EIKH=J= 1 HACEA “7??EIE E ?ELEE” ).2 1*1) È IJ=J H=CCEKJ K =??H@ JH= CE =A=JE FAH $° CEH F=II=HA E FEA ?=@ @A= EIIEA == =J 5AIJ CEH EAHE @A’ ?DA A =IIKAHà E ? FAH=EA “@EIIAO ,= JH AJH =HJA@ì )@ M” @F ’=FFHL=E =K?E=H EAHE IAH= è A CELA@ì % =H IJ=J E EEIJH @ACE @A= HEIKEA K AMI AIJAHE JKH? )DA@ ,= %! LJCK ?DA D= IFEAC=J ?A E ?FHAII IE= A LEJJEA 5A?@ K IJ=J H=CCEKJ E K= JA >E=?E KBBE?E=A @A C A?BAHA= ? .H=?E= LAH E>E? I ?EH?= 7I= A /H= *HAJ=C= ?AJ A FAHIA HJA E 1J=J FAHò IE I E>E= = ?=KI= @AE >>=H 1JAHLAJ E E>E= BAH=JE E ?>=JJE @=AJE @A= ?=EEA AJE A 2=AIA JH= A E EJAH=E=A ?KHIEE =AHAA @AA BHA *>=H@=AJE +EGKA =H=JA @A= ?=EEA A ?EJJà ?FEJA @=E H=E@ =JE/DA@@=BE A CE I? @A= ?=EEA 5=>H= JHE JH= E EEE=E @A @EJJ= J=D EJEC= *AC=IE E JHA A CE EIHJE AJHA IKH=J= A 6HEFE AJ BH=?AIE IE @EHEC LAHI = E>E= FAH FHA@AHA F=HJA =A FAH=EE EEJ=HE K AJ BH=?AIA D= =>>=J “1 H=E@ K =EKJ K=EJ=HE” JKJ K =AHA EEJ=HA E ’=>EJ=JA @E *AC=IE >E? ?DA =LAL= LE=J = 1 LJ == +=AH= BO A )24-55- 7= EJAI= >=JJ=CE= IE= +=AH= è ILJ= FE IK ?=F @E >=JJ=CE= @E EIKH=J= K= 16-48156) )DA@ 0AID IBBHA@ = =MEOO= A E +I= IJ= B=?A@ E HE>A è K =>EJ=JA @E *AC=IE IKH=J= E KAH @E LJ=HE /E =JHE I HE=IJE E ?EJJà@E?A Iì == @AA ?EJJàIE> @A= HELJ= ,F KCDA HA = H??=BHJA @AE HE>AE 3K=E ABBAJJE D= =LKJ E AIIK GKE è K “HE>A È = B=LHA @A’EJAHLAJ E H=E@ =AHAE A” F=H= ?DA D= K= ? FAH FHJACCAH= @=E JAHH HEIJE =II?E=JE = 4=ìIEIIEA @E =IIA@E A HAFHAIIEA @= F=HJA @AA JHKFFA @A ?A A FAHEC JAH=E=A 0= AII = IE?KH E J=EA AC=JEL= A E D= I=L=J = LEJ= GKE CE=E= @E FAHIA ? FAHIA?DAIGKEI @E =JKH=AJA I IJEJKEI? K =JJ @E IAFE?AAJA E>E?E ?DA - E BA@AE = /DA@@=BE +JEK= = ?AH?=HA @E @EIJHKCCAHA = ?EJJà =4) = +=AH= D= CE CE EIHJE D= = IJAC 2AHò =LHAE @AIE@A CKAHH= = K I??HI ?>=JJ FAH = H E LAC ?=JJKH=JE *AC=@AJJ “5ì” =’EJAHLA K?E=J @E =LAHA HEFHAI H=J ?DA =HHEL=IIA FHE= K=EJ=HE -H= ?DE=H >AHJà 1 CE ?=I A BHA IE è IJJ E ?JH @A=@ E E>E= =FFHL= E «?FAJ ?JH» FAH I=L=HA =?DA A LEJA ?DA /DA@@=BE LAL= H=@A =H=JAI=L==JACH= 4ELKEA@ ? IAJJA LJE @E @A FHJ -64 @AE ECE=E= ?DA IJ= HA = IK *AC=IE EA = IKFFHJ @E K >K -15)*-60 *4)99L=J=CCE = HEIKEA @A= =CCE )JHA @= @ )2)24-55-H== 1 “Iì” I IJ=JE JEEA! = =CCEH==HE?DEAIJ= AH= @E % E ! CE =IJAKJE %# EE=H@E FAH I=L=HA 5EHE= E E >HALA K??EIE = ?HJA )?H= I?JHE)FFHL=J= =?DA = HEIKEA @AA FFIEEE 2@1@L A JAHF >??E=J= GKA= E 2HJC= )2)24-55- ;-- 2HIACK CE I?JHE E ;AA JH= E E@AE H=@E?=E -64 *47:--5 2AH I=L=HA E 5141) 5=HA>>AH =A EJ=HE “HE>AE” A = CK=H 2HJC= I=HA>>A «=F E HJE ACE I?JHE = @E= HAFK>>E?== HE=IJ= )FFA @A’7E?AB FHFHE=J» K FE= 7A ,=H== A IK@ @A= 5EHE= BA@AA = FHAIE@AJA )E .E @= %# EE=H@E @E AK @LA AH?A@ì A BHA @E )>@K=D 5=AD È @E JHA7 ?HHE@E H ) IIJAAH è E FHAIE @AJA @A’-KHCHKFF IE?KHA= D= =JJ=??= J E =EBAIJ=JE D= BAHEJE E >E=?E @E K I?JH I?FFE=J EAHE =K=EJ=HE A=+=K@A K?AH = ’E@=E @A= ?=@KJ= HEBAHEJ CHKFFE @E @EBA I= @AE @EHEJJE K=E A JAIJE K== A IK@AIJ , F = @ABAEA @E =?KE >== BKHE1*1) = FF=EA @A 2=AIA E K= ?HEIE F E ?K=HE ?DA @AK CAAH=E ?DA IE I KEJE 75) 1 FHAIE@AJA >==E E>E= «IJ= =?H= EJE?= JHA ?DA BE=E= ?E= =HHAIJE @E =II= =E =EBAIJ=JE JH= ?KE E ?DEKI BKHE @= IJK@EIBBHA@ FAH?Dé E HE= FHL?=J= @= “” @A IJ=JA IJ=J @E FJAJA )E DIA ’A L=A @A= +=I= *E=?=?AII=JA E BK? 2=H=AJ @E EI>= = AAHCA= E LECHA @= IAH?EJ =FF=HA IAFHA @E È IK??AII @E HEJH @=IJ=JA = HEIKEA F=??DAJJ @E EIKHA @E HE CEHE E ?AJE=E= FHL= A FHJAIJA @E ,=H== FEù @ELEI AH?A@ì E K LE=CCE E 5K@ )AHE@A’K è HEIFAJ I==AJ FHAIAJ=JA = FHJAIJ=HA = F=H=AJ D= =FFHL= ?= 5?AI @=’AE?JJAHJ=J» 2AH GKAIJ ’7 @= FHAEAH 5?H=JAI I?DA= =HE @E ,=H== è @E )II=@ @= " =E = FJA J IJ=J @E AAHCA= IE @EHECA @HEJJ == FHJ=E?AB D= ?DEAIJ ?DA 1 CLAH FHJCDAIA LAJ=J= E KC IE> HA 6=J ?DA EAHE IAH= )I FH?==J @= FHAIE@A = = JHL= ?DEKI= @=«IE =FH= K ?HHE@E LKA FAHò «?JEKAHà = @AA =EBAIJ=EE ? I=@ D= H@E=J I?=H?AH= JA 5=AD ?DA D= =?DA B ’EJAH +Iì è ?IJHAJK=EJ=HE @=’-CEJJ B=HA JKJJ E FIIE>EA FAH JHA ! FAHIA =??= EE A D= FHAII @E BAHJ K HABAHA@K ? J = AJH=HA @= GKA= IA @A= 6KEIE=» -64 ALEJ=HA K I=L=J=CCE E F=JA ?DA ?DEA@ = BEA =>EHA = ACCA @’AAH IJEJKE=A -64 ?@=HE= E BJ -64 JAH=E=A» -64 @A HACEA @A FHAIE@AJA CA= @A $! -64
  • " AJHFHE FE= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 - H= = =FA@KI= I?=HIACCE= ’=?GK= )=HA ECEAE? I=EJ=HE A’EI= 2HJAIJA = EA )2-,75) AJHA = =LA @=?GK= B=JJ= @= K AIA 5= =H? è I=F=J= @= )K D= =LKJ ?FAHJKH= 6HL=J >=H?A @EIFAHI CKIJ= E FHLE?E= @E 5EH= A?E?= @= EEIJAH ?KI= FAH FHA@AHA =?KA @A= ,EBAI=» 5KEI= I 1AHE ==HA FAH K >=H?A F=HJEJ @= ?AJE=E= @E EECH=JE = =HHEL=JE =?DA CE FIE 6HEFE JHA CEHE B= =FA@KI= A JH=IBAHEHE E ?CE =@=JE @= CLAH =JHE ?AJHE IK JAHHEJHE FAH =IIEIJAHA IE= CE IA A =LAL= JEEA @= AH?A@ì IE BAH= CE I>=H IJH=EAHE ?DA CE EI=E = è IJ=J =>>H@=J @== /@B = # E ?DE )?DA EAHE I =F 2HJAIJA =?DA AE ? CE= @= =FA@KI= A I?HJ=J LAHI )CHE FH@=JA = =FA@KI= !!! KE @A ?=J=AIA LE?E CAJ ) >H@ & FHBKCDE E FHEE @== FAHIA JH= ?KE # @A A = EA ?DA IFEJ= = FHE E>E= @F = I?FFE @A= CKAHH= ?ELEA EHE «3KE =?= = JA@FE «3KE CE E 5I AH= F=HJEJ= @= K ?AK=HA @E K @E ’=FFHLLECE=AJ ECH=JE I F=H?DACCE= H == IHA= ?DA LELA =@ )CHECAJ E@HE? IKBBE?EAJA D= @A JE I= ?A JH= K?E=J E IE@=? @E I?HHAHA = CEH=J=» @E =FA@KI= = HE?DEAIJ= ? E IE@=?E ?DA =K @E BHEJKH= IJH=H@E=HE= ?E= K= =EBAIJ=EA 5>=H?DE IK’EI= @E =FA@KI= = ?=II @E LAJEE= AJHE ?K>E FAH @AE?= -64 )2)24-55-= AHA ?DEA@A ’A>=HC +=II=EA JHA =EIK FAJHE 1J=E= @’=??H@ @E =IE FAH E FHBKCDE1*1) 7 A>=HC JJ=A IEEA ?KA» D= @AJJ 4) 6HA =E @E FAHAI = K ?BEJJ ?JHIK FAJHE E>E? A =FEA IK>EJ FHE= @A LAHJE?A I @E ICCEH FEù E @EHEJJE K =JH 5J=J GK=H=EEJ=EE ?AH?E=E HEBAHA@IE FHFHE =E F=H 1 ?=?AEAHA JA@AI? )CA= AHA FAH ’=??AII = =LH = LAC= H =??H@=J) ?DEA@AHA @E =FFE?=H è JAH AKHFAE 7= FHF IJK@E A =A FHAIJ=EE IJ=JKI @E “HEBKCE=JE” )IJ=J= = /AH=E= == 7A IJ= = ?KE ’1J=E= « è ? ’K ?Iì @= EFAC=HA IJH 2=AIA ?E I=HA> I=EJ=HEA È ?Eò ?DA @LHà IJJEA=H è K= IAAA F=HA @A ?=?AEA JH=HE= E EA= @E FHE?E = HEIFAJJ JKJJE E 2=AIE >A K EF=JJ IECEBE?=JE AIIAHA HE?I?EKJ =E FH JA= @A= +=II=EAHA )CA= AHA «5FAH FE» = FAH = GK=A HEJEA B= I=FAHA BJE @= L E BKII @E CHACCE è CEà BKCDE ANJH=?KEJ=HE IK= LE?A@= @E K =BHE?=?DA IK GKAIJ FKJ HEK A FFHJK ?DA K= @A +IECE AKHFA ?DA >??=J FAH A I=EE ?DA BKCC @= 2=AIE @LA =HHEL=J IK K >=H?AI?EHA = JHL=HA K= F ?EIEA LAC= =IIKJ= @= IJJEA= ?A FAH E K A 7A -64 è E ?HI K CKAHH= EJAH @E ?=@AIJEE -64
  • $ AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ EJ=E=(AJHEJ=OEJ A ?EJJà @LA K>A K?A=HA La mappa dei 44 siti a rischio 6 Lombardia 2 Friuli V.G. 2 CampaniaAIIK===E= ?E IE === Brescia Grado e Marano Napoli Est Pavia Trieste Litorale Casertano Cerro al Lambro 2 Emilia Romagna 1 Valle d’Aosta MantovaE 1J=E= FEù B=?EAJA Pioltello Rodano Fidenza Emarese Sesto S. Giovanni Sassuolo 1 Veneto 2 Marche Piemonte Venezia Porto 4 Chienti Marghera Balangero Falconara Marittima4) «6KJJA A EIKHA Casale Monferrato 1 Umbria D= ALE@AE=J 1 @=JE AFE@AECE?E @EBBKIE E K ?LAC Pieve Vergonte 2 Basilicata Terni==EA HEIFAJJ = FHE Serravalle Scrivia Val Basento Lazio= @A’E?E@AJA @E .K 4) +è *=HE ?DA A IK ?KHA “1 @=J IKE JKHE è Tito 1 1 Savona/CuneoKIDE=» 3KAIJ= = J= IFEJ= = .E>HEJ = B=>>HE?= E I = FKJ= @E K E?A 2 Sardegna Sacco@A’1IFH= ?DA D= EJAIE >JJEJ= @E =E=J ?DA =?DA @ >AHC *EICAHA>>A Cengio e Saliceto Porto Torres 1 CalabriaBE?=J E EJH=CCE «= F AIIAHA IJ=J= ?DEKI= HE=A ìK>A AH= K= ?HHAJA ?EIK?=HE?@EEGKE=JE+è ?IE@AH=HA =?DA A 2 Liguria Sulcis-Iglesiente Crotone-Cassano@’=HE= A= GK=A BKHE +CAJ A CALAIA @LA E =JHA F=JCEA ? Cogoleto-Stoppani@=’1J=E= D= HEAL=J ?H AI=L=AJA D= @AL=IJ=J FHAIE E ?=IE @E IJAHEEJà” Pitelli>=IIEIIEA JH=??A H=@E=J FAH IAFHA E JAHHAE - FE 2HE 8)-41 /-)4 -21,-1/ 1 6 2 2JELA 3K=@ è =HHEL=J= *HE A = = E@KIJHE=A @E = 1561676 6741 ,1 /-8) 4 ToscanaGK= ?’AH= FEù» E FE 1 GKAIJA "" IBHJK=JA F=HJE Livorno 4 1IEIJA E EEIJH .=E @1J=E= ?E IE === @E FEù @E JK HE?AH?= D= FAHAII @E EIKH=HA Massa Carrara 1’EF=JJ I=EJ=HE I HA A IE KHA @E FEù 1 GKJE K =KAJ @E ?EH?= E # @A HE Orbetello 2 2IJEAA ’1IJEJKJ 5KFAHEHA @E= @E =FFHB@EAJ E I?DE @E ?=?H F=HA FAH E Piombino@E 5=EJà è @E «=IIKJ= A 1IKIIE@E=HEAJ A D= FK>>E BK=JHE ?HHA=J == HAIE 4 2 HEAL==» -64 ?=J E AI?KIEL= AA? @A= E FHIIEEJà @E IJH=@A @E 4 Puglia CH=@A JH=BBE? 1 Bari 2Eù AIFIJE # EEE @E FAHIA «3K= è = FAH?AJK=A @E ?=IE @E Brindisi 1 /E=FFA 1 5E IEJE @E EJAHAIIA =E=A JKHA ?DA IE LAHEBE?DAHA> Manfredonia 4 I IJ=JE =FF=JE FAH E 2HCAJJ >AH E =IIA= @E AIFIEEA = Taranto 4=@E=EE ,KA @AE #& 5AJEAHE =?HE ?DA IJ= FAH HEI?DE A ?DA è FHALAE>EA ? E 2 JA?E?E = =LH FAH HE 5JK@EAFE@AECE?=E=A HEI==AJ =>EAJ=A CCE 4 Sicilia 2 2 FHA@AHA E ?JH @A @AE JAHHEJHE A @ACE EIA@E=AJE ’EGKE=AJ @E =HE= =?GK= A Biancavilla = ?AJH=A K?A=HA @E .K AIFIJE = HEI?DE @= EGKE=A IK è =II?E=J = # @AE ?=IE J KIDE= I IJ=JE FHJ= J )AA? LE D= =LH=J J=E @E JKHA D= @AJJ = +=J= Gela Milazzo 1 JE EAHE E IFA@=A @F AIFAHJE @A’1IJEJKJ IKFAHEHA @E =H 2EAJH +>= @EHECAJA @A Priolo AIIAHA IJ=JE AIFIJE = ELA I=EJà @A= IA@A @E 4= @A 1II ?AJ=@ E @=JE 5A E AJ=E @E H=@E=EE ? ’I A @A= 5=FEA= # IE JH CKA@ @AE ?=FEE @A= FF 2 Trentino A.A. 4 BAHEJA = FEA@E A C=>A L= = 5K@ = H@ A & = ?A =EA è FIIE>EA E@ELE@K=HA HE Bolzano )?DA K JAH JA?E? è JH A E HAIE@AJE = HEI?DE I E I?DE IFA?EBE?E =II?E=JE = AIFIE Trento Nord E CH=LE ?@EEE JKJJ # EEE A A 1JHA = EE ?KE» 56-.,18 Fonte: Associazione italiana di epidemiologia
