• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Upsr melaka per thn k2 2010
 

Upsr melaka per thn k2 2010

on

 • 632 views

 

Statistics

Views

Total Views
632
Views on SlideShare
632
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Upsr melaka per thn k2 2010 Upsr melaka per thn k2 2010 Document Transcript

  • SULIT037 JABATAN PELAJARAN MELAKA.BAHASA TAMILPENULISAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010PERTENGAHANTAHUN2010 UPSR1 1/4 JAM BAHASA TAMIL KERTAS 2 1 Jam 15 minitBAHASA TAMIL 1. þó¾ô Òò¾¸ò¾¢ø 3 §¸ûÅ¢¸û þÕ츢ýÈÉ. ±øÄ¡ìOKTOBER2 JAM 15 MINIT §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢. 2. ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ §ÅñÎõ 3. ãýÈ¡ÅÐ §¸ûŢ¢ø (i) «øÄÐ (ii) UNTUK KEGUNAAN ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²¾¡ÅÐ ´ýÈ¢¨É PEMERIKSA ÁðÎõ §¾÷ó¦¾ÎòРި¼ÂÇ¢ì¸×õ Bahagian Soalan Markah A B C JUMLAH BESAR _____________________________________________________________ SULIT 037 1
  • À¢Ã¢× A : š츢Âõ «¨Áò¾ø1. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦º¡ü¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦À¡Õû Å¢ÇíÌÁ¡Úš츢Âõ «¨ÁòÐì ¸¡ðθ i. ÅÄ¢ ii. ÅÇ¢ iii. ¾ý iv. ¾¡õ ( 10 ÒûÇ¢¸û)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________SULIT 037 10 2
  • À¢Ã¢× B : ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨÃ2. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸ÙìÌ ²üÀ 80 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø ´Õ ¸ðΨà ±Øи. º¢ÈôÀ¡É ´Õ Å¢Õó¨¾ ²üÀ¡Î ¦ºö¾ ¯í¸ÙìÌõ ¯í¸û ¿¡Ûõ ±ý «ýÀ¢üÌ ±ÉÐ ¿ýÈ¢ ¬º¢Ã¢Â¨Ãô §À¡ø À½¢Â¡üÈ «Å¡ ¦¸¡ñÎû§Çý ±í¸Ç¢ý ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢É Å¡úòиû, ¬º¢Ã¢¨Â (20 ÒûÇ¢¸û) 3
  • À¢Ã¢× BSULIT 037________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4
  • À¢Ã¢× BSULIT 037________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20 5
  • SULIT 037 À¢Ã¢× C : ¾¢Èó¾ÓÊ×ì ¸ðΨà 3. ¸£ú측Ïõ (i), (ii), (iii) ¬¸¢Â ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²¾¡¸¢Öõ ´ýȨÉò ¦¾Ã¢× ¦ºöÐ 120 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø ´Õ ¸ðΨà ±Øи (i) À½õ «øÄÐ (ii) ¯ý ÀûǢ¢ø ¿¨¼¦ÀüÈ ÀûÇ¢ô §À¡ðÊ Å¢¨Ç¡𨼠µ÷ «È¢ì¨¸Â¡¸ ±Øи «øÄÐ (iii) ´Õ Å¢§É¡¾Á¡É ţΠ¸ð¼ ¯ÉìÌ Å¡öôÒì ¸¢¨¼ò¾¡ø .................................................................................. ( 30 ÒûÇ¢¸û) 6
  • À¢Ã¢× CSULIT 037________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7
  • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30 KERTAS SOALAN TAMAT 8
  • 9