Adalberto Biasiotti - Anti crimes security - museum collections

446 views

Published on

Fight against illicit traffic of cultural property in South-East Europe.
Gaziantep, Turkey, 19-21 November 2012.
Link: http://www.unesco.org/new/en/venice/about-this-office/single-view/news/building_capacities_for_the_fight_against_the_illicit_trafficking_of_cultural_property_
in_south_east_europe/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adalberto Biasiotti - Anti crimes security - museum collections

 1. 1. Müze koleksiyonunun suç işlenmesine karşı güvenliğinin sağlanması konusunda belirtilen kontrolün derlenmesine dair Suggestions for the compilation of control areas referring to anti crime security of a museum collectionTanzim tarihi Issued on Chk App Gözden geçirme türü Type of revisionİlk baskı First issue 04 AB Belgenin ilk taslağı First draft of document2003Birinci gözden geçirme ab Ölçütü ağırlık verilmiş taslak Draft weighting criteriaFirst revision 07 2204İkinci gözden geçirme ab Nihai ağırlık verme ölçütü Final weighting criteriaSecond revisionÜçüncü gözden geçirme ab Formel güncelleştirmeler Formal updatesthird revision 1
 2. 2. ÖzetSummary1. GİRİŞ AÇIKLAMALARI INTRODUCTORY REMARKS ................................................................................. 32. MUAYENE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA KISA REHBER BİLGİLER A SHORT GUIDE TO THE DEVELOPMENT OFINSPECTION ACTIVITIES ............................................................................................................................................. 52.1. MUAYENE EDENİN GÖREVİ THE INSPECTOR’S ROLE .................................................................................... 52.2. MUAYENE FAALİYETİNİN AMACI THE OBJECTIVE OF THE INSPECTION ACTIVITY ..................................... 5 2.2.1. Objektif ve subjektif bilgi nasıl toplanır How to gather objective and subjective information ..................... 62.3. MUAYENE FAALİYETLERİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRMEYE İLİŞKİN ÖNERİLER SUGGESTIONS FOR MAKING INSPECTION ACTIVITIES MOREEFFICIENT AND EFFECTIVE ................................................................................................................................................... 7 2.3.1. Dipnotlar (annotations) nasıl verilir How to take annotations ..................................................................... 8 2.3.2. Önerilen ve önerilmeyen tutumlar(attitudes) Recommended and not recommended attitudes ..................... 82.4. DEĞERLENDIRMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE GERÇEKLEŞTIRILECEK ÖN FAALIYETLER PRELIMINARY ACTIVITIES, PRIOR TO START THE EVALUATION 102.5. HER BIR SORUYA TATBIK EDILEN AGIRLIK KATSAYILARI WEIGHT COEFFICIENTS APPLIED TO INDIVIDUAL QUESTIONS 112.6. DEĞERLENDİRME PUANLAMA SİSTEMİ EVALUATION SCORING SYSTEM ............................... 112.7. BAZI KESİN SONUÇSAL AÇIKLAMALAR CONCLUSIVE SOME FINAL COMMENTS .................................... 13 2
 3. 3. 1. Giriş Açıklamaları Introductory remarksMüzeye yapılacak kritik saldırı riskini değerlendirme konusunda belirlenen aşağıdaki anket soruları, burada belirtilen yol gösterici çizgiler esasalınarak geliştirilmiştir.The following questionnaire of evaluation of the risk of criminal attacks to museum was developed according to these guide lines. 1. Anket soru formu, sadece çalınma riski ve kurum içinde yapılan onarım çalışmalarına ilişkindir The questionnaire is applicable only to the risk of theft and refers to works on display, works in storage and works in restoration, within the institution. 2. Açık alanlarda sergilenen eserler yanında geçici sergilenmekte olan eserler de hariç tutulmuştur. Works exhibited open areas are explicitly excluded, as well as temporary exhibitions. 3. Lütfen, bu anket soru formunun ileride kapsam olarak genişletilebileceğini buna göre, hırsızlık riski, kazarak zarar görme, sanat eserlerini parçalayan (Vandalizm) hareketler ve terör saldırılarının ilave edilebileceğini, akılda tutunuz. Please keep in mind that the questionnaire in the future may be widened in scope, whereas the risk of robbery, of accidental damage, of vandalism and terrorist attack may be included. 4. Her sorunun anlamına ve cevabın nasıl belirlenebileceğine ilişkin özet halinde bir göze hitap eden açıklama sunulmuştur. Mümkün olan durumlarda, soru ve cevaba ilişkin bazı hususlara daha iyi açıklamak için, renkli fotoğraflara yer verilmiştir. A brief illustration of the meaning of every question, and how an answer can be formulated, is offered. Where possible, some color photographs are proposed, to explain better some aspects of the question and the answer 5. Anket soru formu, başlangıçta kurum yöneticisi tarafından değil, bir uzman tarafından derlenmelidir. The questionnaire must initially be compiled by an expert, and not by the institution manager 6. Değerlendirme ölçeği, Likert’in dört seviyesinden biri olmalı, her soruya dinamik veya ağırlıklı notların uygulanması sağlanmalıdır. The evaluation scale must be a Likert one, of four levels, with a dynamic or weighted score, applied to every question. 7. Bir değer yüzdesine erişebilmek için, mümkün en yüksek değer ve tatmin durumu daha noksan olan, daha az tatmin yaratanlara karşılık gelen 100 teorik karşılık esas alınarak, her bölümü ilave bir ağırlık katsayısı uygulanacaktır. A further weighted coefficient will be applied to every chapter, so that a value percentage is reached , in which 100 theoretically corresponds to the highest possible value, and lesser values correspond to conditions that are less satisfactory. 8. Mümkün olan durumlarda,belirli bir alan soruşturması bakından uygulanır halde bulunan, yürürlükteki İtalyan veya Avrupa standartlarına belirli bir atıf yapılmaktadır. Whenever possible, a specific reference is made to the application of Italian or European standards, applicable to the specific area under investigation 9. Mümkün olan durumlarda, daha sonra gelenlerin hepsini geçiniz demeye imkan verecek şekilde, olumsuz cevap verilmesi halinde, bazı önemli sorular araya sokulmuştur. Bu durum genel not bakımından olumsuz bir yansıma ile sonuçlanabilmektedir. 3
 4. 4. Where possible, some key questions are inserted, that will allow you to skip all the following ones, in case of negative answer. This situation may reflect negatively on the overall score.10. Değerlendirmenin farklı alanlarına uygulanabilir durumda bulunan, azı sorular farlı içeriklerle önerilmiştir. Some questions are proposed in different contexts, being applicable to different areas of evaluation. 4
 5. 5. 2. MUAYENE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA KISA REHBER BİLGİLER A short guide to the development of inspection activitiesBu notta yer verilenler,muayene faaliyetleri ve risk değerlendirme çalışması olarak, onlarca yıl alan bir zaman d ilimi içinde kazınılan deneyimlere dayanmaktadır.Burada belirtilenler dünyanın çeşitli yerlerindeki uzman deneyimlerinden çıkartılmış ve muhtemelen incelenen durama ilişkin inanılabilir ve doğru bir değerlendirmeyapılmasına imkan verebilecektir.Sektördeki muayene faaliyetini gerçekleştiren kişinin, sadece teknik bakış açısından değil aynı zamanda organizasyon ve psikolojik özelliklere dayalı olarak da bir hazırlığı yokise, muayene sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtmamama ihtimali vardır.Bu sebeple , giriş şeklinde, muayene faaliyetlerinin azami miktarda gerçek bilginin,mülakata tabi tutulan kişilerde stres yaratacak durumlar ortaya çıkartmadan toplanmasıamacıyla geliştirilmesinin gerekeceği konusunda, bu rehber için özet bir kısım yazdım . The indications in this note derive from decades of experience in the carrying out of inspection activities and of risk evaluation.The indications are born from specialistic experiences in various parts of the world, and hopefully can bring a believable and accurate evaluation of the situation underexamination.If the subject that conducts the inspection activities doesnt have a specific preparation in the sector, not only from a technical point of view, but also on organizational andpsychological aspects, it is possible that the results of the inspection dont reflect with accuracy the situation under examination.This is the reason for which I wrote a brief introduction to the guidelines, with which the inspection activities must be developed, with the objective to collect the maximumamount of truthful information, without inducing stressful situations in the interviewed subjects. 2.1. Denetçinin rolü The inspector’s roleMuayene faaliyetini gerçekleştirecek kişinin genel yönetimin desteğine sahip olması ve kendisi ile çalışan arkadaşlarının kendi görevine ilişkin olarak mülakata tabitutacaklarının, tam olarak bilgilendirilmiş olmaları, gereklidirMuayene edenin otoriter olmasından kaçınmak için belirtilen bu temel özellik, muhtemel görev ve hiyerarşi terslikleri ile azalmaktadır.Muayene faaliyetinin organizasyon dışındaki kişiler tarafından yapılarak, yukarıda belirtilen tersliklerin ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, son derecede önerilmektedir. It is essential that the subject, entrusted to conduct the inspection activity, has the full support of the general manager, and that his/her role has clearly been illustrated to all thesubjects, that he/she will have to interview.This a fundamental aspect, to avoid that the authoritativeness of the inspector is decreased by possible role and hierarchy conflicts. Its highly recommended that the inspection activity is done by subjects external to the organization, to reduce the possibility of the conflicts mentioned above. 2.2. Denetim Faaliyetinin Amacı The objective of the inspection activityMuayene faaliyetinin amacı, objektif ve mümkün belgelendirilebilecek bir şekilde, incelenmekte olan durumu belirlemek ve değerlendirmektir.Bu elementleri topladıktan sonra, muayene edenin kendi vardığı sonuçları bir sentez haline form üzerinde getirmesi, bazı konvansiyonel kodları esas alması gerekmektedir.Buna göre bazı kodlar muayene edenin değerlendirmesinin doğruluğu bakımından belirtilenleri kabul etmeyebilmekte , bu durumda açıklayıcı elementleri işe koymak uygun olmaktadır.Destek belgelerin toplanması ve yapılan mülakatlar sırasında, muayene edicinin, doğrudan veya dolaylı şekilde olan aynı zamanda şuursuz ir şekilde mülakata tabi tutulan kişilerden gelebilecek, muhtemel baskılartarafından etkilenmemesi son derce önemlidir.The objective of the inspection activity is to obtain and to evaluate, in an objective and possibly documentable way, the situation under examination.After gathering these elements, the inspector has to expose in synthetic form his/her own conclusions, adopting some conventional codes. 5