  • & AJHEJ=E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E HA /H=IIE EJ=E=(AJHEJ=OEJ E ?IAJ=+641 EHE ! HA?KIE + = ?HEIE IE FAH@= 7 IKFAH % E =JJAI= @E CEK@EE .HAGKA= ) @EIFAJJ) /17561 E JH=@EAJ @A= ?=JJEL= B== E K AH % è GKA KI?EJ ? FEù BHAGKA= IK= 4) 5 ?EH?= # E H= HAJJ = FAH=C 4) 5A E =JHEE L= HKJ= =E=A5ECD ,E>=CD FHAIE@AJA C=E BH= E " A & =E @A @AA ?HEJE?EJà IFEAC= 2= =A IE HFA A "?FAH=JEL= 0EHK@ FAH JAKJE AA % ?=H?AHE E 1 -KHF= JHEE /A= FHAIE@A @AE ?=IE ?’è @E A K Estrazioni - 24/03/11’=EKJ =E BA@AE 5E?D HEE EJ=E=A - BH= GKA JA @E )JECA  IE HA JH=@EAJ E $ @AA 1J=E= 1 IJH HAIJ= Naz. 2 5 75 60 56 IJE E @KA JAHE I E =J CEIJH= K ILH=BB=A LJA ?IK=J IK F K @AE 2=AIE @LA IE E Bari 69 80 87 29 57= FAHGKEIEEA = JKH JAI= @E CEK@EE = IA = J A = FAH=A= E ?=H IJ @E =LH 5AFHA FEù ?=H?AH= A E EHE Cagliari 56 37 14 26 42>=JA @A CBEIJ= HEJE @AJAEA è @ELAJ=J= ?AHA è >HALA E A@E= @E IFAII FAHò IE FAH@= E 4 26 57 12 72 K CE E= ?A Firenze@AH 5ECD = =FAI= D= ’AIJHA= H=JE @F = HE @KA AIE ?Eò = E@E?=HA ?EKCA BA@EBH=C FAH?Dé 44 81 90 53 83 E =@= A ?DA E Genova?=KI=J K= ?HEIE @EF= BH= @A +@E?A @E FH?A ?DA E IEIJA= @AA EIK = ?HEIE I?IECE= @E E 51 4 56 31 62 .H=?E= K CE # MilanoJE?= JH= 1J=E= A 1@E= @KH= FA=A EHEA @A HA =JAH=JELA BKE=» >=H?=HIE E K= ?IJI= 14 42 83 77 22 A FEù ?DA E 5F=C= K NapoliIJE= AI=CAH=@ && CE 1IJEJKJE FAH E .H= A ?HEJE?EJà ELA?A >=JJ=CE= AC=A HELA= Palermo 77 10 33 49 70 CE # E=5A A ?DEA@AIIAH @E IF HE IE I JH=IBH=JE E JHFFA IJHKJJKHA @AJAJE ’)II?E=EA =LL?=JE Roma 11 90 44 43 61CE=HIE E FK>>E? «?JAEJHE @E =HCE=E JH” E FHE 4=FFHJ IK LA LA??DEA A ==@=JA =JHEE=EIJE E= Torino 40 10 18 25 77IE =HH=>>EAHA>>A Jà I?E=A» 8E IE JHL= CE EIJEJKJE FA=E EHEE JH=IBAHEAJE @AE H=C=E E FAH?AJK=A è = ?EJJà Venezia 49 31 62 58 605A>H= ?DA HEJE@AH IE= EB=JJE«IIJH=EAHEH HA=E=J @=’=II?E=E E KCDE IFAII J=E E ?KE IE ?IK= E =C 10 e LottoIJ=J FHJ=J E K= IJ== A H=C=E EJ=E=E @AA FA A )JECA «4EIFAJJ = @= ?=I= I?=HI= =JJAEA CEH KAH @E JH=@EA? @EA?E FEEJJE… HEBAHEA @AA CH=@E ?EJJà @EI=IJH @AA ?=H?AHE FAH == JKJA= @A @EHEJJ == JE IACKEJ= = HKJ= @= 4 4 11 26 37 42 49 56 69 80 87 10 14 31 40 44 51 57 77 81 901 5E?D EJ=E=E I @A 5K@» È E GK=@H ?DA =@KJE E IEIJA= FAH E E I=KJA A ?=HA= KAHE = *C= A 6HE A@’=??H@ ? E ?JH AAHCA @= “4=C=E @A HE BKE= >AA A D= ?= @E A@K?=JHE -64 5K@ LE?A =FE -64 SuperEnalottoE >=IJ= @KA =CAJE 7 13 19 65 86 88= 5A= @E?A ?DA JH= 5E?D AFEE= ?E IE= K =??H@ -64 )24-55- Jolly 46 Superstar 68 IA F=HJ @= E=E ?JH= @= K = HJA /EKE=E )=@= ?JH MONTEPREMIJH =AHFHJ 1J=E= =IIJ= “IFA?K=EE” Euro 3.034.200,90A è ?=FEJ=J Punti 6 -)@ =FHEA I F=HJEJ @= /-8) = +HJA AKHFA= 2-47/1) «5 I?LJ= JackPot 33.008.668,28*C= D IFEAC=J = @AE @EHEJJE @A’K D= @=’EL=IEA @AE A@E= Punti 5+1 -FEEJJ ?DA FAH J =IIJ ’1J=E= @= CE HA A= E= LEJ= A @= GKAIJ= JackPot -CEAHE E JKH>=JA =LA IFI=>EEJà A= HJA IFA?K=EA IK= E= Punti 5 65.018,60L >EIC @E K= I=AJ @E +=H /EKE=E @KH=JA FAA» +Iì )=@=J= @E K J=L K= IA CE I?JHE = /& @E /A N =’K@EA= ?ELEA Punti 4 242,73@E= A K IFA??DE E L= @A 5A?@ = ?JH = AII= E @= Punti 3 13,79D= ?JH=J I ? IAJA= @A= +HJA = @A BE =AHE?= IK= 5 stella -E AJ= @AJA?JH 3K= ?KE IE AH= HELJ= = B=E LE?A@= @A’E?E@E @E 4 stella 24.273,00@ LE=CCE E FKC=A I= CE=  ?’è IJ=J= LE= AHA@EJD AH?DAH ,= 3 stella 1.379,00 2 stella 100,00?H AJJ E L=ECE= E EA FAH KI A??AIIEL E )=@= JHAHà E =K 1 stella 10,00JKH>=JA FII AJ @A= BH= A ’E?DEAIJ= è = FHFHE FAH E FH?AII 0 stella 5,00JAH LE= )52) 7 KH=AI @E /EKE=E IJ=J= HAC=HA -64 ’=HHEL E =K= @’=FFA -64
  • AJH?H=?DA MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 F=CE= = ?KH= @E 5JAB=E= ,ELAHJEJ IJAB=E=@ELAHJEJ(AJHEJ=OEJ K?E IFAJA ::::::::: -64 FAH K’H= ? 9MB 4) ,=E =A ! +DHEIJE= ,A 5E?= IFA CAHà = IJHE?= BJ== @A *AHEE = FE== = 2E== =L= L= EIEAA = FHAIE @AJA H=HE A B@= LJ= I=H= = >KE E JHA @A 9MB 1J=E= .K? ,K @E E= E 2 2H=JAIE ) IACKEHA K E JA 8A??DE = .EHAA E KJ @E IEAE FAH HE =I?DE )CEE = = ?H@=HA A LEJJEA @A FE FE== @A +=F = /E=FFA - FE E LE= = 5EA= )?GK=HE @E /A IFACEAJ @E ?EJJà A L= «A ?EJJà FII =L KAJE E ! 2=AIE LE=HA @= >=II E BKJKH @A @ FAH KH= IIJAE>EA @E ?KE 1J=E= A E 1J=E= D= =@AHEJ E @ D= >EI =H= @E >KE FEù C» D= @AJJ 5JAB= = CEH=EIJ= H=@EJL D= LEIIKJ JHA AIE = EF=JJ AH ) E= @E & =EEIJH=EE ?K=E 2AH = FHE= AE FHAIE@AJA EJ=E= @A 9MB -64 2)) )7/-41 7 =EKJ EA 1GKE=HA 1 IJHE AJJHE “21++1 2)551 /KAHH= E>E?= FAHE? K?A=HA = ?=F=C= @E A ?DA D= KEJ AJH = 9MB E GKAIJ= IBE@= @E -?? ?A ?ELCAHA E AJJHE D= @LKJ B=HA E ?JE ? 2-4 1 21)-6)” GKAIJA @KA CHIIA ?HEIE 4) +E??=@ IK E IJ=JA ?Eò E JE JAHAJ IE =FHA K @ D= F=HJA?EF=J -?? @E IFKJE A =EKJE FAH LE =?KE AJJHE CHAA ?DA LAHA = EF=JJ AH = D= I?HEJJ E H FH FHE= @E EEE=HA IK FIEJE IK IEJ @A 9MB. OBJFHEJHC IE FKò2== =KCAHE CEH=EIJ= J=J FAH E AE FK>>E?E K?E=>EE )@ AIAFE = 3K=J @E GKAIJ= AIFAHEA ?=?=HA = FHFHE= “E 5E= =H@E @E 5=II=HEFHAIAJ=JHE?A =KJHE?A @E 1 GKAIJE AIE D= EJH=FHAI E F=@HA =?GK= FE=?A = @E LEJ= = EF=JJ AH HE FHJ= A?CE?=” ?Eè “+FH I LAH@KH= @EFHCH=E KIE?=E @E ?K I?AJA H=@E?=E ?A IJ=??= I BHA@@= A CEA=>>E= =HHà A= IK= LEJ= @E JKJJE E E@E?A ?DA AJJA E HA IJ=CEA”J ?A “KIE? DEIJHO” IK HA AAJJHE?EJà +A D= B=J ??AII =CCEKCA CEHE =EA E ?IK 4I= =I?DE 4=8EHCE H=@E 2== =KCA J IA= JL L= CDE=??E 6KJJ =?DA IA ? A K= @E HEIHIA =JK “ ?FH FEù FH@JHE =>EAJ=EIJ= =?DA IA =IFAJJ FEù >HKJJ AH= ) FHFIEJ = IK= B=ECE= HECE@EJà )?H= E IF H=E ? = ?=F=?EJà @A= JE ? JHFFE E>==CCE”= @ABEEEA è JHFF AIIAHA IA= >=JJAHE= = ?A D= FHAI= IJ ?E AE FK>>E?E JAHH= @E HECAAH=HA 2AH /E=BH=? 4AE *C=IJHAJJ= 0= @= F? ??K ?FKJAH A @LAH IFA@E *AA )E EAE CAEJHE ?FH >AE ? E ?I?AHA ?IAJE?E A “HC=EAHò AEE ?I AIFAHEAJ @E “LELAHA HA K= =E IA>H=L= AIIAHA JH=JE >==CCE B=??E= = IFA @AJAHIELE @E KI GKJE E EAE =KE IK ?A HE= EF=JJ AH” - E - IA= BHEC CEL=E )E H JAFE I= = ?DEAJHE AH 8H @E= =@=HA IK >E@E IF=HE=HA AAHCE=”?=F=C= = E K ?@ )LAL= K= FE??= ?AH= = =L=JHE?A HAE =I?E=HA = E BECE E=HEEJ A IK >E@AJAH 4I= @= 4= “E EFAEE = E= CDE=??E=E= FAH A ?IA EHHE A ?@EE LE =LH= K FIJ FACCEHA @E IELE=JAHLEIJ=HCDA CAHò ?JH E K?A= CK=H@=JE ?A =HE=E GKA ?DA D JHL=J F=CADJ @LA IE FKò HA”+A ?E è HEKI?EJ= 3K=?DA HAIEIJA= ?è - E BKJKH ?A LA@A I?FHEHA ?A B=HA = /Eò @E 5=JE E=+ FE??E F=IIE I?AHLA “2H@KHIE @AJAH IJ=J= 2AI=L= ?DA = 2=HE= @A FHAIAJA A @E ?Eò ?DA EGKE= “5FAC E A@ @ACE AAJ=@?E A JHL=HA A I IELE A JAHHE??E ?FIJEAH= FAH FH@KH *HKJJE = IA ?=>E= E A A ?=IA 5K AGKA JH@AIJE?E ?DA KEE ECEHE - FHALA HA JAHHE??E @=E HEBEKJE H CCE ?=>EAHA ?ALAC=>C KI” FAH HJ 5E FKò IFJ?IA=H?D=@A@ =JAH=JELA )@ C=E?E =LHA>>A FK=J =?DA E @=E /AIIE?= -IFIEJ E=AIAFE è EFIIE>EA B=HA =?DA E K CK=H@=L= I?AJJE?E E >A6KJHE= ?FIJ “+K?EAHò JHJA E ?=I= =FAI=HA @E KLAH?E E =FF=HJ=A F=A BJLJ=E? IK 56-.)1) ?è = CKE@= FEù FH=JE?= FIJ @AA AHA@EA>E?E?AJJ= = E= IA= J”2)) )7/-41 JAHH= 2E IE I ,18-4616 FAH ?IJHKEHIE K= ? ?BAE=JA HEIF=HE=HEI?DE=HA = LEJ= - D F ?LEJE 16)1)(-6416);16 FIJEAH= E ?=I= -64 @ IKCE E>==CCE”.=’ = ?I= CEKIJ= JEEA +=HJ= E JKH= 6AHH= HAIFEH= E >HALA /-8) 1EE= @= /A L= E JKH @A 2==+ 6EH KCDE EA? = IJHKJJKH= EJE AH=JA E@A=J= @= + 4) 6EH FEù KCDE HE EA? +IHE 4A?K.1-4- A= ?HEIE A?E H FHFIJA IK ?E> = IF=HE= ! EEE FAH A 4E?E? @ACE 1?= FEù AH= ?’è K @ AH @= ?HEJE?= @E JA=JA @E + = >==CCE = *=IA +AK?DA FHIFAH= È GKA @A =>EJ=HA IIJAE>EA >E =JIBAH= È GK=J IE?= ?DA FHJ= E FE==?IK ?HEJE? A @ACE EJà EGKE=JA A?? =BBAH=J @= K IJK@E E ?E? @A HE?E? @A=IJEE @E LEJ= IIJAE>EE 7 = ?DE ?FA GKA @A= 9E?=J K= ?=HJ= 2==+EA? ?DAKELAHI ?DA @= CCE = @ IJ KELAHI “A?” «5 2H@KJJHE >E A ?IK=JHE == BEAH= @A @AA =EA@A @E CEIJE GKAIJ’= IE FHAIAJ=AE?= IE HEJHLAHà = E =CHE?JHE = BEEAH= ?HJ= – ?= FEù EFHJ=JA E E K’A@EEA EA@EJ== = “.à = ?I= CEKIJ=” HEIF@A /EL=E 2AJHE JE ?DA H=??C A BEHA =BBAH=HA K IEIJA= @ -KHF= 5A?@ ==E LE=CCAHà AE KCDE IEMMMB==?I=CEK E F=@HA @E “.à = ?I= CEK FAH @EBA@AHA ’=?GK=» 1 LA E FH@JJE ?IJ= E IE HEFHJ=J= @= HEL= > @A’7EJà @’1J=E=IJ=HC = BEAH= =E=A IJ=” – ?FAH=JE I?E=E I= K= ?KEJà A@E= FEù @E GKAE JH=@E >EEEJ ?HA=HA JEH FAH A FAH FHFHHA = IJH=@A@E?=J= = JKJJA GKAA AA ?=H?AHE EJ=E=A E IAFHA FEù =FE= ?DA E=E 2AJHEE HEIF@A AH?E @E &# AJHE FAH “= ?=HJ= KEI?A CE EJ=>KA FH=JE?DA @E LEJ= FHA@EJHE @A= CHAA IFAHEAJ= A FHFA «CCE IFA@E= E % AJJAHA>>A @E JCEAHA E=E” K =FFKJ=A?DA @=ACCE= E A?O IE@=?E @E ? I?AJA @E LEJ= ??HAJA @A HA@@EJ E ?E> IA @== IJH=@= ! LAE J FAH H=??J=HA E HKFE=AJ= - = I=KJA @A IAJ KE LEHJKIE EIAC=JE GKJE@E=A A == FHJ=J= =CE=IIE I >E ?E = HE@K?A@ = @A= ?=HJ= A= BHJHA è JAIJEE=J= @=E ?DA FE=J= HJE AA @E JKJJE ?DA JHLAH= IFA@AHA K F’ @E FEù GK=JEJà @E =E@HE@A ?=H =EA @A= ?I?EA%# AIFIEJHE E E I?KA LJ=HE ?DA =EK FIJ AE E= G @A = GK=J A CK=@=CA >E?= -64 = =E=A -64FEù HEIFAJJ = ?DA = J= =E=E ?@òEE ’AIFIEEA - = GK=JE HA E A E FE=AE= FHAIAJAH= A ?DA B@= E C=I ?EJ= ?DEA@ ?A IE FII= J=» ),4-) 52)4)+1)41
