El model català d'administració electrònica - AOC

 • 454 views
Uploaded on

l model català d’administració electrònica establert a la Llei 29/2010 es fonamenta en la cooperació institucional per generar infraestructures i serveis comuns que donin suport a la incorporació …

l model català d’administració electrònica establert a la Llei 29/2010 es fonamenta en la cooperació institucional per generar infraestructures i serveis comuns que donin suport a la incorporació progressiva dels mitjans electrònics en l’activitat del sector públic. Potenciar aquesta col·laboració institucional i la interoperabiltat dels sistemes i la reusabilitat dels serveis entre les administracions públiques són els eixos principals de l’estratègia del Consorci AOC en el desenvolupament i prestació dels serveis que posa a disposició del sector públic català.

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
454
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. El model català d’administració electrònicaJoan A. Olivares ObisBarcelona, 9 de novembre de 2011 1
 • 2. Administració local catalana● 947 ajuntaments● 41 consells comarcals● 4 províncies Habitants Nombre % Acum.A % acum.A Acum. B % acum.B < 1.000 479 50,58% 479 50,58% 947 100,00% 1.001 - 2.000 121 12,78% 600 63,36% 468 49,42% 2.001 - 5.000 138 14,57% 738 77,93% 347 36,64% 5.001 - 10.000 88 9,29% 826 87,22% 209 22,07% 10.001 - 20.000 57 6,02% 883 93,24% 121 12,78% 20.001 - 50.000 41 4,33% 924 97,57% 64 6,76% 50.001 - 100.000 13 1,37% 937 98,94% 23 2,43% 100.001-1.000.000 9 0,95% 946 99,89% 10 1,06% > 1.000.001 1 0,11% 947 100,00% 1 0,11% Total 947 Més de la meitat dels municipis catalans no arriben als 1.000 habitants 600 municipis menors de 2.000 habitants Més de ¾ parts (el 77,93%) no arriben als 5.000 habitants Només 64 municipis (el 6,76%) superen els 20.000 habitants … 2
 • 3. Impacte de la LAECSP en lAdministració 3
 • 4. Impacte de la LAECSP en lAdministració La Llei és molt ambiciosa:  Els drets impliquen, també, infraestructures de telecomunicacions (banda ampla, mòbil, etc.).  La seva implantació ha d’abastar totes les AAPP  Interoperabilitat funcional entre AAPP – això no és només tecnologia!  Carpeta del ciutadà: “com està el meu expedient?” impacte en la gestió interna!!! Necessitat d’impulsar un canvi cultural i organitzatiu:  Per a formar al personal, redefinir procediments, canviar la cultura del paper, revisar organigrames i responsabilitats, etc.  Establiment de paràmetres de qualitat associats als serveis per tal que l’increment en eficiència sigui, a la vegada, fita i objectiu. La LAECSP s’imposa en un context institucional molt divers.  Catalunya: 947 ajuntaments.  Pot generar AAPP de primera i de segona en funció de les seves disponibilitats econòmiques / capacitats de gestió. 4
 • 5. Impacte de la LAECSP en lAdministració ∆ Drets dels ciutadans  ∆ Obligacions per a les administracions ∆ Complexitat  En el treball intern: organitzatius i ús de productes i serveis TIC.  En el treball en xarxa entre les diferents administracions.  Intercanvi de dades, certificats i documents.  Necessitat d’alineació d’estratègies tecnològiques i de servei (a traslladar als proveïdors). ∆ Cost en un context d’altres necessitats de despeses socials, infraestructures,… i en un temps de crisi econòmica. 5
 • 6. Obligació CostComplexitat 6
 • 7. Obligació CostComplexitat Abans de la LAECSP 7
 • 8. ObligacióObligacions de les AAPPderivades de la LAECSP Cost Complexitat LAECSP  31.12.2009 8
 • 9. ObligacióObligacions de les AAPPderivades de la LAECSP Cost Complexitat Necessitats del sector públic 9
 • 10. Lleis 26/2010 i 29/2010 10
 • 11. Model català d’administració electrònica 11
 • 12. Model català d’administració electrònica La col·laboració de tots... ...una necessitat davant les exigències derivades de la legislació 12
 • 13. Model català d’administració electrònica Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya Art. 5 LUMESPC a) La incorporació dels mitjans electrònics en llur activitat ordinària per a millorar l’accessibilitat, la transparència, l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de la prestació de serveis als ciutadans, i la gestió interna. b) La cooperació i la col·laboració institucionals en la creació i la posada a disposició del sector públic de Catalunya d’infraestructures i de serveis comuns d’administració electrònica que garanteixin la interoperabilitat dels sistemes d’informació i que facin possible llur ús per les entitats que integren el sector públic per a fer més eficaç i econòmic l’oferiment de serveis als ciutadans i a les empreses. c) La definició i el desenvolupament comú de polítiques i iniciatives de caràcter organitzatiu i tecnològic que maximitzin l’eficiència i la reutilització dels serveis i les aplicacions que els desenvolupen. 13