 6. 6. Where such codes are not able to respect with accuracy the inspectors evaluation , it is appropriate to introduce explanatory elements.It is extremely important that, during the collection of the support documentation and the interviews, the inspector isnt influenced by possible pressures, direct or indirect, thatcan be practiced, also unconsciously, from the interviewed subjects. 2.2.1. Objektif (Nesnel) ve Sübjektif (Öznel) Bilgi Nasıl Toplanır How to gather objective and subjective informationMuayene eden, hiçbir zaman, herhangi bir muayene faaliyetinin temel amacının, objektif bir belgelendirme sağlamak olduğu gerçeğini gözden uzak tutmamalıdır. Ancak,belirlenebilecek çok büyük sayıda subjektif element bulunmakta ve bunlar muhtemel belirsizlik alanlarındaki incelemelerini derinleştirmesinde muayene edene imkangetirmektedir.Muayene eden, bundan dolayı mülakata tabi tutulan kişilerle, mümkün olduğu kadar çok, rahat ve informel ilişki idame ettirmeli ancak kişi olarak, belirli derinliğineincelemeler bakından fırsat ortaya çıkartan, davranışsal özellikleri toplama konusunda uyanık (tetikte) olmalıdır.Örnek olarak belirtilirse, bir mülakatın başlatılmasındaki en etkin yollardan biri, birine anlamlı sorular sormakla işe girişmek ancak,örnek olarak belirtilirse, bunların mülakatamacı :”mülakata tabi tutulan kişinin kendi belirli ve herhangi bir faaliyetini ne kadar süredir gerçekleştirmekte olduğu ve bu faaliyeti yapmaya nasıl başladığı ve bunun gibi”doğrudan korelasyon içinde olmaması gözetilmelidir.Muayene yapanın,mülakata tabi tutulan kişinin, sade ve basit objektif elementlerin toplanması yerine, bir sorgulanmaya tabi tutulduğu hissine kapılabileceğini, her zamanakılda tutması gerekli olacaktır.Muayene yapının her zaman mülakatının amacını göstermesi ve işin başından temaları belirlemiş olması ve mülakat sırasında neleri konu edeceğini bilmesi iyi bir uygulamadır.Başlangıçta mülakat yapının mülakata tabi tutulan kişilerin beyanlarını dikkatli bir şekilde dinlemesi ve konuşmalara mümkün olduğu adar az katılması önemlidir.Daha sonra yapılacak derinliğine incelemelerin mülakata tabi tutulan kişiden bilginin büyük bir kısmı elde edildikten sonra gerçekleştirilmesi gerekecektir. .Muayene edinin ihtiyaç duyduğu bir açıklama, sıklıkla mülakatın daha sonraki bir safhasında talep edilebilmektedir.Muayene yapan, kişinin rahat olmadığı ve gerçeğin tamamını belirtmediğini veya cevapların gerekenler şeklinde verilmediğine ilişkin olarak, mülakata tabi tutulan kişidengelebilecek, muhtemel stres belirtileri veya sabırsızlıkların belirtileri olabileceğinden bunlara , özel dikkat göstermelidir.Mülakatı kapatmadan (sone erdirmeden) önce, muayene den, elde edilen bilgileri tekrar gözden geçirmeli ve verilen belgelerin bir listesini hazırlamalı ve gösterdiği işbirliği içinmülakata tabi tutulan kişiye teşekkür etmelidir. The inspector never has to lose sight the fact that the fundamental objective of any inspective activity is that to get an objective documentation; however, there is a large numberof subjective elements that can be captured, and that can allow the inspector to deepen the examination of possible areas of uncertainty.The inspector must therefore maintain a relaxed and informal relationship with the interviewed subjects, as far as possible, but he/she must always be vigilant in gatheringbehavioral aspects, that may show the opportunity of specific in depth examinations.For instance, one of the most effective ways to start an interview is to ask some meaningful questions, but not directly correlated to the object of the interview, as for instance:“For how long has the subject interviewed carried out his/hers particular and specific activity, and how he/she came to doing such an activity and so on”.The inspector must always keep in mind that the person interviewed could feel as submitted to a questioning, instead of a pure and simple gathering of objective elements.It is a good practice that the inspector always illustrates the objective of his/her interview and defines in advance the themes, that he/she will touch during the interview.In a first phase, it is essential that the inspector attentively listens to what is declared by interviewed subjects and tries to join in conversation as less as possible. 6
 7. 7. Eventual in depth examinations will have to be carried out after a large part of the information has been extracted from the person interviewed.An explanation, which the inspector is in need of, can be requested often in a following phase of the interview.The inspector must pay particular attention to possible signs of stress or impatience from the interviewed subject, because these signs could point out that the subject is uneasy,or because he/she is not revealing the whole truth, or because the answers are not appropriate.Before closing the interview, the inspector must recapitulate the acquired information, and make a list of the documents that have been delivered; finally, he/she has to thank theperson interviewed for the collaboration. 2.3. MUAYENE FAALİYETLERİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRMEYE İLİŞKİN ÖNERİLER Suggestions for making inspection activities more efficient and effectiveMülakata tabi tutulan kişinin, canının sıkılması ve sorgulanmakta hissine kapılması tamamen tabii bir durumdur.Muayene yapının, mülakatın esas amacının incelenmekte olan şirket kuruluşunun daha iyi hale getirilmesi ve daha iyi faaliyet ve güvenlik şartlarına erişmesi amacına yönelikbilgi elde etmek olduğu konusunda, onu ikna etme yeteneğini kullanmalıdır.Mülakatın amacı,belirli bir şahısı, bir ofisi veya faaliyeti suçlama kapsamına almak için kullanılmak üzere değil, durumu daha iyi hale getirmek için yararlı bilgi elde etmektir.Kolay olmayan bir görev ile uğraştığımı bilmekteyim ancak bu özelikler mülakat yapanın yetenek ve deneyiminin delilini teşkil eder.Muayene edenin, çok bir şeklide, incelemeyi istediği alanlar, belge ve konuları sunmaya imkan verecek bir yapıda gerçekleştireceğini, muayene koordinatörüne (varsa)açıklıkla belirtmesi gereklidir.Muayene edinin mülakata tabi tutulan kişinin gerektiği gibi sorulara cevap veremediğini idrak etmesi üzerine hemen, o kişiye teşekkür ederek mülakatı askıya alması, muayenefaaliyeti koordinatörü ile temas kurması gereklidir.Soru sorarken, açık olmaya gayret gösteriniz ve talep ed ilmesi halinde, çok sentetik olmamak suretiyle, mülakata tabi tutulan kişinin, içerik ve soru sorulma sebebini iyianlamasına imkan veriniz.Mülakata tabi tutulan kişinin soruyu anlamaması halinde, farklı kelimeler kullanmak yerine, aynı kelimelerle onu tekrarlamak daha iyi olacaktır.Mülakat ırasında işleme tabi tutulan konalar hakkında bazı olumsuz durumlar ortaya çıkarsa, muayene yapan bunlara dikkat edecek ancak kesin bir şekilde unların altını çizmekveya belirlenen durumdan üzülmeyecektir.Özellikle olumlu yollardan değerlendirilmesi gerekecek bazı durumların ortaya çıktığında, muayene denin bu duruma ilişkin memnuniyetini açık ve hatta ihtiyatlı bir şekilde, hakedenlere doğru bir şekilde tanınma sağlayarak, açığa kavuşturması uygun olacaktır.It is entirely natural that the interviewed subject is embarrassed and feels under examination.The ability of the inspector consists of convincing him/her to her that the interview has the principal goal to acquire information, aimed to improve more and more theoperational and security conditions of the corporate body under examination. 7
 8. 8. The objective of the interview is to acquire useful information to improve the situation, and not information, used to put under " accusation " a specific person, an office, or anactivity.I know that I am dealing with a non easy assignment, but these aspects evidence the ability and experience of the interviewer.It is necessary that the inspector clarifies very well to the inspection coordinator (if any) the areas that he/she desires to examine , to allow the structure to present thedocuments and subjects , that can give the appropriate answersAs soon as the inspector realizes that the interviewed subject is not able to give appropriate answers, he/she has to thank the subject and suspend the interview, making contactwith the coordinator of the inspection activity.While asking a question, try to be clear and, if requested, not too synthetic, so that the person interviewed understands well the content and the reason of the question.If the person interviewed doesnt understand the question, it is better not to repeat it with the same words, but to try to use different words.If during the interview some negative situation about the treated themes appear, the inspector shall take notice , but must absolutely avoid to underline, or deplore the situationdiscovered. When some situations appear, that must be evaluated in particularly positive way, it is appropriate that the inspector makes clear, even if discreetly, expressions ofappreciation, giving the correct recognition to whom deserves it. 2.3.1. Dipnotlar nasıl alınır/ How to take annotationsMuayene yapının, karşısına aldığı kişiyi mülakata tabi tutarken, bazı dipnotlar alması, tamamen tabii ve hemen hemen zorunlu bir durumdur.Alınan notların çok sık olması ve muayene edenin yazmaya devam eden bir durum içinde kalması halinde, mülakata tabi tutulan kişinin yüzünü gözleme imkanını bulamaz vesunulan bilgilerin tamam olması veya onlara güvenebilirlik bakımından önemli herhangi bir tutumu belirleyecek gözlemleri yapması için zamanı olmayabilir.Muayene faaliyetinin iki kişi tarafından yapılması halinde, kişilerden biri not alma konusunda odaklaşmalı bu arada diğeri mülakatları gerçekleştirmelidir.Mülakatın sadece bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi durunda, muayene edinin, mülakata tabi tutulan kişi üzerinde gözünü tutmasına imkan vermesi yanında, not almasına daimkan veren bir tekniği kullanıma sokması gerekli olacaktır. Bu zamanla kazanılabilecek bir yetenek olmasına rağmen, bir mülakatın iyi bir sonuca getirilmesi için gereli irözelliği temsil etmektedir..It is entirely natural, and almost essential, that the inspector takes some annotations, while he/she is interviewing the subject involved.If the annotations are too frequent and the inspector keeps on writing, he/she doesnt have time to observe the interviewed persons face and he/she may not be able to gather anysignificant attitude, referring to the completeness and credibility of the offered information.If the inspective activity is done by two people, a person has to focus himself/herself on the annotations, while the other one conducts the interviews.If the interview is conducted by only one person, it is essential that the inspector adopts a technique of taking of annotations, that allows him to continue to keep an eye on theperson that’s interviewed.It is an ability that is gained with the time, but it represents an essential aspect to bring an interview to a good end. 2.3.2. Önerilen ve Önerilmeyen Tutumlar Recommended and not recommended attitudesMuayene faaliyetinde, düşmanlık(antagonism) ve zihin karışıklığı elementlerini işe karıştıracaklarından, aşağıdaki tutumlar(attitudes) önerilmemektedir: • Her zaman her defasında bir soru sorunuz ve b irincisine tam cevap verilmedikçe bir sonrakine geçmeyiniz. 8