  • AJHA?E= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4  2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *>>E L=AHE=>>>E(AJHEJ=OEJ = CEH=J= IKE AH?=JE .65- E> .65- ) 5D=HA .65- 5J=H 5?=HFA ?EAIE I?=@ # ! "! $$%# # &!% E @=E =JE@KFEC -64 +-4+1 +AIA=?HEIE @A FAH E 8EAJ= ?==JKHEBE?EEJ=E=E«E@= @AE ?IKE >=IJ=IIA 7= FHJAEA ?AH E =JE@KFEC EFIJE 8=KJ= =HHEL= JAFE =?H= FEù ?E=A ?DA D= =EKJ=J = HE IKA ?==JKHA E FAA ?E ,=H " & ;A "!" 2K@ &%" @KHE FAH E FE??E CH=@E @KHHA ?FAIIEL=AJA AIE A LEAJ=EJA AH= ?==JKHEBE?E AKHFAE ,= = GKJ= @E AIFHJ=EA AGKE AC=E A IJHAJJ=AJA FHIIE ! =H EB=J @=E @KA 2=AIE =IE=JE?E IK A?AII=HE FAH HEFHEIJE=HA JEI?=@H=AEIKHA= AH?=J AKHFA JH= E ?@EEE ?FAJEJELA FHLLA@KJ = IIJE JE@KFEC FAH E FH@JJE # A E $ @A $& ACE I?=>E +KGKA JEEA JKEHA AJH = I?=@A= E FAA EFHJ=JE @= +E= F=II=@ @= !## = =FFHAE= ?DA = 7A => E >HALA FHABEII=J= =A E A 8EAJ= EFIJE @== &% >E= FHFIJ == +BA@A ! FAH ?AJ +KEJà AKHFA= A H=EA -KHFA= @A= += @AA JK>=JKHA ACE E $ A L=E@E FAH ?EGKA 5?AI= = GKJ= @E EFHJ =JKH= K EJH=CCE FE=JE @E @EIJHE>KEA =E = 7A D= EB=JJE @A?E 1 F=HJE?=HA = GKJ= @E IAJJE==A IKE BKIIE CAIJEJE HEIFAJJEL=AJA I @E HEL=HE K AH?=J @AA I?=HFA ?EA @AJH=J= @E JKJJE E FH@JJE AE ?KE @E 6HEAIJA L=AJA = D= =IIE?KH= IE A IJAII FAHE@ è ?==JKHEAHE CCAJJ @AE )AII=@HE= +=J=E= J K IEIJA= @E EJ I?AI= @= = &# @=E 5A E @KFEC ?JE .AHH=H= A 8AAE=» H=CCE IK >=IA IAJJE== AJHA GKA= @AA ?== KAHà A LAHHà =??AHJ=J = -64 A @AA EFHJ=EE @= JKHA LEAJ=EJA @= $ +EIIEAèCEàFHJ= +E= A 8EAJ= 1 @=E FHA =  5A?@ 8EJ )H FAH =FFE?=HA KLE @=E )HCAJ HA?H@ LA@AL= EFIJA JH= E % A E $# FAH = +E= A JEE FHAIE@AJA @A)?E )II?E=EA =E=A =JE@KFEC» 8)-41) ***1 376)11 .HJA E FA=J= FAH A GKJ=E5=EE E @E H A =HCAJ ? E--4/1) ’)KJHEJà FAH FHA @A AJ= CE= ?DA J??= K KL HA’AAHCE= KJ=J FAH K ?H@ = ""%" @=HE .KI E +@=?I HE?HHA = 6=H 8E= E>AH= = .EI? HACE=AJJ=A @E "&! AKH # ?E= IIJAKJ @== .15+ 8E= E>AH= @A= ? JE A=??H@ IEC=J = @E @A JH=IFHJ FK>>E? I?EAJà )?AC=I)FI @A>A= @A @=H A .15+ 1 +@=?I D= @A EIIEA *E?=AH=A FAH ?A>HA I?HI ?DA FHALA ?=A @=  = HALEIEA)=C )IA? 0AH= A 1J= @== ?HEIE E>E?= = GK ?EI @E HE?HHAHA = 6=H @A ’=JJK=EA @A BA@AH=E @AL= JH= =JH HEIHIA FAH @AE J=CE FHALEIJE @== =C=I FAH LE=EA @E > J=EA @A=HCAJ è =E ?JH = @A?EIEA I BEI?=A ? ’=IJA E JH=IFHJ FK>>E? ?= LH= FAH A 4ACEE ?DA HE>ECDE @E IE?KHA= A= I=EJ= @E GK=IE E E IA @A /LAH @E =KAJ= IEA @A 2@ = @A?HAJ IK A ) ?KE I HE?I?EKJE E IFAJJE E 2=JJ @E IJ=>EE@EIJHE>KEA @A C=I IA @KJ= = !&% @=HE HA A =??EIA IK= >AE= BEI? HACE=A è =HHE " # EEE @E AKH =C Jà A EEE @= ! ELA?@ )KJDHEJO A ?E ?E= E =IIE @= CA FAH BE=E=HA E .@ L=J @F EJAI= JH= / CEKJELE FAH ?FHEHA E J=CE ?A ?DA @= @ACE =KGKA I?EAJà « =LAL= =E @A & -64 KE? FAH IFAJJ=? LAH A 4ACEE IK HEIFAJ )FFHL=JE K= IAHEA @E =JHE AJE FAH =@@EE=A HA -64 J @ACE EFACE ?JAK FKJE = BEI?=E=EA CE=A 1HFAB -64
  • AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CEA = ?KH= @E 5=H= 2==HAE A =?F HB I=H@AC=(AJHEJ=OEJ 4EBEKJE JKJJE = +=CE=HE .6 4*-46 21145)524-55 FAH H= è BK=J= CHECE= 41.1761 AIIK= @A?EIEA =A =E GK=E D= =E IK ?BAHEAJ @AE HE BAIJ=J = FHFHE= ?JH= BEKJE @A A@E +=FE@= HEAJà =E FHLLA@EAJE =A IJHKJJKHA @A +=?EF @A=IIAIIH=J ?DA E BE = ?DA ?E I=Hà K FC @= =FHEA E ?BHJ ? E FHAIE@A ?BAHEAJ FEù = JA @A= 4ACEA A ? =I 8E=?E@H = = +=CE=HE 1 IAIIHA =)>EAJA 1AHE FHEE ?EJJ=@EE E @A E IE@=?E @A JAHHEJHE AC=EAIKE &EJAHAII= D= JJAKJ =FEA JE I =HHEL=JE E +IE H=IIE?KH=EE @=E ?=FE CE EJAE=JE =?DA ?=CE=HE ’E?AAHEJHA @A 6A??=IE? FJHA>>A I=JEHA =?DA E HEBEKJE @A A@E +=FE@= CHKFF E +IECE HACE =@ ??KF=H .4) ’==HA 2AH = ?EJJà FA@=A ) 8E=L= ?=@E@=JE E GK=HJEAHE IE @ELE@ 64)..1+ 2A@=E=E .6 21145)524-55 = ?BHJ IK JH=BBE? 81)8) 5J??=J= = .= A = ?EJJà IE @ELE@A 5A == 1 JKA J= 1 ?=@E@=J @A ?A =HE= E HEIJH=JHE C JH@AIJH= IE FHAIA C= A CK=@=C= CH= 5J=IAH= = ?LAC H J= @AAC=@ 2= A@ EA =E J=LEE E IJH=@= AE C=E=J @= 2EAHCEHCE @= @A 2 ?ELE? = @E MAAA@AIJELE8E=L= =IIE@@= LAHHà FHAIAJ= >=JJEJ HC=E=J IK= +=H?AHA @KH FHJAIJ= - @AK?E= E @E J E FHCAJJ @A JKA FA@=E=EA @E 8E -64 I=CE @E K FHLLA@EAJ E LE= 4= =JE?EF=J @= =L= ?E ?=@E@=JE =+=H?AHE =E AJH=J A ?KHA @AE HAIE@AJE AIIK ?JH AJH 5E JH=JJ= @E K= L= HE=JA HEIFAJJ = FHCAJ IE@=? - =IIE A@ @= ?AJHIEEIJH= =JI=EJà AIIK= JKJA= FAH CE =>EJ=JE A H=??J= @AE HE J @A F=H?DACCE EJAHH= J “I?=JA” LEAA J=??= «,E>=JJEJ ? 5=HA>>A IJ=J >A @EI?K= HEI?DE BEKJE ?DA @A?= - JKJJ AJHA IE B= ??HA J= ’EFJAIE @E LA@AHA E K HA=E=J IJJ E FHJ K FE= I=Hà ??KF=J @= K F=H?DACCE @= " JAHA @E 8E=L= ? .= J= A=@AH @A F=HJEJ ?DA @= =E CLAH= E+)4+-4- 1 5=H@AC= BKJKH EEAJA LE= 4 FIJE =KJ A K =JH @= JH=BBE? A ’ECEAA KH>== HEBH= @A= I=EJà = ?FAJ=AJA FA@ K JKA = IAE ?HIEA 5A =» 5== FEA=  FAHFAEJAE=HE= IJAJ= = =A ?@ E FHCAJJEIJE = I IA A’AN ?EA= @E@A?=HA ) @AK?E= KEA ?IAJEHà = FE== 5= /E=? FHAHA ’E=@AFEA= @A IJF = JH=BBE? I?F=HI= @AA & ?HIEA IAJA =?DA 4A=J 5HKF=II=CCE @E JAIJE 1 =HE= F=HJì @KA =E )= =HE= ’EI= FA@=A FE=?A = JKJJE E IKFAHBE?EA +=K@E= K?DA@@K 1@EA @= EEIJAH @A= B= 1 +KA ?DEK@A = FA@AJEIJE D= IJJE/EKIJEE= == I=EJà HA JH=BBE? LE= =FE LE= 5=H 1 +KA HEIAHL= =CE =>E @A GK=HJEAHA LKJ @= HEIAHL=J =E HAIE@AJE JH=B A=J = IFA?K=EA ACE=A è ’=II?E=E @AC= A F=HJA @E LE= *=H J=JE @AA LEA FA@=E ’=EEIJH=EA è JHE BE? A IIJ= IAL=CCE AI ?AJH IJHE? AJHAA )JECA “1 F=HJE ?A= A FE LE= +?A =JA IJ=E E LE= 4= A IJAAJA =KBH=C=J IE IK HEIFAJJ FAH A ?IJIA HA= ,AKHK 2H?=HA – =AJ= )AI EA LE= ,AJJHE A FE= A HEA E J=LEE IE HEA =AJ= /E= 2= L=??= F=LEAJ=EE ?=II CHAI D= =AJ=J = ?=JIE 5?@KHH= – A E AJJ= 5=LE= )’EEE A FE E BHAJJ= AA IAHA @A ?EJ=J @E 8E=L= AJJE AEE=JE +A F JEL= ?KE?=EA @=?AHJAA IE HEFAH?KJ FHJAIJA @AE HAIE@AJE I AIJELA E FHLLA@EAJ AIIK= LAHEBE?= A ? JH= E ?EJJ=@EE LELAHA F=HJA @A +KA 1C= @E B=JJ IK ?=H?AHA HKHIA A =?DA =JEJH=BBE? D= BKE= JH IK BKE=AJ IAHA=AJA GK=@ ’K E )HJEK D= =KIFE?=J@E 3K=HJK??EK” 5 GK=?DA FAH=JHA IJH?A J ,ELAHI = 8E=L= «1 @A= = FA@=A A @A E?= ACCA è GKA= @A ?=H =JJAEA FAH E FH>A E =I = JKJJ IE HEILA FE= @E HEGK=EBE?=EA = J AIIK F=H?DACCE H =JJHAE» -1 -41 E @AE HAIE@AJE --
  • " AJH?=CE=HE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ/E I?K=>KI A ?=I .6 4*-46 21145)524-55??AIIEA HAL?=J= 1 +KA JCEA = CAIJEA == @EJJ= 5JALAE E IAHLEE @= FEù @ELAJ’=E = FAE?= è IKE ?IJE @A= IE?KHA= FAH >E>E A @EI=>EE A =HE HA?KFAH=JA @== 2EE= = -=I + =HE A @HC= -641+)5 5?K=>KI A ?=I1 +KA HAL?= ’=CCEK /KAHH= = =HC@E?=EA @A’=FF=J == 5E= @E /E=BH=? 5JALAE ?DA @= JHA =ECAIJEI?A E IAHLEE = @A H= E IAHLEE IE BAH AHà IJ=JA = FA E?= A KLE HE?HIE @EA A= ?=I= =HAJ?EIEA @A IAHLEE )FF= JH ’=C 1J=J = -)5 7 F’ =HIA=A A E @AJAEA =>KIEL= @EJE I?KJA A KH= @A= @EJ CKAHH= A =HC BEEI?A K F’ =HAJ @A= @H =HE ?=@AIJEA A =JAH=J= @E FE== /H=I?E @= E =K= 1 ?IECEAHA ? C= è =FF=HI= ?Iì ’=>EJ= JA @AJAEA @E IIJ=AJAF A EHE @E =?K K=A 2@ .H=?AI? *= EA @E /EKIAFFA )JAE IJKFAB=?AJE =E BEE @EE ?IECEAHE ?K=E AH D= FHAIAJ=J K’E #AA HAIE@AJA = -=I IF=??E AA ?=AHA @=@E =CCEH== A FFIE JAHHC=EA ?JH ’EIJE E LE= +HFE ?=EJà 1I AJJ @AE @KA I IJ=JEEA = C=H= LEAA >= JKEA @A= BAH=J= FAH 2EH=I = IACKEJ @E K’EHHK HELAKJE K= FEIJ= *A@EJ= A CEKC >=IA E >KI JKHEIJE?E A =HC EA A’=FF=HJ=AJ HAJJ= ?= %$# ? =JHE?A@’=IJ= EEE A % E= +=H .AE?A 1 JEJ=HA @A ABBAJJK=J= AH?A@ì IAH= =>H=I= A ?=HJK??A K=AKH >=H =HEFI= D= FHAIA @= FAHI=A @A= 5AE FEIJ= CE?=JJ FHEL= 5?K=>KI E ?EJJà = CAIJEA è E >EE? J=J HE?HI = 6=H ?JH A )JE@HC= @A= 5GK= @A J=FF HII K BK?EA= @FFE= BBAHJ= E FHLLA@EAJ A K= @H= >EA @E +=CE=HE 1 *HA@= ?=E>H = ?=A,KA A BBAHJA = 5E= A = >= ?A “?JH=@@EJJ =CCEK@E?=EA A HELE= ?F @E J=NEIJE ?DA FAH= CEL=A è IJ=J =HHAIJ=J A A ? ?=?E IAC=J A@EJJ= K?= .==I?DE @E 2EI= HE= A@ E@AJAHE=J=” IKE CE =JJE == ?EIIEA A =HC +=H .AE?A IJ= ?@JJ A ?=H?AHA @E =JHE?= =>H=I= FEù "!A ’ LA>HA = ? ?IJE HA=JELE == IE?KHA =BBE?Dé HEAI=EE ’BBAH L=KJ=@ K= @A?EIEA *K?=E AJHA E ?=HJK??A 1JHA ?FAHJEEIIEA FH?== = @EJ = BBAHJ= @A= 5E= + J= @A= @EJJ= .==I?DE 5JA ==C= )’EJAHHC=E IK ?EGKEE =IIAJA @= K JAA AH= =I?J= ?=CE=HEJ== =CCEK@E?= Iì @KA CEHE B= = @EHECA LAE ?J=JJ=J JAABE A E =K= HEIF@AHà AE = AJ @A= FAHGKE IJE CH @E D=IDEIDJ=HE= FHLLEIHE= 1 IACKE JA =HE= 8EJJHE= HHù ?=AJA @= AJH D= FHIIEE CEHE ’=IIAII IEEA è IJ=J @AK?E= ! $! @E =HEK== A JKJJJ FAHò E IAHLEE )FF=JE AI?K@A = @EJJ= @E 5JALAE HE=I?E=J AIIK= @E?DE= HA = 6H=BBE? =KHEE J FAH ??HI ACE IJAI E =JAHE=A FAH = ?JEL=@A?E@A FAH K HEAI=A A @== FH?A@KH= =K= H=EA -- H=J IE HA=JE ?JAIJ=JE =@ )JA EA 1+0-) 5-7)?DA = K?DA@@K .KHJ A EJA A’AH>HEIJAHE= .6 4*-46 21145)524-55è ?=@E@=J= IE@=? =@HA @E FHBKE ?@==JA--11 ,= K= =LA @AE ?DA CCE KBBE?E=E= = 37)467 .KHJ @E FH@JJE A @KA @A IE I FH F=II=JE = HABKHJEL= èFEH=JE =?H=J= = 5K 5E??K ?=@E@=JKH= @E HA= AH>HEIJE?E =’-H>A= @E J=JA LE= =?KE FHBKE IJ=J= HA?KFAH=J= A @A =@@>>=J= ? A >= ,AKHK + = K?DA@ LE=A +> = 3K=HJK IA= F=C=HA = I IK A ?DA D= =AII@EAHA @AE 3K=JJHHE è @K ?E I=H= =K -JK F=JJACCE= = ?@== >EJ IJ=JA HE?HIA @== @E =LAH IJJH=JJ =?KE=HHEL=J= = ?BAH= @A= 5=H@EC= =JEA 1HI A ) = K = = FHJA= FHFHEAJ=HE= @A ACE FH@JJE FAH?Dé IE JHL=?=@E@=JKH= @E +=K@E= =?= FH IE@EFA@A @A= JEJ=HA 1I=>A= 5=C ,F K= >HALA ?KJJ= L= E K FAHE@ @E CH=K?DA@@K FAH = ?=HE?= JE= “5E= =FAHJE =A E CEE D= B=JJ BEEHA E = EA E ?KE = 5=CCEE è LE @EBBE?Jà A?E?DA@E IE@=? == CKE@= @A IJA – D= @AJJ = K?DA@ AJJA A @KA =@HA 5E JH=JJ= IJ=J= >KJJ=J= = JAHH= A BA D= FAHò AC=J GK=L=HEAC=J @ E@E @K – @E ?EJJ=@EE ?DA ?A @E =B=@= )LEC= $ HEJ= I EJAHLAKJE CE IE=IE JEF @E LEA= BEIE?=FA@AJEIJ= )=FFA E =>>E= JJ=J ? =E A @E IK= BECE= K?E= =CAJE @A= LE?E= 2EE= AE ?BHJE @A= JEJ==?= 2H/HAI CE AN 1HI JH E K?A=HA” .4) +=K@E= K?DA@@K 2AHH= ! =E @E 3K=HJK ?=A =AHJ=JE @= =?KE HA 58--,