 • 14. Model català d’administració electrònica Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya Art. 5 LUMESPC cooperació col·laboració institucional infraestructures i de serveis comuns interoperabilitat definició i el desenvolupament comú reutilització de serveis i aplicacions 14
 • 15. Model català d’administració electrònica • En el desenvolupament d’aquest model… … el Consorci AOC és un actor rellevant. 15
 • 16. Model català d’administració electrònica Missió: Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l’impuls i la promoció d’iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis dús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 16
 • 17. Model català d’administració electrònica • En el desenvolupament d’aquest model… … el Consorci AOC és un actor rellevant. • Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya • Consolida el rol del Consorci AOC • Li encomana noves funcions i responsabilitats per al conjunt de les administracions catalanes, i específicament en relació a les entitats locals • Serveis per al reconeixement dels drets dels ciutadans en matèria d’administració electrònica  Obligacions dels ens locals 17
 • 18. Model català d’administració electrònica Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya Art. 7 LUMESPC Àmbits fonamentals d’actuació que la Llei atribueix al Consorci AOC INTEROPERABILITAT REUSABILITAT IDENTITAT I SIGNATURA ELECTRÒNICA  en col·laboració amb el conjunt de les entitats que formen el sector públic de Catalunya 18
 • 19. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per millorar la seva eficiència i eficàcia Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i comunicacions que impulsin les administracions catalanes Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana Garantir els requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les administracions amb els usuaris per mitjans electrònics Potenciar la utilització de la identitat i signatura electrònica
 • 20. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per millorar la seva eficiència i eficàcia Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes 1. Objectius estratègics: ● No demanar als ciutadans cap document acreditatiu que ja disposa l’Administració Pública o ens col·laboradors, assegurant el compliment de la LOPD. ● Reduir el temps i els costos dels tràmits i comunicacions interadministratives, mitjançant l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics 2. Àrees d’actuació: Tramitació interadministrativa ● Desenvolupament i prestació de serveis de tramitació entre les administracions públiques i d’aquestes amb entitats amb les que tenen relacions de subjecció especial. ○ Mitjançant EACAT, l’extranet de les administracions catalanes Transmissions de dades i documents electrònics ● Serveis que facilitin el reconeixement efectiu del dret dels ciutadans a no presentar dades i documents electrònics que ja estan en poder d’alguna administració pública i altres entitats, amb subjecció a la legislació de protecció de dades de caràcter personal que en cada cas sigui d’aplicació. ○ Canvi de domicili ○ Transmissions de dades: padró, AEAT, TGSS, TFN,... ○ Accés a documents visats i altres acreditacions ○ ... ○ Infraestructura de dades espacials (IDE local) ○ ... 20
 • 21. Interoperabilitat? …deixem-nos de marejar al ciutadà! 21