 9. 9. • Alınan cevap açık değil ise, ilave açıklamalar yapılması için soru sormada mütereddit olmayınız.Belirli bir cevap açık olmayabilir veya mülakata tabi tutulan konu kurumlar içinde aşina ifadeler kullanılıyor olabilmesine rağmen,muayene ediciler gibi dışarıdan olan kişiler için bu anlamlı olmayabilmektedir • Mülakata tutan kişinin cevabını belirlemesi için kendisine her zaman yeterli zaman veriniz.The following attitudes are not recommended, because they introduce elements of antagonism and confusion in the inspection activity: • Always ask one question at a time and dont pass to the following one, unless a complete answer to the first one is given. • If a received answer is not clear, do not hesitate to ask for further explanations. It’s possible that a given answer may not be clear, or that a familiar expression is used within the interviewed subject institution, but it may not be meaningful to outside subject, such as the inspectors. • Always give enough time to the person interviewed to articulate the appropriate answerNeye mal olursa olsun, düşmanca bir müzakere veya tutumdan açınız. Muayene edicinin görevi, gerçekleri belirlemek ve daha sonra kendi raporunda bunlara ilişkindeğerlendirmelerini belirtmelidir. At all costs avoid an antagonistic discussion or attitude. The inspector role is to acquire facts and to subsequently appraise them in his/herreport.Uygun olmayan reaksiyonlara yol açabileceğinden, muayene edenin kaçınması gerekecek cümle konusundaki örnekler aşağıda belirtilmektedir.Here are examples of sentences that an inspector should avoid, because they can lead to non appropriate reactions.İfade Phrase Muhtemel Sonuç Possible consequenceSenin yerinde olsaydım… If I Subjektif bir değerlendirmeye yol açabilecektir.It could lead to a subjective evaluationwere you………..’de çalışırken When I Muayene yapan mevut durumu değerlendirmeli ve dış faktörler tarafından şartlandırılmış haleworked for… sokulmamalıdır. The inspector has to appraise the present situation and doesnt have to be conditioned by extraneous factorsEğer bunu yaptıysan….If you Muayene yapan, denetim safhasında, önerilerde bulunmak zorunda olmamasına rağmen, mevutdid this… durumların fotoğrafını belirtmelidir. The inspector, in phase of audit, doesnt have to give suggestions, but it has to photograph existing situationsSizinle aynı görüşteyim, buna Bu cümle ile, düşmanca bir konuşma başlatılabilir. With this sentence an antagonistic discussionrağmen …………I agree, can be startednevertheless…Sana…………..söyledim. I told Muayene eden, tenkit etmek zorunda olmamasına rağmen gerçekleri elde etmeli ve daha sonrayou to … bunları ir değerlendirme ile ifade etmelidir. The inspector doesnt have to criticize, but he/she must only acquire facts and afterward express an evaluation 9
 10. 10. 2.4. Değerlendirmeye Başlamadan Önce Gerçekleştirilecek Ön Faaliyetler Preliminary activities, prior to start the evaluationDeğerlendirmeye başlamadan önce, muayene edinin kültürel kurumla temas kurması, zamanında bir seri belgeyi kullanıma hazır hale getirilmesini talep etmesi uygun olacaktır.Bu belgeler aynı zamanda gelmeleri üzerine incelenebilmesine rağmen, muayene süresini azaltmak için Bu belgelerin daha önceden muayene edecek olana gönderilmesi ve öylece onları kendi ofisinde inceleyebilmesi ve muhtemel noksan belgelerin ne olduğunu belirleyerekbelirtmesini sağlamak, önerilmektedir.Ön inceleme konusu edilecek önerilen belgeler aşağıda belirtilenlerdir: • Kültürel kurumun yönetim yapısı, • Binanın genel, kapıları, pencereleri ve ana girişleri gösteren projesinin yer aldığı her kata ilişkin çizimleri, • Elektrik devreler, güvenlik kablo bağlantıları ve güvenlik tesislerinin hem fiziki hem de elektronik olanları bakımından bir açıklama veya en azından bir özeti, • Belli başlı sistemlerin, güvenlikle ilgili bakım sözleşmelerinin bir nüshası, • Hızlı müdahale kuvvetlerinin itfaiyecilerin yatakhaneleri ve polis karakolu dahil, bulunduğu yer, • Varsa, güvenlik el kitabının bir nüshası, • Hem ziyaretçilerin olduğu durum için hem de olmadıkları duruma ilişkin müze tahliye planları, • Müze ziyaret programları, • Hem idari hem de teknik, gözetim ve güvenlikle ilgili çalışanlar olmak üzere, bunların çalışma saatlerine ilişkin çizelgeler, • ÖNERİLENLER BELİRTİLMİŞ HALDE GEÇMİŞ MUAYENELERE İLİŞKİN BİR NÜSHA.It is opportune that, before the start of the evaluation, the inspector makes contact with the cultural institution, asking to make available in due time a series of documents.These documents could also be examined on arrival, but to reduce the time of the inspection, its recommended that these documents are previously sent to the inspector,sohe/she can examine them in his/her own office and to verify possible missing documentsHe/she can then ask to examine the missing documents during the inspection.The suggested documents to examine preliminarily are the following ones: • The management structure of the cultural institution • A general blue print of the building, that shows the doors, the windows and the main passages; the blue print should show every single floor. • A description or at least a summary of the electric circuits, the wirings of the security and security installations, both physical and electronic • A copy of maintenance contracts of the principal systems, security related • The location of the rapid intervention forces ,inclusive the barracks of the firefighters and the police station. • A copy of the security manual, if available • Museum evacuation plans, both in presence of visitors and in absence • The museums visiting schedules • The schedules of the employees working hours, both administrative and technical, and of the surveillance and security related employees. • A copy of past inspections, with the indication of the suggested recommendations 10
 11. 11. 2.5. Her bir Soruya Tatbik Edilen Ağırlk Katsayıları Weight coefficients applied to individual questionsUzun süredir,tek sorulara ağırlık katsayısı olarak uygulanacaklar konusunda belirsizlik içinde kaldım.Ağırlık katsayılarının geniş olarak farklılaştırılması halinde bunarlın muayeneye konu edilen tek alandaki global değerlendirme üzerinde bazı anormal durumlar ortayaçıkartabileceği, buna karşılık ağırlık katsayısının çok az farklılaştırılması halinde, büyük önem taşıyan bir soruya verilen cevaba yeterli ağırlık vermenin güç hal alabileceğibelirtilmelidir.Bu sebeple, beş seviyeli bir sınıflandırma kararlaştırdım: bunun yeterli bir şeklinde önerilen soruların nispi önemini gösterebileceğine inanmaktayım..Bariz olsa bile, bütün sorulara 5 katsayısını atfetmek isteyeceğim. Ağırlıklı katsayının atfedilmesi etki altında olmaktadır: • Tedbir uygulanmasının kolaylığı bakımından, kurumda sorumlu olan kişinin onu mümkün olan en kısa zamanda uygulamasını sağlamak ve • İlgili önemini belirlemesini temin etmek.Önerilerimi daha iyi hale getirmek için kesinlikle taleplerinize açığım.I have been uncertain for a long time on the weight coefficients to apply to the single questions.If the weight coefficients are widely diversified, there can be some anomalous incidences on the global evaluation of the single area under inspection, while if the weightcoefficients are too little diversified, it may be difficult to give enough weight to the answer given to a question of great importance.This is the reason for which I decided on a classification of five levels: I believe that it can sufficiently point out the relative importance of the proposed questions.Even if obviously I would like to attribute coefficient 5 to all the questions, the attribution of the weighted coefficient is influenced: • from the easiness of the measure application, to induce the person responsible of the institution to implment it as soon as possible, and • from the relative importance.I am obviously available for improving my proposals 2.6. Değerlendirme Puanlama sistemi Evaluation scoring systemMuayene edinin analitik bir değerlendirme gerçekleştirdikten sonra ifade edilen sentetik değerlendirme anlamlarını gösterdiğim notlar (scores) ile ifade edilmektedir.Likert ölçeği, derlemeyi yapanın kesin bir pozisyon almasını zorlaması nedeniyle, en büyük üstünlüğe sahip bulunmaktadır.Merkezi bir değirin olmaması, değerlendirmenin bu nedenle, çok yetersiz veya yetersiz, olumlu veya çok olumlu olmasını temin etmektedir.Değerlendirmenin bu noktasında, durumun genel olarak bir değerlendirmesinin yapılması, gerekenden daha iyi bir durum olacağından, altı seviyeli bir ölçeğin esas alınmasınındoğru olduğuna ben inanmamaktayım. 11
