Inauguracja Uniwersytetu Otwartego

1,547 views
1,487 views

Published on

Inauguracja Uniwersytetu Otwartego 2009/2010

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inauguracja Uniwersytetu Otwartego

 1. 1. Inauguracja działalności UNIWERSYTETU OTWARTEGO
 2. 3. Władze uczelni – kadencja 2008-2012 Prorektor ds. rozwoju i informatyzacji Prof. dr hab. Andrzej Drabiński Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Prof. dr hab. Alina Wieliczko Prorektor ds. nauki Prof. dr hab. Józef Szlachta Prorektor ds. studenckich i nauczania Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Kanclerz Mgr Marian Rybarczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. 4. Historia uczelni W 2009 roku minęło 153 lata od utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach i 128 lat od powstania Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to bezpośredni ich spadkobierca. „ Tajemnicą dobrego owocowania jest zawsze tajemnica korzeni” Jan Z. Słojewski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. 5. Historia – okres wrocławski <ul><li>1945 rok – powołanie dekretem Krajowej Rady Narodowej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz wydziałami Medycyny Weterynaryjnej oraz Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym </li></ul><ul><li>1951 rok – z Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wyodrębniła się samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu </li></ul><ul><li>1972 rok – przekształcenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Akademię Rolniczą we Wrocławiu </li></ul><ul><li>2006 rok – przekształcenie Akademii Rolniczej w Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. 6. Certyfikaty jakości <ul><li>Międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania dydaktyką, kształcenia oraz działalności naukowo-badawczej i usługowej, ważny do 21 lutego 2010 roku </li></ul><ul><li>Nagroda w konkursie Forum Jakości Quality International 2007 w kategorii QI ORDER zarządzanie najwyższej jakości </li></ul><ul><li>Certyfikat ECTS Label (przyznany w 2003 roku) </li></ul><ul><li>Członkostwo w European University Association (EUA) od 2005 roku </li></ul><ul><li>Rozszerzona Karta Uczelni Erasmusa na lata 2007-2013 </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 6. 7. Struktura zatrudnienia <ul><li>Rozpoczynając swą działalność uczelnia zatrudniała zaledwie 36 pracowników naukowych i 159 pomocniczych. </li></ul><ul><li>Dziś Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu </li></ul><ul><li>zatrudnia ogółem 1539 pracowników , w tym 700 nauczycieli akademickich – 200 profesorów i doktorów habilitowanych </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. 8. Studia i studenci <ul><li>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu </li></ul><ul><li>kształci studentów w ramach pięciu wydziałów , 17 kierunków studiów </li></ul><ul><li>i 33 specjalności . </li></ul><ul><li>Według stanu na 25 września 2009 roku </li></ul><ul><li>na uczelni kształci się 10 200 studentów, </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 8. 9. Struktura uczelni <ul><li>Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt </li></ul><ul><li>Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji   </li></ul><ul><li>Wydział Medycyny Weterynaryjnej </li></ul><ul><li>Wydział Nauk o Żywności   </li></ul><ul><li>Wydział Przyrodniczo-Technologiczny </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 9. 10. <ul><li>Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt </li></ul><ul><li>biologia </li></ul><ul><li>zootechnika </li></ul>Kierunki studiów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 10. 11. Kierunki studiów <ul><li>Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska </li></ul><ul><li>i Geodezji </li></ul><ul><li>architektura krajobrazu </li></ul><ul><li>budownictwo </li></ul><ul><li>geodezja i kartografia </li></ul><ul><li>gospodarka przestrzenna </li></ul><ul><li>inżynieria bezpieczeństwa </li></ul><ul><li>inżynieria środowiska </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 11. 12. <ul><li>Wydział Medycyny Weterynaryjnej </li></ul><ul><li>weterynaria </li></ul>Kierunki studiów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 12. 13. Kierunki studiów <ul><li>Wydział Nauk o Żywności </li></ul><ul><li>biotechnologia </li></ul><ul><li>technologia żywności i żywienie człowieka </li></ul><ul><li>towaroznawstwo </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 13. 