 • 22. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i comunicacions que impulsin les administracions catalanes Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana 1. Objectius estratègics: ● Accelerar els processos de modernització de les AAPP alineats amb la visió definida. ● Evitar la fractura digital entre les administracions públiques derivada de la diversitat en la seva capacitat i recursos disponibles. ● Impulsar l’aparició d’estàndars funcionals basats en bones pràctiques. ● Incrementar l’ús dels mitjans telemàtics en les gestions i tramitacions administratives tot mantenint les garanties tècniques i jurídiques. 2. Àrees d’actuació: Mòduls i serveis comuns d’administració electrònica ● Desenvolupament de solucions tecnològiques i organitzatives que responen a necessitats comunes i que, per tant, es poden desenvolupar una vegada però que es poden reutilitzar per totes les administracions consorciades. ○ d’informació: cercador, visualitzador de mapes, carrerer,... ○ habilitadors del proced. administratiu: registre E/S, notificacions telemàtiques, tauler d’anuncis, seu-e... ○ de tramitació i gestió administrativa: eTRAM, gestió d’òrgans col·legiats,... ○ específics de caràcter sectorial: facturació electrònica, ... ○ de seguretat: CESICAT,... Assistència i assessorament (transversal a totes les línies estratègiques i àrees d’actuació) ● Assistència i assessorament sobre els requeriments jurídics i tècnics que han de complir els projectes d’administració electrònica i la utilització dels productes i serveis que proporciona el Consorci. 22
 • 23. Reusabilitat? ....No cal reinventar la roda cada vegada! 23
 • 24. Idea de reusabilitat 24
 • 25. Idea de reusabilitat 25
 • 26. Consorci AOC – Línies estratègiques d’actuació Garantir determinats requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les administracions amb els usuaris per mitjans electrònics Potenciar la utilització de la identitat i signatura electrònica 1. Objectius estratègics: ● Disposar de les infraestructures, eines i serveis que garanteixin tècnicament i jurídicament la identitat dels usuaris a la xarxa i la seva actuació en els serveis d’administració electrònica en termes d’autenticitat, integritat i conservació de la informació. ● Generar confiança en els usuaris dels serveis electrònics per tal de potenciar-ne la seva utilització. 2. Àrees d’actuació: Entitat prestadora de serveis de certificació ● La infraestructura necessària i disponible de dispositius d’identitat digital i de serveis de signatura electrònica dels usuaris. ○ Emissió de certificats digitals: treballador públic, IdCAT,... ○ Xarxa d’entitats de registre, ○ Reconeixement dels certificats per les AAPP, ... Mòduls i serveis d’identitat, signatura i perdurabilitat electrònica ● desenvolupament de solucions de caràcter bàsic que responen a necessitats comunes de les administracions catalanes en aquests àmbits i que possibiliten la generació de solucions d’altres serveis – comuns o específics - d’administració electrònica ○ Eines i aplicatius per a la realització de signatures electròniques, segell de temps ○ Validació de signatures electròniques, ○ iArxiu (perdurabilitat e-document) ○ ... 26
 • 27. Amb seguretat ?...Garantim qui hi ha a “l’altra banda”! 27
 • 28. Enfocament de l’oferta de serveisD’una estratègia explicativa de l’actuació del Consorci AOC… Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per millorar la seva eficiència i eficàcia Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i comunicacions que impulsin les administracions catalanes Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana Garantir els requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les administracions amb els usuaris per mitjans electrònics Potenciar la utilització de la identitat i signatura electrònica
 • 29. ... a una guia de serveis orientada a les administracions usuàriesÉs hora de fer més amb menys. Fem-ho junts!
 • 30. Oferta de serveis del Consorci AOC
 • 31. Oferta de serveis del Consorci AOC
 • 32. Oferta de serveis del Consorci AOC
 • 33. Oferta de serveis del Consorci AOC
 • 34. Oferta de serveis del Consorci AOC
 • 35. Consorci AOCMecanismes d’accés als serveis● Serveis Web ● A través d’EACAT ○ Orientat a sistemes. ○ Orientat al usuari  Interacció manual. ○ Mecanisme estàndard homogeni per a tots ○ Consultes síncrones. els emissors. ○ Model de seguretat: comunicació xifrada i ● Escenari signatura dels missatges. ○ Consultes síncrones i asíncrones. ○ Lots. ○ Es busca un reduït impacte organitzatiu. ○ Processos no massius. ○ Primeres experiències d’interoperabilitat.● Escenari ○ Forta integració entre els sistemes del requeridor i el Consorci AOC. ○ Processos massius: concurrència i càrrega. ○ Els serveis no són visibles per als usuaris finals. 35
 • 36. L’avenç de l’administració-e als ens locals catalans www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 37. www.aoc.catBústia d’informació: implantacio@aoc.catCentre dAtenció a lUsuari (CAU): 902 901 080 - suport@aoc.cat 37