Av Juni 2009 Presentatie Ivlos

550 views
510 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Av Juni 2009 Presentatie Ivlos

  1. 1. Academische vorming Magda Ritzen & Renée Filius Expertisecentrum ICT in het onderwijs
  2. 2. Academische vorming <ul><li>Workshop 1: Wat & waarom? </li></ul><ul><li>Workshop 2: Hoe? </li></ul>
  3. 3. Academische vorming: Workshop 1 Wat & waarom?
  4. 4. Programma workshop 1 <ul><li>Terugkoppeling interviews, </li></ul><ul><ul><li>Niveaus </li></ul></ul><ul><ul><li>Succesfactoren implementatie </li></ul></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><ul><li>Herkenbaarheid conclusies interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijke aandachtspunten voor uw onderwijs/blokken </li></ul></ul><ul><ul><li>Do’s en don’ts bij de implementatie van de verbeteringen </li></ul></ul>
  5. 5. De interviews <ul><li>Doel project: input voor de inrichting van een coherente en consistente competentie gerichte leerlijn Academische Vorming </li></ul><ul><li>Doel interviews: inventariseren huidige situatie </li></ul><ul><li>Wie: ‘beslissers’ </li></ul><ul><li>Vragen: huidige niveau, gewenste niveau, gewenste veranderingen </li></ul>
  6. 6. Wat verstaat men onder academische vorming? <ul><li>Studenten leren kritisch (logisch, systematisch en ordentelijk) te zijn in: </li></ul><ul><li>Denken en redeneren </li></ul><ul><li>Observeren en beschouwen </li></ul><ul><li>Beoordelen en feedback geven </li></ul><ul><li>Kennis en handelen </li></ul><ul><li>Onderzoeksvraag formuleren, kennis vergaren en kennis toepassen </li></ul><ul><li>Kijken wat ze (conform de gestelde eisen) moeten leren </li></ul>
  7. 7. Conclusies: wat gaat goed / beter? <ul><li>Algemene en sociale vaardigheden </li></ul><ul><li>Reflecteren </li></ul><ul><li>Presenteren </li></ul><ul><li>Analyseren </li></ul><ul><li>Niveau onderwijsstages </li></ul><ul><li>Aandacht voor EBM vaardigheden </li></ul><ul><li>Meer aandacht voor de patientendokter </li></ul>
  8. 8. Conclusies: wat behoeft verbetering <ul><li>Huidige niveau van Academische vaardigheden te laag </li></ul><ul><li>Academische vaardigheden integreren in bestaande vakken, als rode draad door de hele opleiding. </li></ul><ul><li>Bepaalde basis-academische vaardigheden moeten al in de bachelorfase beter aan de orde komen. </li></ul><ul><li>Meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden en informatievaardigheden. </li></ul><ul><li>Kwaliteit wetenschappelijke stages verhogen </li></ul><ul><li>Meer docentprofessionalisering. </li></ul>
  9. 9. Aanbrengen van niveaus via een ‘situatiemodel’
  10. 11. Kritische succesfactoren implementatie van der Aa, e.a. 2005
  11. 12. Discussie: worldcafé <ul><li>Tafel 1: Zijn de conclusies van de interviews herkenbaar? Aanvullingen? </li></ul><ul><li>Renee Filius </li></ul><ul><li>Tafel 2: Wat zijn voor uw onderwijs/blokken de belangrijkste aandachtspunten? </li></ul><ul><li>Geert van der Heijden </li></ul><ul><li>Tafel 3: Do’s en don’ts bij de implementatie van de verbeteringen? </li></ul><ul><li>Magda Ritzen </li></ul>
  12. 13. Academische vorming: workshop 2: hoe?
  13. 14. Programma workshop 2 <ul><li>Voorbeelden & adviezen om academische vorming te stimuleren: </li></ul><ul><ul><li>Op opleidingsniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Op cursusniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Op opdracht- en werkvormniveau </li></ul></ul><ul><li>Discussie over voor- en nadelen bij toepassing in eigen onderwijsblok </li></ul>
  14. 15. Opdracht passief onderwijs <ul><li>Bedenk in drietallen minimaal 5 aanbevelingen om passief leren van studenten te bevorderen. </li></ul>
  15. 17. Selectie bevindingen interviews waar we ons hier op richten: <ul><li>Academische vorming meer integreren in bestaande vakken </li></ul><ul><li>Professionaliseren van docenten </li></ul><ul><li>Meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden en informatievaardigheden </li></ul>