  • $ AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 I=H@AC=(AJHEJ=OEJ = HELJ= @E ,A?E ?JH = IK= CKAHH= .6 21145)524-55 1 IE@=? ’EGKE=AJ è 1 +IECE HACE=A @A= 5=H@AC= H=E = ELAE @E CK=H@E= A EAJA ??KF=EA FAH E IJHE ?EJJ=@EE6=CE @AE ?IECEAHEI?JH ? = /EKJ= /7-44) 1 1*1) -’ ==HA EGKE=AJ A= >=IA 2H?A@@K è LAHCCI ?DA ?E IE= K CEKIJ EEJ=HA @E ,A?E= AGKEE>HE»2161+) ,’4 8E= E>AH= = = HA=EA E K 7’H@E== @A ?@== /EKJ= HACE=A +IECE HACE=A KA =LLEI= E ?EJJ=@EE @E 1GKE=JE @= II== FHFIJ= @E HE@KE IE è B=JJ= =JJA@AHA @= KJEE=HA’=?GK=FH «5 IJ=JA JHL=JA FAHA @A KAH @AE ? @ LEJ= = K I?JH LAEAJA @=E FE FHAIA ?AJK=E @E >AAA A EIECEAHE HACE=E = EIJEJKE=A 1 ?F JE A’=HA= ?EH?IJ=JA GKE=JE ?DEE?E =JEIIE@EBE?= @A=HJE? $ AJE @A= ?EIIE ’=AHFHJ EEJ=HA A AA B=@A A IE= E@A 5J=JKJ IFA?E=A A =KJE= FHAIEA@K =JJAI= @AE HEIKJ=JE @AA@A= 5=H@AC= IK EE J= @= 2EAJH 2EJJ=EI E ’==HA @A IE@=? ==EIE @A’)HF=I 1 HEE=JEL= @A=IIAIIHA @A B=JJED=HE>=@EJ?DA «5 IJ=JE ILAHI=JE E I?DE FAH = I=KJA FK>>ECE )BB=HE CAAH=E FAH E HK ?IJEJKAJA IK = EJHE @E =LE ?=H>KH=JA ?=èJ=J»A=>=IAI=A A HEBH= @A= IJ=JKJ è IJ=J =BBE@= EJH == >=IA – @E?A E è IJ=J= HA=E=J= K= >=H4ACEA =HE .HEI J == IJAII= ?EI IE@=? KECE 2H?A@@K E HEAH=E@H=KE?=FAHE?JAFHALA@A @E FHJ=HA = $ IEA @= ?IECE HA HEIKJ=J è ?DA A B=@A I EAJ@A=?J=E=HEIFAJJ =CE =JJK=E & E CE=A ,AJJ E JAHE EGKE=JA = ?EH?= & A EA A IE IJ= FH?A@A@H=FFHAIAJ=JE AAJJE E A >KH?H=JE?E E JHE @E FHB@EJà +AJE == LAHEBE?= A == ?=H=JJAA= =IIE= =IIA +IECE ?DEA@A == =E= @E FE A ’EJAH HE=EA @AE JAHHAE ?EH>A= I=H@= «È K= FHE= /EKJ= @E B=HA EL= ?F=HJ =CHE? IK>E ?IJ=JE «= FHAIA= @EE@E?=EA ??HAJ= IEE @E ?=F I? K @= E?=?= K= >=IA ?FHJ= K FAD= ?AJ=J E FHAIE «= ?EIIEA IJ= >EA JA B=ECEA FAI?= HE? ?JEK – @E?DE=H=@AJA +=FFA=??E ?DA =IILA@ ? EFA @=E FE ’=?GK= FAH A EE +?? LE?A IE@=? @EHEAJH= A FEù =FE A C = FHFHE ?FEJ =JJELEJà GKJE@E=A 2= ,A?E=K =E @A?E?FAII @E>=JJEJ IK @E?A 2EJJ=EI ? K ?= CDE= K FHA =JEIIE AIE @ALA AIIAHA C=H=JEA HEBHA A IK= GKA A@=HE @E =JJELEJà F=H IA= ?DA ?E IE= K HE J K AGK H=FFHJ ??KIJEA @A= HE@KEA JE?=HAJA ?AAHA 1 = JH FAH = ?KEJà» 1 F=E=A 5 I # IK@AE H=FFHAIAJ=JE AAJ LHE FHIACKEH= @ F=AIA LELA HA @E JAIEA ! ?ELEE =LH= A=JELE» =E =A -64 A IE HE>A= «’=HA= è ??K >=IA» 7 @ACE =AHAE =@AIE =HHEL=JE = ,A?E=K F=J=@=CE=E#’–IFEAC= )7411 *1564755 +AJ LJ=HE E 5=H@AC= -KH=KE= = I?JH -64 .6 21145)524-55 FAH IFAHEAJ=HA A@E?EA FHJE == JH=IBAHJ= H== .)4)+1 5 K ?AJE IH .=IA F=HJA?EF=J= ) 8-46-) 5=H= JHA A ?HI @A= HEKEA =E E 5=H@AC= CE EI?HEJ @== 4ACEA D= I?F ?EGKA?AJ E =LH=JHE ?L?=J= =’=IIAIIH=J JE = HACEIJH @AE LJ=HE @E JAIJ=HA CE ABBAJJE @E B=H ?DA E ! I=H= = 4= =1@KIJHE= I =H FAH = IFAHEAJ=EA =?E KLE CEà E ? @=L=JE = EEIJAH @A HEL=JA LEJà IA?@ E ?EE?= ?DA D= IA@A = AH?E IK LJ=HE I=E A 5LEKFF = IIJAC @A= H=FFHAIAJ=JE IE@=?=E IFA@=A *HJK @E +=CE=HE ==JE = BEA AI?KIEL @E LAHJA= @A’-KH=KE= IJ=JA A JHA JHA HA’IFA@=A *HJK 1 FHCAJJ CAIJEJ @== HE?AH?= -64 /E FAH=E E FE== @E 2HJLAIA 1AHE IAH= @E ?BHJ .4 
  • AJHI=H@AC= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 % I=H@AC=(AJHEJ=OEJ=LH=4KID BE=A +HJA @AE +JE E ?=FA I?JHE.1)1)41) +’è JAF BE = =HJA@ì FAH FHAIA FAH A KHA =CE=I@E -64 !J=HA AA@=AJE = ? ) 86 ,=JA @EIJEJA FAHAC=J == BE=E=HE= = HABAHA@K A =EEBEH= ?A A I=HA>>AH K IJH=JELA ’)II?E=EA?AJE=E @A= =CCE +IK=JHE 5=H@AC=H== A JHA GK=H=J= @A ?E IJ= È FHJ K EEE @E AKH= /EKJ= 6H= GKAIJE B= =HE *HK AIFIJ ?DA LAHHà FHAIA =@HA>>AH E BK IA @EI?KJAHA ’EFJAIE @E J=J == +HJA @AE +JE IE KEBE?=IIA =F=II=CCE @A 5= /EL= K= LJ= E @ABE?EJ @E )> 5E F=H= @E ?EH?= ! EE @=J= @A LJE *=JJEIJ= @E 2=CDA ? >== 5E= @E BHJA =@ E @E AKH = ?EBH= ?DA LAHFAHI=A A @A>EJE == )I K= FH?=J= – D= @AJJ =@ Hà IFAI= FAH E HABAHA@K IFAI= @E @A=H FK>>E?@E 5=II=HE =??=J= K FHLLA@EAJ E =E=E @A A ! CEK ! EEE @E AKH ?DA =AJ @E EE=H@ A >KI =>HC=JEL @A’=J C E 5=H@AC= IK K 4ABAHA@K A =EEIJH=JELA I=J= ’AA?JE @=O H F=HAHA «FJHA>>AHA @E HAIE@KE E ?=F JK=A @EIAC )?DA FAH ?A=HA =?GK= A ACEJJE AIIAHA AIIE = @EIFIEE==IIAIIH=J =E =LHE GKAIJ ?DEA@AHA @E HE EFA@EAJ ’=II?E=EA K «AA LAHI= HEIFAJJ = GKA= @A A FAH @EI??KF=EA2K>>E?E 1 ?=FCHKFF F=HJEHA ? A =K@EEE» 1 IE I?EFF» =E ?EJJ=@EE A AAEE =EEIJH=JE I?K= FK>>E?= FEJE?DA@A 2@ =HE *HK =BBAH = @E F=?E= =?= “7 I?EFF =E ?EJJ=@EE” ’)II?E=EA +IK= LA FHALEIJA A’EI= FAH I?E=E ?KJKH=» 8EAA= ?DA «E ?AC=J IJ= @E =?DA E =CCEH== 5A?@ )II?E=EA JHE 5=H@AC= FHAIAJAHà E # A $ =CCE =II IA?EJ=J ’EJAHLAJLAJ=@ K =JH =IIAIJ= E FHAIE@AJA @A= ? +IK=JHE 5=H@AC= IE K AIFIJ == +HJA @AE ?E=EA ALE@AE= ?DA @A= +HJA @AE +JE FAHAJ +E LCE ?AHJ= EIIEA *E=?E 2= JH=JJAHA>>A @E K «IFAH +JE IK= @A?EIEA @A ’E@E?=EA @=J= @= E L=KJ=HA IA LE IE= CEAJA =JHE EEE =E?DA@@= EJAHFA= FAH @E @A=H FK>>E?» CLAH @E BEII=HA FAH E EIJH =HE E AHEJ = AIJHAE FAH FHA@AHA KFAH E @EI=L= @A= I=E J FHABAHEI?A B=HA @E ?A =BBAH= =H? A ! CEKC E HABAHA@K @KA @=JA @EIJEJA IECEBE “IAHE FHLLA@EAJ”Jà A ?è @= I==HA =?H= ?DE=H=EE .4 =AE FHAIE@AJA @A =E=E E K= @=J= @E ?DAHA>>A K’KJAHEHA 8-41+) -,411
  • & AJHIFAJJ=?E MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 F=CE= = ?KH= @E )@HA= 5F=H=?E=HE =@HA=IF=H=?E=HE(AJHEJ=OEJ 1-56- 8=I? FHAIAJ= E KL =>K “5JHEI?E= = JEE=” “8ELAHA EAJA” 2AH E *=I? =E=A JH= H? A >==JA J=JA 4E??E HEBAIIEE IK ,E LEJ= A BKJKH @EBA@A “ FAI=L A 8AEA 68 «2HABAHEHAE ?DA =LHAE ?DA E= BE CE= B=?AIIA = LAE= FEKJJIJ EBA ?DA = CEH LEIIKJ J=J” =EIJ= @LA I=HA>>A FHA @= @E @EHAJJHE @E CEH=E E>E@EIE» È ’AAIE= 8=I? 4IIE @= =HJA@ì AE ACE ? KL ?@ FHL?=EA @E )JE “5EFII” 4E??E =?E=J= EAHE @KH= 751+) 8=I? E BKC= IK @ @E K JAIJ ?DA FHA@A = IHFHAI= @E AIIAH?E LCE =@=HA =L=JE LA JA = FHAIAJ=EA @AE K= =??DE= ?DA FE A @EIJ=A @= ,E 6EAA J 8=I? = HE @AHA ?A L= = BEEHA @A KLE ?@KJJHE ?DA >HK?AHà FAH B=H FAH@AHA A «= BA@A è K= CH=@A E JHA @A IEC ?E@AHò E GK=@ AJJAHA FHA@AH= A HA@EE @E IKA JH=??A È = ?FAHJE= KIEA ?A ’E@A= ?DA ?E “-DCEà” «5A>H=L= = BE BEA = GKAIJ= IJH=H@E= “5JHEI?E= = JEE=” @= K @A KL ?@ @A H?AH @E IE= K ?HA=JHA A = LEJ= IE= A @A @ = I HE= AIFAHEA= GK=@ A@ì .E?=HH= A 2E?A = ??= “8ELAHA EAJA” K @ = I?EA= ?E D= =?H= GK=» ALE@AJA HE L=HHà FEù = FA= @E E @KA ?E?E ?DA IJ= EKI?EJ==HJA@ì«È=A @EIJH=J ?DA è JKJJ K ?DE= =KJ>ECH=BE? ?JEK=HA = LELAHA 2H FAH CEH=HA K= ?A@E= 0AH = =LH -64 J=BH= @A’=HJEIJ= ?DA LE ?=I 2AH?Eò ’K KL «+ JKJJ GKA ?DA D IACKA E @EI?HI IK= “JE = 6HE E KI?EJ= E =K+AIKH= LA E ?=@AIJEEJà A BKCCA @= FJAHA ?DA LKA >? @LHà =BBHJ=HA @= I = LEJ= A @=HIE K IK IEIJA= F=II=J I E FHE = AH=LECE=HE @’AIIAHA JAJH=?” «*EIC= =B BHJ=HA=LEJ=?Iì?’è JK I IJ=JE IB @ @A’E?JH ) JAAHAK?A=HA ?=H 5 ?Iì FJHà AIIA HA AIJ A IE?AH BE E B@» IFEAC= BH= K= IE @E L=HE + K FHE ? =@=AJ E HEIFAJJ @E IA IJAIIE» =?H= GKE =E FAI=J ?DA I=HAE LEIIKJ = KC ELA?A CCE D # =E - I=FA@ ?DA ?’è K= @E IE?KH A C=H=JEJ = IAE IAFHA = HEI?DE +E >=? = FAE?= ? E CHKFF ’-IFHAII A E IK FHFHEAJ=HE +=H @A *A+)46 7= ?AJH=AK?A=HA =BBE@=J= = C=HAJJ= A ’=JH= È K = LKA ?H=CCE» A@AJJE «E HEK?E=?JH “=ACH” @E >K L=HE A@ A?AJJE? BH= = B=HA “8AEA” E FH0AH 5EFI +=JJE H? IFA@EJE A >==JA H JL ?AA>H= E H?AH @E ??= 1 JKH ACE IJ=@E CH== IIJEJKEJ @= “2=L= E@A= A ?=JJEL= FK> =JE?DA ? JAIJE ?DA )JJAIEIIE @=E B= E FAHEIIE= IFHEJ” @H>E?EJà FAH E K?A=HA ==E= E H=FFHJE @E JL 1? è E BH=J @E JL 7I= ?HA=J FAH ?AA>H=HA A JKHACEIJ=@E«5=HàIE?K GKAIJ= AIJ=JA LA@E= IA3KE@E = 5LEAH= D= ?FFE= = AIFH= = CH=@E IJ=H ’AEJJAJA D= @A?EI @E EFHJ=H E 1J=E= A H=AJA K IFAJJ=? ’-IFHAII JCEA A @A@A?EI @E ?AIKH=HA A ?DA JAE I?JJ=JE +A @E @A@E?=HA = FHE= FKJ=J= FHFHE = 8=I? JHA =’E IJH=H@E=HE K= CH=@A K@A @= CEH=A» D=FKJ=JA E ?KE IE LA@A E “=EBAIJ BKJKHEIJ= JAHLEIJ= = *=I? ?E I=H= =CCE E KIE?= A E F= @=AJEL=7=BAIJ=@E @AJJ 4E??E - IJ=IAH= A0AH = =LH -64 @A= KL= K=EJà” HEJ HA @E =HJEIJE A FAHI=CCE LE?EE = H?AH = HA=E=E ?KEA A E>AH=E 8AEA I=H= IFEJE @E E?==JA IK IB A A = AII= E @= è FHALEIJ= FAH ’=KJK A» ,1-/ 2-47/11 +DE=>HAJJE )52)
  • AJHJA@AA MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 +=I=EC A HCCEI @E AIIAH = F=HEJà JH= E IAIIE IE EIKH= =?DA = HLAI?E IFEAC= K ?DA D= =I?E=J KBBE?E FAH E BHAE -645+1-6À AIIK E D= =ELEIJE = =LH = CE KEE ?=I=ECDE AIEIJ - #$ CE EI?HEJJEI JH= A BECKHA ?DA ? ==II?E=EA 7 CHKFFJHE>KEI? = HA@AHA A KEE ?=I=ECDE ,=E @E EI?HEJJE =F=HEJà K= IJH=@= IAC=J= ! =CE & =E =II?E=E«2AH?Dé JKJJ ?E?E= A I IJ=JE A KEE@=A KH= @AIJE?DA AFAH K @ ECEHAIAHLA K K FEù ALK $ CE KEE ?DA D= ?=I=ECDE 1 FHAIE@AJA .EHAJ» ) F=H=HA è .EHA F=C=J E FHAE *HAI?E=E*HAI?E=E ?DA A ! @A =K=A @E  AKH è E IA?@?E@A @E =I?E=HA E =LH @E 2E= 1=E E FHE= BE=FAH @A@E?=HIE “== HAIF 1?E@AJE ,AIJE?E @= IEEIJH=I=>EEJà @A= ?=I=” A FHA .JE IAFHA 1=E@A@IE @A =JJ B@= ?=?= E)II?E=EA 7EE +=I=ECDE DJJFMMMKEE?=I=ECDEEJ` /E =I " E KAH @E KEEI?E=JE I IECA ?DA ?DA =LH= E ?=I=FHE= FHJ=L= = H>=@= IJEH=HA @== ==IAF=H=JE A GKAE ?A KE?=I=ECDE FAH I?AJ= «È K =LH ELEIE>EAFAH?Dé FHJ= HA@@EJ # 2AH?Dé = @= è FEù AJ @A= =L=JHE?A è =EE IK JKJJ E HAIJ AIIK= BHKIJH=EA @== ?HA= AGKEE>HE A L= HE=II=J= A FEù @EIFE>EA @=LLAH GKA ?DA K IK ?A B=HA @AJAHIELE IJ=HA E ?=I= A =LH=HA IEHE=EF=HJAH»=CEA = IAII B= FEù B=JE?= = A >ECE?E =?GKEIJ=HA K 2AH?Dé ?DEKIE E =??DE@E*HAI?E=E=LH=EKHE AE=CE=HE = ?DA FK HE=HAAFFKHAèK==? BHEC = A JH=BBE? IK>EHA CEIJH=JA-EBECED=B=JJE J IE= ?DE= 6H= A =IEE FEù 6H= E JEJE @A IEJ ?è 4== KHE @A ?=FKBBE?E = «+AHJ E BE .E = ! AIEIJAL= IJEE ?E I FE IJA@A =HA ? BEIBE= è BHKIJH=JA - FAH = IECE FAHò H= D= ! =E» *HAI?E=E = =LH FK>>E?EJà ?DA LA@AIIA HA A IJEH=HA 6H= A FHA È BEIBE= @A FH=JE? A JK@EA =>>E= =II?E=A@A==KK?= FHJ=CEIJ= E =I?DE BAHEJA = ?K?E= = GKA= @A D= >EIC @E EA 6H=EJA EJAHAJI=EC E CHA>EKA 2HACEK@EE AE =LHE @AIJE?E 2E = JH=JJE= A K F=HJAH FH=JE? = = FAH JAAB ?E IAJE=3K=@ I IJ=J IFEJA H>= LA??DE= FAH?Dé K I =HHEL=JA GKA= @A= +A E AJ @AIJE @EBBAHA= JH= E IAIIE HAIJ= GK=IE JKJJE E CEHEE 68 CE IFAJJ=JHE JAAB K I FAH@A .E=J K ? E CK=JE ? KAH K = @= B= @KA ?IA ? )7411=L= FAH @EHA ?DA K= = IK= LEHEEJà = A= @= ?K?E= FE 1CEIè K )FFKJ K E ?K?E JAFH=A=AJA 2AH *)47..),1@=LKAKK ?FFE= =KAJ= AHI @A EIJAH = E BKE= = IE I= E @E= EBH E K= è CEà JHFF -66-4-”-6416);16
