e-Kommune og eForvaltning Østfold

923 views
824 views

Published on

Beskrivelse og status eForvaltning i Østfold 2009-2010 med utgangspunkt i Indre Østfold

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

e-Kommune og eForvaltning Østfold

 1. 1. eKommune og eForvaltning Østfold<br />22.11.2010<br />Ulf Harry Evensen<br />Prosjektleder og rådgiver eForvaltning<br />Smaalensveven IKT<br />
 2. 2. Tjenester dere leverer og hvilke fagsystemer som bygger oppunder disse. <br />Hvordan IT verdenen ser ut i Østfold. <br />Hvilke systemer samhandler internt og hva slags samhandling har Smaalensveven mot eksterne aktører. <br />Benyttes fellesløsninger? <br />Opplever man bindinger mot leverandører som er vanskelig å komme unna.<br />
 3. 3. borgerenæringslivorganisasjoner<br />demokrati<br />tjenester<br />informasjons-formidling<br />politiskefora<br />kommunensorganisasjon<br />forvaltning<br />Arild Jansen, AFIN<br />
 4. 4.
 5. 5. Østfold<br />
 6. 6. eKommune 2012 - status<br />Status eKommune 2012 Beste kommuner 2010: Bærum, Bergen, Kvæfjord, Larvik, Sørum, Tromsøhttp://ksikt-forum.no/filearchive/Resultater%20eKommunekartleggingen%202010.pdf<br />
 7. 7. Det Døgnåpne Østfold fra 2005-2010<br />
 8. 8. Visjon for DDØ<br />Østfolds innbyggere og næringsliv er i dialog med en offentlig sektor som kontinuerlig forbedrer og legger til rette for brukerrettede elektroniske tjenester. <br />
 9. 9. Mål<br />Det offentlige Østfold skal bestå av lærende organisasjoner som yter kostnadseffektive tjenester med en prosessbasert tilnærming.<br />Kommunene i Østfold skal tilgjengeliggjøre alle offentlige elektroniske tjenester på sine portaler gjennom ”Min side”<br /> <br />Det offentlige Østfold skal regionalt og lokalt ha gode demokratiske prosesser og stimulere til deltakelse og debatt mellom politikere, beslutningstakere og innbyggere.<br />
 10. 10. Aktuelle prosjekter i Østfold<br />Halden: <br />Ny helhetlig portal i med Sharepointplattform CRM integrert mot arkiv – lanseres 24.nov.<br />Fredrikstad: <br />Først blant kommunene med CRM<br />Integrert mot matrikkel<br />Nå mot folkeregister<br />Nettåpent – videreutvikling av ”Hull i veien”<br />Smaalensveven:<br />Prosjekterer regionalt Planregister og felles drift og forvaltning av Geodata<br />Prosjekterer ny helhetlig portalplattform<br />…….<br />
 11. 11.
 12. 12. Et verktøy for dialog mellom innbyggere og Fredrikstad kommune<br />4 handlinger:<br />Spør om ting du lurer på<br />Meld inn feil eller mangler<br />Kom med forslag til forbedringer<br />Gi ris og/eller ros<br />
 13. 13.
 14. 14. Henvendelser synliggjøres i kart og markeres med rødt, gult el grønt flagg avhengig av om saken er løst el ikke<br />
 15. 15. Innbyggerne kan se hva som skjer med egen sak og kommentere på andres saker<br />
 16. 16. STATUS i ØSTFOLD<br />
 17. 17. Servicetorg nesten overalt 2009<br />14 kommuner har servicetorg<br />4 kommuner har ikke servicetorg <br />
 18. 18. Servicetorg sammen med NAV<br />
 19. 19. Servicetorg og kommunehus sammen med NAV…<br />
 20. 20. Antall ansatte i Servicetorg <br />16-20 ansatte<br />11-15 ansatte<br />7-10 ansatte<br />4-6 ansatte<br />1-3 ansatte<br />
 21. 21. NettsiderKvalitet – 2009<br />
