Alltid uppkopplad– Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet
Alltid uppkopplad – Aldrig avkopplad– En undersökning om det gränslösa arbetslivet
InnehållsförteckningInledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
InledningDagens tjänstemän befinner sig många gånger i komplexa miljöer somkaraktäriseras av globalisering, snabb teknisk ...
Det moderna arbetslivetArbetslivet förändras. Idag ser vi framför allt två motsatta trender iarbetslivet. Den ena trenden ...
Alltid på jobbetArbetet kan ske var som helst och när som helst. Arbetsgivarna ger deanställda möjlighet att jobba både ut...
20 procent använder ofta eller alltid sin fritid för arbete och hela 39 procentgör det ibland. 13 procent måste ofta eller...
Hur ofta måste du arbeta under helger och lediga dagarför att hinna med dina arbetsuppgifter? %40353025201510 5 0    1...
Ofta tillgänglig för kunderFörändringstakten är hög hos många företag och kundkraven har blivit allthögre. För att möta de...
I en jämförelse mellan om man är tillgänglig för kunder eller om detförväntas av ens arbetsgivare är det inte lika många s...
Många vill slippa vara tillgängligaPå frågan om man vill slippa vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid ärdet 42 procen...
Stress och tidiga signalerpå stressSlimmade organisationer där tjänstemännen utsätts för höga krav ochständiga förändringa...
Sömnsvårigheter koppat till jobbet vanligtEn signal om att man är stressad är att ha sömnsvårigheter kopplat tillsitt jobb...
Nära och kära ser tillgänglighetenIbland kan det vara svårt att upptäcka själv att man jobbar för mycket.Däremot kan ens n...
Jag upplever att jag ofta är upptagen av mitt arbete efter ordinariearbetstid och har mindre tid med familjen (bas gift/sa...
Jag har ofta svårt att koppla bort arbetet på min fritid %25201510 5 0   1) Instämmer  2) Instämmer   3) Instämmer ...
SlutsatserMånga jobbar när de är ledigaTjänstemännen använder tid från sin fritid för jobb. Det är viktigt atthitta en bal...
Balans i tidUnionen kan se att arbetslivet förändras och därmed förändras arbets-situationen för många av Unionens medlemm...
• Förebyggande hälsovård i form av företagshälsovård och friskvård Signalerna på stress är svåra att upptäcka dessutom of...
KällorAllvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg,Gränslöst arbete, 2005Beskow och Zika-Viktorsson,På gott och ont– en...
22
23
Jag vill bli medlem i UnionenNamn                                             ...
KLIPP HÄR
Unionen har i tidigare studier visat på att tjänstemännens fått en alltmer         gränslös arbetssituation. Fram...
Alltid uppkopplad aldrig avkopplad
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alltid uppkopplad aldrig avkopplad

1,035 views
961 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alltid uppkopplad aldrig avkopplad

 1. 1. Alltid uppkopplad– Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet
 2. 2. Alltid uppkopplad – Aldrig avkopplad– En undersökning om det gränslösa arbetslivet
 3. 3. InnehållsförteckningInledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Det moderna arbetslivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Alltid på jobbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Stress och tidiga signaler på stress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Slutsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Balans i tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Källor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
 4. 4. InledningDagens tjänstemän befinner sig många gånger i komplexa miljöer somkaraktäriseras av globalisering, snabb teknisk utveckling, minskandeoch begränsade resurser, samt ökad kostnadsjakt. Företag rationaliserar,omstrukturerar, använder tillfällig arbetskraft och kräver flexibilitet,lojalitet och engagemang från medarbetare. Alla dessa faktorer påverkartjänstemännens vardag.Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänste-männen. Tjänstemannaarbetet har traditionellt karaktäriserats av tydligaramar för var arbetet utfördes, hur arbetsuppgifterna utfördes och när manbehövde vara tillgänglig. Det har funnits tydliga regleringar av arbeteti tid, rum, organisation och arbetsvillkor. Många arbetar fortfarandepå bestämda tider och platser, med en befattningsbeskrivning och etttydligt anställningskontrakt. Men allt fler har arbetsförhållanden därdetta luckras upp och arbetet präglas av gränslöshet och flexibilitet.Målet med undersökningen är att fånga upp trender i det modernaarbetslivet och se vad dessa får för inverkan på tjänstemännens dagligaarbetssituation. Men också vad dessa trender får för konsekvenser förtjänstmännens livssituation och privatliv. Dessutom vi vill följa upptidigare studier för att se om det har skett några skillnader.Rapporten är sammanställd och skriven av Åsa Johansson på Unionensenhet för politik, opinion och påverkan och Daniel Gullstrand på UnionensAvtalsenhet 2011.Mats EngströmSamhällspolitisk chef 5