  • AJHBE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E )@HA= 5F=H?E=HE IFAJJ=?E(AJHEJ=OEJ .E LEIJE FAH LE )661) 1+-661 1FAH@E>EA | ,= LA@AHA | 1JAHAII=JA | 5KBBE?EAJA | 2AH@E>EA 7 JDHEAH 6EJ 5F=?A ,CI !, /AAHA )E=EA 4ACE= 5LO=JI=L 7ID=L FAHE@ @E D AA@O IA=FAHò =E I=HA ’E IFEH=EA @AE @KA HACEIJE? BE=J A 1= -L=EL= /EK@EE  1 LE=CCE A IF=E @E è = ,EIAO E IC è ACK=CE=HA = 2EN=H = E HEIKJ=J è J J=“IIFAI” @KA ?=CAJJA è E FHAIKF “5F=?A ,CI !,” IE LE FIJ @E GKAIJ= LEIEA I AJ= IE @E>=JJA E =?K LEAJE?= !, =?DA IA ’ABBAJ A IAGKAA = HE=A6EJ .HA J è =FFA= FAH?AFE>EA @E IJAHEA ’=E=EA @A/AAHA 6DHEAH K’=E=EA F=?EBEIJ= ’=JH= F=HJA @A C> ?E4ACE= )@= /HAA 1 HEBAHEAJ HEBAHEAJ D= =>EJK=J = >A =JHE LE+=IJ ALE ACAHI 5D=M )IDHA è == CKAHH= BHA@@= A = IF=E=E-= *A/EK@EE +I= =??=@A GK=@ ?E IE JHL= @= IE @E HA @A AJ= @AA IJHKJJKHA FHA?= 6EJ 5K?AH 2K?D HE IE JH=JJ= - AJJA E I?ABHJA = K >=H=JH +I= IK??A@A IA IE HEA D= K F=H=A A IEAE ?DA ?EH /AAHA )EA = HA=Jà AIJHA= A BEEHE=A IIFAIE = CA 5K= I?E= @E ?@= E FHJ=CEIJE 1 K’H= A A= 4ACE= =? 5O@AH A ?>=JJEAJE @LA AKCAJH=CCE AIJHAE ?A “ % KCDA= ?=IIE?= A FAHBAJJ= FAH K +=IJ -EO *HMEC @A = B= @= F=@HHA” “*KHEA@” JHA H=C=E E K= J JDHEAH E @H== = @EIFAJJ @A= )>>EA +HEID A= =A A 1 “5K?AH 2K?D” =?JA @E ELAH I >??=JE J=E @= JAFAH=JKH= A @AE F=AI=CCE ELE@E IE HE /EK@EE  ?=@A JKJJ ,H=E B=E@ IK K IACCELE= AIIK E FKò I?=@= @ELAJ= FEù EJAI ?E I +’AH= K= LJ= “!” = E=HE HJE ICE LEIEEIAJEHA AIIK I= ?DA H I =IIù LEA @E I?=F =?DA IA = JAHH= è = GKAIJ= è K’=JH= IJHE= 1 = E>AHJà @A HACEIJ= IE5E= = >KE ?DA == K?A @A CEH F?DA @A?EA @E AJHE 5 @EI?HIE >= GKAIJ KCAJH=CCE AIFEA = !$° =@=@)@= /HAA HA=E= ? “.HA” K =E BKHE KC FII AIIAHA K= =? 5O@AH D= @A?EI @E JHA E ?HA@E>EA AEBE @E @AJJ=CE A @E FHEE FE=E 1 ?=LE @EIJH=EA 7 BE K= @E CAAHA B=HA JKJJ @= I D= HE? AJJA@ E I?A= LE@’=??E=E IE ?BHJ= ? E ?HA =E ?BEE @EIFIJ = IHFHA@AHA - = LKJ ?=>H=JHE FAH E IEL=AJA K ?EA= ?DAHI= @AE LEIE F=E@E A ?CA=JE A E HK AE=HA A ?=@HA @A= ALA IK @AEHE FAH?Dé @E @AE LHHA>>A AIIAHA = è 6EJ =I?E=HE ? IA IJAIIE A ? E >EI 6EJ )E?E ==JE A … K H=C= A K= H=C== /AAHA ,H==JE? CE @E JKJJ= ’K=EJà /AAHA +A@E= FAH E GK=E ’=E?EE= IKFA 4ACE= =H 4=A A H HA=EE FI 4ACE= 1L= 4AEJ= H= CE HA=EA IAJE +=IJ )@HAM /=HBEA@ I ?DA AIIAHA = JAHEA +=IJ =J=EA 2HJ= AJ=A A E IAII @ELAJ= AEH= ECDJAO A E FAIEAH ?DA =JJH=LAH )IDJ KJ?DA ALE EA E ?=JA 1 =FF=HA= /EK@EE  I IFAJJ=JHA A E >HELE /EK@EE  ,EBBE?EA ?HA@AHA FII= AI 1IFEH=J = H= @E = @ ?DA ?HHA KC = 5AII IAII A =?H= IAI IAHA ?Iì = E BE @A HA K 1IDECKH “ = I?DEA= HEI=A@ BE = I EAJA IAJEAJ I CEIJ= @E “1 /AAE” A I?E=HE” JH=JJ= E JA= @A ?AHLA HECK=H@= I?F IAII 5A>H= K= ? “/DIJ>KIJAHI” H=FFHA = ?=EA )?KE H= ?DA CK @E E D= A= JH=@@EEA AA H= IAJ= K K A K= @ C=E I “FHA@AIJE=JE” FHFHE= AIEIJA= - = LA JE? ?A@O = GKAIJ= = @A IJH JAF LE A GKA= H BKEA E HEJà è ?DA IE= IE ? ?A@E= @E 1L= 4AEJ ?=JE @=A =>EJK@EE =I ?IJHECA = ?BHJ=HIE E IJAIIE = FAH?HHA = IJHE= @E ?E=E
  • AJHIFAJJ=?E I=H@AC= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 >EAJJEL 5=H@AC= ’=CCE 2AH @EAJE?=HA E CH=@A 5H@E EJKJJ= ’1I= E BJ 7 EA@EJ LE=CCE @’=KJHA BH= A F=HJE?=HEJàEI=A E K’AIFIEEA E@A=J= @= 8EJJHE= +=FFAE.6/4).1) “5=H@AC= 7=JH FE=AJ= ” è E JEJ ’=??=@AE=@A= IJH= BJCH=BE?=FHII= @== 4ACEA /E I?=JJE ?DA ?=JJKH=5=H@AC= ?DA E IIAGKE = =CE= @A= 5=H@AC== >EE ?KJKH= A JKHE I=H= AIFIJE A=I ?E?E= K= JKH FHAEI= LE= “+=I=èA AKHFA= F=HJA@ @= E=” IA@A @AAI?KIEL=’ “)?=@éEA @A @=IA )?=@éEA @A @=IA2HE?AIIA /H=?A” E FHIIE “2HE?AIIA /H=?A” ! =H K?= =I= 2AH = FHE= LJ= @=== JHAJ=LA =E =J = IK= B@=EA E ?=?AE+=CE=HE A CEà FHE >=A @A= )??=@AE= IE =FHHE E @ELAHIE FHAIJECEIE FAH IFEJ=HA K ALAJA=JHE AKHFAE è @EHAJJHA J ?KJKH=A AC=J@A)??=@AE= @= K?= =I== == @==’1I= E "# I?=JJE = “BH= ??AJJK=A” @E ALAJ ?KJKH=A AC=7 EA@EJ “LE=CCE @=K 5=H@AC= EFAJA J == @== .H=? .JHA” BH= A F=HJE?=HEJà EHE?= EJEEIJ= EIJA J== è ?IE@AH=J CCE )>AHJ 5H@E K’E?= @A’EJ=E=EJà A @ = 5=H@AC= CE HA@A =CCE -64EI=A E K’AIFIEEA HEI= A EFAAJH=>EA = K@AECKHK@A=BJCH=E@A=J= @= 8EJJHE= +=FFAEA ?FIJ= @= "# I?=JJE J== – GKE IJ= = LEJà @= I?DAE CEà ?I?EKJE BE= ,à @A= 5=H@AC= K= LEIEA GK=IE AJ=BEIE?= )?DA +=CE=HE =CCE= )>AHJA@=KJHA 6HA E =AIJHE @A /E I?=JJE I=H= AIF A IKA BJCH=BEA HEFHJ== BJCH=BE= =JJH=LAHI E IJE A= FHAEI= LE= “+= =I?DAHA A @A E = 5=H@AC= HE?H@= FAH = FHE= LJ= )>AHJ 5H@E K EJ E@EI?KII @A?KE >EAJJEL IE @EILA= = I= E=” IA@A @AAI?KIE ?IJKE JH=@EE=E AI ?EA= EJ=E= K= LAH= A FHFHE= E?= ?DA E 5=H@AC= =LAL= =BBAJJE A HEJAHH=@AEJ.H=?. L= )?=@éEA @A @=IA IA= A =EBAIJ=EA ?H@E AC=JE == =LH=EA @E =?KE BE HE=IJE ?AA>HE A FAH = ?=>H=J== 2= *E=?DE A 5LA “2HE?AIIA /H=?A” 2AH = AIJAHEHA @E K JAF I=H EA ? ’=JJHE?A ?=CE=HEJ== 8=AHE= =HEE =HE= )JEAJJ= 5?DE=LE= è =L=6=LAH=D=BAH=J FHE= LJ= @== IK= B @ ?DA HAIEIJA = JAF @E LAIJ=A @E 5H@E JEAA LELA A AHEA @A’=JJHA @= AE H=??JA AA EJAHAA H E=CEE CK @=EA E ?=?AE @A= )? AIIA= ?DA KJ= LEIJA ?DA @= CEH=EIJ= D= HA=E=J A HACEIJH=J A ?DA E AI?KIEL= FHFHHà = FHFHE= E@A= LLAH ?=@AE= IE =FH K /1)*-4)4, 214,,1 = +=CE=HE FHAII = KJE@I== +EAMH@ CCE =A & ECHAII E>AH -641 I=H@ ?HEJ A ’EJ=E= )HHEL= E JA=JH @A IACI’E?JH= IK F=?I?AE? IK= “+E= @AE ?EEACE”51)1 IFAJJ=? -@E I @=E =A 1 IE +)/1)41 1 6A=JH @A 5A HAJJE =HF= AAJJH=?KIJEJD 2E=B FHALEIJ A= 5J= JE= ? E JAIJ CCE= C @E +=CE=HE E ?=> ?= 2E??A FAHA @A HACEA 6A=JH=A  IE AI?= E JHBE H=EA ? = +E= @AE FAHJHE FF A H? I@A 6A=JH +ELE? @E 5E A BH=A ECK=CCE >K +EEACE E=KCKH= I=>=J FHFIJAE K= LAIJA AI=E I=Hà H=FFHAIAJ= H?H=JE? @AEJ=E= ? E FHE =FFKJ=AJ @E IAE=A ?DA A HE?FHA @EJ FAH JELE JA?E?E 1 A EJ=EE I=H@A ? 5KE A 5AC =A HEL=J B=I?E 4AFAHIIJEJKEA = ?F= HEJA A LEL=?E @A FF E ? AIIAJE= ,K EN @E JHE 4A 6A=HI BHCE= .KA@@K A /AIJK FH KJ 1B %%$#&! KC= A ?H@A ? 6KE= .A=HI +@F=O ,=LE@ *FA IFAJJ=? 1 = -64 E= /C *=H>AH= 8?A A 4=K MEA A JE =JHE -64 ,=LE@ *MEA un’occasione unica per favo- sti recuperati decenni fa e Mostre AppuntamentiIN TV SULL’ISOLA rire il dialogo tra l’“Eroe dei conosciuti solo dagli specia- CINQUESTELLE VIDEOLINA due mondi” e le opere otto- listi. Rientrano in questulti- Museo Palazzo mo gruppo le diverse I viaggi di Gulliver centesche della Collezione 15.00 Edizioni Tg Regionale 6.00 Tg Mattina di Città - Sassari epigrafi dal territorio di Bosa Mascareddas - Ingrao. 15.30 Shopping in Tv 7.15 Tg Diretta - Rassegna Corso Vittorio Emanuele II e la stipe votiva dal nuraghe Teatro e Laboratorio 19.00 Ski Magazine Stampa Via Sebastiano Satta Via 31 Marzo 1943 n.20 Memorie dal sottosuolo. San Michele di Suni. 19.22 Anteprima Sport 7.30 Tg Diretta - Rassegna Sassari Info: 079.2015122 Monserrato, Cagliari 19.30 Edizioni Tg Regionale - Stampa Orari: lun-sab 9-14; 16-20 Scoperte archeologiche Collezione d’Arte Francesco Info: 070.5839742 Meteo 7.50 Oggi al mercato Il Palazzo di Città rappresen- nella Sardegna Sabato 26 e domenica 27 marzo 20.00 Edizioni Tg Regionale 8.00 Tg Diretta - Rassegna centro-settentrionale Paolo Ingrao ta il cuore della municipalità Galleria Comunale DArte Ore 18.00 20.30 Edizioni Tg Regionale- Stampa di Sassari. È anche sede del Museo Nazionale G.A. Sanna Con un’appuntamento dedi- Meteo 8.20 Videolina Mattina Via Roma, 64 Largo Giuseppe Dessì teatro civico, le cui pregevoli Giardini Pubblici, Cagliari cato a tutti i bambini e i gran- 21.00 Stanza 101 10.30 Monitor Sassari forme architettoniche risal- Orario: 9-13, 15.30-19.30 di con spirito d’avventura pro- 22.00 Così Casa 12.15 20 Anni Fa Al fine di offrire al pubblico gono alla rifondazione otto- Info: 070.490727 segue al MoMoTI Il Grande 12.50 Oggi al mercato un aggiornamento 13.00 Tg di Videolina centesca. In mostra le opere pittoriche Teatro dei Piccoli 2011. Sabato SARDEGNA 1 15.00 In Progress dell’esposizione del Museo e scultoree che dellintero 26 e domenica 27 marzo, a 150 anni Unità dItalia “G.A.Sanna”, la Monserrato è di scena il grup- 15.15 Speciale Albatros lascito di Francesco Paolo 13.00 Tg 15.30 Videolina Shopping Galleria Comunale d’ rte A Soprintendenza per i Beni Ingrao rientrano nel perio- po piemontese Faber Teater 15.00 Televendite 18.00 K2 - Programmi per ra- Largo Giuseppe Dessì Archeologici ha deciso di do moderno e contempora- con “I viaggi di Gulliver” Lo . 17.45 Aio’ al mercato gazzi Giardini Pubblici, Cagliari allestire, negli spazi del neo. Esse coprono un arco spettacolo, interpretato da 18.00 Per la Strada 19.00 Tg di Videolina - Info: 070.6777598 “Padiglione Clemente” Lodovico Bordignon e Seba- temporale che dalla metà 18.45 Aio’ al mercato Edizione della sera La Galleria Comunale d’Arte annessi al Museo, la mostra stiano Amadio e sostenuto da 19.00 Tg dell800, attraversa tutto il 20.55 Di che danza 6? Condu- di Cagliari ricorda i 150 anni “Memorie dal sottosuolo. secolo XX, documentando i un tappeto sonoro di musiche 21.00 Anninnora - Musica e ce Claudia Tronci dell’Unità d’Italia esponendo Scoperte archeologiche nel- movimenti artistici della e rumori che intervengono folklore sardo Conduce 23.00 Tg di Videolina - Giuliano Marongiu un’opera prestigiosa della la Sardegna centro- Capitale, dal Secessionismo come terzo personaggio, Edizione della notte settentrionale” Quasi tutti i . 22.30 Tg Collezione Civica, il “Ritratto degli anni Dieci ai travagliati riporta agli occhi ed alle orec- 1.00 Di che danza 6? 23.30 Anninnora - Musica e 2.30 Film di Giuseppe Garibaldi” L’ope- . reperti esposti provengono anni della Seconda guerra chie dello spettatore il mondo folklore sardo 4.00 Film ra sarà esposta a partire dal da indagini recenti, ma non mondiale. Una selezione di surreale dell’omonimo giovedì 17 marzo, mancano significativi conte- circa 250 opere. romanzo di Jonathan Swift.