 22. 22. Elektronisk arkiv eller elektronisk journal<br />3 kommuner har elektronisk arkiv <br />5 kommune har planer for elektronisk arkiv<br />9 kommuner har elektronisk journal<br />
 23. 23. Digitale kart på internett<br />17 kommuner har tilgjengelig digitale kart på internett<br />1 kommune har ikke kart på internett<br />
 24. 24. Digital planbase <br />7 kommuner har oppdatert planbase <br />3-4 kommune har vedtatt plan for oppdatering<br />4-5 kommuner har ulik status på sin planbase<br />3 kommuner har ikke digital planbase <br />
 25. 25. Byggsøk<br /><ul><li>9 kommuner har etablert Byggsøk
 26. 26. 8 kommuner er i gang med prosjekt
 27. 27. 1 kommune ukjent status </li></li></ul><li>Kommunalteknikk<br /><ul><li>8 med Norkart Geoservice Komtek
 28. 28. 6 med Komtek renovasjon
 29. 29. Ukjent status</li></li></ul><li>Elektroniske skjema i kommunene<br />1 - 26-30 skjema<br />1 - 21-25 skjema <br />3 - 16-20 skjema<br />3 - 11-15 skjema<br />4 - 6-10 skjema <br />3 - 1-5 skjema<br />3 - Har ikke <br />
 30. 30. Integrerte eSkjema mot kommunens system<br />1 - 26-30 skjema <br />1 - 16-20 skjema<br />3 - 11-15 skjema<br />4 - 6-10 skjema <br />6 - 1-5 skjema<br />3 - Har ikke <br />
 31. 31. eSkjema med MinID<br />1 - 26-30 skjema<br />1 - 21-25 skjema <br />3 - 16-20 skjema<br />2 - 11-15 skjema<br />2 - 6-10 skjema <br />0 - 1-5 skjema<br />9 - Har ikke <br />
 32. 32. Læringsplattform<br />17 med LMS<br />2 ukjent status<br />http://www.wis.no/stat09/application/main.jsp?languageId=1<br />
 33. 33. FEIDE<br />1 Godkjent<br />8 i Prosjekt<br />9 ukjent status<br />http://www.uninettabc.no/content.ap?thisId=11584<br />
 34. 34. Helsenett<br /><ul><li>10 Tilknyttet
 35. 35. 8 ukjent status</li></ul>http://www.nhn.no/kunder/kommuner-1/kommuner-i-helsenettet/ostfold<br />http://www.nhn.no/tjenester/nhn-edi/Tjenestebeskrivelse%20for%20NHN-EDI.pdf<br />
 36. 36. Litt i dybden…..<br />
 37. 37. 34<br />
 38. 38.
 39. 39. ARKIV<br />
 40. 40. Elektronisk arkiv eller elektronisk journal<br />3 kommuner har elektronisk arkiv <br />5 kommune har planer for elektronisk arkiv<br />9 kommuner har elektronisk journal<br />
 41. 41. Fra elektronisk journal til elektronisk arkiv<br />
 42. 42. Sak –arkiv - integrasjoner<br />Sak og arkiv integrert helhetlig mot portal<br />Prosess ledige stillinger og andre elektroniske søknader<br />Prosess politiske dokumenter<br />Saksbehandling, innsyn, delaktighet – Elektroniske høringer<br />Henvendelsessystem, arkiv, portal og kartdata<br />Elektroniske søknader<br />Saksbehandling og forvaltning<br />Innsyn og status og min side<br />Arkivverdigedokumenterfra andre fagsystem<br />Helse og omsorg, Skole og oppvekst, tekniske tjenester og byggesak…<br />Arbeidsflate intranett for ansatte<br />39<br />
 43. 43. Noark 5 og EPJ<br />
 44. 44. Skjema<br />
 45. 45. Integrerte eSkjema mot kommunens system<br />1 - 26-30 skjema <br />1 - 16-20 skjema<br />3 - 11-15 skjema<br />4 - 6-10 skjema <br />6 - 1-5 skjema<br />3 - Har ikke <br />
 46. 46. eSkjema med MinID<br />1 - 26-30 skjema<br />1 - 21-25 skjema <br />3 - 16-20 skjema<br />2 - 11-15 skjema<br />2 - 6-10 skjema <br />0 - 1-5 skjema<br />9 - Har ikke <br />
 47. 47. Byggsøk<br /><ul><li>9 kommuner har etablert Byggsøk
 48. 48. 8 kommuner er i gang med prosjekt
 49. 49. 1 kommune ukjent status </li></li></ul><li>Aktive elektroniske tjenester<br />