 12. 12. Buna ek olarak, aşağıdakilere göre notları ilişkilendirmenin de çok basitleştirilmiş olduğunu da önemli vurgulamak istiyorum: • Tamamen tatminkar olmayan bir cevaba 1 not vermek, • Oldukça tatminkar olmayan bir cevaba 2 not vermek, • Tatminkar olan ir cevaba 3 not vermek ve • Çok tatminkar olan bir cevaba 4 not vermek.Doğrusal bir ölçeği göre değerlerde bir değişiklik yapmama hususunda koruyucu olmak, gerçekten onun yararına olmasına rağmen, muhtemel zayıf noktaları gösteren ancak iyiseviyenin muhtemel ödüllendirici tedbirlerinden kaçınan, global bir değerlendirme gerçekleştirmek için, bunun, tatminkar olmayan veya mükemmel tedbirlerin (daha iyi iyinindüşmanıdır) bir değişikliğe tabi tutulması durumundakine göre, kesinlikte uygulanmış bir seri dengeli ölçümlerin olması daha iyi olacağı ifade edilmelidir.The synthetic evaluation, that is expressed, after the inspector has effected an analytical evaluation, is represented by the scores of which I illustrate the meaning.The Likert scale has the great advantage that it forces the compiler to assume a precise position.The lack of a central value assures that the evaluation is necessarily very insufficient or insufficient, or positive or very positive.I dont believe it is appropriate to adopt a scale of six levels, because at this point of the evaluation a general assessment of the situation is more than enough.Id also like to stress that it is too simplicistic to attribute: • the score 1 to an entirely unsatisfactory answer, • the score 2 a rather unsatisfactory answer, • the score 3 to a satisfactory answer and • the score 4 to a very satisfactory answer.It is in fact in the best interest of whom protects the collection not to have an alternation of values, according to a linear scale, but to carry out a global evaluation, showingpossible weak spots, but avoiding " rewarding" a possible measure of good level; it is certainly better having a balanced series of measures implemented, rather than analternation of unsatisfactory or excellent measures (the better is the enemy of the good).Aşağıdaki not çarpanını, karşılaşılan belirli duruma göre kullanma konusunda önerimi belirtmede dayandığım sebep burada belirtilmektedir:Here is the reason for which I recommend to use the following score multiplier, according to the specific situation encountered:Not Score Analiz edilen durum, tedbir veya prosedür Situation, measure or procedure analyzedNot 0 Score 0 Durum, tedbir veya prosedür yok veya tamamen tatminkar olmayan bir durumda. situation, measure or procedure absent, or completely unsatisfactoryNot 3 Score 3 Tedbirin görüldüğü ancak. Büyük ölçüde halen var olması nedeniyle, daha iyi hale getirilme ihtimali de bulunmasına rağmen, tatminkar olmayan bir şeklide tatbik edilmiş veya yöneltilmiş olduğu durum. Situation in which the measure exists, but it is applied or managed in a non satisfactory way, even if probably it could be susceptible to improvement, mainly because it already existsNot 5 Score 5 Tedbir var ve doğru bir şekilde uygulanmıştır. The measure exists and it is correctly appliedNot 6 Score 6 Tedbir var ve iyi bir seviyede ve kusursuz bir şekilde uygulanmıştır. The measure exists, it is at a good level and it is applied in an impeccable way 12
 13. 13. 2.7. Bazı kesin sonuçsal açıklamalar /conclusive Some final commentsUzun süredir, kontrol listelerinin kullanılmasıyla karşılaşacak şekilde, değerlendirme faaliyeti konusunda çok fazla şema ile belirtilen bir durum içine girmek ve bunun, her nesebeple olursa olsun, kontrol listesinde gösterilmemiş bazı alanları görmemeye yol açacağından, korktuğumdan, oldukça belirsiz bir durum içinde kaldığımı söylemeliyim.Buna ek olarak, varılan hükümlerin (judgements) sentezi değerlendirme kalitesinde bir kaya yol açabilecek durumdaydı.Diğer taraftan,kamu okullundaki sayısal değerlendirmelerin uzun süredir takdire dayalı değerlendireler yönünde hareket ettiği ve hemen anlaşılabilir olmayan bir süre olmasınarağmen, bunun öğretmene kişilik ve öğrencinin yararını daha iyi değerlendirme ve belirlemesine imkan vereceğini, unutmamalıyız.Belirli bir sütreden sonra ve pratik deneyimler elde edilmesi üzerine, kontrol listesinin yeterli bir şeklide dolaştırılması halinde, belirli sorular önünde muhtemel küçükdeğerlendirme hatalarının, ortalama değerlendirmede düzeltilebileceğini, gördüm.Bundan dolayı, değerlendirme faaliyetini gerçekleştirenin, belirli bir sorunun cevabına belirli bir notu verip vermemek konusunda bir karar vermek üzere, sıkıntı içinegirmemesi, önerisinde bulunmaktayım. Günün sonunda, muhtemel küçük hatalar giderilir ve sonuçta, benim deneyimime göre, yapılan nihai değerlendirmeler ile fiili durumdoğru bir şekilde belirtilebilir.I must say that I have been rather uncertain for a long time, facing the use of control lists, that I feared may schematize too much the evaluation activity and may result inoverlooking areas, that have not been indicated in the control list for whatever reason.In addition, the synthesis of the judgments could lead to a loss of quality of the evaluation.On the other hand, lets not forget that in public school, since a long time ago numerical evaluations have moved to judgment evaluations, some time not immediatelyunderstandable, but that can allow the teacher to better assess and evaluate the personality and the profit of the student.After some time and practical experience, I have seen that if the control list is sufficiently articulated, possible small evaluation errors, in front of specific questions, may becorrected in the average evaluation.I recommend therefore to he/she who conducts the evaluation activity not to become too upset in deciding whether or not to apply a specific score to the answer of specificquestion. At the end of the day, possible small errors are compensated and the result, in my experience, the final evaluation assesses in an accurate way the actual situation. 13
 14. 14. Bir Müze Koleksiyonu için Suç Önleme Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Kontrol Alanları List of control areas related to anti crime security for a museum collectionYayın Tarihi /issued on Chk App Gözden geçirme türü/ type of revisionİlk Yayın /first issue 04 2003 AB Belgenin birinci taslağı first draft of documentBirinci gözden geçirme /first revision 07 ab Giriş introduction – çeşitli bölümler various chapters – ilk yayın first edition2204İkinci gözden geçirme /second revision 09 ab MM ve B’den araya sokulan açıklamalar, çeşitli küçük güncelleştirmeler. Açıklayıcı metinler ile04 bütünleştirilmiş ve genişletilmiştir Inserted comments from MM and B, minor and various updates, Integrated and amplified explanatory textsÜçüncü gözden geçirme /third revision 09 ab Değerlendirme elementlerinin güncelleştirilmesi, not verme konusunda güncelleştirme2011 Update of evaluation elements; scoring update© Adalberto Biasiotti e Securcomp srl – 2004 – Kullanımı Axa Arta verilmiştir. Usage granted to Axa Art 14
 15. 15. Özet/ summary1. KURUM VE MÜLAKAT KONUSU EDİLEN HUSUSA İLİŞKİN BİLGİ INFORMATION ON THE INSTITUTION AND ON THE SUBJECTS INTERVIEWED 162. KÜLTÜREL KURUMUN TUTUM BAKIMINDAN YÖNÜ ATTITUDE OF THE DIRECTION OF THE CULTURAL INSTITUTION 173. ÇEVRESEL KORUMA PERIMETRAL PROTECTION .................................................................................. 204. SANAT ESERLERİ ENVANTERİ INVENTORY OF THE WORKS OF ART .............................................. 225. DEPOLAMA ALANLARINDAKİ ESERLERİN KORUNMASI THE PROTECTION OF WORKS IN STORAGE AREAS 246. SERGİLENEN ESERLERİN KORUNMASI THE PROTECTION OF WORKS ON DISPLAY.................. 277. ONARIMDA OLAN ESERLERİN KORUNMASI THE PROTECTION OF WORKS IN RESTORATION318. YETKISIZ GIRIŞLERE KARŞI ALARM SİSTEMLERİ ANTI INTRUSION ALARM SYSTEMS ........... 339. VİDEO GÖZETİM SİSTEMLERİ VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS ..................................................... 3610. ANAHTARLARIN YÖNETİMİ KEYS MANAGEMENT ............................................................................... 3911. GÜVENİK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ QUALIFICATIONS OF SECURITY PERSONNEL ........... 4112. EĞİTİM VE GÜVENLİK PROSEDTÜRLERİ TRAINING AND SECURITY PROCEDURES.................. 45 15
 16. 16. 3. KURUM VE MÜLAKAT KONUSU EDİLEN HUSUSA İLİŞKİN BİLGİ / Information on the institution and on the subjects interviewedKurumun Bilgisi / Institution’s informationMülakata tabi tutulanlar/ Subjects InterviewedAdı ve soyadı Name and family Unvanı Title Tarih Date Yer Place Notlar Notesname 16
 17. 17. 4. KÜLTÜREL KURUMUN TUTUM BAKIMINDAN YÖNÜ /Attitude of the direction of the cultural institution İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanin Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score coefficient score Belirlenen yön, güvenlik kurumunca, açıkta, laboratuarda ve 5 emanet olarak verilmiş sanat eserlerine uygulanabilir, bariz bir güvenlik politikası ortaya çıkartmış mıdır? Has the direction defined a clear security policy of the cultural institution applicable to the works of art exposed, stored in the laboratory and in deposits? 001 Belirlenen yön, saldırı ile bağıntılı risklerin analizini geliştirmek 5 için emanet esasına göre görevlendirilmiş,cezai saldırı şelinde ortaya çıkanlar dikkate alınarak, hem bu konuda ihtisas sahibi basınca açıklanan hem de sanat eseri tutarlılığındaki değişiklikler ve sergileme düzenlemeleri bakımından onları, güncel tutulacak , fiziki bir konu veya komisyon belirlemiş midir? Has the direction identified a physical subject or commission to whom entrust the assignment of developing the analysis of attack related risks, to be kept updated, in view of the evolution of the types of criminal attacks, as described in the specialized press, as well as the variation of the consistence of the works of art and the display arrangements? 003 Güvenlik yöneticisi, en azından yıllık olacak şekilde, güvenlik 4 düzenlemelerini esas alan bir gözden geçirmeyi, itina ile tamamladığı bir belge hazırlamakta mıdır? Does the security manager elaborate, at least annually, a document in which he/she completes a review of the security arrangements? 004 Lütfen son üç yıla ait raporları inceleyerek bir hüküm belirtiniz 3 Please examine the reports of the last 3 years and express a judgment. 041 Bu şekildeki bir belgede, güvenlik önerileri şeklinde bazı 3 belirlemeler yapılmış ve bu önerilere göre yönetim tarafından tedbir alınmamış ise, bu önerilere ilişkin tedbirlerin niçin alınmadığı sebeplerini açıklayan yazılı bir belge bulunmakta mıdır? If in such a document some security recommendations are proposed and such recommendations are not acted upon by the direction, 17