 5. 5. Det moderna arbetslivetArbetslivet förändras. Idag ser vi framför allt två motsatta trender iarbetslivet. Den ena trenden styckar upp arbetet allt mer när arbets-delningen ökar, resultatet är att medarbetarna har svårare att styra sitteget arbete, både när det gäller takt, schemaläggning och inflytande iallmänhet. I den andra trenden ser vi att tjänstemännen arbetar i arbets-situationer som är mer lösa, obestämda och gränslösa. Att fysiskt kunnajobba var som helst och när som helst är en realitet för många. Gräns-överskridande samverkan med andra aktörer så som kunder och leve-rantörer blir allt vanligare. Ett ökat självbestämmande har gjort arbets-situationen mer gränslös för individen. Den gränslösa arbetssituationenkan upplevas som positiv men kan också vara mycket pressande. BlandUnionens medlemmar syns båda de här trenderna, i den här rapportenhar vi valt att fokusera på den senare.När tiden mellan arbetsliv och privatliv luckras upp kan tjänstemännenöverskrida rumsliga och tidsmässiga ramar för att hinna med arbetet. Detkan i ett första steg handla om att öka arbetsinsatsen, dra in på pauser ochtid för reflektion, dra in på eller hoppa över lunchen. Är inte det till-räckligt kan det hända att man arbetar mer än den formellt utsatta tiden.Det vill säga man använder sin fritid till arbete. Därmed finns det ingatydliga gränser för var arbetet slutar. Det kan gå så långt att man börjarjobba på helger och under semestrar, eller till och med när man är sjuk.UndersökningenUndersökningen genomfördes i YouGov Sveriges Internetpanel ochgenomfördes under 3 – 8 novmeber 2011. Undersökningen är genomfördbland män och kvinnor i åldern 18 – 64 år i Sverige. En inbjudan tillundersökningen har skickats ut via e-post. Dessa personer viktas så deutgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön,ålder och region. Målgruppen är tjänstemän som arbetar i den privatasektorn. 998 personer svarade på undersökningen.Vi har även gjort jämförelser mellan kön, ålder, om man har barn i hus-hållet och utbildning. Där vi har upptäckt större skillnader har vi valtatt kommentera dessa löpande i rapporten.6
 6. 6. Alltid på jobbetArbetet kan ske var som helst och när som helst. Arbetsgivarna ger deanställda möjlighet att jobba både utanför normal arbetstid och utanförarbetsplatsen. Detta ger frihet men får till följd att individen i hög gradbehöver göra viktiga avgränsningar och prioriteringar på egen hand.Det blir upp till den enskilde att reglera sin arbetstid.Möjligheten att själv kunna påverka och styra det egna arbetet är oftapositivt ur hälsosynpunkt. Gränslösheten ger frihet men också en ökadrisk för stress. När gränsen mellan arbete och fritid suddas ut försvinnerofta viktiga återhämtningsperioder. Vi behöver tider av återhämtning,både för att göra ett bra jobb och för att hålla hela arbetslivet. Det finnshär en stor risk att tillgängligheten sänker kvaliteten på återhämtnings-perioderna.Stor tillänglighetUnionen har i flera studier undersökt om tjänstemännen upplever sigvara tillgänglig efter ordinarie arbetstid. I den här undersökningen harvi frågat hur ofta tjänstemännen använder sin fritid för arbete.Hur ofta använder du din fritid för arbete? %40353025201510 5 0 1) Aldrig 2) Sällan 3) Ibland 4) Ofta 5) Alltid 7
 7. 7. 20 procent använder ofta eller alltid sin fritid för arbete och hela 39 procentgör det ibland. 13 procent måste ofta eller alltid ta med jobbet hem föratt hinna med sina arbetsuppgifter och 31 procent måste göra det ibland.Det är vanligt att när, som vi tidigare nämnt, tidsramarna inte håller förjobbet att tjänstemännen tar med sig jobbet hem. Detsamma verkar gällaför helger och lediga dagar där det är ungefär lika många som måstejobba helger och lediga dagar för att hinna med sina arbetsuppgifter.Hur ofta måste du ta med jobbet hem för att hinnamed dina arbetsuppgifter? %35302520 1510 5 0 1) Aldrig 2) Sällan 3) Ibland 4) Ofta 5) Alltid8