  16. 18. Selectie bevindingen interviews <ul><li>Studenten leren zelf te boordelen wat nodig is om te leren </li></ul><ul><li>Studenten uitdagen </li></ul><ul><li>Verdieping </li></ul><ul><li>Kritisch denken & redeneren </li></ul><ul><li>Leren van fouten </li></ul><ul><li>Actieve participatie en inzet </li></ul><ul><li>Toetsen op feitenkennis is secundair </li></ul>
  17. 19. Centrale academische vaardigheden binnen geneeskunde <ul><li>Besluitvorming </li></ul><ul><li>Informatieverwerking </li></ul><ul><li>Oordeelsvorming </li></ul>
  18. 20. Uitgangspunten academisch leerklimaat <ul><li>Stellen van de juiste vragen belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden </li></ul><ul><li>Leer van en bespreek afwijkende opvattingen </li></ul><ul><li>Luister naar de vragen van studenten (meer dan naar de vragen van docenten) </li></ul><ul><li>Van fouten kun je leren </li></ul><ul><li>Reflectie en feedback als belangrijkste onderdelen van het leerproces </li></ul>
  19. 21. Feedback als essentieel element om te komen tot academische vorming <ul><li>Waar leidt mijn gedrag toe? </li></ul><ul><li>Hoe doe ik dat? </li></ul><ul><li>Hoe ga ik verder? </li></ul>
  20. 22. Feedback <ul><li>Om vertrouwen te krijgen, nieuwe uitdagingen aan te gaan </li></ul><ul><li>In relatie tot: </li></ul><ul><ul><li>Succes in een (bepaald deel van een) taak </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerdere prestaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Een bepaalde norm/ standaard </li></ul></ul><ul><li>Uiteindelijk leidt dat tot dieper begrip, informatie over wat/ wel niet begrepen is </li></ul>
  21. 23. Voorbeelden <ul><li>Opleidingsniveau </li></ul><ul><li>Cursusniveau </li></ul><ul><li>Opdracht- en werkvormniveau </li></ul>
  22. 24. Opleidingsniveau <ul><li>Een eigen tijdschrift </li></ul><ul><li>Minicongres </li></ul><ul><li>Casusbespreking </li></ul><ul><li>Pleitwedstrijd/ prijsvraag </li></ul><ul><li>Actualiteitenlezing </li></ul>
  23. 25. Cursusniveau <ul><li>Leeronderzoek / Veldonderzoek </li></ul><ul><li>Tijdelijk aansluiten lopend onderzoek </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire onderzoeksgroep </li></ul><ul><li>Editorial </li></ul>
  24. 26. Voorbeelden van discussievormen <ul><li>Vissenkom </li></ul><ul><li>Debat </li></ul><ul><li>Digitale discussie </li></ul><ul><li>Brainstorm </li></ul><ul><li>Estafette </li></ul><ul><li>Kritische incident </li></ul>
  25. 27. Voorbeelden van opdrachten en werkvormen <ul><li>Biografie </li></ul><ul><li>Samenvoegen </li></ul><ul><li>Mitsen en maren </li></ul><ul><li>Recenseren/ redactieraad </li></ul><ul><li>Vervolgonderzoek </li></ul><ul><li>Gatenartikel </li></ul><ul><li>Samenvatten/ wegstrepen </li></ul><ul><li>Referenten </li></ul><ul><li>Miniconferentie: proceedings / posterpresentatie </li></ul><ul><li>Evidence-based handelen </li></ul><ul><li>In reactie op.. </li></ul><ul><li>Interview met onderzoeker/ arts </li></ul>
  26. 28. Criteria voor goede opdrachten <ul><li>Aansluiten: kennis, niveau, behoefte </li></ul><ul><li>Relevant: leerdoelen, realiteit </li></ul><ul><li>Haalbaar: omvang (succeservaring) </li></ul><ul><li>Duidelijk: taak, eisen, materiaal </li></ul><ul><li>Eigen keuzes </li></ul><ul><li>Regelmatige feedback </li></ul><ul><li>Prikkelend: student én docent </li></ul>
  27. 29. Bespreek in drietallen <ul><li>Met welke van deze werkvormen heb je ervaring (als deelnemer of docent) en hoe ging dat? </li></ul><ul><li>Welke voor- en nadelen zie je? </li></ul>
  28. 30. Discussie over toepassing bij CRU 2006 <ul><li>Ziet u mogelijkheden om de zojuist behandelde werkvormen toe te passen? </li></ul><ul><ul><li>CRU 2006 master </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatie met bachelor </li></ul></ul><ul><li>Zou dat tot een verbetering leiden? Waarom wel/ niet? </li></ul><ul><ul><li>Tijd/ leerwinst verhouding </li></ul></ul>
  29. 31. Thank you 

  ×