  • AJHAJJAHA A FEEE MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 2=CE= = ?KH= @E 8=AHE= *>>E I?HELAJA = AJJAHA(AJHEJ=OEJ 2IJ= FHEHEJ=HE= 4-6- 5I??AHJ=J@= @E FEH=JAHE= ?EA=JCH= E E CAAH= IK= >=IA FEEA)IIKH@= = IAJA= @A 6HE>K=A BE?= B=?EEJ=@ ?Iì = LE @E K =CHEJ A @K= ?@== @E 4= ?DA D= ?@= =J E JHA @E HE?AH?= =EA @AE @EHEJJE @=KJ HA = ?Iì ?E FAH@E= GKA IA= =?K= ?I= FALA= @A= E?AEJà .)*1 ;=D FAH?Dé =LHA>>A JKJJE è E=EIIE>EA B=H A @A ?JAKJ 2)4)8151= ;=D JAH=J = FHAIA= @E E ?DA ?@K? = IEJE L=AHA K @EI?HI @A CA AHA FAH K IEIJA= ?DA E è;=D?DAFH@K?A E ?JAKJE 4*-46 .751 /14)156) +=H AJJHA /E=?=H “2HBKCDE A 1 +4)//1 ,-- 1,-- 8=JE?=” =EJKJJ @ 578 6)55- - 1*-46À LHAIJE I=FAHA ?DA IJ=J 8=JE?= E ?BHJ AJJAHA 1+0-- ? CE =JHE IJ=JE è K FE? 1 .75+ ? B=AJJ @E JAHH= -66-4-(-6416);16 = ?AHJ=AJA J IE K?A=HA è E BKJKH LEL= E K?A=HA 5?F+IJ= @’)LHE 0 IAJEJ F=H=HA @E K= J=II= FAH E FHFHEAJ=HE @AE A 4E?H@ =?DA ?I= FHL=E E A E IAJEA CEBE?=JEL 2AH ?KE JE @E? ? JKJJ HEIFAJJ ?DA B= FE= K= ?AJH=A =>>=II E K?A=HA 1 KL K?A=HA è IE?KH LEL= E K?A=HAIBHKJJ=J= 5KL .E=AJA K =JJ @E J AH= AI=JJ=AJA HAIJE ACE =@ =I?J=HA +è E JAHHAJ A =?DA JIK=E = ?A ?ELEJà ?JH ?DE EGKE= A @E =IIE= @EIFE>EE GK=J @E?A E 2=F= FEKJ JH=A IE B@A =>>=II E K?A=HA ,E BH-56-41 E= CEA è EL ?E JCEA =HE= ,)41 Jà AE ?BHJE @E GKA JIJ ?DA FHK?E=HA JA =FEA K?A=HA 1J=E= ?A IE @EHE== A E JEAA EBH IJE LAE?E ?DA E IA CEK@EE = L=LAH= - = ?A è IF=??=J= @E BHJA = FIJ E ?KE AJJAHA A=J IK GK=J =??=@A 1 3K=?DA = B= FH >H=L= =@=IIAH ?JH ?DA = /H= 1?AJE ?AJH=E I JKJJE @=??H@ @LKGKA =IK 2=AIA è E@EFA@AJA FHE E GKAIJ= HK>HE?= ?HHAJA HEIFAJJ =E A LE @EHA @E H=ACH=HIE GKE ,A HAIJ ?E I IAL=EE FF=HE@= $ = @E B=JJ = IE =??AIA K BKHEI @E CEJJEE @EHEJJE @E K = FAH?Dè E +H?EBEII ? FAH K JHA K= @EI?=HE?= @E >==A KA.H=?E= AIAH?EJ= JKJJH= >=JJEJ ?DA =LAL= ?A >EAJA FKEJ 5=FKJ JEK= = ??KF=HA E IK = ?DE LAJA ?DA =??AJJE FIJE EIJAHEIE ?DA IK= BHJEIIE= FHAIIEA JA= ?A ?IE@AH= GKE@E @E GKAIJ= FIIE FIJ È CH=EA = KE ?DA ECE= J=J = >>A =JE?DA >HHHH 1A?E?= EFA@ HA E FIIAIIHA @E K >EA J=II= =LHAE @LKJ =LHA = I=LA= - I= E 1J=E= ?è ?DE è B=LHALA A ?DE è ?A IKA ?@EEE IK FH 5KL 1 AJJHE IE @ELEIAH H=ACH=HE =II=E FA JH=HE@KEA A FHAE A BE = FHE?EF=AJA E @KAGK=?DA = B= EIAHA ?=JACHEA ?DE E ?IE I=@ ?Iì @E =LAH H=C CEKJ >EAJJEL =I ,LA I ,F +DAH>O ’1J=E= è IJ=J KE@ = FJAHA K FHAIE@AJA B=J??E FAH ?JE @AH=L= @ACE AAHCKA E J=J FAH E BEIE IE @E KEHA E BA@EBH= CDE = GKA ?DA HAIJ= @E E F=?EBEIJE ? 2=AIA = E@EHA K HABAHA@K ?K=HA IBHKJJ=AJ ? GK=J FAH E FIIAI E>AH=A ?DA è E A E -56-41 8EIJE E HEJHL=JE JH E K?A=HA A = LJ=H E =II= 1@AA HEIHIA />=C> è I =JAHE=A @E K EFA @E BAH=HE K >KE H=FFHJE @E =E?EIJ=J E FHE = ?AH?=HA @E IJH ?DA LAEL= =@ F=II FHE= @A IFHK E= BH= 1J=E= A E>E= è @EB FH>A= è ?DA @= K =J =JH @A=@=HA K= ILJ= LAHI ??KF=HA IF=E LEJ=E I 6HL @EI?HEE=J BE?EA FAH = CAJA ? >=HHE?=J= IFAII ?E I A IJAIIA FAHIA=KJE= = CE EJA AA ?EJJà A ?DE ELA?A HE FKEHA A E>AHA FHA FHA@AHA = IJH= F=HJA ?DA = CEHE =JAHE IE JHL= @E GK= @EHAIIE @AA KJE=E= @AE H=EIIEE ?EJJ= BAHAA =?DA GKA= @E ?E F=EA == ?=EEA à E >=IA =KHA @A AJ LE I ?Iì BHJE @= =HHE @EE = ?KE FE=?AL= K I?ACEAHA = =??DE= @ACE EJAHLAJEIJE = CE AJH=HA A AHEJ @A= GKAIJEA =L=HA = B=H F=II=HA FAH ?AHJ JEF @E =KJ>E ?DA FEù =CCH=@= GKAIJEA @A= @ECEJà A I B=H J=HA ?A @F +DAH>O 1J=K @EJJ=JHA LEAJ @A= E>AHJà @AE FFE è E= IE= IJ=J KE? 2=AIA = E@EHA K HABAHA@K5JE= J =JJAJE == K= I?KI= @= AJ ?JH A ?AJH=E K?A=HE A = LJ=H E =II===EBH=EA ,)81, .KI = ?E =KAJ= =? >=IJ= ==??CEA= @E ?DA E )BHE?= ?E I @A?E - =@AII IE= GK=IE KE? ?DA @F ?Eò ?DA ?EIA A ?IECEAHE ?K EECH=JE IA = 7A B= A @E @K?AJJE >A@KEE ?H è IK??AII E /E=FFA B= ?H=HA ?AHJAA ?DA’=H F=JHE =E 8J K HABAHA @K FAH =>EHA H@EA HA??DEA @= AH?=JA ALEJ=@ @E =BBHJ=HA E HJJE 2=HE= @E @ECEJà @AE FFE I GK=@ ?E AH= CH=EJE?DA AA K AIA B= A = @A?E @AHA ?DA IE >??= JKJJ FAH K = 8= >AA ?DAL= HE?=>E=J @AE CEH=EIJE EEIJAH @A JKHEI A @A’=CHE FH>A= E IJH C LAH @ALA =IIKAHA B= ?@ ,LA I E F=?EBEIJE ? A H >= IE= = F=JHE= @A A@H== = LELAHA E A = ?JEKA2161+) 1J=E=E EFAH ?JKH= A GKAE IJ= EEE=JELA BHJE FAH HEI @EAHA =H?>=A I?AA =@HE E IA>H= A??AIIEL?HEJE?E A =A +A =?H= à 8J I E HA LAHA = GKAIJEA EBE /1)+)4 6-561 *=IJAHA>>A CE J=J =LAHA EJ?EGK=J’=E B= IE è BAHA@K =KCKH=@E I?DE=@IAA @AE ?H=CCE @E IIJAAHA =?DA A FHB=JJ= ’1J=E= - CE EJ=E= ?DA FE  =CCEHE FH?=E @ACE =JHE C -)1 -66-4-(-6416);16 FHEA E@AA I>=CE=JA AJJAHA(AJHEJ=OEJE )H F=JHE 5ì = FAH LE= F=H=AJ=HA LAHE IA LKA ?DA = 5+418-6- ) -64 4) 81) +)4 2-5-61 ! 4)@ALA AIIAHA HE?=>E=J 7 -664- CKAHH= ?ELEA I?FFE 6-$ " " ’=JJ=??=AJ == >= E ?=I= IJH= ,)1 .): $ " " $% - ) -64@EAH= @ALA AIIAHA K L= 1ECH=JE 1) 81) 7/ *)551 !) 1 +)66181 2-51-41 @E 1CH 4ECDAJJEHA IAJEJ IAFHA ?A B= =AHE?=E A @= CAIJEHA +H?EBEII 1) .): #% # 1,1+)6- - - 1,141 /14)156) )764- - +,7664- ,- “+71+)6618” 57 4),1 4)1 A 8=JE?= )+0- 5- 8-6- 4-56)4- ,) )46-,Ì ) 8--4,Ì )- % - 1 5)*)6 )- #BH=?AIE 5J=J @ALA AI )11 5)4) 27* 999.)+-*+1+71+)6618IAHA AGK FAH AIIAHA 2161+) 5A E F=H= *1+)6- -66-4- 21Ù 7/0-==J A HEIFAJJ=J )?K AJ è AIFHAIIEA @A 4-1/1- 8CE HE ,1 41/0- ) 4-,)1- 2 ) JKJJ J==HH 6H= F?DE CEHE 64À 41,744- 1 6-561E AIAFE 4AEJACH= E FF A@ E FF @E?A IF@AHA == AJJAH= @E IK 1J=E= =HHELAHà E FHE= IAH=J= K FHCH== @= JEJ A>A =JE? “6==HHAE@A” FHAIAJ=J/AJ .KO ,)4*; +-; @= .E=AJJ= +E?C= = ?I= IHFHA@AJA è @=J= @= B=JJ IL DELLA ASPETTATE UN L’HA UAH ! FURETTO NON ESSERE HEI ! DI CHE SI PORTA DI AH AH ! ORA E’ LA MOMENTO... ?DA E FHE= IAH=J= ?E I=H= ? SI E’ PARANOICO ! BUCKY. A FHJ=CEIJE JJ J==HHE = ?DA E FHJE +E?C=PRESA PRESO ICE L’HANNO FURETTI NON PARLA ? PORTA DI FUNGO, VEDI .=IE E>E?E 6H= CE KJEE =HHELE @= F=HJA @E EECH=JE E 5E LUI LA MIA CON TE E PORTA. FUNGO NON L’HANNO PRESA I ?! ?EE= ?è @= HACEIJH=HA I>=H? = +=J=E= @E " FAHIA ?DA IE I @E?DE=H=JA E>E?DA LLE=AJA FAH =LAHA E HE ! HA PRESO FURETTI ?I?EAJ @A IJ=JKI @E HEBKCE=JE FEJE?E ,= =??AH LA TUA ! J=AJE ILJE @=A BHA @AH@EA è HEIKJ=J ?DA GKA PORTA IJE ECH=JE I=HA>>AH ELA?A ACEE=E .HIA CE AHA@E @AE ! B=H=E D= JH=@EJ A H HECEE GK=@ ELA?A @E @E IFHIE FAH BEA IE I AIIE… = FEH=E@A 8EJ= @= FHAEAH = LEJ= @A FHAEAH 5ELE *AHKI?E è I?=@EJ= @= K “/DA” A F=II=J /DA@@=BE K “/DA” A FHAIAJA /DA@EE A K “/DA” A BKJKH “/DA FAIE E” AJH è K GKJE@E= E@EFA@AJA @A =JJE FK>>E?=J @= KA@ì = LAAH@ì A @EIJHE>KEJ CH=JKEJ=AJA @= - AM A@E= -JAHFHEIA 5H | 4ACEIJH=EA 45 6HE>K=A @E 4= #" ,EHAJJHA 4AIFI=>EA /E=F= 4E@E | +=FHA@=JJHA 2== 4EE E= | +=F IAHLEE CH=BE? 2= .=>E=E | 4A@=EA LE= =KIAE +=CE=HE 4A@=EA @E 4= LE= + 2AIAJE ! 4= JA $ " " | 5J=F= /H=BE?DA /DE=E 5H 55 ! %"# =IJEH +) |2K>>E?EJà =E=A 8EIE>EE= 2K>>E?EJà +HI /=HE>=@E E= JA !$#&$%# | +?AIIE=HE= ?EAJE ?=E FAH +=CE=HE A 5=H@AC=)* )@LAHJEIEC8E= =KIAE +=CE=HE JA !!# &&!&| 27**1+16À 57 -,111 -56-4- A@E= IH LE= +=L=EAHE *=LAJKH= !  E= JA  $ " EB(A@E=AJ? | 4AIFI=>EA @A JH=JJ=AJ @AE @=JE ,CI $ ! /E=F= 4E@E | AM A@E= -JAHFHEIA 5H 5A@A AC=A 8E= +=H 2AIAJE ! #$ 4) | )EEIJH=JHA KE? =HE .=HE=
  • DAILY D’ITALIAALLEATI DEL TUO LAVORO. “ D A L N O R D A L S U D, A PE RCORRE RE IN LUNGO E IN L ARGO T U T TO I L N OS T RO PA E S E , U N A S QU A D R A D I P RO F E SS I O N I S T I I V E C O S E M P R E A L T U O F I A N C O.”150 ANNI DALL’UNITÀ D’ITALIA150 EURO DI TAGLIANDO CON 1 LITRO DI URANIA DAILY IN OMAGGIO150 GIORNI DI PROMOZIONI ECCEZIONALIwww.iveco.comOfferta valida dal 17 febbraio presso le concessionarie e officine aderenti.
