16 robert pasicko cro_skills_pasicko_se4_all zagreb

384 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sama naliza postojećeg stanja građevinskog sektora napravljena je putem službenih baza podataka, nacionalnih studija i strateških dokumenta, akcijskih planova i analiza, te putem upitnika. Napravljene su dvije vrtse upitnika: jedan za obrtnike i radnike u graditeljstvu , a drugi je bio za osobe koje su zaposlene u obrazovnim institucijama zaduženim za provođenje strukovnog obrazovanja kao sto su profesori, stručno osoblje, ravnatelji škola)
 • napomenom da smo raspolagali sa 180 anketiranih. Ovdje mozete vidjeti neke od rezultatanase analize. Da Tako je recimo 7% obrtnika reklo da se isključivo bavi primjenom EnU tehnologijeZakljuceno je da Vještine neophodne za kvalitetnu izvedbu niskoenergetskih zgrada su vrlo rijetke među građevinskim radnicimaStrukovne srednje škole za građevinske radnike i škole za obrazovanje odraslih nisu posebno usmjerene na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore kao dijela njihovog kurikuluma. A ono najvaznije: Gotovo svi ispitanici su se izjasnili da se u određenoj mjeri žele dodatno obrazovati i specijalizirati u području energetski učinkovitih tehnologija u zgradarstvu
 • U postojećoj analizi statusa quo procijenje je broj radnika koji je potreban za dostizanje ambicioznih ciljeva 20-20-20. akoimamou ulazni parametar a to je obnova 3% zgrada prema EPBD direktivi godisnji, tada dolazimo da nam je potrebno oko 22 000 obrazovanih radnika u okviru EnU
 • Nakon toga je Okupljna reprezentativna radna skupina dionika iz obrazovnog, građevinskog i energetskog sektora koja je aktivno sudjelovala u izradi nacionalnih smjernica kroz konzultacijski proces
 • Kao sto mozete vidjeti konacanrezltat CROSKILLS BUILD UP SKILL PILLA I inicijative su mjere podijeljen u opce, tehnicke i zakonske te ostale koje nisu direktno povezane s obrazovanjem radnika ali ih je Nacionalna platforma prepoznala kao važne mjere koje su stavljene u smjernice,
 • Prve tri mjere odnose se na edukaciju i to tri ciljane skupine: Kvalificirana radna snaga, Nekvalificirana radna snaga i Nezaposleni radnici.Zanimanja koja su nam zanimljiva su Fasader, Zidar, Tesar, Soboslikar / ličilac, Krovopokrivač, Monter suhe gradnje
 • Zatim ove tri mjere koje mozete vidjeti odnose se na marketing ne samo projekta nego i građevinskih zanimanja. Naime analizom status quo utvrđeno je da je Sve manje je zanimanje učenika za građevinska zanimanja ( ta ko je npr. U skolskoj godini od 2009-2013. god. Upisano samo 1 fasader i 23 krovopokrivača)Takodjerpotreno je naglasiti prednosti certificirane radne snage i beneficije. Jer ovdje priznat i certificiran radnik biti ce priznat i u svim clanicama EU Sve bi to trebalo biti najednomcentralnominterdisciplinarnomportalukojećebitidostupneširojjavnostimorajubitidostupnesveinformacije o NositeljimaProgramaizobrazbe, o kontinuiranojizobrazbi, te o savjetimazanastavakobrazovanja u EnUpodručju
 • Jedna od najbitnih zakonskih mjera prema dionicima nacionalne platforme je zelena javna nabava prema kojoj bi trebalo voditi računa o cjelokupnom trošku tijekom životnog vijeka, ne samo o najnižoj cijeni!takoder bi javni sektor trebao biti primjer drugima: on bi trebao poceti koristi certificiranu radnu snagu nakon sto s njom raspolazemoMjeraCertificiranje/licenciranje građevinskih radnika nakon izobrazbe (licenciranje fizičke osobe) odnosi se na to da svaki educirani radnik bi trebao imati certifikat s kojim je institucionalno priznat.. To se takoder odnosi i na tvrtke koje imaju certificirane radnike sto je takodjer jedna od mjera (slajd poslije)
 • Od zakonskih mjera tu je i nadzor nad provoditeljem izobrazbe i nadzor nad obavljanjem poslova certificiranih tvrtki uz po potrebi kazne
 • Prva tehnicka mjera je Izrada plana o certifikaciji građevinskih radnika za gradnju i obnovu zgradagotovo nulte energije koji treba sadržavati uvjete za certificiranje građevinskih radnicima,stručna sprema i radno iskustvo potrebni za pristupanje Programu izobrazbe,sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe, provjere znanja i i način provođenja stručnog usavršavanja i sl.