 18. 18. does exists a written document in which are explained the reasonsfor which the recommendations were not acted upon?Lütfen güvenlikten sorumlu kişilerin müfredatını ( curriculum) 3kontrol ediniz ve şahıs olarak, kamuya açık sergilenmekte olanişer, onarım laboratuarlarında muhafaza edilen eserler, kültürelkurum içinde ve dışında depolanan eserler ve başka yerde bulunansanat eserlerinin korunması bakımından konuya ilişkin bazıyeteneklere sahip olup olmadığının doğruluğunu belirleyiniz.Please verify the curriculum of the person responsible for securityand verify that he/she has specific capabilities in protection ofworks of art, including works on display to the public, worksconserved in the restoration laboratories, works stored inside andoutside of the cultural institution, and the works stored in deposits.002Lütfen, güvenlikten sorumlu şahıs ile mülakat yapınız, kültürel 5kurumun yerleşik olduğu bölgeden sorumlu, polis memurları ileaşinalık tesis edip etmediğini, polis memurları ile kaç defakonuştuğunu ve gereken durumlarda, hemen müdahale planlarınınbelirlenmiş olup olmadığının, doğruluğunu kontrol ediniz. Buna ekolarak, lütfen güvenlikten sorumlu kişinin özel telefon numarasınınpolis,hızlı müdahale devriye personeli sevk memuru(dispatcher) vekültürel varlıkların korunması ile görevlendirilmiş polis tarafındanbilinip bilinmediğinin, doğruluğunu sağlayınız. Please interview the person responsible for security, verify ifhe/she has familiarity with police officers, in charge of the zonewhere the cultural institution is located, how many times he/she hastalked to the police officers and, in case of necessity, if plans ofimmediate intervention have been established. Please also verifythat the private telephone number of the person responsible forsecurity is known to the police, the dispatcher of the rapidintervention patrol and the police entrusted with the guardianshipof the cultural estate. 005Güvenlik bakımından, yatırım harcamaları ve cari harcamalar 2bakımından açık bir şekilde belirlemeler yapmış, bir yıllık bütçevar mıdır?Does an annual budget exist for security, articulated in investmentrelated expenses and current expenses? 006Lütfen son üç yıla ilişkin tahmini ve kesin bütçeyi inceleyeniz ve 2bir hüküm ifade ediniz.Please examine the forecast and final budget for the last threeyears and express a judgment. 18
 19. 19. Güvenlikle ilgili, kültürel kurum tarafından yıllar içinde çıkartılan 4bütün prosedürlerin bir araya getirildiği, kolay anlaşılır, bir belgevar mıdır?Is there an well articulated document, security related, that gathersall of the procedures issued during the years from the culturalinstitution? 007Varsa, lütfen, bu belgeyi analiz ediniz, uygun olup olmadığının, 3çıkartıldığı tarihin ve en ilgili prosedürlerin en son güncelleşmetarihinin özellikle, ilgisizlerin girişini önleyen sistem, elektronikgüvenlik sistemlerinin bakımı ve diğer işletme özellikleribakımından, bunların muhafaza, aktif hale getirilme ve aktif haldençıkarılması açısından, doğruluğunu belirleyiniz.Please analyze the document, if it exists, verify the completeness ofit, verify the date of issue and the last update of most relevantprocedures, especially those refering to guardianship, activationand deactivation of the anti intrusion system, maintenance of theelectronic security systems and other operational aspects. 39 19
 20. 20. 5. Çevresel Koruma Perimetral protection İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not. Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Experts evaluation Final score coefficient score Kurumun çevresi, açık bir şekilde sınırlardan arındırılmış ve 4 kültürel kurum ve onlarla bağıntılı diğer faaliyetler arasındaki tipik faaliyetler bakımından, bağımsız bir şeklide yöneltilen ve kültürel kurumun sınırlı kontrole sahip olduğu, fiziki bir ayırım yapılmış mıdır? Is the perimeter of the institution clearly delimited and does a physical separation exist between the typical activities of the cultural institution and other activities connected to them, but managed in an independent manner and on which the cultural institution has a limited control? 008 Saldırı riski analizi sırasında, muhtemel etkilenen geçişlerin hepsi 5 görülmüş ve her geçiş için fiziki, elektrik veya diğer savunma stratejileri tanımlanmış mıydı? During the analysis of assault risk was a recognition of all possible passages effected, and for every passage was physical, electric or other defensive strategy defined? Kültürel kurum yöneticisi, kültürel kurumun bulunduğu ve alanlara 3 nüfuz edilenler bakımından olanlar dahil, korunmakta olan eserlerin depolandığı, komşu kurumlarda geliştirilen, muhtemel bütün faaliyetleri biliyor mu? Do the manager of the cultural institution know all the activities, that are developed in adjoining institutions, including those occupied by the cultural institution and through which penetration of the areas, where protected works are stored, could be possible? Acil durum çıkışlarının her zaman erişilebilir olması gerekeceği, 3 ancak bunların aynı zamanda, kültürel kurum içinde korunmakta olan eserleri kaçıran suçlular tarafından hızlı kaçış güzergahı olacağı gerçeği öngörülen problemlerin risk analizi kapsamına alınmış mıdır? Has the risk analysis contemplated the problems related with the fact that emergency exits must always be accessible, but they may also be used as rapid escape route by criminals, that have snatched works guarded inside the cultural institution? Risk alma analizi,suçluların, üst katlardaki geçiş yerlerinden, 2 korunmuş alanlara erişebilecekleri, gerçeğini dikkate almış mıdır? 20
 21. 21. Did the analysis risk take in consideration the fact that criminalscould access protected areas from passages on the top floors?Yeniden yapılandırma vs. gibi, kalıp yapılması veya benzeri 4yapılar gerektiren, suçluların içeri nüfuz etmesi için olumludurumlar ortaya çıkartan, bina değişiklikleri sırasında, konuyailişkin, bu yapıların mevcut olacağı sürenin tamamında aktif halegetirilmiş, bir koruma planı bulunmakta mıdır?During building modifications such as restructuring etc. thatrequires scaffoldings or similar structures that may favor criminalpenetration, is there a specific protection plan, activated for thewhole period in which these structures will be present?Riks analizi, çalışanlar, ziyaretçiler ve üçüncü taraf teşkil eden 4firmaların çalışanlarının transit olarak geçmeleri gerekecek, en azsayıdaki geçişi,transit geçiş riskini, asgariye indirecek şekilde,belirlemiş midir?Has the risk analysis determined the least number of passages,through which employees, visitors, and employees from third partyfirms, must transit, to minimize the risk of transit?Risk analizi,pasajların kontrolü, araçların transit varış noktası ile 3karşılaştırmalı olarak insanların transit varış noktasını, dikkatealmış mıdır?Did the risk analysis take in consideration the problems related tothe control of passages, destined to the transit of vehicles incomparison to the passages destined to the transit of people?Mümkün olan durumlarda, tutarlı ve etkin,gece ilgili olmayan 3kişilerce muhtemel giriş teşebbüslerine karşı bir güvenlik tedbiriolarak, bir çevre aydınlatma sistemi kurulmuş mudur?Where possible, has an efficient and effective perimetral lightingsystem been installed, as security measure towards possibleattempts of intrusion at night time? 31 21
 22. 22. 6. Sanat Eserleri Envanteri Inventory of the works of art İNCELENEN ALAN Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score coefficient score Yeterli kaynak ve ehliyeti olan,kültürel kurum içinde hangi unvan 5 olup olmadığına bakılmaksızın, eserleri kontrol altında tutma sorumluluğu kendisine verilecek, bir şahıs belirlenmiş midir? Has a person been identified, with enough resources and competences, to be entrusted with the responsibility to keep under control the works, to whatever title present inside the cultural institution? 009 Bu şahısın sorumluluklarını gösteren,yazılı bir belge; eserleri 3 kontrol altında tutmak yönünde belirttiği prosedürler, var mı? Does a written document exists, that indicates the responsibilities of this person, and does it indicate the procedures, to keep under control the works? Bu şahsı,ikrazlar, mal sahiplik belgesi,eserlere ilişkin sigorta 2 belgeleri şeklinde olan, bütün yazışma ve anlaşmaları elinde bulundurmakta mıdır? Is this person in possession of the whole correspondence and agreements, that concern loans, titles of ownership, and insurance documents referring to the works? 010 Her eser için, en azından,ebatlar, ağırlık, konu, renler, imalat 4 teknikleri, imzalar ve diğer karakteristik elementler şeklindeki, aşağıdaki verilerin, benzer kategoriye ait olanlar arasında olsa bile, belirli nesneyi ayırt etmeye imkan verecek, yeterli bir ayrıntıda kayıt edildiği, açıklayıcı bir rapor var mı? Is there a descriptive report for every work, where as minimum the following data are recorded, such as the dimensions, the weight, the subject, the colors, manufacture techniques, signatures and other characteristic elements, in enough detail to allow to distinguish the specific object, even among others belonging to similar categories? 011 Bu raporun, en azından bir nüshası var mı ve bu nüshalar, bir kaza 2 veya suç olayında, hem nüsha hem de orijinal yok olma bakımından, buna iman vermeyecek bir şekilde korunmakta mıdır? 22
 23. 23. Does at least a copy of this report exist and is it conserved in a waythat an accident or criminal event does not involve both the copyand the original?Bu raporlar hangi sıklıklarla güncelleştirilmektedir? 3How often are these reports updated? 042Yeni bir sanat eserinin gelmesi üzerine, hemen buna ilişkin bir 2rapor derlenmekte midir?Upon the arrival of a new work of art, is a specific report compiledimmediately?Envanter numarası görünecek veya görünmeyen bir şekilde 2kültürel kurum içinde depolanan her bir eser üzerine tatbik halde,sıkı bir işaretleme(marking)politikası yürürlükte midir? Değil ise,hangi sıkı işaretleme prosedürü uygulanmaktadır? Is a discreetmarking policy in force, with an inventory number visible orinvisible, applied on every single work stored inside the culturalinstitution? If not, which discreet marking procedure is applied?012Eserlerin nakil edebilecekleri veya kültürel kurum içinde örnek 3olarak belirtilirse, oldukları yerden sergi alanlarına veya sergialanlarından onarım laboratuarlarına kurumun içinde ve dışında,aktarılmasında kullanılacak, resmen mal sahipliğini belgeleyen,yazılı bir prosedür var mıdır?Does a written procedure exist, that documents the formal titleswith which the works can be transported or transferred within thecultural institution, for instance from the deposits to the displayareas, or from the display areas to the laboratories of restoration,inside and outside the institution? 013Kurum içinde bulunan her bir eserin varlığını doğrulamak ve doğru 3bir şekilde bulunduğu yeri belirlemek için sistematik ve ara sırakontroller yapılmakta mıdır?Are systematical and sporadic controls effected to verify thepresence and correct location of every single work present withinthe institution?Sistematik ve ara sıra yapılan kontroller sırasında, herhangi bir 2noksan, farklılık ve anormallik belirlenmiş midir, belirlenmiş ise,bu durumu düzeltmek için alınan tedbir ne olmuştur?During the systematical and sporadic controls were any lacks,discrepancies, or anomalies detected and, if so, what were themeasures taken to correct the situation? 31 23