 8. 8. Hur ofta måste du arbeta under helger och lediga dagarför att hinna med dina arbetsuppgifter? %40353025201510 5 0 1) Aldrig 2) Sällan 3) Ibland 4) Ofta 5) AlltidDet kanske inte ter sig så farligt att jobba en helg eller ledig dag någongång ibland. Men det är viktigt att komma ihåg att det kan störa densammanhängande återhämtning som är viktig för att kunna koppla avoch på sikt orka med jobbet. Att ständigt hålla koll på mobil och mail ochhoppa mellan olika arbetsuppgifter kan innebära att vi presterar sämre.Om vi dessutom håller koll på mobilen och mailen när vi är lediga ochanvänder vår lediga tid till att jobba riskerar vi på sikt vår hälsa. 9
 9. 9. Ofta tillgänglig för kunderFörändringstakten är hög hos många företag och kundkraven har blivit allthögre. För att möta dessa utvecklingstendenser måste företag och anställdavara kundfokuserade. I fokus står ofta det som är värdeskapande förkunden. Detta smittar också av sig i att kunder många gånger förväntarsig att leverantörer är ständigt tillgängliga. När vi ställer frågan om ”Jagär tillgänglig efter ordinarie arbetstid för att underlätta för kunder/klienter” är det så många som 44 procent som instämmer helt eller delvisi påståendet. Det är en viss övervikt av män som instämmer i påståendet.Jag är tillgänglig utanför ordinarie arbetstid för attunderlätta för kunder/klienter? %302520 15 10 5 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis helt10
 10. 10. I en jämförelse mellan om man är tillgänglig för kunder eller om detförväntas av ens arbetsgivare är det inte lika många som anser att arbets-givaren förväntar sig det. Ungefär en tredjedel instämmer helt ellerdelvis i påståendet att deras arbetsgivare förväntar sig att de är tillängligaefter ordinarie arbetstid. Undersökningen tyder på att det finns en höglojalitet hos tjänstemännen. Lojaliteten är en tillgång och ett förtroendesom arbetsgivarna också måste möta upp med ett gott arbetsmiljöarbeteför att kunna behålla i framtiden.Min arbetsgivare förväntar sig att jag är tillgängligefter ordinarie arbetstid %3025201510 5 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis helt 11
 11. 11. Många vill slippa vara tillgängligaPå frågan om man vill slippa vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid ärdet 42 procent som instämmer helt eller delvis att man vill slippa det.Dessutom är det många som svarar instämmer varken eller. Kvinnorinstämmer i högre grad att de skulle vilja slippa vara tillgängliga efterordinarie arbetstid än män. Det hänger förmodligen ihop med att kvinnorofta tar ett större ansvar för hemarbete och därför skulle vilja slippavara tillgängliga efter ordinarie arbetstid.Jag skulle vilja slippa vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid %35302520 15 10 5 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis helt12
 12. 12. Stress och tidiga signalerpå stressSlimmade organisationer där tjänstemännen utsätts för höga krav ochständiga förändringar är en återkommande bild av dagens arbetsliv. Detkan vara svårt att räcka till för allt och alla. Många upplever att tempot ochkraven i tillvaron har ökat. Vanliga orsaker till stress i arbetslivet är blandannat höga effektivitetskrav, tidsbrist och krav som inte överensstämmermed tjänstemännens förmåga att hantera dem. Det är då ohälsa uppstår.Nästan 30 procent instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag kännermig ofta negativt stressad på grund av jobbet”. Lite mer än 20 procentinstämmer inte alls och cirka en fjärdedel delvis inte i påståendet. Men detär många tjänstemän som känner sig negativt stressade av jobbet. I tidigarestudier har vi ställt samma fråga och siffran 30 procent har varit oför-ändrad de senaste tre åren. Tjänstemännens upplevelser av stress har alltsåinte förändrats.Det verkar som att kvinnorna i undersökningen känner sig mer stressadeän männen. 35 procent av kvinnorna instämmer helt eller delvis att deofta känner sig negativt stressade. Motsvarande andel för männen ären fjärdedel.Jag känner mig ofta negativt stressad %302520 1510 5 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis helt 13