 • Ove smjenicepredvidaju i edukaciju trenera:osoblja koje bi provodile edukaciju samih građevinksih radnika.Takoder je predvidena uspostava registar educiranih radnika koji mora biti dostupan široj javnosti; i njegovo održavanje. Kkkako bi lakše i brže investitor mogao doci u kontaks licenciranim radnicima i tvrtkama
 • Revidirati i implementirati kurikulume u srednjim školama za zanimanja koja su vezana za obnovu i gradnju u okviru EnU i OIE te sumjerati učenike na zanimanja povezana za EnU i OIEOpca mjera broj 2 je Propisati kontrolu kvalitete izvođenja u okviru energetske učinkovitosti tijekom izvođenja radova i prije izdavanja uporabne dozvole: jači nadzor, kazne i Zahtijevati ispitivanja za kontrolu izvedbe vanjske ovojnice zgrade prije samog dobivanja uporabne dozvole (Blowerdoor test, IC termografija) da li je sve u skaldu s projektnom dokumentacijom
 • Poticanje izrade kurikuluma za interdisciplinarna zanimanja. Tako je recimo prihvacenkurikul za interdisciplinarno zanimanje tehnicar za odrzivu gradnju koji dobiva znanja i iz podrucjaeNu i OIE te gospodaranje otpadom Poticati udruživanje (klastere) stručnih poslovnih subjekata uključenih u proces gradnje i osnivanja stručnih udruga od strane stručne javnosti cime se Udruge štite prava struke, potiču kvalitetu, njenom brojnošću udruga postaje jača te može utjecati na zakonsku regulativu
 • Postizanje 20-20-20 ciljeva domaćom radnom snagom znači izobrazbu 40-tak tisuća radnika, a samim time i nova zapošljavanja!Smjernice objašnjavaju kako osigurati dovoljan broj educirane radne snage za postizanje tih ciljeva 20-20-20Smjernice uključuju identifikaciju kvalifikacijskih potreba, prioritetne mjere, definiranje akcijskog planaDa bi smjernice imale potrebnu težinu i ostvarile rezultate, nužno je njihovo prihvaćanje od strane relevantnih tijela i dionika s obvezom provođenja!
 • 16 robert pasicko cro_skills_pasicko_se4_all zagreb

  1. 1. BUILD UP Skills Croatia CROSKILLS Lifelong education for creation of green jobs in the field of energy efficiency and renewable energy in building sector SUSTAINABLE ENERGY IN SOUTH-EAST EUROPE Robert Pasicko, UNDP Croatia
  2. 2. Partners University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR-10000 Zagreb Ministry of Construction and Physical Planning Ulica Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb Regional Environmental Center Ferde Livadića 35, HR-10000 Zagreb Croatian Chamber of Trades and Crafts Ilica 49/II, p.p.166, HR-10000 Zagreb School of Building and Crafts Športska 1, HR-40000 Čakovec University of Zagreb, Faculty of Architecture Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR-10000 Zagreb Knauf Insulation Ltd. Varaždinska 140, HR-42220 Novi Marof United Nations Development Programme Croatia Radnička 41/8, HR-10000 Zagreb Zagreb, 9.12.2013. 2
  3. 3. Green jobs In EU 1.2 million green jobs in energy sector (REN21, 2013) Currently between 3.000-6.000 green jobs in Croatia (Boromisa, 2013) Zagreb, 9.12.2013. 3
  4. 4. Project motivation:  EU policy  directives: EPBD, EPBD II  20-20-20 targets until 2020  Lack of qualified workers in energy efficiency and renewable energy sources  Lack of institutional specialized education schemes  Weak market demand for lowenergy buildings and renewables  Lack of national discussion among the relevant stakeholders on the needs and possibilities about building sector workers Zagreb, 9.12.2013. 4
  5. 5. Methodology  Determination of the actual situation among the future users  Status quo Analysis  National qualification platform  establishment of group of relevant stakeholders in each sector that can contribute to promotion and development of the Roadmap  Roadmap endorsement  by identified stakeholders and institutions Zagreb, 9.12.2013. 5
  6. 6. Status quo analysis Performed by: • official databases, national studies and strategic documents and action plans and analyses • The questionnaires answered by construction workers, • The questionnaires answered by the persons employed at the educational institutions (teachers, instructors, principals) Zagreb, 9.12.2013. 6 9
  7. 7. Results of analysis  7% of craftsmen deal exclusively with the implementation of EE technologies  The skills necessary for quality execution of low-energy buildings are very rare among construction workers  Vocational high schools for adult education are not oriented on energy efficiency and renewable sources as a part of their curricula  84% respondents stated that they wanted additional training to a certain extent and become specialized in the field of energy efficiency technologies in building construction Zagreb, 9.12.2013. 7 10
  8. 8. Estimated number of workers Type of works Wall insulation Roof insulation/ replacement Carpentry replacement Biomass use Solar energy Wind energy TOTAL: Estimated number of workers required to achieve • Under Energy 20 - 20 - 20 objectives Efficiency Directive 2012/27/EU 9400 (EED), Croatia 5700 must renovate 3% of buildings in the 6500 public sector a year 9000 4800 2200 37600 Zagreb, 9.12.2013. 8