 24. 24. 7. Depolama Alanlarındaki Eserlerin Korunması The protection of works in storage areas İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score coefficient score Kültürel kurum içinde, sanat eserlerinin orta veya uzun süre 5 depolanmasına ayrılmış belirli alanlar bulunmakta mıdır? Within the cultural institution, do areas specifically destined to the storage of works of art for medium or long periods of time exist? Bu alanların her biri için, onlara özgü risk analizleri,alanların 3 korunmasında muhtemel zayıf noktaların delilini ortaya çıkartmak üzere güvenlikten sorumlu kişiler tarafından yapılmış ve uygun karşı tedbirler izlenmiş midir? For each of these areas, has a specific risk analysis been effected by the person responsible for security, in order to put in evidence possible weak points in the protection of the areas, followed by appropriate countermeasures? Depolanan eserlerin farklı mahiyetine ve risk algılama evrimine 2 dayalı olarak, bu analiz periyodik olarak güncelleştirilmiş midir? Is the analysis periodically updated, depending on the different nature of the stored works and the evolution of the perception of risk? Bu alanlara erişme, şahıs olarak belirlenmiş ve güvenlikten sorumlu 3 kişi tarafından,eserin muhafazasından sorumlu kişi ile ahenk içinde kalarak, devamlı güncel hale getirilen bir listede belirtilen, fiziki kişiler bakımından, sınırlandırılmış mıdır? Is the access to these areas limited to physical subjects, individually identified and put on a list that is constantly updated by the person responsible for security, in concert with the person responsible for the custody of the works? 014 Başka yerde olanlara erişmek için yetkilendirilmiş şahısları teşhis 2 edebilmek için, hangi prosedürler yürürlüktedir? Which procedures are in effect, to identify the subjects authorized to access the deposits? Başka yerde olanlara erişimi kontrol eden elektronik sistemler var 3 mıdır? Örnek olarak belirtilirse, sahte manyetik kimlik anahtar kartı veya erişim anahtarının yetkili olmayan bir kopyasının kullanılmasının belirlenmesi gibi? Are there electronic systems that control the access to the deposits? For example to detect counterfeited magnetic identification keycard or the use of an 24
 25. 25. unauthorized copy of the access key?Başka yerde olanların temizlenmesi, güvenli şartlar içinde ve 2yetkili bir şahısın nezaretinde mi yapılmaktadır? Is the cleaning ofthe deposit areas done under safe conditions and undersurveillance of an authorized person?Güncel hale getirilmiş ve eserlerin komple haldeki bir listesi, her 3bir başka yerde olanlar bakımından mahallinde muhafazaedilmekte midir? Does an updated and complete list of all theworks that are stored in every single deposit exist?Sistematik bir şekilde ve arada sırada, listedeki eserlerin fiilen 4depolanmış eserler olduğunun, doğruluğunu sağlamak için fizikikontroller yapılmakta mıdır? Are there physical controls that takeplace in a systematic and casual way to verify that the works on thelist correspond to the works that are actually stored?Başka yerde olanların içinde,kapların (kontainer) yetkili olmadan 5açılmış olduğunun hemen dikkati çekmesi ve içindekilerin, dahaetkin bir şeklide doğruluğunu sağlamak için, güvenlikdamgaları(seals) sistematik bir şekilde kullanılmakta mıdır? Onthe inside of the deposits, are security seals systematically used tonotice immediately the unauthorized opening of containers and torender the verification of the contents more efficient? 015Büyük değere sahip ve küçük ebatta mücevherler gibi nesneleri 3korumak için, başka yerlerde bulundurulanlar bakımından, zırhlıdolaplar, kilitli sandık veya kasa gibi, ileri güvenlik bölmelerikullanılmakta mıdır? To protect objects of great value and smalldimensions, such as jewels, are advanced security compartmentsused in the deposits, for instance armored cupboards, lockedchests, or safes?Başka yerde bulundurulan eserlerin yerlerinden hareket ettirilmesi 2konusunda, en azından iki ayrı kişiye emanet esasına dayalıverilmiş, bir çapraz kontrol prosedürü var mıdır? Böyle birprosedür halen kullanılmakta mıdır? Does a crosscheckingprocedure exist in which at least two separate subjects areentrusted with moving the works that are stored in the deposits? Issuch a procedure in current use?Başka yerde bulundurulanlar, sergi alanını korumak için kullanılan 3izinsiz girişlerle mücadele isteminden tamamen bağımsız birşekilde zaman noktalarına sokulan, bir izinsiz girişlerle mücadelesistemi ile teçhiz edilmiş midir? Are the deposits equipped withan anti intrusion system that can be inserted in time zones entirelyindependent from the anti intrusion system used to protect the 25
 26. 26. display area? 016İzinsiz girişlerle mücadele sisteminin çalıştırılması ve 3kapatılması,genel nezaretten sorumlu personel dışında, farklışahıslara mı emanet edilmiştir? Is the activation and deactivationof the anti intrusion systems of the deposit areas entrusted to adifferent person, in comparison to the personnel in charge ofgeneral surveillance?Alarm sinyali olarak, başka yerde bulundurulanlar bakımından, 3izinsiz girişlerle mücadele sisteminden gelenler, kültürel kurumiçinde aktif olan, diğer sistemlerden gelen alarm sinyallerindenbağımsız bir şekilde mi iletilmektedir? Are the alarm signals thatcome from the anti instruction system for the depositscommunicated independently from the alarm signals coming fromother systems active within the cultural institution?Güvenlik teçhizatı, ISO, CEN , UNI veya CEI veya CEA(Avrupa 5sigorta standartları)’da belirtilen standartlara veya bir başkamahiyette olan incelenmekte olan tesisin bulunduğu başka birDevlette yürürlükte olanlara uygun mudur? Uygun ise, uygulananstandartları belirtiniz.Is the security equipment complying with ISO, CEN , UNI or CEIor CEA(European insurance standards) standards, or standards ofanother nature, applicable in the State where the installation underexamination is found? If so, indicate the applied standards. 017 51 26
 27. 27. 8. Sergilenen Eserlerin Korunması The protection of works on display İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score coefficient score Sergilenmekte olan her bir eser için, güvenlikten sorumlu kişi, bir 4 risk analizi yapmış ve çalınma veya Vandal (sanat eserleri, güzel şeyleri yıkıp yıkan kimse) hareketlere karşı en uygun koruyucu tedbirleri almış mıdır? For every single work on display, has the person responsible for security conducted a risk analysis and selected the most appropriate prevention measures against theft or vandal action? 018 Bazı eserlerin sergi camekanları içine konulmasında kullanılan 3 ölçütler, esas itibariyle, iklim bakımından koruma veya aynı zamanda belirli güvenlik ön gereklerine göre mi belirtilmiştir? Have the criteria with which some works were inserted inside showcases essentially dictated from climate protection, or also from specific security requisites? Sergilenmekte olan eserler, camekanlar ile korunmamakta, başka, 2 çok yakına gelen bir ziyaretçi olduğunda veya duvardan ayırma veya kürsüden(ayaklık-plinth)kaldırma şeklinde, muhtemel bir karıştırma , kurcalama(tempering) veya eserleri kıran kişiler olduğunda, sinyal verilmesine imkan sağlayan, konuya ilişkin aletlerle mi korunmaktadır? Are the works on display, not protected by showcases, protected by other specific devices, that allow signaling of a visitor that is too close, or possible tampering or vandalism, as for instance the separation from the wall or the lifting from a plinth? Camekanlar, gizli(kaçamaklı) bir şekilde muhafaza ve panel 3 vidalarının sökülmesini engelleyen standartlara göre mi gerçekleştirilmiştir? Are the showcases realized according to standards that prevent the surreptitious dismantlement of screws of the cover and panels? Tablolar ve diğer hava ile temasta bulunan camekan içinde 5 bulunmayan, eserler bu tür uygulamalar esas alınarak tasarlanmış, güvenlik vidaları ile kilitli hale getirilmiş midir? Have the paintings and other exposed works, not in showcases been locked with security screws, specifically designed for such 27
 28. 28. applications? 019Sergilenmekte olan eserlerden, tutma yeri(sap), kalıplar, anahtar 3yeri aynaları ve anahtar gibi, küçük aksesuarlarınfırsatçı(oportunist) bir hırsızın çıkarıp alması durumundankaçınmak için, hangi tedbirler alınmıştır?What measures were taken to avoid that an opportunist thief couldbe able to remove small accessories from works in display, as forinstance handles, mouldings, key hole covers and keys?Bir video gözetim sisteminin olması halinde, televizyon kameraları 3ziyaretçiler tarafından yerinden alınabilecek veya onlara hasarverilebilecek, eserlerin devamlı gözetim altında tutulmasınıgaranti edebilecek midir?In case a video surveillance system is present, are the televisioncameras able to guarantee the constant surveillance of works thatcan be removed or damaged by the visitors?Kültürel kurumun girişinde, değişik dillerde, açık bir şekilde 5ziyaretçilerin riayet etmesi zorunlu kuralları belirten ve tehlikeliveya hacimli nesne şeklinde olan eserlere hasar verebilecek veyadaha sonra çalınmak üzere eserlerin gizlenmesindekullanılabilecekleri belirli bir yere bırakmayı zorunlu olduğunuaçıklayan, bir levha mevcut mudur? At the entry of the culturalinstitution is there a sign in different languages that explains withclarity the rules, which the visitors must obey and that highlightsthe compulsory deposit of dangerous or voluminous objects, thatcan damage works or be used to hide works that may eventually bestolen? 020Muntazam aralıklarla veya gözetim personelinin takdirine dayalı 5olarak, para çantaları veya diğer kap şeklinde ziyaretçinin sergialanına soktukları, kontrol edilmiş midir? At regular intervals, orat the surveillance personnel discretion, are purses or othercontainers that a visitor has introduced inside the display areachecked?Ziyaretçinin, kontrole tabi tutulmayı kabul etmemesi halinde, 3gözetleme personeli, bu durumda nasıl karşılık vereceğine ilişkingerekli talimatları almış mıdır? In case the visitor refuses theinspection, have the surveillance personnel received appropriateinstructions on how to react?Bir gözeteme personelinin bulunması halinde, kontrol altında 2tutulacak eserler ve çalışan sayısı arasındaki ilişki,diğer odalardakieserler olan durumlarda bile, devamlı ve yeterli bir gözetimi garantiedecek şeklide, incelenmiş midir?. In case a surveillance 28