 13. 13. Sömnsvårigheter koppat till jobbet vanligtEn signal om att man är stressad är att ha sömnsvårigheter kopplat tillsitt jobb. Stress är en naturlig reaktion på en obalans som uppstår när viställer för höga krav på vad vi ska klara av. Problemet förvärras när vi intelåter kroppen vila och återhämta sig så att den återskapar balans ochjämvikt mellan belastning och resurser. Sömn behövs för att kroppenoch hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. I påståendet”Jag har sista månaden haft sömnsvårigheter relaterat till mitt jobb” ärdet så många som en fjärdedel som instämmer helt eller delvis i det. Vikan således dra slutsatsen att på grund av jobbet har många svårt attåterhämta sig med hjälp av sin dagliga sömn.Jag har den senaste månaden haft sömnsvårigheterrelaterat till mitt jobb %50403020 10 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis helt14
 14. 14. Nära och kära ser tillgänglighetenIbland kan det vara svårt att upptäcka själv att man jobbar för mycket.Däremot kan ens närmasta vänner ibland upptäcka att man läggermycket tid på sitt jobb. I påståendet ”Min familj/mina vänner påpekarofta att jag arbetar för mycket” instämmer en fjärdedel helt eller delvis.Kvinnor anser i högre utsträckning än män att deras familj/vänner på-pekar att de arbetar för mycket.Min familj/mina närmaste vänner påpekar oftaatt jag arbetar för mycket %353025201510 5 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis heltI tidigare studier har det visat sig att inflytande över den egna arbets-tiden är viktig för föräldrar. Men att vi ständigt är tillgängliga speglarsig också i att tjänstemännen har mindre tid för familjen. Av de som ärsambos/gifta och har hemmavarande barn anser en femtedel att de oftaär upptagna av jobb och har mindre tid för familjen under sin ledighet. 15
 15. 15. Jag upplever att jag ofta är upptagen av mitt arbete efter ordinariearbetstid och har mindre tid med familjen (bas gift/sambo ellerhemmavarande barn) %35302520 15 10 5 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis heltTänker på jobbet när man är ledigEn annan signal på att jobbet tar stor plats i sitt liv är att man har svårt attkoppla bort arbetet på sin fritid. En tredjedel instämmer hel eller delvisi påståendet att ”Jag har svårt att koppla bort arbetet på min fritid”. Detär många som tänker på jobbet när de skulle vara lediga. När kvalitetenpå återhämtningen urholkas ökar också riskerna för stress och stress-relaterade sjukdomar, förutom att påverka tjänstemännens vardagslivoch livssituation.16
 16. 16. Jag har ofta svårt att koppla bort arbetet på min fritid %25201510 5 0 1) Instämmer 2) Instämmer 3) Instämmer 4) Instämmer 5) Instämmer inte delvis inte varken eller delvis helt 17
 17. 17. SlutsatserMånga jobbar när de är ledigaTjänstemännen använder tid från sin fritid för jobb. Det är viktigt atthitta en balans mellan privatliv och arbetsliv så att inte det ”ena” livet gårut över det ”andra”. Framför allt är det ofta privatlivet som blir lidande.I och med företagens starka kundfokus är det många som är tillgängligaför kunder/klient efter arbetstid.Många skulle vilja slippaDet är tydligt att många skulle vilja slippa vara ständigt tillgängliga.Stressen finns därDet är en stressig tillvaro för många tjänstemän. Kvinnorna verkar merstressade. Många stressforskare menar att vi orkar hålla ett högt tempounder vissa perioder, men att få skulle klara det under ett helt arbetsliv.För att undvika stress krävs också att det är en god kvalitet på vår åter-hämtning, det får vi inte med krav på tillgänglighet.Många signaler på stressStress som ohälsa och relaterat till ditt jobb kan vara svår att upptäcka.Men en tidig signal om att det är svårt att koppla av från jobbet är att intekunna sova ordentligt. I undersökningen kan vi se att många tjänstemänhar svårt att koppla bort tankarna från jobbet. Dessutom har mångaden senaste månaden haft sömnproblem kopplat till sitt arbete.Få skillnader jämfört med tidigare studierDet gränslösa arbetslivet tenderar att fortsätta. Mätningen visar att det ärmycket små skillnader jämfört med tidigare undersökningar som Unionenhar gjort.18