14. <ul><li>Wydział Przyrodniczo-Technologiczny </li></ul><ul><li>ekonomia </li></ul><ul><li>ochrona środowiska </li></ul><ul><li>ogrodnictwo </li></ul><ul><li>rolnictwo </li></ul><ul><li>technika rolnicza i leśna </li></ul>Kierunki studiów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 14. 15. Studia podyplomowe <ul><li>Z 28 powołanych w ostatnich latach studiów podyplomowych aktywnie działa 21 . </li></ul><ul><li>W 2008 roku na studia podyplomowe uczęszczało 1484 słuchaczy; wydano 650 świadectw ukończenia studiów. </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Liczba słuchaczy w 2008 roku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 367 Choroby psów i kotów 136 Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie 134 Wycena nieruchomości 105 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 103 Higiena zwierząt rzeźnych i żywność pochodzenia zwierzęcego 77 Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 74 Epizootiologia i administracja weterynaryjna 69 Wiedza o Unii Europejskiej „AGRO-UNIA” 67
 15. 16. Działalność studencka <ul><li>Oprócz samorządu studenckiego na Uniwersytecie Przyrodniczym działają liczne agendy i organizacje studenckie: AZS, Studencka Agencja Fotograficzna, Klub Filmowo-Teatralny „Na Grunwaldzkim”, akademicki Klub Tańca „Menada”, Klub Erasmus Student Network, a przede wszystkim studenckie koła naukowe , których jest aż 44 . </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 16. 17. Działalność studencka „Jedliniok” <ul><li>Nazwa zespołu, działającego od 1975 roku , wywodzi się od jedlinioka – tańca dolnośląskiego okolic Jedliny-Zdroju. „Jedliniok” to nie tylko ambasador Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocławia, ale także Polski i polskiej kultury. </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 17. 18. Działalność studencka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 18. 19. Centrum Kształcenia Ustawicznego <ul><li>Malownicze miejsce, bujna zieleń i piękny, zabytkowy, dziewiętnastowieczny pałac położony na terenie ośmiohektarowego parku z oczkiem wodnym to prawdziwe miasto-ogród, niegdyś posiadłość rodziny Kornów, słynnych wydawców i mecenasów sztuki. Dziś to siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego, które zajmuje się: </li></ul><ul><li>organizacją studiów podyplomowych </li></ul><ul><li>organizacją szkoleń </li></ul><ul><li>organizacją kursów specjalistycznych </li></ul><ul><li>organizacją spotkań, konferencji </li></ul><ul><li>pozyskiwanie środków i realizacja projektów UE </li></ul><ul><li>wdrażaniem nauczania na odległość </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 19. 20. „ Wieczory Pawłowickie” Zabytkowy zamek to także miejsce spotkań wrocławskich melomanów goszczących na „ Wieczorach Pawłowickich”. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 20. 21. Przedsięwzięcia środowiskowe <ul><li>Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości </li></ul><ul><li>Klaster Nutribiomed </li></ul><ul><li>EIT Plus </li></ul><ul><li>Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii </li></ul><ul><li>Konsorcjum z KGHM Polska Miedź SA </li></ul><ul><li>Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki </li></ul><ul><li>Spółka „Stawy Milickie” </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 21. 22. Współpraca z regionem Podpisano i zarejestrowano 10 umów o współpracy i 12 umów-zleceń zawartych z instytucjami i firmami makroregionu Polski południowo-zachodniej. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 22. 23. Współpraca międzynarodowa <ul><li>Uczelnię odwiedza rocznie ok. 250–300 gości zagranicznych , pracownicy uczelni zrealizowali w roku akademickim 2008/2009 ponad 500 wyjazdów zagranicznych . </li></ul><ul><li>Uczelnia ma podpisane umowy bilateralne o naukowej współpracy z 29 partnerami zagranicznymi i 63 z uczelniami zagranicznymi w ramach Erasmusa . </li></ul><ul><li>W ramach Erasmusa realizowane są wyjazdy i przyjazdy studentów na studia, praktyki oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Ze stypendium programu Erasmus w roku akademickim 2008/2009 skorzystało 87 studentów i doktorantów . W tym samym czasie uczelnia przyjęła 50 zagranicznych studentów Erasmusa . </li></ul><ul><li>Poza Erasmusem uczelnia uczestniczy w programach: CEEPUS, TEMPUS oraz Leonardo da Vinci . </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 23. 