Upsr sjktb tamil k2 2007

1,005
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,005
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upsr sjktb tamil k2 2007

  1. 1. 037 ¦¾¡ÌôÒ 1BahasaTamil20071 ¼ jam JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK LEARNING TO SCORE UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2007 BAHASA TAMIL / ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ Ujian Penulisan / ¸ðΨÃò ¾¡û Satu jam lima belas minit / 1 Á½¢ 15 ¿¢Á¢¼õ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. þó¾ô Òò¾¸ò¾¢ø 3 §¸ûÅ¢¸û ¯ûÇÉ. 2. ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢. 3. ãýÈ¡ÅÐ §¸ûŢ¢ø (i) «øÄÐ (ii) «øÄÐ (iii) ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²¾¡ÅÐ ´ý鬃 ÁðÎõ §¾÷ó¦¾ÎòРި¼ÂÇ¢ì¸×õ. ______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak [ Lihat Sebelah SULIT] 037 © 2007 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak
  2. 2. ªĎÊA : Çb~zµ´lj¯¢Æ1. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦À¡Õû Å¢ÇíÌÁ¡Ú š츢Âõ «¨ÁòÐì ¸¡ðθ. i. ÁÉõ ii. Á½õ iii. ¾¨¼ iv. ¾¡¨¼ (10 ÒûÇ¢¸û) 2
  3. 3. À¢Ã¢× B : ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨÃ2. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼ò¾¢üÌ ²üÀ 80 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø ´Õ ¸¨¾ ±Øи. Òò¾¸ô ¨À¨Â ¬Ã¡ö¾ø ¿ñÀÉ¢¼õ ӨȢξø ¿¡ý ÌüÈÁüÈÅý. ÀÂôÀ¼ §¾¨Å¢ø¨Ä ! ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ Å¢º¡Ã¢ò¾ø - ¯ñ¨Á ¦ÅÇ¢Àξø [ 20 ÒûÇ¢¸û ] 3
  4. 4. À¢Ã¢× C : ¾¢Èó¾ÓÊ×ì ¸ðΨø£ú측Ïõ (i), (ii), (iii) ¬¸¢Â ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²¾¡¸¢Öõ ´ýȨÉò ¦¾Ã¢×¦ºöÐ ¸ðΨà ±Øи. ¸ðΨà 120 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø þÕ츧ÅñÎõ. i. ±ý¨Éì ¸Å÷ó¾ ¾¨ÄÅ÷ lÆÁ  ii. ¯ý ÀûǢ¢ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ì¸Æ¸õ ²üÀ¡Î ¦ºö¾ ´Õ ¿¢¸ú× ÌÈ¢òÐ µ÷ «È¢ì¨¸ ±Øи. lÆÁ  iii. Å¡ý ¦ÅǢ¢ø ÀÈìÌõ ºò¾¢ ¯ÉìÌì ¸¢¨¼òÐûÇÐ. ¯ý «ÛÀÅí¸¨Ç ±ØÐ. [30¬ØÔyØ] 4

×