 29. 29. personnel is present, is the relation among the works to be heldunder control, and the number of employees, studied to guarantee aconstant and sufficient surveillance even of the works in otherrooms?Gözetim personelinin, belirli bir odada veya belirli bir eserin 2önünde, büyük bir kalabalık ziyaretçi olduğunun dikkatiniçekmesi halinde, kendi meslektaşlarından hemen destek istemekiçin, ne gibi imkanları vardır? ? What means does the surveillanceemployee have available, if he/she notices a large crowd of visitorsin a specific room or in front of a specific work, to call forimmediate support from his/her colleagues? 021Bir gözetim personelinin, ziyaretçilerden birinin acayip davranış 2gösterdiğinin, dikkatini çekmesi halinde, kendisinin korumakdurumunda olduğu alandan ayrılmadan ziyaretçiyi kontrol altındatutmak için, hangi imkanları kullanabilecektir?. In case asurveillance employee notices a visitor’s strange behavior, whatmeans does he/she have available, in order keep the visitor undercontrol without leaving the area that he/she must guard?Bir gözetim personelinin, birden fazla odanın korunmasına 2görevlendirilmiş olması halinde, odaların birindeki alarmtetiklendiğinde(örnek olarak belirtilirse yaklaşma alarmı gibi,kendisi alarmın sebebini kontrol etmek için gittiğinde, diğerodaların korumasız kalmasından kaçınmak için hangi önlemleralınmıştır? In the case a surveillance employee is assigned to guardmultiple rooms, what precautions have been taken to avoid that, ifan alarm in one of the rooms is triggered(for instance an approachalarm) the other rooms remain unguarded while he/she goes tocheck the cause of the alarm?Bir sanat eseri, sergi odalarından çıkartıldığında,yerine 4kaldırılmasına ilişkin yetkinin kim tarafından verildiği ve sergiyene zaman geri geleceğine ilişkin beklenen tarihi gösteren, yetkili vesorumlu bir personelin imzasına havi, bir levha konulmakta mıdır?When a work of art is removed from the display rooms, is itreplaced with a sign that indicates who has authorized the removaland the anticipated return date in display, with the signature of anauthorized and responsible person?Bu alanlardan alınan atıkların hepsi,bazı eserlerin kazarak veya 3hileli bir şekilde oraya atılmadığını görebilmek için, incelenmektemidir? Is all the waste taken away from these areas examined, toverify that some works have not been placed there accidentally orfraudulently? 29
 30. 30. Güvenlik teçhizatı, yürürlükteki ISO, CEN veya UNI veya CEI 5veya CEA(Avrupa Sigorta Standartları) standartlarına veya diğermahiyetteki standartları, inceleme altında bulunan tesisinbulunduğu Devlette yürürlükte bulunanlara atıf yapılmış mıdır?Yapılmış ise, uygulanan standartları belirtiniz. Was the security equipment installed according to ISO, CEN ,UNI or CEI or CEA(European insurance standards) standards, orstandards of another nature, applicable in the State where theinstallation under examination is found? If so, indicate the appliedstandards. 017 56 30
 31. 31. 9. Onarımda Olan Eserlerin Korunması The protection of works in restoration İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score coefficient score Laboratuar veya eserlerin onarım için bekletildiği alanlar, usulüne 5 uygun bir şekilde diğer alanlardan ayrılmış mıdır ve buraya giriş izni sadece, bu konuda yetki verilmiş ve belirlenmiş kişilere mi verilmiştir? Are the laboratories or areas where works waiting for restoration duly separated from other areas, and is access allowed only to specifically authorized and identified people? 022 Giriş bakımından, bu alanlar, gece kilitlenmek suretiyle güven 4 altına alınmakta mı ve aynı zamanda bu yerlerin korunması bakından belirlenmiş izinsiz girişlerin engellenmesi sisteminin aktif hale getirilmesi bakımından korunmakta mıdır? During the night are these areas secured by locking all access, and also activating anti intrusion systems destined to the specific protection of these places? Bu alandaki çalışma programı, diğer anlardakinden farklı 3 olabileceğinden, izinsiz giriş belirleme sisteminin farklı bir programla aktif hale getirilme ihtimali var mıdır? Since the work schedule in this area can be different from other areas, is there the possibility to activate the intrusion detection systems with a different schedule? 016 Bu yerlerin temizlenmesi, sadece, sorumlu personel huzurunda mı 3 gerçekleştirilmektedir? Is the cleaning of these places effected only in the presence of responsible personnel? 023 Bu alanlardan alınan bütün atıklar, bazı işlerin kazarak veya hileli 5 bir şekilde oraya konulmadığının doğruluğunu sağlamak için incelenmekte midir? Is all of the waste taken away from these areas, examined to verify that some works have not been placed there accidentally or fraudulently? Küçük ve değerli eserlerin onarımı söz konusu olması halinde, 3 daha yüksek bir koruma seviyesini garanti etmek üzere, onların içine konulabileceği, küçük kasalar gibi güvenli kaplar kullanıma hazır halde tutulmakta mıdır? In case there is a restoration of small and valuable works, are safe containers such as small safes available, where they can be stored to guarantee a higher level of protection? 31
 32. 32. Sanat eserlerinin fotoğraf laboratuarlarına götürülmesi halinde, bu 3laboratuarlarda kalışları, kesin bir şekilde onarım bölümündensorumlu bir şahısın hazır bulunduğu bir durum garanti edilerek,,fotoğrafların alınması bakımından gerekli süre ile sınırlandırılmışmıdır? If the works of art are moved to the photographiclaboratories, is the permanence in these laboratories strictlylimited to the time necessary to effect the photos and is the presenceof a responsible person from restoration department guaranteed?Fotoğrafı çekilecek ve onarım laboratuarlarında bulunan, bütün 4eserlerin doğru bir envanteri sık sık ve periyodik olarak yapılmaktamıdır? Is an accurate inventory of all the works in photographicand restoration laboratories effected frequently and periodically?Bakım ve tescilden sorumlu kişinin, günlük olarak güncelleştirilen, 4laboratuarlarda mevcut işleri belirten, bir listesi bulunmakta mıdır?Does the person responsible for maintenance and registry have alist, daily updated with indications of the works present in thelaboratories?Güvenlik teçhizatı, yürürlükteki ISO, CEN veya UNI veya CEI 5veya CEA(Avrupa Sigorta Standartları) standartlarına veya diğermahiyetteki standartları, inceleme altında bulunan tesisinbulunduğu Devlette yürürlükte bulunanlara atıf yapılmış mıdır?Yapılmış ise, uygulanan standartları belirtiniz. Was the security equipment complying with ISO, CEN or UNI orCEI or CEA(European insurance standards) standards, orstandards of another nature, applicable in the State where theinstallation under examination is found? If so, indicate the appliedstandards 017 39 32
 33. 33. 10. Yetkisiz girişlere karşı Alarm Sistemleri Anti intrusion alarm systems İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score coefficient scores Kültürel kurum, yetkili olmayanları engelleyen,güvenlikten 4 sorumlu kişi tarafından yapılan risk analizine göre tasarlanmış ve çalıştırma ve test tarihlerini kapsayan bir belge ile onaylanmış, sistemler ile teçhiz edilmiş midir? Is the cultural institution equipped with anti intrusion systems, designed according to the risk analysis conducted by the person responsible for security and certified by a document that includes activation and testing date? 039 Bu sistemler, muntazam aralıklarla, risk analiz evrimine, suç ortaya 3 çıkartan saldırı türlerine ve sergi odaları ve başka bedre bulundurulanların değişen konumlarına göre, güncelleştirilmekte midir? Are these systems regularly updated according to the evolution of the risk analysis, the type of criminal attacks and of the changing set up of display rooms and deposits? 040 Gece ve ziyaretçilere açılış sırasında, tesisin çalışanlara açılması 2 anında, ziyaretçilere kapalı olduğu zaman dilimi bakımından, farklılaştırılmış işletme programları var mıdır? Do differentiated activation procedures exists, at night time, during opening to visitors, and during opening of the installation to the employees, while closed to visitors? Teknisyenler tarafından yapılacak bakım müdahalesi konusunda 3 azami zaman limitlerine işaret eden ve sistemin tekrar çalıştırılmasının mümkün olmaması halinde, kısa bir zaman aralığı içinde izlenecek formaliteleri, belirten bir bakım sözleşmesi var mıdır? 024 Does a maintenance contract exist, that points out maximum time limits for maintenance intervention done by technicians, and the formalities to follow in case reactivation of the system is not possible, within a short time span? Son iki yıl içinde, bakım işlerini gerçekleştiren firma değiştirilmiş 2 midir? Değiştirilmiş ise, hangi sebeplerle? In the last two years has 33