 18. 18. Balans i tidUnionen kan se att arbetslivet förändras och därmed förändras arbets-situationen för många av Unionens medlemmar. Därför anser vi att:• En rimlig arbetsbelastning är arbetsgivarens ansvar Arbetsgivaren har ansvar för en god arbetsmiljö oavsett var arbetet sker. Vid hög belastning och höga krav bör tid och möjlighet finnas för återhämtning under en period. Reflektion är nödvändig för att kunna utvecklas och bli bättre på det man gör. Arbetsgivaren har ansvar för arbetstiden och ska se till att regler och lagar efterföljs. Arbetsgivaren tjänar också på att upprätthålla en god arbetsmiljö för tjänstemännen, på sikt riskerar arbetsbelastningen att urholka både företagens och tjänstemännens konkurrenskraft då det varken finns tid och ork för kompetensutveckling och kreativitet. En hög intensitet i arbetslivet kan ge kortsiktiga vinster med stora framtida kostnader för den enskilde, för företaget och för samhället.• Rätt och möjlighet att hitta balansen mellan arbete och fritid Tid till återhämtning i arbetet är viktigt. Särskilt efter krävande arbets- insatser eller tidspressade projekt. Att känna att krafterna och engage- manget kommer tillbaka är nödvändigt för att på längre sikt göra ett bra jobb. Återhämtning kräver att man sover gott och har möjlighet att ta igen sig under sin vakna tid. Fritid har ett värde i sig, fritid får aldrig ses som potentiell arbetstid. Den del av vår personlighet som vi inte hinner förverkliga i arbetslivet ges utrymme och näring på fritiden. 19
 19. 19. • Förebyggande hälsovård i form av företagshälsovård och friskvård Signalerna på stress är svåra att upptäcka dessutom ofta väldigt indivi- duella. Att satsa på förebyggande hälsovård och friskvård är ett sätt att förebygga stress och ohälsa. Chefer har en viktig uppgift att vid samtal med medarbetare fånga upp tidiga signaler och hålla sig uppdaterad med god arbetsmiljökunskap. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att tillräckliga kunskaper finns på företaget för att alla ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Ett bra företagshälsovårdsavtal är en billig försäk- ring för en framtida bra arbetsmiljö. I de fall där tillgängligheten inte kan undvikas eller regleras är det viktigt att arbetsgivaren ser ifall det finns möjlighet till kompensation som motsvarar de återhämtnings- perioderna vi har rätt till. Denna kompensation bör tas fram i sam- arbete med företagshälsovården.• Flexibiliteten kan inte bara vara ensidig I arbetsgivarens strävan efter flexibilitet kan inte tjänstemännen vara de enda som ska anpassa sig. Vi vill se tjänstemän med inflytande över sin arbetssituation, även när det betyder att arbetsgivaren måste se över hur verksamheten leds och planeras.20
 20. 20. KällorAllvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg,Gränslöst arbete, 2005Beskow och Zika-Viktorsson,På gott och ont– en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2008Beskow,Utveckla arbetsplatsen,Unionens checklista för organisation och ledarskap, 2008Börnfelt,Arbetsorganisation i praktiken– en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori, 2009Jalali och Lövgren,Gränslösa föräldrar– en studie om föräldraskap och arbetstid, 2010Johansson,Fem trender på arbetsplatsen, 2009Johansson,Fria eller förvirrade– en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2009Johansson,Är gränsen nådd?– en temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2010 21
 21. 21. 22
 22. 22. 23
 23. 23. Jag vill bli medlem i UnionenNamn PersonnummerE-postadress Telefon 3. Ring 0771-743 743Arbetsgivare, företagets fullständiga namn Tre enkla sätt att bli medlem:Arbetsplatsadress Postnr Ort här nedan. Vi betalar portot.Månadslön, före skatt Beskrivning av mina arbetsuppgifter och ansvar 0 – 12.000 kr 12.001 – 15.000 kr 1. Fyll i, vik ihop och skicka in formuläret Unionen ger dig krafter 15.001 – 18.700 kr 18.701 – 19.000 kr 2. Ansök direkt på www.unionen.se/blimedlem 19.001 – 60.000 kr 60.001 kr – Jag är chef utöver det vanliga på jobbet
 24. 24. KLIPP HÄR
 25. 25. Unionen har i tidigare studier visat på att tjänstemännens fått en alltmer gränslös arbetssituation. Framför allt flyter arbetstid och fritid alltmer ihop. I rapporten Alltid uppkopplad – Aldrig avkopplad – En undersökning om det gränslösa arbetslivet undersöker vi i vilken utsträckning tjänste- männen är tillgängliga och vilka konsekvenser det får för återhämtning som är nödvändig för att man ska kunna göra ett bra jobb. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet till- sammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Tnr: 1658:1 ISBN: 978-91-7391-301-0 December 2011 Upplaga: 3 000 ex Illustration: Tove Hennix Produktion: BLomquist & Co Tryck: VittOlof Palmes Gata 17105 32 StockholmTel +46 8 504 15 000www.unionen.se

×