  • " AJHIFHJ MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 ! 2=CE= = ?KH= @E =?F HB =?FHB(AJHEJ=OEJ 2H=@AE IE >KJJ= +Iì ’AN IK @E=A +==L=H = LAA 2=EE A +=II= 5GK=@H= @’=JJ=?? IJ=IAH= ?JH .6 )2 “EFFE A E =JJ=??=JE” +)+1 «1 5K@=BHE?= = 5LAE= H@EA FK>>E? ?Iì E ?JH EF ?J “2AIE= = E>E= A /E=FFA” FE ?Iì ? IFHJ A ?JH +)+1 = FHAJ=JJE?= @E @E A ?è 2H=@AE IL=EI?A E IAH= .?KI IK +=II= IJ=J =??= J= E =JJ=?? CE?DAH= EAJ = 2=EE A +=II= 1 JA?E? “8CE @E FEù” ?HEJE?= AH= 1I= =J J=II FHALAKJ= 3K=?K ) +HEJDE=I JA?E? A A??=EIE ? = CEA E?EJ= “+=II= IA>H=L= GK=IE FEù ? =K@=JE E GKA @E /AL= AHLI 5AJA = C= JAJ @A= IJH= AEE «,= H E =IFAJJ A IE H=” E ?J =KHH IFEAC= =EA ?DA @A= LEJJHE= JK=EE ?DA ?I? ?Iì EIBBAHA= @A @A $» )= LECEE= @A ?DA D= B=JJ CEà LA@A HIIAH “)JE @ALA =J?D ?JH = 5LA HA = JKJJE» IFEAC= E ?J E @=HA GK=?I= E FEù 8 E= ’AN ?=FEJ= =KHH @A= @E 2H=@AE FAH IJ=IA CE ?DA IB@AHE A IKA ?= .=>E +==L=H BJ H= ?JH = 5LAE= =J F=?EJà AK ?JH )F JH= IK GK=J =L ?D L=ALA FAH -KH K” +=II= @F = LAKJ =E @E=E IK@= @EHAJJ= 4=EK "# è F=HJEJ= ?HHAHà @== BHE?=E FKH AC=@ GKA= @E K1J=E= BBAIE CEA E?EJ= I=J=@ 7 A FHFHEA HAIFI=>EEJà L= 1I= A E@E?=E ?H=E= E 1 ?EII=HE JA?E? @ACE =KHHE +AI=HA 2H=@AE «5>=CE= JKJJE +=FEE E @= +LAH?E= @ FHE= ?A I=HA>>A = LHA>>AH AIIAHA @EI=JJAIA @A=JJ=?? @LHA>>A CE EJAF =@ )FFE= /A =E=EIJE «,LHA>>A @=J= ? = 5L=??DE= )@HE= CE?DAH= CE =KH IJH=HA =KHE 2E K ?A JEA K= EA= BH=J= @= H JKJJE B=HA K= HEBAIIE 8E@E ?F=CE ? CE ? .6 )2 HE FHL=JE = KC = .EHA JH?=F @E GK=EJà FHAIE =CCE *K??E +DEAE A A FAI=HA = GKA ?DA ?DE >=IIE =?GKA JKJJ)@HE= A = ? =?KA L=HE=JE J=JJE?DA GKAA Iì JF IA @E=J @= )GKE=E 6DE=C JJ= A JEL E A *==HAJJE 2H=@AE IH= E JE IK ALAJK= IJ= IK??A@A@ E /E=FF A A E E>E= 3KAIJ= E @=EIE?KHA= 6H= A A A @EIIE E I= ?DA GKAHEF=HJA ?HAJ ,EAJH =E @KA @EI?KHE 1 @EBAI= LEIJ E BHB=EJ @E 4=??DE= JH=J = E LAJE=JE FH>AE @E H@EA FK>>E? A KJHà B@ è I K= F=HJEJ= @E ?=?E» -64 IJ= è = E= KJE= F=HJE J= E =E=A» -64@= 6E= JEEA )HE=K@ =JE =LAE .6 ).2+)+1 1 +HEJDE=I A)@HE= EB=JJE D= E >HALA H=CCEKJ K =??H “7 HECHA HAC==J” 4EI?=JJ FI@ LAH>=A HEFHJ== IJ=F= >H=IEE===?DA CH=EA =E >KE *)5-6 1 ?=FFJJ @EKBBE?E @E 4=@ +’è )24-55- C=H= @AE GK=HJE @E BEK= ?=KI= JKJJ=LE= +)+1 1 +=CE=HE è LEL A =A E -KHF= A=CKALKJ= @= K IFIH D= =?H= B=A @E FKJE AH= IJ=J JAHHEBE?=JA?DA D= IFEJ FAH JKJA =IIE?KH= HA = EAHE IAH= JAF==HIE E ?=I @E ?=JJELE )HE=K@ IBHJK=J FH I?DE 5EA= IE è HEB=JJ=?FHJ=AJE @A J=CEIJ= @A’KJE= JH= >=JJA@ & $# =@ )JA>H=IEE= E ?JH=JJ IBAHJ= @E =FE «= LCE= A OFE=?I H= .AH=@ )I @E B=HA FKJE ?’è ?AH?DAHA F== = ?AJH A C=H= !LAHHA>>A HAI?EII CCE = BEH= -64 @E ECEH=HA GK=J ) 5EA= -64 +D=FEI A=CKA “ 1 JEJ B=JJ ’= I?HI FAH ?DEK@AHA ? K= FIEE 7?E =’=JJ=??*=A E KE? A @E ?=IIEBE?= FEù EFH J=JA = IIJ= ?E FAHAJJA ,21/ È KBBE?E=A ’7A E 4A= >EAJJEL” @E HEHC=E=H?E @F A @KA I?BEJJA A HEF=HJEHA» 3K=@ E ?=FE=J IE HA )HE=K@ HEI?=JJ=J @= +=CE=HE EA ?E?EIJE?= EJAH= E=A 7?E FHAIAJAHà HE?HI = 6HE>K=A =H . >EAJJEL @E=A BAH= FAHò è =?DA FEù ?DA è ?IJ=J= E ?=?E @E HE IA>H= CH=?EA ?HA@ >EJH=A IFHJEL 6=I @EIHHE@A FKò AIIAHA =JHEA JE FAH .AH=@ )I B=JE?I LJ=HA F=CE= @F ’KJE= F=HJEJ= CHA @A?EIEL ?JH E = FE «/E D I FCCE=J >=IJE K= = =@@II FAH B=H ?=@AHA ) F=HJE I== ?JH ’=II KEA @E )>AHJ ++)+1 7 KL E I= >AA E FEJ= IF= )HE=K@ =?H= HEFAI= = = IK= IF== KE IE ELAHJEJA ’=H>EJH ’= J=@H 1 ?E?EIJ= IF=CBHJKE BAH= /=HAJD C @A= .AHH=HE ?DA D= == JH=JJAKJ= IK =LAE è =I?E=J =@=HA E LHA>>A @=J» 17 FIEJEL = ?A>KJA*=A ’AIJAH @A 6J F=HJA?EF=J == ?BAHA H @KH=JA = F=II=J=JAD= I=JAHà = F=H = IJ=F= @A= .E= E LE A@EEA @A 6KH @= KEJEJ= ? E /=AI ? IJ= @A /F @’)KIJH=E= FHE LEJ= è IJ=J @== ? 5=??DAJJE =@AII ?=HE?= )24-55-JH1CDEJAHH= L=E@= =FFKJ=AJ @A EIIEA @EI?EFE=HAFAH A GK=EBE?=EE ?=FE=J «5A @A= .A@AH?E?EI=@ -KH  E FHCH== @=E = ?HHE FAH = .AHH=HE D=E IAFHA ?A >EAJJEL @E “,E= @ALE HA=CEHA” IF=C= ),45?=KI= @E K FH>A=KI?=HA 1 AA JJ=HA FAH E +=FE=J @A @ FAH?Dé GKAIJ= *)5-6 ,F = H=>>E= FAH JE CE?= E GKAIJ A 1 /= L=*=A ?DA AH= JH=J è = IJHE= @A= .AHH=HE 5A = I?BEJJ= @E *HE@EIE J = ECEH F==?=A *)5-6 ,=E /=E=@= F? E ?=F @ LE?AHA FAH@AHA ?=?D 5=??DAJJE IK= = IJH @A ?=FE=J 5=Hà HE B= ! FKJE ,ALAHF K KC IJF FAH @EFA@AHà @= JE B=JJ ?=HE?= FAH ’E?JH ?=I= EFHJ=JA =BBHJ=H= IJA@A 5= )JE AK EBHJKE == HE» 1 MAA A@ E FEIJ= è EC @E @AE?= ? A @ CEKIJ 5 H= L= LAHI = FIJI?DEA= H= HEI?DE= @E EEE=J A= JJA ? A +=Jù «5AHLA @=HA K= HE J >A HC=E=JE IA=I = LEJJHE= CH=I=J=HA =?DA = IBE@= E>AHA FHIACKEHà @= IFIJ= == FHAIJ=EA @E CE?= FH=JE?=AJA = EA = K= FHAIJ=EA@AE GK=HJE @E +D= E ? A FHLA KBBE?E=E @AE?= I?HI=» @E?A E AHE= ? AJJKHA FAH ?AJJEL= 5AE CE?=JHEFEI A=CKA BH= CE @EHAJJ= IK 4=E 7 @=A JA?E? >A I=FA@ ?DA BAJJA A ACE KJEE =E E @FFE= ?EBH= ? )5FKHI A E 4A= -64 &# A ? = C=H= @A ’=LLAHI=HE è K >HKJJ I HEKI?EJE = ECEH=HIE 0=HHECJ JF I?HAH E?= IAFHA E @EHAJJ= IK ?EAJA «)BBHJE= = EIAHA@ KLE CE?=JHE & FKJE ),45 4=E 7 &# -64 IGK=@H= ?DA = @AJJ= @E JKJ A HIJAH» +=?D 5=??DAJJE
  • LucianoConsolini&ArtmachineAssociatiwww.foppapedretti.it numero verde 800303541
  • $ AJH?EA= MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 CAGLIARI QUARTUCCIU Frozen 16.30-18.30-20.30- 22.30 Teatri Teatro La Vetreria via Italia, 63 - Pirri Cagliari - Associazione ELLIPSIS Via Taramelli, 2/d - Sassari -ALKESTIS THE SPACE CINEMA Nessuno mi può giudicare tel. 070565507. tel. 079298371 - 339via Loru 31 - tel.070306392 via delle Serre 2 - tel.892111 16.30-17.30-18.30-20.30- Auditorium Comunale Riposo 2206362.Riposo Il rito 17.30-20.00-22.30 21.30-22.30 piazza Dettori, 8 - Cagliari - Teatro Laboratorio Alkestis I Concerti di Primavera 2011 Nessuno mi può giudicare Gnomeo & Giulietta 3D tel. 0707321181 - 33368 53 - Centro di Ricerca e Speri- Concerto Lorenzo Parisi, vio-CINEWORLD 16.40-19.00-21.20 16.30-18.20 960 . mentazione Teatrale lino; Giuseppe Maiorca, pia-viale Monastir 128 - Nessuno mi può giudicare Amici Miei - Come tutto Dissacrantemente lucidetel.0702086096 ebbe inizio 18.10-20.20- Via Sebastiano Satta, 49 - noforte. Musiche di Elgar e 20.00-22.20 Compagnia: Lucido Sottile.Amici, amanti e... 17.45- 22.30 Cagliari - tel. 3293136482. Grieg. A Sala Sassu. Giovedì Dylan Dog 17.30 Sabato 26 ore 21 e domenica20.15-22.40 Amici Miei - Come tutto Dylan Dog 17.50-20.10- 27 ore 19. Riposo 31. Ore 21.Sucker Punch 17.45-20.15- ebbe inizio 16.50-19.20- 22.30 Civico Street Dance 3D 19.30 Auditorium del Conserva- Teatro Lirico22.30 21.50 via SantAlenixidda - Cagliari Corso Vittorio Emanuele II -Sotto il vestito niente Rango 16.30-19.00 Rango 18.10-20.20-22.30 torio di Musica “G.P. Da Il rito 18.00-20.15-22.30 Palestrina” - tel. 07040821. Sassari - tel. 079232182.18.00-20.15-22.30 Il cigno nero 21.40 Concerto Orchestra e Coro RiposoSpace Dogs 3D 16.45- The Fighter 20.15-22.30 piazza Porrino, 1 - Cagliari - Sotto il vestito niente del Teatro Lirico, direttore18.30 17.20-19.40-22.00 tel. 070493118 - 07042989. Il Ferroviario SASSARI Riposo Pinchas Steinberg, mezzoso-Amici Miei - Come tutto Amici, amanti e... 17.10- prano Angelika Kirchschla- Corso Francesco Vico, 14 -ebbe inizio 20.15-22.30 19.40-22.10 ARISTON Riverrun Teatro ger, musiche di Richard Sassari - tel. 079262 2049.Dylan Dog 17.45-20.15- Gnomeo & Giulietta 3D viale Trento 5 - Via Giardini 164, 09127 - Wagner, Gustav Mahler e Alice nel paese delle mera-22.40 16.25-18.25 tel.079291273 viglie scritto e diretto da Cagliari - tel. 07043201. Johannes Brahms. Oggi, oreNessuno mi può giudicare Street Dance 3D 20.25- Sotto il vestito niente Lelio Lecis, con Luisanna Ciu- 18.00-20.15-22.30 Sono in corso al Riverrun 20.30 e sabato 26 marzo, ore18.15-20.30-22.30 22.35 Teatro i corsi e laboratori per 19. ti, Tiziano Polese, Maria Elisa-Street Dance 3D 22.30 Street Dance 3D 17.35 il teatro e per il cinema: Cor- betta Podda, Lea Karen Gram-Gnomeo & Giulietta 3D MODERNO Teatro Massimo sdorff, Rosalba Piras. Dome- Dylan Dog 19.45-22015 viale Umberto 18 - so triennale di recitazione,16.45-18.30 Frozen 17.45-19.55-22.05 Via De Magistris - Cagliari - nica 27. Ore 18. tel.079236754 Corso base di recitazione, tel. 0706778129 - 6778128.Rango 17.30-22.40 Non lasciarmi 17.05-19.25- Rango 18.30 Corso di dizione, Laboratorio La Ciociara di Annibale Ruc- La botte e il cilindro - Tea-Il rito 22.40 21.45La vita facile 17.45-20.15 Nessuno mi può giudicare di teatro corporeo, Laborato- cello da Moravia, con Dona- tro stabile dinnovazione Sucker Punch 17.35-20.05- 20.30-22.30 rio teatrale per bambini,Il cigno nero 20.15 22.25 tella Finocchiaro, Daniele Rus- per linfanzia e i giovaniIl discorso del re 20.30 Laboratorio di videoteatro so, regia Roberta Torre. Merco- Corso Francesco Vico - Sas- La vita facile 17.05-21.55 MIRAMARE per bambini, Seminario di Sucker Punch 19.45 ledì 30. Ore 21. Fino a domeni- sari - 0792633049. piaza Sulls 1 - Alghero drammaturgia contempora- ca 3 aprile.GREENWICH (Sassari) - tel.079976344 Vedi Il Ferroviario.via Sassari 55a - nea, Seminario di pratiche di SESTU Amici Miei - Come tutto teatro scuola. Per informazio- T.off Teatro off Tersicorea Verditel.070666859 ebbe inizio 18.00-21.00Silvio forever 19.15-21.30 CINECITY ni chiamare 070/43201 oppu- Via Nazario Sauro, 6 - Via Politeama, 07100 - Sas-Il discorso del re 19.15 centro Commerciale La Corte QUATTRO COLONNE re scrivere a info@riverrun.it. Cagliari - tel. 070275304 - sari - tel. 079239479. del Sole - Strada Statale 131 cell: 3289208242. Chi ha paura muore ogniHoly Water 21.30 corso Vittorio Emanuele ii Teatro Club tersicoret.off@tiscali.it Sucker Punch 18.10-20.20- 62 - tel.079239369 giorno - I miei anni con Fal- Via Roma, 257 - Cagliari - DanzaInMovimento 2011SPAZIO ODISSEA 22.30 Silvio forever 18.30-20.30- tel. 070663328 - 070659706 . Ildegard Von Bingen Regia cone e Borsellino di Giusep-viale Trieste 84 - Amici, amanti e... 18.10- 22.30 Riposo pe Ayala. Ore 21. 20.20-22.30 di Carla Onni. Compagnia: La ciociara contel.070271709 Improvvisa-mente. Sabato 26 eNon lasciarmi 17.00-19.15- Sotto il vestito niente VERDI Teatro Delle Saline domenica 27 Donatella Finocchiaro,21.30 18.10-20.20-22.30 via Politeama - via La Palma - Cagliari - tel. Daniele Russo. Lunedì 28 eI ragazzi stanno bene Silvio forever 16.50-18.40- tel.079239479 070341322. Teatro Sacro Cuore martedì 29. Ore 21.liari17.00-19.15-21.30 20.30-22.20 Spettacolo teatrale Riposo Quartu SantElena - Cag Riposo Entra nel METRO LIFE PANEL per far sentire la tua VOCE, la tua opinione per noi è importante e TU puoi fare la differenza. Il miglior modo per farsi ascoltare da migliaia di persone in 10 Nazioni dif- ferenti è entrare a far parte del nostro Panel di ricerche on line. life panel Iscriviti subito su METROLIFEPANEL.COM