 34. 34. the firm entrusted with maintenance been replaced? If so, for whatreasons?Sistemin her bir bileşeninin tam fonksiyonelliğinin doğruluğunun 2sağlandığı, en azından yıllık ve tercihen her dört ayda bir olacakşekilde periyodik muayeneler gerekleştirilmiş midir? Are thereperiodic inspections carried out , at least yearly and preferablyevery four months, during which the complete functionality of everysingle component of the system is verified?Sistem tarafından verilen yanlış alarmları veya gerçek ihlal ederek 4girişlere(müdahalelere) karşılık gelmeyen alarmları gösterengözetim çalışanları ve bakım işlerini gerçekleştiren firma tarafındanyapılan müdahaleleri belirten, bir sicil var mıdır? Does a registerexist that indicates false alarms, or alarms that dont correspond toreal intrusion, launched by the system and describes the consequentinterventions by surveillance employees and of the firm entrustedwith maintenance? 025Bakımdan sorumlu firmaya,sistemin tekrar işletilmesinin mümkün 3olmadığı durumlarda, güvenlikten sorumlu kişi ile, geçici olarakkullanıma sokulacak, ilave güvenlik önlemlerinin alınmasıbakımından mutabakata varmak için, belirli talimatlar bildirilmişmidir? Have specific instructions been imparted to the firmresponsible for maintenance, when the system reactivation is notpossible , in order to agree with the person responsible for securitythe adoption of further security precautions, to be adoptedtemporarily?Normal bakım faaliyetleri sırasında, sistemin, ana elektrik ikmali 2olmayan durumda, fonksiyonel olarak otonomisini belirlemeyeyönelmiş, bazı testler etkilenmiş midir? During the normalactivities of maintenance, are some tests effected aimed todetermine the functional autonomy of the system in absence ofmains electric supply?Normal bakım faaliyetleri sırasında,mahalli polis veya özel 3teyakkuz imkanlarının doğru bir şekilde sisteme ağlantılı haldeolduklarının doğruluğunu sağlamak için alarm gönderme testleriyapılmış mıdır?Bu durumlarda, olaylar kayıt edilmekte midir vegönderilenlerin etkinliğinin doğruluğu sağlanmakta mıdır? Duringthe normal activities of maintenance, are alarm transmission testseffected to verify that local police or private vigilance are correctlyconnected to the system? In such instances, are the events recordedand is the efficiency of transmission verified?Kurum içinde(belirtilen durumlarda) periyodik devriyeleri izlemek 3 34
 35. 35. üzere, otomatik gözetim sistemi (automatic watch system)işletilmekte ise, lütfen, muayenelerin doğru bir şekildegerçekleştirilmiş olduğunun doğruluğunu sağlamak için, kullanılanaparatları ve kayıtların doğruluğunu sağlamaktan sorumlu kişiyibelirtiniz. If an automatic watch system is in operation, tomonitor periodic patrols inside the institution (where prescribed),please describe the apparatuses used and the person in charge toverify the records, that prove that the inspections have beencorrectly carried outGüvenlik teçhizatı, yürürlükteki ISO, CEN veya UNI veya CEI 5veya CEA (Avrupa Sigorta Standartları) standartlarına veya diğermahiyetteki standartları, inceleme altında bulunan tesisinbulunduğu Devlette yürürlükte bulunanlara atıf yapılmış mıdır?Yapılmış ise, uygulanan standartları belirtiniz. Was the securityequipment complying with ISO, CEN or UNI or CEI orCEA(European insurance standards) standards, or standards ofanother nature, applicable in the State where the installation underexamination is found? If so, indicate the applied standards 017 36 35
 36. 36. 11. Video Gözetim Sistemleri Video surveillance systems İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı katsayı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not Weighted Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score coefficient scores Muayene tabi tutulan mahal, video gözetim sistemi ile teçhiz 4 edilmiş midir? Is the site under examination equiped with a video surveillance system? Olumlu bir durumda, lütfen, monitörler üzerinde görüntü olarak 4 verilenleri gözleme tabi tutunuz ve sistemin tamam olma durumuna ilişkin,çevre alanlarını, görüntü alanlarını, başka yerde bulundurulanları ve onarım laboratuarlarındakileri kapsayabileceğini akılda tutarak, bir hüküm belirtiniz.görüntüleri gözlemleyiniz. Tam bir analiz için, bu hükmün, video ile gözetim gece saatlerinde gözetim için de kullanılmakta ise, hem gündüz hem de gece görünüm kalitesini belirtecek şekilde ifade edilmesinin gerekli olacağını unutmayınız . In a positive case, please observe the images that are displayed on the monitors and express a judgment on the completeness of the system, keeping in mind that it can cover perimetral areas, display areas, the deposits and restoration laboratories. Keep in mind that for a complete analysis, the judgment should be expressed on the quality of vision both at day time and at night, if video surveillance is also used for nighttime surveillance. Lütfen, ilgili kurallara uygun bir şekilde inşa edilmesinin 3 doğruluğunu sağlayan, hem onay tarihini hem de video gözetim sisteminin hangi yıl kurulduğuna ilişin beyanınızı belirtiniz. Please state the year in which the video surveillance system was installed, as well as the certifications data that verifies the construction are in accordance with the relevant rules. 026 Video gözetim için bir bakım sözleşmesi var mı? Var ise, lütfen, 3 son önleyici bakım raporu olarak, kendisi ile sözleşme yapılan firma tarafından tanzim edileni inceleyiniz. Does a contract for the maintenance of the video surveillance exist? If so, please examine the last preventive maintenance report, issued by the contracting firm. 024 Bütün kritik alanlarda, sadece özel kanundaki kurallara göre değil, 5 36
 37. 37. aynı zamanda, muhtemel suçları caydıracak şekilde, özel bilgilevhaları asılı halde mi?Are special informative signs posted in all the critical areas, notonly according to the rules of the applicable privacy law, but alsoas deterrent for possible criminals? 027Son yıl içinde, özel kanunlarda belirtilenlere göre erişim hakkını 1kullanmak için birileri talepte bulundu mu ? Bulundu ise, başvurukayıt edildi mi ve başvurunun yapılmasına ilişkin hususlarbelirtildi mi?In the last year has someone asked to practice the access rightaccording to privacy laws? If so, does a record of the applicationexist and were the motives for the application specified 028Görüntüler 24 saat esasına göre kayıt edilmekte mi ve edilmekte 1ise, muhafaza edilme süreleri ne kadardır? Are the imagesrecorded on 24 hours and if so what is the conservation period?Güvenliğin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişi,video kayıt 4aparatlarının doğru bir şeklide çalışmakta olduğunun belirlenmesiiçin, kayıt edilen görüntülerin kalitesinin periyodik olarakdoğruluğunu sağlamakta mıdır? Does the person responsible forsecurity effect a periodical verification of the quality of therecorded images to verify the correct functionality of the videorecording apparatuses?Görüntü monitörleri ve görüntü verecek televizyon kamerası sayısı 3arasındaki ilişkiyi belirtiniz. Indicate the relation between thedisplay monitors and the number of the television cameras to bedisplayed. 029Hareket belirleme aletleri, bir veya daha fazla televizyon kamerası 3ile bağıntılı halde midir? Are motion detection devices connectedto one or more television cameras?Video gözetim sistemi monitörleri, bir gözetim çalışanı tarafından 4kolay bir şekilde, diğer görevleri tarafından dikkati çekilmeden,örnek olarak belirtilirse, teflona cevap vermek, bir ziyaretçininsorusuna cevap vermek ve video gözetim sisteminin yönetimi iledoğrudan bağıntılı olmayan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek gibi,gözlem yapılmasına imkan verecek bir pozisyona konulmuşmudur? Buina ek olarak, alarm durumunda uzaktaki kontrolkurumlarına veya “uzaktaki yerlerde video devriyeleri” şeklindeadlandırılan çalışmaların gerçekleştirilmesi için görüntügönderilmekte midir? Are the monitors of the video surveillancesystem situated in such a position to allow easy observation by asurveillance employee, not distracted by other assignments, as for 37
 38. 38. instance answering the telephone, answering to a visitors questionsand carrying out other activities that are not directly connected tothe management of the video surveillance system? Also are theimages sent to remote control agencies in case of alarm or forcarrying out the so called “ remote video patrols”?Güvenlik teçhizatı, yürürlükteki ISO, CEN veya UNI veya CEI 5veya CEA (Avrupa Sigorta Standartları) standartlarına veya diğermahiyetteki standartları, inceleme altında bulunan tesisinbulunduğu Devlette yürürlükte bulunanlara atıf yapılmış mıdır?Yapılmış ise, uygulanan standartları belirtiniz. Was the securityequipment complying with ISO, CEN or UNI or CEI orCEA(European insurance standards) standards, or standards ofanother nature, applicable in the State where the installation underexamination is found? If so, indicate the applied standards 017 40 38
 39. 39. 12. Anahtarların Yönetimi Keys management İncelenen alan Area under examination Ağırlıklı Müze’nin cevabı Geçici not Uzmanın Değerlendirmesi Nihai Not katsayı Museum’s answer Provisional Expert’s evaluation Final score Weighted scores coefficient Bütün kilit ve asma kilitlerin tanınması, sınıflandırılmaları için, müze 5 kompleksine ilişkin güvenlik bakımından ilgili bir çalışma bulunmakta mıdır? Has a classification and recognition of all the locks and padlocks, related to the security of the museum complex? 031 Sınıflandırmaya dahil edilen, her bir kilit veya asma kilidin kendine 2 özgü bir referans kodu bulunmakta mıdır? Has every single lock and padlock included in the classification and received an unique reference code? Güvenlik anahtarları, kontrollü çoğaltılan kategoriye dahil edilmişler 4 midir? Do the security keys belong to the controlled duplication category? 043 Kaybolan bir anahtarın yenisinin yapılması söz konusu olduğunda, sıkı 3 bir politika esas alınmış mıdır? Is a rigid policy adopted, in case a lost key must be replaced? Her bir kilit için, kapı kuvvetinin en azından tatbik edilen kilidinkine 2 muadil olduğunun doğruluğunu belirlemek için, bir test yapılmış mıdır? For every single lock, has a test been carried out, in order to verify that the door strength is at least equivalent to that of the applied lock? Her bir asma kilit için, bağlantı noktalarının kuvvetinin en azından, 2 tatbik edilen kilidinkine muadil olduğunun doğruluğunu belirlemek için, bir test gerçekleştirilmiş midir?. For every single padlock, , has a test been carried out, in order to verify that the anchoring points strength is at least equivalent to that of the applied padlock? Güvenlik kilidi,güvenlik personelinin elinde bulunacak anahtar 2 sayısının azaltılması acil durumda müdahalenin basit hale getirilmesi için, bir ana (master) anahtar sistemine alınmış mıdır? Are the security lock inserted in a master key system, so that the number of keys that the security personnel has to bring with them is reduced, and so that interventions in case of emergency are simplified? Yedek anahtarlar, son derce korumalı bir yerde mi korunmakta ve 4 bunlar periyodik olarak kontrol edilmekte midir? Are the spare keys 39

×