  9. 9. The National Qualification Platform • Establishment of group of relevant stakeholders in each sector (education, construction and energy efficienty) that can contribute to promotion and development of the Roadmap  64 representatives from 51 organizations  Consultation process of developing of the Roadmap required and actively contributed to the participation of stakeholders from all sectors Zagreb, 9.12.2013. 9 14
  10. 10. 27 proposed measures: General measures (8) Legislative Measures (5) Technical measures (7) Others measures (7) – there are not directly connected with education of workers Zagreb, 9.12.2013. 10 15
  11. 11. General measures GM-1 GM-3 GM-5 Education and lifelong education of the existing qualified (Q) workers in the fields of EE and RES Training and lifelong education of the existing unqualified (UQ) workers in the fields of EE and RES Retraining and lifelong education as to EE and RES for both unemployed and employed construction workers Zagreb, 9.12.2013. 11 17
  12. 12. General measures Development of the CROSKILLS marketing plan for the purpose of GM-2 popularization of the construction jobs  A lack of interest in students for the very vocations desperately needed for attaining the 20-20-20 objectives (namely, only 1 plasterer and 23 roofers in the period from 2009 to 2013). Commencing an info campaign at the national level with the purpose of GM-4 promoting EE refurbishment of buildings and the offer of licensed workers and certified companies in the realm of EE Zagreb, 9.12.2013. 12 19
  13. 13. Legislative Measures LM-1 Public tenders system – green public procurement, the obligation of employing certified workers (after the sufficient number of educated workers have entered the market) and the mechanism for protection of local performers LM-2 Certifying/licensing construction workers after they have completed education courses (licensing an individual) Zagreb, 9.12.2013. 13
  14. 14. Legislative Measures LM-3 LM-4 LM-5 Monitoring the bodies responsible for training (depriving them of authorization) Monitoring the licensed companies and trades (depriving them of the license/charging fines) Licensing of the companies and trades in the way that includes education obligation and the expiry of the certificate; Evidence/registry of companies and trades licensed to perform EE and RES works Zagreb, 9.12.2013. 14 24
  15. 15. Technical measures Development of the plan for a lifelong education for workers that are to TM-1 construct nearly zero-energy buildings and refurbish the existing ones in terms of EE Zagreb, 9.12.2013. 15 26
  16. 16. Technical measures TM-2 Training of trainers TM-3 Establishing the Registry of Educated Workers that is to be accessible to a wider public; updating the Registry, taking evidence on lifelong education Zagreb, 9.12.2013. 16 27
  17. 17. Others Measures OM-1 OM-2 Revision and implementation of secondary school curricula for the vocations related to construction and refurbishment in terms of EE and RES Legislation on EE performance quality control in the course of performance of works and prior to issuing operating licenses Zagreb, 9.12.2013.
  18. 18. Other Measures OM-3 OM-4 Encouraging the creation of curricula for interdisciplinary vocations Encouraging clusters and cooperatives of expert business entities taking part in the construction processes and establishing professional associations Zagreb, 9.12.2013. 18 33
  19. 19. Endorsement  the Roadmap has been accepted by the relevant bodies and stakeholders that have undertaken to follow and implement it! Zagreb, 9.12.2013. 19 37
  20. 20. Endorsement letter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Republic of Croatia, Ministry of Construction and Physical Planning Republic of Croatia, Ministry of Economy Republic of Croatia, Ministry of Entrepreneurship and Crafts Republic of Croatia, Ministry of Environment and Nature Protection 12. Croatian Chamber of Economy—Sector for Construction and Communal Economy 13. Croatian Chamber of Civil Engineer 14. Croatia Green Building Council 15. Croatian Association of Court Expert Witnesses 16. Croatian employers` Association Republic of Croatia, Ministry of Science, 17. Croatian Association of Facade Thermal Education and Sports Insulation Systems Republic of Croatia, Ministry of Labour 18. Croatian Society for Infrared and Pension System Thermography Agency for Vocational Education and 19. Building Managers association Adult Learning 20. Tenant Association and Coordination Environmental Protection and Energy 21. Croatian Association of Roofers Efficiency Fund 22. Construction and Technical School City of Koprivnica Rijeka City of Zagreb 23. Vocational SchoolZagreb, 9.12.2013. Vice Vlatković Zadar Croatian Employment Institute
  21. 21. Thank You for Your attention! Robert Pasicko robert.pasicko@undp.org

  ×