 50. 50. Portal<br />
 51. 51. NettsiderKvalitet – 2009<br />
 52. 52. NettsiderKvalitet – 2004<br />
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59. Samspill leverandører og redaksjon<br />
 60. 60. Brukertilpasning<br />
 61. 61. Nyttig innhold<br />
 62. 62. System og leverandørbetinget<br />
 63. 63. Portaler i Smaalensveven<br />Kommuner med internettportal fra Smaalensveven:<br />Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad<br />Regionale portaler:<br />Smaalensveven, Indre Østfold<br />Sub portaler:<br />DDØ, IØR, MHVIØ, Frivilligbørs, Bøensætre, IKA, Smikt, Beredskap<br />Intranett:<br />Askim, klargjort for Eidsberg<br />Prosjektportal <br />
 64. 64. Nærmere innbyggerne <br />Portalen skal gi et helhetlig offentlig tjenestetilbud nærmere innbyggerne. <br /> Informasjon og tjenester skal være enkelt tilgjengelig for alle, og det skal tilrettelegges for målrettet informasjon og dialog med alle brukergrupper og individuelle brukere. <br />
 65. 65. Del din viten – styrk ditt nettverk<br />Portalen og organisering av intranettet skal bistå til å gjøre kommunene og den enkelte ansatte gode i tjenesteyting, kommunikasjon og effektiv oppgaveløsning.<br />
 66. 66. En region i samarbeid og utvikling <br />Portalen skal bidra til en økt regional utvikling og videreføring av det interkommunalt samarbeidet på tjenester, prosjekter og samhandling i Indre Østfold.<br />
 67. 67.
 68. 68. Skille på kommune og region<br />Kommune: Det elektroniske servicetorget og dialog(standardisert rammeverk LOS og kvalitetskriterier)<br />Tjenester, skjema, kontakt og dialog<br />Politikk, innsyn og demokratiske prosesser<br />Planer og dokumenter<br />Region: Opplevelser, bo, arbeide, samhandle….(friere rammeverk – levere innhold til kommunene og andre aktører)<br />Kultur og fritid, natur, opplevelser, severdigheter…<br />Lag og foreninger og frivillig arbeid<br />Næringsliv<br />Interkommunalt samarbeid og prosjekter<br />Arbeid<br />Utdanning<br />…<br />
 69. 69. Arkitektur: Portalløsningen skal tilfredsstille kravene til felles IKT-arkitektur i offentlig sektor dvs. 3-lags arkitektur med klart skille mellom lagene:<br /> Presentasjonslag<br />mellomlag med tjenester og integrasjon<br /> informasjonssystem og registersystemer<br />Redegjør for hvordan løsningen tilfredsstiller prinsippet om 3-lagsarkitektur og det generelle kravet om at lagene skal knyttes sammen med åpne grensesnitt. (Se: http://www.difi.no/ikt/it-arkitektur/arkitekturprinsipper) <br />Statlige- og fellesoffentlige krav: Løsningen skal i størst mulig grad tilfredsstille felles offentlige krav og målsettinger som opplistet under. Man ber om en kort overordnet redegjørelse for om løsningen tilfredsstiller disse, eventuelt hvilke områder som ikke dekkes. <br />Referansekatalogen for IT standarder: Krav til publisering, utveksling og lagring av informasjon og dokumenter samt elektronisk kommunikasjon innen offentlig forvaltning (se: http://standard.difi.no )<br />Sikkerhetsløsning: Det er av strategisk betydning at leverandøren kan levere god støtte for sikker pålogging ved bruk av MinID og ID-porten (se: http://www.difi.no/emne/ikt/eid-og-minid og http://minid.difi.no )<br />Universell utforming:Difi har utformet anbefalinger for universell utforming og tilgjengelighet (se: http://standard.difi.no/forslag-og-saker/saker/utredning-universell-utforming-paa-offentlige-nettsider )<br />LOS: Kommunene og portalsamarbeidet har intensjoner om å benytte seg av et informasjonsdesign som støtter LOS-temastruktur og LOS-emneord (se: http://los.difi.no/)<br />Kvalitetskrav:Difi har etablert kvalitetskrav til offentlige nettsteder. Portalplattformen må gjøre det enkelt å etterleve disse kravene (se: http://kvalitet.difi.no/ )<br />Offentlige felleskomponenter: Det er ønskelig at leverandøren er proaktiv til å ta i bruk og integrere seg mot offentlige felleskomponenter (eks: eID, Altinn og sentrale registre) (se: http://prosjektveiviseren.no/temaer/felleskomponenter )<br />eKommune2012: KS har utformet anbefalinger for eForvaltning for kommunene (se: http://ksikt-forum.no/haandboker/ekommune2012 )<br />
 70. 70. Ny portalplattform for Indre Østfold kommunene<br />
 71. 71. Skole og utdanning<br />
 72. 72. Læringsplattform<br />16 har LMS<br />2 ukjent status<br />http://www.wis.no/stat09/application/main.jsp?languageId=1<br />
 73. 73. FEIDE<br />1 Godkjent<br />8 i Prosjekt<br />9 ukjent status<br />http://www.uninettabc.no/content.ap?thisId=11584<br />
 74. 74. Utfordriger skole - Feide<br />
 75. 75. Helsenett<br />
 76. 76. Helsenett<br /><ul><li>10 Tilknyttet
 77. 77. 8 ukjent status</li></ul>http://www.nhn.no/kunder/kommuner-1/kommuner-i-helsenettet/ostfold<br />http://www.nhn.no/tjenester/nhn-edi/Tjenestebeskrivelse%20for%20NHN-EDI.pdf<br />
 78. 78. Type EDI meldinger<br />
 79. 79. Statistikk Helsenett - EDI – Sør-Øst<br />
 80. 80. http://www.kith.no/upload/4679/Statusmatrise_ELIN-k_10-10-10.pdf<br />
 81. 81. Meldinger….<br />Applikasjonskvittering<br />Epikrise<br />Henvisning<br />Tilbakemelding på henvisning<br />Rekvisisjon: flere forskjellige<br />Svar: flere forskjellige <br />PLO meldinger<br />Kjernejournal kommune<br />Dialogmelding<br />Innleggelsesrapport<br />Helseopplysninger til lege<br />Helseopplysninger ved søknad<br />Orientering om tjenestetilbud<br />Legemiddelopplysninger<br />Medisinske opplysninger<br />Pasientlogistikk (stoppe mat/hjemmesykepleie, etc.<br />Utskrivningsklar pasient (starte mat/hj.sykepleie)<br />Utskrivningsrapport (tverrfaglig epikrise)<br />Pasientkommunikasjon (til/fra)<br />Legeerklæring<br />Sykemelding<br />Legeoppgjørsmelding<br />eBrev<br />Forespørsel om fastlege<br />Fødselsmeldinger<br />Behandlerkravmelding<br />Iplos-melding<br />IP/IOP (individuell plan)<br />
 82. 82. Kart, matrikkel og plan<br />
 83. 83.
 84. 84. Digitale kart på internett<br />17 kommuner har tilgjengelig digitale kart på internett<br />1 kommune har ikke kart på internett<br />
 85. 85. Kommunalteknikk<br /><ul><li>8 med Norkart Geoservice Komtek
 86. 86. 6 med Komtek renovasjon
 87. 87. Ukjent status</li></li></ul><li>Digital planbase <br />7 kommuner har oppdatert planbase <br />3-4 kommune har vedtatt plan for oppdatering<br />4-5 kommuner har ulik status på sin planbase<br />3 kommuner har ikke digital planbase <br />
 88. 88. 82<br />
 89. 89. Utfordringer<br />Kartklienter inter- og intranett<br />Matrikkel<br />Digitalisering Planbase<br />Planregister - Forvaltning<br />Geointegrasjon(arkiv, portal, plan, matrikkel)<br />
 90. 90.
 91. 91. Forutsetning for eKommune<br />

×