  • AJHJAALEIEA MMMAJHAMIEJ 8--4,Ì # )4 % Fattore S CORONA, IL MALEDETTO DI SUCCESSO MARIANO SABATINI RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 La notizia 11.05 Occhio alla spesa Varietà 17.00 Top Secret Telefilm 15.05 Wind at my Back Telefilm 14.10 CentoVetrine SO 15.40 Naruto Shippuden è che 12.00 La prova del cuoco Varietà 17.45 Tg 2 Flash L.i.s. 15.50 Tg3 Gt Ragazzi News 14.45 Uomini e donne 16.10 Sailor moon Cartoni Fabrizio 13.30 Telegiornale Notiziario 17.50 Tg sport Rubrica sportiva 16.00 Cose dell’altro Geo Doc. 16.15 Pomeriggio cinque 16.40 Merlin Telefilm Corona ha 14.00 Tg 1 Economia News 18.15 Tg 2 Notiziario 17.40 Geo & Geo Documentari 18.50 Chi vuol essere miliona- 17.30 Smallville Telefilm trovato, a 14.10 Se... a casa di Paola Att. 18.45 Maurizio Costanzo Talk 19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo rio? Gioco 18.30 Studio Aperto suo dire, 16.10 La vita in diretta Att. 19.40 L’isola dei Famosi 20.00 Blob Videoframmenti 20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario 19.00 Studio Sport 18.50 L’eredità Gioco 20.30 Tg 2 Notiziario 20.10 Cotti e mangiati Telefilm 20.30 Striscia la notizia 19.30 C.S.I. Miami Telefilm l’equilibrio. Roba da 20.00 Telegiornale Notiziario 21.50 Blue Bloods Telefilm 20.35 Un posto al sole SO 23.50 Chiambretti night 20.30 Trasformat Quiz non dormirci la notte. 23.05 Tv 7 Attualità 22.40 Past life Telefilm 23.00 La storia siamo noi Att. 1.30 Tg 5 Notte. Meteo 5 22.00 Grey’s anatomy Telefilm “Il testimone Vip” 20.30 21.05 21.05 21.10 21.10 (mart., alle 21, Mtv) è Sport: CALCIO: SLOVE- Telefilm: NCIS: LOS AN- Film: LA SECONDA NOT- Varietà: ZELIG. Nel va- Telefilm: DR. HOUSE. La dedicato al ragazzo di NIA-ITALIA. Per le quali- GELES. Sam Hanna (LL TE DI NOZZE. Giordano rietà comico, condotto madre di Cuddy accusa vita, vita disgraziatissi- ficazioni agli Europei Cool J), Marty Deeks e Ricci, un omone che da Claudio Bisio e Paola strani sintomi. Una volta ma, Fabrizio Corona: del 2012, la Nazionale Kensi Blye indagano su smina i campi, viene Cortellesi, si esibiscono ricoverata, però, rifiuta maudit de noantri, di Cesare Prandelli un gruppo di marine ca- considerato da tutti un anche il Mago Forrest e di farsi curare da House quello che ci possiamo affronta gli sloveni duti in una imboscata malato di mente Raul Cremona (Hugh Laurie) e vogliamo permettere. Altrimenti non gli da- remmo tutto il rilievo RETE 4 LA7 MTV SATELLITE DIG. TERRESTRE che ha. Filosofo del quotidiano, Pif è un in- 15.35 Sentieri Soap Opera 17.45 Mac Gyver Telefilm 18.00 TRL The Battle 21.00 Sky Family Quanto è 21.00 Steel Sanctuary TELEFILM tervistatore formidabi- 16.15 La banda degli angeli 18.45 Jag Telefilm 19.00 MTV News difficile essere teena- Mya Rizzoli & Isles le, che fa del candore il Film (dramm., 1957) 19.40 G Day Varietà 19.05 Disaster Date ger! FILM TELEFILM suo grimaldello infalli- 18.55 Tg4 - Telegiornale 20.00 Tg La7 Notiziario 19.30 Speciale MTV News Sky Passion Un amore Joi Royal Pains TELEFILM all’improvviso FILM bile. Corona e Pif, il bel- 19.35 Tempesta d’amore TN 20.30 Otto e mezzo Attualità 20.00 Ninas Mal Sky Max Trauma FILM 21.10 Rai 4 Nightmare - lo e il nerd, che ci 20.30 Walker Texas Ranger TF 21.10 Le invasioni barbariche 21.00 My Super Sweet World Mgm Molly FILM Nuovo incubo FILM spiega il segreto del ri- 21.10 Quarto grado Attualità 0.15 Tg La7 Notiziario Class 21.10 Sky Hits Equilibrium 21.50 Steel Warehouse 13 belle senza causa, tra 23.30 L’ultima eclissi Film 0.30 Delitti Documentari 22.00 Made FILM TELEFILM Dean e Pierino.L’uomo del tempo CRISTINA Parole crociate L’oroscopo BELLARDI RICCI DAL WEEK-END Orizzontali Ariete 21/3–20/4. Bilancia 23/9–22/10. E’ TORNA L’INCERTEZZA Siete nell’occhio del ciclo- arrivato il momento di dar- 1. Salomonico 5. La Mon- della manzoniana 9. La ne! Astri importanti regalano ALESSIO nuove opportunità e gratifi- si tregua e riposare. Chi vi vuol bene vi aiuta a capire do- schiava di Abramo 12. La GROSSO che, in amore e lavoro. Dimo- ve state sbagliando. Godetevi Steffi del tennis 14. Un WWW.METEOLIVE.IT stratevi responsabili e non le schiarite in amore e non tra- rifiutate i cambi, buon com- tecnico laureato (abbr.) scurate la forma fisica.. Dopo qualche pleanno. 15. Diodo luminoso 16. giorno di sole, la Toro 21/4–21/5. Scorpione 23/10–22/11. Una Betty dei cartoons pressione inizie- Intimoriti o distratti, non Marte aiuta a farsi valere, 17. Si mescolano nel bus- rà a calare su tut- molto contenti dell’esito dei in molte circostanze. Vincete la timidezza e non vi fate di- solotto 18. Il paese del- to il comparto europeo e vostri sforzi, per fortuna solo aria più umida affluirà per poco! Amore e lavoro ri- strarre da cose da poco. Fine l’Induismo 19. Lo sono i chiedono un impegno che settimana piacevole ma siate serpenti 21. Si sconta anche verso lItalia con più ben disposti col prossimo. lapprossimarsi del fine presto premierà. Fine settima- quello di un colpa 22. Un na buono. settimana, interessan- Sagittario 23/11–21/12. compianto Renato della do dapprima le Isole Gemelli 22/5–21/6. Siete tra i fortunati che po- rivista 25. Le iniziali di Maggiori e il versante Innervositi o stanchi, per trebbero trascorrere una gior- tirrenico. Qualche piog- colpa della Luna. Aggressivi e nata e un fine settimana Montesano 27. Prodotta Verticali canza di concorrenza 28. gia isolata non è esclu- presuntuosi, a causa di Marte. magici. Prudenza alla guida e su scala industriale 29. In Io non sono preoccupata per- sport e meno presunzione pre- 1. Monarca islamico 2. Il Celeberrima corazzata te- sa nelle ore auto e in moto 30. Com- ché siete attraenti e fortunati, miano. Incontri o belle notizie. a Roma 3. Il nome di Pa- desca 32. Utensile rotante pomeridiane a ridosso i risultati non tarderanno. prende sci di fondo e tiro dei contraffori montuo- Capricorno 22/12–20/1. a segno 31. Rudolf ec- gliai 4. Lo ha in bocca il 34. Mandano calore a si, in virtù di una ritro- Cancro 22/6–22/7. La proverbiale tenacia ini- celso ballerino (iniz.) 32. mattino 5. Le ultime let- fuoco spento 38. Un pre- vata dinamicità Meglio dedicare la giorna- zia a vacillare. State perdendo convettiva, tipica del se- ta e il fine settimana a voi stes- Arturo, celebre direttore tere della Woolf 6. Uno fisso che esagera 39. Pasti mordente, siete piuttosto di- mestre caldo. Sarà però si e agli affetti. Pensate prima stratti o scoraggiati. Spendete dorchestra 33. Le vocali Stato sahariano 7. Un av- di parlare, attenti ai malanni serali 41. Diego pokerista tra lunedì e mercoledì e parlate meno. La Luna rega- in fondo 34. Un Carlo let- verbio di ritorno 8. Ren- di stagione. Usate l’intuito per per Pupi Avati (iniz.) 45. che dovremo probabil- la un fine settimana singolare. risolvere le noie. Spese. terato 35. L’aiutante del dono la vita comoda 10. mente riaprire gli Podista senza pista ombrelli su molte regio- Leone 23/7–22/8. Acquario 21/1–18/2. commissario Basettoni Stirpe, progenie 11. Deco- Le tensioni in amore le ri- Potreste avvertire un po’ di 36. Le iniziali di Redford ni, soprattutto al centro stanchezza o vorreste starve- razione 13. Più che disa- Del numero precedente e al sud a causa di un solverete presto. Nel lavoro 37. In completo contrasto non vi si nega nulla. Sono faci- ne per conto vostro, nel fine strosa, catastrofica 16. guasto temporaneo, tipi- litati i viaggi e nel fine settima- settimana, lo meritate! Potre- 40. Robot dal volto co della primavera. ste godervi a pieno i successi Pesante veste dei popoli na potreste fare incontri o umano 42. Produceva le ricevere notizie importanti. in amore e lavoro. Novità. magrebini 17. Fatto a Sera sì! “Kadett” 43. Precede il cagliari Pesci 19/2–20/3. pezzi dalla belva 20. «Si gira!» 44. Ha scritto Vergine 23/8–22/9. Marte vi rende più che mai Baudolino 46. Lo fondò Guidò incautamente il Max. Min. Domani ritroverete il buo- agguerriti. La Luna, da doma- OGGI 13° 12° ni, regala buonumore. Spen- Mattei (sigla) 47. Il pro- carro del sole 23. Pre- numore, così potreste apprez- zare la vitalità ritrovata e la vita dete e parlate meno. nome dell’egoista 48. Il stanti, forti 24. La Romy DOMANI 14° 13° di relazione che riserva qualco- Concentratevi piuttosto su ciò che vi preme, potreste nome di Adenauer 49. C’è che interpretò Sissi 26. DOPODOMANI 14° 12° sa d’interessante. Prudenza al- la guida e sport. Sera no! ottenerlo presto! quello confesso Regime di totale man-