24. Kierunki rozwoju uczelni <ul><li>Badania naukowe </li></ul><ul><li>unowocześnienie i akredytacja laboratoriów badawczych </li></ul><ul><li>unowocześnienie bazy zakładów doświadczalnych </li></ul><ul><li>podniesienie innowacyjności badań (patenty, wdrożenia) </li></ul><ul><li>rozwój badań interdyscyplinarnych w ramach platform technologicznych </li></ul><ul><li>Dydaktyka </li></ul><ul><li>rozszerzenie oferty dydaktycznej </li></ul><ul><li>podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenie systemu oceny, </li></ul><ul><li>umiędzynarodowienie studiów (powoływanie studiów i uruchamianie kursów w języku angielskim na trzech stopniach kształcenia), </li></ul><ul><li>rozwój kształcenia na odległość, </li></ul><ul><li>zwiększenie mobilności studentów i doktorantów, </li></ul><ul><li>poszerzenie oferty studiów doktoranckich o studia z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych </li></ul><ul><li>rozszerzenie form kształcenia ustawicznego i jego zaplecza. </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 24. 25. Nowe kierunki studiów <ul><li>Od roku akademickiego 2010/2011 powołano dwa nowe kierunki studiów: </li></ul><ul><li>bioinformatyka – unikatowy kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia </li></ul><ul><li>zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne I stopnia </li></ul><ul><li>W przyszłych latach zamierzamy powołać: </li></ul><ul><li>geoinformatyka </li></ul><ul><li>bezpieczeństwo i higiena pracy </li></ul><ul><li>inżynieria i gospodarka wodna </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 25. 26. Rolnicze zakłady doświadczalne i stacje badawcze <ul><li>Dwie stacje badawczo-dydaktyczne Katedry Ogrodnictwa: </li></ul><ul><li>Stacja sadownicza w Samotworze </li></ul><ul><li>Stacja roślin warzywnych i ozdobnych w Psarach </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 26. 27. Rolnicze zakłady doświadczalne i stacje badawcze <ul><li>Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 27. 28. Rolnicze zakłady doświadczalne i stacje badawcze <ul><li>Stacja Badawczo-Dydaktyczna Pawłowice </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 28. 29. <ul><li>Górska Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu </li></ul>Rolnicze zakłady doświadczalne i stacje badawcze Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 29. 30. Kierunki rozwoju uczelni <ul><li>Inwestycje </li></ul><ul><li>Centrum Bioinżynierii dla Instytutu Inżynierii Rolniczej </li></ul><ul><li>Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu </li></ul><ul><li>Centrum Geo-Info-Hydro </li></ul><ul><li>Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojcu </li></ul><ul><li>Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 30. 31. Tradycja i nowoczesność Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 31. 32. Fundusze i programy europejskie <ul><li>Od 2004 roku złożono 105 projektów o dofinansowanie (łącznie projektami partnerskimi) </li></ul><ul><li>Zrealizowano 16 projektów na łączną kwotę około 20 mln zł </li></ul><ul><li>Obecnie realizowane są: </li></ul><ul><li>3 projekty inwestycyjne , których łączna wartość wynosi ponad 71 mln zł , w tym wsparcie z EFRR ponad 32 mln zł, </li></ul><ul><li>4 projekty edukacyjne na łączną kwotę około 17 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki </li></ul><ul><li>5 projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na sumę ponad 40 mln zł . </li></ul><ul><li>Projekty oczekujące na ocenę na sumę prawie 100 mln zł . </li></ul>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 32. 33. <ul><li>Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pielęgnuje swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje. Chroni i pomnaża dorobek przeszłości, podejmując wszechstronne działania na rzecz dalszego rozwoju nauki, edukacji, wychowania młodzieży, a także działania zmierzające do wykorzystania, przekształcania i ochrony zasobów przyrody ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rozwoju wsi. Uczelnia kieruje się zasadami określonymi w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich, przyjętej w dniu 18 września 1988 roku, a także celami wytyczonymi w Konstytucji i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. </li></ul>Życie jest nieustannym kompromisem między tym, co upragnione, a tym, co możliwe. Z preambuły Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Bertrand Russell Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 33. 34. QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT! Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vivat Academia, vivant professores. Vivat Academia, vivant professores! Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore, semper sint in flore! Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

×